ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง

ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี จำ

ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2514 ศูนย์ฯ ดำเนินงานในลักษณะเป็นโครงการเครือข่ายและความร่วมมือ (Collaborative Network) ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ และหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจรวมทั้งหมด 20 หน่วยงาน ภายใต้การประสานงานโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

วิสัยทัศน์ (Vis

ion)
เพื่อดำรงไว้ซึ่งการเป็นศูนย์วิจัยที่มีความเป็นเลิศ ซึ่งเป็นที่ยอมรับอยู่แล้ว ทางด้านการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี และการบริหารศัตรูแบบบูรณภาพในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ในประเทศไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก

04/08/2023

🔆ประชาสัมพันธ์ 🔆
🔖ขอเชิญเกษตรกรกลุ่มกัญชา กลุ่มเกษตรกรทั่วไป และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการใช้ศัตรูธรรมชาติ เพื่อระบบนิเวศเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ห้องชัยพฤกษ์ ชั้น 1 อาคาร 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

📍ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566
🕣 เวลา 09.00 - 15.30 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานอบรม
https://zfrmz.com/zMNddyaSN48Pfy9au69c

ทางศูนย์ ฯ มีการจัดซุ้มวิชาการเผยแพร่ความรู้การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี อาทิเช่น การควบคุมศัตรูพืชโดยใช้แมลงช้างปีกใส ด้...
24/11/2022

ทางศูนย์ ฯ มีการจัดซุ้มวิชาการเผยแพร่ความรู้การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี อาทิเช่น การควบคุมศัตรูพืชโดยใช้แมลงช้างปีกใส ด้วงเต่าตัวห้ำ มวนพิฆาต และมวนเพชฌฆาต รวมถึงการใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียและเมตาไรเซียมในการควบคุมแมลงศัตรูพืช ตั้งแต่วันที่ 1-9 ธ.ค. พ.ศ. 2565 เวลาตั้งแต่ 09.00-16.30 น. หน้าคณะเกษตร กำแพงแสน *หมายเหตุ*
มีจำหน่ายเชื้อสดบิวเวอร์เรียและเชื้อเมตาไรเซียม ภายในซุ้มวิชาการค่ะ
ติดต่อ-สอบถาม
065-816-1366 (ญี่ปุ่น) แมลงตัวห้ำ แมลงศัตรูพืช อื่นๆ
092-241-9522 (ไหม) เชื้อราควบคุมโรค-แมลง

เกษตรกรท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามทาง Inbox ได้เลยนะครับ 🐞
08/06/2022

เกษตรกรท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามทาง Inbox ได้เลยนะครับ 🐞

👉🏻ตัวอ่อนด้วงเต่านิมฟัส Nephus ryuguus ที่มีลักษณะคล้ายเพลี้ยแป้ง👈🏻 👉🏻แต่ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยมีพฤติกรรมเป็นตัวห้ำ👈🏻 #แมล...
30/05/2022

👉🏻ตัวอ่อนด้วงเต่านิมฟัส Nephus ryuguus ที่มีลักษณะคล้ายเพลี้ยแป้ง👈🏻
👉🏻แต่ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยมีพฤติกรรมเป็นตัวห้ำ👈🏻
#แมลงมีประโยชน์
#ด้วงเต่าตัวห้ำ

สำหรับเกษตรกร หรือผู้ที่สนใจแมลงช้างปีกใส ตอนนี้ทางศูนย์กำลังเร่งทำการเพาะเลี้ยงแมลงช้างปีกใส เพื่อให้เพียงพอต่อความต้อง...
26/05/2022

สำหรับเกษตรกร หรือผู้ที่สนใจแมลงช้างปีกใส ตอนนี้ทางศูนย์กำลังเร่งทำการเพาะเลี้ยงแมลงช้างปีกใส เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร และผู้ที่สนใจแมลงช้างปีกใสครับ ✅🌱

สาธิตวิธีการปล่อย ด้วงเต่า Nephus ryuguus 🐞 ในแปลงปลูกกัญชาเพื่อควบคุมไรแดงศัตรูพืชจาก ศุภศิริฟาร์ม🌱 จังหวัดบุรีรัมย์
25/05/2022

สาธิตวิธีการปล่อย ด้วงเต่า Nephus ryuguus 🐞 ในแปลงปลูกกัญชาเพื่อควบคุมไรแดงศัตรูพืช
จาก ศุภศิริฟาร์ม🌱 จังหวัดบุรีรัมย์

18/05/2022

ตัวอ่อนแมลงช้างปีกใส กำลังจัดการกับแมลงหวี่ขาว ✅
#แมลงมีประโยชน์ ✅
#แมลงตัวห้ำ ✅

16/05/2022

ด้วงเต่าตัวห้ำ Nephus ryuguus 🐞
กำลังกินไรแดงศัตรูพืช ✅
#ไรแดง 🕸
#แมลงตัวห้ำ 😳
#แมลงมีประโยชน์ ✅

สอบถามทาง Inbox ได้นะครับ
23/03/2022

สอบถามทาง Inbox ได้นะครับ

เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin ประโยชน์: ทำให้เกิดโรคในแมลงได้หลายชนิด เช่น ตั๊กแตน หนอนด้วง หนอนผีเสื้อ มวน และเพลี้ยต่างๆ ส่วนใหญ่ใช้กำจัดแมลงในดินโดยเฉพาะในกลุ่มหนอนด้วงแรด (rhinoceros beetle) ในระยะตัวหนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย

สอบถามทาง Inbox ได้นะครับ
23/03/2022

สอบถามทาง Inbox ได้นะครับ

เชื้อราขาวบิวเวอเรีย Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin ประโยชน์: ทำให้เกิดโรคในแมลงได้หลายชนิด เช่น ตั๊กแตน หนอนด้วง หนอนผีเสื้อ มวน และเพลี้ยต่างๆ โดยผลิตเอนไซม์ที่เป็นพิษต่อศัตรูพืช และเป็นเชื้อราที่อาศัยและกินเศษซากที่ผุพัง (saprophyte)

29/01/2022

มวนตัวห้ำหนอน Eocanthecona furcellata (Wolff) ประโยชน์: ช่วยกำจัดหนอนของแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิด เช่น หนอนหัวดำ หนอนกระทู้ผัก หนอนกระทู้หอม หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนแก้วส้ม และหนอนบุ้งต่างๆ เป็นต้น มวนตัวห้ำเข้าทำลายเหยื่อโดยการใช้ปากที่เป็นแท่งยาวแหลมคมเจาะเข้าไปในผนังลำตัวหนอน และปล่อยสารเข้าไปทำให้หนอนเป็นอัมพาต ขยับตัวไม่ได้ จากนั้นจึงดูดกินของเหลวภายในตัวหนอนจนตัวแห้งเหี่ยวตาย มวนตัวห้ำชนิดนี้ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินของเหลวในตัวหนอนเป็นอาหารเท่านั้น ไม่ทำลายพืช

29/01/2022

แมลงช้างปีกใส Mallada basalis (Walker) ประโยชน์: แมลงช้างปีกใสเป็นตัวห้ำในช่วงที่เป็นตัวอ่อนเท่านั้นและสามารถทำลายศัตรูพืชได้หลายชนิด เช่น เพลี้ยอ่อน ไร แมลงหวี่ขาว เพลี้ยไฟ เพลี้ยหอย ไข่ของแมลงศัตรูพืชต่างๆ และหนอนผีเสื้อขนาดเล็ก

29/01/2022

ด้วงเต่า Nephus ryuguus H. Kamiya ประโยชน์: ช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืชขนาดเล็ก ได้แก่ เพลี้ยแป้งชนิดต่างๆ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ เพลี้ยหอย ไร แมลงหวี่ขาว ไข่ของแมลงศัตรูพืชต่างๆ ทั้งระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัยมีพฤติกรรมการเป็นตัวห้ำ สามารถทำลายเหยื่อโดยการใช้ปากกัดกินเหยื่อโดยตรง ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยไม่ทำลายพืช

03/12/2021

ตัวอ่อนแมลงช้างปีกใสกำลังกัดกินเพลี้ยแป้ง✅
#แมลงมีประโยชน์ 🦋
#แมลงตัวห้ำ 🐞

ตัวอ่อนแมลงช้างปีกใส Mallada basalis (Walker)ประโยชน์ ✅ : เป็นตัวห้ำในระยะตัวอ่อน สามารถทำลายศัตรูพืชได้หลายชนิด เช่น เพ...
03/12/2021

ตัวอ่อนแมลงช้างปีกใส Mallada basalis (Walker)
ประโยชน์ ✅ : เป็นตัวห้ำในระยะตัวอ่อน สามารถทำลายศัตรูพืชได้หลายชนิด เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง ไรแดง แมลงหวี่ขาว เพลี้ยไฟ เพลี้ยหอย เป็นต้น

07/10/2021
03/10/2021
30/09/2021

มวนพิฆาต Eocanthecona furcellata
🟠 เป็นแมลงที่มีประโยชน์ที่ช่วยในการกำจัดหนอนของแมลงศัตรูพืช 🐛
🟠เข้าทำลายเหยื่อโดยใช้ปากที่ยาวแหลมในการเจาะศัตรูพืช🐛🚫
#มวนตัวห้ำ
#ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืช

15/07/2021
07/07/2021
02/04/2020

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดไวรัสโควิด-19
ในปัจจุบัน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด และข้อปฏิบัติต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จึงส่งผลให้ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง ซึ่งตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไม่สามารถปฏิบัติงานในการให้คำปรึกษากับผู้ที่เดินทางเข้ามาติดต่อด้วยตนเองได้
** ดังนั้นจึงขอความกรุณา เกษตรกร หรือท่านใดที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการเกษตรด้านการจัดการศัตรูพืช ในเบื้องต้นให้ติดต่อเข้ามาทางกล่องข้อความ (inbox) ของทางเพจศูนย์ฯ ได้ก่อน

หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

🙏ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

12/02/2020
17/01/2019

สายด่วนแจ้งหนอนกระทู้ fall armyworm รุกแปลงข้าวโพด กรมวิชาการเกษตรแนะกำจัดตามหลักวิชาการใช้ร่วมกันทั้งชีวภัณฑ์.....

06/12/2018

📚 #ดาวน์โหลดฟรี!!! เอกสารวิชาการ " #คู่มือการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชสำหรับการผลิตผักเพื่อการส่งออกสหภาพยุโรป" โดยกลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ตามลิ้งค์ด้านล่างค่ะ
http://www.doa.go.th/psco/files/manual.pdf
🙏ขอขอบพระคุณ กลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช มา ณ โอกาสนี้ค่ะ🙏

ประมวลภาพ "โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์" การเกษตรสร้างความยั่งยืน ของวิถีเกษตรแนวใหม่ ระหว่างวั...
19/11/2018

ประมวลภาพ "โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์" การเกษตรสร้างความยั่งยืน ของวิถีเกษตรแนวใหม่ ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
และ วิชาเรียนหลักสูตร "ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ตอบสนองการเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 และสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง จ.นครปฐม

ขอเชิญเที่ยวชม "โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์" การเกษตรสร้างความยั่งยืน ของวิถีเกษตรแนวใหม่ ระหว...
16/11/2018

ขอเชิญเที่ยวชม "โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์" การเกษตรสร้างความยั่งยืน ของวิถีเกษตรแนวใหม่ ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดนิทรรศการและกิจกรรมด้านการเกษตร ในงาน “ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การเกษตรสร้างความยั่งยืน ของวิถีเกษตรแนวใหม่” ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีพิธีเปิด ณ ห้องคอนเวนชั่น และ ณ ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2561 บุคลากรของศูนย์ฯ ภาคกลาง เข้าร่วมงานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ "เปิดประตูสู่สภานโยบายฯ เปิดปร...
24/08/2018

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2561 บุคลากรของศูนย์ฯ ภาคกลาง เข้าร่วมงานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ "เปิดประตูสู่สภานโยบายฯ เปิดประตูใจชาว วช." ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

 #โรคของมะพร้าว
13/07/2018

#โรคของมะพร้าว

วันที่่ 17-18 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงแตนเบียนไข่ Trichog...
17/05/2018

วันที่่ 17-18 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงแตนเบียนไข่ Trichogramma spp. และแตนเบียนหนอนกอ Cotesia flavipes เพื่อควบคุมหนอนกออ้อย ณ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ฯ ร่วมกับภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรกำแพงแสน และ อพท. ได้เข้าติดตามผลการเพาะเลี้ยงแตนเบียนบร...
15/05/2018

วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ฯ ร่วมกับภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรกำแพงแสน และ อพท. ได้เข้าติดตามผลการเพาะเลี้ยงแตนเบียนบราคอน ฮีบีเตอร์และจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการศัตรูมะพร้าว ให้แก่กลุ่มสตรีชุมชนตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ. ชลบุรี เพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการระบาดของแมลงศัตรูมะพร้าวและเรียนรู้วิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม เพื่อใช้ในการกำจัดด้วงแรดมะพร้าว

ในข่าวเป็นมวนมะพร้าว Agonoscelis nubila เป็นศัตรูพืชนะคะ แต่ถ้าเป็นมวนพิฆาตหรือมวนตัวห้ำหนอน (ดูรูปในอัลบั้มเพจ) ดูผิวเผ...
04/04/2018

ในข่าวเป็นมวนมะพร้าว Agonoscelis nubila เป็นศัตรูพืชนะคะ แต่ถ้าเป็นมวนพิฆาตหรือมวนตัวห้ำหนอน (ดูรูปในอัลบั้มเพจ) ดูผิวเผินอาจมีลักษณะคล้ายกัน มีประโยชน์ในด้านการควบคุมศัตรูพืช แต่ห้ามนำไปรับประทานนะคะ ปล่อยควบคุมหนอนในแปลงในสวนได้ค่ะ

นักกีฎวิทยา เผยแมลงมรณะคร่า 2 ศพ เป็นกลุ่ม 'มวนพิฆาต' กลิ่นฉุนคล้ายแมงดา มีพิษทำลายระบบประสาท ต้องรักษาตามอ....

วันนี้เวลา 10.30-12.00 น. อ.ณิชานันท์ เกินอาษา นำนิสิตภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน เข้าศึกษาแมลงศัตรูมันสำปะหลังและ...
03/04/2018

วันนี้เวลา 10.30-12.00 น. อ.ณิชานันท์ เกินอาษา นำนิสิตภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน เข้าศึกษาแมลงศัตรูมันสำปะหลังและแมลงศัตรูธรรมชาติ ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี และขอขอบคุณนายประทิน อ่อนน้อย เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพทำไร่ ปี 2555 ที่มาให้ความรู้แก่น้องๆนิสิตค่ะ

วันนี้เวลา 10.30-12.00 น. รศ.ดร. โกศล เจริญสม นำ Dr. Des Colong และนิสิตสาขากีฏวิทยา เข้าศึกษาแมลงศัตรูอ้อย ณ แปลงอ้อย ต...
27/03/2018

วันนี้เวลา 10.30-12.00 น. รศ.ดร. โกศล เจริญสม นำ Dr. Des Colong และนิสิตสาขากีฏวิทยา เข้าศึกษาแมลงศัตรูอ้อย ณ แปลงอ้อย ต. ทุ่งลูกนก อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม

วันนี้เวลา 10.30-12.00 น. อาจารย์ณิชานันท์ เกินอาษา นำนิสิต สาขากีฏวิทยา เข้าศึกษาแมลงศัตรูมะพร้าวและแมลงศัตรูธรรมชาติที...
20/03/2018

วันนี้เวลา 10.30-12.00 น. อาจารย์ณิชานันท์ เกินอาษา นำนิสิต สาขากีฏวิทยา เข้าศึกษาแมลงศัตรูมะพร้าวและแมลงศัตรูธรรมชาติที่สวนมะพร้าว ต.กำแพงแสน จ. นครปฐม

ติดตามผลการติดกับดักกาวเหนียวที่สวนแสนปาล์มหลังจากผ่านไป 1 สัปดาห์ ค่ะ ปรากฏว่าไม่พบแมลง Dubas bug แต่ส่วนใหญ่เป็นพวกแมล...
13/03/2018

ติดตามผลการติดกับดักกาวเหนียวที่สวนแสนปาล์มหลังจากผ่านไป 1 สัปดาห์ ค่ะ ปรากฏว่าไม่พบแมลง Dubas bug แต่ส่วนใหญ่เป็นพวกแมลงวัน และแตนเบียนค่ะ

ที่อยู่

Kasetsart University Kampang Saen Campus
Nakhon Pathom
73140

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66658161366

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลางผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Pathom

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัสดีครับผมปลูกผักทานเองแบบอินทรย์ โดนเพลี้ยอ่อนเพลียไฟ รบกวนมาตลอดพ่นยาแบบอินทรย์แทบทุกยี่ห้อ จนต้นไม้ใบเหลืองทานไม่ได้ ผมอยากลองเอาพันธุ์แมลงมาปล่อยบ้างครับไม่ทราบว่าพอจะแนะนำได้ไหมครับ หากมีค่าใช้จ่ายก็สามารถจ่ายให้ได้ครับไม่ติด
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติweifo(เวยโฟ)...ไม่ใช้สารหรือฮีทเตอร์ดูดความชื้น...ควบคุมความชื้น20-60%rh...iso9001...
รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่อง...
สอบถาม Idline:weifo1/0923624299
เป็นหนอนอะไรครับ จะกำจัดและป้องกันอย่างไร
ขอสอบถามเรื่องด้วงเต่าหน่อยค่ะ ว่าพอจะทราบถึงชนิดของด้วงเต่าในรูปนี้หรือไม่ ขอบคุณค่ะ ^^
ขออนุญาตถามครับ ศูนย์ฯนี้ดูแลเกี่ยวกับ เอเลี่ยน สปีชีส์ ด้วยหรือไม่ครับ?
สวัสดีครับ อยากทราบรายละเอียดแมลงช้างปีกใส ควบคุมเพลี้ยไฟบนต้นเมล่อนครับ
สวัสดีคะ อยากทราบรายละเอียด ราเขียว กำจัดปลวก ต้องติดต่อ หรือสอบถามทางไหนได้คะ
แมลงอะไรครับ เป็นศัตรูพืช หรือตัวห้ำครับ
เพจนี้มีประโยชน์มากค่ะ ดีจริง ๆเลย
ฝากประชาสัมพันธ์ "ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB: Science and Technology Intrastructure Databank) // กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์// "
ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี " http://stdb.most.go.th
ฐานข้อมูลนักวิทยาศาสตร์ http://stdb.most.go.th/scientist
ฐานข้อมูลผลงานวิจัย http://stdb.most.go.th/research
ฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ http://stdb.most.go.th/equipment
ฐานข้อมูล ห้องปฏิบัติการ (LABORATORY) http://stdb.most.go.th/lab
แหล่งรวบรวม “ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัย” ทั้งเรื่องของอุปกรณ์และบุคลากร เพื่อเผยแพร่ฐานข้อมูลให้ประชาชนและทุกภาคส่วนที่สนใจได้ทราบข้อมูลและสามารถนำผลงานงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในการเชื่อมโยงงานวิจัยและพัฒนาระหว่างภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม โดยรวบรวมข้อมูลศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ทั้งบุคลากร นักวิชาการ นักวิจัย เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ ความชำนาญ การใช้ประโยชน์ ฯลฯ ไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน และให้บริการสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ถูกหอยทากขนาดเล็กกัดกินรากพืช
จนพืชผักเสียหายหมดเลย
ขยายพันธุเร็ว มีปริมาณเยอะมาก

มีวิธีจัดการแบบง่ายๆ บ้างไหมครับ
#}