สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน สำนักงานอุตสาหกกรมจังหวัดนครปฐม

เปิดเหมือนปกติ

18/01/2022

📣📣📣โครงการดีๆ ที่เหล่าผู้ประกอบการถามหามากที่สุดกลับมาแล้ว!!!

🎊โครงการ "Agro Beyond Academy" รุ่นที่ 37 DAYS RISE AND SHINE เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
‼️เรียน ฟรี!!! ผ่าน FACEBOOK LIVE เพื่อพัฒนาแนวคิด ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมไทย 7 วัน 30 ชั่วโมง กับ 17 วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและบุคคลผู้มีชื่อเสียงแนวหน้าของประเทศไทย

👍🏻👨🏻‍💻สุดยอดนักธุรกิจ จะได้รับโอกาสในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจผ่านรายการของวู้ดดี้ และรางวัลพิเศษอื่นๆอีกมากมาย

🗓รับสมัครวันนี้ - 11 ก.พ. 2565 สมัครคลิก https://bit.ly/3HOnCBb

📌ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.agrobeyond.com

🏢โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม #AgroBeyondAcademy #ABA3

Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post
18/01/2022

Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post

Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post
17/01/2022

Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post

สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เปิดรับคำขอสินเชื่อกองทุนฯ ดอกเบี้ยร้อยละ 2% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา เงื่อนไขและห...
14/01/2022

สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เปิดรับคำขอสินเชื่อกองทุนฯ ดอกเบี้ยร้อยละ 2% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา เงื่อนไขและหลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กองทุนกำหนด ทั้งนี้ มีการเปิดรับคำขอจำนวน 3 กองทุน ดังนี้

1. สินเชื่อเพิ่มศักยภาพ SME สำหรับผู้ผลิตให้บริการค้าปลีกหรือค้าส่งในกลุ่มอุตสาหกรรม BCG (Bio Circular Green) ใน 5 กลุ่ม ประกอบด้วย
-กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรม/กลุ่มอาหารแปรรูปที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
- กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
- กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติ - กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
วงเงินสินเชื่อต่อรายสูงสุดไม่เกิน 15 ล้านบาท ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 10 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 18 เดือน ดอกเบี้ย 2% ต่อปีตลอดอายุสัญญา

2.สินเชื่อ สร้างโอกาส เสริมสภาพคล่อง SME สำหรับผู้ผลิตให้บริการค้าปลีกหรือค้าส่ง เพื่อสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเงินทุนแก่เอสเอ็มอีที่มีศักยภาพที่เป็นนิติบุคคลและเป็นกลุ่มธุรกิจเป้าหมาย ที่ขาดสภาพคล่องทางการเงิน และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้นำเงินทุนไปใช้ในการปรับปรุง ลงทุนในกิจการ ฟื้นฟู กิจการในปัจจุบัน หรือเริ่มต้นกิจการใหม่ ใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบด้วย
1. กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2. กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป
3. กลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น
4. กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
5. กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
6. กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก
7. กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง
8. กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
วงเงินสินเชื่อต่อรายตั้งแต่ 1 แสนบาท และสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้น สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน ดอกเบี้ย 2% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

3.สินเชื่อเพื่อฟื้นฟู SME เพื่อเป็นเงินทุนช่วยเหลือให้กับลูกค้ากลุ่มเดิมที่เป็นลูกหนี้สินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ที่มีภาระหนี้เงินต้นวงเงินกู้สินเชื่อระยะยาว (Term Loan) คงเหลืออยู่กับกองทุนได้นำเงินทุนไปใช้ในการปรับปรุง ลงทุน เงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่องในการดำเนินกิจการ หรือฟื้นฟูกิจการในปัจจุบันหรือเริ่มต้นกิจการใหม่ โดยผู้รับสินเชื่อต้องเป็นลูกหนี้ในโครงการสินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ หรือโครงการฟื้นฟูและเสริมศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำหรับ SMEs หรือโครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน วงเงินสินเชื่อต่อรายสูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยเมื่อรวมกับภาระหนี้เงินต้นคงเหลือและดอกเบี้ยคงค้างของสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ต้องไม่เกินจากวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติเดิม ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน ดอกเบี้ย 2% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

ทั้ง 3 โครงการสามารถติดต่อขอรับสินเชื่อได้ที่สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด หรือผ่าน www.thaismefund.com และที่ www.smebank.co.th หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ เบอร์โทร 034 340 315 นางสาวรัชภร นาคขำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

14/01/2022

🔴 [LIVE] ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสดจากเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

💁🏻ในโอกาสที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมงาน World Expo 2020 Dubai ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

🕌กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมจัดงาน “Sawasdee Halal“ นิทรรศการแสดงสินค้าฮาลาลไทย
🗓ระหว่างวันที่ 14 ม.ค. - 17 ก.พ. 65

วันที่ 13 มกราคม 2565   นายสำรวย เข็มทองหลาง อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางสาวกมลรัตน์ จิตตสินนวา หัวหน้ากลุ่ม...
14/01/2022

วันที่ 13 มกราคม 2565
นายสำรวย เข็มทองหลาง อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางสาวกมลรัตน์ จิตตสินนวา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ อัตลักษณ์ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยมีนายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย อนุรักษ์ผ้าไทยให้อยู่คู่แผ่นดิน และสร้างอัตลักษณ์ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อประกอบการจัดทำหนังสือ “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 พร้อมยกระดับผ้าไทยให้มีความโดดเด่นและมีชื่อเสียงในเวทีโลก เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

14/01/2022

ก.อุตฯ เตรียมยกระดับ “ใบกระท่อม” แปรรูปเป็นสินค้า มอก. หลังปลดล็อกออกจากบัญชียาเสพติด

สุริยะฯ สั่ง สมอ. เร่งประกาศมาตรฐานสารสกัดจากใบกระท่อม เพื่อยกระดับเป็นสินค้า มอก. หลังปลดล็อกออกจากบัญชียาเสพติด เตรียมส่งขายเชิงพาณิชย์ออกสู่ตลาดโลกตามนโยบายเกษตรแปรรูป ภายหลังบอร์ด สมอ. เห็นชอบให้จัดทำมาตรฐาน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าผลักดันนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย โดยเฉพาะใบกระท่อม หลังปลดล็อกออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่ 5 ทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถปลูก ผลิต และจำหน่ายได้อย่างเสรี เนื่องจากสามารถต่อยอดให้เป็นพืชเศรษฐกิจได้ ประกอบกับตลาดการซื้อขายใบกระท่อมมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงได้สั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เร่งรัดประกาศมาตรฐานสารสกัดจากใบกระท่อม หลังจากที่บอร์ด สมอ. มีมติเห็นชอบให้ทำมาตรฐานดังกล่าวเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยนำไปแปรรูปเป็นวัตถุดิบที่จะนำไปใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตยา อาหารและเครื่องดื่มต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตสารสกัดจากใบกระท่อมให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และสามารถแข่งขันได้ในเชิงพาณิชย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

​นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า สมอ. ขานรับนโยบายรัฐบาล และกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีการจัดทำมาตรฐานสมุนไพรไทยและประกาศใช้แล้วรวมทั้งสิ้น 167 มาตรฐาน ทั้งมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.S) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ตามศักยภาพ ขนาด และความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เช่น มาตรฐานสารสกัดขมิ้นชันผง สารสกัดฟ้าทะลายโจรผง สารสกัดกระชายดำผง สารสกัดกระเจี๊ยบแดงผง สารสกัดบัวบกผง สารสกัดมะขามป้อม สารสกัดงาขี้ม่อน สารสกัดน้ำมันถั่วอินคา สารสกัดบุกผง สารสกัดว่านหางจระเข้ผง และน้ำมันหอมระเหยตะไคร้หอมไทย เป็นต้น เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และสามารถแข่งขันได้ในเชิงพาณิชย์ สำหรับมาตรฐานสารสกัดจากใบกระท่อม สมอ. ได้จัดทำเป็นมาตรฐานวัตถุดิบที่จะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น ยา อาหาร และเครื่องดื่ม โดยคาดว่ามาตรฐานดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในปี 2565
“ในใบกระท่อมมีสารสำคัญ คือ 7-Hydroxymitragynine และไมทราไจนีน (Mitragynine) ถือเป็นสาร เสพติดจำพวกอัลคาลอยด์ ออกฤทธิ์กดประสาทส่วนกลาง (CNS depressant) ทำให้มีอาการสดชื่นกระปรี้กระเปร่า ไม่รู้สึกหิว กดความรู้สึกเมื่อยล้าขณะทำงาน ทำให้สามารถทำงานได้นานขึ้น สำหรับมาตรฐานสารสกัดใบกระท่อมที่ สมอ. จะจัดทำนี้จะควบคุมปริมาณสารเสพติดดังกล่าว เนื่องจากหากบริโภคในปริมาณมากๆ จะทําให้มีอาการมึนงง และคลื่นไส้อาเจียน บางรายจะมีอาการหวาดระแวงและเห็นภาพหลอน ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนวางแผนจัดทำมาตรฐาน” เลขาธิการ สมอ. กล่าวทิ้งท้าย
13 มกราคม 2565

Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post
14/01/2022

Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post

Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post
14/01/2022

Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post

13/01/2022

SME เตรียมเฮ! กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีฯ เสิร์ฟสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ วงเงิน 2,000 ลบ. ดีเดย์เปิดรับคำขอ 17 มกราคมนี้

กระทรวงอุตสาหกรรม อัดงบประมาณสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ 2,000 ล้านบาท จัดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 3 โครงการ อุ้มเอสเอ็มอีและลูกหนี้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) คาดช่วยเหลือผู้ประกอบการได้มากกว่า 500 ราย เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 10,000 ล้านบาท ช่วยรักษาการจ้างงานกว่า 3,000 ราย พร้อมเปิดรับคำขอ 17 มกราคม 2565

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการดำเนินธุรกิจของเอสเอ็มอีอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และบรรเทาผลกระทบจากภาระการชำระหนี้ของลูกหนี้ให้มีสภาพคล่อง และสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในช่วงภาวะวิกฤติ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เล็งเห็นถึงสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้ออกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 3 โครงการ เพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอีและลูกหนี้สินเชื่อของกองทุนฯ โดยจะสามารถเปิดรับคำขอได้วันที่ 17 มกราคมนี้ คาดว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการได้มากกว่า 500 ราย รักษาการจ้างงานได้กว่า 3,000 ราย ก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 10,000 ล้านบาท

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ กล่าวเสริมว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือ SMEs ที่เป็นนิติบุคคลและเป็นลูกหนี้ของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ได้แก่ 1. สินเชื่อเพิ่มศักยภาพ SME สำหรับผู้ผลิตให้บริการค้าปลีกหรือค้าส่งในกลุ่มอุตสาหกรรม BCG (Bio Circular Green) ใน 5 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรม/กลุ่มอาหารแปรรูปที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติ และกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า กรอบวงเงิน 1,000 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อต่อรายสูงสุดไม่เกิน 15 ล้านบาท ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 10 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 18 เดือน ดอกเบี้ย 2% ต่อปีตลอดอายุสัญญา 2.สินเชื่อ สร้างโอกาส เสริมสภาพคล่อง SME สำหรับผู้ผลิตให้บริการค้าปลีกหรือค้าส่ง เพื่อสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเงินทุนแก่เอสเอ็มอีที่มีศักยภาพที่เป็นนิติบุคคลและเป็นกลุ่มธุรกิจเป้าหมาย ที่ขาดสภาพคล่องทางการเงิน และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้นำเงินทุนไปใช้ในการปรับปรุง ลงทุนในกิจการ ฟื้นฟู กิจการในปัจจุบัน หรือเริ่มต้นกิจการใหม่ ใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบด้วย กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป กลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง และกลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ โดยมีกรอบวงเงิน 500 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อต่อรายตั้งแต่ 1 แสนบาท และสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้น สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน ดอกเบี้ย 2% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

3.สินเชื่อเพื่อฟื้นฟู SME เพื่อเป็นเงินทุนช่วยเหลือให้กับลูกค้ากลุ่มเดิมที่เป็นลูกหนี้สินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ที่มีภาระหนี้เงินต้นวงเงินกู้สินเชื่อระยะยาว (Term Loan) คงเหลืออยู่กับกองทุนได้นำเงินทุนไปใช้ในการปรับปรุง ลงทุน เงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่องในการดำเนินกิจการ หรือฟื้นฟูกิจการในปัจจุบันหรือเริ่มต้นกิจการใหม่ โดยผู้รับสินเชื่อต้องเป็นลูกหนี้ในโครงการสินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ หรือโครงการฟื้นฟูและเสริมศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำหรับ SMEs หรือโครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน โดยมีกรอบวงเงิน 500 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อต่อรายสูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยเมื่อรวมกับภาระหนี้เงินต้นคงเหลือและดอกเบี้ยคงค้างของสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ต้องไม่เกินจากวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติเดิม ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน ดอกเบี้ย 2% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

“ทั้ง 3 โครงการสามารถติดต่อขอรับสินเชื่อได้ที่สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด หรือผ่าน www.thaismefund.com และที่ www.smebank.co.th เชื่อมั่นมาตรการดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญในการพยุงกลุ่มเอสเอ็มอีให้สามารถประคับประคองการดำเนินกิจการ ด้วยการเสริมสภาพคล่องสร้างมูลค่าหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ โดยหวังว่าทุกๆ กิจการและสถานประกอบการจะสามารถดำเนินไปได้ปกติต่อไป” ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวปิดท้าย

12 มกราคม 2565

วันที่ 11 มกราคม 2565   นายสำรวย เข็มทองหลาง อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางสาวกมลรัตน์ จิตตสินนวา หัวหน้ากลุ่ม...
13/01/2022

วันที่ 11 มกราคม 2565
นายสำรวย เข็มทองหลาง อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางสาวกมลรัตน์ จิตตสินนวา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าร่วมสำรวจพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านศาลาดิน หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนระดับจังหวัด (Creative Industry Village : CIV) สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 3 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมอัตลักษณ์ของชุมชน : การนำวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมชุมชน มาสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชีวิตชุมชนของคนคลองมหาสวัสดิ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ dtac โครงการ “ดีแทค เน็ตทำกิน” เพื่อเตรียมความพร้อมมุ่งติดปีกความรู้การทำธุรกิจยุคดิจิทัล ให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อยก้าวสู่โลกของการทำตลาดออนไลน์ได้อย่างยั่งยืน และปรับวิกฤตสู่โอกาส บนหลักคิดลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล สร้างสังคมออนไลน์ที่ทุกคนเข้าถึงโอกาสเท่าเทียมกัน

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบ...
12/01/2022

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสริมสร้างความรู้ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตร มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การตลาด (Online and Offline) และการบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืนภายใต้โครงการ “แปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industry Community: OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยนายสำรวย เข็มทองหลาง อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2565
ณ ห้องสายชล โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้มีตัวแทนจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมอบรมจำนวน 13 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 31 ราย

12/01/2022

🎉ผลการออกสลากบำรุงสภากาชาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2564🎁

📍เงื่อนไขการรับรางวัล
1. ตรวจผลการออกรางวัลได้ที่ www.industry.go.th , www.ocsb.go.th , www.oie.go.th , รับของรางวัลในวันและเวลาราชการ ที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
2. ผู้ถูกรางวัลจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนซึ่งออกโดยส่วนราชการ พร้อมสลากที่ถูกรางวัลภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2565 หลังจากพ้นกำหนดแล้วถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลและส่งมอบรางวัลนั้นให้สภากาชาดไทย
3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2 ต้องชำระค่าใช้จ่ายในการรับรางวัลทั้งหมดด้วยตนเอง
4. ผู้ที่ถือสลากที่ถูกรางวัลเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์รับรางวัลได้

12/01/2022

📣📣📣🇹🇭🇦🇪ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสดจากเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 🇦🇪ในงาน..."Sawasdee Halal" นิทรรศการแสดงสินค้าฮาลาลไทยของกระทรวงอุตสากรรม 💫🏢 ณ Semi-outdoor อาคารแสดงประเทศไทย World Expo 2020 Dubai

🗓วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 ⏰ ตั้งแต่เวลา 14.00-15.00 น. (เวลาไทย) 📺 เชิญรับชมการถ่ายทอดสดผ่านกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม https://m.facebook.com/ddi.dip

🌐 ช่วงระยะเวลาการจัดงาน Sawasdee Halal วันที่ 14 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ 2565

☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณพีรินทร์ : 0 2430 6871 กด 4 หรือ 06 5985 7319
📩 E-mail : [email protected]

#กระทรวงอุตสาหกรรม
#กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
#กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม
#SawasdeeHalal
#Thailand
#TheUnitedArabEmirates
#Dudal

08/01/2022

✨ทรงพระเจริญ✨

๘ มกราคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม
💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫

Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post
07/01/2022

Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post

07/01/2022

📣🎊 กระทรวงอุตสาหกรรม 🎊ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือก...

🏆 💫รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น (The Prime Minister's Industry Award)
🏆 💫 รางวัลอุตสาหกรรมขาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น (The Prime Minister's Small and Medium Industry Award)

🛎 ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประจำปี 2565

🔰คุณสมบัติของผู้สมัคร
🔷 เป็นกิจการที่มีใบอนุญาตประกอบการจากภาครัฐ
🔷 เป็นธุรกิจภาคการผลิตและมีฝ่ายการผลิตที่ชัดเจน
🔷 ไม่มีข้อร้องเรียนที่มีมูลเหตุจากโรงงาน
🔷 ประเภท SME มีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท

📚แผนกิจกรรม
📍อบรมหลักเกณฑ์การประเมินรางวัล ช่วงเดือน ก.พ. - มี.ค. 65
📍 นำเสนอผลการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของสถานประกอบการ ช่วงเดือน มี.ค. - เม.ย. 65
📍 ตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ ช่วงเดือน เม.ย. - พ.ค. 65
📍ประกาศผลรางวัล ช่วงเดือน มิ.ย.65
📍 รับรางวัล PM Award ช่วงเดือน ส.ค.65

‼️🗓 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 28 ก.พ. 2565 หรือสแกน QR Code : shorturl.at/exBP2

🏢สอบถามได้ที่ กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คุณณัฏฐพิชา จันทร์กระจ่าง
📱 061 897 6451
☎️ 0 2430 6875 ต่อ 5
📠 0 2430 6876
📩 [email protected]

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.    นายสำรวย เข็มทองหลาง อสจ.นฐ. มอบหมายให้ นางสาวอินทิรา ยิ้มละมัย วิศวกร...
06/01/2022

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.
นายสำรวย เข็มทองหลาง อสจ.นฐ. มอบหมายให้ นางสาวอินทิรา ยิ้มละมัย วิศวกรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครปฐม (การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)) ณ ห้องประชุมชาลีมงคลอาสน์ ชั้น 3 (ส่วนต่อขยาย) โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุม มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ตามคำสั่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ที่ 007/2564 ลว. 30 ธ.ค.64 อสจ.นฐ. ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าส่วนการปฏิบัติด้านอุตสาหกรรม มีหน้าที่ ตรวจสอบ/เพิ่มความเข้มงวดกับการระบายมลพิษทางอากาศของโรงงาน และให้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโรงงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ประธานการประชุมมอบหมายให้หัวหน้าส่วนปฏิบัติแต่ละท่านดำเนินการหารือกับคณะกรรมการในส่วนนั้นๆได้เลย และหากมีความเห็นให้เพิ่มเติมคณะกรรมการขอให้แจ้งทางฝ่ายเลขาฯเพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเพิ่มเติมต่อไป
2. รายงานการดำเนินงาน ด้านการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง ส่วนของภาคอุตสาหกรรม ดังนี้
1) สอจ.นฐ. ได้ดำเนินการการออกหนังสือแจ้งเตือน/กำชับให้ประกอบกิจการโรงงานด้วยความระมัดระวัง เป็นระยะตามช่วงสถานการณ์ โดยกำชับให้มีแผนการป้องกันกรณีฉุกเฉิน มีการตรวจสอบซ่อมบำรุงรักษา ระบบการทำงานของเครื่องจักร อุปกรณ์ ระบบบำบัด/ขจัดมลพิษต่างๆ ฯลฯ ให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาที่ทำการผลิต เพื่อป้องกันด้านความปลอดภัยและปัญหาผลกระทบมลพิษ
2) เจ้าหน้าที่ สอจ.นฐ. ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานอย่างสม่ำเสมอ เป็นไปตามแผนการตรวจประจำปีที่ได้กำหนดไว้แล้วตามนโยบายของ อก.โดยในช่วงสถานการณ์วิกฤตฝุ่นละออง (เดือน พ.ย.-ก.พ. ของทุกปี) จะมีการกำชับเข้มงวดเกี่ยวกับการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะกลุ่มโรงงานที่มีความเสี่ยงด้านมลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละออง) ซึ่งประกอบด้วย โรงงานที่มีการใช้หม้อไอน้ำ โรงงานหลอมเหล็ก/หลอมโลหะ โรงงานผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
3) ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลผู้ประกอบการ ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับการควบคุมการระบายมลพิษอากาศจากการประกอบกิจการ และขอความร่วมมือให้วางแผนการผลิตและควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากการประกอบกิจการอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์วิกฤตฝุ่นละออง รวมถึงติดตามการกรอกแบบรายงานการระบายมลพิษฯ ผ่านทาง google form ตามที่ กรอ. ได้มีหนังสือแจ้งโรงงานกลุ่มที่มีความเสี่ยงในเขต กทม.และปริมณฑลไปก่อนหน้านี้
4) ในส่วนของความร่วมมือกับหน่วยงานในจังหวัด ได้รับการประสานจาก ปภ.จว.นฐ.จัดทำฐานข้อมูลโรงงานเกี่ยวกับโรงงานที่มีการใช้หม้อไอน้ำซึ่งได้ดำเนินการอัพเดทและประสานการจัดส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

ที่อยู่

Nakhon Pathom
73000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6634340311

เว็บไซต์

http://www.industry.go.th/nakhonpathom/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Pathom

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาติแอดมินเพจ ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ประกอบการ ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ กับกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ก่อนวันที่ 30 พย. 2564 นี้ ก้าวสู่โลกดิจิทัล เพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ SMEs 19 ชม. · 📣📣จะบริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบเดิม ให้สิ้นเปลืองค่าไฟฟ้าอยู่ทำไม❓ เมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าให้ท่านได้💥 🎉"Digital Smart Factory : Phase I" กิจกรรม ลดต้นทุนการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต" 🎉 🗒️ สิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ 💠 แบบจำลองคอมพิวเตอร์สำหรับคาดการณ์กำลังไฟฟ้า 💠 แผนปรับปรุงเพื่่อลดค่าไฟฟ้าที่นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง 🕵️เหมาะสำหรับ 💠 SMEs ที่มีสายการผลิตต่อเนื่อง (Continous Process) และใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นปัจจัยหลักในการผลิต สมัครกับเราสิคะ 💁 รับจำนวนจำกัด แค่ 15 กิจการเท่านั้น❗❗ 📍ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 พ.ย. 64📍 คลิ๊กเลย ➡️ https://shorturl.asia/yoCGY 🔍ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ☎️ 02 430 6871 กด 4 และ 065 985 7319 (ธนัฐ/อำนาจ)
📢📢สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs สมัครเป็นสมาชิกลงทะเบียน I-industry ✍ทำได้ง่าย ๆ ผ่านทางช่องทางของ Line Account โดยเลือกที่เมนูยืนยันการลงทะเบียน จะได้รับสิทธิ์ในการทดลองเลือกใช้ระบบซอฟต์แวร์ถึง 6 เดือน 🆓 ทั้งหมด 6 ด้าน ดังนี้ 💸 บัญชี/การเงิน 📊 การตลาดออนไลน์ 💱การบริหารจัดการ 👬CRM 📱การสื่อสาร 👨‍💼การจัดการบุคลากร ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของ i-Industry อยู่แล้ว ให้ดำเนินการขอรับซอฟต์แวร์ที่เมนู Digital Service >>> Free Software by DIProm ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และการลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/software6m สอบถามข้อมูล Line Official @iindustry (พิมพ์ @นำหน้า) #iindustry #Softwareฟรี #กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม #กระทรวงอุตสาหกรรม
16:02 คุณส่ง วันนี้ เวลา 16:02 น. ผมขอร้องเรียน บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน) มี นายธงชัย ตันสุทัตต์ เป็น กรรมการผู้จัดการ เปิดเครื่องส่งเสียงดัง รบกวนบ้านผม แจ้งเรื่องไปแล้วยังไม่ได้รับการจัดการแต่อย่างใด ขอความกรุณาด้วยครับ
📣📣ห้ามพลาด ‼️ สำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ที่มีความต้องการจะส่งออกสินค้าไทย 📍สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ มีบริการเชื่อมโยงซื้อขายสินค้ากับต่างประเทศ ใน “การดานจะซื้อ-จะขาย” ในลักษณะกระดานข่าว เพื่อเชื่อมโยงการค้า ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย 👉อยากขายสินค้าต่างประเทศ 👉สร้างโอกาสในการแข่งขันทางการตลาด 👉ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า 📍📍หากผู้ประกอบการที่มีความสนใจจะขายสินค้ากับต่างประเทศ โปรดแจ้งข้อมูลรายละเอียดสินค้าได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวชนกนันท์ รอยตระกูล ☎️08-6360-4736
📣📣โอกาสของนักออกแบบไทยมาแล้ว‼️ ขอเชิญร่วมส่งผลงานพร้อมฉายแสงบนเวที ✨DEmark Award 2021✨รางวัลด้านการออกแบบระดับไอคอนของเมืองไทย ร่วมโชว์ผลงาน ผลิตภัณฑ์ และดีไซน์สุดปัง ให้ดังสู่สายตาโลก ❤️ผลงานของผู้ชนะจะมีโอกาสได้รับการโปรโมทจาก โครงการ DEmark Award พร้อมเข้าร่วมแสดงผลงานนิทรรศการทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อต่อยอดสู่ความสำเร็จในระดับอินเตอร์ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 64 นี้ สมัครเลยที่ www.demarkaward.net #DEmarkThailand #DEmark2021 #DEmarkAward2021 #ดีไซน์หมุนเวียนเปลี่ยนโลก #ShareForThaiDesign
📢📢 ขอเชิญชวน ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในภาคการผลิต การค้าและบริการ 🍭🍭 ✍🏻 เข้าร่วมกิจกรรมยกระดับสถานประกอบการด้วยเทคโนโลยี 3 Stage Rocker⚙️⚙️ ✍️สมัคร🆓 ไม่มีค่าใช้จ่าย 📌 ด่วน ‼️ จำนวน 7 กิจการเท่านั้น 👉สมัครผ่านระบบออนไลน์ง่ายๆ ในยุคโควิด หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม นายชาติชาย ตั้งต้นตระกูล 📞08-9402-1117
📣📣ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564 เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการ SME กลุ่มอุตสาหกรรมในห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มอาหาร หรือการแปรรูปทางการเกษตร หรือเทคโนโลยีชีวภาพหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง สามารถสมัครผ่านช่องทาง QR Code หรือ www.nfi.or.th ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณดนัย ลิ้มดำรงค์ชิต โทร.08-0370-6340📍📍
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์งานค่ะ เตรียมช้อปจุใจ‼️ 📆 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน นี้ ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 📍 พบกันในงานแฟชั่นล้านนาตะวันออก EASTERN LANNA FASHION LIFESTYLE 🛍ชวนมาช้อปแบบชิวๆในสไตล์ล้านนาตะวันออก บอกเลย!!! สินค้าดีดีแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ กับกองทัพแฟชั่นผ้าทอดีไซน์ทันสมัย และเครื่องประดับสุดเก๋ จากเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ยกมาให้เลือกสรรถึงที่ --------------------------------------------- จัดโดย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน #แฟชั่นล้านนาตะวันออกEp_2 #Eastern_Lanna_Fashion_Lifestyle2019 https://www.facebook.com/EasternLannaFashionLifestyle/ #CentralPlazaGrandRama9
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.... . - หากคุณเป็น SMEs ที่มีต้องการทำตลาดออนไลน์บน Platform ระดับโลก แต่ยังไม่เคยทดลองใช้งาน . - หากคุณเป็น SMEs ที่มีร้านอยู่บน Platform Online แล้วแต่ยอดขายยังไม่มี . - หากคุณเป็น SMEs ที่เข้าใจดีอยู่แล้วว่าการตลาดออนไลน์เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การตลาดและธุรกิจ และพร้อมที่จะเสริมความรู้ด้านกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดให้มากขึ้น . #คุณต้องไม่พลาด . การพัฒนากลยุทธ์ Online และ บุกตลาดโลกด้วย Alibaba (จังหวัดนครปฐม) โครงการ ยกระดับ SMEs สู่ Global ด้วยการค้าออนไลน์ ภายใต้กองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐ จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00-16.30 น. ณ​ โรงแรมริเวอร์ จังหวัดนครปฐม . กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ https://goo.gl/forms/ALCyIhTHkeNqy2rC3 . ติดตามรายละเอียดการเปิดอบรมรอบถัดไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]: @ninjakantalad https://line.me/R/ti/p/%40ninjakantalad . www.facebook.com/ninjakantalad . หากพลาดโครงการนี้ระวังท่านจะคุยกับคนอื่นเค้าไม่รู้เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์ ฝากข่าวประชาสัมพันธ์คะ #เอสเอ็มอีนครปฐม สัมมนาฟรี! #SmartFactoring บัญชีเดียว ช่วยเสริมแกร่งธุรกิจไม่สะดุด SME Development Bank ขอเชิญร่วมสัมมนา Focus Group หัวข้อ "Smart Factoring บัญชีเดียว เสริมแกร่ง เพิ่มทุน ครอบคลุมทุกกลุ่ม SMEs" เพื่อให้ความรู้ด้านสินเชื่อ Factoring การทำบัญชีเดียว และแนะนำเข้าถึงผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ ช่วยให้ธุรกิจเติบโตไม่สะดุด จัดในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ช้อนเงินรีสอร์ท จ.นครปฐม เวลา 13.00-16.00 น. 📣ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมงาน ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงคลิก https://coreportal.smebank.co.th/register_event.php?apply_id=127 📣สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-265-3615, 02-265-3715, 085-980-8091 #SMEDevelopmentBank #ฟรี #นครปฐม #ราชบุรี #บ้านโป่ง #Factoring #SME www.smebank.co.th