สำนักงานจัดหางานสระบุรี

สำนักงานจัดหางานสระบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี 437/7 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โท (¯`°.•°•.★* วิสัยทัศน์ *★ .•°•.°´¯)*¤° เป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการมีงานทำ คุ้มครองคนหางาน และให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่ทันสมัย ☂ _______________________________________________ ☂
(12)

เปิดเหมือนปกติ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรีขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา จบใหม่และนายจ้าง/สถานประกอบการเข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน Co-Payment...
19/11/2020

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรีขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา จบใหม่และนายจ้าง/สถานประกอบการเข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน Co-Payment ในวันที่่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณลานกิจกรรมห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครงานและนายจ้าง/สถานประกอบการเข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน Co-Payment ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ลานกิจ...
16/11/2020

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครงานและนายจ้าง/สถานประกอบการเข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน Co-Payment ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ลานกิจกรรมห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค

บริษัท ซันฟีด จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานประจำ
10/11/2020

บริษัท ซันฟีด จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานประจำ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ขอเชิญชวนนายจ้าง/สถานประกอบการ และผู้สมัครงานที่จบการศึกษาในปี พ.ศ. 2562 หรือจบในปี พ.ศ. ...
09/11/2020

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ขอเชิญชวนนายจ้าง/สถานประกอบการ และผู้สมัครงานที่จบการศึกษาในปี พ.ศ. 2562 หรือจบในปี พ.ศ. 2563 เข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน Co-Payment ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณลานกิจกรรมห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค

ขอเชิญชวนผู้ที่ต้องการหางานทำและนายจ้าง/สถานประกอบการเข้าร่วมงาน นัดพบแรงงาน (Co-Payment) ณ ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค...
09/11/2020

ขอเชิญชวนผู้ที่ต้องการหางานทำและนายจ้าง/สถานประกอบการเข้าร่วมงาน นัดพบแรงงาน (Co-Payment) ณ ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค อ.เมือง จ.สระบุรี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรีขอเชิญชวนผู้จบการศึกษาใหม่ในปี 2562-253 และนายจ้างสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ...
20/10/2020

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี
ขอเชิญชวนผู้จบการศึกษาใหม่ในปี 2562-253 และนายจ้างสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้ผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน Government Co Payment

บริษัททีพีไอ ออลซีซั่นส์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน
19/10/2020

บริษัททีพีไอ ออลซีซั่นส์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน

โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Government Co Payment)www.จ้างงานเด็กจบใหม่....
15/10/2020

โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Government Co Payment)
www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี จัดทำโครงการเที่ยงไม่พัก
06/10/2020

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี จัดทำโครงการเที่ยงไม่พัก

26/09/2020
บริษัท ทรู เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมากมาก
09/09/2020

บริษัท ทรู เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมากมาก

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี รับชำระเงินรูปแบบใหม่ ไร้เงินสด
01/09/2020

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี รับชำระเงินรูปแบบใหม่ ไร้เงินสด

ขอเชิญเข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี เริ่มตั้งแต่วันที่ 15/06/2563 - 30/06/2563
15/06/2020

ขอเชิญเข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี เริ่มตั้งแต่วันที่ 15/06/2563 - 30/06/2563

ประชาสัมพันธ์ การจัดงานนัดพบแรงงานย่อยระหว่าง วันที่ 15-30 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี มีนายจ้างสถานป...
12/06/2020

ประชาสัมพันธ์ การจัดงานนัดพบแรงงานย่อยระหว่าง วันที่ 15-30 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี มีนายจ้างสถานประกอบการมารับสมัครงาน ในวันเวลาที่แจ้งตามตาราง

ประชาสัมพันธ์มีการดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวในพื้นที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09...
08/06/2020

ประชาสัมพันธ์มีการดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวในพื้นที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.

ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานณ อาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรีในวันที่ 15-30 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 -15.30 น.สำหรับนายจ...
01/06/2020

ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน
ณ อาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรีในวันที่ 15-30 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 -15.30 น.
สำหรับนายจ้างที่สนใจสามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่
https://www.doe.go.th/prd/saraburi/custom/param/site/124/cat/40/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/1230

บริษัทไทยพลาสติกโปรดักส์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน
14/05/2020

บริษัทไทยพลาสติกโปรดักส์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน

บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ปฎิบัติงาน ณ สาขาสระบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 90/3 ถนนสุดบรรทัด ตำบลปา...
23/04/2020

บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ปฎิบัติงาน ณ สาขาสระบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 90/3 ถนนสุดบรรทัด ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (รายวัน)ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ต...
20/04/2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (รายวัน)
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ตามโครงสร้างการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี
โดยแบ่งการสัมภาษณ์ดังนี้
วันที่ 21/04/2563
เช้าเวลา 09.00 น.-12.00 น.
เลขสมัครลำดับที่19-0001 - 19-0022
บ่ายเวลา 13.00-15.30 น.
เลขสมัครลำดับที่19-0023 - 19-0044

วันที่ 22/04/2563
เช้าเวลา 09.00 น.-12.00 น.
เลขสมัครลำดับที่19-0041 - 19-0066
บ่ายเวลา 13.00-15.30 น.
เลขสมัครลำดับที่19-0067 - 19-0089

17/04/2020
www.doe.go.th

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ตามลิ้https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/saraburi_th/ceb78b7c459338e9a5f95c520f978d34.pdf
หรือดูได้ที่หน้าเว็บ www.doe.go.th/saraburi

ช่องทางลงทะเบียนสมัครงานออนไลน์ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส ...
15/04/2020

ช่องทางลงทะเบียนสมัครงานออนไลน์ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยผ่าน ลิงค์.
https://forms.gle/cxz5j5HPEJt6GCkC6
หรือ QR CORD

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล(รายวัน)ฯ โครงการจ้างเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19**ยื่นใบสมัครด้ว...
14/04/2020

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล(รายวัน)ฯ โครงการจ้างเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
**ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 - 17 เมษายน 2563 (ไม่เสียค่าธรรมเนียม)

07/04/2020
ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี
23/03/2020

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี

18/03/2020
www.doe.go.th

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี
รายละเอียดคลิ๊กตามลิ้ง
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/saraburi_th/1396d737b4dd45e14ea0fddd745c9214.pdf

บริษัททีพีไอ ออลซีซั่นส์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน
10/03/2020

บริษัททีพีไอ ออลซีซั่นส์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน

09/03/2020
03/03/2020
workpermit.doe.go.th

⚠️⚠️ด่วนนน‼️‼️
✅นายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าว
✅หมดอายุ 31 มีนาคม 2563
⚠️ให้รีบดำเนินการต่ออายุ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2563 โดยด่วน!!
⚠️ก่อนใบอนุญาตจะหมดอายุ ต้องกลับประเทศ❗️
✅สามารถลงทะเบียนและยื่นออนไลน์ได้ที่
✔️www.e-workpermit.doe.go.th✔️
☎️หากสงสัยเพิ่มเติม สอบถาม 036-351806

02/03/2020
e-workpermit.doe.go.th

📢📢⚡️ประกาศ⚡️📢📢
สำหรับนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าว
กลุ่มที่ใบอนุญาตจะหมด 31 มีนาคม 2563
ให้รีบดำเนินการยื่นบัญชีรายชื่อผ่านระบบออนไลน์
ที่เว็บไซต์ https://e-workpermit.doe.go.th/
หากส่งสัยเพิ่มเติม ติดต่อ 036-351806 ต่อ 2

บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด เปิดรับสมัครงาน ด่วน
04/02/2020

บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด เปิดรับสมัครงาน ด่วน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรีประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอให้ดำเนินการยื่นคำขออนุญาตทำงาน
17/01/2020

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรีประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอให้ดำเนินการยื่นคำขออนุญาตทำงาน

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้ที่ต้องการสมัครงานและนายจ้าง/สถานประกอบการเข้าร่วมงานนัดพบแรงงานหมายเหตุ**สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบ...
25/11/2019

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้ที่ต้องการสมัครงานและนายจ้าง/สถานประกอบการเข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน
หมายเหตุ**สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการที่สนใจเข้าร่วมสามารถดาวโหลดเอกสารเชิญได้ที่ https://www.doe.go.th/saraburi

บริษัทเบตเตอร์ เวลิด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (ศูนย์สระบุรี)เปิดรับสมัครพนักงาน
24/10/2019

บริษัทเบตเตอร์ เวลิด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (ศูนย์สระบุรี)เปิดรับสมัครพนักงาน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรีเปิดรับสมัครงานตำแหน่งผู้สูงอายุ
22/10/2019

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรีเปิดรับสมัครงานตำแหน่งผู้สูงอายุ

ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงการชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวผ่านระบบอิเล็กทร...
21/10/2019

ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงการชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่อยู่

437/7 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
Mueang Saraburi District
18000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6636679656

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานจัดหางานสระบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานจัดหางานสระบุรี:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ความคิดเห็น

รับสมัครงานครับผม
ทรู คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด(มหาชน) !! สัมภาษณ์ ทราบผลทันที !! ## ทรูเปิดรับสมัครงาน## ## พนักงานบริหารพื้นที่ขาย ## 📷📷📷📷ลักษณะงาน📷📷📷 (ขายและแนะนำสินค้าทรู อาทิ อินเตอร์เน็ต,ซิม,มือถือ.ทรูวิชชั่น ลงพื้นที่และออกบู๊ทหลัก ๆ ) 📷📷คุณสมบัติ📷📷 อายุ 19 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.6 ขึ้นไป สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ สระบุรี (พิจารณาจากที่พักปัจจุบัน) เชิญ​สัมภาษณ์​งาน แผนที่การเดินทางมายังออฟฟิศทรู สระบุรีนะครับ ขอบพระคุณครับ Office True Saraburi 47/3 3225, Dao Rueang, Mueang Saraburi District, Saraburi 18000 https://goo.gl/maps/Ta4o9J8kx8pAjoeE8 สวัสดิการ : 📷เงินเดือนประจำ+ค่าคอม(รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30000 บาท 📷📷วันหยุดประจำสัปดาห์ ประกันสังคม, ประกันสุขภาพ ฯลฯ เป็นพนักงานทรู โดยตรง ลิงค์ลงทะเบียนสมัครงาน : https://forms.gle/yqqasRQDCByuJVj88 สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พี่ต่อ 064-7032695 ID line : hrtrue
ด่วนๆๆ รับสมัครร้านค้า ประจำห้องอาหารพนักงานโรบินสันสระบุรี ร้านข้วแกง-อาหารตามสั่ง 1 ร้าน - ไม่เสียค่าเช่าที่ - มีอุปกรณ์ให้พร้อมตู้+เตาอุ่น อาหาร,จาน,ชาม,ช้อน,ระบบแก๊ส,ตัวดูดควัน,อ่างล้าง - คิดค่าน้ำ,ไฟ,แก๊ส ตามหน่วยที่ร้านค้าที่ใช้ สนใจติดต่อ คุณคอม 089 549 5636
ร้าน โอ๊ะโอ๋สเต็กรับแม่ครัว 1 ต่ำแหน่งครับ
ประจำสาขา: CRL_SP-เฉลิมพระเกรียติ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง Bike Courier ลักษณะงาน • รู้จักเส้นทางที่ตนเองรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี • สามารถไปรับและส่งพัสดุตามระยะเวลาที่กำหนด • สามารถจัดการปัญหาหน้างานได้ • สามารถตอบคำถามลูกค้า • มีทักษะการใช้เครื่องมือสำหรับรับและส่งพัสดุ คุณสมบัติ • อายุ 18-45 ปี ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการขนส่งสินค้า • มีรถจักรยายานต์เป็นของตนเอง • ชำนาญเส้นทางในพื้นที่เป็นอย่างดี • ไม่มีคดีร้ายแรง • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ เอกสารสำหรับตำแหน่งพนักงานรับ-ส่งพัสดุประเภทรถจักรยานยนต์ (Bike Courier) • สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ/ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ • สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ 1 ใบ • หนังสือยินยอม (หากชื่อเจ้าของรถไม่ตรงกับสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ) • เอกสารอื่น
รับสมัครพนักงานร้าน MR.DIY สาขาเปิดใหม่ มีสาขา มีดังนี้ 1. สาขา ตลาดนัดดาวเรือง,สระบุรี 2. สาขา หนองปลาหมอ มาร์เก็ต,สระบุรี ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. พนักงานจัดเรียงสินค้า วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 2. ผู้ช่วยผู้จัดการ วุฒิ ปวส. ขึ้นไป (ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี) คุณสมบัติ • วุฒิการศึกษา ม.3 – ปริญญาตรี • อายุ 18-35ปี • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ยกเว้นตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้าน) **หลักฐานการสมัครงาน : รูปถ่าย1-2นิ้ว จำนวน 1 รูป,สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาวุฒิการศึกษาล่าสุด,สำเนาหลักฐานใบผ่านการเกณฑ์ทหาร,ใบผ่านงาน(ถ้ามี) สอบถามรายละเอียด : ติดต่อได้ที่เบอร์ 086-304-5658 Line : tomtomza123 วันจันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ HR (ฝ่ายบุคคล) 8:30-18:00 น.
🔊บริษัท ออลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด( ศูนย์กระจายสินค้า สาขาสระบุรี )🔊 บริษัทในเครือ ยูไนเต็ด ฟูดส์ จำกัด ( มหาชน ) ✅รับสมัครด่วน 1.พนักงานตรวจสอบ (Audit) (เพชชาย วุฒิ ปริญญาตรี) -เงินเดือน 15000 บาท -เบี้ยเลี้ยงวันละ200บาท 2.พนักงานขายประจำหน่วยรถเงินสด (เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.6) - เพศชาย ต้องผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว - เงินเดือน 10,200บาท(พนักงานขาย) / เงินเดือน 9,750 บาท(พนักงานขับรถ) - มีเบี้ยเลี้ยง วันละ150 - มีค่าคอมมิชชั่น - มีโบนัสปี - มีเบี้ยขยัน - ฯลฯ 📞ติดต่อสอบถาม📞 0854569511 คุณแอม 📌สนใจสมัครด้วยตัวเองได้ที่📌 บ.ออลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด (โรงสีกิจมณี) ตรงข้ามกับโรงงานพาเลช ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
🌈 ซี เจ ซูเปอร์มาร์เก็ต 🌈 เปิดรับสมัครพนักงาน📮 ประจำสาขา📮 🏠 สาขา "ซับสนุ่น (ตลาดนัดซับสนุ่น) จ.สระบุรี " #เปิดใหม่ #สาขา ซับสนุ่น (ตลาดนัดซับสนุ่น) จังหวัด สระบุรี 📍📍พิกัดสาขา https://goo.gl/maps/K1iEo3fFb3GpmZDf7 🔘 ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการ 👍สนใจสมัครงานแอดไลน์มาเลยค่ะ👇👇👇👇 �┏━━━━━━━━━┓ 🆔 แอดไลน์ hr_cj �┗━━━━━━━━━┛ 💟 หรือโทร 📲 064-268-3964 💁 อายุ 18 - 35 ปี 📮 เงินเดือนออก 2 ครั้ง/เดือน ☑️รับสมัคร #พนักงานประจำสาขา ☑️วุฒิการศึกษา ม.3. ขึ้นไป ☑️ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า ☑️สวัสดิการมากมาย ☑️การทำงานมี 2 กะ ค่ะ ★★★★★★★★★★★★★★★★ สนใจสมัครงาน กรอกข้อมูลไว้ในลิงค์ด้านล่างเลยนะคะ👇👇👇 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm3a-N5obCQ8cG6I9b0oQF7D0OpGJvbNtZd7AZBYcJInYTag/viewform
รับสมัครงาน DTACประจำ สาขาหนองแคสระบรี ติดต่อ วันทำการ จันทร์- เสาร์
บริษัท ออลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด ยูไนเต็ด ฟูดส์ จำกัด ( มหาชน ) ( ศูนย์กระจายสินค้า สระบุรี ) ✍🏻เปิดรับสมัคร..ด่วน✍🏻 1.พนักงานขาย หน่วยรถเงินสด (รายได้ขั้นต่ำ 10,000 ถึง 20,000 บาท ) - มีเบี้ยเลี้ยง วันละ150 บาท - มีเบี้ยขยัน - มีค่าคอมมิชชัน -โบนัสรายปี คุณสมบัติ - อายุ 21-35 ปี - เพศชาย หญิง - ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว(สำหรับ ผู้ชาย) - ไม่มีประวัติอาชญากรรม -วุฒิ ม.3-ม.6 สนใจสมัครด้วยตัวเองได้ที 37 ม.8 ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี อยู่ในโรงสี กิจมณี ประตูคลังเบียร์ช้าง ติดต่อสอบถาม โทร: 091-2654051( คุณตั๊ก )
🔥ด่วน!!!รับสมัครพนักงานฝ่าย🔥⛑ผลิต เซรามิก เพศชาย 👷‍♂️ สัมภาษณ์งานศุกร์นี้ รู้ผลทันที สนใจติดต่อ 063-2049045 คุณบอม
บริษัท ฤาชาฟาร์ม จำกัด เปิดรับสมัคร ช่างประจำฟาร์ม และ พนักงานประจำฟาร์ม เพศชาย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เน้นงานเชื่อม งานปูน และสามารถขับรถได้ สวัสดิการต่างๆดังนี้ 1.ค่าแรงช่าง 10,000-15,000 บาท 2.ค่าอาหารกลางวันพนักงานวันละ 25 บาท 3.ประกันสังคม 4.เบี้ยเลี้ยงพนักงานที่ออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ 5.สวัสดิการไปเที่ยวประจำปีของบริษัท 6.สวัสดิการวันเกิดพนักงาน 7.หากไม่สะดวกไปกลับที่ฟาร์มมีที่พักให้ ที่ตั้งบริษัท 59/1 หมู่ 7 บ้านหนองหว้า ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี สนใจสามารถติดต่อได้ที่ คุณเอ๋ โทร.0 6 3 0 8 7 8 7 6 5