สถาบันเด็กมหิดล บริการวิชาการสู่สังคม

สถาบันเด็กมหิดล บริการวิชาการสู่สังคม หลักสูตรฝึกอบรมด้านเด็ก เยาวชน และ? กิจกรรมฝึกอบรม ด้านเด็ก เยาวชน ครอบครัว และผู้สูงอายุ
(5)

09/08/2023
03/08/2023

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าเรียน พร้อมกับการมีงานทำ
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ดูและเด็กในศตวรรษที่ 21 รุ่น 6
ทวิภาคี : การศึกษาเพื่อการเข้าสู่สายอาชีพอย่างมีคุณภาพ
จำนวน 2 ท่าน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณเมธีณัฐ รัตนกุล หัวหน้าโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผู้ดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21
โทร 0918720391 (ในวันและเวลาราชการ)
สนใจสมัครได้ที่:
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/user/job/view.php?id=7605

🔥“ชั่วโมงสะสมการเรียนรู้นำมาแลกค่าลงทะเบียนในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 ได้” ✨ขอเชิญ ครู อาจารย์ผู้ดูแลเด็ก พ่อ...
17/07/2023

🔥“ชั่วโมงสะสมการเรียนรู้นำมาแลกค่าลงทะเบียนในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 ได้”
✨ขอเชิญ ครู อาจารย์ผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้สนใจ
เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 ประจำปี 2566
"Inclusive Early Life: Nurturing Care and Development, Leave No One Behind"
"การดูแลและพัฒนาเด็กทุกคน จากวันเริ่มต้นของชีวิตสู่การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์"
วันที่ 18-20 สิงหาคม 2566
เวลา 09.00 น.16.00 น.
SCAN QR CODE สมัคร
📍หรือสมัครได้ที่: https://nicfd-member.mahidol.ac.th/course/detail/127
สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 092-414-5296 (ในวันและเวลาราชการ)
📍แอดไลน์สอบถามข้อมูลรายละเอียดการลงทะเบียนได้ที่: https://line.me/R/ti/g/ELCsluypUr

05/07/2023

ขอเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลาน ของท่านที่มีอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี 6 เดือน มาทดสอบพัฒนาการ(กลุ่มตัวอย่างในการประเมินพัฒนาการ)
ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566
ณ ชั้น 4 อาคารปัญญาวัฒนา
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 092-4145296 (ในวันและเวลาราชการ) สแกน QR CODE ลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย (รับจำนวนจำกัด)
**ลงทะเบียนแล้วห้ามสละสิทธิ์ เนื่องจากจะเป็นการเสียสิทธิ์ท่านอื่นที่ลงทะเบียนไม่ทัน**

04/07/2023

ขอเชิญ ครู อาจารย์ผู้ดูแลเด็ก พ่อ แม่ ผู้ปกครองและผู้สนใจ
เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 ประจำปี 2566
"Inclusive Early Life: Nurturing Care and Development, Leave No One Behind"
"การดูแลและพัฒนาเด็กทุกคน จากวันเริ่มต้นของชีวิตสู่การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์"

วันที่ 18-20 สิงหาคม 2566
เวลา 09.00 น.16.00 น.
SCAN QR CODE สมัคร
หรือสมัครได้ที่: https://nicfd-member.mahidol.ac.th/course/detail/127
สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 092-414-5296 (ในวันและเวลาราชการ)
แอดไลน์สอบถามข้อมูลรายละเอียดการลงทะเบียนได้ที่: https://line.me/R/ti/g/ELCsluypUr

17/06/2023
📢ขอเชิญ พ่อแม่ ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก และ ผู้ที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร “นักจัดประสบการณ์ศึกษาเรี...
14/06/2023

📢ขอเชิญ พ่อแม่ ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก และ ผู้ที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์
หลักสูตร “นักจัดประสบการณ์ศึกษาเรียนรู้เพื่ออนาคต” สำหรับครูและผู้ปกครอง แบบ forum ครั้งที่ 2
✨ บทบาทและโอกาสของมหาวิทยาลัย กับ พ.ร.บ. ส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคการศึกษาแห่งโลกพลิกผัน
🕘วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 เวลา 08.45 - 12.00 น.
สนใจสมัครได้ที่ : https://nicfd-member.mahidol.ac.th/course/detail/144
ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/99742302721...
Meeting ID: 997 4230 2721
Passcode: 698026
📱ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณศุภรดา เกษร (ออน) โทร 092-4145296 (ในวันและเวลาราชการ)

📢ขอเชิญ พ่อแม่ ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก และ ผู้ที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์✨  เคล็ดลับฝึก “สติ” สำหรับเด็กปฐมว...
29/05/2023

📢ขอเชิญ พ่อแม่ ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก และ ผู้ที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์
✨ เคล็ดลับฝึก “สติ” สำหรับเด็กปฐมวัย ฉบับชีวิตประจำวัน
🕘วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.
สนใจสมัครได้ที่ : https://nicfd-member.mahidol.ac.th/member/login?course_id=137
ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/98806213465?pwd=KzVRUEE5RVhLTWplYStPTjBBZnVjUT09

Meeting ID: 988 0621 3465
Passcode: 401817
📱ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณศุภรดา เกษร (ออน) โทร 092-4145296 (ในวันและเวลาราชการ)

27/05/2023

“พ.ร.บ. ส่งเสริมการเรียนรู้ : โอกาสและความคาดหวังของเด็กไทย”

11/05/2023
11/05/2023

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าเรียน พร้อมกับการมีงานทำ
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ดูและเด็กในศตวรรษที่ 21 รุ่น 6
ทวิภาคี : การศึกษาเพื่อการเข้าสู่สายอาชีพอย่างมีคุณภาพ
จำนวน 7 ท่าน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณเมธีณัฐ รัตนกุล หัวหน้าโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผู้ดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21
โทร 0918720391 (ในวันและเวลาราชการ)
สนใจสมัครได้ที่: https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/login/login.php

📢ขอเชิญชวนพ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก คุณครู ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรมหลักสูตร:“4 มิติ ศาสตร์สุขภาพแผนจีน ก...
09/05/2023

📢ขอเชิญชวนพ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก คุณครู ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรมหลักสูตร:

“4 มิติ ศาสตร์สุขภาพแผนจีน การดูแลสุขภาพเด็กและครอบครัวบนฐานธรรมชาติ” #รอบที่ 2

📝 รับสมัครและเข้าเรียนได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2566

📍หลักสูตรประกอบด้วย 4 มิติ
มิติที่ 1 “หย่างเซิง : องค์รวมแห่งชีวิตและสุขภาพ”
มิติที่ 2 “สร้างสมดุลลมปราณ: สุขภาพดีด้วยชี่กง”
มิติที่ 3 “ดูแลสมดุลหยิน-หยาง ส่งเสริมสุขภาพเด็ก 3 วัย”
มิติที่ 4 “สมดุลแห่งธรรมชาติ: ประจำเดือนกับสุขภาพสตรี"

📍 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจศาสตร์การแพทย์แผนจีนในมิติของการดูแลสุขภาพเด็ก สุขภาพสตรี และสุขภาพองค์รวมบนฐานธรรมชาติ
2. สามารถนำองค์ความรู้บนหลักของศาสตร์การแพทย์แผนจีนไปใช้เพื่อการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง เด็กปฐมวัย เด็กวัยเรียน เด็กวัยรุ่น และบุคคลในครอบครัวได้

✅ เรียนออนไลน์ ผ่านระบบ Moodle
✅ เข้าเรียนไม่มีค่าใช้จ่าย
✅ สามารถขอรับวุฒิบัตรได้

📝 ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน Scan QR code โดย
1. สมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
2. เลือกบทเรียนไปที่ชื่อหลักสูตรอบรม เพื่อเข้าสู่บทเรียน

07/05/2023

สถิติการวิจัย แบบ อีซี่ อีซี่ สำหรับครู (Easy stat)

📢ขอเชิญครู อาจารย์ ผู้ดูแลเด็กและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์✨ “สถิติการวิจัย แบบ อีซี่ อีซี่ สำหรับครู (Easy stat)”🕘วันอา...
11/04/2023

📢ขอเชิญครู อาจารย์ ผู้ดูแลเด็กและผู้สนใจ
เข้าร่วมอบรมออนไลน์
✨ “สถิติการวิจัย แบบ อีซี่ อีซี่ สำหรับครู (Easy stat)”
🕘วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.
สนใจสมัครผ่าน QR-CODE
หรือ Link: https://nicfd-member.mahidol.ac.th/course/detail/132

ผ่าน Zoom Meeting
Time: May 7, 2023 09:00 AM Bangkok
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/99390073198...
Meeting ID: 993 9007 3198
Passcode: 036829
📱ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณศุภรดา เกษร (ออน) โทร 092-4145296 (ในวันและเวลาราชการ)

📢ขอเชิญชวน บุคลากรทางสาธารณสุข การแพทย์ หรือการศึกษาที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กเข้าร่วม ✨อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงก...
11/04/2023

📢ขอเชิญชวน บุคลากรทางสาธารณสุข การแพทย์ หรือการศึกษาที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กเข้าร่วม
✨อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการฝึกอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง (DENVER ll)” รุ่นที่ 3/2566
ลงทะเบียนผ่าน Link: https://nicfd-member.mahidol.ac.th/course/detail/131
หรือสมัครผ่าน QR CODE
📱สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 092-414-5296

05/04/2023
The Safety Hunter (ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง)📣 ขอเชิญชวนครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้สนใจ 📣ส่งบุตรหลาน และนักเรียนของท่านเข้าม...
14/03/2023

The Safety Hunter (ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง)

📣 ขอเชิญชวนครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้สนใจ 📣
ส่งบุตรหลาน และนักเรียนของท่าน
เข้ามาเรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดเพื่อความปลอดภัยของเด็ก
ในระดับอนุบาล 3-ประถมศึกษาปีที่ 3
🔥 ในโครงการภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง “ 10 ทักษะความปลอดภัย : ก่อน 10 ปี ต้องมี 10 อย่าง” 🔥
✅สนุกกับการฝึกทักษะความปลอดภัย 3 สถานี ( 3 ชั่วโมงต่อรอบ )
🎯 สถานีที่ 1 The Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง
(ในบ้าน การเดินทาง ช่วยเหลือคนตกน้ำ บุคคลแปลกหน้า ภัยฉุกเฉิน)
🎯 สถานีที่ 2 ปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น
🎯 สถานีที่ 3 ภารกิจคิดสร้างสรรค์ และ สื่อปลอดภัย

✅สมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1B3aSHVXrECDny3bwdu4ulrit35ALnBf5olvR9wsxbGo/viewform?ts=5dc0fcf7&edit_requested=true
🔥🔥 กิจกรรม ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง แต่ละรอบภารกิจจะใช้เวลาทั้งหมด 3 ชั่วโมง
และต้องมีเด็กๆนักพิชิตรอบละ"อย่างน้อย 36 คน" ไม่เกิน 45 คน
โดยหากท่านผู้สนใจ ครู อาจารย์ หรือ ผู้ปกครอง สามารถรวมจำนวนนักพิชิตมาได้ 36 คน
และสะดวกในวัน-เวลาราชการ สามารถติดต่อมาโดยตรงเพื่อเลือกรอบวันเและเวลาที่สะดวกได้เลยค่ะ

แต่.. หากท่านมีความสนใจ แต่มาในรูปแบบเดี่ยว กรุณาแจ้งชื่อ - สกุล - ชื่อเล่น - อายุ.- เบอร์ติดต่อกลับ
ให้เจ้าหน้าที่ทางโพสต์นี้ หรือ อินบอคเพจ เพื่อเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมนักพิชิตจนครบ 36 ท่าน
และเปิดรอบภารกิจดังกล่าว
📞ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คุณศุภรดา เกษร (ออน) โทร 02 441 0602–10 ต่อ1417,092-4145296 (ในวันและเวลาราชการ)

https://youtu.be/_cKXYoMyif4📢 📢ปิดเทอมนี้ขอเชิญชวนผู้ปกครอง ส่งบุตร หลานของท่าน เข้าร่วมกิจกรรม การเรียนรู้✨ โครงการค่าย...
13/03/2023

https://youtu.be/_cKXYoMyif4
📢 📢ปิดเทอมนี้ขอเชิญชวนผู้ปกครอง ส่งบุตร หลานของท่าน เข้าร่วมกิจกรรม การเรียนรู้
✨ โครงการค่ายเล่นรอบเมือง สร้างพลังการเรียนรู้
✨KIDS ฉลาดรู้ สู้ภัยรอบตัว”
เปิดรับสมัคร!! เรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดเพื่อความปลอดภัยของเด็ก เริ่มกิจกรรมในวันที่ 28-31 มีนาคม 2566
📱ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คุณมาริสา นิ่มกุล โทร 0823217721 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
คุณศุภรดา เกษร (ออน) โทร 092-4145296 (ในวันและเวลาราชการ)

📢 📢ปิดเทอมนี้ขอเชิญชวนผู้ปกครอง ส่งบุตร หลานของท่าน เข้าร่วมกิจกรรม การเรียนรู้✨ โครงการค่ายเล่นรอบเมือง สร้างพลังการเรี...
08/03/2023

📢 📢ปิดเทอมนี้ขอเชิญชวนผู้ปกครอง ส่งบุตร หลานของท่าน เข้าร่วมกิจกรรม การเรียนรู้
✨ โครงการค่ายเล่นรอบเมือง สร้างพลังการเรียนรู้
✨KIDS ฉลาดรู้ สู้ภัยรอบตัว”
สมัครผ่านlink: https://nicfd-member.mahidol.ac.th/course/detail/116
เปิดรับสมัคร!! เรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดเพื่อความปลอดภัยของเด็ก เริ่มกิจกรรมในวันที่ 28-31 มีนาคม 2566
📱ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คุณมาริสา นิ่มกุล โทร 0823217721 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
คุณศุภรดา เกษร (ออน) โทร 092-4145296 (ในวันและเวลาราชการ)

📢 📢ปิดเทอมนี้ขอเชิญชวนผู้ปกครอง ส่งบุตร หลานของท่าน เข้าร่วมกิจกรรม การเรียนรู้✨ โครงการค่ายเล่นรอบเมือง สร้างพลังการเรี...
02/03/2023

📢 📢ปิดเทอมนี้ขอเชิญชวนผู้ปกครอง ส่งบุตร หลานของท่าน เข้าร่วมกิจกรรม การเรียนรู้
✨ โครงการค่ายเล่นรอบเมือง สร้างพลังการเรียนรู้
✨KIDS ฉลาดรู้ สู้ภัยรอบตัว”

สมัครผ่านlink: https://nicfd-member.mahidol.ac.th/course/detail/116
เปิดรับสมัคร!! เรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดเพื่อความปลอดภัยของเด็ก เริ่มกิจกรรมในวันที่ 28-31 มีนาคม 2566

📱ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คุณมาริสา นิ่มกุล โทร 0823217721 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
คุณศุภรดา เกษร (ออน) โทร 092-4145296 (ในวันและเวลาราชการ)

📢ขอเชิญชวน บุคลากรทางสาธารณสุข การแพทย์หรือการศึกษาที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กเข้าร่วม✨การอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครง...
01/03/2023

📢ขอเชิญชวน บุคลากรทางสาธารณสุข การแพทย์
หรือการศึกษาที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กเข้าร่วม

✨การอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการฝึกอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง
(DENVER ll)” รุ่นที่ 2/2566

ลงทะเบียนผ่าน Link: https://nicfd-member.mahidol.ac.th/member/login...
หรือสมัครผ่าน QR CODE

📱สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 092-414-5296

23/02/2023

✨“เด็กเศร้าเรารู้ได้ เทคนิคดูแลใจ”
📢ขอเชิญพ่อแม่ ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก และผู้ที่มีความสนใจทั่วไป
เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom meeting

📍ในหัวข้อ “เด็กเศร้าเรารู้ได้ เทคนิคดูแลใจ ทำอย่างไรให้ลูกห่างไกล...ซึมเศร้า”
🕘 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.
📍สนใจสมัครผ่าน qr-code
หรือผ่าน link: https://nicfd-member.mahidol.ac.th/course/detail/122

📱ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คุณศุภรดา เกษร (ออน) โทร 092-4145296 (ในวันและเวลาราชการ)

21/02/2023
ขอเชิญครู อาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์ในหัวข้อ “เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน สำหรับครู”วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566...
21/02/2023

ขอเชิญครู อาจารย์และผู้สนใจ
เข้าร่วมอบรมออนไลน์
ในหัวข้อ “เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน สำหรับครู”
วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
ลงทะเบียนฟรีผ่าน qr-code
หรือสมัครผ่าน Link: https://nicfd-member.mahidol.ac.th/member/login...

Happy Valentine's Day ♥
14/02/2023

Happy Valentine's Day ♥

⚡️⚡️⚡️ มาแล้วจ้าาา Rerun การอบรมย้อนหลังเนื่องจากติดปัญหาการอัพโหลดผ่านช่องทางเพจ Facebook โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนร...
07/02/2023

⚡️⚡️⚡️ มาแล้วจ้าาา Rerun การอบรมย้อนหลัง
เนื่องจากติดปัญหาการอัพโหลดผ่านช่องทางเพจ Facebook

โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ตลอดช่วงวัย ครั้งที่ 2/2566 ในหัวข้อ “ดนตรีเพื่อการกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย” ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 สามารถรับชมย้อนหลัง และ ขอรับใบประกาศนียบัตรได้ทาง

https://www.youtube.com/watch?v=MByOtb4FY5U

ขอบคุณ ค่ะ ^^

โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ตลอดช่วงวัย ครั้งที่ 2/2566 ในหัวข้อ “ดนตรีเพื่อก.....

07/02/2023

ไม่ต้องบอกอายุ 😜
แต่บอกหลักสูตรอบรมแรกที่ท่านได้เข้ามาเรียนกับสถาบันเด็กฯ 🤓

ขอเชิญ ผู้ดูแลเด็ก พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “ดนตรีเพื่อการกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย”...
30/01/2023

ขอเชิญ ผู้ดูแลเด็ก พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ และผู้สนใจ
เข้าร่วมอบรม
ในหัวข้อ “ดนตรีเพื่อการกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย”
วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96580996105...

Meeting ID: 965 8099 6105
Passcode: 112233

ผู้สนใจลงทะเบียนผ่านQR-CODE
หรือ Link: https://nicfd-member.mahidol.ac.th/member/login...

ขอเชิญครู อาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์ในหัวข้อ “เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน สำหรับครู”วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566...
30/01/2023

ขอเชิญครู อาจารย์และผู้สนใจ
เข้าร่วมอบรมออนไลน์
ในหัวข้อ “เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน สำหรับครู”
วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
ลงทะเบียนฟรีผ่าน qr-code
หรือสมัครผ่าน Link: https://nicfd-member.mahidol.ac.th/member/login...

📢ขอเชิญชวน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กและผู้สใจเข้าร่วม🎯โครงการอบรมการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ อย่างเป็นอง...
25/01/2023

📢ขอเชิญชวน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กและผู้สใจ
เข้าร่วม
🎯โครงการอบรมการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ อย่างเป็นองค์รวม
“สำหรับแพทย์และนักวิชาชีพ”

▶️สอบถามการสมัครเรียนและการลงทะเบียนได้ที่ QR-Code
📲สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 092-4145296 (ในวันและเวลาราชการ)

📢ขอเชิญชวน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กและผู้สใจเข้าร่วม🎯โครงการอบรมการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ อย่างเป็นอง...
25/01/2023

📢ขอเชิญชวน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กและผู้สใจ
เข้าร่วม
🎯โครงการอบรมการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ อย่างเป็นองค์รวม
“สำหรับพ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก”

▶️สอบถามการสมัครเรียนและการลงทะเบียนได้ที่ QR-Code
📲สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 092-4145296 (ในวันและเวลาราชการ)

📢ขอเชิญชวน ผู้สนใจทั่วไป ✨ เข้าร่วมศึกษาเรียนรู้ MAP-C🎯รายวิชา CFHD 531 การให้คำปรึกษา (ภาคพิเศษ)โดยเรียนทุกวันอาทิตย์เร...
24/01/2023

📢ขอเชิญชวน ผู้สนใจทั่วไป ✨
เข้าร่วมศึกษาเรียนรู้ MAP-C
🎯รายวิชา CFHD 531 การให้คำปรึกษา (ภาคพิเศษ)
โดยเรียนทุกวันอาทิตย์
เริ่มเรียน 26 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2566
เรียน ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ศาลายา
📌รับผู้เรียนจำกัดจำนวน 10 คน
▶️สอบถามการสมัครเรียนและการลงทะเบียนได้ที่
📲โทร. 087-1992461 LINE ID: chalidaarantima (ในวันและเวลาราชการ)

📢ขอเชิญชวน ผู้สนใจทั่วไป ✨เข้าร่วมศึกษาเรียนรู้ MAP-C🎯รายวิชา CFHD 559 จิตวิทยาเชิงบวกและการอบรมเลี้ยงดู (ภาคปกติ)โดยเรี...
24/01/2023

📢ขอเชิญชวน ผู้สนใจทั่วไป ✨
เข้าร่วมศึกษาเรียนรู้ MAP-C

🎯รายวิชา CFHD 559 จิตวิทยาเชิงบวกและการอบรมเลี้ยงดู (ภาคปกติ)

โดยเรียนทุกวันจันทร์
เริ่มเรียน 27 กุมภาพันธ์ – 24 เมษายน 2566
เรียน online และ on site ที่ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ศาลายา

📌รับผู้เรียนจำกัดจำนวน 10 คน

▶️สอบถามการสมัครเรียนและการลงทะเบียนได้ที่
📲โทร. 087-1992461 LINE ID: chalidaarantima (ในวันและเวลาราชการ)

📢ขอเชิญชวน บุคลากรทางสาธารณสุข การแพทย์หรือการศึกษาที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กเข้าร่วม✨อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการ...
18/01/2023

📢ขอเชิญชวน บุคลากรทางสาธารณสุข การแพทย์
หรือการศึกษาที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กเข้าร่วม
✨อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการฝึกอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง
(DENVER ll)” รุ่นที่ 2/2566

ลงทะเบียนผ่าน Link: https://nicfd-member.mahidol.ac.th/member/login...
หรือสมัครผ่าน QR CODE

📱สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 092-414-5296

17/01/2023
17/01/2023

โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ตลอดช่วงวัย ครั้งที่ 1/2566 ในหัวข้อ

“บั้นปลายมีเงินใช้ กายใจสมองดีด้วย EF: บทเรียนจากผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อย”

ในวันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ขอเชิญพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์ในหัวข้อ “บั้นปลายมีเงินใช้ กายใจสมองดีด้วย EF: บทเรียนจา...
13/01/2023

ขอเชิญพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กและผู้สนใจ
เข้าร่วมอบรมออนไลน์
ในหัวข้อ “บั้นปลายมีเงินใช้ กายใจสมองดีด้วย EF: บทเรียนจากผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อย”
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566
เวลา 09.00 - 12.00 น.
ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
ลงทะเบียนฟรีผ่าน qr-code
หรือสมัครผ่าน Link: https://nicfd-member.mahidol.ac.th/member/login...

06/01/2023

ขอเชิญ ผู้ดูแลเด็ก พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ และผู้สนใจ
เข้าร่วมอบรม
ในหัวข้อ “ดนตรีเพื่อการกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย”
วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96580996105?pwd=RXNJTm9WNmVydDJCZ0xaakhZV3Rsdz09

Meeting ID: 965 8099 6105
Passcode: 112233

ผู้สนใจลงทะเบียนผ่านQR-CODE
หรือ Link: https://nicfd-member.mahidol.ac.th/member/login?course_id=106

ที่อยู่

999 พุทธมณฑลสาย 4
Nakhon Pathom
73170

เบอร์โทรศัพท์

+66924145296

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันเด็กมหิดล บริการวิชาการสู่สังคมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันเด็กมหิดล บริการวิชาการสู่สังคม:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Pathom

แสดงผลทั้งหมด
#}