สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

❤️การประชุมผู้บริหารสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวาระพิเศษ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ...
14/11/2023

❤️การประชุมผู้บริหารสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
วาระพิเศษ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบออนไลน์ ❤️

วันนี้
(วันพุธที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566)
เวลา 14:00 น. เป็นต้นไป

พระเดชพระคุณ #พระราชวัชราภรณ์
ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นประธานการประชุม, พระราชปริยัติสุนทร, พระราชวัชรวิสุทธิ์ และประธานเขตการศึกษาฯ ทุกเขต เข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพรียง

ในการนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยนายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม, นายภาณุพงศ์ คงเชื้อจีน ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา, ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย

#ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1.ขยายเวลาจัดส่งข้อมูล จศป.
เนื่องจาก จศป.ประเภทผู้ปฏิบัติงานสอน (ทั้งสามัญและบาลี) ที่ครองตำแหน่งในปัจจุบันมีอัตราว่างกว่า 200 อัตรา
โดยให้ทุกเขตไปดำเนินการพูดคุย/ประสาน/ทำความเข้าใจ จศป. ที่ประสงค์จะย้าย และโรงเรียนที่ประสงค์จะรับย้าย และให้ดำเนินการย้ายเข้าตามกรอบ ให้ครบทุกอัตราของเขต และจัดส่งข้อมูลที่สมบูรณ์ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 16 พ.ย. นี้
ทั้งนี้ สศป. จะส่งข้อมูลให้ พศ. ในวันศุกร์

2.ให้เร่งรัดดำเนินการกรอกข้อมูล eCitizan ถึงวันศุกร์ที่ 17 พ.ย. นี้ (ให้เรียบร้อยสมบูรณ์) และ พศ. จะใช้ตัวเลขดังกล่าวมาคำนวณจัดสรรงบประมาณรายการอื่นๆ โดยจะเบิกจ่ายให้ทันในไตรมาสแรกนี้

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

พระมหากิตตินนท์ กิตฺติวิญฺญู
โฆษกสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

“วันแม่แห่งชาติ”๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖เนื่องในวโรกาสมหามงคล วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนา...
12/08/2023

“วันแม่แห่งชาติ”
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
เนื่องในวโรกาสมหามงคล วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
#วันแม่แห่งชาติ #สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

“สศป ทั่วประเทศ น้อมดวงจิตอัญเชิญ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อธิษฐานพระไตรรัตน์ เทวา กราบสักการอภิบาล พระพันปีหลวง ทรงพระเจริญ”“ที...
12/08/2023

“สศป ทั่วประเทศ น้อมดวงจิต
อัญเชิญ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อธิษฐาน
พระไตรรัตน์ เทวา กราบสักการ
อภิบาล พระพันปีหลวง ทรงพระเจริญ”

“ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินี”
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

ทรงพระเจริญพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖******************ด้...
27/07/2023

ทรงพระเจริญ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
******************
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

วันศุกร์ที่ (๑๔ ก.ค. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด...
14/07/2023

วันศุกร์ที่ (๑๔ ก.ค. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นองค์ประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ในการนี้ พระราชวัชราภรณ์ ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย
ซึ่งโครงการจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ภาพจาก/เพจ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ #พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ #ขอพระองค์ทรงพร...
13/07/2023

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖
#พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
#ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชันษายิ่งยืนนาน

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จัด...
07/07/2023

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโรงแรมสกายวิวรีสอร์ท อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
จัดโดย...สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
********************************
วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖
เวลา ๐๘.๐๐ น. เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระราชวัชราภรณ์ ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เดินทางมาเป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าร่วมในพิธีด้วย
หลังจากนั้น นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง : การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษากับการพัฒนาครูแบบยั่งยืน บรรยายโดย นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. บรรยายพิเศษ : โดย พระครูปริยัติวีราภรณ์, รักษาการผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ, เลขานุการประธานกรรมการศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา, ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๙
จากนั้น เวลา ๑๔.๓๐ น. เปิดการเสวนาในหัวข้อเรื่อง : นโยบายการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่สอดคล้องกับ พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ บรรยายโดย คณะผู้บริหาร สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
****************************
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (วันสุดท้ายของโครงการฯ)
เวลา ๐๘.๐๐ น. คณะผู้บริหาร สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (สศป.) นำคณะผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สวดมนต์ก่อนเปิดการอบรมเป็นวันที่สอง
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง : การพัฒนาการศึกษากับงานวิจัยในชั้นเรียน โดย รศ.ดร.เอมอร แสนภูวา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมี นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมรับฟังบรรยายในครั้งนี้ด้วย
เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง : การเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพกับครูยุคใหม่ บรรยายโดย นายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มจร.
หลังจากนั้น พระครูสุวรรณสรานุกิจ, รักษาการรองประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา, ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๐ บรรยายสรุปโครงการฯ พร้อมกล่าวปิดโครงการอบรมในครั้งนี้

โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ กร...
06/07/2023

โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาฯ มากกว่า 400 รูป/คน ณ ห้องประชุมโรงแรมสกายวิว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
จัดโดย...สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ *********************************
วันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖
เวลา ๐๘.๐๐ น. เปิดลงทะเบียน สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
เวลา ๐๙.๓๐ น. พระราชวัชราภรณ์ ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาฯ โดยมี นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในพิธีด้วย หลังจากนั้น นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง : การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับ พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา ๑๒.๓๐ น. เป็นต้นไป บรรยายพิเศษเรื่อง : การบริหารโรงเรียนภายใต้ พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ บรรยายโดย ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ที่ปรึกษามหาเถรสมาคม, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อบป.สามัญ
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. เสวนาหัวข้อเรื่อง : นโยบายการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่สอดคล้องกับ พรบ. การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ บรรยายโดย คณะผู้บริหารสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (สศป.)
**********************
วันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (วันสุดท้าย)
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. ฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง : การบริหารโรงเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพกับผู้บริหารยุคใหม่ บรรยายโดย นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๒๐ น. ฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง : การพัฒนาโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม และสร้างความมั่นคงแห่งศาสนทายาท บรรยายโดย นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีฯ บรรยายพิเศษเรื่อง : ทิศทางการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กับการมีส่วนร่วมของ มมร.
หลังจากนั้นมอบเกียรติบัตร คนดีศรีปริยัติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ พร้อมกับมอบเกียรติบัตร (B-Net) แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ด้วย
เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. กล่าวปิดโครงการ พร้อมกับบรรยายสรุป โดย พระราชวัชราภรณ์ ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา หลังจากนั้น เลขานุการประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กล่าวถวายรายงาน พร้อมกับปิดโครงการฯ

วันที่ 6 ก.ค. 2566 เวลา 8.30 น. #พระราชวัชราภรณ์ ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นประธานเปิดโครงก...
06/07/2023

วันที่ 6 ก.ค. 2566 เวลา 8.30 น. #พระราชวัชราภรณ์ ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
********
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมสกายวิวรีสอร์ต อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
โดยมี #นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวถวายรายงาน...
#สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
#สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

วันที่ 4 ก.ค. 2566 เวลา 8.30 น. #พระราชวัชราภรณ์ ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นประธานเปิดโครงก...
04/07/2023

วันที่ 4 ก.ค. 2566 เวลา 8.30 น. #พระราชวัชราภรณ์ ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนา ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมสกายวิวรีสอร์ต อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
โดยมี #นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวถวายรายงาน...
#สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
#สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

"ขอพระองค์ทรงพระเจริญ"๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม...
04/07/2023

"ขอพระองค์ทรงพระเจริญ"

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖
วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

#ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
#สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

30/06/2023
26/06/2023

โครงการปลูกฝังจิตพอเพียงต้านทุจริตแก่คนไทย (วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร)
จัดโดย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
และศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ครั้งที่ ๔ หัวข้อ "กลไลในยุคปัญญาประดิษฐ์ vs กลไลทางศาสนา"
วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
ณ หอประชุมสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร

"ทีฆายุโก โหตุ สงฺฆราชา" เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติทรงมีพระชนมมายุ ๘ รอบ ครบ ๙๖ พรรษา  ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖สมเด็จพระอร...
26/06/2023

"ทีฆายุโก โหตุ สงฺฆราชา"

เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ
ทรงมีพระชนมมายุ ๘ รอบ ครบ ๙๖ พรรษา
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ ๒๐

#ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
#เกล้าฯ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

22/06/2023
วันคล้ายวันพระราชสมภพ #29 เมษายน #สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร #ข...
29/04/2023

วันคล้ายวันพระราชสมภพ #29 เมษายน
#สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

#ขอพระองค์ทรงพระเจริญ #ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
#ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม
#สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

05/04/2023
2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระองค์ทรงพระเจร...
01/04/2023

2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (สศป)

 #ขอน้อมถวายมุทิตาสักการะผู้บริหารการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา #ในวาระอายุวัฒนมงคล ๖๗ ปี ๔๖ พรรษา ๑ เมษายน ๒๕๖...
01/04/2023

#ขอน้อมถวายมุทิตาสักการะผู้บริหารการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา #ในวาระอายุวัฒนมงคล ๖๗ ปี ๔๖ พรรษา ๑ เมษายน ๒๕๖๖
#พระเดชพระคุณพระราชปริยัติสุนทร
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๒
รก.รองประธานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

#ขอถวายมุทิตาอายุวัฒนมงคลยิ่ง
#สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
#ภาพ:พระมหาชาตรี เตชธมฺโม

ขอถวายความอาลัยผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มรณภาพอย่างสงบ #พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร(วีระ เย็นเต็...
30/03/2023

ขอถวายความอาลัยผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มรณภาพอย่างสงบ
#พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร
(วีระ เย็นเต็กมหาเถระ/โพธิชาญประเสริฐ)
อดีตเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม
อดีตรักษาการเจ้าอาวาสวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม
อดีตรักษาการเจ้าอาวาสวัดพุทธคุณ
อดีตผู้จัดการโรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา

๏ ลำดับสมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็น "หลวงจีนวินัยธรเย็นเต็ก" คณานุกรมในพระคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้ง)
พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็น "หลวงจีนธรรมรักษ์จีนประจิต" ผู้ช่วยปลัดซ้าย
พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็น "พระอาจารย์จีนธรรมคณาธิการ ไพศาลสมณกิจ" (เสมอพระราชาคณะชั้นสามัญ)
พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น "พระคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร พุทธบริษัทจีนเนตา" (เสมอพระราชาคณะชั้นเทพ)
พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น "พระคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร พุทธบริษัทจีนวิเนตา สาธุชนธรรมประสิทธิ์ บรมนริศรานุวัตร" (เสมอพระราชาคณะชั้นเทพพิเศษ)
พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น "พระคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร พุทธบริษัทจีนพิเนต วิเทศธรรมประสิทธิ์ บรมนริศรานุวัตร" (เสมอพระราชาคณะชั้นธรรม)
พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น "พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร พุทธบริษัทจีนพิเนต วิเทศธรรมประสาท นวกิจพิลาสประยุกต์ ทำนุกจีนประชาวิสิฐ" (เสมอพระราชาคณะชั้นธรรมพิเศษ)

#ขอน้อมถวายความอาลัยยิ่ง
#สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

ขอถวายความอาลัยผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มรณภาพด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ “พระครูสุตภาวนาพิธาน” (สุวภั...
29/03/2023

ขอถวายความอาลัยผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มรณภาพด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ “พระครูสุตภาวนาพิธาน” (สุวภัทร ป.ธ.๔ , ดร.) อดีตผู้บริหารโรงเรียนวิจิตรธรรมวิทยา สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๒ อดีต รจอ.เมืองฉะเชิงเทรา อดีต ผจล.วัดโสธรวราราม

#ขอถวายความอาลัยยิ่ง
#สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกศึกษา
#ข้อมูล:พระมหาชาตรี เตชธมฺโม ดวงมณี

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูสิริธรรมนิเทศก์ (พูลสวัสดิ์ ติสสเทโว) อดีต รก.ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ...
19/03/2023

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูสิริธรรมนิเทศก์ (พูลสวัสดิ์ ติสสเทโว) อดีต รก.ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗
**********************
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ พระราชวัชราภรณ์ ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูสิริธรรมนิเทศก์ (พูลสวัสดิ์ ติสสเทโว) อดีตรักษาการประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ (ขอนแก่น, เลย, หนองบัวลำภู), อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีนวล, อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านแฮด, อดีตผู้จัดการโรงเรียนประภัสสรวิทยา
ประกอบพิธี ณ เมรุชั่วคราว วัดศรีนวล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

19/03/2023

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูสิริธรรมนิเทศก์ (พูลสวัสดิ์ ติสสเทโว) อดีตรักษาการประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ (ขอนแก่น, เลย, หนองบัวลำภู), อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีนวล, อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านแฮด, อดีตผู้จัดการโรงเรียนประภัสสรวิทยา
ประกอบพิธี ณ เมรุชั่วคราว วัดศรีนวล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. #พระเดชพระคุณพระสิริปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดเมืองยะลา พระอารามหลวง ผู้จัดการโรงเรียนพร...
16/03/2023

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. #พระเดชพระคุณพระสิริปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดเมืองยะลา พระอารามหลวง ผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดเมืองยะลา กล่าวปรารภวัตถุประสงค์การขยายชั้นเรียน #ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา กล่าวถึงความ เป็นมาและความพร้อมในการขยายชั้นเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดเมืองยะลา
#นายจักรพงศ ธรรมธนภัทร ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก สามัญศึกษาวัดเมืองยะลา นำเสนอผลงานการเตรียมพร้อมเพื่อขอ อนุญาตการขยายชั้นเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดเมืองยะลา..ทั้งนี้มีนายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุม

#พระเดชพระคุณพระราชวัชราภรณ์ ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มอบหมายภารกิจการตรวจเยี่ยม ความพร้อม ให้แก่...
พระครูปริยัติวีราภรณ์ เลขานุการประธานกรรมการ การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา, ตรวจสอบความพร้อมและเสนอแนะการขยายชั้นเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดเมืองยะลา

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ พระราชวัชราภรณ์ ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มอบหมาย #พระครูปริยัติวีราภรณ์...
16/03/2023

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ พระราชวัชราภรณ์ ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มอบหมาย #พระครูปริยัติวีราภรณ์ เลขานุการประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พร้อมคณะ เยี่ยมชมความพร้อม..ซึ่งได้เดินทางตรวจเตรียม โรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยาวัดพระนคร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
#กำหนดการดังนี้
๑๓.๓๐ น. คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และองค์กรเครือข่าย พร้อมกัน ณ ห้องประชุม
๑๔.๐๐ น. #พระครูสิริวินัยบรรหาร ประธานเขตการศึกษา ปส.๒ มอบหมายภารกิจให้.... #นายปรัชญาวิชญ์ นุ่มนวล นักวิชาการศาสนา ปส.๒
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๒ กล่าวรายงาน และแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม

#พระเดชพระคุณพระราชวิสุทธิกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร, เจ้าคณะภาค ๑๖ (ธรรมยุต), ผู้จัดการโรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา กล่าวปรารภการสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

#พระครูเหมเจติยาภิบาล,ดร. ผู้อำนวยการโรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา นำเสนอผลงานการดำเนินการบริหารจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

#พระครูปริยัติวีราภรณ์ เลขานุการประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากล่าวขอบคุณ ให้กำลังใจ สนับสนุนการศึกษา และแจ้งวัตถุประสงค์การเยี่ยมชมโรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ พระราชวัชราภรณ์ ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มอบหมาย พระครูปริยัติวีราภรณ์ เล...
16/03/2023

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ พระราชวัชราภรณ์ ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มอบหมาย พระครูปริยัติวีราภรณ์ เลขานุการประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พร้อมคณะ เยี่ยมชมและให้กำลังใจ..เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ วัดบางขยาราม ตำบลบางชนะ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรฺธานี ในการจัดเรียนการสอนและขอเปิดขยายชั้นเรียน ภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖ พระราชวัชราภรณ์ ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มอบหมาย พระครูปริยัติวีราภรณ์ เล...
16/03/2023

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖ พระราชวัชราภรณ์ ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มอบหมาย พระครูปริยัติวีราภรณ์ เลขานุการประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พร้อมคณะ เยี่ยมชมและให้กำลังใจ..ซึ่งได้เดินทางตรวจเตรียมโรงเรียนพุทธรังษีพิทยาลัย วัดราชบุรณะ พระอารามหลวง ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร..ทั้งนี้ได้ ร่วมหารือ รับฟังปัญหาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ..เรื่องการขอเปิด-ขยายชั้นเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๒ (ภาคใต้)

วันเสาร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖ พระราชวัชราภรณ์ ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มอบหมาย พระครูปริยัติวีราภ...
16/03/2023

วันเสาร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖ พระราชวัชราภรณ์ ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มอบหมาย พระครูปริยัติวีราภรณ์ เลขานุการประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พร้อมคณะ เยี่ยมชมและให้กำลังใจ ..ซึ่งได้เดินทางตรวจเตรียม โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดธรรมิการามวรวิหาร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องการขอเปิด-ขยายชั้นเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๒ (ภาคใต้)

รอง ผวจ.สุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับพระครูปริยัติวีราภรณ์ และประชุมตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผน...
14/03/2023

รอง ผวจ.สุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับพระครูปริยัติวีราภรณ์ และประชุมตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์

วันนี้ (13 มี.ค.66) ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดบางขยาราม ตำบลบางชนะ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับพระครูปริยัติวีราภรณ์
เลขานุการประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาและประชุมตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ เพื่อรับการขยายชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า สถาบันพระพุทธศาสนา นับเป็นสถาบันที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงของชาติสถาบันหนึ่ง เนื่องจากศาสนาได้หล่อหลอมบุคคลให้เกิดการพัฒนาเป็นคนดีมีคุณธรรม และพัฒนาสังคม ให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา นับเป็นปัญหาระดับชาติที่ทุกภาคส่วนของสังคมต้องหันมาให้ความสำคัญ บทบาทภารกิจสำคัญของสถาบันศาสนา คือ การจัดการศึกษาที่จะช่วยเหลือเยาวชนที่ขาดโอกาส เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว และการนำหลักธรรมคำสอนหรือการเผยแผ่ธรรมะสู่เยาวชน ให้สามารถนำหลักธรรมคำสอนไปประพฤติปฏิบัติเป็นวิถีชีวิตของตนเองได้ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นสถานศึกษาที่วัดจัดการศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และเป็นการศึกษาพระพุทธศาสนาทั้งแผนกบาลีสนามหลวงและธรรมสนามหลวง ควบคู่กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้แด่พระภิกษุ และสามเณร

ทั้งนี้ คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม (กศป.) เป็นผู้กำหนดนโยบาย แผนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมและมาตรฐานสถานศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาควบคุมดูแลและกำกับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โดยมุ่งเน้นหลักการสร้างศาสนาทายาทสู่สังคม เฉพาะในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประกอบด้วย 1. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ ตั้งอยู่ที่วัดบางขยาราม ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 2. โรงเรียนแสงธรรมพิทยาคม ตั้งอยู่ที่วัดวิภาวดีกาญจนา ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3. โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไขยาวิทยา ตั้งอยู่ที่ วัดพระบรมธาตุไซยาราชวรวิหาร ตำบลเวียง อำเภอไชยา 4. โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดโฉลกศิลาราม ตั้งอยู่ที่ วัดโฉลกศิลาราม ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร โรงเรียนเหล่านี้ได้รับการคาดหวังให้เป็นสถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนาที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม โดยการเข้าไปมีส่วนผลักดันสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นสังคมไทย ด้วยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน โดยจะนำหลักธรรมคำสอนผ่านกระบวนการเรียนรู้ในระบบ ถ่ายทอดวิชาทางศาสนากับพระภิกษุสงฆ์โดยตรง และจะได้รับการอบรมบ่มนิสัยในเรื่องกิริยามารยาท ความอ่อนน้อมและคุณงามความดี มีภูมิต้านทานเข้มแข้ง ก็จะสามารถลดปัญหาต่างๆ ในสังคมลงได้ ซึ่งทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ชื่อว่าเป็นเมืองคนดี เป็นที่อยู่ของนักปราชญ์ระดับโลก ในทางพระพุทธศาสนา คือ หลวงพ่อพุทธทาส แห่งสวนโมกข์ อำเภอไซยา มียุทธศาสตร์ที่จะพัฒนาจังหวัดให้เป็นแหล่งการศึกษาและพัฒนาคุณธรรม ฉะนั้น ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักถึงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กเยาวชน พ่อแม่ผู้ปกครองต้องดูแลเอาใจใส่บุตรหลานอย่างใกล้ชิด ครูต้องมีสำนึกและจิตวิญญาณของความเป็นครูเพิ่มขึ้น หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน องค์กรศาสนา สื่อมวลชนทั้งหลายต้องตื่นตัว ผนึกกำลังร่วมกันเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยึดหลักคุณธรรมนำชีวิตไปสู่ความสุข และที่สำคัญต้องเป็นความสุขแบบเรียบง่ายและยั่งยืน

รอง ผวจ.สุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับพระครูปริยัติวีราภรณ์ และประชุมตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรีย.....

กราบมุทิตา พระครูปริยัติวีราภรณ์  #เนื่องในวันอายุวัฒนมงคล ๕๔ ปี {ธีรศักดิ์ ญาณวีโร ป.ธ.๔ น.บ.} #เจ้าคณะอำเภอลืออำนาจ ...
10/03/2023

กราบมุทิตา พระครูปริยัติวีราภรณ์ #เนื่องในวันอายุวัฒนมงคล ๕๔ ปี {ธีรศักดิ์ ญาณวีโร ป.ธ.๔ น.บ.}
#เจ้าคณะอำเภอลืออำนาจ
#เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ
รองเจ้าอาวาสวัดบ่อชะเนง
วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จัดประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖********************************    ...
08/03/2023

สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จัดประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
********************************
วันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะกรรมการบริหาร สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จัดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมี พระราชวัชราภรณ์ ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั้ง ๑๔ เขต ร่วมประชุมด้วย
ณ ห้องประชุม สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดชูจิตธรรมาราม (สนง.ชั่วคราว) ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สายตรงของการเป็นครู คือ หลักสูตรปริญญาทางการศึกษา ซึ่ง ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เป็นแม่งานหลักในการผลิตบัณฑิต และวิชาเอกที่...
07/03/2023

สายตรงของการเป็นครู คือ หลักสูตรปริญญาทางการศึกษา ซึ่ง ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เป็นแม่งานหลักในการผลิตบัณฑิต และวิชาเอกที่เรียน คือ วิชาเอกที่จัดการเรียนการสอนในการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส่วนสายอาชีวะจะมีครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นผู้ผลิต
สำหรับผู้สนใจวิชาชีพครูที่มาจาก ป.ตรีอื่น สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรวิชาชีพครู ซึ่งมีอยู่ 3 คุณวุฒิ คือ ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก เลือกได้ตามความสมัครใจ
เมื่อเข้าสู่กระบวนการเรียนทุกหลักสูตร จะต้องไปเข้ากระบวนการทดสอบความรู้และประเมินสมรรถนะวิชาชีพครูทุกหลักสูตร เพื่อนำไปยื่นขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเมื่อจบการศึกษา่

อัพเดต #เส้นทางเข้าสู่การเป็นครู 16 ธันวาคม 2565

#เริ่มต้นเป็นครูอย่างไร?

1. เส้นทางการเป็นข้าราชการครู https://web.facebook.com/Thirakoonyodmadi/photos/246538503694050

2. ปริญญาทางครู https://web.facebook.com/Thirakoonyodmadi/photos/356236299390936

3. วิธีเรียนให้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู https://web.facebook.com/Thirakoonyodmadi/photos/340108194337080

4. จำนวนมาตรฐานวิชาชีพในปัจจุบัน https://web.facebook.com/Thirakoonyodmadi/photos/324948639186369

5. หลักสูตรที่คุรุสภารับรอง https://web.facebook.com/Thirakoonyodmadi/photos/195368488811052

ลิงก์ตรวจสอบหลักสูตรที่คุรุสภารับรอง https://www.ksp.or.th/ksp2018/cert-stdksp/

6. ป.ตรีอื่นก่อนเปลี่ยนสายมาวิชาชีพครู สำรวจวิชาเอกที่ตนเองมีเสียก่อน https://web.facebook.com/Thirakoonyodmadi/photos/316179046729995

7. วิธีสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู https://web.facebook.com/Thirakoonyodmadi/photos/206811941000040

8. ตัวอย่างการสมัครทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 https://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/11/25005/?fbclid=IwAR2E7ZXgkLvAZBZ57hCIkZs8lPtddKgdS_XRlnVCkN9n4XRAoWGGESnZtnc

9. การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/11/40844/?fbclid=IwAR1chEIPiakA-qBMoOnAD4m_Xt0Q1zY3F2qpcxz7Gh0MqCk6QU3aPKsgm8U............
คำอธิบาย จากเพจ https://www.facebook.com/photo?fbid=576827814249772&set=a.537689324830288

10. สาขาขาดแคลน อ่านตรงนี้ https://www.blockdit.com/posts/611c58845445370f9eee8757?fbclid=IwAR3i1FSnRzjuzf2DHhZpgBRY4oAkvI4gbtSSHgMAyT6hWBS_jUoNPcfdp5Q

11.เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th

12. กรณี ป.ตรีอื่นต้องการทราบว่า วิชาเอกที่มี สามารถเทียบเคียงสมัครสอบบรรจุวิชาเอกใดของวิชาชีพครูได้บ้าง ให้ใช้วิธีเข้ากูเกิล เข้าสืบหาประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วยปีล่าสุดของสังกัดใดก็ได้ เพื่อดูรายละเอียด
เพราะถ้าในประกาศรับสมัครไม่มีชื่อวิชาเอกเรา ก็ไม่สามารถสมัครได้

สำหรับสายช่าง ให้สืบค้นประกาศรับสมัครสอบบรรจุของครูอาชีวะ เพื่อเปรียบเทียบ

สำหรับสายตรง (ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์อุตสาหกรรม) สมัครได้โดยตรง ตามวิชาเอกที่จบมา

สำหรับเอกชน ขึ้นอยู่กับประกาศของโรงเรียน

07/03/2023

ดาวน์โหลด คู่มือการปฎิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
🔗 https://krudiary.com/?p=6576

03/03/2023

14 เขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ลงนามปฏิญญาสานพลังขับเคลื่อนโรงเรียนพระปริยัติธรรม "ปลอดบุหรี่" สร้างเสริมสุขภาวะ "สามเณร" ภายใต้กรอบทิศทาง "ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ"
------------------------------
ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 1-14 พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีองค์กรความร่วมมือด้านสุขภาพพระสงฆ์ ร่วมกันทำพิธีลงนามปฏิญญา สานพลังขับเคลื่อนโรงเรียนพระปริยัติธรรมปลอดบุหรี่และสร้างเสริมสุขภาวะสามเณร เมื่อวันที่ 28 ก.พ 2566 ณ สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเขต 5 อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

สำหรับสถานการณ์ปัจจุบัน พบว่าสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม กำลังประสบปัญหาพฤติกรรมสุขภาพที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาวะ จึงได้เกิดเวทีสานพลังขับเคลื่อนนโยบายนี้ เพื่อเป็นการแสดงจุดยืนขององค์กรความร่วมมือในการสนับสนุนในการขับเคลื่อนการสร้างสุขภาวะพระสงฆ์ ตามกรอบทิศทางการพัฒนาสุขภาวะภายใต้ ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ และธรรมนูญสุขภาพในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ซึ่งทำให้เห็นถึงความตื่นตัวของผู้บริหารโรงเรียนพระประยัติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามเณรในโรงเรียน ในการขับเคลื่อนไปสู่โรงเรียนพระปริยัติธรรมปลอดบุหรี่ ภายใต้ความอยากเห็นสุขภาพหรือสุขภาวะของศาสนาทายาทของสังคมไทย

ทั้งนี้ ภายหลังจากการประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2560 ภายใต้หลักการสำคัญคือ “ทางธรรมนำทางโลก” เป็นเวลากว่า 5 ปี ได้มีการนำธรรมนูญฯ ฉบับนี้ไปอ้างอิงในการขับเคลื่อนสุขภาวะพระสงฆ์ ภายใต้การดำเนินงานหน่วยงานของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมถึงหน่วยงานภาคีพันมิตรด้านการสร้างเสริมสุขภาพพระสงฆ์
------------------------------
อ่านต่อ : https://main.healthstation.in.th/news/show/587

ผบ.ตร.มอบรางวัลให้พระกระโดดกำแพง ช่วยป้าร้านของชำถูกทำร้าย ตามโครงการ “ทำดี มีรางวัล” พระทั้ง2 รูป วัดโขดหิน จ.ระยอง ที่...
03/03/2023

ผบ.ตร.มอบรางวัลให้พระกระโดดกำแพง ช่วยป้าร้านของชำถูกทำร้าย ตามโครงการ “ทำดี มีรางวัล”

พระทั้ง2 รูป วัดโขดหิน จ.ระยอง ที่กระโดดกำแพงช่วยป้าร้านขายของชำถูกทำร้าย มีดจี้คอ ชื่นชมในความกล้าหาญ ยกเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

วันที่ 3 มี.ค. 66 พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง โฆษก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า “ตามที่ปรากฏตามสื่อสังคมออนไลน์ พระ 2 รูป กระโดดกําแพงช่วยป้าเจ้าของร้านของชํา ขณะโดนชายบุกล็อคคอ ซึ่งพระ 2 รูปดังกล่าวคือ พระขวัญเมือง ศิริธัมโม และ พระสมศรี ธรรมะสาโร วัดโขดหิน ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง โดยตามวันเวลาที่เกิดเหตุ พระขวัญเมืองฯ และ พระสมศรีฯ ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ จึงได้พากันกระโดดกําแพงสูง 3 เมตร เข้าไปช่วยเหลือนางสําเนา เค้าคล่อง ที่กําลังถูกคนร้ายล็อคคอและใช้มีดจี้ เมื่อคนร้ายเห็นพระขวัญเมืองฯ และพระสมศรีฯ วิ่งเข้ามา คนร้ายก็ได้ปล่อยตัว นางสําเนาฯและหลบหนีไป
สํานักงานตํารวจแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทําของ พระขวัญเมืองฯ และ พระสมศรีฯ สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติยกย่องสรรเสริญเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคมทั้งนี้ พล.ต.อ.ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ได้กล่าวชื่นชมในความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว พร้อมด้วยไหวพริบปฏิภาณและจิตวิญญาณของความเป็นพลเมืองที่ดี คิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสํานึกที่ดีหรือจิตสาธารณะ ที่เห็นบุคคลอื่นได้รับอันตราย ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและทันท่วงที โดยมิได้เกรงกลัวต่อภยันอันตรายแต่อย่างใด ทําให้ไม่เกิดความสูญเสียหรือเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้น สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ ยกย่องสรรเสริญ “ตามโครงการทำดีมีรางวัล” เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมสืบไป”
โดย ผบ.ตร. ได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.พงศ์พันธ์ วงษ์มณีเทศ ผบก.ภ.จว.ระยอง เป็นผู้แทนในการมอบประกาศเกียรติคุณและ รางวัลตามโครงการ “ทําดี มีรางวัล” ให้แก่พระขวัญเมืองฯ และ พระสมศรีฯ รวมทั้งได้ถวายปัจจัยให้พระสงฆ์ทั้ง 2 รูป จำนวน 20,000 บาท เพื่อร่วมทำบุญส่วนหนึ่งด้วย เพื่อเป็นขวัญกําลังใจ
สำหรับ โครงการ “ทำดี มีรางวัล” จะมอบรางวัลให้กับข้าราชการตำรวจหรือประชาชนที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ทำงานเชิงรุก เพื่อความสงบสุขของประชาชน ประกอบคุณงามความดี ช่วยเหลือประชาชน หรือทางราชการ ประพฤติตนดี คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมและช่วยเหลือประชาชนจนเป็นที่ยอมรับต่อสังคม”

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 พระเดชพระคุณ พระราชวัชราภรณ์ ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นประธ...
03/03/2023

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 พระเดชพระคุณ พระราชวัชราภรณ์ ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 7 (ขอนแก่น, เลย และหนองบัวลำภู) ประจำปีการศึกษา 2565
ณ วัดธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ที่อยู่

สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
Nakhon Pathom
73170

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6635745066

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Pathom

แสดงผลทั้งหมด
#}