อบต.ทุ่งน้อย จ.นครปฐม

อบต.ทุ่งน้อย จ.นครปฐม แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งน้อย

ฝากประชาสัมพันธ์ สำหรับท่านที่ยังไม่มาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 ติดต่อขอชำระได้ที่กองคลัง อบต.ทุ่งน้อย...
09/08/2023

ฝากประชาสัมพันธ์ สำหรับท่านที่ยังไม่มาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 ติดต่อขอชำระได้ที่กองคลัง อบต.ทุ่งน้อย #ด่วนนะคะ

21/07/2023

#วันดินโลก #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข

อบต.ทุ่งน้อย แจ้งขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2566
30/06/2023

อบต.ทุ่งน้อย แจ้งขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2566

แจ้งประชาสัมพันธ์ Qr  Code  สำหรับติดต่อสอบถามชำระค่าบริการต่างๆ(ค่าน้ำ ค่าภาษี ค่าขยะ)
27/04/2023

แจ้งประชาสัมพันธ์ Qr Code สำหรับติดต่อสอบถามชำระค่าบริการต่างๆ
(ค่าน้ำ ค่าภาษี ค่าขยะ)

อบต.ทุ่งน้อยแจ้งประชาสัมพันธ์ เบี้ยปรับ / เงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
04/08/2022

อบต.ทุ่งน้อยแจ้งประชาสัมพันธ์ เบี้ยปรับ / เงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ปลัด อบต.ทุ่งน้อย , รองปลัดฯ & หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างลงพื้นตรวจสอบข้อร้องเรียน ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองนครปฐม โดยปลัด...
01/08/2022

ปลัด อบต.ทุ่งน้อย , รองปลัดฯ & หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
ลงพื้นตรวจสอบข้อร้องเรียน ร่วมกับ
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองนครปฐม โดย
ปลัดอำเภอเมืองฯ ได้ให้คำแนะนำและแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งผู้ถูกร้องยินดีปรับปรุงแก้ไข
และทาง อบต.ทุ่งน้อย จะติดตามเป็นระยะค่ะ

กองคลัง แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2656
24/06/2022

กองคลัง แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2656

อบต.ทุ่งน้อย แจ้งขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดิ นและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2565  ออกไปอีก 2 เดือน โดยไม่คิดค่าปรับและเงิน...
26/04/2022

อบต.ทุ่งน้อย แจ้งขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดิ นและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2565 ออกไปอีก 2 เดือน โดยไม่คิดค่าปรับและเงินเพิ่ม

อบต.ทุ่งน้อย ดำเนินการเป่าล้างบ่อ หมู่ที่ 7 (บ้านป้ามะลิ )เรียบร้อยแล้วนะคะ
25/03/2022

อบต.ทุ่งน้อย
ดำเนินการเป่าล้างบ่อ หมู่ที่ 7
(บ้านป้ามะลิ )
เรียบร้อยแล้วนะคะ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย โดย..ท่านนายกณัฐ พรรณพัฒน์ ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19โดยมอบชุด...
24/03/2022

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย โดย..
ท่านนายกณัฐ พรรณพัฒน์ ได้ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
โดยมอบชุดอุปโภคบริโภคให้กับผู้ถูกกักตัวตามคำสั่ง รพ.สต.
ทั้งนี้ทาง สภา อบต. และ ฝ่ายปกครอง ได้ร่วมมือกัน
เป็นตัวแทนส่งมอบชุดอุปโภคบริโภคดังกล่าว
จึงขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในความร่วมมือเป็นอย่างดี
และขอให้ประชาชนรักษาสุขภาพ ปลอดภัยจาก COVID-19 นะคะ

แจ้งข่าวผู้ใช้น้ำ ม.4 ต.ทุ่งน้อย เนื่องจากแท็งค์น้ำ ม.4 เสียทำให้น้ำไม่ไหลทางกองช่าง อบต.ทุ่งน้อยกำลังเร่งดำเนินการซ่อมแ...
10/02/2022

แจ้งข่าวผู้ใช้น้ำ ม.4 ต.ทุ่งน้อย
เนื่องจากแท็งค์น้ำ ม.4 เสีย
ทำให้น้ำไม่ไหล
ทางกองช่าง อบต.ทุ่งน้อย
กำลังเร่งดำเนินการซ่อมแซมอยู่ค่ะ
จึงขอแจ้งให้ทราบนะคะ

3 ก.พ.65 อบต.ทุ่งน้อย จัดถุงยังชีพให้กับผู้ถูกกักตัวโดย ผู้ใหญ่บ้าน ม. 1 , 2 ,5 และ 7เป็นตัวแทนรับมอบ และนำไปส่งถึงบ้านค...
03/02/2022

3 ก.พ.65 อบต.ทุ่งน้อย
จัดถุงยังชีพให้กับผู้ถูกกักตัว
โดย ผู้ใหญ่บ้าน ม. 1 , 2 ,5 และ 7
เป็นตัวแทนรับมอบ
และนำไปส่งถึงบ้านค่ะ
ขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะ

วันนี้รถขยะ เข้าเก็บขยะ หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 6 นะคะ
06/01/2022

วันนี้รถขยะ เข้าเก็บขยะ
หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 6 นะคะ

05/01/65 ท่านปลัด อบต. นำทีมลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีทำไส้หมูส่งกลิ่นเหม็นรบกวน
05/01/2022

05/01/65
ท่านปลัด อบต. นำทีมลงพื้นที่
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
กรณีทำไส้หมูส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

04/01/2022
อบต.ทุ่งน้อย ขอแจ้งประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565  รายละเอียดเพิ่มเติม www.thungnoy.go.t...
30/12/2021

อบต.ทุ่งน้อย ขอแจ้งประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม www.thungnoy.go.th

30/12/2021
ขอเชิญประชาชนชาวตำบลทุ่งน้อย เข้ามาดูได้ที่ อบต.ทุ่งน้อย นะคะ
29/12/2021

ขอเชิญประชาชนชาวตำบลทุ่งน้อย เข้ามาดูได้ที่ อบต.ทุ่งน้อย นะคะ

📢📢 กรมโยธาธิการและผังเมืองจะดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองนครปฐม (ปรับปรุงครั้งที่2)

จึงขอเชิญชวนประชาชนไปตรวจดูแผนผัง ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ปิดประกาศ และจะจัดการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นในวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปฐมสัมมนาคาร อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบ Zoom Cloud Meeting และ Facebook Live

📌 ทั้งนี้เมื่อได้ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนดังกล่าวแล้ว ผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นคำร้องแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมสงวนสิทธิ์ดังกล่าวเป็นหนังสือภายในวันที่ 21 มกราคม 2565 มิฉะนั้นจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ในการยื่นคำร้องดังกล่าวได้ในภายหลัง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักผังเมืองรวม กรมโยธาธิการและผังเมือง (ถ.พระราม 9)
โทร.02-201-8195

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม (ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ชั้น 3)
โทร. 034-340-048

บริษัท ธูว์ บราเดอร์ พาทเนอร์ จำกัด
โทร.02-940-4688 ,080-260-7800
Line ID.

11/12/2021
โควิด..ในทุ่งน้อยยังคงมีมาตลอดนะคะการ์ดอย่าตกกันค่ะเมื่อวาน  หมู่ 2 ( 2 ธ.ค.)วันนี้ หมู่ 7 ค่ะ (3 ธ.ค.)
03/12/2021

โควิด..ในทุ่งน้อย
ยังคงมีมาตลอดนะคะ
การ์ดอย่าตกกันค่ะ
เมื่อวาน หมู่ 2 ( 2 ธ.ค.)
วันนี้ หมู่ 7 ค่ะ (3 ธ.ค.)

ประชุมซักซ้อมเจ้าหน้าที่รับหีบและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง
28/11/2021

ประชุมซักซ้อมเจ้าหน้าที่
รับหีบและวัสดุอุปกรณ์
การเลือกตั้ง

ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำ อบต.ทุ่งน้อยลงตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของหน่วยเลือกตั้งทั้ง 8 หน่วย
28/11/2021

ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง
ประจำ อบต.ทุ่งน้อย
ลงตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย
ของหน่วยเลือกตั้งทั้ง 8 หน่วย

วันนี้ 28 พย.2564ชาวตำบลทุ่งน้อยอย่าลืม..ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งส.อบต. และ นายก อบต.กันนะคะ
28/11/2021

วันนี้ 28 พย.2564
ชาวตำบลทุ่งน้อย
อย่าลืม..ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ส.อบต. และ นายก อบต.กันนะคะ

เตรียมให้พร้อม..ก่อนไปเลือกตั้ง..
27/11/2021

เตรียมให้พร้อม..
ก่อนไปเลือกตั้ง..

พ.จ.อ.อุระชัย จำชาติ ปลัด อบต.ทุ่งน้อย (ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย)เป็นวิทยากรในการอบรม ก...
25/11/2021

พ.จ.อ.อุระชัย จำชาติ ปลัด อบต.ทุ่งน้อย
(ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย)
เป็นวิทยากรในการอบรม กปน.ตำบลทุ่งน้อย
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564รับบัตร 2 ใบ เข้าคูหา #สีแดง เลือก  #นายก อบต. #สีน้ำเงิน เลือก  #สมาชิกสภา อบต.การเลือกต...
05/11/2021

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564
รับบัตร 2 ใบ เข้าคูหา
#สีแดง เลือก #นายก อบต.
#สีน้ำเงิน เลือก #สมาชิกสภา อบต.
การเลือกตั้ง เป็น หน้าที่
รักษาสิทธิ์ของตัวท่านเอง..
เพื่อตัวของท่านเอง..นะคะ

03/11/2021

แจ้งประชาสัมพันธ์..ขอปิดถนน..
เส้นเลียบคลองหลังบ้าน
นายทวีพงษ์ ตันติธัญญพงศ์
ม.3 เชื่อม ม.4
ตามที่ อบต.ทุ่งน้อย ได้ประสาน
ของบประมาณ จาก อบจ.
เพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
บัดนี้ทางอบจ.ได้หาผู้รับเหมามาแล้ว
ซึ่งเครื่องจักรได้ลงเข้าหน้างาน
จึงจำเป็นต้องทำการปิดถนนเส้นดังกล่าวชั่วคราว
โดยผู้ใช้ถนนสามารถอ้อมโดยใช้ถนนเส้นหน้าร้านรุ่งเจริญโภชนาได้.ขออภัยในความไม่สะดวก

ขอให้ผู้สมัคร หรือ ผู้ช่วยหาเสียงที่เป็น อสม. งดการปฏิบัติหน้าที่ อสม.ในขณะทำการหาเสียงเลือกตั้ง
02/11/2021

ขอให้ผู้สมัคร หรือ ผู้ช่วยหาเสียงที่เป็น อสม.
งดการปฏิบัติหน้าที่ อสม.ในขณะทำการหาเสียงเลือกตั้ง

ประกาศ กกต.อบต.ทุ่งน้อยเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย
22/10/2021

ประกาศ กกต.อบต.ทุ่งน้อย
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย

จัดหารถทำคันดิน & สูบระบายน้ำออก 2 จุดบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่ 6 ค่ะ
19/10/2021

จัดหารถทำคันดิน &
สูบระบายน้ำออก 2 จุด
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน หมู่ที่ 6 ค่ะ

06/10/2021

อบต.ทุ่งน้อย รับโอน (ย้าย)
1. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
3. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
สนใจติดต่อ 034300920 ต่อ 11

ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายก อบต.ทุ่งน้อย
06/10/2021

ประกาศให้มีการเลือกตั้ง
นายก อบต.ทุ่งน้อย

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ทุ่งน้อย
06/10/2021

ประกาศให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งน้อย

ประกาศการรับสมัครส.อบต. และ นายก อบต.
06/10/2021

ประกาศการรับสมัคร
ส.อบต. และ นายก อบต.

ประชาสัมพันธ์ แผนการให้บริการตรวจ ATK ใน รพ.สต.อำเภอเมืองนครปฐมค่ะ
04/10/2021

ประชาสัมพันธ์ แผนการให้บริการตรวจ ATK ใน รพ.สต.อำเภอเมืองนครปฐมค่ะ

29/09/2564ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ หมู่ที่ 6 ค่ะ
29/09/2021

29/09/2564
ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ หมู่ที่ 6 ค่ะ

เรียนผู้ทิ้งขยะทุกท่าน..เศษอิฐ หิน ปูน ทราย เศษไม้ไม่ควรนำมาทิ้งในถังขยะนะคะรถขยะไม่สามารถรองรับได้ค่ะรถขยะของ อบต. เป็น...
27/09/2021

เรียนผู้ทิ้งขยะทุกท่าน..
เศษอิฐ หิน ปูน ทราย เศษไม้
ไม่ควรนำมาทิ้งในถังขยะนะคะ
รถขยะไม่สามารถรองรับได้ค่ะ
รถขยะของ อบต. เป็นแบบอัดท้าย
ถ้าเจอของแข็ง รถพังได้ค่ะ

ที่อยู่

Nakhon Pathom
73000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ อบต.ทุ่งน้อย จ.นครปฐมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Pathom

แสดงผลทั้งหมด
#}