กศน.ตำบลบัวสลี

กศน.ตำบลบัวสลี กศน.ตำบลบัวสลีส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รากฐานของตึก คือ อิฐ รากฐานของชีวิต คือ การศึกษา

เปิดเหมือนปกติ

โครงการอบรมหลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy และหลักสูตรร้านค้าออนไลน์ ณ ศูนย์การเรียนู ICT ชุมชนบ้านร่องปลายนา...
15/08/2021

โครงการอบรมหลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy และหลักสูตรร้านค้าออนไลน์ ณ ศูนย์การเรียนู ICT ชุมชนบ้านร่องปลายนา ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลบัวสลี ปฎิบัติธรรม รักษาศิล ถวายเทียนพรรษา ณ วัดศรีวังมูล ต.บัวสลี อ.แม่ลา...
26/07/2021

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลบัวสลี ปฎิบัติธรรม รักษาศิล ถวายเทียนพรรษา ณ วัดศรีวังมูล ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ปฎิญาณตน งดเหล้าเข้าพรรษาประจำปี 2564
26/07/2021

ปฎิญาณตน งดเหล้าเข้าพรรษาประจำปี 2564

กศน.อำเภอแม่ลาว ร่วมกับชุมชนบ้านร่องปลายนา ถวายเทียนพรรษา ณ วัดศรีวังมูล ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
26/07/2021

กศน.อำเภอแม่ลาว ร่วมกับชุมชนบ้านร่องปลายนา ถวายเทียนพรรษา ณ วัดศรีวังมูล ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ใจสู้หรือเปล่า ไหวไหมบอกมา
26/07/2021

ใจสู้หรือเปล่า ไหวไหมบอกมา

ร่วมกิจกรรม อบต.บัวสลี ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 2564 ณ.ป่าชุมชนบ้านหัวโล๊ะ ม.3 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
26/07/2021

ร่วมกิจกรรม อบต.บัวสลี ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 2564 ณ.ป่าชุมชนบ้านหัวโล๊ะ ม.3 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ปลูกพืชสมุนไพรสวนปันสุขบ้านร่องปลายนา ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
26/07/2021

ปลูกพืชสมุนไพรสวนปันสุขบ้านร่องปลายนา ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ทดสอบวัดความรู้ ภาคเรียนที่ 2564
26/07/2021

ทดสอบวัดความรู้ ภาคเรียนที่ 2564

โครงการปลูกพืชสมุนไพรต้าน covid-19 วันที่ 23 กรกฏาคม 2564 ณ กศน.ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
26/07/2021

โครงการปลูกพืชสมุนไพรต้าน covid-19 วันที่ 23 กรกฏาคม 2564 ณ กศน.ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

Google Classroom 1/2564 nfe.buasalee and Maelao E-Official
22/06/2021

Google Classroom 1/2564 nfe.buasalee and Maelao E-Official

❤️สู้ หรือเปล่า 🤟🤟ไหวไหมบอกมา ✌️✌️#สิ่งเล็กที่ยิ่งใหญ่
22/06/2021

❤️สู้ หรือเปล่า 🤟🤟ไหวไหมบอกมา ✌️✌️#สิ่งเล็กที่ยิ่งใหญ่

ขอบคุณสำหรับการเริ่มต้นที่ดีในยุค COVID-19-1/2564
13/06/2021

ขอบคุณสำหรับการเริ่มต้นที่ดีในยุค COVID-19-1/2564

ร่วมด้วยช่วยกันพวกเรา
31/03/2021

ร่วมด้วยช่วยกันพวกเรา

สวัสดีปีใหม่ กศน.ตำบลบัวสลี
31/03/2021

สวัสดีปีใหม่ กศน.ตำบลบัวสลี

เศรษฐกิจพอเพียง ทำแปลงปลูกผักไฮโดโปรนิกส์แบบพอเพียง
31/03/2021

เศรษฐกิจพอเพียง ทำแปลงปลูกผักไฮโดโปรนิกส์แบบพอเพียง

สอบเก็บคะแนนระหว่างภาค 2/2563
31/03/2021

สอบเก็บคะแนนระหว่างภาค 2/2563

โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ในชุมชนหลักสูตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 8 ชั่วโมง วันที่ 20-21 มีนาคม 2564 ณ หมู่ที่ ...
31/03/2021

โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ในชุมชน
หลักสูตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 8 ชั่วโมง วันที่ 20-21 มีนาคม 2564 ณ หมู่ที่ 3 บ้านหัวโล๊ะ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดย นางบุปผา วงก๋า เป็นวิทยากรให้ความรู้

โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ในชุมชนหลักสูตร การทำไวน์มะขะนัด(ไวน์สับปะรด) จำนวน 6 ชั่วโมง วันที่ 13-14 มีนาคม 2564 ...
31/03/2021

โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ในชุมชน
หลักสูตร การทำไวน์มะขะนัด(ไวน์สับปะรด) จำนวน 6 ชั่วโมง วันที่ 13-14 มีนาคม 2564 ณ หมู่ที่ 3 บ้านหัวโล๊ะ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดย นางบุปผา วงก๋า เป็นวิทยากรให้ความรู้

โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ในชุมชนหลักสูตร การทำแคบหมู จำนวน 6 ชั่วโมง วันที่ 8-9 มีนาคม 2564 ณ อาคารเอนกประสงค์ ...
31/03/2021

โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ในชุมชน
หลักสูตร การทำแคบหมู จำนวน 6 ชั่วโมง วันที่ 8-9 มีนาคม 2564 ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านแม่มอญ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดย นางสายสุนีย์ วงค์ษา เป็นวิทยากรให้ความรู้

โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ในชุมชนหลักสูตร การทำขนมดอกจอก จำนวน 6 ชั่วโมง วันที่ 6-7 มีนาคม 2564 ณ อาคารเอนกประสงค...
31/03/2021

โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ในชุมชน
หลักสูตร การทำขนมดอกจอก จำนวน 6 ชั่วโมง วันที่ 6-7 มีนาคม 2564 ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 10 บ้านป่าปง ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดย นางสาวศิริลักษณ์ สุทธแก้ว เป็นวิทยากรให้ความรู้

โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลบัวสลี วันที่ 5 มีนาคม 2563ณ ...
31/03/2021

โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลบัวสลี วันที่ 5 มีนาคม 2563
ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลบัวสลี กศน.ตำบลบัวสลี หมู่ที่ 1 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดย นายพินิจ จอมจันทร์ยอง ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรให้ความรู้

โครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดลวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สวนกำนันทำนา หมู่ที่ 4 ต.บ...
31/03/2021

โครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สวนกำนันทำนา หมู่ที่ 4 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย และ กศน.อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดย นายจำรัส คำแก่น ณ สวนกำนันทำนา หมู่ที่ 4 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
โดย นายจำรัส คำแก่น เป็นวิทยากร การทำโคก หนอง นา โมเดล ในส่วนการปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ ประจำวัน ฐานการเรียนรู้ที่ 1. การปลูกพืชผักสวนครัว ตามระบบ“เกษตรกรรมธรรมชาติ” ฐานการเรียนรู้ที่ 2. การทำปุ๋ยหมัก ฐานการเรียนรู้ที่ 4. การเลี้ยงปลาดุกอุยในบ่อพลาสติก ฐานการเรียนรู้ที่ 5. การเลี้ยงไก่ไข่ แบบปล่อย Happy Chicken
และฐานการเรียนรู้ที่ 3. การเลี้ยงปูนาในบ่อซีเมนต์ โดย นายพรชัย ไชยวงค์ เป็นวิทยากรให้ความรู้

โครงการ ฝึกทักษะการประกอบอาชีพการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจหลักสูตร การเลี้ยงปลาดุกอุยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 40 ชั่วโมงระห...
31/03/2021

โครงการ ฝึกทักษะการประกอบอาชีพการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจ
หลักสูตร การเลี้ยงปลาดุกอุยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 40 ชั่วโมง
ระหว่างวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 ถึง วันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านหัวโล๊ะ หมู่ที่ 3 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดย นายเสกสรร คำแก่น ปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตรและประมง เป็นวิทยากรให้ความรู้

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้กัญชาเพื่อการบำบัดรักษาโรค “กัญชาทางการแพทย์” วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564ณ ห้องประชุม...
31/03/2021

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้กัญชาเพื่อการบำบัดรักษาโรค
“กัญชาทางการแพทย์” วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยนายพลสินธุ์ เขจร ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรให้ความรู้

โครงการ อบรมพัฒนาหมู่บ้านปลอดขยะ และการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในชุมชน วันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 ณ อาคารเ...
31/03/2021

โครงการ อบรมพัฒนาหมู่บ้านปลอดขยะ และการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน วันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 ณ อาคารเอนกประสงค์ บ้านร่องปลายนา หมู่ที่ 11 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดย นายประสิทธิ์ สุจันทร์ ปราชญ์ชาวบ้านด้านพลังงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้

Photos from กศน.อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย's post
29/03/2021

Photos from กศน.อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย's post

Photos from กศน.อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย's post
06/03/2021

Photos from กศน.อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย's post

พบกลุ่มยุค COVID-19 ลำบากจริงๆ ต้องเว้นระยะห่างน๊ะครับ😷✌️
20/12/2020

พบกลุ่มยุค COVID-19 ลำบากจริงๆ ต้องเว้นระยะห่างน๊ะครับ😷✌️

โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน เพื่อสังคมชุมชนน่าอยู่ วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ บ้านร่องปลายนา หมู่ที่ 11 ตำบลบัว...
11/08/2020

โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน เพื่อสังคมชุมชนน่าอยู่ วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ บ้านร่องปลายนา หมู่ที่ 11 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรร้านค้าออนไลน์วันที่ 18-19 กรกฏาคม 2563ณ กศน.ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
01/08/2020

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรร้านค้าออนไลน์
วันที่ 18-19 กรกฏาคม 2563
ณ กศน.ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่

กศน.ตำบลบัสลี หมู่ที่1 บ้านแม่มอญ ตำบลบัวสลี
Mae Lao
57250

เบอร์โทรศัพท์

0894316197

เว็บไซต์

http://crinfe.com/buasalee/

ผลิตภัณฑ์

ศูนย์ฝึกอาฃีพชุมชน

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กศน.ตำบลบัวสลีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กศน.ตำบลบัวสลี:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Mae Lao บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

กศนเก่งมากจ้า
ปลูกผักในขวดน้ำ. สำหรับผู้ที่ไม่มีที่ดิน ป้าอี๊ด...
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกทางเลือกของการศึกษาและสายอาชีพค่ะ...#โรงเรียนนอบน้อมบริบาล #เปิดรับสมัครนักศึกษาดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก ทั้งชายและหญิง วุฒิ ม.6 ขึ้นไป อายุ 17 ปีขึ้นไป โดยทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพและศาสตร์อื่นๆ #เรียน6เดือน #จบแล้วมีงานทำ #ขอรับทุนการศึกษาได้ อาทิ งานในโรงพยาบาล, คลินิก, ศูนย์ความงาม, ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วยที่้บ้าน โรงเรียนนอบน้อมบริบาล (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ) Line ID : nopnomhome โทร. 091-0688303