แขวงทางหลวงสระบุรี

แขวงทางหลวงสระบุรี ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก แขวงทางหลวงสระบุรี, หน่วยงานราชการ, ต.ดาวเรือง, Mueang Saraburi District.
(10)

เปิดเหมือนปกติ

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563- ซ่อมสายเสาไฟไฮแมสตรงไปรษณีย์หินกองที่ถูกลักตัดสายไฟ
22/10/2020

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563
- ซ่อมสายเสาไฟไฮแมสตรงไปรษณีย์
หินกองที่ถูกลักตัดสายไฟ

หลวงปลอดภัยขับขี่สบายตทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตาของแขวงทางหลวงสระบุรี ประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563- งานอุดหลุมบ่อด...
22/10/2020

หลวงปลอดภัยขับขี่สบายตทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
ของแขวงทางหลวงสระบุรี ประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563
- งานอุดหลุมบ่อด้วยวัสดุ COLD MIX
- งานตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณเกาะกลาง
- งานถากหญ้าและเก็บกวาดข้างแบริเออร์
- งานเก็บดินทำความสะอาด
- งานถากหญ้าใต้การ์เรล

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสระบุรี ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19 โด...
22/10/2020

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563
เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสระบุรี ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19 โดยจัดเตรียม เครื่องวัดอุณหภูมิ , แอลกอฮอล์เจลล้างมือ สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และประชาชนที่มาติดต่อราชการ และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรั

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563- งานซ่อมแซมไฟสัญญาณจราจร- งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง
21/10/2020

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563
- งานซ่อมแซมไฟสัญญาณจราจร
- งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง

หลวงปลอดภัยขับขี่สบายตทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตาของแขวงทางหลวงสระบุรี ประจำวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563- งานตัดหญ้าบริเวณไหล...
21/10/2020

หลวงปลอดภัยขับขี่สบายตทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
ของแขวงทางหลวงสระบุรี ประจำวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563
- งานตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง
- งานติดตั้งป้ายหัวเกาะ
- งานทำความสะอาดข้างเขิบเกาะกลาง
- งานตัดหญ้าบริเวณเกาะกลาง
- งานปะซ่อมผิวทางด้วย HOT MIX

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563- ทางหลวงที่ 1 กม.11+800- ทางหลวงที่ 2 กม.29+000- ทางหลวงที่ 310 กม.0+300
21/10/2020

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563
- ทางหลวงที่ 1 กม.11+800
- ทางหลวงที่ 2 กม.29+000
- ทางหลวงที่ 310 กม.0+300

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสระบุรี ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19 โดยจัดเ...
21/10/2020

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563
เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสระบุรี ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19 โดยจัดเตรียม เครื่องวัดอุณหภูมิ , แอลกอฮอล์เจลล้างมือ สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และประชาชนที่มาติดต่อราชการ และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรั

หลวงปลอดภัยขับขี่สบายตทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตาของแขวงทางหลวงสระบุรี ประจำวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563- งานตัดหญ้าในร่อง...
20/10/2020

หลวงปลอดภัยขับขี่สบายตทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
ของแขวงทางหลวงสระบุรี ประจำวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563
- งานตัดหญ้าในร่องกลาง
- งานตัดหญ้าบริเวณร่องกลาง
- งานขุดลอกร่องน้ำ
- งานตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง
- งานงานทำความสะอาดข้างบาริเออร์
- งานปะซ่อมหลุมบ่อ

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสระบุรี ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19 โดยจ...
20/10/2020

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563
เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสระบุรี ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19 โดยจัดเตรียม เครื่องวัดอุณหภูมิ , แอลกอฮอล์เจลล้างมือ สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และประชาชนที่มาติดต่อราชการ และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

หลวงปลอดภัยขับขี่สบายตทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตาของแขวงทางหลวงสระบุรี ประจำวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563- งานตัดหญ้าบริเวณ...
19/10/2020

หลวงปลอดภัยขับขี่สบายตทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
ของแขวงทางหลวงสระบุรี ประจำวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563
- งานตัดหญ้าบริเวณเกาะกลาง
- งานขุดลอกร่องน้ำ
- งานอุดซ่อมผิวทางที่ชำรุด
- งานปรับซ่อมผิวทางด้วย HOT MIX
- งานตัดหญ้าบริเวณเกาะกลาง
- งานปรับซ่อมด้วย HOT MIX

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563แขวงทางหลวงสระบุรี โดย เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงหนองแคเข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูม...
19/10/2020

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563

แขวงทางหลวงสระบุรี โดย เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงหนองแค
เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณวัดพระพุทธแสงธรรม หมู่ 9 ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563แขวงทางหลวงสระบุรี โดย เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงพระพุทธบาทเข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ปรับปรุง...
19/10/2020

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563

แขวงทางหลวงสระบุรี โดย เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงพระพุทธบาท
เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คู คลอง” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณคลองบุญ (ลานหน้าวัดกองทอง) หมู่ 5 ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสระบุรี ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19 โดยจ...
19/10/2020

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563
เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสระบุรี ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19 โดยจัดเตรียม เครื่องวัดอุณหภูมิ , แอลกอฮอล์เจลล้างมือ สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และประชาชนที่มาติดต่อราชการ และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

หลวงปลอดภัยขับขี่สบายตทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตาของแขวงทางหลวงสระบุรี ประจำวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563- งานตัดหญ้าบริเวณเ...
16/10/2020

หลวงปลอดภัยขับขี่สบายตทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
ของแขวงทางหลวงสระบุรี ประจำวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563
- งานตัดหญ้าบริเวณเกาะกลาง
- งานตัดต้นไม้บริเวณไหล่ทาง
- งานปรับซ่อมผิวทางด้วย HOT MIX
- งานขุดลอกร่องน้ำ

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563แขวงทางหลวงสระบุรี โดย นายธนสาร สิทธาภา ผอ.ขท.สระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกั...
16/10/2020

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563

แขวงทางหลวงสระบุรี โดย นายธนสาร สิทธาภา ผอ.ขท.สระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ในสังกัด และตำรวจทางหลวง ร่วมกิจกรรม โครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ประจำปี 2563 บนทางหลวงหมายเลข 33 ที่ กม.82+500

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสระบุรี ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19 โดยจั...
16/10/2020

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563
เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสระบุรี ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19 โดยจัดเตรียม เครื่องวัดอุณหภูมิ , แอลกอฮอล์เจลล้างมือ สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และประชาชนที่มาติดต่อราชการ และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

หลวงปลอดภัยขับขี่สบายตทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตาของแขวงทางหลวงสระบุรี ประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563-งานตัดหญ้าเกาะก...
15/10/2020

หลวงปลอดภัยขับขี่สบายตทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
ของแขวงทางหลวงสระบุรี ประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563
-งานตัดหญ้าเกาะกลาง
- งานงานตัดหญ้าบริเวณเกาะกลาง
- งานตัดหญ้า
- งานตัดแต่งต้นไม้
- งานขุดร่องน้ำ
- งานตัดหญ้า

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสระบุรี ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19 โด...
15/10/2020

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563
เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสระบุรี ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19 โดยจัดเตรียม เครื่องวัดอุณหภูมิ , แอลกอฮอล์เจลล้างมือ สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และประชาชนที่มาติดต่อราชการ และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

หลวงปลอดภัยขับขี่สบายตทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตาของแขวงทางหลวงสระบุรี ประจำวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563- งานตัดหญ้าบริเวณเกา...
14/10/2020

หลวงปลอดภัยขับขี่สบายตทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
ของแขวงทางหลวงสระบุรี ประจำวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563
- งานตัดหญ้าบริเวณเกาะกลาง
- งานตัดหญ้าในร่องกลาง
- งานปะซ่อมหลุมบ่อด้วย PRE MIX
- งานเคลียร์หินสไลด์
- งานปะซ่อมผิวทางด้วย HOT MIX

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 7.30 น.นายธนสาร สิทธาภา ผู้อำนวยการทางหลวงสระบุรี มอบหมายให้ นายสุจิน...
14/10/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 7.30 น.
นายธนสาร สิทธาภา ผู้อำนวยการทางหลวงสระบุรี มอบหมายให้ นายสุจินต์ จิ๋วรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมพร้อมหัวหน้างานในสังกัดและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิถีพร้อมด้วย ข้าราชการ
องค์กรอิสระ จิตรอาสาพระราชทานและประชาชน ณ หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสระบุรี ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19 โดยจัดเ...
14/10/2020

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563
เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสระบุรี ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19 โดยจัดเตรียม เครื่องวัดอุณหภูมิ , แอลกอฮอล์เจลล้างมือ สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และประชาชนที่มาติดต่อราชการ และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

งหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตาของแขวงทางหลวงสระบุรี ประจำวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563- งานตัดหญ้าบริเว...
12/10/2020

งหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
ของแขวงทางหลวงสระบุรี ประจำวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563
- งานตัดหญ้าบริเวณเกาะกลาง
- งานตัดหญ้าในร่องกลาง
- งานตัดหญ้าบริเวณเกาะกลาง
- งานตัดแต่งต้นไม้เกาะกลาง

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสระบุรี ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19 โดยจ...
12/10/2020

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563
เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสระบุรี ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19 โดยจัดเตรียม เครื่องวัดอุณหภูมิ , แอลกอฮอล์เจลล้างมือ สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และประชาชนที่มาติดต่อราชการ และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตาของแขวงทางหลวงสระบุรี ประจำวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563-งานตัดหญ้าบริเวณ...
09/10/2020

ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
ของแขวงทางหลวงสระบุรี ประจำวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563
-งานตัดหญ้าบริเวณเกากลาง
-งานซ่อมหลุมบ่อด้วยด้วย PRE MIX
-งานอุดหลุมด้วยวัสดุ MILLING

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสระบุรี ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19 โดยจัด...
09/10/2020

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563
เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสระบุรี ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19 โดยจัดเตรียม เครื่องวัดอุณหภูมิ , แอลกอฮอล์เจลล้างมือ สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และประชาชนที่มาติดต่อราชการ และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2563เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสระบุรี ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19 โดยจัดเต...
08/10/2020

วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2563
เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสระบุรี ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19 โดยจัดเตรียม เครื่องวัดอุณหภูมิ , แอลกอฮอล์เจลล้างมือ สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และประชาชนที่มาติดต่อราชการ และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตาของแขวงทางหลวงสระบุรี ประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563- งานตัดหญ้าบร...
08/10/2020

ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
ของแขวงทางหลวงสระบุรี ประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563
- งานตัดหญ้าบริเวณเกาะกลาง
- งานงานตัดหญ้าเกาะกลาง
- งานตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง

ข่าวประชาสัมพันธ์วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563แขวงทางหลวงสระบุรี โดย นายธนสาร สิทธาภา ผอ.ขท.สระบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แข...
08/10/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563
แขวงทางหลวงสระบุรี
โดย นายธนสาร สิทธาภา ผอ.ขท.สระบุรี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงดำเนินการจัดการประชุมประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 แขวงทางหลวงสระบุรี

ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตาของแขวงทางหลวงสระบุรี ประจำวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563- งานทำความสะอาดบริ...
07/10/2020

ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
ของแขวงทางหลวงสระบุรี ประจำวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563
- งานทำความสะอาดบริเวณเกาะคู่ขนาน
- งานซ่อมหลุมบ่อด้วย PERMIX
- งานตัดหญ้าบริเวณเกาะกลาง
- งานขุดร่องระบายน้ำ
- งานตัดแต่งต้นไม้
- งานซ่อมผิวทางด้วย HOTMIX

🚨📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ 📢🚨 ㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤแขวงทางหลวงสระบุรี จะดำเนินโครงการจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลว...
07/10/2020

🚨📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ 📢🚨 ㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤ
แขวงทางหลวงสระบุรี จะดำเนินโครงการจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1ตอนควบคุม 0403 ตอนปากข้าวสาร – แยกสวนพฤกษศาสตร์ ระหว่าง กม.104+500 – กม.106+500 RT.เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง
ㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ
🌟 ตั้งแต่วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 สิ้นสุดวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 🌟 ㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ
🚧 โปรดวางแผนและใช้เส้นทางหลีกเลี่ยงในเส้นทางที่แนะนำ 🚧
🙇 ขออภัยในความไม่สะดวก 🙇 ·

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสระบุรี ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19 โดยจัดเต...
07/10/2020

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563
เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสระบุรี ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19 โดยจัดเตรียม เครื่องวัดอุณหภูมิ , แอลกอฮอล์เจลล้างมือ สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และประชาชนที่มาติดต่อราชการ และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตาของแขวงทางหลวงสระบุรี ประจำวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563- งานตัดหญ้าไหล่...
06/10/2020

ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
ของแขวงทางหลวงสระบุรี ประจำวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563
- งานตัดหญ้าไหล่ทาง
- งานอุดหลุมบ่อด้วยวัสดุเศษMILLING
- งานถากหญ้าและเก็บทำความสะอาดทางเท้า
- งานตัดหญ้าบริเวณเกาะกลาง
- งานตัดหญ้าบนเกาะกลาง
- งานปะซ่อมผิวทางด้วย HOT MIX

ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตาของแขวงทางหลวงสระบุรี ประจำวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563- งานตัดหญ้าไหล่...
06/10/2020

ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
ของแขวงทางหลวงสระบุรี ประจำวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563
- งานตัดหญ้าไหล่ทาง
- งานอุดหลุมบ่อด้วยวัสดุเศษMILLING
- งานถากหญ้าและเก็บทำความสะอาดทางเท้า

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสระบุรี ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19 โดยจั...
06/10/2020

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563
เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสระบุรี ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19 โดยจัดเตรียม เครื่องวัดอุณหภูมิ , แอลกอฮอล์เจลล้างมือ สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และประชาชนที่มาติดต่อราชการ และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตาของแขวงทางหลวงสระบุรี ประจำวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563-งานตัดหญ้าบริเว...
05/10/2020

ทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตทางหลวงปลอดภัยขับขี่สบายตา
ของแขวงทางหลวงสระบุรี ประจำวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563
-งานตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง
-งานทำความสะอาดข้างเขิบเกาะกลาง
-งานถาดหญ้าโคนเสาการ์เรล
-งานถากหญ้าและเก็บทำความสะอาดทางเท้า
- งานตัดหญ้าเกาะกลาง

ที่อยู่

ต.ดาวเรือง
Saraburi
18000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0-3621-1105

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ แขวงทางหลวงสระบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Saraburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รอให้ประสพอุบัติเหตุเสียก่อนมีคนเจ็บข้าวของเสียหาย แต่ใครล่ะจะรับผิดชอบ ส่งรูปไปแล้วก็เงียบหาย จบ.
รบกวนทางหลวงสระบุรีช่วยตรวจไฟสัญญาณบริเวณที่มีการก่อสร้างด้วยครับอาจเกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้รถใช้ถนนขอบคุณ_/\_
รอคำตอบนะคะ สะพานนี้สร้างเสร็จมานานแล้วมากกว่า 1 ปี
ขอฟ้องด้วยภาพแล้วกัน ช่วยดูแลหน่อยก่อนจะมีอุบัติเหตุ
ขับรถสำรวจถนนเส้นต่างๆในจังหวัดบ้างนะครับ ได้รู้ว่าถนนสายไหนพังบ้าง ซ่อมผิวถนนก็ไม่เรียบเลย จากผู้ใช้เส้นทาง
ไฟส่องสว่างเกาะกลางจุดหลับรถซอยวัดป่าคาเหลือฝั่งละต้นมาหลายปีแล้วครับ ช่วงกลางคืนแสงสว่างไม่เพียงพอเดิมมีข้างละ2ต้นปัจจุบันเหลือข้างละต้นขอความอนุเคราะห์ผู้เกี่ยวข้องช่วยดำเนินการให้ด้วยครับ ขอบพระคุณครับ
มีแผนที่จะทำ u-turn ตรงนี้ มั้ยครับ เพราะว่าปัจจุบัน u-turn ตรงหน้า ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อันตรายมากครับ
ขออนุญาตเรียนถามค่ะ มีคนย้ายป้ายทางหลวงมาในเขตหน้าบ้าน ต้องแจ้งใครคะ
Quard rail ตรงทางเข้าหมู่บ้านศศิธร 2 อ.เสาไห้ (เลย รร เสาไห้ฯ มานิดนึง) มีปัญหา 1 รถที่มา u-turn ทำให้รถออกจากหมู่บ้านสับสน นึกว่าจะเลี้ยวเข้า และบางคัน u ไม่พ้น ต้องถอยหลัง อันตรายมาก (หลายครั้งละที่จะชนกัน) 2 มีรถจอดข้างทาง ทำให้ช่องทางแคบ เลี่ยงกันไม่ได้เพราะมีที่กั้น 3 คนข้ามถนน ข้ามยากมาก เพราะมีทั้งรถที่จะวิ่งทางตรง รถที่จะเข้าหมู่บ้าน รถที่จะ u-turn ขอความกรุณา ช่วยแก้ปัญหาให้ด้วยค่ะ นร ก็ใช้เส้นทางนี้ ไป รร อันตรายมากค่ะ ขอบพระคุณ ล่วงหน้านะคะ
แจ้งปุ๊บ มาแก้ไขปั้บ บริเวณตลาดช้างทอง ขอบคุณมากครับ
รถติดยาวตั้งแต่ทางขึ้นโรงปุนจนถึงหมวกเหล็ก. ไม่มีอะไรค่ะ. เค้าทำถนนเหลือไปได้เลนเดียว. ขาที่มาจากโคราชเข้าสระบุรี
แยกบายพาสเลี้ยวไปเสาไห้ ช่วยตั้งเวลาให้นานกว่านี้ได้ไหมครับ บางครั้งไฟแดง5ครั้งยังไม่ได้ไปเลย