ศูนย์การทหารม้า

ศูนย์การทหารม้า ศูนย์การทหารม้า
(20)

เปิดเหมือนปกติ

ศูนย์การทหารม้า reached 500 likes!
03/11/2017

ศูนย์การทหารม้า reached 500 likes!

Read their latest posts to see what's new and learn more.

ศูนย์การทหารม้า's cover photo
15/10/2016

ศูนย์การทหารม้า's cover photo

ที่อยู่

ค่ายอดิศร ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง สระบุรี
Mueang Saraburi District
18000

ข้อมูลทั่วไป

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งหน่วยทหารม้าขึ้น โดยในครั้งแรกมีนามหน่วยว่า "จเรทหารม้า" ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงการจัดและชื่อนามหน่วยหลายครั้ง ดังนี้.- ๑.พ.ศ.๒๔๖๐ เปลี่ยนการจัด และนามหน่วยเป็น กรมจเรสัตว์พาหนะทหารบกและการทหารม้า มีนายพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงอดิศรอุดมเดช เป็นจเรสัตว์พาหนะทหารบกและการทหารม้า ๒.พ.ศ.๒๔๙๖ เปลี่ยนนามหน่วยเป็น กรมการทหารม้า และย้ายที่ตั้งจากกรุงเทพเข้าที่ตั้งแห่งใหม่ ณ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี และในที่สุด กองทัพบกได้ออกคำสั่งที่ ๑๐๔/๑๑๖๑๒ ลง ๑๐ มิถุนายน ๒๔๙๗ ให้เปลี่ยนนามหน่วย จากกรมทหารม้าเป็น "ศูนย์การทหารม้า" ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์การทหารม้าผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ความคิดเห็น

ครับหน่วยราชการครับ
คิดถึงอาจารย์ทุกท่านนะครับฝันดีครับ#เป็นศิดที่แย้แต่ก็รักเครารพอาจารย์นะครับ
ปีนี้จัดงานวันเด็กวันที่เท่าไรครับปม