องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม
(6)

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม  ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอน...
18/08/2023

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม โดยนายสุรินทร์ เฉยฉิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม มอบหมายให...
16/08/2023

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม โดยนายสุรินทร์ เฉยฉิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม มอบหมายให้นายอานนท์ เพชรคอน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูมและข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมาพรรษา 12 สิงหาคม 2566 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ที่ว่าการอำเภอบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม โดย นายสุรินทร์  เฉยฉิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูมม...
11/08/2023

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม โดย นายสุรินทร์ เฉยฉิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูมมอบหมายให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม ร่วมผูกผ้าและเก็บขยะ สร้างภูมิทัศน์หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลให้สวยงาม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม 2566)

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม  ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอน...
09/08/2023

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม

วันศุกร์ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น.กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนตูมได้ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2566 โดย...
04/08/2023

วันศุกร์ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น.กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนตูมได้ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2566 โดยมี นายสุรินทร์ เฉยฉิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม,ผู้แทนโรงพยาบาลบางเลน,ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอบางเลน, ผอ.รพ.สต.ดอนตูม,,นายวิโรจน์ ผิวชะอุ่ม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม, ,ผู้แทนสมาชิกอบต. ผู้แทนอสม.และผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม

วันอังคารที่  1 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 17.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม โดยนายสุรินทร์ เฉยฉิน นายกองค์การบริหา...
03/08/2023

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 17.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม โดยนายสุรินทร์ เฉยฉิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม พร้อมด้วย นายอานนท์ เพชรคอน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม และข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม เข้าร่วมพิธีถวายโคมประทีปพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ โคมประทีปสืบสานงานเข้าพรรษามรดกวัฒนธรรมไทย “สืบสานพระศรัทธา องค์รัตนาศรีแผ่นดิน” ณ อุโบสถวัดลาดสะแก ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2566องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม โดยนายสุรินทร์ เฉยฉิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม  พร...
03/08/2023

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม โดยนายสุรินทร์ เฉยฉิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม พร้อมด้วย นายอานนท์ เพชรคอน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม และข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม เข้าร่วมพิธีการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม นำโดยนายสุรินทร์ เฉยฉิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม...
25/07/2023

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม นำโดยนายสุรินทร์ เฉยฉิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม พร้อมด้วยนายอานนท์ เพชรคอน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม นายวิโรจน์ ผิวชะอุ่ม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม ผู้นำชุนชน ผู้นำท้องถิ่น , พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม เข้าร่วมโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ บริเวณริมคลองลาดสะแก-ไผ่งาม หมู่ที่ 1 บ้านลาดสะแก ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม นำโดย นายสุรินทร์ เฉยฉิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนต...
24/07/2023

วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม นำโดย นายสุรินทร์ เฉยฉิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม พร้อมด้วยนายอานนท์ เพชรคอน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม เข้าร่วมแข่งขันกีฬา โดยผลการแข่งขัน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม ได้รับรางวัล
-ชนะเลิศเปตองชาย
-รองชนะเลิศอันดับสองวิ่งกระสอบชาย
และในช่วงเย็นร่วมพิธีปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม โดยนายสุรินทร์ เฉยฉิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม ได้มอบหมายให้กองช่างดำเนินการซ่อมแซ...
21/07/2023

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม โดยนายสุรินทร์ เฉยฉิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม ได้มอบหมายให้กองช่างดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ตำบลดอนตูม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟ้าส่องสว่างเส้นทางคมนาคมในช่วงเวลากลางคืน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากท้องถนนในเวลากลางคืน

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม โดยนายสุรินทร์ เฉยฉิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม ...
21/07/2023

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม โดยนายสุรินทร์ เฉยฉิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม พร้อมด้วยนายอานนท์ เพชรคอน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนบ้านบางเลน ณ โรงเรียนวัดลานคา หมู่ที่ 10 บ้านลานคา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม โดยนายสุรินทร์ เฉยฉิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม พร...
21/07/2023

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม โดยนายสุรินทร์ เฉยฉิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม พร้อมด้วยนายอานนท์ เพชรคอน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม นายชิษณุชา เรืองบุปผา เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม ขอเชิญชวน ประชาชนในพื้นที่ตำบลดอนตูม ร่วมประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะข...
18/07/2023

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม ขอเชิญชวน ประชาชนในพื้นที่ตำบลดอนตูม ร่วมประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางออนไลน์ ผ่านทาง QR Code เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนา ส่งเสริม และปรับปรุงบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน

วันเสาร์ที่  1 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม โดยนายสุรินทร์ เฉยฉิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม พร้...
03/07/2023

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม โดยนายสุรินทร์ เฉยฉิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม เข้าร่วม
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ กิจกรรม การเข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพและความสามัคคี โดยท่านนายกจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน ในพิธี ณ สนามกีฬาหน้าอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม โดยนายสุรินทร์ เฉยฉิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม พร้อม...
03/07/2023

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม โดยนายสุรินทร์ เฉยฉิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม พร้อมด้วยนายอานนท์ เพชรคอน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม นายวิโรจน์ ผิวชะอุ่ม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยและวาตภัย ในพื้นที่ตำบลดอนตูม

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม โดยนายสุรินทร์ เฉยฉิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม พร...
03/07/2023

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม โดยนายสุรินทร์ เฉยฉิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม พร้อมด้วยนายอานนท์ เพชรคอน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม นายชิษณุชา เรืองบุปผา เลขานายกฯ นางสาวศิราณี พูลกลิ่น หัวหน้าสำนักปลัด นายสิทธิพร คชเสนีย์ ผู้อำนวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวทรายลาว ตำบลดอนตูม เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวทรายลาว ตำบลดอนตูม และอสม.ตำบลดอนตูม ร่วมจัดทำโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม โดยนายสุรินทร์ เฉยฉิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม...
28/06/2023

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม โดยนายสุรินทร์ เฉยฉิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายวิโรจน์ ผิวชะอุ่ม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม นางสาวศิราณี พูลกลิ่น หัวหน้าสำนักปลัด พันตำรวจโทไชยรัตน์ อุทสาร สารวัตรป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรบางเลน นายทิวากร อาจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลานคา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดลานคา ผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลดอนตูม ณ หอประชุมโรงเรียนวัดลานคา หมู่ที่ 10 ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม  ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล...
26/06/2023

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม โดยนายสุรินทร์ เฉยฉิน นายกองค์การบริหาร...
26/06/2023

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม โดยนายสุรินทร์ เฉยฉิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม พร้อมด้วยนายอานนท์ เพชรคอน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น นายสิทธิพร คชเสนีย์ ผู้อำนวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวทรายลาว ตำบลดอนตูม ร.ต.ต .ธวลิต เต้าสูงเนิน ตำรวจชุมชนตำบลดอนตูม คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดดอนยอ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม ร่วมกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลดอนตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม  ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด...
19/06/2023

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม

วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม โดยนายสุรินทร์  เฉยฉิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม พ...
14/06/2023

วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม โดยนายสุรินทร์ เฉยฉิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีมอบรถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธีฯ ณ หมู่ที่ 11 บ้านดอนไท ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม โดยนายสุรินทร์  เฉยฉิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม พร้อ...
14/06/2023

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม โดยนายสุรินทร์ เฉยฉิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม เข้าร่วมโครงการตรวจติดตามขับเคลื่อนการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนพร้อมแก้ไขปัญหาในระดับตำบล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน มีคามมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือภัยพิบัติต่าง ๆและได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกด้าน ณ วัดดอนยอ ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม  ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่...
14/06/2023

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เปลี่ยนแปงครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม  ได้ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพั...
14/06/2023

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม ได้ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2566 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม โดยนายสุรินทร์ เฉยฉิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม ได้มอบหมายให้กองช่างดำเนินการซ่อมแซ...
07/06/2023

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม โดยนายสุรินทร์ เฉยฉิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม ได้มอบหมายให้กองช่างดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ตำบลดอนตูม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟ้าส่องสว่างเส้นทางคมนาคมในช่วงเวลากลางคืน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากท้องถนนในเวลากลางคืน

วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม โดยนายสุรินทร์ เฉยฉิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม มอ...
07/06/2023

วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม โดยนายสุรินทร์ เฉยฉิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม มอบหมายให้นายอานนท์ เพชรคอน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ณ ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม วัดบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในฐานะคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อ ครอบค...
06/06/2023

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในฐานะคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อ ครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารร่วมกับกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดเพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการการทำงานร่วมกันในระบบส่งเสริมสุขภาพและดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์เพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดของประเทศ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูมจึงขอประชาสัมพันธ์ถึงอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด และสัญญาณเตือนที่ต้องไปโรงพยาบาล ตลอดจนการดูแลบุตรอย่างถูกต้อง

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม โดยนายสุรินทร์  เฉยฉิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม ...
06/06/2023

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม โดยนายสุรินทร์ เฉยฉิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม มอบหมายให้นายอานนท์ เพชรคอน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม พร้อมด้วย นายชิษณุชา เรืองบุปผา เลขานายกฯ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม โดยนายสุรินทร์ เฉยฉิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม  พร้อมนายชิษณุชา เรืองบุบผา เลขานา...
29/05/2023

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม โดยนายสุรินทร์ เฉยฉิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม พร้อมนายชิษณุชา เรืองบุบผา เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม นายวิโรจน์ ผิวชะอุ่ม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม นางสาวศิราณี พูลกลิ่น หัวหน้าสำนักปลัด และสตรีตำบลดอนตูม ได้ร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลดอนตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม โดยนายสุรินทร์ เฉยฉิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม พ...
24/05/2023

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม โดยนายสุรินทร์ เฉยฉิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม พร้อมด้วย นายอานนท์ เพชรคอน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม นายวิโรจน์ ผิวชะอุ่ม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม เข้าร่วม โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2566 ณ วัดดอนยอ ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม นำโดยนายสุรินทร์ เฉยฉิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม...
19/05/2023

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม นำโดยนายสุรินทร์ เฉยฉิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม พร้อมด้วยนายอานนท์ เพชรคอน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม นางสาวศิราณี พูลกลิ่น หัวหน้าสำนักปลัด เข้าร่วมโครงการการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านลาดสะแก ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม นำโดยนายสุรินทร์ เฉยฉิน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม  ...
15/05/2023

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม นำโดยนายสุรินทร์ เฉยฉิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม นายชิษณุชา เรืองบุบผา เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม นายวิโรจน์ ผิวชะอุ่ม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม นายประภาส ถิ่นวงศ์ยอด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม นางสาวศิราณี พูลกลิ่น หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วย ร่วมพิธีปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองของศูนย์เด็กเล็กตำบลดอนตูม ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนตูม

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม โดยนายสุรินทร์  เฉยฉิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม มอบหมายให้นายวิโรจน์ ผิวชะอุ่ม ...
11/05/2023

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม โดยนายสุรินทร์ เฉยฉิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม มอบหมายให้นายวิโรจน์ ผิวชะอุ่ม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม นางสาวศิราณี พูลกลิ่น หัวหน้าสำนักปลัด ลงพื้นที่ ตรวจสอบการใช้งานของประตูระบายน้ำในพื้นที่ตำบลดอนตูม หากพบว่ามีการชำรุดจะดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการซ่อมแซม ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งว่า ขณะนี้มีรายงานข่าวการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพ...
10/05/2023

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งว่า ขณะนี้มีรายงานข่าวการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์ XBB.1.16 ที่พบเพิ่มขึ้นทั่วโลก โดยพบเชื้อแล้วใน 22 ประเทศ ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความสามารถในการติดต่อสูงกว่าสายพันธุ์อื่นในอดีต และกรมควบคุมโรคคาดการณ์ว่าหลังเทศกาลสงกรานต์จะพบผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้น
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเฝ้าระวังสังเกตอาการตัวเองอย่างน้อย 7 วัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้สูงอายุหรือผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆ
หากเริ่มมีอาการป่วย เช่น มีไข้ เจ็บคอ ไอ มีน้ำมูก ให้ตรวจ ATK หากผลเป็นบวก ให้เข้าพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาตามระดับอาการ และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

โรคอุจจาระร่วง เป็นภาวะที่ทำให้เกิดการถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำอย่างผิดปกติตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไปภายใน 1 วัน หรือมีอาการถ่าย...
10/05/2023

โรคอุจจาระร่วง เป็นภาวะที่ทำให้เกิดการถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำอย่างผิดปกติตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไปภายใน 1 วัน หรือมีอาการถ่ายอุจจาระเป็นมูกเลือดอย่างน้อย 1 ครั้ง และอาจมีอาเจียนร่วมด้วย ซึ่งสาเหตุเกิดจากการรับประทานอาหารและน้ำที่ไม่สะอาด ภาชนะที่ใส่อาหารสกปรกและมีการปนเปื้อนเชื้อโรค
การป้องกันโรคอุจจาระร่วง
✔️ กินร้อน รับประทานอาหารสะอาดปรุงสุกใหม่
✔️ ช้อนกลาง ใช้ช้อนกลางตักอาหาร
✔️ ล้างมือ ล้างมือให้สะอาด ก่อนปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำทุกครั้ง

องค์การบริหารส่วน ตำบลดอนตูม โดยนายสุรินทร์ เฉยฉิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม นายอานนท์ เพชรคอน รองนายกองค์การบริหา...
09/05/2023

องค์การบริหารส่วน ตำบลดอนตูม โดยนายสุรินทร์ เฉยฉิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม นายอานนท์ เพชรคอน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม และนางสาวศิราณี พูลกลิ่น หัวหน้าสำนักปลัด ร่วมลงพื้นที่มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับการช่วยเหลือกรณีเหตุไฟไหม้บ้านที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม โดยนายสุรินทร์ เฉยฉิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม ...
09/05/2023

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม โดยนายสุรินทร์ เฉยฉิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม พร้อมด้วยนายอานนท์ เพชรคอน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม ร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง (Big Day) เพื่อให้ประชาชนมีความตื่นตัวมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งและออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2566 ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ ตลาดเก่าเทศบาลตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

โรคพิษสุนัขบ้า อันตราย แต่ป้องกันได้- อย่าแหย่ ทำให้สุนัขโกรธ- อย่าเหยียบ หาง หัว ตัว ขา ให้สุนัขตกใจ- อย่าแยก สุนัขที่ก...
02/05/2023

โรคพิษสุนัขบ้า อันตราย แต่ป้องกันได้
- อย่าแหย่ ทำให้สุนัขโกรธ
- อย่าเหยียบ หาง หัว ตัว ขา ให้สุนัขตกใจ
- อย่าแยก สุนัขที่กัดกันด้วยมือเปล่า
-อย่าหยิบ อาหารสุนัขที่กำลังกิน
- อย่ายุ่ง กับสุนัขที่ไม่รู้จักหรือไม่มีเจ้าของ

คำแนะนำเมื่อถูกกัด ข่วน เลีย
✔️ ล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายๆครั้ง
✔️ ใส่ยาเบตาดีน
✔️ หาหมอหากฉีดวัคซีนต้องมาตามนัดทุกครั้ง
✔️ กักสุนัข-แมว เพื่อสังเกตอาการ 10 วัน

Heat Stroke อันตรายที่ป้องกันได้✔️สวมใส่เสื้อระบายความร้อนได้ดี อยู่ในที่อากาศถ่ายเทสะดวก✔️ลดหรือเลี่ยงทำกิจกรรมที่ต้องอ...
02/05/2023

Heat Stroke อันตรายที่ป้องกันได้
✔️สวมใส่เสื้อระบายความร้อนได้ดี อยู่ในที่อากาศถ่ายเทสะดวก
✔️ลดหรือเลี่ยงทำกิจกรรมที่ต้องออกแรงกลางแจ้งนานๆ
✔️สวมแว่นกันแดด กางร่ม และควรดื่มน้ำให้มากกว่าปกติ
✔️ควรดื่มน้ำ 2-3 ลิตร/วัน และงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม โดยนายสุรินทร์ เฉยฉิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม นา...
27/04/2023

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม โดยนายสุรินทร์ เฉยฉิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม นางสาวศิราณี พูลกลิ่น หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อน ดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนฯ ณ หมู่ที่ 1 บ้านลาดสะแก ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ที่อยู่

99 ม. 6 ต. ดอนตูม
Nakhon Pathom
73000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

034371512

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม:

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Nakhon Pathom บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด
#}