โรงเรียนวัดสังฆราชา สำนักงา

โรงเรียนวัดสังฆราชา สำนักงา สถานศึกษา

เปิดเหมือนปกติ

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25641 มิถุนายน 2564
07/05/2021

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
1 มิถุนายน 2564

Photos from วิชาการ's post
05/05/2021

Photos from วิชาการ's post

4 พฤษภาคม​ 2564​ วันฉัตรมงคล​ วันที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร​ มหาวชิราลงกรณ พ...
04/05/2021

4 พฤษภาคม​ 2564​ วันฉัตรมงคล​ วันที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร​ มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว​ พระมหากษัตริย์ราชอาณาจักรไทย รัชกาลที่ 10 แห่ง​ราชวงศ์​จักรี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม​ ขอเดชะ​ ข้าพระพุทธเจ้า​ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนวัดสังฆราชา สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

4 พฤษภาคม​ 2564​ วันฉัตรมงคล​ วันที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร​ มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว​ พระมหากษัตริย์ราชอาณาจักรไทย รัชกาลที่ 10 แห่ง​ราชวงศ์​จักรี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม​ ขอเดชะ​ ข้าพระพุทธเจ้า​ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนวัดสังฆราชา สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

เรียนแจ้งผู้ปกครองทุกท่าน      ตามที่ทางโรงเรียนได้กำหนดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที...
26/04/2021

เรียนแจ้งผู้ปกครองทุกท่าน
ตามที่ทางโรงเรียนได้กำหนดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 นั้น
โรงเรียนขอเลื่อนการประชุมผู้ปกครองออกไปอย่างไม่มีกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2564

เรียนแจ้งผู้ปกครองทุกท่าน
ตามที่ทางโรงเรียนได้กำหนดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 นั้น
โรงเรียนขอเลื่อนการประชุมผู้ปกครองออกไปอย่างไม่มีกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2564

เรียนผู้ปกครองทุกท่าน   เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนวัดสังฆราชา จึงได้จัดทำแบบฟอร์มแจ้ง...
26/04/2021

เรียนผู้ปกครองทุกท่าน
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนวัดสังฆราชา จึงได้จัดทำแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์การสมัครเรียน ปีการศึกษา 2564 ออนไลน์ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ปกครอง โดยผู้ปกครองสามารถกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย และนำเอกสารต่าง ๆ มายื่นได้ในวันเปิดภาคเรียน โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งภายหลัง
ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ สมัครเรียนกับโรงเรียนวัดสังฆราชา ติอต่อสอบถาม โทร.02-181-2213
#สำหรับนักเรียนที่สมัครด้วยตนที่โรงเรียนเรียบร้อยแล้วไม่ต้องสมัครอีก
กรอกข้อมูลสมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ http://register.thaischool.in.th/index.php?school_id=10160290

เรียนผู้ปกครองทุกท่าน
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนวัดสังฆราชา จึงได้จัดทำแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์การสมัครเรียน ปีการศึกษา 2564 ออนไลน์ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ปกครอง โดยผู้ปกครองสามารถกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย และนำเอกสารต่าง ๆ มายื่นได้ในวันเปิดภาคเรียน โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งภายหลัง
ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ สมัครเรียนกับโรงเรียนวัดสังฆราชา ติอต่อสอบถาม โทร.02-181-2213
#สำหรับนักเรียนที่สมัครด้วยตนที่โรงเรียนเรียบร้อยแล้วไม่ต้องสมัครอีก
กรอกข้อมูลสมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ http://register.thaischool.in.th/index.php?school_id=10160290

เรียนผู้ปกครองทุกท่าน   เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนวัดสังฆราชา จึงได้จัดทำแบบฟอร์มแจ้ง...
26/04/2021
ระบบสมัครนักเรียนออนไลน์

เรียนผู้ปกครองทุกท่าน
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนวัดสังฆราชา จึงได้จัดทำแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์การสมัครเรียน ปีการศึกษา 2564 ออนไลน์ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ปกครอง โดยผู้ปกครองสามารถกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย และนำเอกสารต่าง ๆ มายื่นได้ในวันเปิดภาคเรียน โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งภายหลัง
ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ สมัครเรียนกับโรงเรียนวัดสังฆราชา ติอต่อสอบถาม โทร.02-181-2213
#สำหรับนักเรียนที่สมัครด้วยตนที่โรงเรียนเรียบร้อยแล้วไม่ต้องสมัครอีก
กรอกข้อมูลสมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ http://register.thaischool.in.th/index.php?school_id=10160290

Copyright © บริษัท เว็บ เซอร์วิส จำกัด โรงเรียนวัดสังฆราชา

การเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกังกรุงเทพมหานครเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-1...
30/01/2021

การเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกังกรุงเทพมหานครเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ได้ผ่อนคลายตามลำดับ โรงเรียนจึงเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนปฏิบัติตามดังนี้
#นักเรียนที่มีอาการไม่สบาย_น้ำมูกไหล_ตัวร้อนให้แจ้งครูประจำชั้นและหยุดเรียนทันทีเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อ

#ประชาสัมพันธ์แจ้งนักเรียนชั้นอนุบาล1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับอาหารเสริม (นม)และใบงานในวันที่ 8-10 มกราคม 2564ชั้น...
08/01/2021

#ประชาสัมพันธ์
แจ้งนักเรียนชั้นอนุบาล1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับอาหารเสริม (นม)และใบงานในวันที่ 8-10 มกราคม 2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รับใบงาน ในวันที่ 8-10 มกราคม 2564
เวลา 08.30 -16.00 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม (ตึกมัธยม)

ปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจาก เหตุพิเศษ (ฉบับที่ 3)4-17 มกราคม 2564
02/01/2021

ปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจาก เหตุพิเศษ (ฉบับที่ 3)
4-17 มกราคม 2564

สวัสดีปีใหม่ 2564Happy New Year 2021
31/12/2020

สวัสดีปีใหม่ 2564
Happy New Year 2021

แจ้งการปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ
23/12/2020

แจ้งการปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ

ขอความร่วมมือนักเรียนและผูัปกครอง#COVID19
20/12/2020

ขอความร่วมมือนักเรียนและผูัปกครอง
#COVID19

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด-19 นักเรียนทุกคนต้องให้ความสำคัญและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ...
02/07/2020

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด-19 นักเรียนทุกคนต้องให้ความสำคัญและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ได้แก่

- สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเสมอ
- ต้องเว้นระยะห่าง 2 เมตร
- ล้างมือบ่อยๆ พกเจลแอลกอฮอล์
- หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด
- หลีกเลี่ยงกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ที่มีอาการป่วย

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนวัดสังฆราชา จึงกำหนดการมาเรียนของนักเรี...
29/06/2020

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนวัดสังฆราชา จึงกำหนดการมาเรียนของนักเรียน และการจัดแบ่งห้องเรียนตามมาตรการดังกล่าว ดังนี้ ชั้น
>>อนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มาเรียนทุกวัน
>> ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 มัธยมศึกษาปีที่ 1-2
>> ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3

หากผู้ปกครองมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 021812213

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนวัดสังฆราชา จึงกำหนดการมาเรียนของนักเรียน และการจัดแบ่งห้องเรียนตามมาตรการดังกล่าว ดังนี้ ชั้น
>>อนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มาเรียนทุกวัน
>> ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 มัธยมศึกษาปีที่ 1-2
>> ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3

หากผู้ปกครองมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 021812213

😊 ประชาสัมพันธ์💡ตารางออกอากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับปฐมวัย, ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา...
29/06/2020

😊 ประชาสัมพันธ์💡ตารางออกอากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับปฐมวัย, ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
" ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 "
สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ www.dltv.ac.th หรือ คลิก Link ได้ที่นี่ค่ะ 👇🏻

ระดับประถมศึกษา 👇🏻
🌟ช่อง 186 DLTV 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43460
🌟ช่อง 187 DLTV 2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43461
🌟ช่อง 188 DLTV 3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43462
🌟ช่อง 189 DLTV 4 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43463
🌟ช่อง 190 DLTV 5 ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43464
🌟ช่อง 191 DLTV 6 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43465

ระดับมัธยมศึกษา 👇🏻
🌟ช่อง 192 DLTV 7 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43479
🌟ช่อง 193 DLTV 8 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43480
🌟ช่อง 194 DLTV 9 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43481

ระดับปฐมวัย 👇🏻
🌟ช่อง 195 DLTV 10 ระดับอนุบาล 1 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43469
🌟ช่อง 196 DLTV 11 ระดับอนุบาล 2 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43470
🌟ช่อง 197 DLTV 12 ระดับอนุบาล 3 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43471

😊 ประชาสัมพันธ์💡ตารางออกอากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับปฐมวัย, ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
" ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 "
สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ www.dltv.ac.th หรือ คลิก Link ได้ที่นี่ค่ะ 👇🏻

ระดับประถมศึกษา 👇🏻
🌟ช่อง 186 DLTV 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43460
🌟ช่อง 187 DLTV 2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43461
🌟ช่อง 188 DLTV 3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43462
🌟ช่อง 189 DLTV 4 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43463
🌟ช่อง 190 DLTV 5 ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43464
🌟ช่อง 191 DLTV 6 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43465

ระดับมัธยมศึกษา 👇🏻
🌟ช่อง 192 DLTV 7 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43479
🌟ช่อง 193 DLTV 8 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43480
🌟ช่อง 194 DLTV 9 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43481

ระดับปฐมวัย 👇🏻
🌟ช่อง 195 DLTV 10 ระดับอนุบาล 1 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43469
🌟ช่อง 196 DLTV 11 ระดับอนุบาล 2 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43470
🌟ช่อง 197 DLTV 12 ระดับอนุบาล 3 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43471

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดสังฆราชา ทุกท่าน
04/06/2020

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดสังฆราชา ทุกท่าน

31/05/2020
เรียนผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล (Digital TV) ของนักเรียนในโรงเรียนว...
24/05/2020
แบบสำรวจการรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล (Digital TV) ของนักเรียนในโรงเรียนวัดสังฆราชา ในสถานการ

เรียนผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล (Digital TV) ของนักเรียนในโรงเรียนวัดสังฆราชา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ขอบคุณครับ

https://forms.gle/skXH3pVvZYPtbKhm6

ประชาสัมพันธ์ตารางสอนออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 ระดับชั้น อนุบาล 1-3 ,ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ,มัธ...
20/05/2020

ประชาสัมพันธ์ตารางสอนออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 ระดับชั้น อนุบาล 1-3 ,ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ,มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และผังรายการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
⭐อนุบาล 1-3
ตารางสอนออกอากาศ
อ.1👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42318
อ.2👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42319
อ.3👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42320
ผังรายการ
อ.1👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42344
อ.2👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42345
อ.3👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42346
ตารางสอนออกอากาศ
⭐ประถมศึกษาปีที่ 1-6
ป.1👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42309
ป.2👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42311
ป.3👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42312
ป.4👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42313
ป.5👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42314
ป.6👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42315
ผังรายการ
ป.1👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42335
ป.2👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42336
ป.3👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42337
ป.4👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42338
ป.5👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42347
ป.6👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42340
ตารางสอนออกอากาศ
⭐มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ม.1👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42321
ม.2👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42316
ม.3👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42317
ผังรายการ
ม.1👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42341
ม.2👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42342
ม.3👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42343
ผังรายการ
ม.4👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42332
ม.5👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42333
ม.6👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42334

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่👉 https://www.dltv.ac.th/
หรือ👉 https://www.dltv.ac.th/content/content-detail/10538/1001
______________________________
⭐️ในส่วนของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ม.ปลาย)
โปรดติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่
👇👇👇
ศูนย์รับฟังความคิดเห็นการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สพฐ. ศธ.
💻 เว็บไซต์ : http://covid19.innoobec.com/
📱 pages : https://web.facebook.com/obecfightcovid19
โทร : 02 288 5704 และ 02 628 5099
______________________________

แนวทางการมารับอาหารเสริม(นม) โรงเรียนระดับชั้นปฐมวัยและประถมศึกษาปีที่ 1-6 1. ให้ผู้ปกครองนำสำเนาบัตรประชาชน/บัตรประชาชน...
20/05/2020

แนวทางการมารับอาหารเสริม(นม) โรงเรียนระดับชั้นปฐมวัยและประถมศึกษาปีที่ 1-6
1. ให้ผู้ปกครองนำสำเนาบัตรประชาชน/บัตรประชาชนตัวจริงเพื่อมารับนม พร้อมนำปากกาส่วนตัวมาด้วย
2. เตรียมถุงผ้าเพื่อใส่นมจำนวน 13 กล่อง
3. ขอความร่วมมือผู้ปกครองส่งตัวแทนมารับนมเพียง 1 ท่าน และสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
4. กรณีที่ผู้ปกครองและนักเรียนไม่สามารถมารับนมได้โรงเรียนจะดำเนินการจัดส่งให้ที่บ้าน(ติดต่อครูประจำชั้น)

หมายเหตุ : ผู้ปกครองไม่สะดวกมารับในวันข้างต้นให้มารับได้ในวัน...24 พ.ค. 63...

ตารางสอน ตารางเรียน DLTVประจำวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563 ครับ
19/05/2020

ตารางสอน ตารางเรียน DLTV
ประจำวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563 ครับ

ตารางสอน ตารางเรียน DLTV
ประจำวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563 ครับ

คุณครูสามารถเปลี่ยน Font / เปลี่ยนสี /
เปลี่ยนรูปแบบ / ใส่ตราโรงเรียน ฯลฯ
ดาวโหลดไฟล์ (Power Point) ไปแก้ไขได้เลยครับ
https://we.tl/t-7UBtgCTymt

#dltvย้อนหลัง #dltv #ตารางสอนdltv
ปล.พิมพ์ผิดพลาดส่วนใดก็ขออภัยด้วยครับ งานรีบ

ปล.หลายโรงเรียนต้องรีบใช้ ทางเรารบกวนแชร์ เพื่อกระจายด้วยครับผม
ปล2.สาเหตุที่ไม่ใช้ Word เพราะ เวลาแก้ไขใน Word แก้หน้าแรก ถ้ามีการ Enter หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งใด จะกระทบกับทุกหน้าครับ

บทบาทของผู้ปกครองและนักเรียนในการเรียนรู้ที่บ้าน
19/05/2020

บทบาทของผู้ปกครองและนักเรียนในการเรียนรู้ที่บ้าน

เรียน ผู้ปกครองทุกท่านโรงเรียนขอแจ้งกลุ่มไลน์ห้อง ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง เป็นการรวมกัน...
11/05/2020

เรียน ผู้ปกครองทุกท่าน

โรงเรียนขอแจ้งกลุ่มไลน์ห้อง ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง เป็นการรวมกันระหว่างผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียน เพื่อร่วมมือกับ โรงเรียนในการประกอบกิจกรรมด้านการพัฒนาการเรียนรู้และพฤติกรรมของนักเรียน โดยการเข้าร่วมกลุ่มไลน์ ในแต่ระดับชั้นเพื่อวัตถุประสงค์
1. เพื่อการดำเนินงานสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและสถานศึกษา
2. เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน
3. เพื่อให้มีการติดต่อสื่อสารกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
4. ให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และแนวคิดระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียนในสถานศึกษา

เรียน ผู้ปกครองทุกท่าน

โรงเรียนขอแจ้งกลุ่มไลน์ห้อง ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง เป็นการรวมกันระหว่างผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียน เพื่อร่วมมือกับ โรงเรียนในการประกอบกิจกรรมด้านการพัฒนาการเรียนรู้และพฤติกรรมของนักเรียน โดยการเข้าร่วมกลุ่มไลน์ ในแต่ระดับชั้นเพื่อวัตถุประสงค์
1. เพื่อการดำเนินงานสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและสถานศึกษา
2. เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน
3. เพื่อให้มีการติดต่อสื่อสารกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
4. ให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และแนวคิดระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียนในสถานศึกษา

เรียน ผู้ปกครองทุกท่านรวมลิงก์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับอนุบาล 1 - ม.3 ให้ผู้ปกครองเปิดให...
06/05/2020
DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

เรียน ผู้ปกครองทุกท่าน

รวมลิงก์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับอนุบาล 1 - ม.3 ให้ผู้ปกครองเปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563

✳️อ.1 https://dltv.ac.th/DLTV10
✳️อ.2 https://dltv.ac.th/DLTV11
✳️อ.3 https://dltv.ac.th/DLTV12
✳️ป.1 https://dltv.ac.th/DLTV1
✳️ป.2 https://dltv.ac.th/DLTV2
✳️ป.3 https://dltv.ac.th/DLTV3
✳️ป.4 https://dltv.ac.th/DLTV4
✳️ป.5 https://dltv.ac.th/DLTV5
✳️ป.6 https://dltv.ac.th/DLTV6
✳️ม.1 https://dltv.ac.th/DLTV7
✳️ม.2 https://dltv.ac.th/DLTVา8
✳️ม.3 https://dltv.ac.th/DLTV9
ที่มา : มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563
26/04/2020
แจ้งความประสงค์สมัครเรียน

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563

เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ของสำนักการศึกษ.....

โรงเรียนวัดสังฆราชา สำนักงานเขตลาดกระบัง
25/11/2019

โรงเรียนวัดสังฆราชา สำนักงานเขตลาดกระบัง

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายชัชษณุชา กันอัคคี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังฆราชา มอบหมายให้ว่าที่ร.ท.บรรจง ศรีสิตานนท์ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยจัดให้มีการวางพวงมาลา และบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายชัชษณุชา กันอัคคี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังฆราชา มอบหมายให้ว่าที่ร.ท.บรรจง ศรีสิตานนท์ รองผ...
25/11/2019

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายชัชษณุชา กันอัคคี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังฆราชา มอบหมายให้ว่าที่ร.ท.บรรจง ศรีสิตานนท์ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยจัดให้มีการวางพวงมาลา และบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายชัชษณุชา กันอัคคี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังฆราชา มอบหมายให้ว่าที่ร.ท.บรรจง ศรีสิตานนท์ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยจัดให้มีการวางพวงมาลา และบำเพ็ญประโยชน์

10/09/2019

กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม

สารสัมพันธ์สังฆราชา ประจำเดือนสิงหาคม
10/09/2019

สารสัมพันธ์สังฆราชา ประจำเดือนสิงหาคม

http://www.watsangkaracha.com/
01/07/2019
โรงเรียนวัดสังฆราชา 290 ถนนประชาทร แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 สำนักงานเขต

http://www.watsangkaracha.com/

โรงเรียนวัดสังฆราชา 290 ถนนประชาทร แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 โทร. 021812213 สำนักงานเขตลาดกระบัง

http://www.watsangkaracha.com/mainpage?fbclid=IwAR0QXRN0iCajYwyi0lFJ7MMUq6iMV-CDCz2zB_PTv6wR8yosLWX83dUZHis
19/05/2019
โรงเรียนวัดสังฆราชา 290 ถนนประชาทร ต.ลาดกระบัง อ.ลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 10520 โทร. สำนักงานเข

http://www.watsangkaracha.com/mainpage?fbclid=IwAR0QXRN0iCajYwyi0lFJ7MMUq6iMV-CDCz2zB_PTv6wR8yosLWX83dUZHis

โรงเรียนวัดสังฆราชา 290 ถนนประชาทร ต.ลาดกระบัง อ.ลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 10520 โทร. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาป....

Photos from โรงเรียนวัดสังฆราชา สำนักงานเขตลาดกระบัง's post
16/05/2018

Photos from โรงเรียนวัดสังฆราชา สำนักงานเขตลาดกระบัง's post

บรรยากาศวันเปิดภาคเรียนที่1/2561 (16/5/61)
16/05/2018

บรรยากาศวันเปิดภาคเรียนที่1/2561 (16/5/61)

ที่อยู่

290
Lat Krabang
10520

แอร์พอร์ตเรล ลิงค์ รถโดยสาร รถไฟ

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

021812213

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนวัดสังฆราชา สำนักงาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนวัดสังฆราชา สำนักงา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Lat Krabang บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ติบเงขีัข
โครตคิดถึงเลยคั้บ. ไม่ได้กลับไปตั้งนาน. 😭 7ปีแล้วสินะที่ไม่ได้เจอเพื่อนเก่าแถววัดสอง. ตอนผมเรียนชอบไปเล่นกับเพื่อน ที่วัดริมแม่น้ำ. ชอบไปเล่นน้ำกัน. 3คน. ทุกวันนี้เป็นไงบ้าง. เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ใครเห็น. ช่วยเม้นที จำชื่อเพื่อนได้คนนึง. #ชื่ออั๋น ส่วนใครจำผมได้ เม้นทีนะคั้บ. คิดถึงทุกคน อยากติดต่อ. แต่หาทางติดต่อไม่ได้. ผมเชื่อว่าต้องมีสักคนที่ยังยุ. รักๆ💑 #ผมชื่อ นาย กฤษดา กมลผาด. #ชื่อเล่น นัท 😂 ชื่อครูที่จำได้ ครูปั๋ม .มั้งนะคั้บ คนขับรถตู้ ณ ตอนนั้นชื่อ ลุงเดช