เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ชุมชนเทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน

เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ชุมชนเทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club
(3)

21/08/2023
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม จังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ภน.1 ปร...
21/08/2023

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม จังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ภน.1 ประจำปี 2566 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ โดยนำเสนอไอเดียสิ่งประดิษฐ์เหลือใช้ในชุมชน ในหัวข้อ “งาน DIY เศษวัสดุเหลือใช้สุดสร้างสรรค์” เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม โดยนำวัสดุเหลือใช้ในชุมชน ผลิตภัณฑ์ที่ยังสามารถใช้งานได้ กลับมาใช้ซ้ำหรือแปรรูป เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
NT ภาคเหนือ ได้ดำเนินการโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ประจำปี 2566 ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้
1) กิจกรรมการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “ร่วมดูแลฝุ่นควันลด PM.2.5 ในชุมชนของเรา” เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ฝุ่นPM 2.5 รวมถึงการป้องกันไม่ให้เกิดฝุ่นควันจากการเผาในชุมชน ชิงเงินรางวัลกว่า 55,000 บาท
2) กิจกรรมนำเสนอไอเดียสิ่งประดิษฐ์เหลือใช้ในชุมชน ในหัวข้อ “งาน DIY เศษวัสดุเหลือใช้สุดสร้างสรรค์” เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม โดยนำวัสดุเหลือใช้ในชุมชน ผลิตภัณฑ์ที่ยังสามารถใช้งานได้ กลับมาใช้ซ้ำหรือแปรรูป เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 45,000 บาท
โดยมีชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม 8 ชุมชน ประกอบด้วย
1) ชุมชนเทศบาลตำบลป่าป้อง จ.เชียงใหม่
2) โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม จ.ลำพูน
3) ชุมชนสันโค้งน้อย จ.เชียงราย
4) ชุมชนโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) จ.ลำปาง
5) ชุมชนเทศบาลตำบลบ้านสาง จ.พะเยา
6) ชุมชนโรงเรียนเมืองแพร่ จ.แพร่
7) ชุมชนบ้านนาต้นจั่นจ.สุโขทัย
8) ชุมชนโกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร

24/07/2023

ดูแลตัวเอง ดูแลชุมชน
“ร่วมดูแลฝุ่นควันลด PM 2.5 ในชุมชน” 🍃🌳💚

วันอังคาร ที่ 4 กรกฎาคม 2566  ทีมงาน NT จัดอบรมให้ความรู้ "การตัดต่อคลิปวีดีโอ เพื่อก้าวสู่มืออาชีพ" ตามโครงการ เพาะพันธ...
11/07/2023

วันอังคาร ที่ 4 กรกฎาคม 2566 ทีมงาน NT จัดอบรมให้ความรู้ "การตัดต่อคลิปวีดีโอ เพื่อก้าวสู่มืออาชีพ" ตามโครงการ เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ปี 2566 ให้กับน้องๆ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม และโรงเรียนที่อยู่ในโครงการฯ รวม 13 จังหวัดภาคเหนือ ผ่านระบบ Zoom 🤟🫰

ศูนย์การขายและลูกค้าสัมพันธ์ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จังหวัดลำพูน เป็นตัวแทน หน่วยงาน ส่วนบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมและมว...
21/09/2021

ศูนย์การขายและลูกค้าสัมพันธ์ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จังหวัดลำพูน เป็นตัวแทน หน่วยงาน ส่วนบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมและมวลชนสัมพันธ์ ได้ดำเนินการส่งมอบซิม56 ซิมสำหรับน้องๆ เยาวชนในชุมชนใช้สำหรับการเรียนออนไลน์ ในโครงการเพาะพันธ์ุดี NT Youth Club ประจำปี 2564 ในวันที่ 20/09/64 ณ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม

เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่  ศูนย์การขายและลูกค้าสัมพันธ์จังหวัดลำพูน เป็นตัวแทน บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ(NT) ส่งมอบหน้ากากอน...
08/01/2021

เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ ศูนย์การขายและลูกค้าสัมพันธ์จังหวัดลำพูน เป็นตัวแทน บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ(NT) ส่งมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้กับโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม จำนวน50ผืน NT CSR

20/10/2020
14/08/2020
พี่ๆตัวแทน บมจ.ทีโอที จังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมกับคณะอาจารย์และน้องๆ TYC ชุมชนเทศบาลตำบลอุโมงค์ ทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า
14/08/2020

พี่ๆตัวแทน บมจ.ทีโอที จังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมกับคณะอาจารย์และน้องๆ TYC ชุมชนเทศบาลตำบลอุโมงค์ ทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า

14/08/2020

กิจกรรม TYC ปี63 กิจกรรมแรกของปีนี้ วันที่14/08/63 วันนี้พี่ๆ ตัวแทน บมจ.ทีโอที จังหวัดลำพูน มาทำกิจกรรมร่วมกับคณะอาจารย์และน้องๆ TYC ชุมชนเทศบาลตำบลอุโมงค์ ทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มอบ เจลอนามัยและ สเปรย์แอลกอฮอลล์ ป้องกันการแพร่เชื้อ โควิด-19 ให้กับ ชุมชนในโครงการ TOT You...
22/05/2020

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มอบ เจลอนามัยและ สเปรย์แอลกอฮอลล์ ป้องกันการแพร่เชื้อ โควิด-19 ให้กับ ชุมชนในโครงการ TOT Young Club โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม โดยมี อาจารย์ทศปธน พุทธิมา และเยาวชนกลุ่ม TOT Young Club เป็นผู้รับมอบ ( 14 พ.ค.2563)

รู้มั้ย...ข้างล่างนี้คือไร???? ใครรู้บ้าง..ตอบๆๆๆ
15/06/2019

รู้มั้ย...ข้างล่างนี้คือไร???? ใครรู้บ้าง..ตอบๆๆๆ

ท่านรองปลัดกระทรวงดีอี นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ได้ให้เกียรติ์มาเปิดสัมมนาท่านได้ต่อยอดให้กับ ประชารัฐ เพื่อให้เกิดรายได้ให้...
09/06/2019

ท่านรองปลัดกระทรวงดีอี นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ได้ให้เกียรติ์มาเปิดสัมมนาท่านได้ต่อยอดให้กับ ประชารัฐ เพื่อให้เกิดรายได้ให้กับชุมชน ให้ชุมชนเข้มแข็ง

05/11/2018
04/10/2018
วันนี้โทรศัพท์จังหวัดลำพูนได้เปิดโครงการ TYC ชุมชนตำบลอุโมงค์ ได้ร่วมกับศึกษาธิการภาค15 โดยนายภานุศร. สิทธิชัย  ผู้อำนวย...
26/05/2018

วันนี้โทรศัพท์จังหวัดลำพูนได้เปิดโครงการ TYC ชุมชนตำบลอุโมงค์ ได้ร่วมกับศึกษาธิการภาค15 โดยนายภานุศร. สิทธิชัย ผู้อำนวยการยุทธศาสตร์และแผน สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จ.เชียงใหม่ เป็นประธาน..ซึ่งดำเนินโครงการอัตลักษณ์ชุมชน...เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ วิถีชีวิตและวัฒธรรมของชุมชนม.4 บ้านฮ่องกอก ต.อุโมงค์ จังหวัดลำพูน ในงานมีปราชญ์มาให้ความรู้ เสวนาร่วมกัน

รู้ป่าวว่า "สาดแหย่ง" คืออะไร ลองตามเรามากับเรา ในโครงการ TYC ของชุมชนอุโมงค์ โดยโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม จังหวัดลำพูน นะค...
26/05/2018

รู้ป่าวว่า "สาดแหย่ง" คืออะไร ลองตามเรามากับเรา ในโครงการ TYC ของชุมชนอุโมงค์ โดยโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม จังหวัดลำพูน นะค่ะ

ข้าวแต๋นลำไย ของชาวอุโมงค์ เมืองหละปูน  รีบกดไลค์ กดแชร์ สั่งซื้อกันรัวๆๆๆๆ
18/12/2017

ข้าวแต๋นลำไย ของชาวอุโมงค์ เมืองหละปูน รีบกดไลค์ กดแชร์ สั่งซื้อกันรัวๆๆๆๆ

อินกะบรรยากาศของสวนไผ่มาก
12/12/2017

อินกะบรรยากาศของสวนไผ่มาก

เอาวิชาที่เรียนมาใช้งานกับประสบการณ์จริงด้วยฝีมือ น้องๆ TYC โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม...คอยติดตามและ สนับสนุนผลงานของน้องๆ ...
11/12/2017

เอาวิชาที่เรียนมาใช้งานกับประสบการณ์จริงด้วยฝีมือ น้องๆ TYC โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม...คอยติดตามและ สนับสนุนผลงานของน้องๆ กันนะคะ...ด้วยการสั่งผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชมกันเยอะๆ..นะคะ..

มาเริ่มกันใหม่นะ..อบรมเทคนิคการถ่ายภาพนิ่ง...และ ถ่ายภาพเคลื่อนไหว ...โดย อาจารย์ของโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม ซึ่งเป็นผู้ที...
01/12/2017

มาเริ่มกันใหม่นะ..อบรมเทคนิคการถ่ายภาพนิ่ง...และ ถ่ายภาพเคลื่อนไหว ...โดย อาจารย์ของโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม ซึ่งเป็นผู้ที่มากด้วยความสามารถ..สุดยอดจริงๆ..คะ

รอบคัดเลือกสมาชิกใหม่กิจกรรมTYC ชุมชน เทศบาลตำบลอุโมงค์ ปี 2560 เพื่อเข้าข่ายรอบต่อไป
17/09/2017

รอบคัดเลือกสมาชิกใหม่กิจกรรมTYC ชุมชน เทศบาลตำบลอุโมงค์ ปี 2560 เพื่อเข้าข่ายรอบต่อไป

🇹🇭🙏🙏ขอพระองค์ทรงพระเจริญ🙏🙏🇹🇭ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า  กลุ่มสมาชิก TYC ชุมชนตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน
28/07/2017

🇹🇭🙏🙏ขอพระองค์ทรงพระเจริญ🙏🙏🇹🇭

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า กลุ่มสมาชิก TYC ชุมชนตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน

วันนี้มีเรื่องราวดีๆ มาให้น้องๆ เตรียมตัวกันนะคะ
13/06/2017

วันนี้มีเรื่องราวดีๆ มาให้น้องๆ เตรียมตัวกันนะคะ

ระหว่างรอผลแอดมิชชั่น ควรทำอะไร? ชวนมาดู 8 เรื่องควรทำป้องกันอาการนอยด์กัน!

เชิญชวนทุกท่านได้ทำความรู้จักโครงการ เน็ตประชารัฐ ซึ่งเป็นโครงการดีๆ ที่รัฐต้องการกระจาย อิทเทอร์เน็ตเข้าสู่หมู่บ้านเพื่...
03/06/2017

เชิญชวนทุกท่านได้ทำความรู้จักโครงการ เน็ตประชารัฐ ซึ่งเป็นโครงการดีๆ ที่รัฐต้องการกระจาย อิทเทอร์เน็ตเข้าสู่หมู่บ้านเพื่อให้เกิด เศรษฐกิจที่ดีกับชุมชนครับ
https://www.facebook.com/netpracharat/posts/621330698076651

“The insider” วันพุธนี้ (31.พ.ค.2560) กล้า “ถามซึ่งหน้า” จากปากมือขวาของรัฐบาล “อินเตอร์เน็ตประชารัฐ หรืออินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน รัฐบาลเคยถามชาวบ้านหรือยังว่าต้...

เรามารู้จัดผลิตภัณฑ์ของชุมชนอุโมงค์กันคะ...."ข้าวแต๋นลำใย" ใครทราบรายละเอียดบ้าง มีส่วนผสมอะไร....?????
25/05/2017

เรามารู้จัดผลิตภัณฑ์ของชุมชนอุโมงค์กันคะ...."ข้าวแต๋นลำใย" ใครทราบรายละเอียดบ้าง มีส่วนผสมอะไร....?????

25/05/2017

ตามรอยพระราชดำริโครงการเกษตรของชุมชนเทศบาลตำบลอุโมงค์ โดยน้องๆ TYC ของโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม

12 พฤษภาคม 2560 วันพืชมงคล...ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรครับ  ❤✌🌾Credit : TOT Public Company Limited #วันพืชมงคล  #ป็...
12/05/2017

12 พฤษภาคม 2560 วันพืชมงคล...
ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรครับ ❤✌🌾
Credit : TOT Public Company Limited
#วันพืชมงคล #ป็นกำลังใจ #เกษตรกรไทย

https://www.facebook.com/TOTPublic/photos/a.180015188833223.1073741829.178456125655796/751614868339916

พระราชพิธีพืชมงคลแรกนาขวัญ สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซึ่งเป็นพระราชพิธีทำขวัญพืชพรรณธัญญาหาร และพยากรณ์ความอุดมสมบูรณ์ของการเพาะปลูกในปีนั้นๆ โดยจะเลือกวันที่ดีที่สุดของแต่ละปีเป็นวันพืชมงคล เพื่อประกอบพระราชพิธี โดยพืชพันธุ์ที่ใช้ในการเสี่ยงทายจะแจกจ่ายให้กับประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อเป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลแก่การเพาะปลูก

ที่อยู่

234 หมู่ 5 ต. อุโมงค์ อ. เมือง จ. ลำพูน
Lampoon
51150

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6653983222

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ชุมชนเทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Lampoon บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

TOT YOUNG CLUB ปี 62
#}