องค์การบริหารส่วนจังหวัดนน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดย ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

เปิดเหมือนปกติ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
24/12/2020

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

มาทำความเข้าใจ...
สิทธิ์การเข้ารับการตรวจหาเชื้อ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
23/12/2020

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

รายงานสถานการณ์โควิด-19
ประจำวันที่ 23 ธ.ค. 63
ผู้ป่วยเพิ่ม 46 ราย (ในประเทศเเละต่างประเทศ)
ผู้ป่วยทั้งหมด 5,762 ราย
รักษาอยู่ใน ร.พ. 1,607 ราย
เสียชีวิต 60 ราย
รักษาหายเพิ่ม 17 ราย
รักษาหายเเล้ว 4,095 ราย
#โควิด19 #COVID19
#กรมควบคุมโรค
#สายด่วนกรมควบคุมโรค1422

04/12/2020
www.ect.go.th

การเลือกตั้งท้องถิ่น “ไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้า” เชิญชวนประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.อบจ.-นายก อบจ. ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563

04/12/2020
www.ect.go.th

ขอประชาสัมพันธ์ กกต. รับแจ้งเบาะแสการกระทำอันไม่สุจริตในการเลือกตั้ง ส.อบจ. และนายก อบจ. มีเงินรางวัลเป็นล้าน

04/12/2020
www.ect.go.th

ขอประชาสัมพันธ์ กกต. ย้ำประชาชนตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด “เพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ” ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2563

ขอประชาสัมพันธ์ ผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านข้ามจังหวัดไม่ถึง 1 ปี ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง
04/12/2020

ขอประชาสัมพันธ์ ผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านข้ามจังหวัดไม่ถึง 1 ปี ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง

ปฏิทินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
14/11/2020

ปฏิทินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกสภาองค์การบ...
13/11/2020
ข่าวประชาสัมพันธ์- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ( อบจ. นนทบุรี ) อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุร

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
http://www.nont-pro.go.th/public/news/data/detail/news_id/452/menu/132

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
http://www.nont-pro.go.th/public/news/data/detail/news_id/446/menu/132

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
http://www.nont-pro.go.th/public/news/data/detail/news_id/451/menu/132

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
http://www.nont-pro.go.th/public/news/data/detail/news_id/450/menu/132

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
http://www.nont-pro.go.th/public/news/data/detail/news_id/449/menu/132

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
http://www.nont-pro.go.th/public/news/data/detail/news_id/448/menu/132

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
http://www.nont-pro.go.th/public/news/data/detail/news_id/447/menu/132

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มีฐานะเป็นนิต...

กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อม การจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัดนนทบุรี...
09/10/2020

กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อม การจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัดนนทบุรี และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนนทบุรี ระหว่าง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยมี พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และนายอุดร ร...
29/07/2020

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และนายอุดร ระโหฐาน ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน รางวัล “ผู้นำท้องถิ่นดีเด่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ” ประจำปี 2563 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต (อาคารศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต) ปทุมธานี โดยมี พลเอกสุนัย สัมปัตตะวนิช ประธานมูลนิธิเพื่อสังคมไทย เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

ข่าว/ภาพข่าว ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และนายอุดร ระโหฐาน ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน รางวัล “ผู้นำท้องถิ่นดีเด่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ” ประจำปี 2563 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต (อาคารศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต) ปทุมธานี โดยมี พลเอกสุนัย สัมปัตตะวนิช ประธานมูลนิธิเพื่อสังคมไทย เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

ข่าว/ภาพข่าว ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ประกาศ อบจ.นนทบุรี เรื่อง ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี...
29/07/2020
ข่าวประชาสัมพันธ์- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ( อบจ. นนทบุรี ) อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุร

ประกาศ อบจ.นนทบุรี เรื่อง ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ขอเลื่อนเวลารายงานตัวจากเดิม 08.30 น. เป็นเวลา 08.00 น. วันและสถานที่คงเดิม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มีฐานะเป็นนิต...

ข่าวประชาสัมพันธ์- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ( อบจ. นนทบุรี ) อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุร
23/07/2020
ข่าวประชาสัมพันธ์- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ( อบจ. นนทบุรี ) อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุร

ข่าวประชาสัมพันธ์- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ( อบจ. นนทบุรี ) อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มีฐานะเป็นนิต...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ดำเนินโครงการบรรเทาความเดือดร้อนและเยียวยาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจังหว...
15/07/2020

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ดำเนินโครงการบรรเทาความเดือดร้อนและเยียวยาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดนนทบุรี จากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 เพื่อมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนในพื้นที่ อำเภอ บางใหญ่ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดย พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี,นางสาวสุกานดา เสมหิรัญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอบางใหญ่ เขต 3,นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอบางใหญ่ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ณ วัดต้นเชือก ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยมี กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังกัด อบจ.นนทบุรี ร่วมรับลงทะเบียนและมอบถุงยังชีพตามโครงการบรรเทาความเดือดร้อนและเยียวยาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดนนทบุรี จากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข่าว/ภาพข่าว ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ดำเนินโครงการบรรเทาความเดือดร้อนและเยียวยาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดนนทบุรี จากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 เพื่อมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนในพื้นที่ อำเภอ บางใหญ่ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดย พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี,นางสาวสุกานดา เสมหิรัญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอบางใหญ่ เขต 3,นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอบางใหญ่ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ณ วัดต้นเชือก ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยมี กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังกัด อบจ.นนทบุรี ร่วมรับลงทะเบียนและมอบถุงยังชีพตามโครงการบรรเทาความเดือดร้อนและเยียวยาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดนนทบุรี จากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข่าว/ภาพข่าว ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ดำเนินโครงการบรรเทาความเดือดร้อนและเยียวยาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจังหว...
14/07/2020

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ดำเนินโครงการบรรเทาความเดือดร้อนและเยียวยาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดนนทบุรี จากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 เพื่อมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนในพื้นที่ อำเภอเมืองนนทบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดย พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี มอบหมายให้ นายพันศักดิ์ จันทร์ใบเล็ก เลขานุการสภา อบจ.นนทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครนนทบุรี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ณ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักปลัดฯ อบจ.นนทบุรีร่วมรับลงทะเบียนและมอบถุงยังชีพตามโครงการบรรเทาความเดือดร้อนและเยียวยาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดนนทบุรี จากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019

ข่าว/ภาพข่าว ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ดำเนินโครงการบรรเทาความเดือดร้อนและเยียวยาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดนนทบุรี จากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 เพื่อมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนในพื้นที่ อำเภอเมืองนนทบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดย พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี มอบหมายให้ นายพันศักดิ์ จันทร์ใบเล็ก เลขานุการสภา อบจ.นนทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครนนทบุรี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ณ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักปลัดฯ อบจ.นนทบุรีร่วมรับลงทะเบียนและมอบถุงยังชีพตามโครงการบรรเทาความเดือดร้อนและเยียวยาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดนนทบุรี จากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019

ข่าว/ภาพข่าว ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบ...
30/06/2020

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 6/2563 ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชั้น 3 โดยมีวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563
3.2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 6/2563 ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชั้น 3 โดยมีวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563
3.2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี
28/06/2020

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี

📌ตามที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ “เรื่องการจัดซื้อสิ่งของแจกประชาชนในสถานการณ์โควิด - 19 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีการใช้งบประมาณไปกว่า 70 ล้านบาท”📌

🚩🚩เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 นางสาวมิรินทร์รัช​ ชิตถุง​ ผู้อำนวยการสำนักงาน​ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนนทบุรี​และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี ได้ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ สังเกตการณ์ การจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อนำไปใช้ในโครงการบรรเทาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019 ของ อบจ. นนทบุรี

🚩🚩จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ สังเกตการณ์ พบว่า อบจ. นนทบุรี ได้มีการจัดซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค เพื่อจัดใส่ถุงผ้าเพื่อแจกจ่ายประชาชน จำนวน 5 รายการ ประกอบด้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 1 กล่อง​ น้ำมันพืช 2 ขวด ปลากระป๋อง 2 รายการ ผักกาดกระป๋อง 1 แพ็ค ข้าวสารหอมมะลิ 100% 1 ถุง

🚩🚩โดย พ.ต.อ. ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้นำตรวจสิ่งของที่ได้จัดซื้อมาและได้ชี้แจงว่าการจัดซื้อสินค้าเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน ได้เน้นถึงคุณภาพของอาหาร ต้องดีมีคุณภาพ และเป็นสิ่งจำเป็นที่ประชาชนต้องใช้ นอกจากนี้ยังได้ยืนยันว่าการจัดซื้อถูกต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้

🚩🚩ซึ่งในการลงพื้นที่ตรวจสอบครั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี ได้ทำการเก็บข้อมูลหลักฐานเพื่อดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องต่อไป

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการส...
26/06/2020
ข่าวประชาสัมพันธ์- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ( อบจ. นนทบุรี ) อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุร

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
http://nont-pro.go.th/public/news/data/detail/news_id/379/menu/132

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มีฐานะเป็นนิต...

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือเครื่องอุปโภ...
26/06/2020
ข่าวประชาสัมพันธ์- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ( อบจ. นนทบุรี ) อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุร

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภคจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด 19 ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
▪️ เทศบาลตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
▪️ เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี
▪️ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี
▪️ เทศบาลเมืองบางบัวทอง (เพิ่มเติม) อำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มีฐานะเป็นนิต...

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือเครื่องอุปโภ...
24/06/2020
ข่าวประชาสัมพันธ์- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ( อบจ. นนทบุรี ) อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุร

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภคจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด 19 ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

▪️เทศบาลตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
▪️เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี
▪️เทศบาลตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
▪️องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
▪️องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
▪️เทศบาลเมืองบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
▪️องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง (เพิ่มเติม) อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
▪️เทศบาลตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มีฐานะเป็นนิต...

ข่าวประชาสัมพันธ์- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ( อบจ. นนทบุรี ) อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุร
22/06/2020
ข่าวประชาสัมพันธ์- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ( อบจ. นนทบุรี ) อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุร

ข่าวประชาสัมพันธ์- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ( อบจ. นนทบุรี ) อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มีฐานะเป็นนิต...

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือเครื่องอุปโภ...
20/06/2020
ข่าวประชาสัมพันธ์- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ( อบจ. นนทบุรี ) อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุร

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภคจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด 19 ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
- องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
- องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
- องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
- องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
- เทศบาลตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
- เทศบาลตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
- องค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์นิยม (เพิ่มเติม) อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
- องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม (เพิ่มเติม) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มีฐานะเป็นนิต...

กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจั...
15/06/2020

กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 (ไตรมาส 2) ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชั้น 3 โดยมี โดยมี รศ.ดร.ดิเรก ทองอร่าม เป็นประธานในการประชุม

กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 (ไตรมาส 2) ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชั้น 3 โดยมี โดยมี รศ.ดร.ดิเรก ทองอร่าม เป็นประธานในการประชุม

ที่อยู่


เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:30
อังคาร 09:00 - 16:30
พุธ 09:00 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625890481

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

ผลเลือกตั้งจะออกตอนไหนครับ?
ฝากร้องเรียนนะครับ ตรงวงเวียนพระราม 5 ครับ อยู่ตรงข้ามอบต.แท้ๆ รถเก็บขยะขับผ่านตลอดแต่ไม่เก็บไป เป็นอาทิตย์แล้ว พอมาเก็บทีก็รีดน้ำขยะทิ้งไว้แล้วตรงนี้มันเป็นโค้ง อันตรายนะครับ รถมอเตอร์ไซค์ลื่นบ่อยมาก อย่าให้ต้องบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตเลยครับถึงค่อยมาแก้ปัญหากัน
ขอท่อระบายนำ้ถนนระหว่างหน้าหมู่บ้านประภาวรินหน้าทต. บางใหญ่ไปตำบลบ้านใหม่ ยาวลงคลองบางใญหญ่300เมตร. ที่อบจ. มาสร้างใว้แต่ไม่มีท่อระบายน้ำสองข้างถนน. ฝนตกเปลี่ยนสภาพเป็นคลองไปแล้วครับ
พิเศษสุด สำหรับว่าที่ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหาร สนใจสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด!!!
สมกับสมญานามข้าราชการไทย
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เฉพาะกรุงเทพฯ หัวหมาก) สมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ถึง 8 กรกฎาคม 2562 (ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 084-917-5337)
อักษร เนกซ์ เชิญครู และบุคลากรด้านการศึกษา ร่วมฟังเสวนาแลกเปลี่ยนประเด็นสำคัญ ที่มีผลต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก ทราบถึงเทคนิคต่าง ๆ ที่จะนำไปปรับใช้กับเด็กที่มีปัญหาทางด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ในงาน EDUCA 2018 ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คลิก https://goo.gl/forms/xzgpypwQHSgDVCuP2 เลือกหัวข้อ "เสวนา…ร่วมมือ ร่วมใจ ห่างไกลความเสี่ยงต่อปัญหาการเรียนรู้" 19 ต.ค.61 เวลา 11.00-12.30 น. ห้อง Sapphire 203 อาคารอิมแพ็ค ฟอรัม เมืองทองฯ ลงทะเบียนด่วน หรือติดต่อ 0925539335 คุณชัชณพงษ์
เปิดให้เช่า หลวงปู่หมุนพรหมสี่หน้า กะไหลทอง Lind 0870339733
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมจากโรงพยาบาลนนทเวชครับ ขอเชิญร่วมกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมนนทเวช ชั้น 6 อาคาร 6 ชั้น โรงพยาบาลนนทเวช สำหรับ 20 ท่านแรกที่ลงทะเบียน รับสิทธิ์ดังนี้ - ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานเบื้องต้น โดยการเจาะน้ำตาลปลายนิ้ว (ไม่มีค่าใช้จ่าย) - ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก (ไม่มีค่าใช้จ่าย) - รับ "ร่มไม้เท้า NTV" กิจกรรมภายในงาน - เสวนา เรื่อง "โรคสมอง เสี่ยงไม่เสี่ยง..แต่เลี่ยงได้" โดย นพ.ชนาพัฒน์ ภัทรมัย อายุรแพทย์ระบบประสาท ศูนย์สมองและระบบประสาท - เสวนา เรื่อง "ดูแลหัวใจอย่างไร ในวัยสูงอายุ" โดย นพ.เรย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน อายุรแพทย์โรคหัวใจ ศูนย์หัวใจ - กิจกรรม เกมส์ "กินอยู่อย่างไร...ในวัยสูงอายุ" โดยนักกำหนดอาหาร - ลุ้นรับรางวัล โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและสมอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เคาน์เตอร์ลูกค้าสัมพันธ์ชั้น 1 โทร. 0-2596-7888 www.nonthavej.co.th ลงทะเบียนออนไลน์ https://goo.gl/forms/AuYVvbwusBYTAU0J2
......
“แฮปปี้แลนด์ แมนชั่น” ห้องพักแสนสบาย ใจกลางบางกะปิ จัดโปรโมชั่นทั้งลดทั้งแถมทันที สำหรับลูกค้าที่มาเป็นกรุ๊ป เมื่อจอง 20 ห้องขึ้นไป ลดทันที 20% และแถมฟรี 1 ห้อง สนใจสอบถามโทร. 090-090-3619 / 061-823-7965 ------------------------------------------------------------------- #บริการระบบจานดาวเทียมเคเบิ้ลทีวีมากกว่า50ช่อง #บรรยากาศเงียบสงบเหมาะสำหรับการพักผ่อนเป็นอย่างยิ่ง #ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายให้บริการฟรีทุกห้อง #ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมง #ที่จอดรถกว้างขวางสะดวกจอดได้มากกว่า50คัน #บริการสั่งอาหารส่งตรงถึงห้องพัก #เส้นทางคมนาคมสะดวกใจกลางบางกะปิ ดูห้องพักเพิ่มเติมได้ที่: http://www.happylandmansion.com หรือ Line @: @happymansion ------------------------------------------------------------------- “ให้เราเป็นจุดหมายของคุณหากคุณต้องการ ที่พักคุณภาพเยี่ยม ใจกลางบางกะปิ” 1. ห้อง Standard 400.-/วัน 2. ห้อง Deluxe (เตียงเดี่ยว) 500.-/วัน 3. ห้อง Twin (เตียงคู่) 500.-/วัน 4. ห้องประเภท VIP (ชั้น 8) 600.-/วัน 5. ห้องประเภท VIP (ชั้น 11) 650.-/วัน