โรงเรียนวัดสังฆราชา สำนักงา

โรงเรียนวัดสังฆราชา สำนักงา สถานศึกษา

เปิดเหมือนปกติ

31/08/2021

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ (ผู้อำนวยการเขตจอมทอง) ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

โครงการ “ปันน้ำใจ สู่น้องเรียนออนไลน์” ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไรรัสโคโรน่า 2019...
23/08/2021

โครงการ “ปันน้ำใจ สู่น้องเรียนออนไลน์” ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไรรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ยังคงแพร่ระบาคอยู่อย่างต่อเนื่อง เป็นเหตุให้กรุงเทพมหานครต้องมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ ระบาด รวมถึงการงดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 437โรงเรียน ส่งผลให้ครูผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการสอน โดยกำหนดให้นักเรียนเรียนรู้ทางออนไลน์ (Onเline) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากที่บ้านตามช่องทางและสื่อที่
กำหนด ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว
จากผลการสำรวจความพร้อมของนักเรียนในการเรียนออนไลน์ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครพบว่า นักเรียนในสังกัดยังขาดความพร้อมในการเรียนรู้แบบออน ไลน์ โดยมีสาเหตุหลักจากการขาดอุปกรณ์เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค หรือโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (Smart phone) จึงเป็นเหตุให้นักเรียนบางส่วนขาดโอกาส ช่องทางในการเรียนรู้
สำนักการศึกษาจัดหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น สำนักการศึกษาจึงได้จัดทำโครงการ “ปันน้ำใจ สู่น้องเรียนออนไลน์”โดยจัดหาโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (Smart phone) โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีทุกภาคส่วน ที่ให้การสนับสนุนมอบให้แก่นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ยังขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์ เพื่อให้ยืมจากโรงเรียนนำไปใช้ในการเรียนออนไลน์ที่บ้าน และนำส่งคืนในช่วงปิดภาคเรียน
โดยโรงเรียนวัดสังฆราชาได้รับกาจัดสรรจำนวน 5 เครื่อง
1. เด็กชายณัฐภูมิ อิศวิลานนท์ ชั้น ป.6
2. เด็กชายณัฐนันท์ แสนพันทา ชั้น ม.1
3. เด็กหญิงเมทินี สตากล้า ชั้นม.2
4. เด็กหญิงอภิญญา แก้วหอม ชั้น ม.2
5. เด็กชายกฤษฏา จิกกระพัฒน์ ชั้น ม.3

#สำนัการศึกษากรุงเทพมหานคร
#โครงการ_ปันน้ำใจ_สู่น้องเรียนออนไลน์”

#กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเชิญชวนนักเรียนและผู้สนใจร่วมทำแบบทดสอบความรู้ทั่วไป เรื่องสัปดาห์วันวิทยา...
16/08/2021

#กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอเชิญชวนนักเรียนและผู้สนใจร่วมทำแบบทดสอบความรู้ทั่วไป เรื่องสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

#ผู้ทดสอบที่ผ่านเกณฑ์ 70% จะได้รับเกียรติบัตร

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSew-b_zZgglBdY8RzAiAZbjo3ptM7Jpengl8vavFfLq-GE-gA/viewform

โรงเรียนวัดสังฆราชา ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมร...
03/08/2021

โรงเรียนวัดสังฆราชา ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ https://forms.gle/8omBMxwMbNi9KqN99

หรือที่เว็บไซต์

http://watsangkaracha.com/

โรงเรียนวัดสังฆราชา ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ https://forms.gle/8omBMxwMbNi9KqN99

หรือที่เว็บไซต์

http://watsangkaracha.com/

โรงเรียนวัดสังฆราชา ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที...
28/07/2021
โรงเรียนวัดสังฆราชา สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลาก

โรงเรียนวัดสังฆราชา ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ https://forms.gle/RRhsA9eMq9AELRkd9

หรือที่เว็บไซต์

http://watsangkaracha.com/

#กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยขอเชิญนักเรียนและผู้สนใจร่วมตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อรับเกียรติบัตรอิ...
20/07/2021

#กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอเชิญนักเรียนและผู้สนใจร่วมตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อรับเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwf6ux0wZgECDszMu9mrxvItSa11sENoAFn2pBw4dRCDcMUA/viewform?fbclid=IwAR1VMy_FTmR9rxclAy_G-T2t8ZypirBdNkw8Z8YzcVFLmcAqBVKplEEW50k

และส่ง #แคปชันโดนใจ หัวข้อ #การเรียนออนไลน์ยุคโควิด ภายใน 26 กรกฎาคม 2564 #ประกาศผล 29 กรกฎาคม 2564

#เรียนออนไลน์ก็วุ่นวายได้เหมือนกัน
#เรียนไม่สนุกแต่ลุกนั่งสบาย

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post
10/07/2021

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post

#โรงเรียนวัดสังฆราชา#วันต่อต้านยาเสพติดโลก  #วันสุนทรภู่ #ขอเชิญชวนนักเรียนส่งภาพวาด คำขวัญ เข้าร่วมประกวด และร่วมตอบค...
24/06/2021

#โรงเรียนวัดสังฆราชา
#วันต่อต้านยาเสพติดโลก #วันสุนทรภู่
#ขอเชิญชวน
นักเรียนส่งภาพวาด คำขวัญ เข้าร่วมประกวด และร่วมตอบคำถาม
เพื่อรับเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์เนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564

https://forms.gle/F3eeyztQHir59JCP7 #วันต่อต้านยาเสพติด

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKQAAH8mqohDZ0D41xFCmpMmz69hy8Z9YzoFW6sjTsFAOZig/viewform #วันสุนทรภู่

ตอบคำถามผ่านร้อยละ 70 รอรับเกียรติบัตรทางอีเมลล์ได้เลย

#โรงเรียนวัดสังฆราชา เปิดเรียน 14 มิ.ย.โดยโรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามความพร้อมของผู้เรียน เหมาะสมกับสถานการณ์ ...
12/06/2021

#โรงเรียนวัดสังฆราชา เปิดเรียน 14 มิ.ย.โดยโรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามความพร้อมของผู้เรียน เหมาะสมกับสถานการณ์ และสอดคล้องกับการเรียนในวิถีใหม่ New Education (New Edu) ประกอบด้วย
🖥ONLINE การผ่านช่องทางออนไลน์
📺ON-AIR การเรียนรู้ผ่าน DLTV ทาง Digital TV
📫ON HAND การจัดส่งหนังสือแบบเรียนและสื่อการเรียนรู้ถึงบ้าน
📲ON School Line มีกลุ่มไลน์ (Group Line) แต่ละห้องเรียนหรือรายวิชา

12/06/2021

👩‍🏫โรงเรียน กทม.เปิดเรียน 14 มิ.ย.โดยให้โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามความพร้อมของผู้เรียน เหมาะสมกับสถานการณ์ และสอดคล้องกับการเรียนในวิถีใหม่ New Education (New Edu) ประกอบด้วย

🖥ONLINE การผ่านช่องทางออนไลน์
📺ON-AIR การเรียนรู้ผ่าน DLTV ทาง Digital TV
📫ON HAND การจัดส่งหนังสือแบบเรียนและสื่อการเรียนรู้ถึงบ้าน
📲ON School Line มีกลุ่มไลน์ (Group Line) แต่ละห้องเรียนหรือรายวิชา

🏫หากสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติให้ใช้รูปแบบ ON-SITE เรียนในห้องเรียนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

#เปิดเรียน #โรงเรียนกทม #สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา #สำนักการศึกษา

#เขตลาดกระบัง ตรวจเยี่ยมโรงเรียน   วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง มอบหมาย...
09/06/2021

#เขตลาดกระบัง ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง มอบหมายให้ นายสมมาตร ภัทรปรีชาการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง และคณะ ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลากร และตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมีนายชัชษณุชา กันอัคคี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ว่าที่ ร.ท.บรรจง ศรีสิตานนท์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรให้การต้อนรับ

#เชิญเข้ากลุ่มไลน์..ขอเรียนเชิญผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนวัดสังฆราชา ประจำปีการศึกษา 2564 #เข้ากลุ่มไลน์ประจำชั้น โดยผ...
28/05/2021

#เชิญเข้ากลุ่มไลน์
.
.
ขอเรียนเชิญผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนวัดสังฆราชา ประจำปีการศึกษา 2564 #เข้ากลุ่มไลน์ประจำชั้น โดยผู้ปกครองสามารถสแกน QR Code กลุ่มไลน์ของคุณครูประจำชั้นแต่ละห้องด้านล่างนี้ได้เลย
.
เพื่อเป็นช่องทางติดต่อสื่อสาร พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองกับคุณครูประจำชั้นครับ
.

📢😷ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...
25/05/2021

📢😷ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 🦠(COVID - 19) ยังมีการแพร่ระบาดขยายเป็นวงกว้างโดยเฉพาะพื้นที่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนจึงขอเลื่อนกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากเดิมวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เปลี่ยนเป็นวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 (หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะรีบแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) 🙏

19/05/2021

โรงเรียน กทม.เลื่อนเปิดเทอมเป็น 14 มิ.ย.นี้

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในปัจจุบัน มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน รวมถึงผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป รวมทั้งเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่ประชุมศบค.กทม.จึงเห็นชอบเลื่อนการเปิดภาคเรียน ที่ 1/2564 เป็นวันที่ 14 มิ.ย. 64 โดยระหว่างรอเปิดภาคเรียนจะเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ครบถ้วนโดยเร็ว ทั้งนี้ให้สำนักงานเขตตรวจแนะนำโรงเรียนในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

มาตรการป้องกันโควิด-19 ระลอกใหม่ ยึดหลัก D-M-H-T-TD : Distancing คือ เว้นระยะห่างระหว่างกัน M : Mask Wearing คือ สวมหน้า...
18/05/2021

มาตรการป้องกันโควิด-19 ระลอกใหม่ ยึดหลัก D-M-H-T-T
D : Distancing คือ เว้นระยะห่างระหว่างกัน
M : Mask Wearing คือ สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
H : Hand Washing คือ ล้างมือบ่อย ๆ
T : Testing คือ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้างาน
T : Thai Cha Na คือ เช็กอินผ่านแอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" ทุกครั้ง

มาตรการป้องกันโควิด-19 ระลอกใหม่ ยึดหลัก D-M-H-T-T
D : Distancing คือ เว้นระยะห่างระหว่างกัน
M : Mask Wearing คือ สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
H : Hand Washing คือ ล้างมือบ่อย ๆ
T : Testing คือ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้างาน
T : Thai Cha Na คือ เช็กอินผ่านแอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" ทุกครั้ง

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25641 มิถุนายน 2564
07/05/2021

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
1 มิถุนายน 2564

Photos from วิชาการ's post
05/05/2021

Photos from วิชาการ's post

4 พฤษภาคม​ 2564​ วันฉัตรมงคล​ วันที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร​ มหาวชิราลงกรณ พ...
04/05/2021

4 พฤษภาคม​ 2564​ วันฉัตรมงคล​ วันที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร​ มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว​ พระมหากษัตริย์ราชอาณาจักรไทย รัชกาลที่ 10 แห่ง​ราชวงศ์​จักรี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม​ ขอเดชะ​ ข้าพระพุทธเจ้า​ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนวัดสังฆราชา สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

4 พฤษภาคม​ 2564​ วันฉัตรมงคล​ วันที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร​ มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว​ พระมหากษัตริย์ราชอาณาจักรไทย รัชกาลที่ 10 แห่ง​ราชวงศ์​จักรี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม​ ขอเดชะ​ ข้าพระพุทธเจ้า​ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนวัดสังฆราชา สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

เรียนแจ้งผู้ปกครองทุกท่าน      ตามที่ทางโรงเรียนได้กำหนดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที...
26/04/2021

เรียนแจ้งผู้ปกครองทุกท่าน
ตามที่ทางโรงเรียนได้กำหนดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 นั้น
โรงเรียนขอเลื่อนการประชุมผู้ปกครองออกไปอย่างไม่มีกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2564

เรียนแจ้งผู้ปกครองทุกท่าน
ตามที่ทางโรงเรียนได้กำหนดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 นั้น
โรงเรียนขอเลื่อนการประชุมผู้ปกครองออกไปอย่างไม่มีกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2564

เรียนผู้ปกครองทุกท่าน   เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนวัดสังฆราชา จึงได้จัดทำแบบฟอร์มแจ้ง...
26/04/2021

เรียนผู้ปกครองทุกท่าน
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนวัดสังฆราชา จึงได้จัดทำแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์การสมัครเรียน ปีการศึกษา 2564 ออนไลน์ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ปกครอง โดยผู้ปกครองสามารถกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย และนำเอกสารต่าง ๆ มายื่นได้ในวันเปิดภาคเรียน โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งภายหลัง
ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ สมัครเรียนกับโรงเรียนวัดสังฆราชา ติอต่อสอบถาม โทร.02-181-2213
#สำหรับนักเรียนที่สมัครด้วยตนที่โรงเรียนเรียบร้อยแล้วไม่ต้องสมัครอีก
กรอกข้อมูลสมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ http://register.thaischool.in.th/index.php?school_id=10160290

เรียนผู้ปกครองทุกท่าน
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนวัดสังฆราชา จึงได้จัดทำแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์การสมัครเรียน ปีการศึกษา 2564 ออนไลน์ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ปกครอง โดยผู้ปกครองสามารถกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย และนำเอกสารต่าง ๆ มายื่นได้ในวันเปิดภาคเรียน โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งภายหลัง
ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ สมัครเรียนกับโรงเรียนวัดสังฆราชา ติอต่อสอบถาม โทร.02-181-2213
#สำหรับนักเรียนที่สมัครด้วยตนที่โรงเรียนเรียบร้อยแล้วไม่ต้องสมัครอีก
กรอกข้อมูลสมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ http://register.thaischool.in.th/index.php?school_id=10160290

เรียนผู้ปกครองทุกท่าน   เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนวัดสังฆราชา จึงได้จัดทำแบบฟอร์มแจ้ง...
26/04/2021
ระบบสมัครนักเรียนออนไลน์

เรียนผู้ปกครองทุกท่าน
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนวัดสังฆราชา จึงได้จัดทำแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์การสมัครเรียน ปีการศึกษา 2564 ออนไลน์ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ปกครอง โดยผู้ปกครองสามารถกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย และนำเอกสารต่าง ๆ มายื่นได้ในวันเปิดภาคเรียน โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งภายหลัง
ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ สมัครเรียนกับโรงเรียนวัดสังฆราชา ติอต่อสอบถาม โทร.02-181-2213
#สำหรับนักเรียนที่สมัครด้วยตนที่โรงเรียนเรียบร้อยแล้วไม่ต้องสมัครอีก
กรอกข้อมูลสมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ http://register.thaischool.in.th/index.php?school_id=10160290

Copyright © บริษัท เว็บ เซอร์วิส จำกัด โรงเรียนวัดสังฆราชา

การเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกังกรุงเทพมหานครเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-1...
30/01/2021

การเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกังกรุงเทพมหานครเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ได้ผ่อนคลายตามลำดับ โรงเรียนจึงเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนปฏิบัติตามดังนี้
#นักเรียนที่มีอาการไม่สบาย_น้ำมูกไหล_ตัวร้อนให้แจ้งครูประจำชั้นและหยุดเรียนทันทีเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อ

#ประชาสัมพันธ์แจ้งนักเรียนชั้นอนุบาล1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับอาหารเสริม (นม)และใบงานในวันที่ 8-10 มกราคม 2564ชั้น...
08/01/2021

#ประชาสัมพันธ์
แจ้งนักเรียนชั้นอนุบาล1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับอาหารเสริม (นม)และใบงานในวันที่ 8-10 มกราคม 2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รับใบงาน ในวันที่ 8-10 มกราคม 2564
เวลา 08.30 -16.00 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม (ตึกมัธยม)

ปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจาก เหตุพิเศษ (ฉบับที่ 3)4-17 มกราคม 2564
02/01/2021

ปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจาก เหตุพิเศษ (ฉบับที่ 3)
4-17 มกราคม 2564

สวัสดีปีใหม่ 2564Happy New Year 2021
31/12/2020

สวัสดีปีใหม่ 2564
Happy New Year 2021

แจ้งการปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ
23/12/2020

แจ้งการปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ

ขอความร่วมมือนักเรียนและผูัปกครอง#COVID19
20/12/2020

ขอความร่วมมือนักเรียนและผูัปกครอง
#COVID19

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด-19 นักเรียนทุกคนต้องให้ความสำคัญและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ...
02/07/2020

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด-19 นักเรียนทุกคนต้องให้ความสำคัญและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ได้แก่

- สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเสมอ
- ต้องเว้นระยะห่าง 2 เมตร
- ล้างมือบ่อยๆ พกเจลแอลกอฮอล์
- หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด
- หลีกเลี่ยงกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ที่มีอาการป่วย

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนวัดสังฆราชา จึงกำหนดการมาเรียนของนักเรี...
29/06/2020

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนวัดสังฆราชา จึงกำหนดการมาเรียนของนักเรียน และการจัดแบ่งห้องเรียนตามมาตรการดังกล่าว ดังนี้ ชั้น
>>อนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มาเรียนทุกวัน
>> ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 มัธยมศึกษาปีที่ 1-2
>> ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3

หากผู้ปกครองมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 021812213

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนวัดสังฆราชา จึงกำหนดการมาเรียนของนักเรียน และการจัดแบ่งห้องเรียนตามมาตรการดังกล่าว ดังนี้ ชั้น
>>อนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มาเรียนทุกวัน
>> ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 มัธยมศึกษาปีที่ 1-2
>> ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3

หากผู้ปกครองมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 021812213

😊 ประชาสัมพันธ์💡ตารางออกอากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับปฐมวัย, ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา...
29/06/2020

😊 ประชาสัมพันธ์💡ตารางออกอากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับปฐมวัย, ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
" ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 "
สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ www.dltv.ac.th หรือ คลิก Link ได้ที่นี่ค่ะ 👇🏻

ระดับประถมศึกษา 👇🏻
🌟ช่อง 186 DLTV 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43460
🌟ช่อง 187 DLTV 2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43461
🌟ช่อง 188 DLTV 3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43462
🌟ช่อง 189 DLTV 4 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43463
🌟ช่อง 190 DLTV 5 ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43464
🌟ช่อง 191 DLTV 6 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43465

ระดับมัธยมศึกษา 👇🏻
🌟ช่อง 192 DLTV 7 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43479
🌟ช่อง 193 DLTV 8 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43480
🌟ช่อง 194 DLTV 9 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43481

ระดับปฐมวัย 👇🏻
🌟ช่อง 195 DLTV 10 ระดับอนุบาล 1 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43469
🌟ช่อง 196 DLTV 11 ระดับอนุบาล 2 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43470
🌟ช่อง 197 DLTV 12 ระดับอนุบาล 3 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43471

😊 ประชาสัมพันธ์💡ตารางออกอากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับปฐมวัย, ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
" ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 "
สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ www.dltv.ac.th หรือ คลิก Link ได้ที่นี่ค่ะ 👇🏻

ระดับประถมศึกษา 👇🏻
🌟ช่อง 186 DLTV 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43460
🌟ช่อง 187 DLTV 2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43461
🌟ช่อง 188 DLTV 3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43462
🌟ช่อง 189 DLTV 4 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43463
🌟ช่อง 190 DLTV 5 ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43464
🌟ช่อง 191 DLTV 6 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43465

ระดับมัธยมศึกษา 👇🏻
🌟ช่อง 192 DLTV 7 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43479
🌟ช่อง 193 DLTV 8 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43480
🌟ช่อง 194 DLTV 9 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43481

ระดับปฐมวัย 👇🏻
🌟ช่อง 195 DLTV 10 ระดับอนุบาล 1 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43469
🌟ช่อง 196 DLTV 11 ระดับอนุบาล 2 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43470
🌟ช่อง 197 DLTV 12 ระดับอนุบาล 3 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43471

ที่อยู่

290
Lat Krabang
10520

แอร์พอร์ตเรล ลิงค์ รถโดยสาร รถไฟ

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

021812213

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนวัดสังฆราชา สำนักงาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนวัดสังฆราชา สำนักงา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Lat Krabang บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อยากทราบว่าเรื่องเงินเยียวยาเด็กนักเรียนที่รัฐบาลเเจกใหัเด็กคนละ2,000บาท...เด็กโรงเรียนวัดสังฆราชา..มีสิทธ์ได้กับเข้าาบ้างไหมค่ะ
ติบเงขีัข
โครตคิดถึงเลยคั้บ. ไม่ได้กลับไปตั้งนาน. 😭 7ปีแล้วสินะที่ไม่ได้เจอเพื่อนเก่าแถววัดสอง. ตอนผมเรียนชอบไปเล่นกับเพื่อน ที่วัดริมแม่น้ำ. ชอบไปเล่นน้ำกัน. 3คน. ทุกวันนี้เป็นไงบ้าง. เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ใครเห็น. ช่วยเม้นที จำชื่อเพื่อนได้คนนึง. #ชื่ออั๋น ส่วนใครจำผมได้ เม้นทีนะคั้บ. คิดถึงทุกคน อยากติดต่อ. แต่หาทางติดต่อไม่ได้. ผมเชื่อว่าต้องมีสักคนที่ยังยุ. รักๆ💑 #ผมชื่อ นาย กฤษดา กมลผาด. #ชื่อเล่น นัท 😂 ชื่อครูที่จำได้ ครูปั๋ม .มั้งนะคั้บ คนขับรถตู้ ณ ตอนนั้นชื่อ ลุงเดช