มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

http://www.mbu.ac.th/index.php/news-pr2/1502-2019-07-22-13-54-31
22/07/2019
พระราชปฏิภาณโกศล ผศ.ดร. รับการถวายมุทิตาสักการะเนื่องในโอกาสรับพระบัญชา แต่งตั้งเป็นอธ

http://www.mbu.ac.th/index.php/news-pr2/1502-2019-07-22-13-54-31

         วันนี้ (๒๒ ก.ค.)  พระราชปฏิภาณโกศล ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับการถวายมุทิ....

http://www.mbu.ac.th/index.php/news-pr2/1483-2019-06-25-02-28-02
08/07/2019
อธิการบดี เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศีลธรรม สำหรับบุคลากร

http://www.mbu.ac.th/index.php/news-pr2/1483-2019-06-25-02-28-02

                  เช้าวันนี้ (24 มิถุนายน 2562) พระเทพบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป.....

http://www.mbu.ac.th/index.php/news-pr2/1483-2019-06-25-02-28-02
08/07/2019
อธิการบดี เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศีลธรรม สำหรับบุคลากร

http://www.mbu.ac.th/index.php/news-pr2/1483-2019-06-25-02-28-02

                  เช้าวันนี้ (24 มิถุนายน 2562) พระเทพบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป.....

พิธีเปิดโครงการอบรมความรู้พื้นฐานแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 - มหาวิทยาลัยมหามกุ
24/05/2019
พิธีเปิดโครงการอบรมความรู้พื้นฐานแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 - มหาวิทยาลัยมหามกุ

พิธีเปิดโครงการอบรมความรู้พื้นฐานแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 - มหาวิทยาลัยมหามกุ

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 พระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธ …

ประกาศผลชนะเลิศสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะระดับประเทศ ๒๕๖๒
13/05/2019
ประกาศผลชนะเลิศสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะระดับประเทศ ๒๕๖๒

ประกาศผลชนะเลิศสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะระดับประเทศ ๒๕๖๒

          ภาคบ่ายวันนี้ (๑๓ พ.ค.) บรรยากาศการประกาศผลการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะระดับประเทศ รับถ้...

ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิด - ปิดภาคการศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
13/05/2019
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิด - ปิดภาคการศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิด - ปิดภาคการศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

      ...

13/05/2019
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ มมร ในงานวิสาขบูชา ณ ลานคนเมือง

เมื่อเวลา ๑๗.๐๐ น. วันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๒ ในการนี้ได้เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการภายในเต็นท์กิจกรรม MBU Pavilion ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ พลับพลาพิธีลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

ในการนี้ พระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้นำเสด็จฯ ทอดพระเนตรกิจกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทั้งจากส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัย ได้ร่วมรับเสด็จฯ ในครั้งนี้ด้วย
สำหรับกิจกรรมภายในบูธของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แบ่งออกเป็น ๓ โซน คือ

๑. โซนนิทรรศการ MBU Pavilion เป็นการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริในด้านการศึกษา และจัดแสดงเรื่องราวประวัติความเป็นมาของ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งผลการดำเนินงานของวิทยาเขตและวิทยาลัยต่าง ๆ

๒. โซน SMART MBU ประกอบไปด้วยบูธกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ บูธกิจกรรม DIY ร้อยมาลัยดอกมะลิ และพับดอกบัวบูชาพระ, บูธ E-Z English Zone เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับครู แอนดรูว์ บิ๊กส์ และบูธนิทรรศการ จาก ๗ วิทยาเขต ๓ วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย, วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์, วิทยาเขตอีสาน, วิทยาเขตล้านนา, วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช, วิทยาเขตร้อยเอ็ด, วิทยาเขตศรีล้านช้าง, วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์, วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร และมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย

๓. โซน MBU Challenge เป็นโซนเวทีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ การแข่งขันโต้คารมอุดมธรรม การแข่งขันการตอบปัญหาธรรมะ การบรรยายธรรม (ของสามเณร) การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ รอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำหรับผู้ที่สมใจสามารถเข้าร่วมงานดังกล่าวได้จนถึงวันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๒๐.๐๐ น. สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๒-๔๔๔-๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๙๒-๑๐๙๕

เมื่อเย็นวันนี้ (๑๒ พ.ค.) เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี...

โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
02/05/2019
โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

             พระเทพบัณฑิต อธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมและมอบโอวาทธรรม ให้แก่นักศึกษาปริญญ....

http://www.mbu.ac.th/index.php/news-pr/1427-2019-02-05-01-56-21
05/02/2019
มมร จัดอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหาร

http://www.mbu.ac.th/index.php/news-pr/1427-2019-02-05-01-56-21

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ฝ่ายธุรการและสารบรรณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้....

ประกาศ เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาในเทศการปีใหม่ ๒๕๖๒
11/12/2018
ประกาศ เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาในเทศการปีใหม่ ๒๕๖๒

ประกาศ เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาในเทศการปีใหม่ ๒๕๖๒

  Download       ...

มมร.ปลื้มประเมินคุณธรรมดีขึ้น
15/10/2018
มมร.ปลื้มประเมินคุณธรรมดีขึ้น

มมร.ปลื้มประเมินคุณธรรมดีขึ้น

พระเทพบัณฑิต (ธรณิศ ชาคโร) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดม....

อธิการบดี มมร. คาดหวัง การประชุมสมัชชาเผยแผ่พระพุทธศาสนา ครั้งที่3 สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน ให้งานด้านเผยแผ่เข้มแข็ง ม...
24/07/2018
ตั้งเป้าประชุมสมัชชาเผยแผ่พระพุทธศาสนา ก้าวทันเหตุการณ์

อธิการบดี มมร. คาดหวัง การประชุมสมัชชาเผยแผ่พระพุทธศาสนา ครั้งที่3 สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน ให้งานด้านเผยแผ่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ทันยุคสมัยมากขึ้น

อธิการบดี มมร. คาดหวัง การประชุมสมัชชาเผยแผ่พระพุทธศาสนา ครั้งที่3 สร้างความความร่วมมือทุกภาคส่วน ให้งานด....

MBU Challenge Kids “ประกวดหนูน้อยวัฒนธรรมไทย หัวใจพระพุทธศาสนา”
20/05/2018
MBU Challenge Kids “ประกวดหนูน้อยวัฒนธรรมไทย หัวใจพระพุทธศาสนา”

MBU Challenge Kids “ประกวดหนูน้อยวัฒนธรรมไทย หัวใจพระพุทธศาสนา”

          โครงการจัดกิจกรรมและนิทรรศการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวัน...

อธิการบดี ได้รับรางวัลเสมาธรรมจักร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
02/05/2018
อธิการบดี ได้รับรางวัลเสมาธรรมจักร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

อธิการบดี ได้รับรางวัลเสมาธรรมจักร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

          คณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณาคัดเลือกให้ พระ...

ประกาศ เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศัก
22/12/2017
ประกาศ เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศัก

ประกาศ เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศัก

  Download   ...

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล : International Anti-Corruption Day
09/12/2017
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล : International Anti-Corruption Day

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล : International Anti-Corruption Day

ความเป็นมา          วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีถือเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ได้ก่อกำเนิดขึ้นหลังจากที...

ที่อยู่

248 ม.1 ถ.ศาลายา - นครชัยศรี ต.ศาลายา
Nakhon Pathom
73170

เบอร์โทรศัพท์

02 - 444 - 6000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Pathom

แสดงผลทั้งหมด