สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานพระพทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี
(1)

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 19.00 น. นายวีระเกียรติ สานุทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี นายธนาวุฒิ ...
05/12/2020

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 19.00 น. นายวีระเกียรติ สานุทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี นายธนาวุฒิ จึงกาญจนา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางสาวเพชรรัตน์ เอมดี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณลานสุพรรณิการ์ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี และคณะสงฆ์จังหวัดอุทัยธ...
05/12/2020

จังหวัดอุทัยธานี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี และคณะสงฆ์จังหวัดอุทัยธานี ได้จัดกิจกรรมสวดพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรม ถวายพระราชกุศลขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563
วันนี้ (5 ธ.ค.63) เวลา 13.30 น. ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีสวดพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรม ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563 โดยมี พระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในพิธี
จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ โรคระบาด รวมทั้งเกิดความขัดแย้งทางความคิดในสังคม อีกทั้งวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันเสาร์ จนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2563
จังหวัดอุทัยธานี จึงได้จัดกิจกรรมสวดพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมดังกล่าวขึ้นพร้อมกันในวันนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายวีระเกียรติ สานุทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี นายธนาวุฒิ จึงกาญจนา นักว...
05/12/2020

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายวีระเกียรติ สานุทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี นายธนาวุฒิ จึงกาญจนา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางสาวเพชรรัตน์ เอมดี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 จังหวัดอุทัยธานี
เวลา 07.00 น. ณ บริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายอลงกต วรกี และนายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นำส่วนราชการ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมีพระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี นำพระสงฆ์ 89 รูป ออกรับบิณฑบาตข้าวสาร อาหารแห้ง ดอกไม้ธูปเทียน จากพุทธศาสนิกชนที่มาตั้งแถวรอทำบุญตักบาตร เป็นจำนวนมาก
จากนั้น เวลา 08.00 น. ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุทัยธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน ร่วมกันประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และพิธีถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดมา
การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ที่พักสงฆ์ร่องมะดูก ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี นายวีระเกียรติ สานุทั...
01/12/2020

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ที่พักสงฆ์ร่องมะดูก ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี นายวีระเกียรติ สานุทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี และนายธนาวุฒิ จึงกาญจนา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัดร่องมะดูก โดยมีนางสาวสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอบ้านไร่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ และฝ่ายบ้านเมืองในพื้นที่ การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีมติเห็นชอบให้สร้างวัดได้ครับ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ วัดจันทาราม(ท่าซุง) อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่...
28/11/2020

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ วัดจันทาราม(ท่าซุง) อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 4 โดยมี พระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์ พร้อมด้วย นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ ปลัดจังหวัดอุทัยธานี นายวีระเกียรติ สานุทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ เจริญสติและบำเพ็ญจิตภาวนา เพื่อความเป็นสิริมงคล
ทั้งนี้ จากสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ โรคระบาด รวมทั้งเกิดความขัดแย้งทางความคิดในสังคม อีกทั้งวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นวันชาติและเป็นวันพ่อแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันเสาร์จนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ และสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า
ส่วนการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งต่อไป จังหวัดอุทัยธานี กำหนดจัดพิธีในวันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ วัดมณีสถิตกปิฎฐาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

วันที่ 26 พ.ย.63 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป นายวีระเกียรติ สานุทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี นายธนา...
26/11/2020

วันที่ 26 พ.ย.63 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป นายวีระเกียรติ สานุทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี นายธนาวุฒิ จึงกาญจนา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางสาวเพชรรัตน์ เอมดี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ในการตรวจเยี่ยม ติดตาม ประเมินผล โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิธี 5 ส) ประจำปี 2563 โดยพระราชกิตติเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี มาเป็นประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยม พร้อมด้วย พระราชสุวัฒนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี พระสุธีวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท และพระราชปัญญาโสภณ เลขานุการเจ้าคณะภาค ๓ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม ประเมินผล โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๒ วัด ได้แก่ วัดแจ้ง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี และวัดประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยพระครูอุทัยสุตกิจ รองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี พระครูอุทัยวิริยสุนทร เจ้าคณะอำเภอลานสัก และทีมงานเลขานุการ ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมในวันนี้ การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.00 น. ณ วัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุ...
25/11/2020

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.00 น. ณ วัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี โดยนายนิวัฒว์ โทรวัฒนา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบภาค 6 และผู้อำนวยการศาลเยาวชนและครอบครัวภาค 6 ร่วมจัดโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และน้อมถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โดยได้รับเกียรติจากนายเริงศักดิ์ วิริยะชัยวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 เป็นประธานในพิธีฯ และนายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้เกียรติมาร่วมในพิธีในวันนี้
เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาพร้อมกับการฝึกปฏิบัติ ทำให้เกิดผลดีต่อการเสริมสร้างสติปัญญา เรียนรู้หลักธรรมไปพร้อมกับการปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามอันจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม และจริยธรรม มีความรับผิดชอบสูงขึ้น มีความเมตตาซึ่งกันและกันเมื่อนำไปประยุกต์ใช้ประกอบกิจการงานอันใดก็จะประสบผลสำเร็จ เกิดความรักความสามัคคีปรองดองในสังคมต่อไป
ในการนี้นายวีระเกียรติ สานุทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี และนายธนาวุฒิ จึงกาญจนา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ได้เข้าร่วมในพิธี และปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2563) เวลา 10.00 น. ณ วัดอมฤตวารี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี คณะสงฆ์จังหวัดอุทัยธานี จังห...
21/11/2020

วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2563) เวลา 10.00 น. ณ วัดอมฤตวารี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี คณะสงฆ์จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี และสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ตามมติมหาเถรสมาคมได้กำหนดเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า
โดยมีพระครูอุปกิตปริยัติโสภณ รองเจ้าคณะอำเภอทัพทัน เจ้าอาวาสวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี ประมาณ 200 รูป/คน
ในส่วนของจังหวัดอุทัยธานี กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทุกวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน – วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. โดยในครั้งต่อไป วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. มีกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ วัดจันทาราม (ท่าซุง) อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทย โดยการแต่งกายชุดสุภาพโทนสีเหลือง สีขาว น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 และเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2563) เวลา 10.00 น. ณ วัดลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี คณะสงฆ์จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธา...
14/11/2020

วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2563) เวลา 10.00 น. ณ วัดลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี คณะสงฆ์จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี และสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ตามมติมหาเถรสมาคมได้กำหนดเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า
โดยมีพระครูอุทัยสุตกิจ รองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี ประมาณ 200 รูป/คน
ในส่วนของจังหวัดอุทัยธานี กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทุกวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน – วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. โดยในครั้งต่อไป วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. มีกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ วัดอมฤตวารี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทย โดยการแต่งกายชุดสุภาพโทนสีเหลือง สีขาว น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 และเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

คณะสงฆ์จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี ขอเชิญชวน...ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อค...
13/11/2020

คณะสงฆ์จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี ขอเชิญชวน...ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและ ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
💥💥ครั้งที่ ๒ วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ วัดลานสัก อำเภอลานสัก เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
🙏🙏การแต่งกายผู้เข้าร่วมพิธีฯ ชุดสุภาพโทนสีขาวหรือสีครีม

วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2563) เวลา 10.00 น. ณ วัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี  คณะสงฆ์จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอ...
07/11/2020

วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2563) เวลา 10.00 น. ณ วัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี คณะสงฆ์จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี และสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ตามมติมหาเถรสมาคมได้กำหนดเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยมีพระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีนางสาวทัศณา มาขำ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี ประมาณ 250 รูป/คน
ในส่วนของจังหวัดอุทัยธานี กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทุกวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน – วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. โดยในครั้งต่อไป วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. มีกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ วัดลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทย โดยการแต่งกายชุดสุภาพโทนสีเหลือง สีขาว

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ พุทธอุทยานจังหวัดอุทัยธานี นายวีระเกียรติ สานุทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศา...
05/11/2020

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ พุทธอุทยานจังหวัดอุทัยธานี นายวีระเกียรติ สานุทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี และนายธนาวุฒิ จึงกาญจนา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวงชั้นโท - เอก สำนักเรียนคณะจังหวัดอุทัยธานี และสนองงานคณะสงฆ์ การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย😍😘😀😍

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. พระครูอุโฆษธรรมวิสุทธิ์ เลข.จอ.ทัพทัน พระสมุห์บุญยืน มหาปุญฺโญ เลข.รจอ.ทัพทัน นายว...
05/11/2020

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. พระครูอุโฆษธรรมวิสุทธิ์ เลข.จอ.ทัพทัน พระสมุห์บุญยืน มหาปุญฺโญ เลข.รจอ.ทัพทัน นายวีระเกียรติ สานุทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี และนายธนาวุฒิ จึงกาญจนา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจและสอบถามอาการ หลวงปู่เปลี่ยน ปภสฺสโร อายุ 89 ปี เจ้าอาวาสวัดคอดยาง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี กำลังอาพาธด้วยโรคชรา

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ พุทธอุทยานจังหวัดอุทัยธานี นายวีระเกียรติ สานุทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศา...
04/11/2020

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ พุทธอุทยานจังหวัดอุทัยธานี นายวีระเกียรติ สานุทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี และนายธนาวุฒิ จึงกาญจนา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวงชั้นโท - เอก สำนักเรียนคณะจังหวัดอุทัยธานี และสนองงานคณะสงฆ์ การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย😍😘😀😍

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:00 น. นายวีระเกียรติ สานุทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี และนายธนา...
03/11/2020

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:00 น. นายวีระเกียรติ สานุทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี และนายธนาวุฒิ จึงกาญจนา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรมชั้นโท - เอก ณ สนามสอบพุทธอุทยานจังหวัดอุทัยธานี อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี และสนามสอบของคณะสงฆ์ธรรมยุติจังหวัดชัยนาท-อุทัยธานี ณ สนามสอบวัดปากคลองมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นายวีระเกียรติ สานุุทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี และนายธนาวุฒิ จึงกาญจน...
03/11/2020

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นายวีระเกียรติ สานุุทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี และนายธนาวุฒิ จึงกาญจนา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน กรณีอุโบสถรากไม้ แกะสลักล้อการเมือง ณ วัดเขาถ้ำประทุน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี พบว่า ทางช่างแกะสลักไม้ ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 😍

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:00 น. นายวีระเกียรติ สานุทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี และนายธนา...
02/11/2020

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:00 น. นายวีระเกียรติ สานุทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี และนายธนาวุฒิ จึงกาญจนา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรมชั้นโท - เอก ณ สนามสอบพุทธอุทยานจังหวัดอุทัยธานี อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จ.อุทัยธานีร่วมกับภาครัฐและประชาชน ทำพิธีทอดผ้าป่ากลางเมือง เพื่อสืบสานประเพณีโบราณของชาวอุทัยธานีที่มีมาอย่างยาวนานก่อน...
31/10/2020

จ.อุทัยธานีร่วมกับภาครัฐและประชาชน ทำพิธีทอดผ้าป่ากลางเมือง เพื่อสืบสานประเพณีโบราณของชาวอุทัยธานีที่มีมาอย่างยาวนานก่อนคืนวันลอยกระทง
นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยส่วนราชการ ห้างร้าน และประชาชน ร่วมทอดผ้าป่ากลางเมือง เพื่อสืบสานประเพณีโบราณ ที่มีมาอย่างยาวนาน เป็นปีที่ 65 ในคืนวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ก่อนวันลอยกระทง ณ บริเวณลานหน้าพระปรางค์ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองอุทัยธานี

สำหรับพิธีทอดผ้าป่ากลางเมือง เป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณ โดยจัดพิธีในคืนก่อนวันลอยกระทง ซึ่งตรงกับคืนวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12 เป็นประจำทุกปีโดยพุทธศาสนิกชนต่างจัดเตรียมเครื่องอัฐบริขารของพระภิกษุสงฆ์ ประกอบด้วยผ้าสบงหรือผ้าขนหนูเช็ดตัวและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น จัดทำเป็นสังฆทานพุ่มผ้าป่าตั้งวางเรียงเป็นแถว ที่บริเวณลานหน้าพระปรางค์กันตั้งแต่หัวค่ำ ขณะเดียวกันจะมีกิ่งไม้ปักไว้ 1 กิ่ง เพื่อแสดงให้ทราบว่า สิ่งของนี้เป็นผ้าป่าสำหรับถวายพระสงฆ์ผู้มาพบเห็น เป็นการถวายโดยไม่เจาะจงว่า จะเป็นพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่ง ซึ่งผู้นำผ้าป่ามาทอดถวาย จะได้รับอานิสงส์มากกว่าการนำไปถวายพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่เป็นการเจาะจง
จากนั้น จะนิมนต์พระสงฆ์นับร้อยรูปจากวัดต่างๆ ทั้งในเขตอำเภอเมืองและอำเภอใกล้เคียง เดินแถวมาเพื่อพิจารณาพุ่มผ้าป่าและนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งการทอดผ้าป่ากลางเมืองนี้ เป็นงานบุญประจำปีที่ชาวอุทัยธานีสืบทอดกันมากว่า 60 ปี และถือปฏิบัติสืบสานเป็นประเพณีที่สำคัญเป็นประจำทุกปี...//

ในการนี้ นายวีระเกียรติ สานุทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมสนองงานคณะสงฆ์ปฏิบัติหน้าที่ในวันนี้ด้วย การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข่าว : ส.ปชส.อุทัยธานี
ภาพ : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี

พุทธศาสนิกชนชาวอุทัยธานี ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดไก่ดิ้น อำเภอห้วยคต ซึ่งเป็นวัดในจังหวัดอุทัยธานี ที่ไม่มีเจ้าภาพทอดกฐิ...
30/10/2020

พุทธศาสนิกชนชาวอุทัยธานี ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดไก่ดิ้น อำเภอห้วยคต ซึ่งเป็นวัดในจังหวัดอุทัยธานี ที่ไม่มีเจ้าภาพทอดกฐินในปีนี้

เช้าวันนี้ (30 ต.ค. 63) ที่วัดไก่ดิ้น ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายกิตวิชัย ไชยพรศิริ นายอำเภอห้วยคต เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีพระครูอุทัยสุตกิจ รองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีทอดกฐินสามัคคี จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2563

โดยมี นายวีระเกียรติ สานุทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี นางประภัสสร ตรีศิลา วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในการทอดกฐินสามัคคี จำนวนมาก

ทั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี ได้สำรวจวัดในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ที่ไม่มีเจ้าภาพทอดกฐิน ประจำปี 2563 ปรากฏว่ามีจำนวน 1 วัด คือ วัดไก่ดิ้น อำเภอห้วยคต ดังนั้นสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี และคณะสงฆ์ระดับจังหวัดอุทัยธานี จึงกำหนดให้จัดทอดกฐินวัดที่ไม่มีเจ้าภาพ โดยได้รับการอุปถัมภ์จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ส่วนราชการทุกส่วน รวมทั้งประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ในการร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ในครั้งนี้ โดยมียอดเงินทำบุญกฐินในเบื้องต้น จำนวน 66,414 บาท ...//

ข่าว : ส.ปชส.อุทัยธานี
ภาพ : สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี

ที่อยู่


เบอร์โทรศัพท์

056-571764-5

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ