ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ( ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตมีนบุรี ศูนย์ฝึกอาชีพมีนบุรี เปิดฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น (จันทร์-ศุกร์) และ (เสาร์-อาทิตย์) โดยไม่เสีย ค่าสมัคร ค่าเรียน วันเสาร์ - วันอาทิตย์ หลักสูตร 80 ชม.
(139)

(2 เดือน) เวลา 09.00 - 15.00 น. ... 1. อาหารไทย 11. พิมพ์ดีด 2. อาหารว่าง 12. จัดดอกไม้สด 3. ขนมไทย 13. คอมพิวเตอร์ 4. เบเกอรี่ 14. ซ่อมคอมพิวเตอร์ 5. ดอกไม้ดินไทย 15. ซ่อมโทรศัพท์มือถือ 6. กรอบรูป 16. สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุฯ 7. แกะสลักผักผลไม้ 17.เซรามิกส์ 8. แปรรูปสมุนไพร 18.ร้อยลูกปัด/ของชำร่วย 9. ศิลปประดิษฐ์ 19. ผ้าบาติก 10. นวดน้ำมัน (อโรมาเธอราพี) วันเสาร์ - วันอาทิตย์ หลักสูตร 160 ชม.(4 เดือน) เวลา 09.00 - 15.00 น. 1.เสริมสวย 1, 2 4.แพทเทิร์น 2.ตัดผมชาย 1, 2 5.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 3.ตัดเสื้อสตรี 1, 2 6.ดีไซน์ 7.นวดแผนไทย (ตัวและเท้า) วันจันทร์ - วันศุกร์ หลักสูตร 80 ชม. (1 เดือน) เวลา 09.00 - 14.00 น. 1. อาหารไทย 10. จัดดอกไม้สด 2. อาหารว่าง 11. คอมพิวเตอร์ 3. ขนมไทย 12. ซ่อมคอมพิวเตอร์ 4. เบเกอรี่ 13. ซ่อมโทรศัพท์มือถือ 5. ดอกไม้ดินไทย 14. ร้อยลูกปัด/ของชำร่วย 6. กรอบรูป 15. เทียนแฟนซี 7. แปรรูปสมุนไพร 16. ศิลปประดิษฐ์ 8. สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 9. นวดน้ำมัน (อโรมาเธอราพี) วันจันทร์ - วันศุกร์ หลักสูตร 160 ชม. (2 เดือน) เวลา 09.00 - 14.00 น. 1.เสริมสวย 1, 2 4.แพทเทิร์น 2.ตัดผมชาย 1, 2 5.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 3.ตัดเสื้อสตรี 1, 2 6.เย็บจักรอุตสาหกรรม 7. นวดแผนไทย (ตัวและเท้า) หลักฐานการสมัครเรียน 1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ใบ สมัครเรียนได้ที่ ศูนย์ฝึกอาชีพมีนบุรี โทร: 0 2540 4375-6

หน้าที่: ศูนย์ฝึกอาชีพมีนบุรี เปิดฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น (จันทร์-ศุกร์) และ (เสาร์-อาทิตย์) โดยไม่เสีย ค่าสมัคร ค่าเรียน วันเสาร์ - วันอาทิตย์ หลักสูตร 80 ชม. (2 เดือน) เวลา 09.00 - 15.00 น. ... 1. อาหารไทย 11. พิมพ์ดีด 2. อาหารว่าง 12. จัดดอกไม้สด 3. ขนมไทย 13. คอมพิวเตอร์ 4. เบเกอรี่ 14. ซ่อมคอมพิวเตอร์ 5. ดอกไม้ดินไทย 15. ซ่อมโทรศัพท์มือถือ 6. กรอบรูป 16. สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุฯ 7. แกะสลักผักผลไม้ 17.เซรามิกส์ 8. แปรรูปสมุนไพร 18.ร้อยลูกปัด/ของชำร่วย 9. ศิลปประดิษฐ์ 19. ผ้าบาติก 10. นวดน้ำมัน (อโรมาเธอราพี) วันเสาร์ - วันอาทิตย์ หลักสูตร 160 ชม.(4 เดือน) เวลา 09.00 - 15.00 น. 1.เสริมสวย 1, 2 4.แพทเทิร์น 2.ตัดผมชาย 1, 2 5.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 3.ตัดเสื้อสตรี 1, 2 6.ดีไซน์ 7.นวดแผนไทย (ตัวและเท้า) วันจันทร์ - วันศุกร์ หลักสูตร 80 ชม. (1 เดือน) เวลา 09.00 - 14.00 น. 1. อาหารไทย 10. จัดดอกไม้สด 2. อาหารว่าง 11. คอมพิวเตอร์ 3. ขนมไทย 12. ซ่อมคอมพิวเตอร์ 4. เบเกอรี่ 13. ซ่อมโทรศัพท์มือถือ 5. ดอกไม้ดินไทย 14. ร้อยลูกปัด/ของชำร่วย 6. กรอบรูป 15. เทียนแฟนซี 7. แปรรูปสมุนไพร 16. ศิลปประดิษฐ์ 8. สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 9. นวดน้ำมัน (อโรมาเธอราพี) วันจันทร์ - วันศุกร์ หลักสูตร 160 ชม. (2 เดือน) เวลา 09.00 - 14.00 น. 1.เสริมสวย 1, 2 4.แพทเทิร์น 2.ตัดผมชาย 1, 2 5.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 3.ตัดเสื้อสตรี 1, 2 6.เย็บจักรอุตสาหกรรม 7. นวดแผนไทย (ตัวและเท้า) หลักฐานการสมัครเรียน 1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ใบ สมัครเรียนได้ที่ ศูนย์ฝึกอาชีพมีนบุรี โทร: 0 2540 4375-6

เปิดเหมือนปกติ

#หลักฐานในการสมัครเรียน1.รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 2 ใบ2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 54...
07/10/2018

#หลักฐานในการสมัครเรียน
1.รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 2 ใบ
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
02 540 4376

ตารางช่วงวันที่เปิดรับสมัครเรียน ระยะเวลาวันที่เรียน และวันหยุด ประจำปีงบประมาณ 2562

*...หลักฐานในการสมัครเรียน...ที่ต้องเตรียมมาด้วยเมื่อมาสมัครเรียนทุกครั้ง

1. รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว 2 ใบ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ

สอบถามรายละเอียด...เพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4375 , 02 540 4376 ด่วนเปิดรับสมัครทุกวัน!

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)
จะปิดรับสมัครล่วงหน้าก่อนวันที่กำหนดไว้...หากวิชาไหนมีผู้สมัครเต็มตามที่กำหนดไว้แล้ว...

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) ได้เปิดทำการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบในทุกๆหลักสูตร ทั้งหลักสูตร วันจันทร์ - วันศุก...
07/10/2018

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) ได้เปิดทำการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบในทุกๆหลักสูตร ทั้งหลักสูตร วันจันทร์ - วันศุกร์ และ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 80 ชั้วโมง ร่วมถึงหลักาตร 160 ชั่วโมง ในทุกๆวิชาชีพ
มีผู้ที่สนใจฝึกวิชาชีพเป็นจำนวนมาก สนใจสอบถามรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4376
#หลักฐานในการสมัครเรียน
1.รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 2 ใบ
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ

มีนบุรี ปฐมนิเทศผู้เข้าอบรมศูนย์ฝึกอาชีพฯมีนบุรี กว่า 800 คน>> วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ จัน...
04/10/2018

มีนบุรี ปฐมนิเทศผู้เข้าอบรมศูนย์ฝึกอาชีพฯมีนบุรี กว่า 800 คน

>> วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี มอบหมาย นายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมฝึกอาชีพ หลักสูตร 80 ชั่วโมง และ 160 ชั่วโมง วันจันทร์-ศุกร์ รุ่นที่ 1/2562 พร้อมเยี่ยมชมการจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์จากการฝึกอาชีพสาขาต่างๆ ซึ่งมีวิชาชีพจำนวนกว่า 40 รายวิชา ณ ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง สำนักงานเขตมีนบุรี โดยมี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ วิทยากร เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฝึกอาชีพกว่า รวมกว่า 800 คนเข้าร่วมกิจกรรม

>> เพื่อต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพเข้าสู่ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) อย่างเป็นทางการ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ วิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ ตลอดจนสร้างความเข้าใจในหลักสูตรการสอน ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ได้เตรียมความพร้อมในการเข้าอบรมฝึกอาชีพ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม ระหว่างวิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิผลมากที่สุด ผู้สนใจฝึกอาชีพฟรี สอบถามได้ที่ ‭02 540 4375-6‬

ตารางช่วงวันที่เปิดรับสมัครเรียน ระยะเวลาวันที่เรียน และวันหยุด ประจำปีงบประมาณ 2562*...หลักฐานในการสมัครเรียน...ที่ต้อง...
03/09/2018

ตารางช่วงวันที่เปิดรับสมัครเรียน ระยะเวลาวันที่เรียน และวันหยุด ประจำปีงบประมาณ 2562

*...หลักฐานในการสมัครเรียน...ที่ต้องเตรียมมาด้วยเมื่อมาสมัครเรียนทุกครั้ง

1. รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว 2 ใบ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ

สอบถามรายละเอียด...เพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4375 , 02 540 4376 ด่วนเปิดรับสมัครทุกวัน!

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)
จะปิดรับสมัครล่วงหน้าก่อนวันที่กำหนดไว้...หากวิชาไหนมีผู้สมัครเต็มตามที่กำหนดไว้แล้ว...

วิชาศิลปะประยุกต์ หลักสูตร 80 ชั่วโมง วันจันทร์ - วันศุกร์ งานหนังเย็บมือ จากเศษหนังเหลือใช้ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มาก...
14/08/2018

วิชาศิลปะประยุกต์ หลักสูตร 80 ชั่วโมง วันจันทร์ - วันศุกร์ งานหนังเย็บมือ จากเศษหนังเหลือใช้ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย เพิ่มมูลค่า สร้างอาชีพใหม่ สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4375-6
หลักฐานในการสมัครเรียน
1.รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 2ใบ
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
สมัครฟรี! เรียนฟรี!

หลักสูตร 160 ชั่วโมง วันจันทร์ - วันศุกร์รับสมัคร วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 21 กันยายน 2561 และจะเปิดเรียน ในวันท...
23/07/2018

หลักสูตร 160 ชั่วโมง วันจันทร์ - วันศุกร์
รับสมัคร วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 21 กันยายน 2561 และจะเปิดเรียน ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

หลักสูตร 160 ชั่วโมง วันเสาร์ - วันอาทิตย์
รับสมัคร วันที่ 4 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 23 กันยายน 2561 และจะเปิดเรียน ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 9 ธันวาคม 2561

หลักสูตร 80 ชั่วโมง วันเสาร์ - วันอาทิตย์
รับสมัคร วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 23 กันยายน 2561 และจะเปิดเรียน ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561

หลักฐานในการสมัครเรียน
1.รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 2 ใบ
2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4375

“ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)” สามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้อย่างดี ทั้งประชาชนในพื้นที่เขตมีนบุรี และเ...
08/07/2018

“ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)” สามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้อย่างดี ทั้งประชาชนในพื้นที่เขตมีนบุรี และเขตใกล้เคียง โดยการเปิดฝึกอาชีพ จำนวน 23 รายวิชา 32 ห้องเรียน และ12 รุ่นต่อปี มีทั้งหลักสูตรจันทร์-ศุกร์ และหลักสูตรเสาร์-อาทิตย์ มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอาชีพจำนวนมาก เต็มทุกหลักสูตร รวมแล้วกว่า 13,000 คนต่อปี เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มีเวลาว่างทั้งในวันธรรมดาและวันหยุด สามารถนำไปประกอบอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริมได้จริง ลดการว่างงาน เพิ่มรายได้ สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนได้อย่างชัดเจน
>> ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดรายวิชาได้ที่ ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) โทร. 02 540 4375,02 540 4376 หรือตามลิ้งด้านล่างนี้

https://facebook.com/SunyFukXachiphKrungThephMHnkhrMinburi

วิชาแกะสลักผักและผลไม้ หลักสูตร 80 ชั่วโมง วันเสาร์ - วันอาทิตย์ สนใจสอบถามรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่ 02 54...
01/07/2018

วิชาแกะสลักผักและผลไม้ หลักสูตร 80 ชั่วโมง วันเสาร์ - วันอาทิตย์ สนใจสอบถามรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4375,02 540 4376

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) ออกให้บริการตัดผมชาย ฟรี! ให้กับประชาชนทั่วไป ณ.ชุมชนบ้านคูคตพัฒนา รามอินทรา 117 สน...
01/07/2018

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) ออกให้บริการตัดผมชาย ฟรี! ให้กับประชาชนทั่วไป ณ.ชุมชนบ้านคูคตพัฒนา รามอินทรา 117 สนใจสอบถามรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4375,02 540 4376

วิชาสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4375,02 540 4376
21/06/2018

วิชาสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4375,02 540 4376

เบเกอรี่ ในหลักสูตรมีการสอน เช่น โมจิ,ทาร์ตไข่,(ขนมปัง)ใส้ไก่แดง สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่...
14/06/2018

เบเกอรี่ ในหลักสูตรมีการสอน เช่น โมจิ,ทาร์ตไข่,(ขนมปัง)ใส้ไก่แดง สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4375-6

แผนกอาหารไทยวันนี้ทำข้าวอบสับปะรดและผัดเปรี้ยวหวานปลากระพง สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่ 02 54...
13/06/2018

แผนกอาหารไทยวันนี้ทำข้าวอบสับปะรดและผัดเปรี้ยวหวานปลากระพง สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4375-6

นางสาวมยุรี บัตรประทาน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตมีนบุรี เข้าตรวจความเรียบร้อย ศูนย์ฝึกอาชีพกรุง...
07/06/2018

นางสาวมยุรี บัตรประทาน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตมีนบุรี เข้าตรวจความเรียบร้อย ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) และตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนในแต่ล่ะแผนกเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยต่อไป

วิชาอาหารไทยวันนี้ทำแกงจืดลูกรอก,กับกระเพรากุ้งไข่ดาว เปิดทำการเรียนการสอนเป็นวันแรก หลักสูตร 80 ชั่วโมง วันจันทร์ - วัน...
05/06/2018

วิชาอาหารไทยวันนี้ทำแกงจืดลูกรอก,กับกระเพรากุ้งไข่ดาว เปิดทำการเรียนการสอนเป็นวันแรก หลักสูตร 80 ชั่วโมง วันจันทร์ - วันศุกร์ สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4375-6

วิชาภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน หลักสูตร 80 ชั่วโมง วันจันทร์ - วันศุกร์ สนใจรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ท...
05/06/2018

วิชาภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน หลักสูตร 80 ชั่วโมง วันจันทร์ - วันศุกร์ สนใจรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่ 02 540.4375-6

ห่อหมกน่าอร่อย จากหมวดวิชาอาหารไทย หลักสูตร 80 ชั่วโมง สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 43...
02/06/2018

ห่อหมกน่าอร่อย จากหมวดวิชาอาหารไทย หลักสูตร 80 ชั่วโมง สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4375-6

วิชาที่เปิดสอน ตารางวันรับสมัคร ตารางวันเรียน วันหยุด หลักสูตร 80 ชั่วโมง และ 160 ชั่วโมง วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ประจำปีง...
24/05/2018

วิชาที่เปิดสอน ตารางวันรับสมัคร ตารางวันเรียน วันหยุด หลักสูตร 80 ชั่วโมง และ 160 ชั่วโมง วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4375,02 540 4376

วิชาที่เปิดสอน ตารางวันรับสมัคร ตารางวันเรียน วันหยุด หลักสูตร 80 ชั่วโมง และ 160 ชั่วโมง วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4375,02 540 4376

วิชาที่เปิดสอน ตารางวันรับสมัคร ตารางวันเรียน วันหยุด หลักสูตร 80 ชั่วโมง และ 160 ชั่วโมง วันจันทร์ - วันศุกร์ ประจำปีงบ...
24/05/2018

วิชาที่เปิดสอน ตารางวันรับสมัคร ตารางวันเรียน วันหยุด หลักสูตร 80 ชั่วโมง และ 160 ชั่วโมง วันจันทร์ - วันศุกร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4375,02 540 4376

วิชาที่เปิดสอน ตารางวันรับสมัคร ตารางวันเรียน วันหยุด หลักสูตร 80 ชั่วโมง และ 160 ชั่วโมง วันจันทร์ - วันศุกร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4375,02 540 4376

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) ส่งวิทยากรสาธิตการทำสลัดโรล ให้กับแกนนำชุมชน 5 ชุมชน ในพื้นที่เขตมีนบุรีและเขตคันนา...
24/05/2018

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) ส่งวิทยากรสาธิตการทำสลัดโรล ให้กับแกนนำชุมชน 5 ชุมชน ในพื้นที่เขตมีนบุรีและเขตคันนายาว 24/05/61

วิชาขนมไทย หลักสูตร 80 ชั่วโมง สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4375-6
21/05/2018

วิชาขนมไทย หลักสูตร 80 ชั่วโมง สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4375-6

วิชาภาษาอังกฤษฝึกปฏิบัติ โดยการให้ความรู้ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม ณ.วัดโพธิ์ สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม...
21/05/2018

วิชาภาษาอังกฤษฝึกปฏิบัติ โดยการให้ความรู้ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม ณ.วัดโพธิ์ สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4375-6

กระเป๋าหนังสวยๆดูดี ทำเองได้ ผลงานจากหมวดวิชาสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ หลักสูตร 80 ชั่วโมง วันจันทร์ - วันศุกร์ สนใจต...
21/05/2018

กระเป๋าหนังสวยๆดูดี ทำเองได้ ผลงานจากหมวดวิชาสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ หลักสูตร 80 ชั่วโมง วันจันทร์ - วันศุกร์ สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4375-6

18/05/2018

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) ส่งวิทยากรในหมวดวิชาอาหารเข้าแข่งขัน ผัดไทย ในงานถนนวัฒนธรรม ครั้งที่4 ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

18/05/2018

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) ส่งวิทยากรในหมวดวิชาอาหารเข้าแข่งขัน ผัดไทย ในงานถนนวัฒนธรรม ครั้งที่4 ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

กระเป๋าหนังทำเองก็ได้หร่า ในหมวดวิชาสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ หลักสูตร 80 ชั่วโมง สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดการเรียนก...
17/05/2018

กระเป๋าหนังทำเองก็ได้หร่า ในหมวดวิชาสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ หลักสูตร 80 ชั่วโมง สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4375-6

วิชาอาหารว่าง หลักสูตร 80 ชั่วโมง สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4375-6
16/05/2018

วิชาอาหารว่าง หลักสูตร 80 ชั่วโมง สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4375-6

ก่อนเปิดเทอมนี้ พาน้องๆมาตัดผม ที่มีนบุรี บริการฟรี ทุกเสาร์-อาทิตย์ >> นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี มอบหมาย...
12/05/2018

ก่อนเปิดเทอมนี้ พาน้องๆมาตัดผม ที่มีนบุรี บริการฟรี ทุกเสาร์-อาทิตย์

>> นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี มอบหมายฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรม ”ตัดผมฟรี รับเปิดเทอม !!” ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ บริเวณใต้สะพานข้ามคลองสามวา ถนนสีหบุรานุกิจ (ใกล้ตลาดมีนบุรี) โดยทีมงานวิทยากรและนักเรียน จากศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมให้กับผู้ปกครองนักเรียนได้อีกทางหนึ่ง โดยมีผู้สนใจมาใช้บริการเป็นจำนวนมากทุกสัปดาห์

>> ซึ่งสำนักงานเขตมีนบุรี ได้ปรับปรุงพื้นที่บริเวณใต้สะพานข้ามคลองสามวา ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่รกร้าง และไม่สวยงาม ให้กลายมาเป็นแหล่งเรียนรู้ และให้บริการประชาชน โดยมอบหมายให้ ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์ฝึกอาชีพในวิชาช่างซ่อมเครื่องไฟฟ้า ช่างช่อมโทรศัพท์มือถือ ช่างตัดผมและช่างเสริมสวย รวมทั้งยังมีบริการช่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมโทรศัพท์มือถือ และบริการตัดผม ฟรี ให้กับประชาชน ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับผู้รับการฝึกอาชีพก่อนการออกไปประกอบอาชีพจริง และเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนที่มารับบริการอีกด้วย

>> ผู้สนใจรับบริการ หรือสนใจเข้ารับการฝึกอาชีพ ฟรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) โทร.02-5404375-6

ภาพ : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ / ข่าว : ธนานันท์

วิชาอาหารไทย หลักสูตร 80 ชั่วโมง วันจันทร์ - วันศุกร์  วันนี้ทำแกงจืดมะระยัดไส้กับฉูฉี่ปลาทู สนใจสอบถามรายละเอียดการเรีย...
09/05/2018

วิชาอาหารไทย หลักสูตร 80 ชั่วโมง วันจันทร์ - วันศุกร์ วันนี้ทำแกงจืดมะระยัดไส้กับฉูฉี่ปลาทู สนใจสอบถามรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4375-6

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)
09/05/2018

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)

วิชาที่เปิดสอน ตารางวันรับสมัคร ตารางวันเรียน วันหยุด หลักสูตร 80 ชั่วโมง และ 160 ชั่วโมง วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4375,02 540 4376

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)
09/05/2018

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)

วิชาที่เปิดสอน ตารางวันรับสมัคร ตารางวันเรียน วันหยุด หลักสูตร 80 ชั่วโมง และ 160 ชั่วโมง วันจันทร์ - วันศุกร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4375,02 540 4376

วิชาอาหารไทย หลักสูตร 80 ชั่วโมง วันนี้ทำไข่ลูกเขยและเมี่ยงปลานิลทอด สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 43...
08/05/2018

วิชาอาหารไทย หลักสูตร 80 ชั่วโมง วันนี้ทำไข่ลูกเขยและเมี่ยงปลานิลทอด สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4375-6

วิชาเบเกอรี่หลักสูตร 80 ชั่วโมง วันจันทร์ - วันศุกร์ วันนี้สอนขนมปัง2สี,คุกกี้ทูเลย์,เค้กชาเขียว สนใจติดต่อสอบถามรายละเอ...
08/05/2018

วิชาเบเกอรี่หลักสูตร 80 ชั่วโมง วันจันทร์ - วันศุกร์ วันนี้สอนขนมปัง2สี,คุกกี้ทูเลย์,เค้กชาเขียว สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4375-6

วิชาอาหารว่าง หลักสูตรจันทร์ถึงศุกร์ 80 ชั่วโมง สอนกะหรี่ปั๊บ กับน้ำนมข้าว 7/5/2561 สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดการเรียนกา...
07/05/2018

วิชาอาหารว่าง หลักสูตรจันทร์ถึงศุกร์ 80 ชั่วโมง
สอนกะหรี่ปั๊บ กับน้ำนมข้าว 7/5/2561 สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4375-6

แผนกอาหารไทยวันนี้ทำแพนงไก่ไข่ดาวกับห่อหมกทะเล หลักสูตร 80 ชั่วโมง สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ท...
07/05/2018

แผนกอาหารไทยวันนี้ทำแพนงไก่ไข่ดาวกับห่อหมกทะเล หลักสูตร 80 ชั่วโมง สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4376-6

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)ได้เปิดการเรียรการสอนหลักสูตร 80 ชั่วโมง เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 สนใจสอบถามร...
06/05/2018

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)ได้เปิดการเรียรการสอนหลักสูตร 80 ชั่วโมง เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 สนใจสอบถามรายละเอียดการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่ 02 540 4375-6

ที่อยู่

ภายในตลาดนัดจตุจักร 2 มีนบุรี
Min Buri
10510

เบอร์โทรศัพท์

025404375

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Min Buri บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เมื่อไรเปิดรับสมัคสอนตัดผมชายค่ะ
รบกวนสอบถามว่า คาดว่าจะเปิดเมื่อใดครับ
เปิดเรียนวันไหนค่ะ
บริการติดตั้งตาข่ายป้องกันนกพิราบ ตามอาคาร บ้านเรือน สถานที่ราชการ โรงงาน ฯลฯ บริการทำความสะอาดโรงาน อาคาร พื้นที่สูง ติดต่อ 0991141161 แอร์ ครับ Line : ekker [email protected] : @bestprotection #ป้องกันนกทั่วประเทศ https://www.facebook.com/Bestprotection2018/
สอนเขียนบทความออนไลน์ด้วย Blogger เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการถ่ายทอดความรู้ #สอนอีคอมเมอร์ชลาดพร้าว เปิดเรียน 16 พค.62 โทร 025141840
มีสอนใส่กรอบพระกันน้ำป่าวครับ
มีหลักสูตรอะไรบ้างครับ พอดีอยู่แถวดอนเมือง
รับสมัครช่างสระไดร์ 1 อัตรา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ พร้อมเรียนรู้ รักงานบริการ ค่ะ ติดต่อ 0990796959 น้ำหวานค่ะ!
อัพเดทหน่อย
ขออนุญาติค่ะ..ร้านนวดเรือนภูไทย รับสมัครหมอนวด 10 อัตรา ร้านอยู่ สุวินทวงศ์ 15 หน้าสนามกอล์ฟวินเซอร์ปาร์ค..ติดถนนใหญเลยค่ะ..สนใจ 081-9101812
อยากไปเรียนคับ แต่ติดปัญหาที่พัก มีใครแนะนำเรื่องที่พักใกล้ๆได้บ้างคับผม
ขออนุญาตโพสน่ะค่ะ รับสมัครช่าง ช่างทำเล็บ 2 อัตรา คุณสมบัติ - ช่างทำเล็บ, เพ้นเล็บ, ตัดหนัง, สปา ต่ออคิลิค ต่อเจล -เงินเดือน 9,000-18,000 -คอม10% + ทริป100% -หยุด 4 วัน/เดือน -เวลาทำงาน 09.00-19.00 น. ** ยินดีรับน้องที่ยังไม่มีประสบการณ์ หรือเด็กฝึกหัด รามอินทรา 65 ติดต่อ 061-625-4644 คุณสุ