องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม
(7)

เปิดเหมือนปกติ

กรมควบคุมโรค แนะประชาชนติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงควรดูแลเป็นพิเศษ http...
14/01/2021

กรมควบคุมโรค แนะประชาชนติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงควรดูแลเป็นพิเศษ https://is.gd/4tbZpc

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 14 มกราคม 2564 ณ 07:00 น. สรุปดังนี้ภาพรวมปริ...
14/01/2021

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 14 มกราคม 2564 ณ 07:00 น. สรุปดังนี้
ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ได้แก่ กรุงเทพฯ จ.ปทุมธานีจ.นนทบุรี จ.นครปฐม จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการ จ.ลพบุรี จ.สระบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ปราจีนบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.สมุทรสงคราม จ.หนองคาย จ.ขอนแก่น จ.ร้อยเอ็ด และ จ. นครราชสีมา
>ภาคเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 21 - 50 มคก./ลบ.ม.
>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 4 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 25 - 91 มคก./ลบ.ม.
>ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 8 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 17 - 77 มคก./ลบ.ม.
>ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ตรวจวัดได้ 29 - 50 มคก./ลบ.ม.
>ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 6 - 30 มคก./ลบ.ม.
>กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. ส่วนใหญ่เกินค่ามาตรฐาน ตรวจวัดได้ 35 - 81 มคก./ลบ.ม.
(อ่านรเพิ่มเติมได้ที่ : http://air4thai.pcd.go.th/report/PMMetroReport_2021-01-14_7.jpg )
-> ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น
-> ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์
>>สำหรับประชาชน​ที่อยู่​บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ​ (พื้นที่สีแดง)​ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์
โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ bangkokairquality.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK
#รายงานค่าฝุ่น #รายงานคุณภาพอากาศ #คุณภาพอากาศ #ฝุ่นPM #กรมควบคุมมลพิษ #ฝุ่น #air4thai

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 11/2564 เรื่อง ให้บุคคลที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดมารายงานตัว  โดยที่การระบาดระลอ...
14/01/2021

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 11/2564 เรื่อง ให้บุคคลที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดมารายงานตัว
โดยที่การระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดของโรคออกเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายพื้นที่ และการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ โดยเฉพาะกรณีที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวัน ประกอบกับมีการเดินทางของบุคคลจากเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ยังไม่ปรากฏอาการของโรค เป็นเหตุให้เชื้อแพร่ออกไปในลักษณะที่เป็นกลุ่มก้อน จนส่งผลให้เกิดเป็นการระบาดระลอกใหม่ในวงกว้าง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 จึงขอให้บุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดระยอง และจังหวัดสมุทรสาคร ที่เข้ามาพักอาศัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน 24 ชั่วโมงเมื่อถึงพื้นที่ เพื่อลงทะเบียนในเอกสาร หรือสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ โดยติดตั้งใช้ระบบแอปพลิเคชั่น "หมอชนะ" ทั้งนี้ ให้วัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน หรือสังเกตอาการต่อเนื่องเป็นเวลา 14 วัน ณ สถานพักอาศัยภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ หากมีไข้หรืออาการผิดปกติเข้าข่ายต้องเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทันที เพื่อดำเนินการต่อไป
หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 10/2564เรื่อง การประเมินและกำหนดพื้นที่สถานการณ์(เพิ่มเติม)ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 256...
14/01/2021

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 10/2564
เรื่อง การประเมินและกำหนดพื้นที่สถานการณ์(เพิ่มเติม)
ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 9/2564เรื่อง การยกระดับการใช้มาตรการป้องกันโรคประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564
11/01/2021

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 9/2564
เรื่อง การยกระดับการใช้มาตรการป้องกันโรค
ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 8/2564การงดจัดกิจกรรมวันเด็กประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564
11/01/2021

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 8/2564
การงดจัดกิจกรรมวันเด็ก
ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 7/2564เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย กรณีบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคประกาศ ณ ว...
11/01/2021

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 7/2564
เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย กรณีบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค
ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 6/2564 เรื่อง การกำหนดระยะเวลา เปิด-ปิด การให้บริการของสถานประกอบการบางประเภท -------------...
07/01/2021

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 6/2564 เรื่อง การกำหนดระยะเวลา เปิด-ปิด การให้บริการของสถานประกอบการบางประเภท
---------------------------------

โดยที่การระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้ขยายขอบเขตการแพร่โรคออกเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายเขตพื้นที่ และการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ โดยเฉพาะกรณีที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวัน ประกอบกับมีการเดินทางของบุคคลจากเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ยังไม่ปรากฏอาการของโรคเป็นเหตุให้เชื้อโรคแพร่ออกไปในลักษณะที่เป็นกลุ่มก้อน จนส่งผลให้เกิดเป็นการระบาดระลอกใหม่ในวงกว้าง

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2564 จึงให้ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร สวนอาหาร ห้องอาหารในโรงแรม ปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 21.00 น. ถึง เวลา 06.00 น. ของวันถัดไป ยกเว้นการจำหน่ายเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น และห้ามการจำหน่าย การบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในสถานที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาด

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติจะถูกสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 5 /2564 เรื่อง ห้ามใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษา-------------------------...
07/01/2021

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 5 /2564 เรื่อง ห้ามใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษา
---------------------------------

โดยที่การระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้ขยายขอบเขตการแพร่โรคออกเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายเขตพื้นที่ และการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ โดยเฉพาะกรณีที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวัน ประกอบกับมีการเดินทางของบุคคลจากเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ยังไม่ปรากฏอาการของโรคเป็นเหตุให้เชื้อโรคแพร่ออกไปในลักษณะที่เป็นกลุ่มก้อนจนส่งผลให้เกิดเป็นการระบาดระลอกใหม่ในวงกว้าง

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2564 จึงห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท อาทิ สถาบันอุดมศึกษา (ภาครัฐและเอกชน) ทั้งในระบบและนอกระบบ โรงเรียน (ภาครัฐ-เอกชน-นานาชาติ) สถานที่กวดวิชา และสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

(1) การจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเพื่อการสื่อสารแบบทางไกล หรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(2) การใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ อุปถัมภ์ หรือให้การอุปการะแก่บุคคล
(3) การจัดกิจกรรมของทางราชการ หรือกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
(4) โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่มีขนาดเล็ก ที่มีจำนวนนักเรียนรวมทั้งโรงเรียน ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบคน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2564

สรุป : กรณีเดินทางออก-เข้าจังหวัดนครปฐม............ขอบคุณข้อมูล : ศูนย์โควิด-19นครปฐม
07/01/2021

สรุป : กรณีเดินทางออก-เข้าจังหวัดนครปฐม
............
ขอบคุณข้อมูล : ศูนย์โควิด-19นครปฐม

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 4 /2564 เรื่อง กำหนดมาตรการงดหรือชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด--------------------------โดยที่กา...
06/01/2021

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 4 /2564 เรื่อง กำหนดมาตรการงดหรือชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด
--------------------------
โดยที่การระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้ขยายขอบเขตการแพร่โรคออกเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายเขตพื้นที่ และการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ โดยเฉพาะกรณีที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวัน ประกอบกับมีการเดินทางของบุคคลจากเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ยังไม่ปรากฏอาการของโรคเป็นเหตุให้เชื้อโรคแพร่ออกไปในลักษณะที่เป็นกลุ่มก้อน จนส่งผลให้เกิดเป็นการระบาดระลอกใหม่ในวงกว้าง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2564 จึงให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดซึ่งเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น ซึ่งต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเข้ารับการตรวจคัดกรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด อันอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และทำให้ต้องใช้ระยะเวลาเดินทางมากกว่าปกติ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 3/2564 เรื่อง การประเมินและกำหนดพื้นที่สถานการณ์ (เพิ่มเติม)    โดยที่สถานการณ์การระบาดขอ...
06/01/2021

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 3/2564 เรื่อง การประเมินและกำหนดพื้นที่สถานการณ์ (เพิ่มเติม)
โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จังหวัดสมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมากอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานต่างด้าว จังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นจังหวัดที่มีเขตติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาคร เริ่มพบผู้ติดเชื้อที่สัมผัสโรคมาจากพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2564 จึงประกาศกำหนดพื้นที่สถานการณ์ในพื้นที่จัหวัดนครปฐม (เพิ่มเติม) เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม เป็นพื้นที่ควบคุม
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2564
.................
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 2/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว     โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวร...
06/01/2021

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 2/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสมุทรสาครพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมากอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานต่างด้าว
จังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นจังหวัดที่มีเขตติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อที่สัมผัสโรคมาจากพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2564 ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมเป็นการชั่วคราว ดังนี้
1. สถาบันอุดมศึกษา (ภาครัฐและเอกชน) ทั้งในระบบและนอกระบบ
2. โรงเรียน (ภาครัฐ - เอกชน - นานาชาติ)
3. สถานที่กวดวิชา
4. สถานรับเลี้ยงเด็ก/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ทั้งนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาตามข้อ 1-4 ดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล โดยเลือกวิธีการตามแนวทางที่หน่วยงานทางการศึกษาต้นสังกัดได้ให้แนวทางไว้ ได้แก่ On Air, Online, On Demand และ On Hand รวมทั้งให้ดำเนินการตามคู่มือการเฝ้าระวัง ติดตามและแผนผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด
หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม มีโทษตามนัยมาตรา
52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2564
..................
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 1/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม โดยความเห็นชอบของ...
04/01/2021

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 1/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2564 ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมเป็นการชั่วคราว และปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ดังต่อไปนี้
🚫1. ปิดสถานที่
1.1 สถานบริการ ผับ บาร์ สถานบันเทิง และสถานประกอบการใดที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ
1.2 สวนสนุก สวนน้ำ
1.3 สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสำหรับเด็กในตลาด ตลาดน้ำ และตลาดนัด
1.4 โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด
1.5 สถานที่เล่นตู้เกมส์
1.5 ร้านเกมส์ และร้านอินเตอร์เน็ต
1.7 สนามชนไก่ และสนามซ้อมชนไก่
1.8 สถานดูแลผู้สูงอาย (ยกเว้นที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นการปกติธุระ)
1.9 โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ (ยิม)
1.10 สถานประกอบกิจการอาบน้ำ
1.11 สถานบริการอาบอบนวด
1.12 สนามแข่งขันทุกประเภท
1.13 สถานที่ให้บริการห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน
1.14 สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง
1.15 สถานเสริมความงาม (ไม่ได้รับอนุญาตเป็นคลินิกเวชกรรม) สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
1.16 สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส
1.17 สถานที่ประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า
1.18 สนามฝึกซ้อมมวย โรงยิม หรือค่ายมวย
1.19 สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการละเล่นอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
1.20 สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ
😷 2. สถานที่ดังต่อไปนี้ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรด แนบท้ายประกาศนี้โดยเคร่งครัด
2.1 ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร สวนอาหาร โรงอาหาร ซึ่งไม่รวมถึงสถานบริการ ผับ บาร์ ห้ามการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในสถานที่ดังกล่าว
2.2 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์
2.3 ศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการ
2.4 ห้องประชุมในโรงแรมหรือศูนย์ประชุม
2.5 ร้านค้าปลีกค้าส่งขนาดย่อม ร้านค้าปลีกค้าส่งชุมชน ตลาด ตลาดน้ำ และตลาดนัด
2.6 ร้านค้าปลีกค้าส่ง หรือตลาดค้าส่งขนาดใหญ่
2.7 ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผมสำหรับบุรุษหรือสตรี ให้เปิดดำเนินการโดยจำกัดเวลาการให้บริการในร้านไม่เกินรายละ 2 ชั่วโมง และต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน
2.8 สถานดูแลผู้สูงอายุ (เฉพาะที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ)
2.9 คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม ร้านทำเล็บ
2.10 สนามกอล์ฟ และสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
2.11 สนามกีฬา
2.12 สวนสาธารณะ ลาน-พื้นที่กิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย สนามกีฬา ลานกีฬา
2.13 สถานที่ให้บริการดูแลรักษาสัตว์ สปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยง หรือรับฝากสัตว์
2.14 สถานที่หรือสนามออกกำลังกายในร่ม
2.15 สระว่ายน้ำสาธารณะทั้งกลางแจ้งและในร่ม
2.16 สวนพฤกษศาสตร์ สวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ห้องสมุดสาธารณะ และหอศิลป์
2.17 สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬา หรือกิจกรรมทางน้ำในบึง
2.18 โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ
2.19 สวนสัตว์ หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์
🟧3. สถานที่อื่นนอกเหนือจากข้อ 2 ให้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 83/2563 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 โดยเคร่งครัด
ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม พศ.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2564
..................
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 100/2563 เรื่อง ขอความร่วมมืองดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัดโดยไม่มีความจำเป็น เพื่อลด...
01/01/2021

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 100/2563 เรื่อง ขอความร่วมมืองดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัดโดยไม่มีความจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในช่วงเทศกาลปีใหม่

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและมีรายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับในช่วงเทศกาลปีใหม่ มีประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดหรือกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ได้กำหนดพื้นที่จังหวัดนครปฐม เป็นพื้นที่ควบคุม

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 8) ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 และประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลบังคับใช้ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ประกอบกับมาตรา 22 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม จึงออกประกาศเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ของจังหวัดนครปฐมให้อยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้ “จึงขอความร่วมมือประชาชน ข้าราชการ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และแรงงานในจังหวัดนครปฐม งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัดโดยไม่มีความจำเป็น รวมทั้งการเดินทางไปในสถานที่หรือกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564

****************

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 99/2563 เรื่อง กำหนดพื้นที่สถานการณ์ในจังหวัดนครปฐม เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการร...
01/01/2021

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 99/2563 เรื่อง กำหนดพื้นที่สถานการณ์ในจังหวัดนครปฐม เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้
1.พื้นที่ควบคุมสูงสุด ในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน อำเภอบางเลน อำเภอนครชัยศรี
2.พื้นที่ควบคุม ในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน อำเภอบางเลน อำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน อำเภอดอนตูม อำเภอเมืองนครปฐม
3.พื้นที่เฝ้าระวังสูง ในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน อำเภอบางเลน อำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน อำเภอดอนตูม อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอพุทธมณฑล
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

พื้นที่ควบคุมสูงสุด ประกอบด้วย
-ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี
-ตำบลสระสี่มุม ตำบลห้วยม่วง ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน
-ตำบลบางหลวง ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน

พื้นที่ควบคุม ประกอบด้วย
-ตำบลธรรมศาลา ตำบลถนนขาด ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม
-ตำบลบางแก้ว ตำบลพะเนียด ตำบลโคกพระเจดีย์ ตำบลขุนแก้ว ตำบลบางกระเบา ตำบลท่าตำหนัก ตำบลท่ากระชับ อำเภอนครชัยศรี
-ตำบลบ้านใหม่ ตำบลคลองใหม่ ตำบลไร่ขิง ตำบลกระทุ่มล้ม ตำบลอ้อมใหญ่ ตำบลบางช้าง ตำบลคลองจินดา ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน
-ตำบลกระตีบ ตำบลทุ่งลูกนก ตำบลทุ่งบัว ตำบลกำแพงแสน ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน
-ตำบลบัวปากท่า ตำบลบางเลน ตำบลหินมูล ตำบลไผ่หูช้าง ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน
-ตำบลลำเหย ตำบลลำลูกบัว ตำบลสามง่าม ตำบลห้วยพระ ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม

พื้นที่เฝ้าระวังสูง ประกอบด้วย
-ตำบลหนองงูเหลือม ตำบลบ้านยาง ตำบลทัพหลวง ตำบลวังตะกู ตำบลโพรงมะเดื่อ ตำบลหนองปากโลง ตำบลหนองดินแดง ตำบลสวนป่าน ตำบลสระกะเทียม ตำบลลำพยา ตำบลวังเย็น ตำบลตาก้อง ตำบลมาบแค ตำบลนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ ตำบลบ่อพลับ ตำบลห้วยจระเข้ ตำบลสนามจันทร์ ตำบลบางแขม ตำบลทุ่งน้อยตำบลสามควายเผือก ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม
-ตำบลนครชัยศรี ตำบลวัดแค ตำบลท่าพระยา ตำบลศีรษะทอง ตำบลแหลมบัว ตำบลศรีมหาโพธิ์ ตำบลสัมปทวน ตำบลวัดสำโรง ตำบลดอนแฝก ตำบลห้วยพลู ตำบลวัดละมุด ตำบลบางพระ ตำบลบางแก้วฟ้า ตำบลลานตากฟ้า ตำบลงิ้วราย ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี
ตำบลสามพราน ตำบลยายชา ตำบลบางกระทึก ตำบลท่าข้าม ตำบลหอมเกร็ด ตําบลทรงคนอง ตำบลบางเตย ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน
-ตำบลหนองกระทุ่ม ตำบลรางพิกุล ตำบลห้วยหมอนทอง ตำบลทุ่งขวาง ตำบลทุ่งกระพังโหม ตำบลวังน้ำเขียว ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน
- ตำบลลำพญา ตำบลคลองนกกระทุง ตำบลบางไทรป่า ตำบลนราภิรมย์ ตำบลบางระกำ ตำบลไทรงาม ตำบลบางภาษี ตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน
-ตำบลห้วยด้วน ตำบลบ้านหลวง ตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม
-ตำบลศาลายา ตำบลคลองโยง ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล

***********

ที่อยู่

99 ม.6 ต.ดอนตูม
Nakhon Pathom
73000

เบอร์โทรศัพท์

034371512

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตู:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Pathom

แสดงผลทั้งหมด