Environmental Medicine: BOED; DDC Thailand.

Environmental Medicine: BOED; DDC Thailand. ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก Environmental Medicine: BOED; DDC Thailand., หน่วยงานราชการ, Muang Nonta Buri.

เปิดเหมือนปกติ

สถาบันอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม กรมการแพทย์
20/01/2020

สถาบันอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม กรมการแพทย์

มลภาวะอากาศมีหลายอย่างไม่ได้มีแค่ PM2.5 เพียงอย่างเดียว ตารางในรูปด้านล่างแสดงให้เห็นถึงค่าต่างๆ เช่น PM, Ozone, Carbon monoxide, Sulfur dioxide, Nitrogen dioxide, Lead และ Polyaromatic hydrocarbon มลภาวะเหล่านี้นอกจากทำให้มีการระคายเคือง ทำให้มีโรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง จนถึงโรคมะเร็ง ก็ยังเป็นปัจจัยที่ทำให้เสี่ยงที่จะเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น เช่น หอบหืด มะเร็งปอด กล้ามเนื้อหัวใจห้องซ้ายโต โรคสมองเสื่อม และพาร์กินสัน โรคจิต โรค autism ในเด็ก จอประสาทตาเสื่อม การเจริญเติบโต และน้ำหนักตัวเด็กแรกคลอดลดลงด้วย จะเห็นว่า มลภาวะนั้นน่ากลัวเพียงใด

คำแนะนำเรื่อง PM 2.5 กรมควบคุมโรค ครับ
02/10/2019

คำแนะนำเรื่อง PM 2.5 กรมควบคุมโรค ครับ

คำแนะนำสำหรับประชาชนกรณี PM 2.5 ด้วยความห่วงใยจากกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

22/05/2019
www.ratchakitcha.soc.go.th

วันนี้ (22 พฤษภาคม 2562) พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/067/T_0215.PDF

https://www.facebook.com/127061644043129/posts/2180214375394502/
03/05/2019

https://www.facebook.com/127061644043129/posts/2180214375394502/

สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ขอส่งคำแนะนำด้านสุขภาพสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ที่เดินทางไปร่วมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

ช่วงนี้อากาศร้อน ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ "โรคลมแดด หรือ โรคลมร้อน หรือ Heat stroke" #ขอบคุณข้อมูลจากกรมการแพทย์ครับ
22/04/2019

ช่วงนี้อากาศร้อน ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ "โรคลมแดด หรือ โรคลมร้อน หรือ Heat stroke"
#ขอบคุณข้อมูลจากกรมการแพทย์ครับ

เอกสารความรู้เรื่องพิษสารตะกั่ว ครับ
01/04/2019

เอกสารความรู้เรื่องพิษสารตะกั่ว ครับ

12/02/2019
web.senate.go.th

ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ที่ผ่าน สนช. เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งต้องรอผ่าน ครม. และนำขึ้นทูลเกล้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อลงพระปรมาภิไธย และจะมีผลบังคับใช้ถัดจากลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 120 วัน ต่อไปครับ
http://web.senate.go.th/bill/bk_data/499-3.pdf

เห็นชอบแล้วครับ
08/02/2019

เห็นชอบแล้วครับ

เอกสารความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก
20/12/2018

เอกสารความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก

จากข้อมูลฝุ่นละอองขนาดเล็กพื้นที่ กทม. ที่มีการรายงานโดยกรมควบคุมมลพิษในวันนี้ (20 ธ.ค.61) ที่พบว่าผลการตรวจวัดอาจส่งผลก...
20/12/2018

จากข้อมูลฝุ่นละอองขนาดเล็กพื้นที่ กทม. ที่มีการรายงานโดยกรมควบคุมมลพิษในวันนี้ (20 ธ.ค.61) ที่พบว่าผลการตรวจวัดอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพต่อประชาชน โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเปราะบางนั้น(เด็ก คนชรา ผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังระบบทางเดินหายใจ ฯลฯ) สิ่งสำคัญคือการป้องกันตนเองจากการสัมผัสฝุ่นละอองในลำดับแรก และช่วยกันลดการปล่อยมลพิษ เช่น ลดการเผาในที่โล่ง ไปด้วยกันทางเดียวกัน เป็นต้น กันนะครับ

ขอความร่วมมือทุกท่าน ให้รับฟังความคิดเห็นต่อ ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ผ่านเว็...
23/11/2018
กฎหมาย

ขอความร่วมมือทุกท่าน ให้รับฟังความคิดเห็นต่อ ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ผ่านเว็บไซต์
เรียน พี่ๆ น้องๆ ทุกท่าน
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ร่างพ.ร.บ. ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... โดยรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ระหว่างวันที่ 8-23 พฤศจิกายน 2561 ตามลิ้งก์ (คืนนี้คืนสุดท้ายแล้วครับ)

ร่วมด้วยช่วยกัน ให้เกิดระบบการดูแลสุขภาพประชาชนที่มีมาตรฐานมากขึ้น ครับ

http://envoccsurvey.ddc.moph.go.th/laws/index.php

At 27 สิงหาคม 2561
27/08/2018

At 27 สิงหาคม 2561

เจอแล้วน้องๆ ทีมหมูป่าอคาเดมี่ ปลอดภัยทั้ง 13 คน (2 ก.ค.2561 เวลา 22.30 น.)
02/07/2018

เจอแล้วน้องๆ ทีมหมูป่าอคาเดมี่ ปลอดภัยทั้ง 13 คน (2 ก.ค.2561 เวลา 22.30 น.)

ขอบคุณ สคร.7 จังหวัดขอนแก่น ที่ได้นำเสนอข้อมูลการดูแลสุขภาพของตนเอง จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ครับ
09/02/2018

ขอบคุณ สคร.7 จังหวัดขอนแก่น ที่ได้นำเสนอข้อมูลการดูแลสุขภาพของตนเอง จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ครับ

08/02/2018
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม

คู่มือการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม สำหรับ รพ.สต. ฉบับปี 2560
http://envocc.ddc.moph.go.th/contents/view/607

ตึกกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อาคาร 5 ชั้น 6, ถนนติวานนท์, ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี, 11000 โทรศัพท์ 02...

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการสัมผัสขย...
01/02/2018
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการสัมผัสขยะและมลพิษสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 16 - 19 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร
ลิงค์ : http://envocc.ddc.moph.go.th/contents/view/598

ตึกกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อาคาร 5 ชั้น 6, ถนนติวานนท์, ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี, 11000 โทรศัพท์ 02...

24/12/2017

เชิญบุคลากรสาธารณสุขสังกัด "สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)" และ "สำนักงานป้องกันควบคุมโรค(สคร.)" ที่รับผิดชอบงานด้านโรคจากสิ่งแวดล้อม และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างวันที่ 16 - 19 มกราคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิลฯ กรุงเทพฯ (เป้าหมาย 150 คน)

หัวข้ออบรมที่สำคัญ :
1)โรคและอาการของโรคที่สำคัญจากมลพิษสิ่งแวดล้อม
2)แนวทางการเฝ้าระวังสุขภาพด้วยโรคทางสิ่งแวดล้อม จากข้อมูลที่หน่วยงานมีอยู่
3)การจัดทำแผนที่กลุ่มเสี่ยง ด้วยโปรแกรมพื้นฐาน Google mapping
4)หลักการตอบโต้และจัดทำแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
5)ฝึกปฏิบัติการสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและมลพิษสิ่งแวดล้อม
6)และอื่นๆ อีกมากมาย
****นานๆ จะมีสักครั้ง****

********ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร "ผ่านฝึกอบรม" ครั้งนี้ ถ้าทำแบบทดสอบผ่านตามเกณฑ์ และครบตามที่กำหนดไว้*********

หมายเหตุ :
1.เบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมด จาก สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตามระเบียบการเงินการคลัง
2.หนังสือเชิญกำลังจัดส่งไปยัง สสจ. และ สคร.ซึ่งได้ระบุกลุ่มเป้าหมายไว้แล้ว
3.สามารถตอบรับเข้าร่วมประชุมภายในวันที่ 10 มกราคม 2561

13/12/2017
envocc.ddc.moph.go.th

แบบฟอร์มในการดำเนินงานที่สำคัญเกี่ยวกับงานเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม กลุ่มงานภารกิจพัฒนาภาคีเครือข่าย Upload ปีงบประมาณ 2561 เพื่อผู้ที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานพัฒนาระบบและเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มลพิษสิ่งแวดล้อมครับ
http://envocc.ddc.moph.go.th/contents/view/550

อีกหนึ่งความสำเร็จกับ รพ.ผ่านการประเมิน "มาตรฐานการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม" มอบจริงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ขอแสดงความ...
13/12/2017

อีกหนึ่งความสำเร็จกับ รพ.ผ่านการประเมิน "มาตรฐานการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม" มอบจริงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ขอแสดงความยินดีกับ "กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลชัยภูมิ" ครับ

#เป็นโล่เดียวและโล่สุดท้ายแห่งปี กับเกณฑ์ประเมินการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

Environmental Medicine: BOED; DDC Thailand.'s cover photo
01/11/2017

Environmental Medicine: BOED; DDC Thailand.'s cover photo

Environmental Medicine: BOED; DDC Thailand.
01/11/2017

Environmental Medicine: BOED; DDC Thailand.

Profile Pictures
31/10/2017

Profile Pictures

การดำเนินงานเกี่ยวกับสารตะกั๋วเพื่อป้องกันโรคและภัยสุขภาพในเด็กเล็ก
27/10/2017
ภาครัฐเร่งดันกฎหมายคุมสารตะกั่วในสี ป้องกันเด็กไทยปัญญาอ่อนจากพิษตะกั่ว | ประชาไท

การดำเนินงานเกี่ยวกับสารตะกั๋วเพื่อป้องกันโรคและภัยสุขภาพในเด็กเล็ก

เกี่ยวกับประชาไท | ติดต่อประชาไท | ประมวลจริยธรรม | สมัครสมาชิกอุปถัมภ์ ประชาไท | รายละเอียด พื้นที่โฆษณา | แผนผังเว็บ

รูปแบบการดำเนินงานในพื้นที่เสี่ยงปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม การดูแลสุขภาพประชาชนและการจัดทำข้อมูลสุขภาพและมลพิษสิ่งแวดล้อม ปี...
03/10/2017

รูปแบบการดำเนินงานในพื้นที่เสี่ยงปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม การดูแลสุขภาพประชาชนและการจัดทำข้อมูลสุขภาพและมลพิษสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2561

แนวทางการดำเนินงานแผนงาน การประสานงานหน่วยงานและกลุ่มงานภายใต้มาตรการและตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2561
03/10/2017

แนวทางการดำเนินงานแผนงาน การประสานงานหน่วยงานและกลุ่มงานภายใต้มาตรการและตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2561

กรอบงานและตัวชี้วัดสำคัญงานเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2561
03/10/2017

กรอบงานและตัวชี้วัดสำคัญงานเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2561

Environmental Medicine: BOED; DDC Thailand.'s cover photo
03/10/2017

Environmental Medicine: BOED; DDC Thailand.'s cover photo

Environmental Medicine: BOED; DDC Thailand.
03/10/2017

Environmental Medicine: BOED; DDC Thailand.

เตรียมพร้อมรับงานใหม่ ปีงบประมาณ 2561 โดยมีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานบางส่วน คือ     1.งานพัฒนา อปท. เดิมเป็นตัวชี้วัดเป...
24/09/2017

เตรียมพร้อมรับงานใหม่ ปีงบประมาณ 2561
โดยมีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานบางส่วน คือ
1.งานพัฒนา อปท. เดิมเป็นตัวชี้วัดเปลี่ยนเป็นการดำเนินงานเชิงพัฒนา หรือไม่มีตัวชี้วัดแต่ทำงานต่อเชิงพัฒนา
2.งานพัฒนาระบบการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล เพิ่มเป้าหมายในตัววัดคือ รพช. (M2) ในฐานคำนวณ
3.มีการเพิ่มงานการจัดทำ Occupational and Environmental Health Profile ในพื้นที่ SEZ และ EEC
(รายละเอียดจะทะยอยโพสต์แจ้งเพื่อทราบต่อไปครับ)

ทำงานอย่างไรให้ปลอดภัยในพื้นที่อับอากาศ???????
24/06/2017

ทำงานอย่างไรให้ปลอดภัยในพื้นที่อับอากาศ???????

ประชาสัมพันธ์ การจัดงานวันสิ่งแวดล้อม 5 มิถุนายน 2560 (ส่งผลงานกันเยอะๆ นะครับ)
26/05/2017

ประชาสัมพันธ์ การจัดงานวันสิ่งแวดล้อม 5 มิถุนายน 2560 (ส่งผลงานกันเยอะๆ นะครับ)

ด้วยระหว่างวันที่ 19-20 พ.ค. 2560 ท่านรองอธิบดี(นพ.สุเทพ เพชรมาก) ท่านผู้ทรงฯ (นพ.อรรถพล ชีพสัตยากร) และผู้แทนสำนัก Env-...
24/05/2017

ด้วยระหว่างวันที่ 19-20 พ.ค. 2560 ท่านรองอธิบดี(นพ.สุเทพ เพชรมาก) ท่านผู้ทรงฯ (นพ.อรรถพล ชีพสัตยากร) และผู้แทนสำนัก Env-Occ ได้ลงพื้นที่คลิตี้บน-คลิตี้ล่าง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้มี ผอ.สคร.5 และคณะ , ผอ.รพ.ทองผาภูมิ , ทีม สสจ.กาญจนบุรี, ทีม รพ.สต.ทุ่งเสือโทน ทีมกอง HIA กรมอนามัย ร่วมดำเนินการด้วย โดยมีการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้
1.การคืนข้อมูล ณ รร.ทุ่งเสือโทน มีดังนี้
- มีการคืนข้อมูล ผลการตรวจหาตะกั่วในเลือด ประชาชนเพิ่มจากรอบแรก จำนวน 146 คน (จาก 250 คน) - ที่เหลือจะให้ไปรับผลที่ รพ.สต.ทุ่งเสือโทน
- มี ปชช.เจาะเลือดเพิ่ม จำนวน 76 ราย โดย รพ ทองผาภูมิ และ รพ.สต.ทุ่งเสือโทน
- มีการสื่อสารความเสี่ยง แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการรับสัมผัสสารตะกั่วเข้าสู่ร่างกายโดย สคร.5
2.การคืนข้อมูล ณ รร.ตชด.หลวงประกอบฯ ดังนี้
- มีการสื่อสารความเสี่ยง โดย สคร.5
- มีการคืนข้อมูลผลการตรวจสารตะกั่วในเลือด จำนวน 43 คน (มีคนเจาะใหม่แต่ยังไม่ทราบจำนวน) รวมคนที่ได้รับข้อมูลผลก่อนหน้านี้ จากเมื่อวันที่ 4 พ.ค.60 จำนวน 86 คน รวมเป็น 129 คน
- มีการได้พูดคุยกับชาวบ้าน. มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมไทย ด้วย

08/05/2017
กรมควบคุมโรค

ขอความร่วมมือทุกท่าน ร่วมกันแสดงข้อคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ระหว่างวันที่ 9 - 25 พฤษภาคม 2560 ทางเว็บไซต์กรมควบคุมโรค (เริ่มให้ความเห็นเวลา 10.00 น.)
"แรงงานปลอดโรค ประชาชนปลอดภัย
ให้บริการที่เป็นมาตรฐาน พัฒนางานระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม"
http://www.ddc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=1663

ประกาศรับฟังความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ.โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....

28/03/2017

วันนี้ความรู้ ข้อมูลแน่นมากๆ ขอบคุณภาพสวยๆ จากช่างภาพมืออาชีพของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

https://www.facebook.com/envoccthai/posts/1267008613381754:0
21/03/2017

https://www.facebook.com/envoccthai/posts/1267008613381754:0

*** ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม ***
-------------------------------------------------------------------------------

สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
ร่วมกับ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

http://envocc.ddc.moph.go.th/p/โครงการอบรมพยาบาลอาชีวอนามัยระยะสั้น-60ชั่วโมง

ที่อยู่


เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00
เสาร์ 09:00 - 17:00
อาทิตย์ 09:00 - 17:00

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Environmental Medicine: BOED; DDC Thailand.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Environmental Medicine: BOED; DDC Thailand.:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ