ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโด

ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโด การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี จำหน่ายแมลงศัตรูธรรมชาติ เปิด จ.-ศ. เวลา 08.30-16.30 ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2514 ศูนย์ฯ ดำเนินงานในลักษณะเป็นโครงการเครือข่ายและความร่วมมือ (Collaborative Network) ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ และหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจรวมทั้งหมด 20 หน่วยงาน ภายใต้การประสานงานโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

วิสัยทัศน์ (Vision)
เพื่อดำรงไว้ซึ่งการเป็นศูนย์วิจัยที่มีความเป็นเลิศ ซึ่งเป็นที่ยอมรับอยู่แล้ว ทางด้านการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี และการบริหารศัตรูแบบบูรณภาพในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ในประเทศไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก

เปิดเหมือนปกติ

บรรจุภัณฑ์ ศัตรูธรรมชาติ
08/10/2021

บรรจุภัณฑ์ ศัตรูธรรมชาติ

มวนตัวห้ำหนอน Eocanthecona furcellata (Wolff) ประโยชน์: ช่วยกำจัดหนอนของแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิด เช่น หนอนหัวดำ หนอนกระทู้ผัก หนอนกระทู้หอม หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนแก้วส้ม และหนอนบุ้งต่างๆ เป็นต้น มวนตัวห้ำเข้าทำลายเหยื่อโดยการใช้ปากที่เป็นแท่งยาวแหลมคมเจาะเข้าไปในผนังลำตัวหนอน และปล่อยสารเข้าไปทำให้หนอนเป็นอัมพาต ขยับตัวไม่ได้ จากนั้นจึงดูดกินของเหลวภายในตัวหนอนจนตัวแห้งเหี่ยวตาย มวนตัวห้ำชนิดนี้ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินของเหลวในตัวหนอนเป็นอาหารเท่านั้น ไม่ทำลายพืช

บรรจุภัณฑ์ ศัตรูธรรมชาติ
08/10/2021

บรรจุภัณฑ์ ศัตรูธรรมชาติ

ด้วงเต่า Nephus ryuguus H. Kamiya ประโยชน์: ช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืชขนาดเล็ก ได้แก่ เพลี้ยแป้งชนิดต่างๆ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ เพลี้ยหอย ไร แมลงหวี่ขาว ไข่ของแมลงศัตรูพืชต่างๆ ทั้งระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัยมีพฤติกรรมการเป็นตัวห้ำ สามารถทำลายเหยื่อโดยการใช้ปากกัดกินเหยื่อโดยตรง ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยไม่ทำลายพืช

07/10/2021
Photos from รู้ทันโรคพืช's post
03/10/2021

Photos from รู้ทันโรคพืช's post

30/09/2021
มวนตัวห้ำ

มวนพิฆาต Eocanthecona furcellata
🟠 เป็นแมลงที่มีประโยชน์ที่ช่วยในการกำจัดหนอนของแมลงศัตรูพืช 🐛
🟠เข้าทำลายเหยื่อโดยใช้ปากที่ยาวแหลมในการเจาะศัตรูพืช🐛🚫
#มวนตัวห้ำ
#ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืช

Photos from รู้ทันโรคพืช's post
29/08/2021

Photos from รู้ทันโรคพืช's post

Photos from รู้ทันโรคพืช's post
29/08/2021

Photos from รู้ทันโรคพืช's post

Photos from กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้'s post
15/07/2021

Photos from กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้'s post

Photos from Insect Museum Thailand - พิพิธภัณฑ์แมลง ประเทศไทย's post
07/07/2021

Photos from Insect Museum Thailand - พิพิธภัณฑ์แมลง ประเทศไทย's post

22/04/2020
กลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

กลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

#ข้อดีของการใช้แตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมาควบคุมแมลงศัตรูพืช 🎉🎉🎉🎉
1. ขยายพันธุ์ไม่ยาก ใช้เวลาในการปล่อยไม่มาก ⏳
2. แตนเบียนสามารถบินไปวางไข่แมลงศัตรูพืชได้เอง 🚁
3. ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะผู้ใช้ และผู้บริโภค 👫
4. ไม่ทำให้เกิดพิษตกค้างในพืชผล และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสภาพแวดล้อมเช่นดินน้ำและอากาศ 🌳
5. แมลงศัตรูพืชไม่สร้างความต้านทานต่อแตนเบียนไข่ Trichogramma เหมือนการใช้สารเคมี ❎
6. ต้นทุนการผลิตขยายพันธุ์แตนเบียนไข่ Trichogramma ไม่สูงมากนักเมื่อเปรียบเทียบการการเพาะขยายศัตรูธรรมชาติชนิดอื่น 💶
7 สามารถที่จะผลิตขยายได้ปริมาณมากขึ้นอยู่กับความสามารถในการผลิตไข่ของแมลงอาศัย 🐣
8. สามารถที่จะนำไปใช้ร่วมกับวิธีการอื่นทำให้เกิดประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงศัตรูพืชได้สูงขึ้น 🏆

📌📌📌ดังนั้นการใช้แตนเบียนไข่ Trichogramma ควบคุมแมลงศัตรูพืช เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติให้มีปริมาณมากขึ้นเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการใช้คือ นำแผ่นแตนเบียนไข่ Trichogramma ก่อนฟักตัว 1 วัน ไปติดในพื้นที่ที่ต้องการปล่อย อัตรา 20,000-30,000 ตัว/ไร่ (2,000 ตัว/แผ่น) ปล่อยกระจายทั่วแปลง ปล่อยทุก 7 วัน ติดต่อกัน 3-5 ครั้งครับ

02/04/2020

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดไวรัสโควิด-19
ในปัจจุบัน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด และข้อปฏิบัติต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จึงส่งผลให้ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง ซึ่งตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไม่สามารถปฏิบัติงานในการให้คำปรึกษากับผู้ที่เดินทางเข้ามาติดต่อด้วยตนเองได้
** ดังนั้นจึงขอความกรุณา เกษตรกร หรือท่านใดที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการเกษตรด้านการจัดการศัตรูพืช ในเบื้องต้นให้ติดต่อเข้ามาทางกล่องข้อความ (inbox) ของทางเพจศูนย์ฯ ได้ก่อน

หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

🙏ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

กลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
12/02/2020

กลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

📺📺📺 ผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงได้ยินข่าวมาบ้างแล้ว ถึงการระบาดของตั๊กแตนทะเลทราย(Desert Locust) ในประเทศแถบทวีปแอฟริกา ผมเองก็ตกใจเหมือนกันครับเพราะคล้ายกับการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดเลย
1.เอฟเอโอเตือนภัยการระบาดให้ประเทศสมาชิกเหมือนกัน
2. เริ่มเป็นข่าวใหญ่เพราะระบาดรุนแรงมากในทวีปแอฟริกาเหมือนกัน
3.ขณะที่ประเทศไทยถูกเตือนนั้น ตั๊กแตนกำลังแพร่ระบาดเข้าสู่เอเชียขณะนี้ที่อินเดียเหมือนกัน
4.ตั๊กแตนนี้สามารถเคลื่อนที่เป็นร้อยกิโลเมตรต่อหนึ่งวันเหมือนกัน

📌📌📌 ดังนั้นควรติดตามสถานการณ์การระบาดและทิศทางการเคลื่อนย้ายของตั๊กแตนทะเลทรายในต่างประเทศ และสำรวจแปลงพืชอาหารของตั๊กแตนทะเลทรายที่อยู่ในบริเวณชายแดนประเทศเพื่อนบ้านที่มีรายงานการระบาด ตรวจเช็คชนิดของตั๊กแตนโดยเปรียบเทียบกับรูปภาพตั๊กแตนทะเลทราย ในกรณีที่พบมีลักษณะใกล้เคียงตามภาพตัวอย่าง บันทึกตำแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์จุดที่ให้เก็บตัวตั๊กแตนใส่ถุงพลาสติกที่เตรียมไว้ให้ และนำส่งที่สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชเพื่อนำมาจำแนกชนิดว่าเป็นตั้กแตนทะเลทรายหรือไม่
🏣🏣🏣สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชกรมวิชาการเกษตรเลขที่ 50 (อาคารจักรทอง) ถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพ 10900

หนอนกระทู้โผล่แปลงข้าวโพด แนะปราบตามหลักวิชาการเอาอยู่
17/01/2019
หนอนกระทู้โผล่แปลงข้าวโพด แนะปราบตามหลักวิชาการเอาอยู่

หนอนกระทู้โผล่แปลงข้าวโพด แนะปราบตามหลักวิชาการเอาอยู่

สายด่วนแจ้งหนอนกระทู้ fall armyworm รุกแปลงข้าวโพด กรมวิชาการเกษตรแนะกำจัดตามหลักวิชาการใช้ร่วมกันทั้งชีวภัณฑ์.....

กลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
06/12/2018

กลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

📚#ดาวน์โหลดฟรี!!! เอกสารวิชาการ "#คู่มือการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชสำหรับการผลิตผักเพื่อการส่งออกสหภาพยุโรป" โดยกลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ตามลิ้งค์ด้านล่างค่ะ
http://www.doa.go.th/psco/files/manual.pdf
🙏ขอขอบพระคุณ กลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช มา ณ โอกาสนี้ค่ะ🙏

ประมวลภาพ "โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์" การเกษตรสร้างความยั่งยืน ของวิถีเกษตรแนวใหม่ ระหว่างวั...
19/11/2018

ประมวลภาพ "โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์" การเกษตรสร้างความยั่งยืน ของวิถีเกษตรแนวใหม่ ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
และ วิชาเรียนหลักสูตร "ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ตอบสนองการเรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 และสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง จ.นครปฐม

ขอเชิญเที่ยวชม "โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์" การเกษตรสร้างความยั่งยืน ของวิถีเกษตรแนวใหม่ ระหว...
16/11/2018

ขอเชิญเที่ยวชม "โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์" การเกษตรสร้างความยั่งยืน ของวิถีเกษตรแนวใหม่ ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดนิทรรศการและกิจกรรมด้านการเกษตร ในงาน “ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การเกษตรสร้างความยั่งยืน ของวิถีเกษตรแนวใหม่” ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีพิธีเปิด ณ ห้องคอนเวนชั่น และ ณ ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2561 บุคลากรของศูนย์ฯ ภาคกลาง เข้าร่วมงานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ "เปิดประตูสู่สภานโยบายฯ เปิดปร...
24/08/2018

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2561 บุคลากรของศูนย์ฯ ภาคกลาง เข้าร่วมงานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ "เปิดประตูสู่สภานโยบายฯ เปิดประตูใจชาว วช." ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

#โรคของมะพร้าว
13/07/2018

#โรคของมะพร้าว

เตือนโรคโคนต้นผุในมะพร้าว

#โรคมะพร้าว

วันที่่ 17-18 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงแตนเบียนไข่ Trichog...
17/05/2018

วันที่่ 17-18 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงแตนเบียนไข่ Trichogramma spp. และแตนเบียนหนอนกอ Cotesia flavipes เพื่อควบคุมหนอนกออ้อย ณ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ฯ ร่วมกับภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรกำแพงแสน และ อพท. ได้เข้าติดตามผลการเพาะเลี้ยงแตนเบียนบร...
15/05/2018

วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ฯ ร่วมกับภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรกำแพงแสน และ อพท. ได้เข้าติดตามผลการเพาะเลี้ยงแตนเบียนบราคอน ฮีบีเตอร์และจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการศัตรูมะพร้าว ให้แก่กลุ่มสตรีชุมชนตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ. ชลบุรี เพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการระบาดของแมลงศัตรูมะพร้าวและเรียนรู้วิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม เพื่อใช้ในการกำจัดด้วงแรดมะพร้าว

ในข่าวเป็นมวนมะพร้าว Agonoscelis nubila เป็นศัตรูพืชนะคะ แต่ถ้าเป็นมวนพิฆาตหรือมวนตัวห้ำหนอน (ดูรูปในอัลบั้มเพจ) ดูผิวเผ...
04/04/2018
ก้าวเกษตร

ในข่าวเป็นมวนมะพร้าว Agonoscelis nubila เป็นศัตรูพืชนะคะ แต่ถ้าเป็นมวนพิฆาตหรือมวนตัวห้ำหนอน (ดูรูปในอัลบั้มเพจ) ดูผิวเผินอาจมีลักษณะคล้ายกัน มีประโยชน์ในด้านการควบคุมศัตรูพืช แต่ห้ามนำไปรับประทานนะคะ ปล่อยควบคุมหนอนในแปลงในสวนได้ค่ะ

เฉลยแมลงมรณะ2ศพที่แท้ "มวนพิฆาต" กลิ่นคล้ายแมงดา

ถ้ากินเกิน 3 ตัวแล้วรักษาไม่ทัน จะทำให้ถึงตายได้ อาการที่แสดงคือ ปวดท้องรุนแรง อาเจียนมีเลือดปน รวมทั้งถ่ายอุจจาระและปัสสาวะมีเลือดปน ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

วันนี้เวลา 10.30-12.00 น. อ.ณิชานันท์ เกินอาษา นำนิสิตภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน เข้าศึกษาแมลงศัตรูมันสำปะหลังและ...
03/04/2018

วันนี้เวลา 10.30-12.00 น. อ.ณิชานันท์ เกินอาษา นำนิสิตภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน เข้าศึกษาแมลงศัตรูมันสำปะหลังและแมลงศัตรูธรรมชาติ ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี และขอขอบคุณนายประทิน อ่อนน้อย เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพทำไร่ ปี 2555 ที่มาให้ความรู้แก่น้องๆนิสิตค่ะ

วันนี้เวลา 10.30-12.00 น. รศ.ดร. โกศล เจริญสม นำ Dr. Des Colong และนิสิตสาขากีฏวิทยา เข้าศึกษาแมลงศัตรูอ้อย ณ แปลงอ้อย ต...
27/03/2018

วันนี้เวลา 10.30-12.00 น. รศ.ดร. โกศล เจริญสม นำ Dr. Des Colong และนิสิตสาขากีฏวิทยา เข้าศึกษาแมลงศัตรูอ้อย ณ แปลงอ้อย ต. ทุ่งลูกนก อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม

วันนี้เวลา 10.30-12.00 น. อาจารย์ณิชานันท์ เกินอาษา นำนิสิต สาขากีฏวิทยา เข้าศึกษาแมลงศัตรูมะพร้าวและแมลงศัตรูธรรมชาติที...
20/03/2018

วันนี้เวลา 10.30-12.00 น. อาจารย์ณิชานันท์ เกินอาษา นำนิสิต สาขากีฏวิทยา เข้าศึกษาแมลงศัตรูมะพร้าวและแมลงศัตรูธรรมชาติที่สวนมะพร้าว ต.กำแพงแสน จ. นครปฐม

ติดตามผลการติดกับดักกาวเหนียวที่สวนแสนปาล์มหลังจากผ่านไป 1 สัปดาห์ ค่ะ ปรากฏว่าไม่พบแมลง Dubas bug แต่ส่วนใหญ่เป็นพวกแมล...
13/03/2018

ติดตามผลการติดกับดักกาวเหนียวที่สวนแสนปาล์มหลังจากผ่านไป 1 สัปดาห์ ค่ะ ปรากฏว่าไม่พบแมลง Dubas bug แต่ส่วนใหญ่เป็นพวกแมลงวัน และแตนเบียนค่ะ

วันนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัทน้ำตาลเอราวัณ จำกัด ตำบล นากลาง อำเภอ นากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
09/03/2018

วันนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัทน้ำตาลเอราวัณ จำกัด ตำบล นากลาง อำเภอ นากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ ได้เข้าร่วมการประชุมนักวิชาชีพน้ำตาลและเทคโนโลยีบูรณาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 6 (6th IAPSIT Inte...
06/03/2018

วันนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ ได้เข้าร่วมการประชุมนักวิชาชีพน้ำตาลและเทคโนโลยีบูรณาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 6
(6th IAPSIT International Sugar Conference) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ประชุม
อุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี

วันนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้เข้าไปติดกับดักกาวเหนียวเพื่อสำรวจแมลง Dubas bug ที่ต้นอินผลัม ในสวนแสนปาล์ม อาทิตย์หน้ามาติด...
06/03/2018

วันนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้เข้าไปติดกับดักกาวเหนียวเพื่อสำรวจแมลง Dubas bug ที่ต้นอินผลัม ในสวนแสนปาล์ม อาทิตย์หน้ามาติดตามผลกันค่ะ

วันที่ 21 ก.พ. 2561 ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับ อพท. ได้ลงพื้นที่ชุมชนตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ. ชลบุรี เพื่อร่วมปรึกษา...
21/02/2018

วันที่ 21 ก.พ. 2561 ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับ อพท. ได้ลงพื้นที่ชุมชนตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ. ชลบุรี เพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาแมลงศัตรูมะพร้าวและหาแนวทางการป้องกันกำจัด รวมทั้งติดตามผลการเพาะเลี้ยงแตนเบียนหนอน Bracon hebetor ในการควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว และเยี่ยมชมการทำขนมทองพับและท้อฟฟี่ของกลุ่มชุมชน ณ บ้านป้าลมุล

วันนี้ทางศูนย์ฯ ได้เข้าไปขอใช้พื้นที่ของสวนแสนปาล์มติดกับดักกาวเหนียวสำรวจแมลงศัตรูอิทผลัม รอดูผลอีก 1 สัปดาห์ ค่ะ
20/02/2018

วันนี้ทางศูนย์ฯ ได้เข้าไปขอใช้พื้นที่ของสวนแสนปาล์มติดกับดักกาวเหนียวสำรวจแมลงศัตรูอิทผลัม รอดูผลอีก 1 สัปดาห์ ค่ะ

04/01/2018

ต้องขอโทษด้วยนะคะสำหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ไม่มีการตอบกลับข้อความให้กับบางท่านที่ให้ความสนใจแมลงศัตรูธรรมชาติ เนื่องจากเป็นวันหยุด ทางศูนย์ฯ จึงไม่มีการดำเนินการค่ะ ทางเจ้าหน้าที่จะรีบตอบกลับข้อความให้เร็วที่สุดค่ะ
(🙏 ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ)

งานเกษตรกำแพงแสน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เริ่มแล้วนะคะ วันที่ 2-11 ธันวาคม 2560 พบกับศูนย์วิจัยควบคุมศ...
02/12/2017

งานเกษตรกำแพงแสน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เริ่มแล้วนะคะ วันที่ 2-11 ธันวาคม 2560 พบกับศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชฯ ได้ร่วมจัดงานหน้าคณะเกษตร เต้นท์ภาควิชากีฎวิทยา เวลา 08.30-16.30 น.

วันนี้คุณเอ อนันต์ บุนนาค มาเยี่ยมชมและดูงานที่ศูนย์ฯ ปรึกษาเรื่องแมลงตัวห้ำและเชื้อราควบคุมแมลง ขอบคุณคุณเอนะคะที่ให้คว...
15/11/2017

วันนี้คุณเอ อนันต์ บุนนาค มาเยี่ยมชมและดูงานที่ศูนย์ฯ ปรึกษาเรื่องแมลงตัวห้ำและเชื้อราควบคุมแมลง ขอบคุณคุณเอนะคะที่ให้ความสนใจด้านนี้ค่ะ

ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการจองพื้นที่ร้านค้า งานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 21 ค่ะ
02/11/2017

ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการจองพื้นที่ร้านค้า งานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 21 ค่ะ

ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการจองพื้นที่ร้านค้า งานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 21
-ผังร้านค้า
-ราคา โซน ขนาดพื้นที่ร้านค้า
- ขั้นตอนการจองพื้นที่ร้านค้า

ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง
29/10/2017

ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง

ที่อยู่

Kasetsart University Kampang Saen Campus
Nakhon Pathom
73140

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง เริ่มมีแผนการก่อตั้งขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนในปี 2525

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโด:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Pathom

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัสดีครับผมปลูกผักทานเองแบบอินทรย์ โดนเพลี้ยอ่อนเพลียไฟ รบกวนมาตลอดพ่นยาแบบอินทรย์แทบทุกยี่ห้อ จนต้นไม้ใบเหลืองทานไม่ได้ ผมอยากลองเอาพันธุ์แมลงมาปล่อยบ้างครับไม่ทราบว่าพอจะแนะนำได้ไหมครับ หากมีค่าใช้จ่ายก็สามารถจ่ายให้ได้ครับไม่ติด
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติweifo(เวยโฟ)...ไม่ใช้สารหรือฮีทเตอร์ดูดความชื้น...ควบคุมความชื้น20-60%rh...iso9001... รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่อง... สอบถาม Idline:weifo1/0923624299
เป็นหนอนอะไรครับ จะกำจัดและป้องกันอย่างไร
ขอสอบถามเรื่องด้วงเต่าหน่อยค่ะ ว่าพอจะทราบถึงชนิดของด้วงเต่าในรูปนี้หรือไม่ ขอบคุณค่ะ ^^
ขออนุญาตถามครับ ศูนย์ฯนี้ดูแลเกี่ยวกับ เอเลี่ยน สปีชีส์ ด้วยหรือไม่ครับ?
สวัสดีครับ อยากทราบรายละเอียดแมลงช้างปีกใส ควบคุมเพลี้ยไฟบนต้นเมล่อนครับ
สวัสดีคะ อยากทราบรายละเอียด ราเขียว กำจัดปลวก ต้องติดต่อ หรือสอบถามทางไหนได้คะ
แมลงอะไรครับ เป็นศัตรูพืช หรือตัวห้ำครับ
เพจนี้มีประโยชน์มากค่ะ ดีจริง ๆเลย
ฝากประชาสัมพันธ์ "ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB: Science and Technology Intrastructure Databank) // กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์// " ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี " http://stdb.most.go.th ฐานข้อมูลนักวิทยาศาสตร์ http://stdb.most.go.th/scientist ฐานข้อมูลผลงานวิจัย http://stdb.most.go.th/research ฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ http://stdb.most.go.th/equipment ฐานข้อมูล ห้องปฏิบัติการ (LABORATORY) http://stdb.most.go.th/lab แหล่งรวบรวม “ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัย” ทั้งเรื่องของอุปกรณ์และบุคลากร เพื่อเผยแพร่ฐานข้อมูลให้ประชาชนและทุกภาคส่วนที่สนใจได้ทราบข้อมูลและสามารถนำผลงานงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในการเชื่อมโยงงานวิจัยและพัฒนาระหว่างภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม โดยรวบรวมข้อมูลศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ทั้งบุคลากร นักวิชาการ นักวิจัย เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ ความชำนาญ การใช้ประโยชน์ ฯลฯ ไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน และให้บริการสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ถูกหอยทากขนาดเล็กกัดกินรากพืช จนพืชผักเสียหายหมดเลย ขยายพันธุเร็ว มีปริมาณเยอะมาก มีวิธีจัดการแบบง่ายๆ บ้างไหมครับ