Clicky

Node นครปฐม:เพื่อการพัฒนาสุขภา

Node นครปฐม:เพื่อการพัฒนาสุขภา Node Flagship นครปฐม ทำหน้าที่เป็นกลไกระดับจังหวัดให้กับ สสส. ในจังหวัดนครปฐม

เปิดเหมือนปกติ

24-25 มีค. เรียบร้อยไปแล้วค่ะ สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการงานนี้ได้รับเกียรติจากท่านพัฒนาสังคมและ...
26/03/2022

24-25 มีค.

เรียบร้อยไปแล้วค่ะ สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ

งานนี้ได้รับเกียรติจากท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่มาให้กำลังใจภาคีต่างๆ ด้วยตัวเอง รวมถึงมาช่วยชี้ช่องทางการหนุนเสริมงบประมาณ เรื่องการช่วยเหลือผู้เปราะบาง

ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ที่สำคัญคือว่าที่โครงการย่อยของเราทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น รร./ อปท./ รพ.สต./ ผู้นำชุมชน ที่พกความตั้งใจมาเต็มเปี่ยม มาร่วมเรียนรู้ คิดและออกแบบโครงการตั้งแต่ต้นไม้ปัญหาไปสู่การพัฒนาบันไดผลลัพธ์

เราเชื่อมั่นว่าข้อเสนอโครงการที่จะส่งกันมาในปีนี้จะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนค่ะ 😊💕✌️

Photos from KR สายไหมไกลโรคอ้วน's post
21/03/2022

Photos from KR สายไหมไกลโรคอ้วน's post

เผื่อเป็นไอเดียดีๆ กับประเด็นผู้สูงอายุ มิติสิ่งแวดล้อม ค่ะ
17/03/2022

เผื่อเป็นไอเดียดีๆ กับประเด็นผู้สูงอายุ มิติสิ่งแวดล้อม ค่ะ

07.03.65เริ่มแล้ว กับการประชุมทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการย่อย...ยังมีโควจต้าให้กับพื้นที่อื่นๆ ที่สนใจนะคะ อย่...
08/03/2022

07.03.65

เริ่มแล้ว กับการประชุมทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการย่อย...

ยังมีโควจต้าให้กับพื้นที่อื่นๆ ที่สนใจนะคะ อย่ารอช้าก่อน 24-25 มีนานี้ ติดต่อมาได้เลยค่ะ

01.03.65จริงจังแค่ๆไหน ให้ภาพเล่าเรื่องดีกว่าค่ะ 😁อบรม เรียนรู้เรื่องการพัฒนาข้อเสนอโครงการ (PD) พี่เลี้ยงเก่าได้ทบทวน พ...
02/03/2022

01.03.65

จริงจังแค่ๆไหน ให้ภาพเล่าเรื่องดีกว่าค่ะ 😁
อบรม เรียนรู้เรื่องการพัฒนาข้อเสนอโครงการ (PD) พี่เลี้ยงเก่าได้ทบทวน พี่เลี้ยงใหม่ได้เรียนรู้ เพื่อนำไปพัฒนาโครงการย่อยต่อไป เต็มที่มากๆ ค่ะ

21.02.65นัดแรกของ "คณะกรรมการขับเคลื่อนประเด็นระดับจังหวัด" ธงของเราคือการคุยกันให้เข้าใจชัดเจนว่า Node Flagship คืออะไร...
22/02/2022

21.02.65

นัดแรกของ "คณะกรรมการขับเคลื่อนประเด็นระดับจังหวัด"

ธงของเราคือการคุยกันให้เข้าใจชัดเจนว่า Node Flagship คืออะไร บทบาทเป็นอย่างไร และมีประเด็นยุทธศาสตร์อะไรในปีนี้

ที่สำคัญคือการกำหนดบทบาทของแต่ละภาคีอย่างเข้มข้นมากขึ้น ... เพื่อระดับความร่วมมือที่สูงขึ้น

นัดแรก ผ่านไปด้วยดี ทุกภาคีต่างขานรับ และยินดีที่จะขับเคลื่อนไปด้วยกัน เริ่มด้วยการช่วยชี้เป้าพื้นที่เป้าหมายที่มีศักยภาพ เห็นได้จากท่านท้องถิ่นจังหวัดที่ว่า...

"ผมเข้าใจแล้วว่างานของ สสส. คืองานที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการ เราต้องมาทำงานร่วมกันอย่างจริงจัง ไม่ใช่มาเป็นครั้งๆ แล้วจบ แต่ต้องต่อเนื่อง ยั่งยืน.."

ขอขอบคุณ
🙏 ท่านท้องถิ่นจังหวัด
🙏 เกษตรจังหวัด
🙏 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
🙏 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
🙏 สำนักงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมประถมศึกษาเขต 1-2

มาแล้วค่าาาา โอกาสดีๆ สำหรับโรงเรียน ชุมชน กลุ่ม องค์กร ฯ ภาคีที่สนใจ ร่วมเรียนรู้ไปกับเรา Node Flagship สสส. มหาวิทยาลั...
18/02/2022

มาแล้วค่าาาา โอกาสดีๆ สำหรับโรงเรียน ชุมชน กลุ่ม องค์กร ฯ ภาคีที่สนใจ ร่วมเรียนรู้ไปกับเรา Node Flagship สสส. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

...เรามีพี่เลี้ยงดูแล
...เรามีการพัฒนาศักยภาพตลอดโครงการ
...เรามีเครือข่ายที่น่ารัก หลากหลาย

มาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะไปด้วยกันนะคะ 👉

https://forms.gle/PuiUcALPTmhFe19P7
ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

18.02.65เพราะจุดเน้นสำคัญในปีนี้คือการทำงานกับภาคียุทธศาสตร์ ที่มากขึ้นกว่าเดิม เข้มข้นกว่าเดิมทำอย่างไรที่เราจะกลายเป็น...
18/02/2022

18.02.65

เพราะจุดเน้นสำคัญในปีนี้คือการทำงานกับภาคียุทธศาสตร์ ที่มากขึ้นกว่าเดิม เข้มข้นกว่าเดิม

ทำอย่างไรที่เราจะกลายเป็น "หุ้นส่วน" เชื่อมโยงทรัพยากร กำหนดเป้าหมาย ออกแบบร่วม ลงมือทำร่วม และติดตามประเมินร่วมกับภาคียุทธศาสตร์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งหมดนี่ ไม่ใช่เพื่อ Node Flagship ⚔️ ไม่ใช่เพื่อภาคียุทธศาสตร์ ⚔️
แต่เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะให้กับชุมชนท้องถิ่นที่รักของเรา 🤍🌿🌟

การเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของพวกเราจึงไม่เคยหยุดนิ่ง...แต่ในปีนี้..กำลังจะเริ่มต้นขึ้น ..เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ 🤍💕❣️

#ปฐมนิเทศ NF สสส.
ู่เป็นเย็นสุข2565

05.01.65เมื่อวานนี้กับโอกาสสำคัญอีกครั้งที่ NF นครปฐมได้ร่วมพูดคุย นำเสนอผลลัพธ์การดำเนินงานที่ผ่านมาและชวนคุยการออกแบบแ...
06/01/2022

05.01.65

เมื่อวานนี้กับโอกาสสำคัญอีกครั้งที่ NF นครปฐมได้ร่วมพูดคุย นำเสนอผลลัพธ์การดำเนินงานที่ผ่านมาและชวนคุยการออกแบบแนวทางการทำงานในปีที่ 2 กับ
ท่าน🌟อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ผอ.สพป.เขต 1 เขต 2, ศึกษาธิการจังหวัด, รองนายกเทศมนตรี, คณบดีคณะครุศาสตร์ฯ

งานนี้ได้แนวคิดดีๆ และกำลังเสริมที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพมากค่ะ

Start Againt ...เริ่มต้นแล้วนะคะ สำหรับการเชื่อมร้อยภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด เพื่อหาตัวชี้วัดร่วม เป้าหมายร่วมในการขับเ...
23/11/2021

Start Againt ...

เริ่มต้นแล้วนะคะ สำหรับการเชื่อมร้อยภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด เพื่อหาตัวชี้วัดร่วม เป้าหมายร่วมในการขับเคลื่อนงานปี 2565

วันนี้...เริ่มที่สำนักงานเกษตรจังหวัด ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากท่านเกษตรจังหวัดและคณะทำงาน 🌿☘️🍃

"เราต้องทำเรื่องนี้อยู่แล้ว...นี่คืองานของเรา แต่ที่ผ่านมาเราเชื่อมโยงกับโรงเรียนไม่ค่อยได้ ได้ทำงานกับ Node ดีเลย"

ตัวชี้วัดเรื่องยุวเกษตร ปีนี้มาแน่..จะเป็นยังไงรอติดตามกันนะคะ 🌟✌️💪

https://www.youtube.com/watch?v=aoFKggAw630เรื่องดีๆ ที่หนองกระทุ่ม .... ฝากชม ฝากแชร์กันด้วยนะคะพื้นที่อื่นๆ ก็ยังมีเรื...
24/09/2021
ผู้สูงอายุ ณ หนองกระทุ่ม "อยู่เป็น เย็น สุข"

https://www.youtube.com/watch?v=aoFKggAw630

เรื่องดีๆ ที่หนองกระทุ่ม .... ฝากชม ฝากแชร์กันด้วยนะคะ

พื้นที่อื่นๆ ก็ยังมีเรื่องราวดีๆ ที่ยังไม่ได้ถ่ายทอดอีกไม่น้อยนะคะ ด้วยสถานการณ์ไม่อำนวย แต่ถ้ามีโอกาสเราจะตามไปสร้างสรรค์ผลงานแบบนี้กันอีกแน่นอน อย่าพึ่งน้อยใจกันนะคะ

ดำเนินโครงการโดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ร่วมกับ NODE Flagship นครปฐม ....

เมื่อวานนี้ กับเวทีสรุปและถอดบทเรียนโครงการออนไลน์...ยิ่งได้ฟังผลลัพธ์ เรื่องราวดี ๆที่เกิดขึ้นทั้งเป็นไปตามตัวชี้วัดบ้า...
09/06/2021

เมื่อวานนี้ กับเวทีสรุปและถอดบทเรียนโครงการออนไลน์

...ยิ่งได้ฟังผลลัพธ์ เรื่องราวดี ๆที่เกิดขึ้นทั้งเป็นไปตามตัวชี้วัดบ้าง ไม่เป็นบ้าง (ด้วยข้อจำกัดต่าง ๆ ) เกินความคาดหวังบ้าง เราต่างยิ่ง "เสียดาย" ที่ไม่ได้เห็นภาพการจัดเวที จัดนิทรรศการนำเสนอผลลัพธ์ความสำเร็จให้ได้ชื่นมื่น ชื่นใจ หายเหนื่อย เหมือนที่ผ่านมา ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ยังคงไม่เบาบางลง
อย่างไรก็ตาม เราทุกคนต่างเข้าใจดีและแม้จะเป็นการพูดคุยกันผ่านระบบออนไลน์แต่ Node ก็เชื่อว่าบทเรียน ผลลัพธ์ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากหลาย ๆ โครงการได้แลกเปลี่ยนกันนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปปรับใช้ในชุมชนต่อไป ...
ขอขอบคุณทุกโครงการย่อยที่เดินทางร่วมกันมา เรียนรู้และพัฒนาไปด้วยกันในทุกเรื่อง ปีนี้โหดและหินมากจริง ๆ แต่ทุกโครงการก็ผ่านมาได้อย่างสวยงาม เท่าที่ทำได้ ขอบคุณมาก ๆ นะคะ

ขอขอบคุณทีมพี่เลี้ยง ทุกท่านที่ส่วนใหญ่เป็นมือใหม่แต่ก็ตั้งใจเรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาตัวเอง เพื่อไปช่วยหนุนเสริมการทำงานเชิงพื้นที่ให้ไปถึงเป้าหมายให้ได้ ขอบคุณมากค่ะ ทุกคนสุดยอดมาก ๆ

ขอขอบคุณ ภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วนทั้ง สำนักงานสาธารณะสุข
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานพัฒนาชุมชน
สำนักงานเกษตร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเขต 1 และเขต 2
สำนักงานท้องถิ่น

ที่ร่วมขับเคลื่อน หนุนเสริม และร่วมขยายผลการทำงานโครงการย่อยไปด้วยกัน

สุดท้ายหากที่ผ่านมา Node ผิดพลาดประการใดไป ต้องขออภัยด้วยนะคะ
#สสส
#สร้างสรรค์โอกาส
ู่เป็นเย็นสุข

14/05/2021

เมื่อถึงเวลาต้องถอดบทเรียน...ชวนคิด ชวนคุย ผลลัพธ์ความสำเร็จคืออะไร ได้มาอย่างไร ... เชื่อว่าพี่ชาตรี พี่เลี้ยงนักคิดนักเขียนของเราต้องถ่ายทอดออกมาได้ดีแน่นอน รอติดตามกันนะคะ 😁✌️👍👶

#สสส
#สร้างสรรค์โอกาส
ู่เป็นเย็นสุข

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก สสส. ค่ะ
06/05/2021

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก สสส. ค่ะ

23/04/2021

ความสำเร็จของโรงเรียน คือประโยชน์ที่ได้กับนักเรียนและชุมชน

ภายใต้คือความภูมิใจของพี่เลี้ยง ภายใต้ความสุขของ Node เช่นกันค่ะ

#สสส
#สร้างสรรค์โอกาส
ู่เป็นเย็นสุข

23/04/2021

เพื่อบทเรียนที่ดี .... พี่เลี้ยงเราลุยเต็มที่มาก ๆ ค่ะ ^^

#สสส
#สร้างสรรค์โอกาส
ู่เป็นเย็นสุข

23/04/2021

เพราะทุกโครงการ มีบทเรียนความสำเร็จ

โรงเรียนบ้านลานแหลม เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดนครปฐม ทำให้การดำเนินงานปีนี้คณะครูต้องหัวหมุนไปตาม ๆ กัน แต่ยังไงก็ยังสู้เพื่อนักเรียน เพื่อให้โครงการเดินหน้าต่อได้ ทั้งปรับรูปแบบ เปลี่ยนแผนกัน เพื่อให้โครงการสำเร็จ ...

เชื่อว่าอาจารย์เอิร์น พี่เลี้ยงคนเก่ง ที่ทุ่มเทมาก ๆ ของเราจะรวบรวมบทเรียนดี ๆ มาให้ได้ชมกันค่ะ

#สสส
#สร้างสรรค์โอกาส
ู่เป็นเย็นสุข

05/04/2021

ในช่วงโค้งสุดท้าย ...ก็มักจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่งดงามเสมอ 🥰

ู่เป็นเย็นสุข
#สสส
#สร้างสรรค์โอกาส

03/04/2021

ขอบคุณ "พี่จิน" พี่เลี้ยงใหญ่ของเรามากๆ นะคะ ที่ถ่ายทอดความรู้ + แชร์เทคนิคให้กับพี่เลี้ยงรุ่นใหม่ได้เข้าใจง่ายมากๆ และขอบคุณพี่เลี้ยงทุกท่านที่เรียนรู้และพัฒนาตัวเองไปด้วยกัน 💗

#เพราะเราคือทีมเดียวกัน
ู่เป็นเย็นสุข
#สร้างสรรค์โอกาส
#สสส

3.04.64เพราะเป้าหมายคือการ พัฒนาโมเดลต้นแบบเพื่อการขยายผล ส่งต่อให้ภาคีเครือข่ายแต่ก่อนจะไปถึงโมเดล..ทุกพื้นที่ต้องผ่านก...
03/04/2021

3.04.64

เพราะเป้าหมายคือการ พัฒนาโมเดลต้นแบบเพื่อการขยายผล ส่งต่อให้ภาคีเครือข่าย

แต่ก่อนจะไปถึงโมเดล..ทุกพื้นที่ต้องผ่านการ "ถอดบทเรียนพื้นที่ต้นแบบ" จากการรวบรวม ล้วงลึก ถอดรหัส และนำมาเขียนด้วยฝีมือของพี่เลี้ยงคนเก่งของเรา ทั้ง...
🌟 บริบทชุมชน
🌟 ผลลัพธ์ความสำเร็จ
🌟 กิจกรรมสำคัญ
🌟 กลไกการดำเนินงาน
🌟 โอกาสและความยั่งยืน

วันหยุดนี้ เราเลยต้องติวเข้มกัน ก่อนจะลงไปลุยในพื้นที่...ช่วงโค้งสุดท้ายนี้ เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ 💗❤️💓

ู่เป็นเย็นสุข
#สสส
#สร้างสรรค์โอกาส

31/03/2021

ความสุขของคนเบื้องหลังอย่างพี่เลี้ยงและ Node ...คือการได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของคนในชุมชน

"ถ้าไม่มีโครงการนี้ ผู้สูงอายุก็ยังไม่ได้เห็นความสำคัญของการปลูกผักที่หลากหลาย ก็ยังทำกันแบบเดิมๆ คงยังต้องซื้อผักจากตลาดกันไปตลอด "

" ความสุขไม่ได้อยู่ที่ตัวเงิน เพราะเราไม่ได้คาดหวัง แค่ปลูกพอกิน เหลือแล้วได้แบ่งปันก็มีความสุขมากแล้ว รายได้ที่เพิ่มขึ้น คือกำไรจริงๆ "

" สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือพอมีโครงการแบบนี้ ทำให้เราได้มีกิจกรรมในครอบครัวมากขึ้น ได้มีกิจกรรมกับลูกหลานในครอบครัวจากที่เมื่อก่อน สังคมก้มหน้า เดี้ยวนี้ได้พูด ได้คุย ได้ช่วยเหลือกันมากขึ้น "

#สสส
#สร้างสรรค์โอกาส
ู่เป็นเย็นสุข

27/03/2021

ู่เป็นเย็นสุข
💗🌿
#สสส
#สร้างสรรค์โอกาส

19/03/2021

💓 วันนี้..ที่บ้านหลวง

#สสส
#สร้างสรรค์โอกาส
ู่เป็นเย็นสุข

18.03.64วันนี้ ร่วมยินดีไปกับ โรงเรียนสร้างเสริมภูมิปัญญาผู้สูงวัยตำบลดอนรวก ที่เดินทางมาถึงกิจกรรมสุดท้ายของโครงการกับ ...
18/03/2021

18.03.64

วันนี้ ร่วมยินดีไปกับ โรงเรียนสร้างเสริมภูมิปัญญาผู้สูงวัยตำบลดอนรวก ที่เดินทางมาถึงกิจกรรมสุดท้ายของโครงการกับ
"เวทีแลกเปลี่ยนถ่ายทอดภูมิปัญญา และพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนผู้สูงอายุที่สำเร็จหลักสูตร"

☺️ ความน่าชื่นใจคือการได้เห็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในตำบลทั้ง รพ.สต./ อบต./ ชมรมผู้สูงอายุ/ ผู้นำชุมชน/ โรงเรียน

👥 ทั้งความเข้มแข็งของคณะทำงาน ที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญ นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก...

✨ นายสุภณ สยามบุญนัญ นายอำเภอดอนตูม ที่มาเป็นประธานและมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนผู้สูงอายุทุกคน

✨ นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ที่มาร่วม แนะนำช่องทางการต่อยอดโรงเรียนผู้สูงอายุในระยะต่อไป

✨ นายวิโรจน์ ทองเกลี้ยง ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ที่มาหนุนเสริมความรู้ เสริมพลัง

❤️💖 สิ่งสำคัญคือ การได้เห็นนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุลุกขึ้นมาเป็น "ผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญา" ให้ลูกหลานได้เรียนรู้ต่อไป

Node เชื่อว่า ที่นี่จะเป็นอีกหนึ่งแห่งที่เป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่น ๆ ที่มีบริบทใกล้เคียงกันได้เรียนรู้ .... แล้วพบกันอีกครั้งในเวทีถอดบทเรียนนะคะ✌️💪👍

#สสส
#สร้างสรรค์โอกาส
ู่เป็นเย็นสุข

12/03/2021

อีก 2 พื้นที่ ที่เข้มแข็งและเกิดเรื่องราวดีๆ มากมาย ด้วยความเข้มแข็งของคณะทำงานค่ะ

#สสส
#สร้างสรรค์โอกาส
ู่เป็นเย็นสุข

02.03.64" ชื่นชม และให้กำลังใจทุกโครงการที่ขับเคลื่อนงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งประเด็นเด็ก และประเด็นผู้สูงอายุ เป็นงา...
02/03/2021

02.03.64

" ชื่นชม และให้กำลังใจทุกโครงการที่ขับเคลื่อนงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งประเด็นเด็ก และประเด็นผู้สูงอายุ เป็นงานที่ท้าทายมาก แต่ก็ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงได้ "

"ขอบคุณ ที่ทำให้เราได้มาเรียนรู้เรื่องดีๆ แบบนี้ที่เกิดขึ้นในชุมชน ทั้งที่เราไม่เคยรู้มาก่อน"

"ชื่นชมจริงๆ สำหรับทุกโครงการที่ต่างก็มีวิธีการ รูปแบบที่แตกต่างกันไป ที่อยากเห็นต่อไปคือจะทำอย่างไรให้โครงการต่อเนื่องและยั่งยืน"

กำลังใจดีๆ จากภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด ทั้ง สสจ./ พมจ./ ทสจ./ สพป./ พช. ที่เข้ามาเป็นเจ้าภาพร่วม ในการร่วมหนุนเสริมโครงการ และบูรณาการกับงานตามภารกิจ ให้เป็นเนื้อเดียวกัน ถือเป็นแรงเสริมที่สำคัญในการขับเคลื่อนของ Node และ โครงการย่อย

ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาช่วยกันเพื่อจังหวัดนครปฐมนะคะ

ู่เป็นเย็นสุข
#สสส
#สร้างสรรค์โอกาส

" เพราะเราคือทีมเดียวกัน " วันนี้ เลยต้องไปให้กำลังใจ หนุนเสริมพลังที่ รร.วัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) กับการเข้ารับการประเ...
22/02/2021

" เพราะเราคือทีมเดียวกัน "

วันนี้ เลยต้องไปให้กำลังใจ หนุนเสริมพลังที่ รร.วัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) กับการเข้ารับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ...ดีใจที่งานของโครงการเรา สามารถช่วยให้โรงเรียนตอบตัวชี้วัดในการประเมินได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะ

น้อง ๆ ยุวเกษตรในโครงการเราก็มีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ให้ทีมประเมินได้รับทราบด้วย... น่ารักมากๆ

เชื่อหมดใจเลยว่า ด้วยความมั่งมั่นตั้งใจของคณะครู ที่สู้กันสุดแรง จะทำให้ผ่านการประเมินแน่นอน เป็นกำลังใจให้นะคะ 💪✌️💗😊

#สสส
#สร้างสรรค์โอกาส
ู่เป็นเย็นสุข

19.02.64"ก่อนจะปิดโควิด เราวางแผนจะพาเด็กๆ ไปดูงานกันที่แหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัย... น่าเสียดายโควิดมา งานเราชะงักไปเลย"...
19/02/2021

19.02.64

"ก่อนจะปิดโควิด เราวางแผนจะพาเด็กๆ ไปดูงานกันที่แหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัย... น่าเสียดายโควิดมา งานเราชะงักไปเลย"

"รร.เราเป็น รร.เอกชน ครูต้องสอนเต็มเวลาจันทร์ถึงเสาร์ งานสอนหนักมาก มีเวลาเจอกันแค่ตอนพักกลางวัน แต่เราก็จะสู้ เพื่อเด็ก เพื่อโครงการนี้สำเร็จ"

แม่เวลาจะน้อย แต่คุณครูทุกท่านก็ยังสู้ไม่ถอยนะคะ วันนี้ได้ทบทวนผลลัพธ์และปรับแผนการดำเนินงานต่อไปให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เชื่อว่าปลดดล้อคหลายๆ อย่างให้ทั้งโครงการย่อยและคุณครู

สู้ไปด้วยกันนะคะ 💗🌼✌️

#สสส
#สร้างสรรค์โอกาส
ู่เป็นเย็นสุข

18.02.64วันนี้ ช่วงบ่าย กับการลงพื้นที่ให้คำปรึกษา ให้กำลังใจ คุณครู รร. บ้านนาสร้าง บทเรียน ข้อค้นพบ ที่เกิดขึ้นระหว่าง...
18/02/2021

18.02.64

วันนี้ ช่วงบ่าย กับการลงพื้นที่ให้คำปรึกษา ให้กำลังใจ คุณครู รร. บ้านนาสร้าง

บทเรียน ข้อค้นพบ ที่เกิดขึ้นระหว่างทาง ทำให้ได้เรียนรู้และก้าวต่อไปได้ดียิ่งขึ้น ตามหลักการเรียนรู้และพัฒนา อีกหนึ่งหัวใจสำคัญของการทำงาน สสส. และเป็นบทเรียนดีๆ ของ Node เช่นกันค่ะ

#สสส
#สร้างสรรค์โอกาส
ู่เป็นเย็นสุข

18.02.64ช่วงเช้าวันนี้ กับการติดตาม หนุนเสริม ให้กำลังใจ คณะทำงาน รร. วัดบางภาษีเมื่อได้คุยกัน ได้ปรึกษากัน เรื่องยากๆ ก...
18/02/2021

18.02.64

ช่วงเช้าวันนี้ กับการติดตาม หนุนเสริม ให้กำลังใจ คณะทำงาน รร. วัดบางภาษี

เมื่อได้คุยกัน ได้ปรึกษากัน เรื่องยากๆ ก็กลายเป็นง่ายได้เสมอ

ด้วยทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน สู้ไปด้วยกันนะคะ อีกอึดใจเดียว 💕💪✌️

#สสส
#สร้างสรรค์โอกาส
ู่เป็นเย็นสุข

10.02.64 วันนี้ Node และพี่เลี้ยงลงพื้นที่เสริมพลัง ให้คำปรึกษา คณะทำงานโรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา แม้ที่ผ่านมาจะติดสถานการ...
10/02/2021

10.02.64

วันนี้ Node และพี่เลี้ยงลงพื้นที่เสริมพลัง ให้คำปรึกษา คณะทำงานโรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา แม้ที่ผ่านมาจะติดสถานการณ์โควิด 19 แต่ช่วงที่ผ่านมาโรงเรียนก็ได้ใช้เวลาในการพัฒนาพื้นที่แปลงเกษตรให้เป็น แหล่งเรียนรู้ ให้กับโรงเรียนเครือข่ายและผู้ที่สนใจ

ไม่น่าเชื่อว่าคุณครูที่ลงมือปลูก ดูแล พัฒนาแปลงผักให้งอกงามนี้จะมีแต่ผู้หญิงล้วน ๆ และไม่น่าเชื่อว่าแปลงผักต่าง ๆ เหล่านี้จะผ่านปัญหาต่าง ๆ มากมาย ต้องขอบคุณในความมุ่งมั่น ตั้งใจ ใช้เวลาในการแปลงผักต่าง ๆนี้ให้เติบโต กลายเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบชั้นดีให้เด็ก ๆ ได้รับประทาน และสร้างรายได้ให้กับโรงเรียน

ก้าวต่อไป คือการเร่งถอดบทเรียนชุดความรู้ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดชุดความรู้ ..... ด้วยเวลาที่เร่งเข้ามา อาจจะเป็นงานหนักไม่น้อย แต่ Node เชื่อค่ะว่า สุดท้ายแล้ว โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจาจะเป็นต้นแบบที่ดีได้แน่นอน สู้ ๆ ค่ะ

#สสส
#สร้างสรรค์โอกาส
ู่เป็นเย็นสุข

ที่อยู่

Nakhon Pathom
73000

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00
อาทิตย์ 09:00 - 17:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Node นครปฐม:เพื่อการพัฒนาสุขภาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Node นครปฐม:เพื่อการพัฒนาสุขภา:

วิดีโอทั้งหมด


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Pathom

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

...
...
หมู่2โคกขาม