Clicky

ศกภ.วิทยาลัยในวัง ศาลายา

ศกภ.วิทยาลัยในวัง ศาลายา ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก ศกภ.วิทยาลัยในวัง ศาลายา, หน่วยงานราชการ, 301 หมู่ 5, Nakhon Pathom.

เปิดเหมือนปกติ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน ในงานปิดภาคเรียนปี...
19/03/2022

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน ในงานปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ และโรงเรียนในเครือ ซึ่งรวมถึงศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก ( วิทยาลัยในวัง ) นางพัสสรณ์สิริ สุขเสงี่ยม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) ข้าราชการ พนักงานราชการ พร้อมด้วย นักศึกษาศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่ หลักสูตร ๘๐๐ ชั่วโมง จำนวน ๒๐ ราย ที่มีผลการเรียนดีเข้ารับพระราชทานวุฒิบัตร ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารโรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมจัดแสดงและสาธิตกิจกรรมอาชีพ ผลิตภัณฑ์อาชีพ ผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพ ผลิตภัณฑ์ OOCC และสินค้า OTOP ศูนย์ฝึกและพัฒนาอ...
18/03/2022

กิจกรรมจัดแสดงและสาธิตกิจกรรมอาชีพ ผลิตภัณฑ์อาชีพ ผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพ ผลิตภัณฑ์ OOCC และสินค้า OTOP ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน ภายใต้ชื่อ "กิจกรรมสร้างสรรค์ โดย ชาว กศน. สรรสร้าง" ณ ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ ๑๘ มีนาคม 256๔ นางพัสสรณ์สิริ สุขเสงี่ยม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศกภ.(วิทยาลัยในวัง) ...
18/03/2022

วันที่ ๑๘ มีนาคม 256๔ นางพัสสรณ์สิริ สุขเสงี่ยม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศกภ.(วิทยาลัยในวัง) ข้าราชการ และพนักงานราชการ ให้การต้อนรับ ดร.กิตวิชัย ไชยพรศิริ นายอำเภอพุทธมณฑล ในการตรวจเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานศึกษา ในเขตพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ นางพัสสรณ์สิริ สุขเสงี่ยม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศกภ.(วิทยาลัยในวัง) ...
16/03/2022

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ นางพัสสรณ์สิริ สุขเสงี่ยม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศกภ.(วิทยาลัยในวัง) ข้าราชการ และพนักงานราชการ จัดกิจกรรมนิเทศการเรียนการสอนและนิเทศการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาวิชาชีพศิลปวัฒนธรรมไทย รูปแบบระยะสั้น ๔๐ ชม. จำนวน ๓ วิชา รอบที่ ๓ ดังนี้ ๑. วิชาอาหารว่าง ๒. วิชาพานธูปเทียนแพผ้า ๓.วิชาประดับมุก ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเรียนการศึกษารูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตร 40 ชม. รอบวันอาทิตย์ไตรมาส 1 - 2 ประจำปี 256...
15/03/2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเรียน
การศึกษารูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตร 40 ชม. รอบวันอาทิตย์ไตรมาส 1 - 2 ประจำปี 2565
วิชาบายศรีใบตอง
ผู้เรียนท่านใดยังไม่เข้ากลุ่ม ขอให้เข้ากลุ่มตามคิวอาร์โค้ด และทำตามหมายเหตุด้านล่าง
สำหรับผู้มีสิทธิเรียนที่มีตามรายชื่อในประกาศ ให้ท่านเข้าไลน์กลุ่มเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนการสอน โดยขอให้ผู้เรียนสร้างอัลบั้มใส่ ชื่อ-นามสกุลพร้อมทั้งเลขที่ ตามประกาศดังกล่าว

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ นางพัสสรณ์สิริ สุขเสงี่ยม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศกภ.(วิทยาลัยในวัง) ...
12/03/2022

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ นางพัสสรณ์สิริ สุขเสงี่ยม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศกภ.(วิทยาลัยในวัง) ข้าราชการ และพนักงานราชการ เข้าร่วมงานพีธีมอบวุฒิบัตรนักศึกษา ศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่และศิลปวัฒนธรรมไทย ๓๐ – ๘๐๐ ชั่วโมง สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรม หลักสูตรต่างๆ โดยมี ฯพณฯ องคมนตรี ศาสตรจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ได้กรุณาเป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตร ณ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยในวัง สาขาภูทองวิจเลจ จ.นครสวรรค์

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ นางพัสสรณ์สิริ สุขเสงี่ยม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศกภ.(วิทยาลัยในวัง) ...
11/03/2022

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ นางพัสสรณ์สิริ สุขเสงี่ยม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศกภ.(วิทยาลัยในวัง) ข้าราชการ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่าง ศกภ.(วิทยาลัยในวัง) ร่วมกับ วัดเขาบุญมีดาราราม (วัดทุ่งคา) โดยเป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมวิชาชีพช่างสิบหมู่และวิชาชีพด้านศิลปวัฒนธรรมไทย และนิเทศการเรียนการสอนนักศึกษา ศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่หลักสูตร ๓๐๐ ชม. หมู่ช่างเขียน งานจิตรกรรมไทย ณ วัดเขาบุญมีดาราราม (วัดทุ่งคา) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ประชาสัมพันธ์ ( !!ห้ามพลาด!! ) เปิดรับสมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ - 14 มีนาคม 2565วิชาบายศรีใบตองคลิก..https://forms.g...
09/03/2022

ประชาสัมพันธ์ ( !!ห้ามพลาด!! )
เปิดรับสมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ - 14 มีนาคม 2565
วิชาบายศรีใบตอง
คลิก..https://forms.gle/fB7DUD72E4cNBKmZ6

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ นางพัสสรณ์สิริ สุขเสงี่ยม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศกภ.(วิทยาลัยในวัง) ข...
08/03/2022

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ นางพัสสรณ์สิริ สุขเสงี่ยม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศกภ.(วิทยาลัยในวัง) ข้าราชการ และพนักงานราชการ จัดประชุมคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา ศกภ.(วิทยาลัยในวัง) ณ ห้องประชุมภิญโญสวัสดิ์ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ นางพัสสรณ์สิริ สุขเสงี่ยม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศกภ.(วิทยาลัยในวัง) ร...
04/03/2022

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ นางพัสสรณ์สิริ สุขเสงี่ยม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศกภ.(วิทยาลัยในวัง) ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน กศน. ประจำปี ๒๕๖๕ และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา มอบนโยบายผ่าน Facebook Live : ETV Channel ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ นางพัสสรณ์สิริ สุขเสงี่ยม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศกภ.(วิทยาลัยในวัง) ข...
02/03/2022

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ นางพัสสรณ์สิริ สุขเสงี่ยม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศกภ.(วิทยาลัยในวัง) ข้าราชการ และพนักงานราชการ จัดกิจกรรมนิเทศการเรียนการสอนและนิเทศการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาวิชาชีพศิลปวัฒนธรรมไทย รูปแบบระยะสั้น ๔๐ ชม. จำนวน ๕ วิชา รอบที่ ๒ ดังนี้ ๑. วิชาขนมไทย ๒. วิชาปักริบบิ้น ๓. วิชาแกะสลักสบู่ ๔.วิชามาลัยคริสตัน ๕.วิชาศิลปะการเลี่ยมกรอบพระ ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นางพัสสรณ์สิริ สุขเสงี่ยม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศกภ.(วิทยาลัยในวัง) แ...
01/03/2022

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นางพัสสรณ์สิริ สุขเสงี่ยม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศกภ.(วิทยาลัยในวัง) และข้าราชการ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอนศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่ และศิลปวัฒนธรรมไทย และรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมี นายทวีศักดิ์ วิศิษฎางกูร เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งกรรมการสถานศึกษาทั้งหมด ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)

Photos from ศกภ.วิทยาลัยในวัง ศาลายา's post
26/02/2022

Photos from ศกภ.วิทยาลัยในวัง ศาลายา's post

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นางพัสสรณ์สิริ สุขเสงี่ยม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศกภ.(วิทยาลัยในว...
24/02/2022

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นางพัสสรณ์สิริ สุขเสงี่ยม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศกภ.(วิทยาลัยในวัง) ข้าราชการ และพนักงานราชการ จัดกิจกรรมนิเทศการเรียนการสอนและนิเทศการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาวิชาชีพศิลปวัฒนธรรมไทย รูปแบบระยะสั้น ๔๐ ชม. ( online ) จำนวน ๓ วิชา ไตรมาส ๑ – ๒ รอบที่ ๑ ดังนี้ ๑. วิชาขนมอบฝรั่ง ๒.วิชาจัดดอกไม้สด ๓.วิชาลายไทยเบื้องต้น ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)

ประชาสัมพันธ์
18/02/2022

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ผู้เรียนท่านใดยังไม่เข้ากลุ่ม ขอให้เข้ากลุ่มตามรายวิชา และทำตามหมายเหตุด้านล่างสำหรับผู้มีสิทธิเรียนที่มีตา...
18/02/2022

ประชาสัมพันธ์
ผู้เรียนท่านใดยังไม่เข้ากลุ่ม ขอให้เข้ากลุ่มตามรายวิชา และทำตามหมายเหตุด้านล่าง
สำหรับผู้มีสิทธิเรียนที่มีตามรายชื่อในประกาศ ให้ท่านเข้าไลน์กลุ่มเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนการสอน โดยขอให้ผู้เรียนสร้างอัลบั้มใส่ ชื่อ-นามสกุลพร้อมทั้งเลขที่ ตามประกาศดังกล่าว
รอบที่ 3 ไตรมาส 1 - 2 ประจำปี 2565
1.วิชาประดับมุก
2.วิชาปักดิ้นทองลายไทย
3.วิชาพานธูปเทียนแพผ้า
4.วิชาอาหารว่าง

ประชาสัมพันธ์ผู้เรียนท่านใดยังไม่เข้ากลุ่ม ขอให้เข้ากลุ่มตามรายวิชา และทำตามหมายเหตุด้านล่างสำหรับผู้มีสิทธิเรียนที่มีตา...
18/02/2022

ประชาสัมพันธ์
ผู้เรียนท่านใดยังไม่เข้ากลุ่ม ขอให้เข้ากลุ่มตามรายวิชา และทำตามหมายเหตุด้านล่าง
สำหรับผู้มีสิทธิเรียนที่มีตามรายชื่อในประกาศ ให้ท่านเข้าไลน์กลุ่มเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนการสอน โดยขอให้ผู้เรียนสร้างอัลบั้มใส่ ชื่อ-นามสกุลพร้อมทั้งเลขที่ ตามประกาศดังกล่าว
รอบที่ 2 ไตรมาส 1 - 2 ประจำปี 2565
1.วิชาแกะสลักสบู่
2.วิชาขนมไทย
3.วิชาปักริ้บบิ้น
4.วิชามาลัยคริสตัล
5.วิชาศิลปะการเลี่ยมกรอบพระ

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นางพัสสรณ์สิริ สุขเสงี่ยม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศกภ.(วิทยาลัยในว...
17/02/2022

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นางพัสสรณ์สิริ สุขเสงี่ยม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศกภ.(วิทยาลัยในวัง) เข้าร่วมพิธีรับ ส่งมอบงานในตำแหน่งเลขาธิการ กศน. โดย นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. มอบหลักการทำงาน เน้นเป้าหมายมากกว่ากระบวนการทำงาน ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ ชั้น 6 สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเรียนการศึกษารูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตร 40 ชม. รอบวันจันทร์ - วันศุกร์ ไตรมาส 1 - 2 ...
14/02/2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเรียน
การศึกษารูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตร 40 ชม. รอบวันจันทร์ - วันศุกร์ ไตรมาส 1 - 2 ประจำปี 2565 รอบที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเรียนการศึกษารูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตร 40 ชม. รอบวันจันทร์ - วันศุกร์ ไตรมาส 1 - 2 ...
14/02/2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเรียน
การศึกษารูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตร 40 ชม. รอบวันจันทร์ - วันศุกร์ ไตรมาส 1 - 2 ประจำปี 2565 รอบที่ 2

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นางพัสสรณ์สิริ สุขเสงี่ยม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศกภ.(วิทยาลัยในว...
13/02/2022

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นางพัสสรณ์สิริ สุขเสงี่ยม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศกภ.(วิทยาลัยในวัง) ข้าราชการ และพนักงานราชการ จัดกิจกรรมนิเทศการเรียนการสอนและนิเทศการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาวิชาชีพศิลปวัฒนธรรมไทย รูปแบบระยะสั้น ๔๐ ชม. จำนวน ๓ วิชา ไตรมาส๑ – ๒ รอบที่๑ ดังนี้ ๑. วิชาเครื่องแขวน ๒.วิชาตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น ๓.วิชาเครื่องหอม ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นางพัสสรณ์สิริ สุขเสงี่ยม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศกภ.(วิทยาลัยในว...
12/02/2022

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นางพัสสรณ์สิริ สุขเสงี่ยม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศกภ.(วิทยาลัยในวัง) ข้าราชการ และพนักงานราชการ จัดกิจกรรมนิเทศการเรียนการสอนและนิเทศการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาวิชาชีพศิลปวัฒนธรรมไทย รูปแบบระยะสั้น ๔๐ ชม. จำนวน ๖ วิชา รอบที่ ๑ ดังนี้ ๑. วิชาอาหารคาว ๒. วิชาวาดภาพสีน้ำ ๓. วิชาดอกไม้และสิ่งประดิษฐ์จากดินไทย ๔.วิชางานใบตอง ๕.วิชาหัตถกรรมผ้าด้นมือ ๖.วิชาลายรดน้ำเบื้องต้น ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทาลัยในวัง)

ประชาสัมพันธ์ ( !!ห้ามพลาด!! )  หมดเขตรับสมัครวันนี้!!!เปิดรับสมัครทางออนไลน์คลิก..http://www.kanchanapisake-nfe.ac.th/....
10/02/2022

ประชาสัมพันธ์ ( !!ห้ามพลาด!! ) หมดเขตรับสมัครวันนี้!!!
เปิดรับสมัครทางออนไลน์
คลิก..http://www.kanchanapisake-nfe.ac.th/.../118-40-2565-1-2-2
หมายเหตุ
วิชาที่เต็ม
1.ขนมไทย
2.อาหารว่าง

ขอเชิญช่วนร่วมกิจกรรม ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวัน “มาฆบูชา” ประจำปี 2565 https://for...
09/02/2022

ขอเชิญช่วนร่วมกิจกรรม ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวัน “มาฆบูชา” ประจำปี 2565

https://forms.gle/g4sHN7TmgwoCNXmi6

กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) หากท่านทำข้อสอบผ่านเกณฑ์ 75% จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ ผ่าน Gmail ที่ท่านลงทะเบียน

Photos from ศกภ.วิทยาลัยในวัง ศาลายา's post
08/02/2022

Photos from ศกภ.วิทยาลัยในวัง ศาลายา's post

03/02/2022

วิชาที่เต็ม
- ขนมไทย
-อาหารว่าง

02/02/2022

(รับสมัครออนไลน์)
เรียน ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)
เปิดระบบรับสมัครวันพรุ่งนี้เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครหลักสูตรรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ 40 ชม รอบวันจันทร์ - วันศุกร์จำนวน 2 รอบเปิดรับสมัครตั้ง...
01/02/2022

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครหลักสูตรรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ 40 ชม รอบวันจันทร์ - วันศุกร์
จำนวน 2 รอบ
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 - 10 กุมภาพันธ์ 2565 (รับสมัครออนไลน์)
เรียน ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง) เวลาเรียน 09.00 - 15.00 น.
คุณสมบัติ
อายุ 15 ปีขึ้นไป
สัญชาติไทย

ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ นางพัสสรณ์สิริ สุขเสงี่ยม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศกภ.( ...
29/01/2022

ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ นางพัสสรณ์สิริ สุขเสงี่ยม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศกภ.( วิทยาลัยในวัง ) เข้าร่วมโครงการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานจัดโครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน โดยมี นายภูมิพัทธ เรืองแหล่ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานในการประชุม เพื่อร่วมกันวางแผนและพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนงานของกลุ่มศูนย์ฝึกและพัฒนาราษฎรไทยบริเวณชายแดนให้สอดคล้องกับนโยบาย สำนักงาน กศน. และเตรียมความพร้อมการดำเนินงานจัดโครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน ณ ศฝช.เชียงราย อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ประชาสัมพันธ์ฝากติดตามรายการ วิทยาลัยในวัง สืบสานงานช่าง สร้างสรรค์อาชีพ #ตอนงานประดับมุกhttps://www.youtube.com/watch?v...
19/01/2022
รายการ วิทยาลัยในวัง สืบสานงานช่าง สร้างสรรค์อาชีพ #ตอนงานประดับมุก

ประชาสัมพันธ์
ฝากติดตามรายการ วิทยาลัยในวัง สืบสานงานช่าง สร้างสรรค์อาชีพ
#ตอนงานประดับมุก
https://www.youtube.com/watch?v=joVaBiK96RU

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ นางพัสสรณ์สิริ สุขเสงี่ยม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศกภ.(วิทยาลัยในวัง) ...
19/01/2022

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ นางพัสสรณ์สิริ สุขเสงี่ยม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศกภ.(วิทยาลัยในวัง) ข้าราชการ และพนักงานราชการ จัดกิจกรรมนิเทศการเรียนการสอนและนิเทศการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาวิชาชีพศิลปวัฒนธรรมไทย รูปแบบชั้นวิชาชีพ ๔๐ ชม จำนวน ๒ วิชา รอบที่ ๑ (วันจันทร์ - วันศุกร์) ดังนี้ ๑. วิชางานประดับมุก ๒. วิชาแกะสลักผักและผลไม้ เรียนระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)

Photos from ศกภ.วิทยาลัยในวัง ศาลายา's post
12/01/2022

Photos from ศกภ.วิทยาลัยในวัง ศาลายา's post

ที่อยู่

301 หมู่ 5
Nakhon Pathom
73170

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6624313623

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศกภ.วิทยาลัยในวัง ศาลายาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศกภ.วิทยาลัยในวัง ศาลายา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Pathom

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

กำลังรอเรียนวิชาเบเกอรี่ อยู่ค่ะ ไม่ทราบว่าจะมีลงทะเบียนได้เมื่อไหร่ค่ะ
เคยเรียนที่นี่ครับแต่ไม่จบหลักสูตร แต่ปัจจุบันได้นำความรู้และเทคนิคที่ได้จากการเรียนไปต่อยอดวิชาชีพในปีจจุบันเป็นอย่างมากครับ ขอบคุณทางสถาบันวิทยาลัยในวังครับ
ขอกราบขอบพระคุณ อ.ภารดี จารุจินดา ที่ได้สอนการทำผ้าบาติก ซึ่งดิฉันได้มาเรียน ที่วิทยาลัยในวังเมื่อ เดือน มิ.ย.2561 บัดนี้ ได้นำวิชาดังกล่าวมาประกอบอาชีพได้แล้วค่ะ 🙏🙏🙏ภาพที่เห็นคือ หมอนอิง ค่ะ😆
เรียนเครื่องหอม กลุ่มสนใจ 30 ชั่วโมง
ได้วิชาความรู้จากครูผู้สอนอย่างเต็มที่และความใส่ใจของครูที่มีต่อนักเรียน ครูกุ้งสอนสีผึ้งกะทิ กลับมาเลยลองใช้เองก่อน ปรากฎว่าใช้ดีมาก คุณภาพดีจริงๆค่ะ เป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆไม่มีอาการแพ้ใดๆ ( ปกติแล้วจะเป็นคนแพ้สารเคมีง่ายมากค่ะ) ทุกอย่างที่ครูสอนในวิชาเครื่องหอมนี้ ตั้งใจจะนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย จะนำความรู้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ขอบพระคุณทางศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัยในวังศาลายา ขอบพระคุณครูกุ้ง ที่สอนความรู้ดีๆนี้ให้นะคะ
เต็มเร็วมาก
หมู่ช่างเขียน ( งานจิตรกรรมไทย )
มีแบบที่เรียน วันเสาร์-อาทิตย์ มั้ยครับ
วิชาใบตองเรียนวันเสาร์เต็มยังคะ
เดือนตุลาเปิดรับสมัครเมื่อไหร่คะ
รบกวนขอสอบถามว่าครั้งต่อไปจะเปิดอบรมสอนทำบายศรีอีกเมื่อไหร่คะ ขอบคุณมากคะ
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Pathom (แสดงผลทั้งหมด)

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลั ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหา ชุดไทยแก้บนย่านาค ชุดไทยแก้ MU Sports Complex Mahidol University Archives and Museums กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาล Mahidol University ร้านสโนว์ไอซ์คาเฟ่ เตี๋ยวตำ Mahidol University International College - MUIC News สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพุ GlowX HYDRO MATT Bangkok Urban Architecture.Rmutr ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณ ท่อตันบางใหญ่ ท่อตันบางบัวท