Clicky

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิ เบอร์สำหรับติดต่อ
ระดับปฐมวัย 034-254500
ระดับประถมศึกษา 034-250005
เว็บไซต์ http://www.satitele.su.ac.th

ID [email protected] : @edsu_su โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ( ปฐมวัยและประถมศึกษา ) official

จัดการศึกษาระดับปฐมวัยจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ตามเบอร์โทรศัพท์ และเฟสบุ๊ค ได้เลยค่ะ ^^

เปิดเหมือนปกติ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนายแทนคุณ วิเศษฤทธิ์ (น้องแทนคุณ) ศ...
08/04/2022

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ
นายแทนคุณ วิเศษฤทธิ์ (น้องแทนคุณ) ศิษย์เก่าของโรงเรียน รุ่นที่ 4 ชุติวิภา
อันเนื่องจากเหตุอัคคีภัย

ขอให้ดวงวิญญาณของน้องไปสู่สุขคติในภพภูมิที่ดี
ด้วยรักและอาลัยจากครอบครัว EDSU 🤍

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษ...
08/04/2022

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รอบเพิ่มเติม

ลิงค์ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งผลการตรวจ ATK

https://drive.google.com/file/d/1ItRTTJQ3xd4RYOOdb1MUH-ZmVu_cCfNR/view?usp=drivesdk

Inspiration Quote ข้อความดีๆ ในเช้าวันศุกร์จาก  T.Ann Ms.Ann Roosevelt Cash IV#InspirationQuote #EDSU2021
08/04/2022

Inspiration Quote ข้อความดีๆ ในเช้าวันศุกร์
จาก T.Ann Ms.Ann Roosevelt Cash IV
#InspirationQuote #EDSU2021

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร จากโครงการ EDSU Game 2021 (Virtual Running) โดยนักเรียนดังรายชื่...
04/04/2022

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร จากโครงการ EDSU Game 2021 (Virtual Running)

โดยนักเรียนดังรายชื่อต่อไปนี้ สามารถมารับถ้วยรางวัล และเกียรติบัตรด้วยตนเองในวันรับสมุดพก และหนังสือเรียน
(11 - 13 พฤษภาคม 2565)

และนักเรียนทุกคนที่ส่งระยะการวิ่งได้ครบ 5 กิโลเมตร สามารถรับเหรียญรางวัลได้ในวันรับสมุดพก และหนังสือเรียนเช่นเดียวกัน

ปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียนประจำเดือนเมษายน 2565
04/04/2022

ปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียนประจำเดือนเมษายน 2565

ประมวลภาพบรรยากาศโครงการ EDSU Open House 2022 วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting นำโดยท่านคณบดี ...
02/04/2022

ประมวลภาพบรรยากาศโครงการ EDSU Open House 2022 วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting นำโดยท่านคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ

ขอเชิญชวนผู้ปกครองของนักเรียนระดับปฐมวัย และประถมศึกษา และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและประสบการณ...
01/04/2022

ขอเชิญชวนผู้ปกครองของนักเรียนระดับปฐมวัย และประถมศึกษา และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและประสบการณ์ผ่านมุมมองของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) แห่งความสุข และสร้างสรรค์ ภายใต้ความเป็นอัตลักษณ์ “สร้างสรรค์ ทันสมัย ไทยแท้” ในโครงการ EDSU Open House 2022: By โรงเรียนสาธิต ม.ศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ผ่านระบบ Zoom

Join Zoom Meeting เริ่มเข้าได้ในเวลา 08.45 น.

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/94967269367

Meeting ID: 949 6726 9367

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวันคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งอาจารย์
01/04/2022

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวันคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งอาจารย์

Inspiration Quote ข้อความดีๆ ในเช้าวันศุกร์จาก  T.Britt Ms.Britt Goodrich #InspirationQuote #EDSU2021
01/04/2022

Inspiration Quote ข้อความดีๆ ในเช้าวันศุกร์
จาก T.Britt Ms.Britt Goodrich
#InspirationQuote #EDSU2021

ผศ.ดร.สรัญญา จันทร์ชูสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และฝ่ายอาคารสถานที่ ทำการต้อนรับวิทยากร โดย คุณธิดาพร เสนาจันทร์ และค...
31/03/2022

ผศ.ดร.สรัญญา จันทร์ชูสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และฝ่ายอาคารสถานที่ ทำการต้อนรับวิทยากร โดย คุณธิดาพร เสนาจันทร์ และคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อประเมินความปลอดภัยและการเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน (Site tour) ในวันที่ 31 มีนาคม 2565

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าวัดความพร้อมและประเมินพื้นฐานความรู้ รอบเพิ่มเติม ระ...
30/03/2022
26. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าวัดความพร้อมและประเมินพื้นฐานความรู้ รอบเพิ่มเติม อ.2-3 ป.2-6.pdf

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าวัดความพร้อมและประเมินพื้นฐานความรู้ รอบเพิ่มเติม ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 หลักสูตรปกติ และหลักสูตร English Program

🔻รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่ลิงก์ ด้านล่าง 🔻

https://drive.google.com/file/d/1xXaIuAzqe4xjPb0Krh3zDAYG0dnNvx_u/view?usp=drivesdk

ทางโรงเรียนสาธิตฯ ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายทศทศ ทัศนะเกตุ (น้องเทนเทน) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับรางวั...
29/03/2022

ทางโรงเรียนสาธิตฯ ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายทศทศ ทัศนะเกตุ (น้องเทนเทน) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลที่ 8 ในโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก ระดับเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2564 (World - PEC) โดยมีอาจารย์สุมลฑา ลิ้มนุชสวาท และอาจารย์ปทิตตา สัตตภูธร เป็นผู้ฝึกซ้อมและให้คำปรึกษา

และในวันนี้ อาจารย์ ดร. สิริกมล หมดมลทิน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ได้เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้ารับมอบรางวัล ณ ลานกีฬา โรงเรียนสาธิตฯ ระดับประถมศึกษา

EDSU Open House 2022: By โรงเรียนสาธิต ม.ศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – ...
25/03/2022

EDSU Open House 2022: By โรงเรียนสาธิต ม.ศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ผ่านระบบ Zoom

ขอเชิญชวนผู้ปกครองของนักเรียนระดับปฐมวัย และประถมศึกษา และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและประสบการณ์ผ่านมุมมองของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) แห่งความสุข และสร้างสรรค์ ภายใต้ความเป็นอัตลักษณ์ “สร้างสรรค์ ทันสมัย ไทยแท้”

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนตามลิงก์เพื่อยืนยันการเข้าร่วมงานได้ที่
https://forms.gle/fhC1HYm67mZMHYDu9

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านระบบ Zoom จะได้รับมอบเกียรติบัตรที่ระลึกจากทางโรงเรียน

สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564
25/03/2022

สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564

25/03/2022

เพลงแทนคำอำลาพี่ ๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 รุ่นศุกลมกร จากตัวแทนน้อง ๆ ขับร้องโดยประธานนักเรียนรุ่นที่ 10

25/03/2022

คำกล่าวแสดงความยินดีจากศิษย์เก่า เนื่องในวันปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 รุ่น ศุกลมกร

25/03/2022

คำอวยพรจากนายกสมาคมผู้ปกครองฯ และผู้บริหารของโรงเรียน เนื่องในวันปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 รุ่น ศุกลมกร

Inspiration Quote ข้อความดีๆ ในเช้าวันศุกร์จาก  T.Sydney   Mr.Sydney Holm#InspirationQuote #EDSU2021
25/03/2022

Inspiration Quote ข้อความดีๆ ในเช้าวันศุกร์
จาก T.Sydney Mr.Sydney Holm
#InspirationQuote #EDSU2021

ภาพบรรยากาศพิธีปัจฉิมนิเทศของนักเรียน รุ่นที่ ๙ "ศุกลมกร" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเช...
24/03/2022

ภาพบรรยากาศพิธีปัจฉิมนิเทศของนักเรียน รุ่นที่ ๙ "ศุกลมกร" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภายใต้มาตรการการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ของทางจังหวัดนครปฐมอย่างเคร่งครัด

ทางโรงเรียนมีกำหนดจัด “พิธีปัจฉิมนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 9 ศุกลมกร” ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 ...
23/03/2022

ทางโรงเรียนมีกำหนดจัด “พิธีปัจฉิมนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 9 ศุกลมกร” ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ของทางจังหวัดนครปฐมอย่างเคร่งครัด

บรรยากาศภาพการจัดกิจกรรมสลัดเอี๊ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ Online
23/03/2022

บรรยากาศภาพการจัดกิจกรรมสลัดเอี๊ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ Online

22/03/2022

การประกวดคลิปวิดีโอ กิจกรรม Creative food : อาหารสร้างสรรค์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3
เด็กหญิงปราง พบลาภ

#โครงการส่งเสริมอนามัยใส่ใจสุขภาพ
ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

22/03/2022

การประกวดคลิปวิดีโอ กิจกรรม Creative food : อาหารสร้างสรรค์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3
เด็กหญิงธนิดา ตันประเสริฐ

#โครงการส่งเสริมอนามัยใส่ใจสุขภาพ
ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

22/03/2022

การประกวดคลิปวิดีโอ กิจกรรม Creative food : อาหารสร้างสรรค์
รางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3
เด็กชายวรชาติ สัจจาริยกุล

#โครงการส่งเสริมอนามัยใส่ใจสุขภาพ
ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

22/03/2022

การประกวดคลิปวิดีโอ กิจกรรม Creative food : อาหารสร้างสรรค์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2
เด็กชายชุนหสิทธิ์ จิรวัฒนสิน

#โครงการส่งเสริมอนามัยใส่ใจสุขภาพ
ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

22/03/2022

การประกวดคลิปวิดีโอ กิจกรรม Creative food : อาหารสร้างสรรค์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2
เด็กหญิงวัชรลักษณ์ เชษฐ์ชาติพรชัย

#โครงการส่งเสริมอนามัยใส่ใจสุขภาพ
ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

22/03/2022

การประกวดคลิปวิดีโอ กิจกรรม Creative food : อาหารสร้างสรรค์
รางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2
เด็กชายกิตติภูมิ โออินทร์

#โครงการส่งเสริมอนามัยใส่ใจสุขภาพ
ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

📢 ทางโรงเรียนมีกำหนดการจัดกิจกรรมสลัดเอี๊ยมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2564 ในวันพุธที่ ...
22/03/2022

📢 ทางโรงเรียนมีกำหนดการจัดกิจกรรมสลัดเอี๊ยมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2564 ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 10.20 น. ผ่าน Application Zoom

ขอเชิญรับชมนิทรรศการโครงงานสร้างศิลป์ ครั้งที่ 9 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นศุกลมกร ผ่านทางคิวอาร์โค้ดหรือคลิ...
21/03/2022

ขอเชิญรับชมนิทรรศการโครงงานสร้างศิลป์ ครั้งที่ 9 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นศุกลมกร ผ่านทางคิวอาร์โค้ดหรือคลิก link ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

https://www.artsteps.com/view/6232d1ff3d612bbeaff4223b?currentUser

19/03/2022

การประกวดคลิปวิดีโอ กิจกรรม Creative food : อาหารสร้างสรรค์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์ ภู่ทอง

#โครงการส่งเสริมอนามัยใส่ใจสุขภาพ
ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

19/03/2022

การประกวดคลิปวิดีโอ กิจกรรม Creative food : อาหารสร้างสรรค์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1
เด็กชายครุพงษ์ คงสมพรต

#โครงการส่งเสริมอนามัยใส่ใจสุขภาพ
ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยศิลปากร
Nakhon Pathom
73000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6634250005

เว็บไซต์

http://www.satitele.su.ac.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิ:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Nakhon Pathom บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ปกติจะเป็นแอดมินคอยอัพโควทของอาจารย์ทุกท่านในโรงเรียนฯ แต่มาวันนี้ถึงคิวของตัวเอง แอร๊ยย >< #แอบเขิน 555555
ตู้ดูดความชื้นAutoDessicator"Weifo" รับประกัน/ดูแลหลังการขายต่อเนื่อง สอบถามเพิ่มเติม: idline: weifo1 Tel.062-4944693/092-3624299 Website: www.weifothailand.com
❤️ใส่ใจพร้อมใส่หน้ากาก 😷รักใครให้ใส่หน้ากาก❤️ “ แม่ลูกในยุคcovid 19” แม่อ้อมกะน้องฟรุ๊ตตี้
ช่วงเวลานี้ พี่บูนลอนอยากจะย้อนคิดถึงวันสนุกเมื่อวันเด็ก เมื่อปี 2018 บูนลอนและเพื่อนๆ SME กว่า 50 แบรนด์ ในโครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล ร่วมกับ เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา และอีก 9 สาขา จัดงาน อนุบาลลิมปิคลิตเติ้ลฮีโร โดยมีเป้าหมายเพื่อ ให้เด็กๆมีโอกาสเรียนรู้มีจิตสาธารณะ ด้วยการสร้างโรงพยาบาล ด้วยตัวเขาเองโดยผ่านการกีฬา และมีผู้ใหญ่ใจดี อย่างทางห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ให้การสนับสนุน โดยมี โรงเรียน ที่เข้าร่วม คือ 1. โรงเรียนเอกดรุณ https://bit.ly/2S7EV8y 2. โรงเรียนอนุบาลพรละมัย https://bit.ly/2VCYgRh 3. โรงเรียนอนุบาลเอื้อเพชร https://bit.ly/2VWanbf 4.โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล https://bit.ly/3bFbwKL 5. โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ https://bit.ly/3bHDXrI 6. Bangkokthonburi Demonstration School https://bit.ly/355mAyt 7. โรงเรียนอนุบาลณัฐกฤตา - แพรววิทยา https://bit.ly/3cLIGZo 8. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ปฐมวัยเเละประถมศึกษา https://bit.ly/2Sak9Ft พี่บูนลอน ชื่นชม น้องๆทุกคนอย่างยิ่ง ขอขอบกราบขอบพระคุณคุณครู อาจารย์ พี่เลี้ยงทุกท่าน รวมถึงผู้ใหญ่ใจดี เซ็นทรัลพลาซา ที่ได้ร่วมจัดงานครั้งนั้น แจ้งข่าวดีนะครับว่า ตึกอุบัติเหตุ โรงพยาบาล มหาราช นครราชสีมา กำลังจะเสร็จปีนี้แล้วครับ อนุโมทนาบุญ ขอบคุณคร้าบบบบบ #Boonlon #บูนลอน #Boonlonนครสัตว์ลอยฟ้า #อนุบาลลิมปิคลิตเติ้ลฮีโร่CSR
จะอุ้มเธอไปจนกว่าจะอุ้มไม่ไหว. รักโดยไม่มีข้อแม้ แม่อ้อมกะน้องฟรุ๊ตตี้ #เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว#
ลูกไหว แม่ก็ต้องไหว พร้อมสู้ทุกสถานการณ์ร้อนค่ะ #เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว
เป็นม้าพาลูกเที่ยว เรียนรู้โลกกว้าง