ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ

Page ภาควิชาฯนี้จัดทำขึ้นเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประกาศ กิจกรรมต่างๆของภาควิชาฯและเรื่องราวที่จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา ทั้งยังเป็นอีกช่องทางเพื่อการติดต่อสื่อสารกันระหว่างภาควิชาฯ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคคลทั่วไป

📢รับสมัครสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ STEP รอบพิเศษประจำปีการศึกษา 2566 (รูปแบบออนไซต์) 🌟สำหรับนักศึกษา ป.ตรีปีการศึกษา ...
21/08/2023

📢รับสมัครสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ STEP รอบพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2566 (รูปแบบออนไซต์)
🌟สำหรับนักศึกษา ป.ตรี
ปีการศึกษา 2561 - 2563 (รหัสนักศึกษา xx61###x - 63xx1###x) และ
ปีการศึกษา 2565 (รหัสนักศึกษา 65xx1###x) เท่านั้น
--------------------------------------
🟧สอบวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
🟧สอบวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566 ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
📗ขั้นตอนการสมัครสอบ STEP
สำหรับนักศึกษา ป.ตรี : https://shorturl.asia/AdcsZ
📗ขั้นตอนการยกเลิกสมัครสอบ STEP
สำหรับนักศึกษา ป.ตรี : https://shorturl.asia/Iu2NX
👉สมัครสอบได้ที่ www.reg.su.ac.th
--------------------------------------
หมายเหตุ:
- ไม่เสียค่าใช้จ่าย
- รับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม – 4 กันยายน 2566 📅
- รับจำนวนจำกัด 1,000 คน เท่านั้น
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ
📅วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 ผ่าน Facebook: G&E Center, Silpakorn University และ www.reg.su.ac.th
--------------------------------------
📢STEP Academic Year 2023 is Open for Registration
(Special Round for Undergraduate Students)
🌟ONLY for students enrolled in
Academic Year 2018 - 2020 (Student ID xx61###x - 63xx1###x)
and Academic Year 2022 (Student ID 65xx1###x)
--------------------------------------
🟧Saturday 30 September 2023 on Phetchaburi IT Campus
🟧Sunday 1 October 2023 on Sanam Chandra Palace Campus
👉Register at: www.reg.su.ac.th
📗STEP Registration Guidelines (Special Round)
Undergraduate Students: https://shorturl.asia/AdcsZ
STEP Cancellation Guidelines (Special Round)
Undergraduate Students: https://shorturl.asia/Iu2NX
--------------------------------------
Note:
- Free
- Open for registration from 21 August to 4 September 2023 📅
- 1,000 seats available
- Eligible students, test rooms, and seat numbers will be announced on Friday 22 September 2023 📅 on Facebook: G&E Center, Silpakorn University and www.reg.su.ac.th

📢รับสมัครสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ STEPประจำปีการศึกษา 2566 (รูปแบบออนไซต์)🌟สำหรับนักศึกษา ป.โท - เอก----------------...
21/08/2023

📢รับสมัครสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ STEP
ประจำปีการศึกษา 2566 (รูปแบบออนไซต์)
🌟สำหรับนักศึกษา ป.โท - เอก
--------------------------------------
📆สอบวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566
ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ขั้นตอนการสมัครสอบ STEP
📝สำหรับนักศึกษา ป.โท - เอก : https://shorturl.asia/TS7RM
ขั้นตอนการยกเลิกสมัครสอบ STEP
📝สำหรับนักศึกษา ป.โท - เอก : https://shorturl.asia/WBQeq
👉สมัครสอบได้ที่ www.reg.su.ac.th
--------------------------------------
หมายเหตุ:
- ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 500 บาท
- ชำระเงินตามใบแจ้งยอดการชำระเงิน (*ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น จึงจะถือว่าสำรองที่นั่งสำเร็จ)
- รับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม – 4 กันยายน 2566 📅
- รับจำนวนจำกัด 500 คน เท่านั้น
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 📅ผ่าน Facebook: G&E Center, Silpakorn University และ www.reg.su.ac.th
--------------------------------------
📢STEP Academic Year 2023 is Open for Registration
(For Graduate students) Master's - Doctoral Degree
--------------------------------------
📆Sunday 1 October 2023
On Sanam Chandra Palace Campus
👉Register at: www.reg.su.ac.th
📝STEP Registration Guidelines
Master's - Doctoral Degree: https://shorturl.asia/TS7RM
STEP Cancellation Guidelines
Master's - Doctoral Degree: https://shorturl.asia/WBQeq
--------------------------------------
Note:
- STEP Fee : 500 Baht
- Registrations are complete once the payment has been received (within due date).
- Open for registration from 21 August to 4 September 2023📆
- 500 seats available
- Eligible students, test rooms, and seat numbers will be announced on Friday 22 September 2023📆 on Facebook: G&E Center, Silpakorn University and www.reg.su.ac.th

🌟กำหนดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ STEPรอบทดสอบแรกเข้า ประจำปีการศึกษา 2566👉สมัครสอบได้ที่ www.reg.su.ac.th- ประกาศราย...
21/08/2023

🌟กำหนดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ STEP
รอบทดสอบแรกเข้า ประจำปีการศึกษา 2566
👉สมัครสอบได้ที่ www.reg.su.ac.th
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ วันศุกร์ที่ 22 ก.ย. 2566 ผ่าน www.reg.su.ac.th และ Facebook : G&E Center, Silpakorn University
-----------------------
🌟The schedule for Silpakorn Test of English Proficiency (STEP)
of Academic Year 2023
For the 1st-year students (Student ID 65xx1###x)
enrolled in Academic Year 2023
👉Register at: www.reg.su.ac.th
- Eligible students, test rooms, and seat numbers will be announced on Friday 22nd September 2023 on Facebook: G&E Center, Silpakorn University and www.reg.su.ac.th

📢📢เรียนปริญญาเอก จุลชีววิทยา ม.ศิลปากร ดีอย่างไร📌📌
16/08/2023

📢📢เรียนปริญญาเอก จุลชีววิทยา ม.ศิลปากร ดีอย่างไร📌📌

สารจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย เตโชวิศาล หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้อนรับนักศึกษาชั้น...
11/08/2023

สารจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย เตโชวิศาล หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

❇️❇️❇️สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปา...
09/08/2023

❇️❇️❇️สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง“แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ทางชีวภาพ (biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity)”
🔅โดย ดร.บุญเฮียง พรมดอนกอย นักวิจัยอาวุโส ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ( BIOTEC )
📌วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 9.30-12.00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting
📍สามารถสมัครเข้าฟังบรรยายและดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการได้ที่ https://forms.gle/DtFEsCZQYXVuR67N6
🧧🎁ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศนียบัตร โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.ประกาศนียบัตรเป็นการยืนยันการเข้าฟังบรรยายเท่านั้น
2.จัดส่งประกาศนียบัตรเป็นไฟล์ ทางอีเมล์เท่านั้น
3.ผู้รับประกาศนียบัตรจะต้องเป็นผู้เข้าร่วมฟังบรรยายเต็มเวลาและตอบแบบประเมินโครงการเท่านั้น
📞✅สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบริหารการวิจัยฯ เบอร์ภายใน 216005 หรือเบอร์ภายนอก 0616284101

📣  #คอร์สดีบอกต่อ 8 หลักสูตรฟรีสไตล์ศิลปากร รวมไว้แล้วที่นี่ที่เดียว‼️ได้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ ต่อยอดได้หลากหลาย อบรม...
14/07/2023

📣 #คอร์สดีบอกต่อ 8 หลักสูตรฟรีสไตล์ศิลปากร รวมไว้แล้วที่นี่ที่เดียว‼️
ได้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ ต่อยอดได้หลากหลาย อบรมแล้วสอบผ่านรับ e-Certificate ทันที สมัครเลยวันนี้ที่ https://su4life.com 🤩
🥂 หลักสูตรระยะสั้น Drink & Arts
เข้าเรียนได้ที่ https://www.su4life.com/course-preview.html?cp_id=344
🧧 หลักสูตรระยะสั้นศิลปะกับฮวงจุ้ย
เข้าเรียนได้ที่ https://www.su4life.com/course-preview.html?cp_id=358
💐 หลักสูตรระยะสั้นสุนทรียศาสตร์และการจัดดอกไม้ญี่ปุ่นโดยดอกไม้มงคลไทย
เข้าเรียนได้ที่ https://www.su4life.com/course-preview.html?cp_id=359
🇹🇭 หลักสูตรระยะสั้นแรงบันดาลไทย
เข้าเรียนได้ที่ su4life.com/course-preview.html?cp_id=360
🎨 หลักสูตรระยะสั้นสีไทยโทน
เข้าเรียนได้ที่ https://www.su4life.com/course-preview.html?cp_id=361
🕍หลักสูตรระยะสั้นภูมิปัญญาช่างกับระบบโครงสร้างไม้โบราณ
เข้าเรียนได้ที่ https://www.su4life.com/course-preview.html?cp_id=391
👾 หลักสูตรระยะสั้น VoxelModeling
เข้าเรียนได้ที่ https://www.su4life.com/course-preview.html?cp_id=393
💃 หลักสูตรระยะสั้น การประยุกต์ใช้การแสดงเพื่อนำเสนอภาพลักษณ์บุคคล
เข้าเรียนได้ที่ https://www.su4life.com/course-preview.html?cp_id=392
💬 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 06-5936-5560
Line ID : su4life
Inbox Fanpage : https://m.me/SU4Life.Silpakorn/
#ระบบคลังหน่วยกิต #มหาวิทยาลัยศิลปากร #ศิลปากร #ทีมศิลปากร #การศึกษาตลอดชีวิต #หลักสูตรระยะสั้น #เรียนฟรี #เรียนออนไลน์

เวียนประกาศและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
11/07/2023

เวียนประกาศและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

รับสมัครงาน รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน และนักศึกษาสหกิจ
11/07/2023

รับสมัครงาน รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน และนักศึกษาสหกิจ

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับปริญญาตรี หัวข้อฝึกอบรมข้อสอบ TOEIC
11/07/2023

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับปริญญาตรี หัวข้อฝึกอบรมข้อสอบ TOEIC

ประชาสัมพันธ์คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับปริญญาตรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
11/07/2023

ประชาสัมพันธ์คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับปริญญาตรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

ประชาสัมพันธ์คอร์สเรียนภาษาอังกฤษปริญญาตรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
11/07/2023

ประชาสัมพันธ์คอร์สเรียนภาษาอังกฤษปริญญาตรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

📣📣📣ประกาศ!! การรับบัตรนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ที่ https://reg.su.ac.th ตามสถานที่ และวันเวลา...
10/07/2023

📣📣📣ประกาศ!! การรับบัตรนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ที่ https://reg.su.ac.th ตามสถานที่ และวันเวลาที่กำหนด
โดยเตรียมเอกสารมา ดังนี้
✅1. บัตรประชาชนตัวจริง
✅2. สำเนาบัตรประชาชน
✅3. แอปพลิเคชัน K Plus

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2565.ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ...
30/06/2023

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2565.
ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 14 และวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม.
จึงขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ทุกคณะวิชา ขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านทางเว็บไซต์ reg.su.ac.th เมนู "ขึ้นทะเบียนบัณฑิต" และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนปริญญาบัตร และเข็มวิทยฐานะ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566.
อ่านประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
https://bit.ly/3CZTamV.
และขอให้นักศึกษาว่าที่บัณฑิตติดตามประกาศข่าวสารในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ ถึงกำหนดการฝึกซ้อม กำหนดการงานรับขวัญพี่บัณฑิตได้ที่เพจของคณะฯ.
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

(red arrow right)สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญชวนนักศึกษา “วิดยาศิลปากร” ศิษย์ปัจจุบัน สมัครรับ...
30/06/2023

(red arrow right)สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอเชิญชวนนักศึกษา “วิดยาศิลปากร” ศิษย์ปัจจุบัน สมัครรับทุน “ทุนการศึกษาศิษย์เก่าสัมพันธ์ปันโอกาสเพื่อน้อง ครั้งที่ 1/66” จำนวน 3 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท
ส่งใบสมัครฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ภายในเวลา 16.00 น. ที่ คุณบรรณพร จาคีไพบูลย์ งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์ 1) รับมอบทุนการศึกษาในพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 20 กรกฎาคม 2566
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเกณฑ์การพิจารณาได้ที่ http://www.scsualumni.net/17391430/กิจกรรม-ปี-2566
**ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด**

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านพัฒนางานวิจัยและหลักสูตร เรื่อง การศึกษาดูงาน ณ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยา...
24/06/2023

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านพัฒนางานวิจัยและหลักสูตร
เรื่อง การศึกษาดูงาน ณ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 21 มิถุนายน 2566 โดยมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน นักศึกษาระดับปริญญาโท เข้าร่วมโครงการ

ทุนการศึกษาสนับสนุนนักศึกษาไปศึกษาหรือทำงานวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศคณะวิทยาศาสตร์มีความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัยกับ...
23/06/2023

ทุนการศึกษาสนับสนุนนักศึกษาไปศึกษาหรือทำงานวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ

คณะวิทยาศาสตร์มีความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัยกับสถาบันในต่างประเทศหลายแห่ง และมี
นโยบายสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสไปศึกษาและทำงานวิจัยระยะสั้นในสถาบันในต่างประเทศที่มีความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ชีวิตและได้รับแรงบันดาลใจในการศึกษาและทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์จึงจะสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อไปศึกษาหรือทำงานวิจัยระยะสั้น ณ National
Central University (NCU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จำนวนรวมไม่เกิน 5 ทุน

นักศึกษาสามารถยื่นใบสมัครและส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ที่คุณภัททิยา นิมิตรนิวัฒน์ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566

ทั้งนี้การคัดเลือกให้ได้รับทุนฯ จะคัดเลือกโดยคณะกรรมการที่คณะแต่งตั้งขึ้น และจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณาจารย์ของ NCU จึงจะถือว่าการคัดเลือกและสนับสนุนทุนนั้นสมบูรณ์ และการตัดสินคัดเลือก
ของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฎิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่ว...
19/06/2023

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฎิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว
สายสนับสนุน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 14 สิงหาคม 2566

👨‍🔬👩‍🔬 ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สังกัด ภาควิชาจุลชีววิทยา

🔬 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่https://www.sc.su.ac.th/sc_new/660619_job1.pdf

ดาวน์โหลด "ใบสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทพนักงานชั่วคราว" ที่https://www.sc.su.ac.th/sc_new/650601_applicationform02.pdf

  น้อง ๆ ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ 4 รับตรงอิสระ📍ค้นหารหัสนักศึกษา 19 มิ.ย. 66 📍ขึ้นทะเบียนนักศึกษา วันที่ 19 - 23 มิ.ย. ...
17/06/2023

น้อง ๆ ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ 4 รับตรงอิสระ
📍ค้นหารหัสนักศึกษา 19 มิ.ย. 66
📍ขึ้นทะเบียนนักศึกษา วันที่ 19 - 23 มิ.ย. 66 (โปรดศึกษาข้อมูลและขั้นตอนให้ครบถ้วน)
📍 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 098-2756858 งานทะเบียนฯ หรือ เพจ https://www.facebook.com/Division.of.Academic.Administration

น้อง ๆ ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ 4 รับตรงอิสระ
📍ค้นหารหัสนักศึกษา 19 มิ.ย. 66
📍ขึ้นทะเบียนนักศึกษา วันที่ 19 - 23 มิ.ย. 66 (โปรดศึกษาข้อมูลและขั้นตอนให้ครบถ้วน)
📍 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 098-2756858 และ 092-4275454 งานทะเบียนฯ หรือ เพจ https://www.facebook.com/Division.of.Academic.Administration

📣 ประกาศรับสมัครสอบ กรมศุลกากร ❤️รอบนี้รับทั้งหมด 4 ตำแหน่ง ได้แก่📌 นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ📌 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ📌...
15/06/2023

📣 ประกาศรับสมัครสอบ กรมศุลกากร ❤️

รอบนี้รับทั้งหมด 4 ตำแหน่ง ได้แก่

📌 นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
📌 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
📌 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
📌 นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 17 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม ตามลิงค์ด้านล่างนี้เลยครับ

https://www.customs.go.th/data_files/5b634512e00e0c8267c0752521232e93.pdf

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2566Science Week 2023"เปิดมิติจักรวาลแห่งวิทยาศาสตร์ เปิดบ้านวิทยาศิลปากร".ระหว่างวันที่ 21 - 2...
15/06/2023

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2566
Science Week 2023
"เปิดมิติจักรวาลแห่งวิทยาศาสตร์ เปิดบ้านวิทยาศิลปากร".
ระหว่างวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2566
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม.
พบกับนิทรรศการที่แสดงให้เห็นว่าการศึกษาต่อในสายวิทยาศาสตร์มีส่วนช่วยในการเปลี่ยนผ่านวิถีการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างไร ชมนิทรรศการเพื่ออัพเดทความรอบรู้ เปิดโลกแห่งจักรวาลแห่งวิทยาศาสตร์เปิดบ้านจากทั้ง 8 ภาควิชา 13 สาขาวิชาเอก.
นิทรรศการแนะนำการศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาตรี - โท - เอก พร้อมนิทรรศการแนะนำการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) คู่ศูนย์โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยในการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยศิลปากร งานเปิดบ้าน Open House ผลงานวิจัยคณาจารย์ กิจกรรมการแข่งขัน กิจกรรมร่วมสนุก พร้อมรับของที่ระลึกภายในงาน.
เปิดรับลงทะเบียนเข้าชมงาน และเปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน เร็ว ๆ นี้ งานดี งานฟรี งานใหญ่แบบนี้ ไม่ควรพลาด
http://www.sc.su.ac.th/.

ช่องทางการติดต่อ สอบถามปัญหาต่างๆ งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
14/06/2023

ช่องทางการติดต่อ สอบถามปัญหาต่างๆ
งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

การแต่งกายถูกระเบียบและเครื่องแบบพิธีการของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์.ภาพการแต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบเพื่อการเข้าเรียน กา...
14/06/2023

การแต่งกายถูกระเบียบ
และเครื่องแบบพิธีการ
ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์.
ภาพการแต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบเพื่อการเข้าเรียน การเข้าทำปฏิบัติการ และการเข้าสอบตามประกาศของคณะฯ และชุดเครื่องแบบพิธีการ กรณีการเข้ากิจกรรมงานพิธีต่าง ๆ เช่น งานปฐมนิเทศนักศึกษา งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร งานวันไหว้ครู งานพิธีการตามประกาศในโอกาสต่าง ๆ นักศึกษาน้องใหม่ สามารถสั่งจองเครื่องแบบสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ในกลุ่มเฟสที่กลุ่ม "น้องใหม่วิดยาศิลปากร-SC52-SU80".
⭐️⭐️ น้องใหม่วิดยาศิลปากร-SC52-SU80 ⭐️⭐️
https://www.facebook.com/groups/883020036157661.
#วิทยาศาสตร์ศิลปากร #วิดยาศิลปากร

เตรียมความพร้อมก่อนลงทะเบียน ภาคต้น 2566 19 มิ.ย. - ก.ค. 2566
14/06/2023

เตรียมความพร้อมก่อนลงทะเบียน ภาคต้น 2566 19 มิ.ย. - ก.ค. 2566

14/06/2023
กำหนดการสมัครและสัมภาษณ์ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566
14/06/2023

กำหนดการสมัครและสัมภาษณ์ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรขอเชิญนักศึกษาใหม่พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วม.งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แบบ SCSU New Nor...
09/06/2023

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอเชิญนักศึกษาใหม่
พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วม.
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
แบบ SCSU New Normal*
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจำปีการศึกษา 2566.
ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566
เวลา 08.00 - 16.30 น.
ณ หอประชุมใหญ่** มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม.
กิจกรรมช่วงเช้า :: พบผู้บริหาร พบหัวหน้าภาควิชา ประชุมรวมนักศึกษาทั้งหมดในหอประชุมใหญ่ รับเอกสาร ชี้แจงเรื่องสำคัญ และข้อมูลอันเป็นประโยชน์กับนักศึกษาในการเรียนตลอดหลักสูตรจนจบการศึกษา.
กิจกรรมในช่วงบ่าย :: แยกนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามสาขาวิชาเอก-ภาควิชา-พบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการของตนเอง.
โดยนักศึกษาใหม่ทั้ง 13 สาขาวิชาเอกจะรายงานตัวที่ชั้น 1 หอประชุมใหญ่เพื่อรับเอกสาร อาหารว่าง พร้อมชุดอุปกรณ์ SaveSCSUfromCOVID-19 ซึ่งประกอบไปด้วยหน้ากาก N95 จำนวน 2 ชิ้น เอทิลแอลกอฮอล์ ณ จุดรับลงทะเบียน.
งานกิจการนักศึกษา |
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
หมายเหตุ
* การแต่งกายของนักศึกษาใส่ชุดพิธีการ และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เนื่องจากเป็นพื้นที่ปิดที่ยังคงต้องปฏิบัติตามประกาศคำแนะนำในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019
** จุดสังเกตของหอประชุมใหญ่ คือ อาคารหลังเดียวกันกับ U-Store สาขาศิลปากร พิกัด https://goo.gl/maps/ZRt8yUAvxcqkdBhi9

ปฏิทินกิจกรรมที่สำคัญระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน 2566คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.(1) เรียนปรับพื้นฐาน16 - 22 มิ...
08/06/2023

ปฏิทินกิจกรรมที่สำคัญ
ระหว่างเดือน
มิถุนายน - กันยายน 2566
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
(1) เรียนปรับพื้นฐาน
16 - 22 มิถุนายน 2566 เรียนปรับพื้นฐานพร้อมกัน 13 สาขาวิชา กิจกรรมตามความสมัครใจ รู้จักเพื่อน รู้จักรุ่นพี่ รู้จักตนเอง เรียนรู้เพื่อเติมเต็มเนื้อหาพื้นฐานที่สำคัญ (โดยปกติจะมีนักศึกษาสมัครเรียนประมาณ 95% ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด)
คลิกดูรายละเอียด
https://www.facebook.com/photo/?fbid=648837770621408&set=a.636384048533447.
(2) ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 กิจกรรมพบคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา รับคู่มือ เอกสาร รับฟังชี้แจงข้อมูลสำคัญ พบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ พบปะเพื่อนในรุ่นเดียวกันและรุ่นพี่ในสาขา
คลิกดูรายละเอียด
https://www.facebook.com/photo?fbid=649433810561804&set=a.636384048533447.
(3) เปิดเรียนภาคการศึกษาต้น
วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 กำหนดการตามปฏิทินการศึกษา วันแรกของการเปิดภาคเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 ยินดีต้อนรับ SC52 - SU80.
(4) วันไหว้ครู
วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 กิจกรรมวันไหว้ครู ประกวดพาน ประกวดขับร้อง ขับเสภา กล่าวสุนทรพจน์ มอบรางวัลและเชิดชูเกียรตินักศึกษา และศิษย์เก่าผู้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ.
(5) งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
21 - 23 สิงหาคม 2566
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ Open House เปิดบ้าน จัดแสดงผลงาน นิทรรศการจากทุกภาควิชา ผลงานวิจัย กิจกรรมการแข่งขันมากมาย.
(6) มหกรรมการสอบกลางภาค
2 - 10 กันยายน 2566
กำหนดการสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 สอบตามตารางสอบตามประกาศใน REG เทศกาลอ่านหนังสือสอบ 24 ชั่วโมง.
แล้วพบกันนะครับ
งานบริการการศึกษา |
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอเชิญชวนพี่ๆ น้องๆ  เข้าร่วมค่ะ CAN YOU EXPLAIN SCIENCE IN THREE MINUTES?เล่าเรื่องวิทย์ใน 3 นาที⏰ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า...
08/06/2023

ขอเชิญชวนพี่ๆ น้องๆ เข้าร่วมค่ะ

CAN YOU EXPLAIN SCIENCE IN THREE MINUTES?
เล่าเรื่องวิทย์ใน 3 นาที⏰ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 2 แสนบาท‼ พร้อมโอกาศศึกษาดูงานที่อังกฤษ🏆
เชิญชวน ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป นักวิจัย ครู อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ พนักงานบริษัท เจ้าหน้าที่เทคนิค หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับ STEM และมีความสนใจด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ FameLab Thailand 2023
ครั้งแรกกับการแยกประเภทการแข่งขัน เพื่อค้นหาสุดยอดนักสื่อสารวิทยาศาสตร์คนใหม่ ในประเภทภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
🏆ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
🥇ผู้ชนะเลิศทั้ง 2 ประเภท ร่วมภารกิจกับ NSM ในฐานะนักสื่อสารวิทยาศาสตร์
🥇ผู้ชนะเลิศภาษาอังกฤษ จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าแข่งขัน FameLab International 2023 (Online) พร้อมโอกาสพิเศษในการไปศึกษาดูงาน Cheltenham Science Festival 2024 ณ ประเทศอังกฤษ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงหากการแข่งขันปี 2024 จัดขึ้นในรูปแบบ Online)
เปิดรับสมัคร วันนี้ – 27 สิงหาคม 2566
📌รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.nsm.or.th/nsm/famelab2023
📌สมัครเข้าร่วมแข่งขัน https://bit.ly/3WL0ZGh
มาเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันการสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกด้วยกันนะครับ

#ดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์
#องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

#สื่อสารวิทยาศาสตร์ #นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ #เล่าเรื่องวิทย์ #สื่อสารวิทยาศาสตร์

📣 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจำปีก...
07/06/2023

📣 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ 3 รับกลางร่วมกัน (Admission)
Link :https://admission.su.ac.th/fileupload/new/2306071410.pdf
📍ค้นหารหัสนักศึกษา และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 9 -15 มิ.ย. 66 ทางเว็บไซต์ https://reg.su.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรขอเชิญนักศึกษาใหม่พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วม.งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แบบ SCSU New Nor...
07/06/2023

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอเชิญนักศึกษาใหม่
พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วม.
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
แบบ SCSU New Normal*
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจำปีการศึกษา 2566.
ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566
เวลา 08.00 - 16.30 น.
ณ หอประชุมใหญ่** มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม.
กิจกรรมช่วงเช้า :: พบผู้บริหาร พบหัวหน้าภาควิชา ประชุมรวมนักศึกษาทั้งหมดในหอประชุมใหญ่ รับเอกสาร ชี้แจงเรื่องสำคัญ และข้อมูลอันเป็นประโยชน์กับนักศึกษาในการเรียนตลอดหลักสูตรจนจบการศึกษา.
กิจกรรมในช่วงบ่าย :: แยกนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามสาขาวิชาเอก-ภาควิชา-พบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการของตนเอง.
โดยนักศึกษาใหม่ทั้ง 13 สาขาวิชาเอกจะรายงานตัวที่ชั้น 1 หอประชุมใหญ่เพื่อรับเอกสาร อาหารว่าง พร้อมชุดอุปกรณ์ SaveSCSUfromCOVID-19 ซึ่งประกอบไปด้วยหน้ากาก N95 จำนวน 2 ชิ้น เอทิลแอลกอฮอล์ ณ จุดรับลงทะเบียน.
งานกิจการนักศึกษา |
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
หมายเหตุ
* การแต่งกายของนักศึกษาใส่ชุดพิธีการ และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เนื่องจากเป็นพื้นที่ปิดที่ยังคงต้องปฏิบัติตามประกาศคำแนะนำในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019
** จุดสังเกตของหอประชุมใหญ่ คือ อาคารหลังเดียวกันกับ U-Store สาขาศิลปากร พิกัด https://goo.gl/maps/ZRt8yUAvxcqkdBhi9

หยุดพักกันมานานเกินไปแล้ว . . . มาปลุกความขยันในตัวคุณกับ 5 วิชา 7 วัน 7 กิจกรรม กับโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาชั้นปีที่ ...
06/06/2023

หยุดพักกันมานานเกินไปแล้ว . . . มาปลุกความขยันในตัวคุณกับ 5 วิชา 7 วัน 7 กิจกรรม กับโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมเปิดรับสมัครตามความสมัครใจ ปรับพื้นฐานพร้อมกันทั้ง 13 สาขาวิชาเอก ระหว่างวันที่ 16 - 22 มิถุนายน 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ขั้นตอนวิธีการสมัครเรียน
(1) แจ้งความจำนงออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 ก่อนเที่ยงคืน สำหรับนักศึกษาที่่ผ่านการคัดเลือกในรอบ TCAS3 รหัสนักศึกษาจะประกาศในวันพรุ่งนี้ สามารถสมัครได้ที่ https://goo.gl/HtnPPP.
(2) อ่านคำแนะนำในการเรียนปรับพื้นฐาน
ได้ที่ https://bit.ly/43G1ILe.
(3) โหลด พิมพ์ กรอกให้ครบ ถือว่าวันแรก
ได้ที่ https://bit.ly/3qxcm8Y.
(4) ค่าเรียน 1,500 บาท จัดกระเป๋าเดินทางจ่ายหน้างาน
ในวันศุกร์ที่ 16 มิย 66 ณ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์.
(5) หลังจ่ายค่าเรียนรับเอกสาร อาหารกลางวัน (7 มื้อ)
อาหารเย็น (6 มื้อ) อาหารว่างทุกวัน.
ดำเนินงานโดยคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
งานกิจการนักศึกษา | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

📣📣อีกหนึ่งการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566📣📣✅✅✅เช็คก่อน... ทำบัตรนักศึกษา ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก...
25/05/2023

📣📣อีกหนึ่งการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566📣📣
✅✅✅เช็คก่อน... ทำบัตรนักศึกษา ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน 15 มิ.ย. 66⏰
*** ไม่ต้องกดสมัครบัตรเดบิต ***

ดูวิธีการเปิดบัญชี K e-savings (โดยไม่ต้องสมัครบัตรเดบิต) >>> https://www.kasikornbank.com/th/personal/Digital-banking/Pages/k-esavings-account-opening-have-no-kplus.aspx

📣📣อีกหนึ่งการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566📣📣
✅✅✅เช็คก่อน... ทำบัตรนักศึกษา ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน 7 ก.ค. 66⏰
*** ไม่ต้องกดสมัครบัตรเดบิต ***

ดูวิธีการเปิดบัญชี K e-savings (โดยไม่ต้องสมัครบัตรเดบิต) >>> https://www.kasikornbank.com/th/personal/Digital-banking/Pages/k-esavings-account-opening-have-no-kplus.aspx

อบรมฟรี
24/05/2023

อบรมฟรี

ขอเชิญนักศึกษา ป.ตรี ม.ศิลปากร ทุกชั้นปีการศึกษา
ร่วมกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษฟรี! จาก G&E Center
-----------------------------------------------
กิจกรรม Level up your English skills in the digital era
ประจำเดือนมิถุนายน 2566
เรียน Online ผ่านโปรแกรม ZOOM
-----------------------------------------------
กิจกรรม “English for Business Communication”
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ B1 – B2
สอนโดย : ผศ.ปุณยภา บุญธรรม
ลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/gE7Zz7pNtUKA5sz1A
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มิถุนายน 2566
-----------------------------------------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: G&E Center, Silpakorn University
โทร: 098 545 3541 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรับสมัคร สนใจติดต่อตามนี้
21/05/2023

ประกาศรับสมัคร สนใจติดต่อตามนี้

Summer School
19/05/2023

Summer School

สั่งจองเครื่องแบบนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ครับ
18/05/2023

สั่งจองเครื่องแบบนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ครับ

15/05/2023

🍄🍄🍄 #เห็ดเขาเหม็นที่มีรายงานพบในประเทศไทย 🍄🍄🍄

เห็ดเขาเหม็นทั้งหมดจัดอยู่ในลำดับอนุกรมวิธาน ดังนี้
อาณาจักรเชื้อรา (Kingdom of Fungi)
​ไฟลัม : Basidiomycota
​​ชั้น : Agaricomycetes
​​​อันดับ : Phallales
​​​​วงศ์ : Phallaceae

ประเทศไทยเป็นแหล่งที่มีความหลากหลายของจุลินทรีย์แห่งหนึ่งของโลก มีรายงานเห็ดกลุ่มนี้อยู่หลายสกุล สำหรับชนิดที่พบบ่อย เช่น เห็ดเยื่อไผ่ (𝘗𝘩𝘢𝘭𝘭𝘶𝘴 𝘪𝘯𝘥𝘶𝘴𝘪𝘢𝘵𝘶𝘴) เห็ดมือขาว (𝘈𝘯𝘵𝘩𝘶𝘳𝘶𝘴 𝘣𝘳𝘰𝘸𝘯𝘪𝘪) เห็ดปลาหมึก (𝘓𝘺𝘴𝘶𝘳𝘶𝘴 𝘢𝘳𝘢𝘤𝘩𝘯𝘰𝘪𝘥𝘦𝘶𝘴) เห็ดหน่อไม้แดง/เขาเหม็นแดง (𝘔𝘶𝘵𝘪𝘯𝘶𝘴 𝘣𝘢𝘮𝘣𝘶𝘴𝘪𝘯𝘶𝘴) และยังมีรายงานพบในประเทศไทยอีกหลายชนิด ได้แก่ 𝘔. 𝘤𝘢𝘯𝘪𝘯𝘶𝘴 𝘗. 𝘤𝘪𝘯𝘯𝘢𝘣𝘢𝘳𝘪𝘯𝘶𝘴, 𝘗. 𝘥𝘶𝘱𝘭𝘪𝘤𝘢𝘵𝘶𝘴, 𝘗. 𝘪𝘮𝘱𝘶𝘥𝘪𝘤𝘶𝘴, 𝘗. 𝘮𝘦𝘳𝘶𝘭𝘪𝘯𝘶𝘴, 𝘗. 𝘮𝘶𝘭𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰𝘳, 𝘗. 𝘳𝘶𝘣𝘪𝘤𝘶𝘯𝘥𝘶𝘴 และ 𝘗. 𝘳𝘶𝘨𝘶𝘭𝘰𝘴𝘶𝘴

นอกจากนี้แล้วยังมีรายงานเห็ดเยื่อไผ่ชนิดใหม่ของโลก 𝘗𝘩𝘢𝘭𝘭𝘶𝘴 𝘤𝘩𝘪𝘢𝘯𝘨𝘮𝘢𝘪𝘦𝘯𝘴𝘪𝘴

รายงานผลการเข้าใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ Speexx
15/05/2023

รายงานผลการเข้าใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ Speexx

ที่อยู่

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
Nakhon Pathom
73000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6634147019

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Pathom

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้ดูดความชื้นAutoDessicator"Weifo"รับประกัน/ดูแลหลังการขายต่อเนื่อง
สอบถาม Idline:weifo1 Tel.062-4944693/092-3624299
Website: www.weifothailand.com
ตู้ดูดความชื้นAutoDessicator"Weifo"รับประกัน/ดูแลหลังการขายต่อเนื่อง
สอบถามเพิ่มเติม idline:weifo1 Tel.062-4944693/092-3624299
Website: www.weifothailand.com
ตู้กันความชื้นweifo(เวยโฟ).iso9001.ไม่ใช้สาร/ฮีทเตอร์ดูด
ความชื้น.เก็บรักษาเครื่องมือ.กล้อง/เลนส์.สารเคมี.ชิ้นงาน
ตัวอย่่าง ฯลฯ..ไม่ให้เกิดเชื้อรา/สนิม.ช่วยยืดอายุ.ไม่เสื่อม
คุณภาพ.ได้มาตรฐาน..รับประกัน/ดูแลซ่อมหลังการขาย..
สอบถาม idline:weifo1/0624944693
ตู้กันความชื้นweifo(เวยโฟ).ไม่ใช้สารซิลิกาเจล/ฮีทเตอร์ไล่
ความชื้น.เก็บรักษาเครื่องมือ.กล้อง/เลนส์.สารเคมี.ชิ้นงาน/
ตัวอย่าง.ไม่ให้เกิดเชื้อรา/สนิม.ช่วยยืดอายุ.ไม่เสื่อมคุณภาพ
ได้มาตรฐาน..รับประกัน/ดูแลซ่อมหลังการขาย..
สอบถาม idline:weifo1/0624944693/fb:wtcabinet weifo
ตู้กันความชื้นweifo(เวยโฟ).ไม่ใช้สารซิลิกาเจล/ฮีทเตอร์ไล่
ความชื้น.เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์.สารเคมี.กล้อง/เลนส์/
ชิ้นงานทดลอง.ไม่ให้เกิดเชื้อรา.ช่วยยืดอายุ.ไม่เสื่อมคุณภาพ
ได้มาตรฐาน..รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงหลังการขาย..
สอบถาม idline:weifo1/0624944693 FB:wtcabinet weifo
Weifoตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..iso9001..รับประกันดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่อง..
สอบถาม id line:weifo1 / 092-3624299
We, on behalf of the Center of Excellence in Bioinformatics and Clinical Data Management, Research Group and Research Network Division, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand and Saw Swee Hock School of Public Health, National University of Singapore,Singapore, would like to invite you to our international workshop on “Advanced R Programming Language for Data Analysis and Statistical Applications (R2019)” that will be held on July 1 - 3, 2019 at Grand Ballroom, 6th Floor, Zenith Sukhumvit Hotel, Bangkok, Thailand.

For more details, please visit our website:
🌐 http://bdm.si.mahidol.ac.th/R2019/

Open for Registration May 1st - June 20th 2019

Contact us
☎️ Telephone: +66-2-419-7000 Ext.92685
📱 Mobile Phone: +66-90-990-5814
📧 Email: [email protected]
รบกวนประชาสัมพันธ์ค่ะ

1. ธุรการและบัญชี 1 ตำแหน่ง วุฒิ ปวช.

2. ผู้ช่วยวิจัย ป. โท 2 ตำแหน่ง
วุฒิ ป. โท ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หากจบ ป.ตรี เทคนิคการแพทย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีโอกาสเรียนต่อ ป.เอก ทั้งในและต่างประเทศ

3. ผู้ช่วยวิจัย ป. ตรี 1 ตำแหน่ง
วุฒิ ป.ตรี เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุขศาตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มีโอกาสเรียนต่อ ป.โท
เพื่อรองรับโครงการวิจัยจาก วช.

ทำงานวิจัยเกี่ยวกับไวรัส เป็นงานแลบ molecular virology, immunology & งาน project management รวมทั้งงานทางระบาดวิทยา เช่น modeling

หากมีประสบการณ์การทำงานวิจัยเกี่ยวกับไวรัสวิทยา ระบาดวิทยาหรือ เคยทำเอกสารคุณภาพ ISO หรือการบริหารโครงการวิจัยต่างประเทศหรือ องค์กรระหว่างประเทศ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
ถ้าสนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครงาน กรุณา ส่ง CV และ transcript ป.ตรี, ป.โท มาที่ [email protected]
ฝากประชาสัมพันธ์ครับ
องค์การเภสัชกรรมรับสมัครงานค่ะ
รับสมัครผู้ช่วยวิจัย
1. ผู้ช่วยวิจัย ป. โท 2-5 ตำแหน่ง
วุฒิ ป. โท ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หากจบ ป.ตรี เทคนิคการแพทย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีโอกาสเรียนต่อ ป.เอก ทั้งในและต่างประเทศ

2. ผู้ช่วยวิจัย ป. ตรี 2 ตำแหน่ง
วุฒิ ป.ตรี เทคนิคการแพทย์ หรือทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มีโอกาสเรียนต่อ ป.โท

ทำงานวิจัยเกี่ยวกับไวรัส แบคทีเรียและโรคไม่คิดต่อ
เป็นงานแลบ molecular biology, immunology & งาน project management
หากมีประสบการณ์การทำงานวิจัยเกี่ยวกับไวรัสวิทยา วิทยาภูมิคุ้มกันหรือ เคยทำเอกสารคุณภาพ ISO หรือการบริหารโครงการวิจัยต่างประเทศหรือ องค์กรระหว่างประเทศ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ถ้าสนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครงาน กรุณา ส่ง CV และ transcript ป.ตรี, ป.โท และคะแนน TOEFL/TOEIC มาที่ [email protected] ด่วน
#}