การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพุทธมณฑล

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพุทธมณฑล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) อำเภอพุทธมณฑล
ติดต่อ 024821480 , 024821481 , 024821482
หรือ 1129

ประชาสัมพันธ์
25/08/2023

ประชาสัมพันธ์

❗️PEA เตือนภัยประชาชน อย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพที่แอบอ้างปลอมเพจเฟซบุ๊กของ PEA
หากพบเห็น PEA มีวิธีการรายงานเพจปลอมและบล็อก ดังนี้

🟣1. เข้าไปที่เพจปลอม
🟣2. กด การตั้งค่าเพจ
🟣3. กด รายงานโปรไฟล์
🟣4. กด เพจปลอม
🟣5. กด เรียบร้อย
🟣6. กด บล็อก

สำหรับเพจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชื่อเพจ "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA "

ประชาสัมพันธ์
25/08/2023

ประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัคร ช่างติดตั้งระบบไฟฟ้า ภายในอาคาร (Vendor List) งานขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ ครั้งที่ 2
สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย …⚡️⚡️

ขอแจ้ง ปรับเปลี่ยนเวลา เปิด-ปิด ให้บริการ ณ ศูนย์บริการภาครัฐฯแบบเบ็ดเสร็จ (เซ็นทรัลฯศาลายา)ชั้น 2 มีผลเริ่ม 15 สิงหาคม ...
15/08/2023

ขอแจ้ง ปรับเปลี่ยนเวลา เปิด-ปิด ให้บริการ ณ ศูนย์บริการภาครัฐฯแบบเบ็ดเสร็จ (เซ็นทรัลฯศาลายา)ชั้น 2 มีผลเริ่ม 15 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

ทรงพระ​เจริญ​ เนื่องใน​โอกาส​วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิง...
12/08/2023

ทรงพระ​เจริญ​
เนื่องใน​โอกาส​วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุทธมณฑล

ประชาสัมพันธ์วันหยุด
11/08/2023

ประชาสัมพันธ์วันหยุด

มิจฉาชีพ อย่าหลงเชื่อ
10/08/2023

มิจฉาชีพ อย่าหลงเชื่อ

PEA เตือนประชาชน​ อย่าหลงเชื่อหรือเปิดอีเมลปลอม​ หลอกลวง
แอบอ้างเป็น​ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค​ เพื่อขอข้อมูลการขอรับ
คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ หรือ 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรเพื่อความยั่งยืน

เชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร
10/08/2023

เชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ที่ เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

10/08/2023

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คว้าอันดับ 1 ผลประเมิน ITA ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจ ระดับ AA ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) คว้ารางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ITA Awards 2023 ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 99.35 คะแนน “ผ่านดีเยี่ยม” สูงที่สุดอันดับ 1 ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจ และได้คะแนนในระดับ AA ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน จากหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน 8,303 หน่วยงานทั่วประเทศ สะท้อนการเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจชั้นนำ มุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นเลิศกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ประชาชนและบุคลากรภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

สำหรับปัจจัยแห่งความสำเร็จของ PEA ส่งผลให้คะแนนสูงที่สุดในปี 2566 มีทั้งสิ้น 6 ปัจจัยสำคัญ ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค / ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนดนโยบายที่ชัดเจน มีแผนแม่บท/แผนงานต่างๆ อย่างชัดเจน มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบรวมทั้งติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

2. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (TRUSTED) ขับเคลื่อนค่านิยม PEA ที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงความร่วมมือร่วมใจของพนักงาน PEA ในทุกระดับ

3. ตอบสนองความต้องการ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการรับมือกับผลกระทบจากปัญหาหรือวิกฤติต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น การแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นต้น

4. นำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการให้บริการลูกค้า ยกระดับการให้บริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมใหม่ๆ ทำให้เกิดความรวดเร็ว คล่องตัวและลดขั้นตอนการทำงาน

5. ถอดบทเรียนจากผลการประเมินที่ผ่านมา โดยนำ GAP รายประเด็น มาวิเคราะห์/พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ กำหนดตัวชี้วัดพร้อมบูรณาการผ่าน GRC ทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

6.การสื่อสารของผู้นำที่ชัดเจนและมีการสื่อสารแบบดิจิทัลที่มีความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบนโยบาย ทิศทางและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของ PEA

ข่าว / ภาพ : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

อันตรายและเสี่ยงติดคุก
04/08/2023

อันตรายและเสี่ยงติดคุก

เรียน  ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกท่าน         💰ค่า FT ประจำเดือน💰 📆 กันยายน - ธันวาคม 2566💸 ราคา 0.6689บาท/หน่วย หรือ 66.89 สตางค์/ ...
04/08/2023

เรียน ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกท่าน

💰ค่า FT ประจำเดือน💰
📆 กันยายน - ธันวาคม 2566
💸 ราคา 0.6689บาท/หน่วย หรือ 66.89 สตางค์/ หน่วย
💸
💸ลดลงจากเดิม 0.243บาท/หน่วย หรือ 24.3สตางค์/หน่วย💸

มาสมัครกันครับ
03/08/2023

มาสมัครกันครับ

ประชาสัมพันธ์
02/08/2023

ประชาสัมพันธ์

ประกาศ ปรับปรุงระบบแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus

ขณะนี้มีผู้ใช้งานผ่านทางแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ระบบแอปพลิเคชันบางส่วนขัดข้อง เกิดความล่าช้า ทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งาน
กฟภ. อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบแอปพลิเคชันให้กลับมาใช้งานได้อย่างปกติและอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่
โดยผู้ใช้ไฟฟ้ายังสามารถใช้งานแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ในฟังก์ชัน ชำระเงินค่าไฟฟ้า, แจ้งปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง ฯลฯ ได้ตามปกติ
ทั้งนี้ในส่วนของฟังก์ชัน Watt-D Point จะสามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

ขออภัยในความไม่สะดวก

วันเข้าพรรษา แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘วันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดร...
02/08/2023

วันเข้าพรรษา แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘

วันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา ๓ เดือนตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น

วันอาสาฬหบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
01/08/2023

วันอาสาฬหบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘

ประชาสัมพันธ์
28/07/2023

ประชาสัมพันธ์

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอ...
28/07/2023

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุทธมณฑล

27/07/2023

ติดตั้ง Solar กันครับ

กู้ชีพมือถือกันครับ
27/07/2023

กู้ชีพมือถือกันครับ

📱 ในช่วงที่ฝนตกแบบนี้ จะทำอย่างไร? ถ้ามือถือของคุณเปียกน้ำ

📱 วันนี้มีเทคนิคดีๆ ที่จะทำให้มือถือที่เปียกน้ำกลับมาใช้งานได้เหมือนใหม่อีกครั้ง

✅ ไม่กดปุ่มใดๆ ควรรีบเช็ดให้แห้ง ในบริเวณที่โดนน้ำ

✅ ถอดแบตเตอรี่ และซิมออกจากเครื่อง เพื่อไม่ให้เครื่องช็อต

✅ นำมือถือไปแช่ในถุงดูดความชื้น หรือถังข้าวสาร ประมาณ 1-2 วัน

✅ ลองประกอบใช้งาน และเปิดเครื่องเพื่อทดสอบ หากยังไม่ปกติ ให้รีบนำส่งศูนย์บริการเพื่อตรวจเช็กเครื่องอย่างละเอียด

เรียน ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกท่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุทธมณฑล ขอประกาศวันหยุดทำการ📆ในวันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2566 -วันพุธ ที่...
27/07/2023

เรียน ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกท่าน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุทธมณฑล ขอประกาศวันหยุดทำการ
📆ในวันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2566 -วันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2566

จะเปิดทำการปกติ
📆ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

ชำระค่าไฟฟ้า ได้ที่ ศูนย์ราชการภาครัฐฯ เซ็นทรัลศาลายา ชั้น 2

แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องได้ตลอด 24 ชั่วโมง
โทรศัพท์ : 02-4821481,02-4821482

Facebook : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพุทธมณฑล
Line@ :

ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัย
ดูแลสุขภาพในช่วงฤดูฝนนะครับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุทธมณฑล ยินดีให้บริการครับ

25/07/2023
ประชาสัมพันธ์
24/07/2023

ประชาสัมพันธ์

🚗 ในช่วงหน้าฝน การขับขี่รถยนต์ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญ ที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก เพราะด้วยสภาพของถนนที่เปียกลื่น มีน้ำท่วมขัง ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจน และมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่าปกติ

🚗 จึงมีเทคนิคดีๆ ที่จะทำให้การขับรถในช่วงหน้าฝนให้ปลอดภัย และไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

❇️ เปิดใบปัดน้ำฝน ปรับระดับความเร็วให้เหมาะสมกับความแรง และปริมาณฝนที่ตก

❇️ เปิดไฟหน้า และไฟตัดหมอก เพื่อช่วยให้มองเห็นเส้นทางได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

❇️ ไม่ขับรถเร็ว ใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อป้องกันรถเหินน้ำ

❇️ ไม่เปลี่ยนช่องทางกะทันหัน และเปิดสัญญาณไฟทุกครั้งที่เปลี่ยนช่องทาง

❇️ เว้นระยะห่างจากรถคันหน้ามากกว่าปกติ ประมาณ 60 เมตร เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้หยุดรถทัน

❇️ ไม่เบรกรถกะทันหัน ให้ลดความเร็วโดยการใช้เกียร์ต่ำ แล้วจึงค่อยๆ เหยียบเบรกเพื่อหยุดรถ

❇️ ขับรถช้าๆ เมื่อผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขัง ป้องกันน้ำกระเด็นเข้าเครื่องยนต์

เปิดสอบ
19/07/2023

เปิดสอบ

EP.1

📢📢 OFFICIAL ของจริงที่ทุกคนรอคอยมาแล้วจ้าาา 🥳🎉
📌 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2566
ระหว่างวันที่ 1️⃣8️⃣ ➖ 2️⃣4️⃣ ก.ค. 2566 (ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 ก.ค. ⏰ เวลา 20.30 น.)
📃 อ่านรายละเอียด ตำแหน่ง และสถานที่ปฏิบัติงาน ได้ที่
📝 http://job.pea.co.th หรือ https://pea.thaijobjob.com
💜 สมัครแล้ว อย่าลืม Scan QR Code ผ่านระบบ Mobile Banking เพื่อชำระเงินค่าสมัครสอบกันนะคะ 💜
📍 สถานที่สอบข้อเขียน ม.รามคำแหง (หัวหมาก)

⚡️ Smart Energy for Better Life and Sustainability ⚡️
-----------------------------------------------------------

👉👉 ติดต่อสอบถาม (เวลาทำการ) : 08.30 - 16.30 น.
☎️ : (02)590-5857
📧 : [email protected]
#สมัครงานราชการ #สมัครงาน #รับสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์
17/07/2023

ประชาสัมพันธ์

💜⛈️ PEA แนะนำการเตรียมพร้อมรับมือจากพายุฝน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดจากกระแสไฟฟ้า

🏬 อาคารสูงควรติดตั้งสายล่อฟ้า เพื่อป้องกันฟ้าผ่า

🏠 ติดตั้งระบบสายดินที่แผงเมนสวิตช์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า

📵 เมื่อเกิดฝนฟ้าคะนอง ไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด

🚏 ตรวจสอบความมั่นคง เสาโทรทัศน์/วิทยุ และป้ายต่างๆ เพื่อป้องกันการหักโค่นล้ม

🧰 จัดเตรียมอุปกรณ์ ของจำเป็นไว้ใช้ยามฉุกเฉิน

🚫 อย่าติดตั้งเสาอากาศวิทยุ หรือเสาอากาศโทรทัศน์ใกล้สายไฟฟ้า

📞 หากพบเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง สามารถแจ้งเหตุได้ที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่ง หรือศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง
🕛🕠🕗🕛

ข่าว / ภาพ : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

#พายุ #ฤดูฝน

ทรงพระเจริญพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖...
13/07/2023

ทรงพระเจริญ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุทธมณฑล

ประชาสัมพันธ์
12/07/2023

ประชาสัมพันธ์

🌦 ในช่วงหน้าฝน หลายๆ บ้าน อาจจะมีความกังวลใจอยู่ไม่น้อย ว่าเมื่อติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้ว จะต้องดูแลอย่างไรไม่ให้เกิดผลเสียมากที่สุด

🌦 วันนี้เลยมีเคล็ดลับดีๆ ที่จะดูแลโซลาร์เซลล์ในหน้าฝนอย่างง่ายๆ มาบอกต่อกัน

✨ ทำความสะอาดแผงเป็นครั้งคราว ด้วยการใช้น้ำเปล่าเช็ดเบาๆ และควรระวังไม่ให้เป็นรอย

✨ ติดตั้งสายดินให้กับอินเวอร์เตอร์

✨ ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ หรือ Surge Protection Device เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อมีไฟกระชาก

🌦 เพียงเท่านี้การดูแล “โซลาร์เซลล์” ในหน้าฝน ก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป

ประชาสัมพันธ์
12/07/2023

ประชาสัมพันธ์

PEA แนะนำติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากเครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้าคือสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันแต่อันตรายที่เกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถทำให้ถึงแก่ชีวิต PEA แนะนำให้ติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD = Residual Current Device คือเครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติที่จะตัดวงจรเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านสายเฟสและสายนิวทรัลมีค่าไม่เท่ากัน) ประโยชน์ของเครื่องตัดไฟรั่วเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

1.ใช้เพื่อป้องกันอันตรายต่อบุคคลจากการถูกไฟฟ้าดูด
2.ใช้เพื่อป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดจากไฟฟ้ารั่วในวงจรไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า
3.ใช้เพื่อตรวจสอบว่ามีจุดใดกระแสไฟฟ้ารั่วลงดิน จะได้แก้ไขต่อไป

ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดต้องการคำแนะนำเรื่องการตรวจสอบระบบไฟฟ้าหรือพบเห็นระบบจำหน่ายของ PEA ชำรุดเสียหายหรืออยู่ในสภาพไม่ปลอดภัยอย่าเข้าใกล้ ให้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่ในพื้นที่ของท่านหรือโทร 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรเพื่อความยั่งยืน

ทรงพระเจริญ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว...
04/07/2023

ทรงพระเจริญ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี​

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุทธมณฑล

🌞 ปัญหา ‘ไฟรั่ว’ นับเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเด็ดขาด เพราะอาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ และโดนไฟช็อตจนได้รับบาดเจ็บหรือเสี...
30/06/2023

🌞 ปัญหา ‘ไฟรั่ว’ นับเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเด็ดขาด เพราะอาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ และโดนไฟช็อตจนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้
🌞 วันนี้วัตต์-ดี จึงรวบรวม 4 อาการ เสี่ยงไฟรั่ว ป้องกันอันตรายจากหน้าฝน เพื่อให้ทุกคนได้เตรียมตัวรับมือกัน
⚡ สายไฟถลอกหรือชำรุด
กรณีที่มีการเดินระบบสายไฟบริเวณผนังหรือฝ้าเพดานบ้าน อาจจะส่งผลให้ฉนวนสายไฟเกิดการถลอกได้ ดังนั้น จึงควรแจ้งให้ผู้รับเหมา วิศวกร หรือผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบ และแก้ไขส่วนที่ชำรุด หรือสึกหรอ
⚡ เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหรือชำรุด
เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดมีอายุการใช้งานที่เหมาะสม แต่ในกรณีที่ใช้งานนานต่อเนื่อง เช่น การเปิดพัดลมไว้นานหลายชั่วโมง อาจจะส่งผลให้มอเตอร์พัดลมมีความร้อนสูง และนำไปสู่การไหม้ได้
⚡ จุดต่อหลวม เสียหรือชำรุด
ในกรณีที่ช่างไฟฟ้าติดตั้งไม่ได้คุณภาพ อาจจะทำให้จุดต่อของปลั๊กไฟ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าหลวม ซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายได้
⚡ สัตว์บางประเภทมีส่วนทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต
ในช่วงอากาศชื้น สัตว์จำพวกมด และปลวก มักทำรังบริเวณที่มีความอบอุ่น ดังนั้น หากสังเกตพบสัตว์ดังกล่าว เดินทางเป็นแนวยาวไปยังบริเวณเต้ารับหรือสวิตช์ ต้องรีบกำจัดเพื่อป้องกันการช็อต-รั่วของระบบไฟฟ้าภายใน

28/06/2023

📣📣 PEA VOLTAเปิดสถานีอย่างต่อเนื่อง เพิ่มอีก 22 สถานี

📍ปัจจุบัน PEA VOLTA เปิดให้บริการแล้ว 202 สถานี

ภายในปี 2566 นี้ จะเปิดให้บริการครอบคลุม 75 จังหวัด รวมกว่า 400 สถานี 🚘⚡️⚡️

PEA VOLTA "ครอบคลุมทั่วไทย ชาร์จมั่นใจทุกเส้นทาง"

#ครอบคลุมทั่วไทยชาร์จมั่นใจทุกเส้นทาง

28/06/2023
รู้ไว้ให้ระวัง
27/06/2023

รู้ไว้ให้ระวัง

🏡 สิ่งที่ควรระวังให้ดีในช่วงฤดูฝนนั่น ก็คือ การใช้ฟ้าอย่างไรเพื่อให้มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ของคนในบ้าน

💜 วันนี้จึงมีคำแนะนำดีๆ กับวิธีป้องกันอันตรายจากการใช้ไฟฟ้า ในช่วงฤดูฝน ไปดูกันเลย

⚡ ตรวจสอบสภาพบ้าน และปลั๊กบริเวณนอกตัวบ้านอย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบว่าหลังคามีการรั่วหรือไม่? หรือปลั๊กนอกตัวบ้าน ได้ทำการติดตั้งฝาครอบเพื่อป้องกันน้ำ รวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่นอกตัวบ้าน เช่น ปั๊มน้ำ เครื่องซักผ้า เป็นต้น

⚡ อย่าสัมผัส หรือใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อมือเปียก หรือตัวเปียก เพราะอาจจะทำให้ถูกไฟดูด หรือเป็นอันตรายต่อชีวิตได้

⚡ ติดตามข่าวสาร พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมอยู่เสมอ
หากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม จะได้เคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้า และของสำคัญได้ทันท่วงที

⚡ เตรียมปิดสวิตช์เบรกเกอร์หลัก
หากอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ควรเตรียมปิดสวิตช์เบรกเกอร์หลัก ตัดกระแสไฟฟ้าชั้น 1 เมื่อเกิดกรณีน้ำท่วมบ้านชั้นล่าง

⚡ ตรวจสอบระบบไฟอย่างสม่ำเสมอ
หมั่นตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ และสายไฟต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

๒๖ มิถุนายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกทีฆายุโก โหตุ สังฆราชาควรมิควรแล...
26/06/2023

๒๖ มิถุนายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงานและผู้ช่วยพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุทธมณฑล

ประชาสัมพันธ์
23/06/2023

ประชาสัมพันธ์

📣📣PEA แจ้งเตือนประชาชน ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus จาก App Store และ Google Play เท่านั้น 📲📲

🔎🔎 เพื่อความมั่นใจ ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดให้ชัดเจน ผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority

ขอเชิญชวนประชาชนใช้บริการ App ดีๆ Thai id มิติใหม่แห่งการ ทำธุรกรรมภาครัฐ และเอกชนผ่านช่องทางดิจิทัล สะดวก รวดเร็ว ปลอดภ...
21/06/2023

ขอเชิญชวนประชาชนใช้บริการ App ดีๆ Thai id มิติใหม่แห่งการ ทำธุรกรรมภาครัฐ และเอกชนผ่านช่องทางดิจิทัล สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สามารถนำไปใช้ในการลงทะเบียน แสดงตัวตนในสนามบิน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนต่าง ๆ แทนการใช้บัตรประชาชนและเอกสารทะเบียนบ้านได้ ThaiD คือ แอปพลิเคชันที่เกิดจากการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน และเปรียบเทียบใบหน้าทางดิจิทัล โดยใช้สำหรับยืนยันตัวตน ในการทำธุรกรรม-รับบริการ กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนต่างๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ในด้านความสะดวก-สบาย ประหยัดเวลา-ค่าใช้จ่าย รวดเร็ว และอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญ สามารถลงทะเบียนได้ตามขั้นตอนนี้ ดาวน์โหลด-ใช้แอปพลิเคชั่น ThaiD บนโทรศัพท์มือถือของคุณทั้งระบบ Android และ iOS ได้แล้ววันนี้ มาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ ♥️

✅ สำหรับ Ios : https://apps.apple.com/th/app/thaid/id1533612248

✅ สำหรับ Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=th.go.dopa.bora.dims.ddopa

โปร เต็ม แผง
21/06/2023

โปร เต็ม แผง

ยินดีให้บริการ
15/06/2023

ยินดีให้บริการ

💜PEA ให้บริการทุกท่านด้วยความรวดเร็ว ทันใจ ครบจบในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็น
- ชำระค่าไฟฟ้า
- ขอใช้ไฟฟ้าใหม่
- แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง
- ขอติดกลับมิเตอร์
- อื่นๆ

💜ไม่ว่าจะเรื่องใด PEA ยินดีให้บริการทุกท่าน

ประชาสัมพันธ์
14/06/2023

ประชาสัมพันธ์

#สายไฟฟ้า อุปกรณ์สำคัญของบ้านที่ไม่ควรมองข้าม 🏠
เพราะเป็น #ตัวนำไฟฟ้า ให้เราใช้ไฟแบบสบาย ๆ ⚡ แต่ถ้าเลือกใช้ผิดประเภทไม่เหมาะสมก็อาจเกิดอันตรายได้ ดังนั้นจึงต้องเลือกใช้สายไฟฟ้าให้ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยของคนในบ้าน 👍

#การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๙ มิถุนายน วันอานันทมหิดลวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ด้วยสำน...
09/06/2023

๙ มิถุนายน วันอานันทมหิดล
วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย

ที่อยู่

160 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
Nakhon Pathom
73170

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6624821481

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพุทธมณฑลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพุทธมณฑล:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Nakhon Pathom บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันมาฆบูชา 🙏🏻
เรียนผู้ใช้ไฟฟ้า บริเวณคลองโยง ซอยดาวทอง2 และบริเวณใกล้เคียง
ปัจจุบันมีไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง
ทางการไฟฟ้าฯ กำลังเร่งหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขค่ะ
เรียน ผู้ใช้ไฟฟ้าในหมู่บ้าน ศาลายา 2
เนื่องจากทางการไฟฟ้าฯ ตรวจสอบพบสายไฟฟ้าแรงสูงบริเวณทางเข้าหมู่บ้านศาลายา 2 ใกล้ขาด จึงต้องทำการดับไฟเพื่อแก้ไขเป็นการฉุกเฉิน

ทั้งนี้จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยด่วน ขออภัยในความไม่สะดวก 🙏🙏🙏
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปัจจุบันภายในซอยบางเตย 1 มีรถยนต์ชนเสาไฟฟ้า ทำให้หม้อแปลงมีสภาพชำรุดเสียหาย ส่งผลให้บริเวณปากซอยบางเตย 1 และภายในซอยมีไฟฟ้าดับ
ทางการไฟฟ้าฯ อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข คาดว่าต้องใช้เวลาแก้ไขประมาณ 3 ชม.

ต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้
10​ ธันวาคม
วันรัฐธรรมนูญ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ​ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามฉบับถาวรให้แก่ประชาชนชาวไทย
ทรงพระเจริญ
๗ ธันวาคม
วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุทธมณฑล
5 ธันวาคม
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพุทธมณฑล
ประกาศตามหาเจ้าของค่ะ
น้องแมวหลงทางมาที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุทธมณฑล
ท่านใดเป็นเจ้าของ สามารถนำหลักฐานมาติดต่อรับคืน ที่สำนักงานการไฟฟ้าพุทธมณฑลได้ค่ะ
ปัจจุบัน 2 ธ.ค. เวลาประมาณ 10.10 น.
ด้านถนนศาลายา-บางภาษี ตั้งแต่ปากซอยวิทยาลัยการอาชีพ ถึงบริเวณฟิสิกส์เซนเตอร์ มีไฟฟ้าดับวงกว้างนะคะ อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขค่ะ
#}