โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง เช็คสิทธิ ผู้ประกันตน 038860890-3 ต่อ 1101
แผนกตรวจสุขภาพ 091-7732813,038860890-3 ต่อ 2212 รับบริการอุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชม, ตรวจรักษาโรคทั่วไป, ตรวจสุขภาพประจำปี บุคคลทั่วไปและพนักงาน, ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน, ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานในที่อับอากาศ

เปิดเหมือนปกติ

โรคฮิตของคนติดจอ 🤔🤔⠀Computer Vision Syndrome (#CVS) อาการของคนที่ทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็นเวลานาน เช่น จ้อ...
29/12/2021

โรคฮิตของคนติดจอ 🤔🤔

Computer Vision Syndrome (#CVS) อาการของคนที่ทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็นเวลานาน เช่น จ้องจอคอมพิวเตอร์เกินสองถึงสามชั่วโมง ส่งผลให้มีอาการปวดตาแสบตา ตามัว และบางครั้งจะมีอาการปวดหัวร่วมด้วย

#สังเกตอาการ
▶ ตาสู้แสงไม่ได้
▶ ปวดศีรษะ
▶ ตาพร่ามัว
▶ ตาแห้ง แสบตา
▶ ตาเมื่อยล้า

สาเหตุเกิดจากอะไร ❓
1. การจ้องคอมพิวเตอร์หรือตั้งใจทำบางสิ่งบางอย่างเป็นเวลานาน ๆ ประกอบกันอยู่ในห้องแอร์ การกระพริบตาน้อยลง ตาเริ่มแห้ง ก่อให้เกิดอาการแสบตา ตาแห้ง
2. ตำแหน่งการจัดวางคอมพิวเตอร์ โดยระยะห่างจากจอภาพที่เหมาะสมควรจัดจอภาพให้อยู่ในระยะพอเหมาะที่ตามองสบาย ๆ ไม่ต้องเพ่ง
3. แสงจ้าหรือแสงสะท้อนจากจอคอมพิวเตอร์ ทำให้ตาเมื่อยล้า
4. ท่าทางในการในการทำงานที่ไม่เหมาะสม

วิธีป้องกัน / แก้ไขอาการเบื้องต้น
✅ละลายตาจากคอมพิวเตอร์ทุก ๆ 20 – 30 นาที และมองออกไปไกล ๆ เพื่อให้กล้ามเนื้อตาได้ผ่อนคลาย และช่วยในกระพริบตามากขึ้น
✅หยุดพักสายตาเป็นเวลา 2 – 4 นาที แล้วค่อยลืมตาขึ้นทำงานใหม่
✅ใส่แว่นตากรองแสงคอมพิวเตอร์ ช่วยลดแสงเข้าดวงตา
✅ปรับแสงสว่างหน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ให้แสงจ้ามากเกินไป
✅นั่งให้ดวงตาห่างจากจอคอมพิวเตอร์ ประมาณ 40 – 50 ซม. และให้จุดกึ่งกลางของหน้าจออยู่ต่ำหว่าระดับสายตา
✅พบจักษุแพทย์เพื่อตรวจวัดสายตา

————————————————————————
สอบถามข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมได้ที่
🌎 Website : www.chularatrayong.com
✅ Line : https://lin.ee/vRYq89a
☎️ Tel : 038-860890-3

#โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง #อบอุ่นเป็นมิตรห่วงใย

โรคฮิตของคนติดจอ 🤔🤔

Computer Vision Syndrome (#CVS) อาการของคนที่ทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็นเวลานาน เช่น จ้องจอคอมพิวเตอร์เกินสองถึงสามชั่วโมง ส่งผลให้มีอาการปวดตาแสบตา ตามัว และบางครั้งจะมีอาการปวดหัวร่วมด้วย

#สังเกตอาการ
▶ ตาสู้แสงไม่ได้
▶ ปวดศีรษะ
▶ ตาพร่ามัว
▶ ตาแห้ง แสบตา
▶ ตาเมื่อยล้า

สาเหตุเกิดจากอะไร ❓
1. การจ้องคอมพิวเตอร์หรือตั้งใจทำบางสิ่งบางอย่างเป็นเวลานาน ๆ ประกอบกันอยู่ในห้องแอร์ การกระพริบตาน้อยลง ตาเริ่มแห้ง ก่อให้เกิดอาการแสบตา ตาแห้ง
2. ตำแหน่งการจัดวางคอมพิวเตอร์ โดยระยะห่างจากจอภาพที่เหมาะสมควรจัดจอภาพให้อยู่ในระยะพอเหมาะที่ตามองสบาย ๆ ไม่ต้องเพ่ง
3. แสงจ้าหรือแสงสะท้อนจากจอคอมพิวเตอร์ ทำให้ตาเมื่อยล้า
4. ท่าทางในการในการทำงานที่ไม่เหมาะสม

วิธีป้องกัน / แก้ไขอาการเบื้องต้น
✅ละลายตาจากคอมพิวเตอร์ทุก ๆ 20 – 30 นาที และมองออกไปไกล ๆ เพื่อให้กล้ามเนื้อตาได้ผ่อนคลาย และช่วยในกระพริบตามากขึ้น
✅หยุดพักสายตาเป็นเวลา 2 – 4 นาที แล้วค่อยลืมตาขึ้นทำงานใหม่
✅ใส่แว่นตากรองแสงคอมพิวเตอร์ ช่วยลดแสงเข้าดวงตา
✅ปรับแสงสว่างหน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ให้แสงจ้ามากเกินไป
✅นั่งให้ดวงตาห่างจากจอคอมพิวเตอร์ ประมาณ 40 – 50 ซม. และให้จุดกึ่งกลางของหน้าจออยู่ต่ำหว่าระดับสายตา
✅พบจักษุแพทย์เพื่อตรวจวัดสายตา

————————————————————————
สอบถามข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมได้ที่
🌎 Website : www.chularatrayong.com
✅ Line : https://lin.ee/vRYq89a
☎️ Tel : 038-860890-3

#โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง #อบอุ่นเป็นมิตรห่วงใย

#ประกาศ 📢 📢⠀เรียน ผู้รับบริการฉีดวัคซีน “โมเดอร์นา” 💉⠀▶ ท่านที่มีนัดหมายในวันที่ 28 ธ.ค. 2564 เข้ารับบริการฉีดวัคซีน ณ ห...
27/12/2021

#ประกาศ 📢 📢

เรียน ผู้รับบริการฉีดวัคซีน “โมเดอร์นา” 💉

▶ ท่านที่มีนัดหมายในวันที่ 28 ธ.ค. 2564 เข้ารับบริการฉีดวัคซีน ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ตั้งแต่เวลา 8.00 - 15.00 น. กรุณาเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนยื่นแก่เจ้าหน้าที่หน้างาน สงวนสิทธิ์ในการเข้ารับบริการในวันและเวลาที่กำหนด

▶ และท่านที่มีนัดหมายในวันที่ 29 ธ.ค. 2564 สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ในวันที่ 28 ธ.ค. 2564
ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ตั้งแต่เวลา 8.00 - 15.00 น. ได้ (โดยไม่ต้องเลื่อนนัดในระบบ) หากท่านไม่สะดวกในวันดังกล่าว สามารถเข้ารับบริการได้ในวันและเวลาเดิม ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น.

————————————————————————
สอบถามข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมได้ที่
🌎 Website : www.chularatrayong.com
✅ Line : https://lin.ee/vRYq89a
☎️ Tel : 038-860890-3

#โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง #อบอุ่นเป็นมิตรห่วงใย

#ประกาศ 📢 📢

เรียน ผู้รับบริการฉีดวัคซีน “โมเดอร์นา” 💉

▶ ท่านที่มีนัดหมายในวันที่ 28 ธ.ค. 2564 เข้ารับบริการฉีดวัคซีน ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ตั้งแต่เวลา 8.00 - 15.00 น. กรุณาเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนยื่นแก่เจ้าหน้าที่หน้างาน สงวนสิทธิ์ในการเข้ารับบริการในวันและเวลาที่กำหนด

▶ และท่านที่มีนัดหมายในวันที่ 29 ธ.ค. 2564 สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ในวันที่ 28 ธ.ค. 2564
ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ตั้งแต่เวลา 8.00 - 15.00 น. ได้ (โดยไม่ต้องเลื่อนนัดในระบบ) หากท่านไม่สะดวกในวันดังกล่าว สามารถเข้ารับบริการได้ในวันและเวลาเดิม ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น.

————————————————————————
สอบถามข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมได้ที่
🌎 Website : www.chularatrayong.com
✅ Line : https://lin.ee/vRYq89a
☎️ Tel : 038-860890-3

#โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง #อบอุ่นเป็นมิตรห่วงใย

🦠 #Omicron ป้องกันได้อย่างไร ❓⠀▶  ฉีดวัคซีนทันทีที่ถึงคิว▶  สวมหน้ากากอนามัย▶  รักษาระยะห่างและหลีกเลี่ยงฝูงชน▶  เปิดหน้...
27/12/2021

🦠 #Omicron ป้องกันได้อย่างไร ❓

▶ ฉีดวัคซีนทันทีที่ถึงคิว
▶ สวมหน้ากากอนามัย
▶ รักษาระยะห่างและหลีกเลี่ยงฝูงชน
▶ เปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเท
▶ ไอ/จาม เข้าไปในข้อศอก
▶ ล้างมือเป็นประจำ

ข้อมูลจาก : World Health Organization (WHO)

————————————————————————
สอบถามข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมได้ที่
🌎 Website : www.chularatrayong.com
✅ Line : https://lin.ee/vRYq89a
☎️ Tel : 038-860890-3

#โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง #อบอุ่นเป็นมิตรห่วงใย

🦠 #Omicron ป้องกันได้อย่างไร ❓

▶ ฉีดวัคซีนทันทีที่ถึงคิว
▶ สวมหน้ากากอนามัย
▶ รักษาระยะห่างและหลีกเลี่ยงฝูงชน
▶ เปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเท
▶ ไอ/จาม เข้าไปในข้อศอก
▶ ล้างมือเป็นประจำ

ข้อมูลจาก : World Health Organization (WHO)

————————————————————————
สอบถามข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมได้ที่
🌎 Website : www.chularatrayong.com
✅ Line : https://lin.ee/vRYq89a
☎️ Tel : 038-860890-3

#โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง #อบอุ่นเป็นมิตรห่วงใย

Merry Christmas 🎉🎅⠀คริสต์มาสปีนี้ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยองขอให้ทุกครอบครัวมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรงทั้งครอบครัว พร้อมต้อ...
25/12/2021

Merry Christmas 🎉🎅

คริสต์มาสปีนี้ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยองขอให้ทุกครอบครัวมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรงทั้งครอบครัว พร้อมต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงกันนะคะ 🥰

————————————————————————
สอบถามข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมได้ที่
🌎 Website : www.chularatrayong.com
✅ Line : https://lin.ee/vRYq89a
☎️ Tel : 038-860890-3

#โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง #อบอุ่นเป็นมิตรห่วงใย

Merry Christmas 🎉🎅

คริสต์มาสปีนี้ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยองขอให้ทุกครอบครัวมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรงทั้งครอบครัว พร้อมต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงกันนะคะ 🥰

————————————————————————
สอบถามข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมได้ที่
🌎 Website : www.chularatrayong.com
✅ Line : https://lin.ee/vRYq89a
☎️ Tel : 038-860890-3

#โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง #อบอุ่นเป็นมิตรห่วงใย

#ประกาศ 📢 📢⠀ผู้รับบริการทุกท่านที่มีวันนัดหมายเข้ารับวัคซีน “โมเดอร์นา” 💉⠀▶ ท่านที่มีนัดหมายในวันที่ 31 ธ.ค. 64 - 3 ม.ค....
22/12/2021

#ประกาศ 📢 📢

ผู้รับบริการทุกท่านที่มีวันนัดหมายเข้ารับวัคซีน “โมเดอร์นา” 💉

▶ ท่านที่มีนัดหมายในวันที่ 31 ธ.ค. 64 - 3 ม.ค. 65
เนื่องจากในวันดังกล่าวทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยองงดให้บริการฉีดวัคซีน “โมเดอร์น่า”

▶ ท่านสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีน
ในวันที่ 4 ม.ค. 65 ที่โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น.
และในวันที่ 5-7 ม.ค. 65 ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง อาคาร B ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น.


👉 สามารถเข้ารับบริการได้ในวันดังกล่าวโดยไม่ต้องทำการเลื่อนนัดหมายในระบบ ทางโรงพยาบาลขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

————————————————————————
สอบถามข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมได้ที่
🌎 Website : www.chularatrayong.com
✅ Line : https://lin.ee/vRYq89a
☎️ Tel : 038-860890-3

#โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง #อบอุ่นเป็นมิตรห่วงใย

#ประกาศ 📢 📢

ผู้รับบริการทุกท่านที่มีวันนัดหมายเข้ารับวัคซีน “โมเดอร์นา” 💉

▶ ท่านที่มีนัดหมายในวันที่ 31 ธ.ค. 64 - 3 ม.ค. 65
เนื่องจากในวันดังกล่าวทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยองงดให้บริการฉีดวัคซีน “โมเดอร์น่า”

▶ ท่านสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีน
ในวันที่ 4 ม.ค. 65 ที่โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น.
และในวันที่ 5-7 ม.ค. 65 ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง อาคาร B ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น.


👉 สามารถเข้ารับบริการได้ในวันดังกล่าวโดยไม่ต้องทำการเลื่อนนัดหมายในระบบ ทางโรงพยาบาลขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

————————————————————————
สอบถามข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมได้ที่
🌎 Website : www.chularatrayong.com
✅ Line : https://lin.ee/vRYq89a
☎️ Tel : 038-860890-3

#โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง #อบอุ่นเป็นมิตรห่วงใย

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยองเปิดรับสมัครหลายอัตรา**ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่รายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง
21/12/2021

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง
เปิดรับสมัครหลายอัตรา
**ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยองเปิดรับสมัครหลายอัตรา**ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่สมัครงานคลิ๊ก https://forms.gl...
21/12/2021

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง
เปิดรับสมัครหลายอัตรา
**ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

สมัครงานคลิ๊ก https://forms.gle/S2qUJXim6R3D4ocm6

รายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง

ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนให้ระวัง... #โรคไข้หวัดใหญ่ ⠀ติดต่อง่าย ผ่านการหายใจ ไอ จาม หรือใช้สิ่งของร่วมกัน 🦠 ⠀#อาการปวด 👉 ไข้ส...
20/12/2021

ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนให้ระวัง... #โรคไข้หวัดใหญ่

ติดต่อง่าย ผ่านการหายใจ ไอ จาม หรือใช้สิ่งของร่วมกัน 🦠

#อาการปวด
👉 ไข้สูง
👉 ตัวร้อน
👉 หนาวสั่น
👉 ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
👉 ปวดศีรษะ
👉 อ่อนเพลีย

#ป้องกันได้โดย
👉 หลีกเลี่ยงการขยี้ตาหรือเอามือเข้าปาก
👉 ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับคนอื่น
👉 หลีกเลี้ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย
👉 หากป่วยควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรมในสถานที่แออัด
👉 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

ข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรค

————————————————————————
สอบถามข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมได้ที่
🌎 Website : www.chularatrayong.com
✅ Line : https://lin.ee/vRYq89a
☎️ Tel : 038-860890-3

#โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง #อบอุ่นเป็นมิตรห่วงใย

ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนให้ระวัง... #โรคไข้หวัดใหญ่

ติดต่อง่าย ผ่านการหายใจ ไอ จาม หรือใช้สิ่งของร่วมกัน 🦠

#อาการปวด
👉 ไข้สูง
👉 ตัวร้อน
👉 หนาวสั่น
👉 ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
👉 ปวดศีรษะ
👉 อ่อนเพลีย

#ป้องกันได้โดย
👉 หลีกเลี่ยงการขยี้ตาหรือเอามือเข้าปาก
👉 ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับคนอื่น
👉 หลีกเลี้ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย
👉 หากป่วยควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรมในสถานที่แออัด
👉 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

ข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรค

————————————————————————
สอบถามข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมได้ที่
🌎 Website : www.chularatrayong.com
✅ Line : https://lin.ee/vRYq89a
☎️ Tel : 038-860890-3

#โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง #อบอุ่นเป็นมิตรห่วงใย

🩺 ตรวจสุขภาพ ก่อนฉีดวัคซีนดีอย่างไร ❓⠀👍 เพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อม👍 ช่วยให้อุ่นใจ👍 คลายกังวล⠀🩺 การตรวจสุขภาพนั้น จะช่วยใ...
18/12/2021

🩺 ตรวจสุขภาพ ก่อนฉีดวัคซีนดีอย่างไร ❓

👍 เพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อม
👍 ช่วยให้อุ่นใจ
👍 คลายกังวล

🩺 การตรวจสุขภาพนั้น จะช่วยให้เราสามารถรับมืออาการของโรคได้แต่เนิ่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนอายุน้อยหรืออายุมากก็ตาม เพราะจะทำให้เราได้ทราบถึงภัยเงียบหรือโรคแฝงภายในตัว อีกทั้งยังทำให้มีเวลาเตรียมความพร้อมให้แข็งแรงก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อลดความเสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย

มาเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนรับวัคซีนโควิด-19 กันนะคะ 🥰✌️

————————————————————————
สอบถามข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมได้ที่
🌎 Website : www.chularatrayong.com
✅ Line : https://lin.ee/vRYq89a
☎️ Tel : 038-860890-3

#โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง #อบอุ่นเป็นมิตรห่วงใย

🩺 ตรวจสุขภาพ ก่อนฉีดวัคซีนดีอย่างไร ❓

👍 เพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อม
👍 ช่วยให้อุ่นใจ
👍 คลายกังวล

🩺 การตรวจสุขภาพนั้น จะช่วยให้เราสามารถรับมืออาการของโรคได้แต่เนิ่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนอายุน้อยหรืออายุมากก็ตาม เพราะจะทำให้เราได้ทราบถึงภัยเงียบหรือโรคแฝงภายในตัว อีกทั้งยังทำให้มีเวลาเตรียมความพร้อมให้แข็งแรงก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อลดความเสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย

มาเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนรับวัคซีนโควิด-19 กันนะคะ 🥰✌️

————————————————————————
สอบถามข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมได้ที่
🌎 Website : www.chularatrayong.com
✅ Line : https://lin.ee/vRYq89a
☎️ Tel : 038-860890-3

#โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง #อบอุ่นเป็นมิตรห่วงใย

ตรวจหาเชื้อ #COVID19 ได้ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง 🏥⠀ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยเทคนิค Real time - PCR ที่มีความถูกต้อง แม...
16/12/2021

ตรวจหาเชื้อ #COVID19 ได้ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง 🏥

ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยเทคนิค Real time - PCR
ที่มีความถูกต้อง แม่นยำสูงในปัจจุบัน ‼️

📢 ค่าใช้จ่าย 2,500 บาท
⏰ สามารถรับบริการได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น.

🩺 สอบถามการรับบริการ โทร. 038-860890-3
หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อย่าลืมป้องกันตนเองด้วยการรักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย 😷 และล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำนะคะ

————————————————————————
สอบถามข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมได้ที่
🌎 Website : www.chularatrayong.com
✅ Line : https://lin.ee/vRYq89a
☎️ Tel : 038-860890-3

#โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง #อบอุ่นเป็นมิตรห่วงใย

ตรวจหาเชื้อ #COVID19 ได้ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง 🏥

ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยเทคนิค Real time - PCR
ที่มีความถูกต้อง แม่นยำสูงในปัจจุบัน ‼️

📢 ค่าใช้จ่าย 2,500 บาท
⏰ สามารถรับบริการได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น.

🩺 สอบถามการรับบริการ โทร. 038-860890-3
หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อย่าลืมป้องกันตนเองด้วยการรักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย 😷 และล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำนะคะ

————————————————————————
สอบถามข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมได้ที่
🌎 Website : www.chularatrayong.com
✅ Line : https://lin.ee/vRYq89a
☎️ Tel : 038-860890-3

#โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง #อบอุ่นเป็นมิตรห่วงใย

📢 เรียน ท่านผู้จองวัคซีน Moderna กับกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์⠀ขณะนี้ทางโรงพยาบาลได้ เพิ่มรอบการลงนัดหมายฉีดวัคซีนโมเดอร์นา...
15/12/2021

📢 เรียน ท่านผู้จองวัคซีน Moderna กับกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์

ขณะนี้ทางโรงพยาบาลได้ เพิ่มรอบการลงนัดหมายฉีดวัคซีนโมเดอร์นาจนถึงเดือน พฤษภาคม 2565 แล้ว 💉

▶ สำหรับท่านผู้จองวัคซีน Moderna กับกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2564 - 5 ก.ค. 2564 สามารถใช้งานเข้าระบบ เพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้
1. ลงวันนัดหมายฉีดวัคซีน (กรุณาลงนัดหมายภายใน 31 มีนาคม 2565)
2. แก้ไขวันนัดหมายการฉีดวัคซีน (แก้ล่วงหน้า 2 วันทำการ)
3. เพิ่มผู้รับบริการ (ตามจำนวนวัคซีนที่ได้จองไว้)
4. โอนย้ายสิทธิ์ให้ผู้อื่น

รวมถึงแก้ไขข้อมูลส่วนตัว โดยเข้าระบบได้ที่ : https://moderna.chularat-covid.com/appointment

ทั้งนี้ท่านสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ได้ถึงวันที่ 31พฤษภาคม 2565 เท่านั้น

▶ เมื่อท่านได้รับเลือกวันฉีดแล้ว หากประสงค์เลื่อนนัดหมาย ขอให้ท่านทำการแก้ไขนัดหมายก่อนวันฉีดอย่างน้อย 2 วันทำการ กรณีที่ท่านไม่มาตามนัดหมาย ด้วยเหตุสุดวิสัยใด ๆ ก็ตาม สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นเข้ามารับตามวัน เวลานัดหมายได้

📢 เรียน ท่านผู้จองวัคซีน Moderna กับกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์

ขณะนี้ทางโรงพยาบาลได้ เพิ่มรอบการลงนัดหมายฉีดวัคซีนโมเดอร์นาจนถึงเดือน พฤษภาคม 2565 แล้ว 💉

▶ สำหรับท่านผู้จองวัคซีน Moderna กับกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2564 - 5 ก.ค. 2564 สามารถใช้งานเข้าระบบ เพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้
1. ลงวันนัดหมายฉีดวัคซีน (กรุณาลงนัดหมายภายใน 31 มีนาคม 2565)
2. แก้ไขวันนัดหมายการฉีดวัคซีน (แก้ล่วงหน้า 2 วันทำการ)
3. เพิ่มผู้รับบริการ (ตามจำนวนวัคซีนที่ได้จองไว้)
4. โอนย้ายสิทธิ์ให้ผู้อื่น

รวมถึงแก้ไขข้อมูลส่วนตัว โดยเข้าระบบได้ที่ : https://moderna.chularat-covid.com/appointment

ทั้งนี้ท่านสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ได้ถึงวันที่ 31พฤษภาคม 2565 เท่านั้น

▶ เมื่อท่านได้รับเลือกวันฉีดแล้ว หากประสงค์เลื่อนนัดหมาย ขอให้ท่านทำการแก้ไขนัดหมายก่อนวันฉีดอย่างน้อย 2 วันทำการ กรณีที่ท่านไม่มาตามนัดหมาย ด้วยเหตุสุดวิสัยใด ๆ ก็ตาม สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นเข้ามารับตามวัน เวลานัดหมายได้

เรียน ผู้รับบริการทุกท่านที่มีวันนัดหมายเข้ารับวัคซีน "โมเดอร์นา" กับโรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง⠀📍 สามารถติดต่อเข้ารับบริการ...
14/12/2021

เรียน ผู้รับบริการทุกท่าน
ที่มีวันนัดหมายเข้ารับวัคซีน "โมเดอร์นา" กับโรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง

📍 สามารถติดต่อเข้ารับบริการได้ที่...
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง อาคาร B
ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น.

💉 จะไม่มี sms ยืนยันในขั้นตอนนี้ค่ะ สามารถเข้ามารับบริการได้เลยนะคะ
(ยกเว้นกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ ทางโรงพยาบาลจะมี sms แจ้งค่ะ)

*ผู้รับบริการต้องทำการนัดหมายในระบบเรียบร้อยแล้ว
และอย่าลืมนำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วยนะคะ 🥰

————————————————————————
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
🌎 Website : www.chularatrayong.com
✅ Line : https://lin.ee/vRYq89a
☎ Tel : 038-860890-3

เรียน ผู้รับบริการทุกท่าน
ที่มีวันนัดหมายเข้ารับวัคซีน "โมเดอร์นา" กับโรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง

📍 สามารถติดต่อเข้ารับบริการได้ที่...
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง อาคาร B
ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น.

💉 จะไม่มี sms ยืนยันในขั้นตอนนี้ค่ะ สามารถเข้ามารับบริการได้เลยนะคะ
(ยกเว้นกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ ทางโรงพยาบาลจะมี sms แจ้งค่ะ)

*ผู้รับบริการต้องทำการนัดหมายในระบบเรียบร้อยแล้ว
และอย่าลืมนำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วยนะคะ 🥰

————————————————————————
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
🌎 Website : www.chularatrayong.com
✅ Line : https://lin.ee/vRYq89a
☎ Tel : 038-860890-3

📢เรียน ท่านผู้จองวัคซีน Moderna กับกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์⠀ขณะนี้ ระบบนัดหมายเปิดให้บริการตามปกติแล้ว⠀ตาม รพ.ได้รับจัดสร...
13/12/2021

📢เรียน ท่านผู้จองวัคซีน Moderna กับกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์

ขณะนี้ ระบบนัดหมายเปิดให้บริการตามปกติแล้ว

ตาม รพ.ได้รับจัดสรรวัคซีนจาก องค์การเภสัชกรรมในรอบเดือน พ.ย. 64 ที่ผ่านมา มีจำนวนจำกัด และยังไม่มีกำหนดการรับมอบวัคซีนในรอบต่อไป

▶️ หากท่านประสงค์เข้ารับบริการภายในวันที่ 15 ม.ค.65 ขอให้ท่านเข้าระบบทำการนัดหมายให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 16 ธ.ค. 64 (หรือจนกว่าคิวเต็ม)

▶️ หากท่านไม่ประสงค์จะรับวัคซีนรอบนี้ สิทธิของท่านจะยังคงอยู่ ทางโรงพยาบาลจะแจ้ง ให้เข้าระบบนัดหมายอีกครั้ง เมื่อวัคซีนมารอบใหม่มาถึง โดยทางรพ.จะแจ้งในทราบเป็นระยะ

เมื่อท่านได้รับเลือกวันฉีดแล้ว หากประสงค์เลื่อนนัดหมาย สามารถทำได้ อย่างน้อย 2 วัน ก่อนถึงวันฉีด

กรณีที่ท่านไม่มาตามนัดหมาย ด้วยเหตุสุดวิสัยใด ๆ ก็ตาม สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นเข้ามารับตามวัน เวลานัดหมายได้ หากไม่มา ทาง รพ ถือว่าท่านสละสิทธิ เนื่องจากวัคซีนมีอายุจำกัด

📢เรียน ท่านผู้จองวัคซีน Moderna กับกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์

ขณะนี้ ระบบนัดหมายเปิดให้บริการตามปกติแล้ว

ตาม รพ.ได้รับจัดสรรวัคซีนจาก องค์การเภสัชกรรมในรอบเดือน พ.ย. 64 ที่ผ่านมา มีจำนวนจำกัด และยังไม่มีกำหนดการรับมอบวัคซีนในรอบต่อไป

▶️ หากท่านประสงค์เข้ารับบริการภายในวันที่ 15 ม.ค.65 ขอให้ท่านเข้าระบบทำการนัดหมายให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 16 ธ.ค. 64 (หรือจนกว่าคิวเต็ม)

▶️ หากท่านไม่ประสงค์จะรับวัคซีนรอบนี้ สิทธิของท่านจะยังคงอยู่ ทางโรงพยาบาลจะแจ้ง ให้เข้าระบบนัดหมายอีกครั้ง เมื่อวัคซีนมารอบใหม่มาถึง โดยทางรพ.จะแจ้งในทราบเป็นระยะ

เมื่อท่านได้รับเลือกวันฉีดแล้ว หากประสงค์เลื่อนนัดหมาย สามารถทำได้ อย่างน้อย 2 วัน ก่อนถึงวันฉีด

กรณีที่ท่านไม่มาตามนัดหมาย ด้วยเหตุสุดวิสัยใด ๆ ก็ตาม สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นเข้ามารับตามวัน เวลานัดหมายได้ หากไม่มา ทาง รพ ถือว่าท่านสละสิทธิ เนื่องจากวัคซีนมีอายุจำกัด

🔈 เรียนแจ้ง ผู้รับบริการวัคซีนโมเดอร์นา⠀ขณะนี้ทาง รพ.ขอปรับปรุงระบบวัคซีนโมเดอร์นา ในส่วนการแก้ไขวันนัดหมาย จึงทำให้ไม่ส...
10/12/2021

🔈 เรียนแจ้ง ผู้รับบริการวัคซีนโมเดอร์นา

ขณะนี้ทาง รพ.ขอปรับปรุงระบบวัคซีนโมเดอร์นา ในส่วนการแก้ไขวันนัดหมาย จึงทำให้ไม่สามารถทำรายการในส่วนนี้ได้ชั่วคราว ‼️

🙏 หากกลับมาใช้งานได้แล้ว ทางรพ.จะแจ้งในทราบอีกครั้ง และขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

🔈 เรียนแจ้ง ผู้รับบริการวัคซีนโมเดอร์นา

ขณะนี้ทาง รพ.ขอปรับปรุงระบบวัคซีนโมเดอร์นา ในส่วนการแก้ไขวันนัดหมาย จึงทำให้ไม่สามารถทำรายการในส่วนนี้ได้ชั่วคราว ‼️

🙏 หากกลับมาใช้งานได้แล้ว ทางรพ.จะแจ้งในทราบอีกครั้ง และขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

#ประกาศ  📢 📢 ⠀ผู้รับบริการทุกท่านที่มีวันนัดหมายเข้ารับวัคซีน “โมเดอร์นา” 💉⠀👉 ท่านที่มีนัดหมายในวันที่ 11-13 ธ.ค. 2564 เ...
10/12/2021

#ประกาศ 📢 📢

ผู้รับบริการทุกท่านที่มีวันนัดหมายเข้ารับวัคซีน “โมเดอร์นา” 💉

👉 ท่านที่มีนัดหมายในวันที่ 11-13 ธ.ค. 2564 เพื่อเพิ่มความสะดวกในการฉีดวัคซีน Moderna สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ตั้งแต่เวลา 8.00 - 15.00 น. กรุณาเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนยื่นแก่เจ้าหน้าที่หน้างาน สงวนสิทธิ์ในการเข้ารับบริการในวันและเวลาที่กำหนดค่ะ

สามารถเข้ารับบริการได้เลยนะคะ ไม่ต้องรอ sms ค่ะ 🥰

👉 สำหรับท่านที่มีวันนัดหมายในวันอื่น ๆ สามารถติดต่อเข้ารับบริการได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง อาคาร B ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น. นะคะ

————————————————————————
สอบถามข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมได้ที่
🌎 Website : www.chularatrayong.com
✅ Line : https://lin.ee/vRYq89a
☎️ Tel : 038-860890-3

#โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง #อบอุ่นเป็นมิตรห่วงใย

#ประกาศ 📢 📢

ผู้รับบริการทุกท่านที่มีวันนัดหมายเข้ารับวัคซีน “โมเดอร์นา” 💉

👉 ท่านที่มีนัดหมายในวันที่ 11-13 ธ.ค. 2564 เพื่อเพิ่มความสะดวกในการฉีดวัคซีน Moderna สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ตั้งแต่เวลา 8.00 - 15.00 น. กรุณาเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนยื่นแก่เจ้าหน้าที่หน้างาน สงวนสิทธิ์ในการเข้ารับบริการในวันและเวลาที่กำหนดค่ะ

สามารถเข้ารับบริการได้เลยนะคะ ไม่ต้องรอ sms ค่ะ 🥰

👉 สำหรับท่านที่มีวันนัดหมายในวันอื่น ๆ สามารถติดต่อเข้ารับบริการได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง อาคาร B ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น. นะคะ

————————————————————————
สอบถามข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมได้ที่
🌎 Website : www.chularatrayong.com
✅ Line : https://lin.ee/vRYq89a
☎️ Tel : 038-860890-3

#โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง #อบอุ่นเป็นมิตรห่วงใย

ที่อยู่

65/28 Chanthaudom Rd.
Mueang Rayong District
21000

เบอร์โทรศัพท์

+66 38 860 891

เว็บไซต์

http://www.chularat.com

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยองผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Mueang Rayong District บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สนใจขายวัคซีน Moderna ครับ 2เข็ม สนใจ ติดต่อมาได้น่ะครับ 086-3239119
ขายวัคซีนโมเดอร์น่า สนใจอินบอกซ์ครับ
อยากทราบว่า ส่งต่อ2เข็ม แต่ เค้าต้องการที่จะนัดฉีดวันเดียวกันสองเข็ม เข็มละคนอะค่ะ คือต้องทำยังไงอะคะ ใครพอชี้แจงได้บ้าง ตอนโอนสิทธิก็โอนได้แค่ชื่อเดียวใช่มั้ยอะคะ คือตอนนี้เป็นแบบนี้ ถูกต้องมั้ยอคะ แล้วอีกเข็มนึง ต้องทำยังไงอะคะ
Kumphol Prompraing จะขอเลื่อนการฉีดไปก่อนได้ไหมครับพอดีพึ่งฉีดPZเข็มแรกไป วันที่5/12 เข้าไปแก้ไขในWebก็ไม่ได้ ส่งทั้ง Inbox ทั้ง Line officail โทรไปก็สายไม่ว่างตลอดเลยรบกวนผู้เกี่ยวข้องติดต่อกลับหน่อยนะครับ
หน้าเพจแจ้งเปิด24ชม.ใช้คำว่าตลอดเวลาทักไปทั้งในแช๊ต ทั้งหน้าเพจเกิน24ชม.แล้วเงียบกริบไร้คำตอบ สงสัยต้องไปเป็นมนุษย์ป้าหาคำตอบที่หน้าโรงพยาบาลก่อนมั่งคะถึงจะใด้รับการเหลียวแล โว้ยยยยยสนใจลูกค้าหน่อยยยยยค๊าาาาา
กรุณาอ่านข้อความที่ส่งไปในช่องแช๊ตด้วยคะส่งตั้งแต่เมื่อคืน
#ปล่อย moderna 2 เข็ม ก่อน 15 ธ.ค. สนใจติดต่อมาครับ
ติดต่อยากมากกก จะสอบถามเรื่องข้อมูลวัคซีน ฉีดไป 8 ต.ค. ที่ผ่านมา ป่านนี้ยังไม่อัพเดทในหมอพร้อม จะถามจะติดต่อก็ยากมาก โทรไปสายไม่เคยว่าง พอว่างก็ไม่รับ ส่งข้อความไปใน inbox ก็เงียบ คืออะไร มีเพจไว้ทำไม มีโทรศัพท์ไว้ทำไมครับบบ
6 เดือนแล้ว ยังไม่มีคิวฉีดเลยสักเข็ม รออีกนานใหม
จองไว้ 3 ก.ค. 64 ประมาณ 6 เดือนแล้ว ยังไม่ได้ฉีดเลยสักเข็ม จะไปธุระที่ไหนก็ไม่ได้ เมื่อไหร่จะได้ฉีด
ถึงผู้บริหารและเจ้าของโรงพยาบาลฯ ดิฉันจ่ายเงินจองวัคซีนโมเดอร์น่า ตามประกาศของทางโรงพยาบาลมาตั้งแต่กลางปีแล้ว ซึ่งทางโรงพยาบาลประกาศว่าจะได้วัคซีนในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 แต่ปัจจุบันนี้ยังไม่รู้หัวรู้หางว่าจะไปทางทิศไหน โรงพยาบาลเองก็ไม่เคยชี้แจงอะไรให้เป็นกิจลักษณะ ดีแต่ผลัดวันประกันพรุ่งไปวัน ๆ และช่องทางที่แจ้งไว้นั้นก็ไม่เคยมีเจ้าหน้าที่ใด ๆ ปล่อยให้โทรศัพท์ ring ทิ้ง ติดต่อเป็นเดือน ๆ ก็ไม่เคยมีคนมาพูดด้วย ไม่ทราบว่ามีไว้ทำอะไร ส่วนช่องทางอื่น ๆ เช่น facebook ก็ไม่มีคำตอบเช่นกัน บัดนี้คุณประกาศว่าคิวที่ 1-10007 มาแล้ว แล้วเมื่อไรจะถึงคิวที่ 100000- 500000 ในเมื่อคุณมีปัญญาหามาได้แค่นี้ อีก 3 ปีจะได้ฉีดไหม การกระทำเช่นนี้กำลังบ่งบอกว่าอะไร เอาเงินจองมาหมุนก่อนหรือ หรือไม่มีปัญญาหาวัคซีน หรือจะผลัดวันประกันพรุ่งแบบนี้ไปเรื่อย ๆ ซึ่งคุณก็รู้ว่าการกระทำเช่นนี้มันทำให้ผู้ที่จองวัคซีนของทางโรงพยาบาลของคุณนั้นเสียโอกาสในการไปเสี่ยงรับวัคซีนอื่น ๆ เสียโอกาสในการดำเนินชีวิตและการเรียนการเดินทางต่าง ๆ เพราะไม่รู้ว่าถ้าเสี่ยงไปรับวัคซีนอื่นก่อนแล้วทางคุณประกาศว่ามี จะต้องฉีดซ้ำซ้อนกระนั้นหรือ หรือคุณยินดีให้สละสิทธิ์ เพราะถ้าสละสิทธิ์แล้วคุณก็ไม่คืนเงินให้ 2 เข็ม ประมาณ 3000 กว่าบาท จำนวนกี่คน ส่วนบ้านดิฉันนั้น 5 คน 15000 กว่าบาท แล้วคนอื่นอีกกี่หมื่นคน คุณทำแบบนี้เพื่ออะไร ขอให้ผู้บริหารที่มีความคิดกรุณาแก้ปัญหานี้ด้วย อย่าให้ประชาชนคิดต่างและนั่งโง่รอวัคซีนที่คุณหลอกว่าจะมี ๆๆๆๆๆ แต่ไม่สามารถตอบได้ว่า เมื่อไร? อย่ามาอ้างว่าโดนโน่นนี่นั่นเฉือนหน้าเอาไป นี่เป็นเพราะคุณหมดปัญญาดำเนินการ ดังนั้นคุณควรประกาศ คืนเงิน ให้คนที่รอไม่ไหวด้วยเหตุผลอันสมควร จะดีที่สุด อย่าให้รออย่างไม่รู้อนาคต จะได้ไปเสี่ยงตายหาวัคซีนที่อื่น ...ทั้งนี้เพื่อจะได้ทำมาหากิน หรือเดินทางได้เสียที ...คุณควรจะพิจารณาประกาศของรัฐบาลมันด้วยที่มันประกาศว่าถ้ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วจะทำอะไรไม่ได้บ้าง ณ วันที่โรงพยาบาลของคุณประกาศจ่ายเงินจองวัคซีนนั้น ดิฉันไปจ่ายวันแรก และโอนเงินไม่เกิน 10.00 น. ถึงโรงพยาบาลทันที ณ เวลาจ่าย แต่บัดนี้ยังไม่รู้เลยว่าคิวไหน แต่รู้ว่าหลัง 100000 เป็นเช่นนี้เพราะอะไรช่วยตอบด้วย และตามประกาศของคุณจ่ายเงินในปี 2564 แล้วได้ฉีดไม่เกินเดือนตุลาคม 2564 นะ ไม่ใช่ เดือนอื่น ๆ หรือปีอื่น ๆ ุถ้าไม่เป็นตามที่คุณประกาศ กรุณาคืนเงินด้วย และถ้าจะให้ถู่กต้องที่สุด ควรจะมีดอกเบี้ยด้วยนะ
ขอสอบถามทาง ร.พ.หน่อยค่ะ เมื่อเปิดให้จองวัคซีนโมเดอร์นา ก็ได้ทำการจองและจ่ายเงินเต็มจำนวนไปแล้ว และกว่าวัคซีนจะมาก็ต้องรอหลายเดือน ถึงเราจะบ่นว่ารอนาน ทางโรงบาลก็ไม่สนใจ ส่วนที่ทำงานก็มักจะบังคับให้ไปฉีดวัคซีนไม่งั้นก็ไม่ให้เข้าทำงาน มันจะบังคับเกินไปมั้ย ส่วนเงินจองก็บอกว่าไม่มีการคืนเงินจองถ้าทางลูกค้าไม่มาฉีด หรือ ผิดนัด ลูกค้ารอนานหลายเดือนก็สมควรที่จะคืนเงินให้นะคะ แล้วถ้ากลับกันบ้าง ทางโรงบาลจะยอมเสียเงินโดยที่ไม่รู้ว่าจะได้ของเมื่อไรมั้ยค่ะ ใจเค้าใจเราค่ะ พอวัคซีนมา คนที่นัดแล้วผิดนัดไปวันสองวัน ทางโรงบาลหาว่าไม่มาตามนัดจะถือว่าสละสิทธิ์ ที่ลูกค้ารอหลายเดือนโรงบาลไม่พูดสักคำ ช่วงนี้เงินก็หายากอยู่แล้ว อยากจะได้เงินคืนเพื่อเอามาเป็นทุนต่อ ก็ไม่คืนให้ ขอให้ไวกว่านี้หน่อยนะคะ