การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนค สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่ว?

เปิดเหมือนปกติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 034-333317 , 034-333462#การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี#PEA_ห่วงใยใส่ใจทุกชีวิต   #สว่...
11/01/2022

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 034-333317 , 034-333462

#การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี
#PEA_ห่วงใยใส่ใจทุกชีวิต #สว่างทั่วทิศ_สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย
#การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค_PEA ⚡️⚡️⚡️

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกสอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานทั้งในเขตพื้นที่สำนักงานใหญ่ และเขตพื้นที...
06/01/2022

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกสอบคัดเลือก
เพื่อเข้าปฏิบัติงานทั้งในเขตพื้นที่สำนักงานใหญ่ และเขตพื้นที่ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 7 - 13 มกราคม 2565 จำนวน 10 ตำแหน่งงาน 67 อัตรา ดังนี้.-

คุณวุฒิปริญญาตรี
1. วิศวกร (ไฟฟ้า) 2. วิศวกร (เครื่องกล) 3. วิศวกร (คอมพิวเตอร์) 4. นักบริหารทรัพยากรบุคคล 5. นิติกร 6. นิติกร (มีประสบการณ์) 7. นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คุณวุฒิประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 9. พนักงานช่าง (เครื่องกล) 10. พนักงานช่าง (โลหะ)

*หมายเหตุ* ตำแหน่ง วิศวกร ยกเว้น วิศวกร (คอมพิวเตอร์) ต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ท.ว.) ระดับภาคีวิศวกรที่ยังไม่หมดอายุจนถึงวันที่ยื่นใบสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน์และไม่อนุโลมให้ใช้หนังสือรับรองจากสภาวิศวกรในการสมัคร ทุกกรณี *

เฉพาะคุณวุฒิปริญญาตรี ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน TOEFL แมบ IBT ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน
แบบ CBT ไม่น้อยกว่า 173 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5 คะแนน
TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด โดยผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี 10 เดือน นับจากวันที่สอบภาษาอังกฤษ (Test Date) ถึงวันที่สมัคร ยกเว้น TU-GET ให้นับจากเดือนและปีที่สอบภาษาอังกฤษ (Test Date)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค โทร 025905857 E-mail : [email protected]

#การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค #สว่างทั่วทิศ_สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย

นายภักดี วงษาพรหม ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดแล...
27/12/2021

นายภักดี วงษาพรหม ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดและส่งมอบ "โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ประจำปี 2564" โดยมี นายวรชัย แก้ววิจิตร์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมทั้งส่งมอบโครงการดังกล่าว ให้กับนายอาทร สูญจันทร์ นายก องค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายปฐมพงศ์ สูญจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดนครปฐม ร่วมเปิดโครงการฯ
ซึ่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม ได้คัดเลือกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการฯ มีการตรวจสอบพร้อมปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัด และโรงเรียน จำนวนอย่างละ 5 แห่ง ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างในสังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี ผู้นำส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพียง และได้มีการปล่อยขบวนตัวแทนนักเรียน - นักศึกษา จากวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ ณ. อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
#PEA_ห่วงใยใส่ใจทุกชีวิต #สว่างทั่วทิศ_สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย #การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ⚡️⚡️⚡️

ข่าว : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี
ข้อมูล/ภาพ : แผนกวิศวกรรมและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี

14/12/2021

เริ่มเเล้ว...งานกาชาด ประจำปี 2564 🎉

🎡ประสบการณ์สนุก PEA สร้างสุขทุกมิติ ✨
14 - 27 ธันวาคม 2564

ขอเชิญเที่ยวงานกาชาดออนไลน์ พบกับมิติใหม่ของร้านกาชาด
แวะเยี่ยมชมร้านกาชาด “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” หรือ PEA ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดร้านกาชาดออนไลน์ปีนี้ 🥇

ซึ่งภายในร้านกาชาด PEA ประกอบด้วยนิทรรศการ 4 มิติ
โดยพี่ไบรท์ใน 4 คาแรคเตอร์ เป็นสื่อกลางในการให้ความรู้ความเข้าใจในทุกมิติ

> หมอไบร์ท ตัวแทนจาก PEA ที่ทำหน้าที่ปฏิบัติช่วยเหลือกาชาด
และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเคียงข้างชุมชน

> หัวหน้าไบร์ท ตัวแทนจาก PEA ที่มาพร้อมความใส่ใจ ดูแล
ห่วงใยสิ่งแวดล้อมของทุกคนภายในชุมชน

> ผู้ใหญ่ไบร์ท ตัวแทนจาก PEA ที่ทำหน้าที่ในการสนับสนุนการสร้างอาชีพ
สร้างรายได้ให้กับผู้คนในชุมชนอย่างยั่งยืน

> ช่างไบร์ท ตัวแทนจาก PEA ที่ทำหน้าที่หน้างาน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
เกี่ยวกับไฟฟ้าเพื่อชุมชนและภูมิภาค

นอกเหนือจากนิทรรศการแล้ว ผู้เข้าชมนิทรรศการจะได้รับ sticker line
และลุ้นรับของรางวัลมากมายจาก PEA ด้วย 🎁

อย่ารอช้า... 🎡🎠 แวะเยี่ยมชมนิทรรศของ PEA ในงานกาชาดปี 2564 กันเลย

กดที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อรับชม
⬇️⬇️⬇️

https://www.redcrosspea.com/


#กาชาด2564 #งานกาชาด
#PEA #กาชาดออนไลน์

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราช...
06/12/2021

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ทรงเจริญพระชันษา ๔๓ ปี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
พระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
มีพระชันษายิ่งยืนนาน

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ทรงเจริญพระชันษา ๔๓ ปี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
พระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
มีพระชันษายิ่งยืนนาน

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี

5 ธันวาคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ...
05/12/2021

5 ธันวาคม
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี

5 ธันวาคม
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางศุภวรรณ  จันทรศิริ นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 11 เป็นตัวแท...
04/12/2021

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางศุภวรรณ จันทรศิริ นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 11 เป็นตัวแทนฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงาน และ ลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี นำโดย นายกนต์ธีร์ อินทีวร รองผู้จัดการ (บริหาร) เป็นตัวแทนฯ พร้อมด้วยพนักงาน และลูกจ้างในสังกัด จัดทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้ บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งถวายจตุปัจจัย ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (วันที่ 5 ธันวาคม 2564)
โดยได้กราบนมัสการ ท่านพระครูสมุห์จิรพันธ์ เจ้าอาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นายนิกร ระวังงาน ว่าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา พร้อมด้วยคณะผู้นำท้องถิ่น ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี ณ.วัดท่าใน ตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม #PEA_ห่วงใยใส่ใจทุกชีวิต #สว่างทั่วทิศ_สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย #การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ⚡️⚡️⚡️

ข่าว : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี
ข้อมูล/ภาพ : แผนกวิศวกรรมและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี

ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่าย ระดับแรงดันไม่เกิน 22,000 โวลท์ วันเสาร์ท...
03/12/2021

ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่าย ระดับแรงดันไม่เกิน 22,000 โวลท์ วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ เวลา 08.00 - 17.00 น. พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ มีดังนี้

- บริเวณชุมชนซอยตรงข้าม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะทอง (อนามัยศีรษะทอง) หมู่ 2 ตำบลศีรษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

ข่าว : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี
ข้อมูล/ภาพ : แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี

ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่าย ระดับแรงดันไม่เกิน 22,000 โวลท์ วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ เวลา 08.00 - 17.00 น. พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ มีดังนี้

- บริเวณชุมชนซอยตรงข้าม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะทอง (อนามัยศีรษะทอง) หมู่ 2 ตำบลศีรษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

ข่าว : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี
ข้อมูล/ภาพ : แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี

ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่าย ระดับแรงดันไม่เกิน 22,000 โวลท์ วันศุกร์ท...
01/12/2021

ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่าย ระดับแรงดันไม่เกิน 22,000 โวลท์ วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ เวลา 08.00 - 17.00 น. พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ มีดังนี้

- บริเวณชุมชนตรงข้าม สำนักงานเทศบาลห้วยพลู หมู่ 1 ตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

ข่าว : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี
ข้อมูล/ภาพ : แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี

ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่าย ระดับแรงดันไม่เกิน 22,000 โวลท์ วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ เวลา 08.00 - 17.00 น. พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ มีดังนี้

- บริเวณชุมชนตรงข้าม สำนักงานเทศบาลห้วยพลู หมู่ 1 ตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

ข่าว : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี
ข้อมูล/ภาพ : แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี

ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่าย ระดับแรงดันไม่เกิน 22,000 โวลท์ วันอังคาร...
29/11/2021

ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่าย ระดับแรงดันไม่เกิน 22,000 โวลท์ วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ เวลา 08.30 - 13.00 น. พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ มีดังนี้

- บริเวณชุมชนซอยโรงเรียนเพิ่มวิทยา หมู่ 3 ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

ข่าว : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี
ข้อมูล/ภาพ : แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี

ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่าย ระดับแรงดันไม่เกิน 22,000 โวลท์ วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ เวลา 08.30 - 13.00 น. พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ มีดังนี้

- บริเวณชุมชนซอยโรงเรียนเพิ่มวิทยา หมู่ 3 ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

ข่าว : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี
ข้อมูล/ภาพ : แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี

ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่าย ระดับแรงดันไม่เกิน 22,000 โวลท์ วันจันทร์...
28/11/2021

ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่าย ระดับแรงดันไม่เกิน 22,000 โวลท์ วันจันทร์ที่ 29 |พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ เวลา 08.00 - 12.00 น. พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ มีดังนี้

- บริเวณชุมชนคลองบางระกำน้อย ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

ข่าว : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี
ข้อมูล/ภาพ : แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี

ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่าย ระดับแรงดันไม่เกิน 22,000 โวลท์ วันจันทร์ที่ 29 |พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ เวลา 08.00 - 12.00 น. พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ มีดังนี้

- บริเวณชุมชนคลองบางระกำน้อย ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

ข่าว : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี
ข้อมูล/ภาพ : แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี

ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่าย ระดับแรงดันไม่เกิน 22,000 โวลท์ วันเสาร์ท...
26/11/2021

ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่าย ระดับแรงดันไม่เกิน 22,000 โวลท์ วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ เวลา 09.00 - 12.00 น. พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ มีดังนี้

- บริเวณชุมชนซอยข้าง บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด หมู่ 2 ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

ข่าว : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี
ข้อมูล/ภาพ : แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี

ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่าย ระดับแรงดันไม่เกิน 22,000 โวลท์ วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ เวลา 09.00 - 12.00 น. พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ มีดังนี้

- บริเวณชุมชนซอยข้าง บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด หมู่ 2 ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

ข่าว : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี
ข้อมูล/ภาพ : แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี

ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่าย ระดับแรงดันไม่เกิน 22,000 โวลท์ วันเสาร์ท...
26/11/2021

ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่าย ระดับแรงดันไม่เกิน 22,000 โวลท์ วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ เวลา 08.00 - 17.00 น. พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ มีดังนี้

- บริเวณชุมชนซอยตรงข้าม บริษัท พาฝัน เท็กซ์ไทล์ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท ทียูดับบลิว จำกัด) ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

ข่าว : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี
ข้อมูล/ภาพ : แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี

ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่าย ระดับแรงดันไม่เกิน 22,000 โวลท์ วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ เวลา 08.00 - 17.00 น. พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ มีดังนี้

- บริเวณชุมชนซอยตรงข้าม บริษัท พาฝัน เท็กซ์ไทล์ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท ทียูดับบลิว จำกัด) ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

ข่าว : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี
ข้อมูล/ภาพ : แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี

วันนี้ ( 22 พฤศจิกายน 2564 ) เวลา 9.30 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม ร่วมกับ คณะแม่บ้านและครอบครัว...
22/11/2021

วันนี้ ( 22 พฤศจิกายน 2564 ) เวลา 9.30 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม ร่วมกับ คณะแม่บ้านและครอบครัว PEA C3 โดยมี ท่านภักดี วงษาพรหม ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม นางวนิดา วงษาพรหม ประธานคณะแม่บ้านและครอบครัว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม นายวรชัย แก้ววิจิตร์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย โครงการ “PEA สนับสนุนถุงยังชีพเพื่อประชาชนผู้ประสบอุทกภัย” ในพื้นที่ ณ วัดตุ๊กตา ตำบลบางกระเบา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยได้สนับสนุนถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค – บริโภค ของใช้ที่จำเป็น น้ำดื่ม PEA เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ให้กับประชาชน จำนวน 150 ครัวเรือน
โดยได้รับเกียรติจาก ท่านนายอำเภอนครชัยศรี นายอารุช เอมโอฐ นายประทีป เหลืองทองคำ กำนันตำบลบางกระเบา และนายธนสาร บัลลังค์ปัทมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตุ๊กตา พร้อมด้วย คณะผู้นำท้องถิ่นร่วมเป็นสักขีพยานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
#PEA_ห่วงใยใส่ใจทุกชีวิต #สว่างทั่วทิศ_สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย #การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ข่าว : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี
ภาพ : แผนกวิศวกรรมและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้าทราบ       การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี (PEA) เรียนแจ้งถึงสาเหตุที่เกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่บริเวณ...
21/11/2021

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้าทราบ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี (PEA) เรียนแจ้งถึงสาเหตุที่เกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่บริเวณปากทางวัดบ่อตะกั่ว เกิดเหตุรถยนต์ชนเสาไฟฟ้าหัก การซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาจจำเป็นตัองตัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้า​ ตั้งแต่บริเวณปากทางวัดบ่อตะกั่ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการปลดสับระบบจำหน่ายให้ท่านผู้ไฟฟ้ามีกระแสไฟฟ้าใช้และได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
จึงเรียนมาเพื่อทราบและกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

ข่าว : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี
ภาพ : แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี

ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่าย ระดับแรงดันไม่เกิน 22,000 โวลท์ วันอาทิตย...
19/11/2021

ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่าย ระดับแรงดันไม่เกิน 22,000 โวลท์ วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ เวลา 08.00 - 16.00 น. พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ มีดังนี้

- บริเวณชุมชนซอยตรงข้าม บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด , คลังสินค้า บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด , ร้านอาหารเดือนรุ่ง ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

ข่าว : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี
ข้อมูล/ภาพ : แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี

ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่าย ระดับแรงดันไม่เกิน 22,000 โวลท์ วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ เวลา 08.00 - 16.00 น. พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ มีดังนี้

- บริเวณชุมชนซอยตรงข้าม บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด , คลังสินค้า บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด , ร้านอาหารเดือนรุ่ง ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

ข่าว : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี
ข้อมูล/ภาพ : แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี

ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อดำเนินการย้ายระบบจำหน่าย ให้กรมททางหลวงสร้างถนน สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ในวันเ...
19/11/2021

ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อดำเนินการย้ายระบบจำหน่าย ให้กรมททางหลวงสร้างถนน สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ เวลา 08.00 - 17.00 น. พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ มีดังนี้

- บริเวณชุมชน ตั้งแต่ โรงสีเจริญเกษตร , หมู่บ้านฐานมั่นคง , หน้าวัดเสถียร , ซอยตาโปร่ง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

ข่าว : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี
ข้อมูล/ภาพ : แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา , แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี

ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อดำเนินการย้ายระบบจำหน่าย ให้กรมททางหลวงสร้างถนน สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ เวลา 08.00 - 17.00 น. พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ มีดังนี้

- บริเวณชุมชน ตั้งแต่ โรงสีเจริญเกษตร , หมู่บ้านฐานมั่นคง , หน้าวัดเสถียร , ซอยตาโปร่ง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

ข่าว : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี
ข้อมูล/ภาพ : แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา , แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA's post
18/11/2021

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA's post

ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อดำเนินการย้ายระบบจำหน่าย ให้กรมททางหลวงสร้างถนน สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ในวันเ...
11/11/2021

ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อดำเนินการย้ายระบบจำหน่าย ให้กรมททางหลวงสร้างถนน สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ เวลา 08.00 - 17.00 น. พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ มีดังนี้

- บริเวณชุมชนซอยเป็นต่อกู๊ดคาร์ ข้าง บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

ข่าว : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี
ข้อมูล/ภาพ : แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา , แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี

ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อดำเนินการย้ายระบบจำหน่าย ให้กรมททางหลวงสร้างถนน สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ เวลา 08.00 - 17.00 น. พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ มีดังนี้

- บริเวณชุมชนซอยเป็นต่อกู๊ดคาร์ ข้าง บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

ข่าว : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี
ข้อมูล/ภาพ : แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา , แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี

ที่อยู่

9 ม.1 ต.ไทยาวาส
Nakhon Chai Si
73120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6634332807

เว็บไซต์

http://www.pea-nakhonchaisri.com/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนคผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนค:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Nakhon Chai Si บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอไฟฟ้าขยายเขตยากจัง
ม.2 ต.บางกระ​เบา​ถ.เทศบาล​1 ไฟดับ? คะ
ขอบคุณ​ผู้บริหารและทีมงานการไฟฟ้า.💓นครชัยศรี💓 ที่มาจัดการความเรียบร้อยของ สายไฟ.. ให้ปลอดภัย เรียบร้อย🤗🤗 #คนเก็บไม่ได้ทำ#คนทำไม่ได้เก็บ
ชื่นชมการทำงานของทีมงานการไฟฟ้า ที่มาเก็บสายให้เรียบร้อย เพื่อความปลอดภัย จากการประสานงานของคุณวิรุจน์ ขอบคุณ​ค่ะ
ชื่นชมการทำงานที่รวดเร็ว ประทับใจ กับทีมงานคะ👏👏👏👏🤗🤗🤗
คือวันนี้บอกตามตรงว่ารู้สึกแย่มากกับเจ้าหน้าที่ของคุน เราไปขอผ่อนผันค่าไฟ แล้วเจ้าหน้าที่คุนถามว่าเราทำอาชีพอะไรแถวไหน เราก้อบอกว่าขายเปดไก่อยู่สมุทรสาคร แต่เราไม่ได้ไปขายตั้งแต่ 16 พฤศจิกายนแล้วก่อนจะเจอเจ้าของแพกุ้งอีก เราหยุดเกือบ 2 เดือนแล้วหมุนเงินไม่ทันเลยมาขอผ่อนผัน คือคถนทำท่ารังเกียจแบบ ไม่อยากเข้าใกล้เลยพอรู้ว่าเราขายอยู่ที่ไหน เรารู้คุนกลัว แต่คุนไม่คิดหรอว่าถ้าเขาเปนจิงๆเข้าจะกล้าออกมาข้างนอกไหม หรือ เขาจะคิดยังไงกับท่าทางรังเกียจของคุน นี่ดีน่ะเราไม่ได้เปน แถมตรวจคัดกรองแล้ว แต่เสียความรู้สึกค่ะบอกตรงๆ
ต.วัดละมุด ไฟดับครับ
ไฟดับเส้นสถานีรถไฟท่าแฉลบ..
วันเสาร์เมื่อเวลาประมาณ 5 โมงเย็น หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด 2 ครั้งติดกัน ที่บ้านเอื้ออาทรนครชัยศรี พอมองออกไปที่หน้าต่าง น้ำไหลลงมาจากหม้อแปลง เลยส่งข้อความไปทาง Facebook เห็นเค้าลงว่าทำงานการไฟฟ้านครชัยศรี ชื่อ ป.ท่าใน หลังจากนั้นประมาณ 10 นาทีก็มีรถการไฟฟ้าเข้ามาดำเนินการเปลี่ยนหม้อแปลง รวดเร็ว ทันใจ เป็นบริการที่น่าชื่นชมครับ
โทร 1129 ไม่ติดต้องทำอย่างไร , ลงทะเบียนค่าประกันไฟฟ้าแล้ว แต่ คำร้องถูกยกเลิก ต้องทำอย่างไรต่อ
ไฟตกทุกคืนเลย ตั้งแต่มาตั้งเสาใหม่ในซอยเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายหมดแล้วเจ้านาย ม.5 ต.ท่าพระยา
ขอบคุณบริการดีๆๆของการไฟฟ้านครชัยศรีมากๆๆครับ