สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน สำนักงานอุตสาหกกรมจังหวัดนครปฐม

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวกมลรัตน์ จิตตสินนวา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางสาวพิช...
09/06/2021

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวกมลรัตน์ จิตตสินนวา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางสาวพิชชาภัสร์ เจริญชัยสมบัติ ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม และนางสาวมัทนา เพ็งสว่าง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สำหรับกลุ่มเป้าหมายการดำเนินงานของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ เลขที่ 16 หมู่ที่ 9 ตำบลสระกระเทียม อ.เมือง จ.นครปฐม ประกอบกิจการ ผ้าทอ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวกมลรัตน์ จิตตสินนวา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางสาวพิชชาภัสร์ เจริญชัยสมบัติ ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม และนางสาวมัทนา เพ็งสว่าง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สำหรับกลุ่มเป้าหมายการดำเนินงานของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ เลขที่ 16 หมู่ที่ 9 ตำบลสระกระเทียม อ.เมือง จ.นครปฐม ประกอบกิจการ ผ้าทอ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวกมลรัตน์ จิตตสินนวา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางสาวพิช...
09/06/2021

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวกมลรัตน์ จิตตสินนวา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางสาวพิชชาภัสร์ เจริญชัยสมบัติ ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม และนางสาวมัทนา เพ็งสว่าง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ออกเยี่ยมสถานประกอบการ เพื่อศึกษา สำรวจและวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมในจังหวัด ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมภูมิภาค จำนวน 2 สถานประกอบการ ดังนี้
1.บริษัท น้ำพริกธนพร จำกัด เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ต.สวนป่าน อ.เมือง จ.นครปฐม ประกอบกิจการ การผลิตน้ำพริก น้ำพริกตาแดง น้ำพริกแมงดา น้ำพริกเผา ฯลฯ
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูตะวัน นครปฐม เลขที่ 36/4 หมู่ที่ 9 ต.หนองงูเหลือม อ.เมือง จ.นครปฐม ประกอบกิจการ การผลิตน้ำมันสกัดเย็น น้ำมันงาดำ น้ำมันมะรุม ฯลฯ

Timeline Photos
08/06/2021

Timeline Photos

มาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่เป็นลูกหนี้สินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง หรือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบที่ 3

พักชำระหนี้เงินต้นนานสูงสุด 6 เดือนถึงสิ้นปี 2564

ยื่นความประสงค์ ณ สาขาของ SME D Bank ที่ท่านใช้บริการ หรือในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2564

สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
https://is.gd/ujaXZq

📣ด่วนที่สุด📣สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมทุกโรงงาน ดำเนินการตามมาตรการป้องกั...
08/06/2021
Thai Stop Covid Plus | Document

📣ด่วนที่สุด📣สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมทุกโรงงาน ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานประกอบกิจการโรงงานตามที่ กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดดังนี้...
1.) ให้สถานประกอบการ โรงงานประเมินตนเองผ่าน Platform Online Thai Stop Covid Plus #อย่างน้อย2สัปดาห์ต่อครั้ง
✅ โรงงานที่มีคนงานตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 นี้♦️♦️
✅ สำหรับโรงงานอื่นๆให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิถุนายน 2564 นี้
หรือ📱ตามลิ้งค์นี้ https://stopcovid.anamai.moph.go.th/th/factory-m
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
🧶🧶เลือกเมนู 🧶🧶
👉🏻👉🏻ทำแบบประเมินตนเองสถานประกอบกิจการหรือโรงงาน
👉🏻👉🏻กรอกข้อมูล
👉🏻👉🏻กดบันทึก เพื่อส่งข้อมูล เป็นอันเสร็จสิ้นการดำเนินการ

แพลตฟอร์มสนับสนุนสังคมไทย ผู้ประกอบการมั่นใจ ประชาไทยปลอดภัยโควิด

Photos from สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม's post
04/06/2021

Photos from สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม's post

Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post
04/06/2021

Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post

Timeline Photos
03/06/2021

Timeline Photos

๓ มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม

เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง ส่งผลกระทบต่อร...
02/06/2021

เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาภาระการชำระหนี้ของลูกหนี้สินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ให้มีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจต่อไปได้ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ได้เนินการออก “ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่เป็นลูกหนี้สินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง หรือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 3 พ.ศ.2564” เพื่อให้ลูกหนี้สินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมมาตรการ สามารถยื่นความประสงค์ ณ หน่วยร่วมดำเนินการในเขตพื้นที่สถานประกอบการตั้งอยู่ หรือช่องทางอื่นๆ ที่หน่วยร่วมดำเนินการ
📌📌กำหนด ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 รายละเอียดปรากฏดังที่แนบมานี้
☎☎ สอบถามเพิ่มเติม 0 3434 0315

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนอ...
02/06/2021

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Network) จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2564 และประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมพิมานปฐม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม และผ่านโปรแกรม Zoom conference โดยนายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมฯ โดยการประชุมฯ มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. แจ้งผลการดำเนินงานโครงการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่เขตผังเมืองรวมอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. พิจารณาแผนการดำเนินงานการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 (Action plan)
3. พิจารณาแผนการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2565
4. พิจารณาแบบสอบถามการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศต่อสาธารณะ จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2564
5. พิจารณาแบบสอบถามการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลการจัดการด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และสารเคมีของโรงงานต่อสาธารณะ จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2564

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Network) จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2564 และประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมพิมานปฐม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม และผ่านโปรแกรม Zoom conference โดยนายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมฯ โดยการประชุมฯ มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. แจ้งผลการดำเนินงานโครงการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่เขตผังเมืองรวมอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. พิจารณาแผนการดำเนินงานการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 (Action plan)
3. พิจารณาแผนการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2565
4. พิจารณาแบบสอบถามการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศต่อสาธารณะ จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2564
5. พิจารณาแบบสอบถามการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลการจัดการด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และสารเคมีของโรงงานต่อสาธารณะ จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2564

📣📣📣”สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ขอแจ้งเพื่อทราบโดยทั่วกัน....
28/05/2021

📣📣📣”สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ขอแจ้งเพื่อทราบโดยทั่วกัน....

กระทรวงอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างขยายเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีออกไปอีก 1 ปี ต่อเนื่องจากกฎกระทรวงฉบับนี้ครับ#กฎกระทรวง

Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post
28/05/2021

Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post

27/05/2021

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#หน่วยราชการในพระองค์
#ทรงพระเจริญ

Timeline Photos
27/05/2021

Timeline Photos

คําแนะนําด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สําหรับสํานักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการหรือโรงงาน (GOOD FACTORY PRACTICE) 🏭👩‍🏭👨‍🏭

สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดคู่มือคำแนะนำ 👉 https://is.gd/9SQf9J
ที่มา: สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมนายกเหล่ากาชาด เป็นประธานรับมอบขอ...
25/05/2021

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมนายกเหล่ากาชาด เป็นประธานรับมอบของอุปโภค/ บริโภค และเงินบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธา/ ผู้ประกอบกิจการโรงงาน และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ณ ห้องแถลงข่าว ศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 จังหวัดนครปฐม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อขยาย) เพื่อนำไปช่วยโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 ของจังหวัดนครปฐมและจัดทำถุงยังชีพ โดยมีรายชื่อผู้มีจิตศรัทธาและผู้ประกอบกิจการโรงงาน ดังนี้
1. บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) บริจาคข้าวสาร 750 กิโลกรัม
2. บริษัท สยามฟู้ดส์อินดัสทรี้ จำกัด บริจาคขนม 15 ลัง
3. บริษัท โรงงานสุราพิเศษสุวรรณภูมิ จำกัด บริจาคข้าวสาร 600 กิโลกรัม
4. บริษัท แฟชั่นฟู้ด จำกัด บริจาคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 20 ลัง
5. บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด บริจาคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 10 ลัง

Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post
21/05/2021

Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. นายณัช จันทนะ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนาง...
20/05/2021

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. นายณัช จันทนะ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางณิชกุล สระน้ำ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนายธวัชชัย ไชยลังการ ตำแหน่ง วิศกรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียน และทบทวนเกณฑ์และตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศฉบับปรับปรุง ปี 2562 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Microsoft Team จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อให้ข้อคิดเห็น ขอเสนอแนะต่อการถอดบทเรียน และทบทวนเกณฑ์และตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมีประเด็นร่วมให้ข้อคิดเห็น ดังนี้
1. เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่อยากให้เป็น
2. ปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
3. ปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
4. มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
5. การประเมินเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไข
- ความสอดคล้องกับประเด็นปัญหาของพื้นที่
- ระดับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
- เกณฑ์ตัวชี้วัด
- ระบบการประเมินการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
โดยจะนำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมประชุม สรุปเสนอต่อคณะกรรมการชำนาญการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. นายณัช จันทนะ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางณิชกุล สระน้ำ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนายธวัชชัย ไชยลังการ ตำแหน่ง วิศกรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียน และทบทวนเกณฑ์และตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศฉบับปรับปรุง ปี 2562 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Microsoft Team จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อให้ข้อคิดเห็น ขอเสนอแนะต่อการถอดบทเรียน และทบทวนเกณฑ์และตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมีประเด็นร่วมให้ข้อคิดเห็น ดังนี้
1. เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่อยากให้เป็น
2. ปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
3. ปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
4. มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
5. การประเมินเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไข
- ความสอดคล้องกับประเด็นปัญหาของพื้นที่
- ระดับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
- เกณฑ์ตัวชี้วัด
- ระบบการประเมินการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
โดยจะนำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมประชุม สรุปเสนอต่อคณะกรรมการชำนาญการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป

ด้วย กระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมทุกโรงงาน ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม  ภายใ...
17/05/2021

ด้วย กระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมทุกโรงงาน ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นั้น
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ขอความร่วมมือให้โรงงานในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ดำเนินการบันทึกข้อมูลปริมาณ, วัตถุดิบ, ผลิตภัณฑ์ และกากอุตสาหกรรมผ่านเมนู G14 ของระบบการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์ (จัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว) เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลโรงงาน (Big Data) ให้เป็นปัจจุบัน ในการนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการบันทึกข้อมูล สำนักงานฯ ได้แนบ QR Code คู่มือการสมัครใช้บริการ และการใช้งานระบบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์เมนู G14 ปรากฎตามที่แนบมานี้
**หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถดูรายละเอียดหรือติดต่อสอบถามได้ทาง
📌📌 เฟสบุค “กลุ่มอุตสาหกรรมทวารวดี” : https://www.facebook.com/groups/2876859595755182
☎☎ โทรศัพท์ : 0 3434 0311 ต่อ 103 หรือ 0 3419 0910 ต่อ 3

Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post
14/05/2021

Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post

ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม มีนโยบายพัฒนาการให้บริการ สั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ชำระเงินค่าธรรมเนียมรายปีได้เอง เพื่อให้ผู้ประ...
13/05/2021

ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม มีนโยบายพัฒนาการให้บริการ สั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ชำระเงินค่าธรรมเนียมรายปีได้เอง เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานได้รับความสะดวกมากขึ้น ผู้ประกอบกิจการโรงงานสามารถชำระค่าธรรมเนียมผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร ตู้ ATM, Internet Banking/ Mobile Banking, เคาน์เตอร์ธนาคาร และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทั่วประเทศ นั้น
บัดนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ได้ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินค่าธรรมเนียมรายปี ตามใบอนุญาต ร.ง.4 ประจำเดือนมิถุนายน 2564 แล้ว จึงขอให้ท่านชำระเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยไม่เกินระยะเวลาที่กำหนดในใบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมรายปี ผ่านช่องทางดังกล่าวฯ และสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้เอง ที่ระบบรับชำระเงินของบริการภาครัฐ
👉 ตามลิ้งค์ https://epayment.cgd.go.th/e-payment/public/billing/search
👉 หรือสแกน QR Code ที่แนบมานี้
** หากพ้นกำหนดตามใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียม ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องไปติดต่อ ขอชำระเงินค่าธรรมเนียมและอัตราเงินเพิ่ม 5% ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เท่านั้น และหากผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องการที่จะบันทึกการชำระค่าธรรมเนียมรายปี (หน้าลำดับที่ 9) ให้ติดต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมทั้ง นำใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ไปด้วยทุกครั้ง

☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
0 3434 0311 ต่อ 101
0 3434 0312

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานรับมอบของอุปโภค/ บริโภค และเงินบริ...
11/05/2021

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานรับมอบของอุปโภค/ บริโภค และเงินบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธา/ ผู้ประกอบกิจการโรงงาน และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ณ ศูนย์ปฏิบัตการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม เพื่อนำไปช่วยโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 ของจังหวัดนครปฐม ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด 19 โดยมีรายชื่อผู้มีจิตศรัทธาและผู้ประกอบกิจการโรงงาน ดังนี้
1. บจก.ไอ.เอส.เอ แวลู บริจาคปลากระป๋อง 100 ลัง ลังละ 100 กระป๋อง
(10,000 กระป๋อง) มูลค่า 150,000 บาท
2. บจก.เนเจอร์กิ้ฟ บริจาคน้ำผลไม้รสส้มแบบซอง จำนวน 2,000 ซอง
พร้อมแก้ว 2000 ใบ
3. บจก.พี.พี.แพคเกจจิ้ง บริจาคชุด PPE 20 ชุดและแก้วกระดาษ
ขนาด 22 oz จำนวน 130 ลังลังละ 450 ใบ (58,500 ใบ)
4. บจก.แฟชั่นฟู้ด บริจาคเงินสด 50,000 บาท และข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูป
รสทะเล/ ไข่ตุ๋น 100 ลัง ข้าวเกรียบรสมะเขือเทศ/ พริกหยวก 10 ลัง
5. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม บริจาคแอลกอฮอล์
ปริมาณบรรจุ 20 ลิตร จำนวน 2 แกลลอน (รวม 40 ลิตร)

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานรับมอบของอุปโภค/ บริโภค และเงิ...
11/05/2021

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานรับมอบของอุปโภค/ บริโภค และเงินบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธาและผู้ประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ณ ศูนย์ปฏิบัตการโควิด 19 จังหวัดนครปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม เพื่อนำไปช่วยโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 ของจังหวัดนครปฐม ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด 19 โดยมีรายชื่อผู้มีจิตศรัทธาและผู้ประกอบกิจการโรงงาน ดังนี้
1. บจก.ตวงธนานคร บริจาคเงิน 95,920 บาท
2. บจก.แดรี่ พลัส บริจาคเงิน 30,000 บาท
3. บจก.กิตติวรภัทร บริจาคเงิน 20,000 บาท
4. บจก.ฉายสว่างวงศ์ ขนส่ง บริจาคเงิน 20,000 บาท
5. บจก.เอเวอร์ จอย บริจาคเงิน 6,000 บาท
6. บจก.แพลนโก บริจาคเงิน 10,000 บาท
7. บจก.โรงเส้นหมี่ชอเฮง บริจาคเงิน 100,000 บาท
8. โรงงานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวไว บริจาคเงิน 100,000 บาท
และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบถ้วย 30 ลัง แบบ ซอง 20 ลัง
9. บจก.ไพฑูรย์โรงน้ำแข็ง (1999) บริจาคน้ำดื่มขนาด 500 มล.
จำนวน 100 โหล (1,200 ขวด)
10. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม โดยคุณรุ่งวิทย์ (ประธานสภาฯ)
บริจาค 20,000 บาท
11. นายวงศ์ทัศน์ ศุภธนาทัศน์ บริจาคเงิน 20,000 บาท
12. บจก.โรงงานสุราพิเศษสุวรรณภูมิ บริจาคน้ำดื่มขนาด 600 มล.
จำนวน 100 โหล(1,200 ขวด)
13. บจก.เอส.พี.เอ อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด กรุ๊ป บริจาคเงิน 30,000 บาท

11/05/2021
11/05/2021
Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post
10/05/2021

Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post

Timeline Photos
05/05/2021

Timeline Photos

🌟วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม

🎉ครบรอบ 79 ปี🎉

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

🏢ประวัติความเป็นมาของกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2479 ขณะนั้นทางรัฐบาลได้จัดตั้ง “กองอุตสาหกรรม” ขึ้นในกรมพาณิชย์ กระทรวงเศรษฐการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2480 ก็ได้มีการยกฐานะขึ้นเป็น “กองอิสระรัฐพาณิชย์” โดยให้ขึ้นตรงต่อสำนักงานปลัดกระทรวงเศรษฐการ และปี พ.ศ. 2484 ได้มีการปรับปรุงส่วนราชการกองเศรษฐการใหม่ โดยเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงเศรษฐกิจและจัดตั้ง “กรมอุตสาหกรรม” สังกัดกระทรวงเศรษฐกิจ ซึ่งมีหน้าที่วางแผนการสร้างและส่งเสริม อุตสาหกรรมโรงงาน และอุตสาหกรรมในครอบครัว โดยตั้งที่ทำการกรมที่วังกรมหลวงปราจีณกิติยบดี เทเวศม์

🤗👌 จนในปี พ.ศ. 2485 เมื่อ “วันที่ 5 พฤษภาคม” ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม โดยจัดตั้ง “กระทรวงการอุตสาหกรรม” ขึ้น ดังนั้นวันที่ 5 พฤษภาคม จึงถือเป็นวันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และในปี พ.ศ. 2495 ได้เปลี่ยนชื่อ “กระทรวงการอุตสาหกรรม” เป็น “กระทรวงอุตสาหกรรม” 🎉โดยกระทรวงอุตสาหกรรมก็มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารส่วนราชการต่างๆ มาเป็นระยะๆ จนถึงปัจจุบัน 🎉 🎉 🎉

☺️👍 ตราสัญลักษณ์ของกระทรวงอุตสาหกรรม มีชื่อเรียกว่า “ตรานารายณ์เกษียรสมุทร” ซึ่งนำมาจากเรื่องนารายณ์สิบปาง ปางท่ีสองหรือกูรมาวตาร โดยถือเอาสัญลักษณ์ขณะท่ีพระนารายณ์ทรงแสดงอิทธิฤทธิ์ ประกอบพิธีกวนน้ำอมฤต ซึ่งในการกวนน้ำอมฤตนี้ก็ได้เกิดผลิตผลอย่างอื่นๆ ข้ึนในโลกอีกด้วย 🤗🤗🤗

ที่อยู่

111 หมู่ 6 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
Nakhon Pathom
73000

เบอร์โทรศัพท์

+6634340311

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Pathom

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

📢📢 ขอเชิญชวน ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในภาคการผลิต การค้าและบริการ 🍭🍭 ✍🏻 เข้าร่วมกิจกรรมยกระดับสถานประกอบการด้วยเทคโนโลยี 3 Stage Rocker⚙️⚙️ ✍️สมัคร🆓 ไม่มีค่าใช้จ่าย 📌 ด่วน ‼️ จำนวน 7 กิจการเท่านั้น 👉สมัครผ่านระบบออนไลน์ง่ายๆ ในยุคโควิด หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม นายชาติชาย ตั้งต้นตระกูล 📞08-9402-1117
📣📣ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564 เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการ SME กลุ่มอุตสาหกรรมในห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มอาหาร หรือการแปรรูปทางการเกษตร หรือเทคโนโลยีชีวภาพหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง สามารถสมัครผ่านช่องทาง QR Code หรือ www.nfi.or.th ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณดนัย ลิ้มดำรงค์ชิต โทร.08-0370-6340📍📍
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์งานค่ะ เตรียมช้อปจุใจ‼️ 📆 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน นี้ ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 📍 พบกันในงานแฟชั่นล้านนาตะวันออก EASTERN LANNA FASHION LIFESTYLE 🛍ชวนมาช้อปแบบชิวๆในสไตล์ล้านนาตะวันออก บอกเลย!!! สินค้าดีดีแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ กับกองทัพแฟชั่นผ้าทอดีไซน์ทันสมัย และเครื่องประดับสุดเก๋ จากเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ยกมาให้เลือกสรรถึงที่ --------------------------------------------- จัดโดย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน #แฟชั่นล้านนาตะวันออกEp_2 #Eastern_Lanna_Fashion_Lifestyle2019 https://www.facebook.com/EasternLannaFashionLifestyle/ #CentralPlazaGrandRama9
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.... . - หากคุณเป็น SMEs ที่มีต้องการทำตลาดออนไลน์บน Platform ระดับโลก แต่ยังไม่เคยทดลองใช้งาน . - หากคุณเป็น SMEs ที่มีร้านอยู่บน Platform Online แล้วแต่ยอดขายยังไม่มี . - หากคุณเป็น SMEs ที่เข้าใจดีอยู่แล้วว่าการตลาดออนไลน์เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การตลาดและธุรกิจ และพร้อมที่จะเสริมความรู้ด้านกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดให้มากขึ้น . #คุณต้องไม่พลาด . การพัฒนากลยุทธ์ Online และ บุกตลาดโลกด้วย Alibaba (จังหวัดนครปฐม) โครงการ ยกระดับ SMEs สู่ Global ด้วยการค้าออนไลน์ ภายใต้กองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐ จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00-16.30 น. ณ​ โรงแรมริเวอร์ จังหวัดนครปฐม . กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ https://goo.gl/forms/ALCyIhTHkeNqy2rC3 . ติดตามรายละเอียดการเปิดอบรมรอบถัดไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]: @ninjakantalad https://line.me/R/ti/p/%40ninjakantalad . www.facebook.com/ninjakantalad . หากพลาดโครงการนี้ระวังท่านจะคุยกับคนอื่นเค้าไม่รู้เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์ ฝากข่าวประชาสัมพันธ์คะ #เอสเอ็มอีนครปฐม สัมมนาฟรี! #SmartFactoring บัญชีเดียว ช่วยเสริมแกร่งธุรกิจไม่สะดุด SME Development Bank ขอเชิญร่วมสัมมนา Focus Group หัวข้อ "Smart Factoring บัญชีเดียว เสริมแกร่ง เพิ่มทุน ครอบคลุมทุกกลุ่ม SMEs" เพื่อให้ความรู้ด้านสินเชื่อ Factoring การทำบัญชีเดียว และแนะนำเข้าถึงผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ ช่วยให้ธุรกิจเติบโตไม่สะดุด จัดในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ช้อนเงินรีสอร์ท จ.นครปฐม เวลา 13.00-16.00 น. 📣ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมงาน ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงคลิก https://coreportal.smebank.co.th/register_event.php?apply_id=127 📣สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-265-3615, 02-265-3715, 085-980-8091 #SMEDevelopmentBank #ฟรี #นครปฐม #ราชบุรี #บ้านโป่ง #Factoring #SME www.smebank.co.th