การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาค หน่วยงานราชการ

เปิดเหมือนปกติ

PEA มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรีวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ เทศบาลตำบลแ...
05/11/2021

PEA มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี นายเฉลียว โก่งเกษร ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพัฒนานิคม จ.ลพบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานในสังกัด มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ตำบลแก่งเสือเต้น อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ​ พร้อมทั้งให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าในช่วงอุทกภัย และการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลังน้ำลด โดยมีว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน 131 ชุด

ข่าว/ภาพ แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

PEA มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 นายสิริชัย เงินงอก ผู้จัดก...
28/10/2021

PEA มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 นายสิริชัย เงินงอก ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมผู้บริหารและพนักงานในสังกัด มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ต.โกรกพระ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำที่เอ่อล้นจากแม่น้ำเจ้าพระยา เข้าท่วม ณศาลากลาง บ้านหัวแหลม ม.1 ต.โกรกพระ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ จำนวน 130 ชุด

ข่าว แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดลพบุรี
ภาพ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์

PEA มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี น...
28/10/2021

PEA มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี นายเฉลียว โก่งเกษร ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพัฒนานิคม จ.ลพบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานในสังกัด มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ตำบลหินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วน​ภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี​ จำนวน 100 ชุด พร้อมทั้งให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าในช่วงอุทกภัย และการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลังน้ำลด โดยมีนายสมนึก อินทรชาติ กำนันตำบลหินซ้อน พร้อมประชาชนในพื้นที่เข้ารับถุงยังชีพ

ข่าว/ภาพ แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

PEA ขนถุงยังชีพ 2 คันรถบรรทุก บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 สิบเอกศักดิ์ปริน...
28/10/2021

PEA ขนถุงยังชีพ 2 คันรถบรรทุก บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 สิบเอกศักดิ์ปรินทร์ บุญญเจริญชัย ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี พร้อมผู้บริหารและพนักงาน มอบถุงยังชีพ พร้อมน้ำดื่ม PEA ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จำนวน 200 ถุง โดยมีนายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล เป็นตัวแทนรับมอบ ณ เทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ข่าว/ภาพ แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

PEA N3 ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหา...
28/10/2021

PEA N3 ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 คณะผู้บริหารและพนักงาน PEA ได้เดินทางไปร่วมกับประชาชนในจังหวัดลพบุรี บริจาคโลหิต ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แก่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ วัดป่าธรรมวิสุทธิมงคล ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ข่าว-ภาพ แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บรรเทาภาระค่าไฟฟ้าผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ     ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลามาตร...
06/10/2021

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บรรเทาภาระค่าไฟฟ้า
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระ ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมผู้มีบัตรฯ ให้สามารถได้รับประโยชน์จากมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ค่าไฟฟ้า เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิ) กรณีใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด และหากใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน
สำหรับผู้ที่มีบัตรฯ และประสงค์จะขอรับสิทธิ สามารถลงทะเบียน ขอรับสิทธิได้ที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA Shop, PEA Mobile Shop, Application PEA Smart Plus และ www.pea.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง
(ผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนอีก)

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แม่บ้าน กฟภ.เขต 3 ลพบุรี หอบน้ำใจใส่กระเป๋าใบใหม่ ให้ นร.วัดโพธิ์ศรี โอกาสครบรอบ 61 ปี กฟภ.เมื่อวันที่ 20 ก.ย.64 นางศ...
20/09/2021

แม่บ้าน กฟภ.เขต 3 ลพบุรี หอบน้ำใจใส่กระเป๋าใบใหม่ ให้ นร.วัดโพธิ์ศรี โอกาสครบรอบ 61 ปี กฟภ.
เมื่อวันที่ 20 ก.ย.64 นางศรัญญา โชติกะ ประธานคณะแม่บ้านและครอบครัว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี พร้อมด้วย นางณัฏฐากุล ธีรกุล , นายธรรมนูญ สุวรรณพฤกษ์ รอง ผอ.ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า , นายธีระศักดิ์ สังข์ศิริ ผอ.กองอำนวยการ และคณะแม่บ้านและครอบครัว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี ได้ร่วมกันมอบกระเป๋านักเรียนพร้อมอุปกรณ์การเรียน จำนวน 80 ชุด ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี (สังวรราษฏร์นุสรณ์) ต.บางงา อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ในโอกาส สถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครบรอบ 61 ปี เพื่อเป็นกำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนในโรงเรียนดังกล่าวในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยมีนางนภารัตน์ เชื่องสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูนักเรียนให้การต้อนรับ.

PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย สร้างแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 นายนคร โชติกะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ ก...
20/09/2021

PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย สร้างแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 นายนคร โชติกะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีส่งมอบฝายชะลอน้ำ ในโครงการ "PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย" ประจำปี 2564 เพื่อกักเก็บและชะลอการไหลของน้ำ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร โดยมีนายสัมพันธ์ นนทสวัสดิ์ศรี นายอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ นายดนุ ธนกิจวรบูลย์ นายก อบต.สุขสำราญ คุณสุภาวดี เหล่าธรรมจักร ผจก.ฝ่ายบริหาร บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) นายจรูญศักดิ์ นาคคล้าม ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ นายศิริชัย เงินงอก ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ และนายพลกฤษณ์ เหมือนบุญ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี พร้อมผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ฝายชะลอน้ำบ้านซับสำราญ หมู่ 8 ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

ซึ่งฝายชะลอน้ำบ้านซับสำราญแห่งนี้ เป็นฝายที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์สร้างขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสำราญ ที่เห็นความเดือดร้อนของประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกร ในการขาดแคลนน้ำ จึงได้จัดหาสถานที่ในการดำเนินการก่อสร้าง โดยใช้วัสดุคอนกรีตที่ชำรุด เสื่อมสภาพ เช่นเสาไฟฟ้า เสาตอม่อ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นอุปกรณ์หลักในการก่อสร้าง และได้รับการสนับสนุนปูนซีเมนต์ เพื่อใช้ในการก่อสร้างฝาย จากบริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) โดยฝายชะลอน้ำแห่งนี้สามารถสร้างประโยชน์กักเก็บน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลน และใช้เพื่อเกษตรกรรมให้กับครัวเรือน กว่า 100 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรกรรมกว่า 1,000 ไร่ ได้เป็นอย่างดี

ข่าว/ภาพ แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคเหนือ จ.ลพบุรี's post
12/08/2021

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคเหนือ จ.ลพบุรี's post

08/08/2021
รายการเกาะติดสถานการณ์โควิด-19 จ.ลพบุรี วันที่ 8 สิงหาคม 2564

ขอเชิญผู้บริหารและพนักงานร่วมรับฟังการสัมภาษณ์ นายอุดมศักดิ์ เต็มวงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี ทาง Facebook Live สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี รายการ “เกาะติดสถานการณ์ โควิด-19 จ.ลพบุรี” ประเด็น “หากศูนย์สั่งการจ่ายกระแสไฟฟ้า และ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไฟฟ้าขัดข้อง เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 ไฟจะดับทั้งเมืองหรือไม่ ?? กฟภ.จะป้องกันอย่างไร? และ มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19” ดำเนินรายการโดย “สุภาวดี สมศรี” ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ จ.ลพบุรี

https://www.facebook.com/prd.lopburi/videos/810582982961887

PEA บรรเทาความเดือดร้อนผู้ใช้ไฟฟ้า   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระ...
11/07/2021

PEA บรรเทาความเดือดร้อนผู้ใช้ไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย (1.1.1 และ 1.1.2) และประเภทกิจการขนาดเล็ก (2) ที่มีค่าไฟฟ้าค้างชำระมากกว่า 1 เดือน สามารถขอทยอยชำระค่าไฟฟ้าเป็นบางเดือน ได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่ง และตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป สามารถชำระค่าไฟฟ้าบางเดือนผ่าน PEA Smart Plus หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11

PEA บรรเทาความเดือดร้อนผู้ใช้ไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย (1.1.1 และ 1.1.2) และประเภทกิจการขนาดเล็ก (2) ที่มีค่าไฟฟ้าค้างชำระมากกว่า 1 เดือน สามารถขอทยอยชำระค่าไฟฟ้าเป็นบางเดือน ได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่ง และตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป สามารถชำระค่าไฟฟ้าบางเดือนผ่าน PEA Smart Plus หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11

นอกจากนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท สามารถยื่นความประสงค์ขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้าได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าในพื้นที่ โดยเตรียมเอกสารประกอบการขอผ่อนชำระดังนี้
1. บัตรประชาชนของผู้ใช้ไฟฟ้าที่ยื่นคำร้องขอผ่อนชำระหรือผู้รับมอบอำนาจ (ใช้ในการตรวจสอบ)
2. หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ (พร้อมลงนามรับรอง)
3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือรับรองดังกล่าว (เฉพาะนิติบุคคล)

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง และสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PEA ร่วมเปิดโรงพยาบาลสนาม จังหวัดลพบุรีวันที่ 7 มิถุนายน 2564 นายพนา มาลีหอม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้...
08/06/2021

PEA ร่วมเปิดโรงพยาบาลสนาม จังหวัดลพบุรี

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 นายพนา มาลีหอม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ส.อ.ศักดิ์ปรินทร์ บุญญเจริญชัย ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี เป็นตัวแทนของหน่วยงาน เข้าร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามจังหวัดลพบุรี ณ อาคารกองพันเสนารักษ์ที่ 1 จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีเตียงรองรับผู้ป่วยจำนวน 50 เตียง โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด

ทั้งนี้เมื่อวันนี้ 2 มิภุนายนที่ผ่านมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรีได้มอบพัดลมตั้งพื้น จำนวน 20 ตัว ถังขยะใส่ของติดเชื้อ พร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันเชื้อไวรัส และน้ำดื่ม เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนาม โดยมีพลตรีชัชชัย เต็มยอด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล เป็นผู้รับมอบ

ข่าว/ภาพ แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

PEA ทอดผ้าป่ามอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียนเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายจรรยา วัฒนกุล รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาค...
08/06/2021

PEA ทอดผ้าป่ามอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียน

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายจรรยา วัฒนกุล รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาค 1 เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมอบเงินที่ได้รับจากการทำบุญ จำนวน 552,337.-บาท เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน จ้างครูอัตราจ้างให้ครบตามวิชาที่สำคัญ พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้สูงขึ้น รวมถึงสนับสนุนทุนการศึกษา แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของผู้ปกครอง และนำไปใช้พัฒนาอาคารสถานที่ การจัดสร้างห้องประชุม ให้นักเรียนมีสถานที่สะอาด ร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีนางปาณิสรา ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดซับเสือแมบ รับมอบและให้การต้อนรับ และมีนายประทวน สุทธิอำนวยเดช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดลพบุรี นายนคร โชติกะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดซับเสือแมบ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ข่าว/ภาพ แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น.  ที่โรงพยาบาลอานันทมหิดล ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี   พลตรีชัชชัย  เ...
08/06/2021

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ที่โรงพยาบาลอานันทมหิดล ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี พลตรีชัชชัย เต็มยอด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล พร้อมคณะผู้บริหารของโรงพยาบาล รับมอบพัดลมตั้งพื้นขนาด 20 นิ้ว จำนวน 20 ตัว ถังขยะใส่ของติดเชื้อ อุปกรณ์ใช้ในการป้องกันโควิด-19 น้ำดื่ม ในโครงการ PEA สู้ภัยโควิด-19 ระลอก 3 จากนายนคร โชติกะ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี นายพนา มาลีหอม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า นายจรูญศักดิ์ นาคคล้าม ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ คณะผู้บริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ)จังหวัดลพบุรี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ลพบุรี รวมทั้ง สมาชิกชมรมผู้จัดการ เพื่อใช้ในภารกิจ โรงพยาบาลสนามสู้ภัยโควิด-19 ของ จ.ลพบุรี ซึ่งตั้งอยู่ใน กองพันเสนารักษ์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี เพื่อเป็นการช่วยเหลือโรงพยาบาลและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอก 3 ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว โดยพัดลมที่มอบให้ดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในระหว่างการให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในวันที่ 7 มิ.ย.64 นี้
สำหรับสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อของจังหวัดลพบุรี ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 11 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 284 ราย โดยในช่วง 3 วันที่ผ่านมาเป็นการพบผู้ป่วยติดเชื้อจากคลัสเตอร์โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ จาก อ.แก่งคอย จ.สระบุรี จึงทำให้พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นถึงวันละกว่า 10 ราย
ข่าว นักประชาสัมพันธ์ ระดับ 9 กอก.น.3
ภาพ แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กอก.น.3

มาตรการ​ช่วย​เหลือ​ผู้ใช้ไฟฟ้า
08/05/2021

มาตรการ​ช่วย​เหลือ​ผู้ใช้ไฟฟ้า

PEA ช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 สำหรับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564 ดังนี้

ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี
1. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.1
- ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี
- ใช้ไฟฟ้าเกิน 90 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรกและคิดค่าไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่ 91 เป็นต้นไปตามปกติ
2. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก ประเภท 2 ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
- ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี
- ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรกและคิดค่าไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่ 51 เป็นต้นไปตามปกติ

ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า
ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.2 และ 1.2 ใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน เมษายน 2564 เป็นเดือนฐานสำหรับการคิดเงิน
1. การใช้ไฟฟ้ารายเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐานให้คิดค่าไฟฟ้าจากหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงในเดือนนั้น
2. การใช้ไฟฟ้ารายเดือนมากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐาน
2.1 ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยเดือนเมษายน 2564
2.2 ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 500 หน่วย แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนเมษายน 2564 บวกด้วยร้อยละ 50 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนเมษายน 2564
2.3 ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนเมษายน 2564 บวกด้วย
ร้อยละ 70 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนเมษายน 2564

หากประชาชน ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PEA สู้ COVID-19 ไปด้วยกัน ตอนที่ 3https://youtu.be/6pawn9fCOpI
17/04/2021
สู้ไปด้วยกัน (COVID19) EP.3 ขั้นตอนการล้างมืออย่างถูกวิธี

PEA สู้ COVID-19 ไปด้วยกัน ตอนที่ 3
https://youtu.be/6pawn9fCOpI

สวัสดี!! ผมปีเตอร์ ขณะนี้เราทุกคนกำลังโดนโควิด-19 โจมตีอย่างหนัก และมันใช้มือของเรานี่แหละในการเดินทางเข้า...

PEA สู้ COVID-19 ไปด้วยกัน ตอนที่ 2https://youtu.be/b9YUQb1Ap5c
17/04/2021
สู้ไปด้วยกัน (COVID19) EP.2 การจัดการกับหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี

PEA สู้ COVID-19 ไปด้วยกัน ตอนที่ 2
https://youtu.be/b9YUQb1Ap5c

เพราะเจ้าเชื้อไวรัสยังคงแฝงอยู่ที่หน้ากาก คุณอาจจะเผลอไปจับมัน และเข้าไปทำลายปอดของคุณได้เพราะฉะนั้น!! ....

PEA สู้ COVID-19 ไปด้วยกัน ตอนที่ 1https://youtu.be/tIBASsyApPE
16/04/2021
สู้ไปด้วยกัน (COVID19) EP.1 การใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี

PEA สู้ COVID-19 ไปด้วยกัน ตอนที่ 1
https://youtu.be/tIBASsyApPE

เมื่อโลกต้องเผชิญกับมหันตภัยครั้งใหญ่ที่ไม่มีใครรู้จัก มันมีชื่อว่าโควิด-19 มีเพียงคุณเท่านั้น!! ที่จะช่ว....

เปิดรับสมัครนักเรียน โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับสมัครทางออนไลน์ 5-22 เม.ย. 2564
05/04/2021

เปิดรับสมัครนักเรียน โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รับสมัครทางออนไลน์ 5-22 เม.ย. 2564

เปิดรับสมัครนักเรียน โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รับสมัครทางออนไลน์ 5-22 เม.ย. 2564

ลองทำกันดูครับว่ากันว่า การจัดการขยะที่ดี ต้องเริ่มที่ตัวเราและนี่ คือ แนวทางการจัดการขยะ สู่การนำกลับมาใช้ประโยชน์อีกคร...
05/03/2021

ลองทำกันดูครับ
ว่ากันว่า การจัดการขยะที่ดี ต้องเริ่มที่ตัวเรา
และนี่ คือ แนวทางการจัดการขยะ สู่การนำกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
#GreenOfficePeaN3

ลองทำกันดูครับ
ว่ากันว่า การจัดการขยะที่ดี ต้องเริ่มที่ตัวเรา
และนี่ คือ แนวทางการจัดการขยะ สู่การนำกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ที่อยู่

13 ถ.พหลโยธิน ต.ทะเลชุบศร
Lop Buri
15000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

036-411097

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Lop Buri

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สาย2ถนนรามเดโชไฟดับ เป็นเพราะอะไรคับ ดับซักพักแล้ว
ตำบลตะลุงไฟฟ้าดับแต่เช้า ข้าวก็หุงอยู่ อยากทราบว่าเมื่อไหร่จะติด
ตอนนี้ หมู่บ้านบ่อเเก้ว ไฟดับตั้งเเต่4ทุ่มถึงตี1ก็ยังไม่ติดช่วยมาเเก้ไขทีครับนอนไม่หลับ
ม.ลพบุรีวิวล์ เอราวัณ ไฟดับนานกว่าครึ่งชั่วโมงแล้วครับ มีใครแจ้งหรือยังครับ อยากทราบว่าเกิดอะไรขึ้นครับ ถึงไฟดับ #ขอบคุณครับ
ฝากไฟฟ้ามาดูให้ด้วยนะครับ
บริเวณถนนหน้าวิทยาลัยนาฏไฟดับทั้งสายครับตอนนี้
บ้านเอื้ออาทรท่าแคลพบุรีไฟดับค่ะโทรไปก็ตัดสาย ช่วยแก้ไขด่วนค่ะ
ผมอยากทราบสาเหตุไฟดับที่นิคมสร้างตนเอง บ่อ6 ลพบุรี หน่อยครับว่าทำไมมันดับทุกครั้งที่ฝนตก แล้วไฟก็ตกบ่อยมาก เคยแจ้งไปหลายครั้งปัญหาก็ยังคงเหมืิอนเดิม ถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าพังนี่สามารถเบิกเงินกับการไฟฟ้าได้ไหมครับ ตอนพิมพ์นี่คือโทรไปสายไม่ว่าง เหมือนยกสายออก เพราะตอนนี้2ชั่วโมงแล้วที่ดับ ทำไมต้องดับทุกครั้งที่ฝนตกอยากทราบตรงนี้
การทำงานของการไฟฟ้าของลพบุรี เป็นอย่างไรไม่ทราบครับ ลูกค้าไปแจ้งมิเตอร์ไฟฟ้าหมุนเร็วผิดปกติ 2วันหลังจากเจมิเตอร์ เกือบ100หน่วย ไปวันแรก ไปถามเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้า ผู้ชายใส่ชุดสีกากี มีอายุหน่อย แนะนำว่าให้มาเขียนคำร้อง แล้วจะมีเจ้าหน้าทีของการไฟฟ้าไปเช็คให้ภายในบ้านว่าไฟมีการรั่วไหม และต้องมีคนอยู่บ้านด้วย เจ้าหน้าที่จะเช็คให้ไปวันแรกแต่ยังไม่ได้เขียนคำร้อง ไปวันที่2 จะไปเขียนคำร้อง แต่มีเจ้าหน้าทีอีกคนบอกว่าให้หาช่างข้างนอกไปเช็คเอง ช่างไม่ว่าง เถียงกันไปเถียงกันมา แล้วก็บอกไปให้เขียนคำร้อง ถามหน่อยครับองค์กรของคุณทำงานกันแบบนี้เหรอ แต่ละวันแนะนำไม่เหมือนกัน นี่ก็3วันแล้วยังไม่มีการติดต่อมาตรวจเช็ค แต่ถ้าไม่จ่ายค่าไฟฟ้าตามกำหนด ตัดมิเตอร์เร็วจัง ถ้าวันนี้ยังไม่คืบหน้าคงจะทำหนังสือถึงส่วนกลางแน่ครับ ห้วยแตกมากก่รไฟฟ้าลพบุรี
ปัญหาท้าทายของ กฟภ. กับปัญหาการบริการของ สนง.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่รอการแก้ไข เมื่อกล่าวถึงภารกิจ Mission ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ที่ว่าจะจัดหาให้บริการพลังงานไฟฟ้าและดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการโดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมค่านิยมทันโลกบริการดีมีคุณธรรม พลังงานไฟฟ้าจึงนับเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญมากต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อความเป็นอยู่ของประชาชนพลังงานไฟฟ้าถือเป็นไฟฟ้าที่มีความจำเป็นต่อประชาชนทุกกลุ่ม ซึ่งตลอดระยะเวลาในการพัฒนาประเทศจากอดีตถึงปัจจุบันได้พยายามจัดสรรพลังงานไฟฟ้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้กันอย่างทั่วถึง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้อำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนในแต่ละจังหวัดแต่ละท้องที่อย่างทั่วถึงทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นหน่วยงานที่ให้บริการแก่ประชาชนในด้านต่างๆ คอยอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขอใช้มิเตอร์ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การชำระไฟฟ้า การแจ้งเปลี่ยนชื่อมิเตอร์ ฯลฯ โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบูรณ์ มีสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อยู่ในทุกอำเภอ ในหลายอำเภอมีการให้บริการด้วยดีไม่มีเสียงก่นด่า หรือ บ่นเอือมระอา ด่าทอ ต่อการให้บริการแต่อย่างใด แต่ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ประชาชนหลายคนไปติดต่อ ต่างส่ายหน้า เอือมระอา ต่อการให้บริการประชาชน ล่าสุดเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ตอกย้ำถึงความไม่เอาไหน ไม่ใส่ใจต่อการให้บริการลูกค้า เพราะเพียงแค่เรื่องเปลี่ยนชื่อมิเตอร์ไฟฟ้าจากเจ้าของบ้านเดิมมาเป็นเจ้าของบ้านคนปัจจุบัน กว่าจะเปลี่ยนชื่อทำเรื่องให้ได้ใช้เวลาดำเนินการนานร่วม 3 เดือน ยึกยัก โยกโย้ ฟังแล้วอิดหนา ระอาใจพูดได้คำเดียวว่าห่วยแตก สอบถามจากผู้รู้ที่ทำงานอยู่ในแวดวงคนทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยกัน ถึงกับงงเป็นไก่ตาแตกบอกเป็นไปได้ยังไง เรื่องแค่นี้ที่อื่นเขาทำกันครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้ว นี่มันบ่งบอกถึงฝีมือการบริหารองค์กรของผู้บริหารของสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์หรือไม่คิดเอาเถอะพี่น้อง จะว่าไม่รู้หรือความไร้เดียงสาก็ไม่น่าเป็นไปได้ แทนที่เกิดปัญหาแล้วจะคิดหาทางแก้ไขกลับมีเสียงเล็ดลอดออกมาว่าตีโพยตีพายท้าทาย ใหญ่โต ไม่รู้ว่าเรื่องแบบนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ โดยเฉพาะนายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จะรู้หรือไม่ว่าการบริหารงานของสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ มันมีปัญหารู้แล้วควรรีบแก้ไขตัดไฟแต่ต้นลมเพราะหากปล่อยทิ้งไว้จะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตอีกเป็นแน่ หาไม่แล้ววิสัยทัศน์ Vision ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ที่บอกว่าเป็นองค์กรชั้นนำที่ทันสมัยในระดับภูมิภาคมุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจรมีประสิทธิภาพเชื่อถือได้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ตลอดจนภารกิจ Mission ที่ว่าจะจัดหาให้บริการพลังงานไฟฟ้าและดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการโดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมค่านิยมทันโลกบริการดีมีคุณธรรม มันจะเป็นเพียงคำพูดที่ดูสวยหรูที่ไม่อาจเชื่อถือได้เลยในสายตาประชาชน ขุนพลเพชรบูรณ์
ไฟดับหลาย ชม. แล้ว โทรไปไม่มีคนรับเลย บริการอย่างไง
ไฟฟ้าแถววัดโพธิ์ระหัต เมื่อคืนดับไปร่วมสองชั่วโมง คืนนี้เวลาใกล้เคียวกันดับไปร่วมชั่วโมงแล้วยังไม่มีรถมาแก้ไข ฝากดำเนินการด้วย ช่วยตรวจสอบป้องกันปัญหาเกิดในคืนวันพรุ่งนี้ด้วยครับ