กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาล

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาล มุ่งบริการ ส่งเสริม และพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ปณิธาน (Determination Statement)
ส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม สู่ความเป็นสากล
(8)

เปิดเหมือนปกติ

📢📢 ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมอบรมโครงการอาสาสมัครเพื่อเพื่อนพิการ ครั้งที่ 5  ผ่านระบบ Ciso Webex💡ผู้เข้า...
14/06/2021

📢📢 ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมอบรม
โครงการอาสาสมัครเพื่อเพื่อนพิการ ครั้งที่ 5 ผ่านระบบ Ciso Webex
💡ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ....
วิถีชีวิตของคนพิการ และการเป็นจิตอาสาช่วยเหลือคนพิการประเภทต่างๆ (อบรม 2 วัน มี ATด้านจิตอาสา 6 ชม.)
📌วันพฤหัส 24 มิ.ย.64 เวลา13.00-16.00 น. หัวข้อ คนพิการทางการเคลื่อนไหว และทางการเห็น (AT 3 ชม.)
📌ศุกร์ 2 ก.ค.64 เวลา13.00-16.00 น. หัวข้อ คนพิการทางการได้ยิน และออทิสติก (AT 3 ชม.)
💻 สมัครเข้าร่วมได้ที่ https://qrgo.page.link/ZayBv
(จะส่ง Link เข้าร่วมอบรมให้ทาง Email ที่นักศึกษาลงทะเบียนมา)
⭐️สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
จัดโดย : หน่วยบริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ (DSS Mahidol)
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร 0-2849-4500 ต่อ 4214
e-mail : [email protected]
Facebook : DSS Mahidol

📢📢 ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมอบรม
โครงการอาสาสมัครเพื่อเพื่อนพิการ ครั้งที่ 5 ผ่านระบบ Ciso Webex
💡ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ....
วิถีชีวิตของคนพิการ และการเป็นจิตอาสาช่วยเหลือคนพิการประเภทต่างๆ (อบรม 2 วัน มี ATด้านจิตอาสา 6 ชม.)
📌วันพฤหัส 24 มิ.ย.64 เวลา13.00-16.00 น. หัวข้อ คนพิการทางการเคลื่อนไหว และทางการเห็น (AT 3 ชม.)
📌ศุกร์ 2 ก.ค.64 เวลา13.00-16.00 น. หัวข้อ คนพิการทางการได้ยิน และออทิสติก (AT 3 ชม.)
💻 สมัครเข้าร่วมได้ที่ https://qrgo.page.link/ZayBv
(จะส่ง Link เข้าร่วมอบรมให้ทาง Email ที่นักศึกษาลงทะเบียนมา)
⭐️สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
จัดโดย : หน่วยบริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ (DSS Mahidol)
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร 0-2849-4500 ต่อ 4214
e-mail : [email protected]
Facebook : DSS Mahidol

14/06/2021
เคล็ดลับการพัฒนาตัวเองให้ประสบความสำเร็จ ผ่าน Linkedin Learning (EP.2)

"เคล็ดลับการพัฒนาตัวเองให้ประสบความสำเร็จ
สำหรับนักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ผ่าน Linkedin Learning" 📉📊💻🎉 (EP.2)
-----------------------
📍 โดย อาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
-----------------------
📍แนะนำวิธีการพัฒนาตัวเองในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในระยะยาว
ผ่านระบบ Linkedin Learning...
-----------------------
📍 สนใจลงทะเบียนขอใช้งานและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://op.mahidol.ac.th/sa/linkedin-learning
-----------------------
หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อได้ที่
📌 นักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
- พี่ดรีม โทร. 02-849-4518 หรือ [email protected]
- พี่หญิง โทร. 02-849-4656 หรือ [email protected]
📌 ศิษย์เก่า
- พี่ปอ โทร. 02-849-4506 หรือ [email protected]
📌 บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล
- พี่โอ๊ย โทร. 02-849-6275 หรือ [email protected]

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ลงทะเบียนเข้าร่วมการวิเคราะห์การลงทุนในหุ้น ตอน Buy & Sell Strategy และ Money Management โดย อ.นิ...
14/06/2021

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ลงทะเบียนเข้าร่วม
การวิเคราะห์การลงทุนในหุ้น ตอน Buy & Sell Strategy และ Money Management
โดย อ.นิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์ นักวางแผนการเงินอิสระ CFP
ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Webex
** โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย**
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยการสแกน QR Code

หรือเข้าไปที่ https://forms.gle/tu41J4rqEfkK5Nd49
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริหารสินทรัพย์ 02-849-6095

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ลงทะเบียนเข้าร่วม
การวิเคราะห์การลงทุนในหุ้น ตอน Buy & Sell Strategy และ Money Management
โดย อ.นิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์ นักวางแผนการเงินอิสระ CFP
ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Webex
** โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย**
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยการสแกน QR Code

หรือเข้าไปที่ https://forms.gle/tu41J4rqEfkK5Nd49
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริหารสินทรัพย์ 02-849-6095

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล ขอเชิญรับฟังอัปเดตสถานการณ์ COVID-19: เรื่องควรรู้เกี่ยวกับ COVID-19 Vaccines วันอัง...
12/06/2021

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
ขอเชิญรับฟังอัปเดตสถานการณ์ COVID-19: เรื่องควรรู้เกี่ยวกับ COVID-19 Vaccines

วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.
โดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

- สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทย หลังเริ่มมีการกระจายวัคซีนตลอด 6 เดือน

- ประสิทธิภาพของวัคซีนชนิดต่างๆกับการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส COVID-19

- แนวทางการเลือกรับวัคซีนและการดูแลตนเองหลังการรับวัคซีน

รับชมผ่านทาง: http://iptv.mahidol.ac.th
Facebook live Fan Page:
👉🏻 Mahidol University: https://www.facebook.com/mahidol
👉🏻 Mahidol Channel: https://www.facebook.com/mahidolchannel
👉🏻 Siriraj Channel: https://www.facebook.com/siriraj.channel

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
ขอเชิญรับฟังอัปเดตสถานการณ์ COVID-19: เรื่องควรรู้เกี่ยวกับ COVID-19 Vaccines

วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.
โดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

- สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทย หลังเริ่มมีการกระจายวัคซีนตลอด 6 เดือน

- ประสิทธิภาพของวัคซีนชนิดต่างๆกับการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส COVID-19

- แนวทางการเลือกรับวัคซีนและการดูแลตนเองหลังการรับวัคซีน

รับชมผ่านทาง: http://iptv.mahidol.ac.th
Facebook live Fan Page:
👉🏻 Mahidol University: https://www.facebook.com/mahidol
👉🏻 Mahidol Channel: https://www.facebook.com/mahidolchannel
👉🏻 Siriraj Channel: https://www.facebook.com/siriraj.channel

12/06/2021

🎉🎉🎉สวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะ
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมในรูปแบบปกติได้นั้น

🏃‍♀️🏃🏃‍♂️ทางชมรมกรีฑาจึงได้จัดทำกิจกรรม โครงการ เคล็ด(ไม่)ลับนักวิ่ง by MU Athletics Club ขึ้นมาในรูปแบบคลิปวีดิโอเกี่ยวกับการวิ่ง
ประกอบไปด้วย
คลิปที่1: การอบอุ่นร่างกาย(warm up) ของ นักวิ่ง
คลิปที่2: การ Drills
คลิปที่3: การ Drills โดยมีอุปกรณ์มาเกี่ยวข้อง
คลิปที่4: การสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว(Core body)
คลิปที่5: การคลายอุ่น(Cool down)ของนักวิ่ง
เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการวิ่งที่ถูกต้อง วิ่งอย่างไรจึงจะไม่บาดเจ็บ ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลและประชาชนทั่วไปที่สนใจในการวิ่งค่ะ

คลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายของโครงการแล้วนะคะ จะเป็นยังไงนั้น มาชมกันได้เลยค่ะ กับ
📌คลิปที่5: การคลายอุ่น(Cool down)ของนักวิ่ง กันค่ะ

มาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ 😃

11/06/2021

"เคล็ดลับการพัฒนาตัวเองให้ประสบความสำเร็จ
สำหรับนักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ผ่าน Linkedin Learning" 📉📊💻🎉 (EP.1)
-----------------------
📍 โดย อาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
-----------------------
📍 รู้หรือไม่ ? เราสามารถ Upskill และ Reskill ทักษะที่จำเป็น
ผ่านกิจกรรรมในชีวิตประจำวันได้
เพียงแค่ปลายนิ้วของเราเอง...
-----------------------
📍 สนใจลงทะเบียนขอใช้งานและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://op.mahidol.ac.th/sa/linkedin-learning
-----------------------
หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อได้ที่
📌 นักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
- พี่ดรีม โทร. 02-849-4518 หรือ [email protected]
- พี่หญิง โทร. 02-849-4656 หรือ [email protected]

📌 ศิษย์เก่า
- พี่ปอ โทร. 02-849-4506 หรือ [email protected]

📌 บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล
- พี่โอ๊ย โทร. 02-849-6275 หรือ [email protected]

11/06/2021

🎉🎉🎉สวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะ
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมในรูปแบบปกติได้นั้น

🏃‍♀️🏃🏃‍♂️ทางชมรมกรีฑาจึงได้จัดทำกิจกรรม โครงการ เคล็ด(ไม่)ลับนักวิ่ง by MU Athletics Club ขึ้นมาในรูปแบบคลิปวีดิโอเกี่ยวกับการวิ่ง
ประกอบไปด้วย
คลิปที่1: การอบอุ่นร่างกาย(warm up) ของ นักวิ่ง
คลิปที่2: การ Drills
คลิปที่3: การ Drills โดยมีอุปกรณ์มาเกี่ยวข้อง
คลิปที่4: การสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว(Core body)
คลิปที่5: การคลายอุ่น(Cool down)ของนักวิ่ง
เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการวิ่งที่ถูกต้อง วิ่งอย่างไรจึงจะไม่บาดเจ็บ ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลและประชาชนทั่วไปที่สนใจในการวิ่งค่ะ

มาค่ะ มาต่อกันที่
📌คลิปที่4: การสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว (Core body) กันค่ะ

มาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ 😃

🎉 Skills for Blockchain Developer 📉📊ทักษะที่ต้องมี ! สำหรับ "นักพัฒนา Blockchain"ทักษะเหล่านี้สามารถเข้าเรียนได้เลยที่ M...
10/06/2021

🎉 Skills for Blockchain Developer 📉📊
ทักษะที่ต้องมี ! สำหรับ "นักพัฒนา Blockchain"

ทักษะเหล่านี้สามารถเข้าเรียนได้เลยที่ MU in learning ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย และยังได้ใบประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองด้วยนะ

🥳 เริ่มเรียนได้เลยวันนี้ ! มาพัฒนาตัวเองกันเถอะ

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจ
📍 ขั้นตอนเข้าใช้งานง่ายๆ เพียงแค่

1. คลิ๊กปุ่ม "Get Started" ในอีเมล์ที่ได้รับจากระบบ LinkedIn

2. กดเข้าร่วม (Join Now) กรอกอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ และกำหนดรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ

3. ตั้งค่าชื่อผู้ใช้งานและยืนยันตัวตันกับระบบ

เพียงเท่านี้ ก็สามารถใช้งานได้ไม่จำกัด ...
*หมายเหตุ: กรุณายืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานในระยะเวลาที่กำหนด

-----------------------

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://op.mahidol.ac.th/sa/linkedin-learning

-----------------------

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่

📌 นักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
- พี่ดรีม โทร. 02-849-4518 หรือ [email protected]
- พี่หญิง โทร. 02-849-4656 หรือ [email protected]

📌 ศิษย์เก่า
- พี่ปอ โทร. 02-849-4506 หรือ [email protected]

📌 บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล
- พี่โอ๊ย โทร. 02-849-6275 หรือ [email protected]

🎉 Skills for Blockchain Developer 📉📊
ทักษะที่ต้องมี ! สำหรับ "นักพัฒนา Blockchain"

ทักษะเหล่านี้สามารถเข้าเรียนได้เลยที่ MU in learning ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย และยังได้ใบประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองด้วยนะ

🥳 เริ่มเรียนได้เลยวันนี้ ! มาพัฒนาตัวเองกันเถอะ

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจ
📍 ขั้นตอนเข้าใช้งานง่ายๆ เพียงแค่

1. คลิ๊กปุ่ม "Get Started" ในอีเมล์ที่ได้รับจากระบบ LinkedIn

2. กดเข้าร่วม (Join Now) กรอกอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ และกำหนดรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ

3. ตั้งค่าชื่อผู้ใช้งานและยืนยันตัวตันกับระบบ

เพียงเท่านี้ ก็สามารถใช้งานได้ไม่จำกัด ...
*หมายเหตุ: กรุณายืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานในระยะเวลาที่กำหนด

-----------------------

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://op.mahidol.ac.th/sa/linkedin-learning

-----------------------

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่

📌 นักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
- พี่ดรีม โทร. 02-849-4518 หรือ [email protected]
- พี่หญิง โทร. 02-849-4656 หรือ [email protected]

📌 ศิษย์เก่า
- พี่ปอ โทร. 02-849-4506 หรือ [email protected]

📌 บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล
- พี่โอ๊ย โทร. 02-849-6275 หรือ [email protected]

10/06/2021

🎉🎉🎉สวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะ
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมในรูปแบบปกติได้นั้น

🏃‍♀️🏃🏃‍♂️ทางชมรมกรีฑาจึงได้จัดทำกิจกรรม โครงการ เคล็ด(ไม่)ลับนักวิ่ง by MU Athletics Club ขึ้นมาในรูปแบบคลิปวีดิโอเกี่ยวกับการวิ่ง
ประกอบไปด้วย
คลิปที่1: การอบอุ่นร่างกาย(warm up) ของ นักวิ่ง
คลิปที่2: การ Drills
คลิปที่3: การ Drills โดยมีอุปกรณ์มาเกี่ยวข้อง
คลิปที่4: การสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว(Core body)
คลิปที่5: การคลายอุ่น(Cool down)ของนักวิ่ง
เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการวิ่งที่ถูกต้อง วิ่งอย่างไรจึงจะไม่บาดเจ็บ ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลและประชาชนทั่วไปที่สนใจในการวิ่งค่ะ

ผ่านไป 2 คลิปแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะ มาต่อกันที่
📌คลิปที่3: การ Drills โดยมีอุปกรณ์มาเกี่ยวข้อง กันค่ะ

มาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ 😃

สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ"สร้างสรรค์ Infographic Presentation ด้วย PowerPoint" 🖥--------------------📣 ขณะนี้ได้ส...
10/06/2021

สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
"สร้างสรรค์ Infographic Presentation ด้วย PowerPoint" 🖥
--------------------
📣 ขณะนี้ได้ส่ง Email ยืนยันการลงทะเบียน ประกอบด้วย
- Link และรหัสเข้าสู่ระบบ Webex Event
- อุปกรณ์และขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรม
📍 ผ่านทาง email ที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนมาข้างต้นเรียบร้อยแล้ว
--------------------

📝 สำหรับนักศึกษาที่สนใจ และต้องการลงทะเบียนเพิ่มเติม ได้ที่ http://bit.ly/Infopresentationpowerpoint
ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 นี้เท่านั้น❗️
--------------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ☎️
พี่แอ้ โทร. 02-849-4512

สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
"สร้างสรรค์ Infographic Presentation ด้วย PowerPoint" 🖥
--------------------
📣 ขณะนี้ได้ส่ง Email ยืนยันการลงทะเบียน ประกอบด้วย
- Link และรหัสเข้าสู่ระบบ Webex Event
- อุปกรณ์และขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรม
📍 ผ่านทาง email ที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนมาข้างต้นเรียบร้อยแล้ว
--------------------

📝 สำหรับนักศึกษาที่สนใจ และต้องการลงทะเบียนเพิ่มเติม ได้ที่ http://bit.ly/Infopresentationpowerpoint
ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 นี้เท่านั้น❗️
--------------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ☎️
พี่แอ้ โทร. 02-849-4512

09/06/2021

🎉🎉🎉สวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะ
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมในรูปแบบปกติได้นั้น

🏃‍♀️🏃🏃‍♂️ทางชมรมกรีฑาจึงได้จัดทำกิจกรรม โครงการ เคล็ด(ไม่)ลับนักวิ่ง by MU Athletics Club ขึ้นมาในรูปแบบคลิปวีดิโอเกี่ยวกับการวิ่ง
ประกอบไปด้วย
คลิปที่1: การอบอุ่นร่างกาย(warm up) ของ นักวิ่ง
คลิปที่2: การ Drills
คลิปที่3: การ Drills โดยมีอุปกรณ์มาเกี่ยวข้อง
คลิปที่4: การสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว(Core body)
คลิปที่5: การคลายอุ่น(Cool down)ของนักวิ่ง
เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการวิ่งที่ถูกต้อง วิ่งอย่างไรจึงจะไม่บาดเจ็บ ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลและประชาชนทั่วไปที่สนใจในการวิ่งค่ะ

หลังจากได้เรียนรู้การอบอุ่นร่างกายกันไปแล้ว วันนี้เรามาพบกับ
📌คลิปที่2: การ Drills กันค่ะ

มาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ 😃

Photos from Mahidol University's post
08/06/2021

Photos from Mahidol University's post

08/06/2021

🎉🎉🎉สวัสดีค่ะ วันนี้แอดมินมีกิจกรรมดีดีมาฝากกันค่ะ
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมในรูปแบบปกติได้นั้น

🏃‍♀️🏃🏃‍♂️ทางชมรมกรีฑาจึงได้จัดทำกิจกรรม โครงการ เคล็ด(ไม่)ลับนักวิ่ง by MU Athletics Club ขึ้นมาในรูปแบบคลิปวีดิโอเกี่ยวกับการวิ่ง
ประกอบไปด้วย
คลิปที่1: การอบอุ่นร่างกาย(warm up) ของ นักวิ่ง
คลิปที่2: การ Drills
คลิปที่3: การ Drills โดยมีอุปกรณ์มาเกี่ยวข้อง
คลิปที่4: การสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว(Core body)
คลิปที่5: การคลายอุ่น(Cool down)ของนักวิ่ง
เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการวิ่งที่ถูกต้อง วิ่งอย่างไรจึงจะไม่บาดเจ็บ ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลและประชาชนทั่วไปที่สนใจในการวิ่งค่ะ

วันนี้เรามาเริ่มกันที่
📌คลิปที่1: การอบอุ่นร่างกาย(warm up) ของ นักวิ่ง กันค่ะ

มาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ 😃

⚠️เตือนภัย!!!⚠️จากค่ำคืนที่ผ่านมาได้มีมิจฉาชีพได้หลอกให้นักศึกษาเข้าใหม่โอนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวนักศึกษาโดยอ้างต...
08/06/2021

⚠️เตือนภัย!!!⚠️
จากค่ำคืนที่ผ่านมาได้มีมิจฉาชีพได้หลอกให้นักศึกษาเข้าใหม่โอนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวนักศึกษาโดยอ้างตนว่าเป็นครูแนะแนว อาจารย์ เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ขอให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมีความระมัดระวัง รอบคอบ และอย่าลืมตรวจสอบว่าผู้รับเงินเป็นชื่อมหาวิทยาลัยมหิดลหรือไม่ก่อนโอนเงินทุกครั้ง 💸💵💰

หากต้องโอนเงินให้ตรวจสอบจากเพจ ดังนี้
ทุนการศึกษาต่าง ๆ ศิษย์เก่า กิจกรรมนักศึกษาส่วนกลาง กิจกรรมจิตอาสา
--- > กองกิจการนักศึกษา https://www.facebook.com/MUOPSA
การเทียบโอนคณะ/สาขา ลงทะเบียนเรียน จ่ายค่าเทอม เพิ่ม/ลดรายวิชา
--- > กองบริหารการศึกษา https://www.facebook.com/MAHIDOL.EA
เกี่ยวกับการจองหอพักนักศึกษา(หอใน) คณะกรรมการหอพักนักศึกษา
--- > งานหอพักนักศึกษา บ้านมหิดล https://www.facebook.com/mahidoldorm
เกี่ยวกับเรื่องภายในคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต
--- > ติดต่อเพจคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขตที่ตนเองสังกัด

📣📣 ประกาศจ้าประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต   รองรับแนวคิดวิถีใหม่ (4Cs ทักษะ 21st Century Skills) ONLINE ครั้ง...
08/06/2021

📣📣 ประกาศจ้า

ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต รองรับแนวคิดวิถีใหม่ (4Cs ทักษะ 21st Century Skills) ONLINE ครั้งที่ 2

✏️ สำหรับ Link ทางผู้จัดขออนุญาตส่งให้ทาง E-mail ของผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

ขออภัยในความไม่สะดวก

☎️ สอบถามเพิ่มเติม พี่แก้ม กองกิจการนักศึกษา โทร. 0899674437

📣📣 ประกาศจ้า

ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต รองรับแนวคิดวิถีใหม่ (4Cs ทักษะ 21st Century Skills) ONLINE ครั้งที่ 2

✏️ สำหรับ Link ทางผู้จัดขออนุญาตส่งให้ทาง E-mail ของผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

ขออภัยในความไม่สะดวก

☎️ สอบถามเพิ่มเติม พี่แก้ม กองกิจการนักศึกษา โทร. 0899674437

✨คอร์ส Mental Health Care: Anger Management พร้อมเปิดให้ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ MUx แล้ว👉ได้รับ AT (Internationalization ...
08/06/2021

✨คอร์ส Mental Health Care: Anger Management
พร้อมเปิดให้ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ MUx แล้ว

👉ได้รับ AT (Internationalization & Health Literacy) ด้านละ 2 ชั่วโมง
👉เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

🗓เริ่มเรียนได้: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สิ้นสุดคอร์ส: วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 23.00 น.

📌ทางลัดเข้าคอร์สเรียน https://mux.mahidol.ac.th/courses/course-v1:MU-OP+OP18+MU-OP_000018/about

สามารถรับชม Talks on Good Health and Well-being Ep.1: Anger Management (การบริหารโทสะ) โดยดุจดาว วัฒนปกรณ์ นักจิตบำบัดด้วยการเคลื่อนไหว ผู้ดำเนินรายการ R U Ok? Podcast บน MUx ได้แล้ววันนี้ 👉 https://mux.mahidol.ac.th/courses/course-v1:MU-OP+OP18+MU-OP_000018/about

นักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 60 ขึ้นไปจะได้รับ AT-Internationalization จำนวน 2 ชม. และ Health Literacy จำนวน 2 ชม. เมื่อทำ Quiz หลังชมคลิป

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ เชื้อไว...
07/06/2021

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบใหม่)

📍 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา https://op.mahidol.ac.th/sa/2021/12504

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบใหม่)

📍 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา https://op.mahidol.ac.th/sa/2021/12504

Recommendation Courses 💻บทเรียนแนะนำสุดพิเศษจาก "MU in Learning"-------------------------------------------ที่เราคัดมา ใ...
06/06/2021

Recommendation Courses 💻
บทเรียนแนะนำสุดพิเศษจาก "MU in Learning"
-------------------------------------------
ที่เราคัดมา ให้ได้เรียนรู้ แบบไม่จำกัด! 💡
เพื่อ Upskill & Reskill ทักษะการทำงานในอนาคต
-------------------------------------------
📍 เพียงเข้าไปที่ระบบ Linkedin Learning
คลิก Browse และเลือก 'Mahidol University'

เลือกเรียนได้ทั้ง 📝📚
Learning Paths และ Collections
-------------------------------------------
✨ สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://op.mahidol.ac.th/sa/linkedin-learning
-------------------------------------------
หากมีข้อสงสัย หรือ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อได้ที่

📌 นักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
- พี่ดรีม โทร. 02-849-4518 หรือ [email protected]
- พี่หญิง โทร. 02-849-4656 หรือ [email protected]

📌 บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล
- พี่โอ๊ย โทร. 02-849-6275 หรือ [email protected]

📌 ศิษย์เก่า
- พี่ปอ โทร. 02-849-4506 หรือ [email protected]

Recommendation Courses 💻
บทเรียนแนะนำสุดพิเศษจาก "MU in Learning"
-------------------------------------------
ที่เราคัดมา ให้ได้เรียนรู้ แบบไม่จำกัด! 💡
เพื่อ Upskill & Reskill ทักษะการทำงานในอนาคต
-------------------------------------------
📍 เพียงเข้าไปที่ระบบ Linkedin Learning
คลิก Browse และเลือก 'Mahidol University'

เลือกเรียนได้ทั้ง 📝📚
Learning Paths และ Collections
-------------------------------------------
✨ สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://op.mahidol.ac.th/sa/linkedin-learning
-------------------------------------------
หากมีข้อสงสัย หรือ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อได้ที่

📌 นักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
- พี่ดรีม โทร. 02-849-4518 หรือ [email protected]
- พี่หญิง โทร. 02-849-4656 หรือ [email protected]

📌 บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล
- พี่โอ๊ย โทร. 02-849-6275 หรือ [email protected]

📌 ศิษย์เก่า
- พี่ปอ โทร. 02-849-4506 หรือ [email protected]

ที่อยู่

ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
Nakhon Pathom
73170

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6628494501

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาล:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Nakhon Pathom บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

https://youtu.be/LWeXTJgy5pc การสาธารณสุขของไทยต่อจากนี้ไปจะไม่มีวันเหมือนเดิมหลัง COVID-19 สู่ New Normal Healthcare... http://www.pr5news.com/?p=3401 การสาธารณสุขของไทยต่อจากนี้ไปจะไม่มีวันเหมือนเดิมหลัง COVID-19 สู่ New Normal Healthcare...
ขออนุญาตินะค่ะ (siren)(siren)(siren) โควิn มันกลับมารุนแรงอีกแล้ว ใครเป็น ใครไม่เป็น งงไปหมด ป้องกันก่อนจะสาย ประกันโควิn มีหลายแผน เลือกเลย https://www.tqm.co.th/promotion/coronavirus_all?s=613031 - บริษัทสินทรัพย์ประกันภัย sาคา 299 uาท https://www.tqm.co.th/microinsure/register?productid=29928&producttype=pa&s=613031 - บริษัทสินทรัพย์ประกันภัย sาคา 499 uาท https://www.tqm.co.th/microinsure/register?productid=29929&producttype=pa&s=613031 - บริษัทวิริยะประกันภัย sาคา 439 uาท https://www.tqm.co.th/microinsure/register?productid=28985&producttype=pa&s=613031 - บริษัทกรุงเทพประกันภัย sาคา 699 uาท https://www.tqm.co.th/promotion/corona_BKI?s=613031
รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน รายละเอียดงาน : - Online Marketing - ประชาสัมพันธ์ Project ใหม่ของบริษัทไปยังกลุ่มเด็กและครอบครัว ผ่านทุกช่องทาง Online (Facebook , IG ,Line , Twitter , Tiktok และสื่ออื่นๆ) - น้องๆ สามารถทำงานที่บ้านได้ แต่จะมีการประชุมผ่านระบบ Zoom เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อปรึกษาและเช็คความคืบหน้าของงาน - ระยะเวลาฝึกงาน 4 เดือน คุณสมบัติ : - ชอบท่องโลก Digital , รักการสร้างสรรค์ Edutainment Contents สำหรับเด็กๆ - สามารถทำตามคำแนะนำและทำงานได้ด้วยตัวเอง - เรียนรู้ได้รวดเร็ว และพร้อมที่จะเรียนรู้ สนใจสามารถส่ง Resume เข้ามาได้ที่ E-mail : [email protected] หรือ Line ID : bensboat
รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน สนใจสามารถส่ง Resume เข้ามาได้ที่ E-mail : [email protected] หรือ Line ID : bensboat
รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน สนใจสามารถส่ง Resume เข้ามาได้ที่ E-mail : [email protected] หรือ Line ID : bensboat
รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน รายละเอียดงาน : - Online Marketing - ประชาสัมพันธ์ Project ใหม่ของบริษัทไปยังกลุ่มเด็กและครอบครัว ผ่านทุกช่องทาง Online (Facebook , IG ,Line , Twitter , Tiktok และสื่ออื่นๆ) - น้องๆ สามารถทำงานที่บ้านได้ แต่จะมีการประชุมผ่านระบบ Zoom เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อปรึกษาและเช็คความคืบหน้าของงาน - ระยะเวลาฝึกงาน 4 เดือน คุณสมบัติ : - ชอบท่องโลก Digital , รักการสร้างสรรค์ Edutainment Contents สำหรับเด็กๆ - สามารถทำตามคำแนะนำและทำงานได้ด้วยตัวเอง - เรียนรู้ได้รวดเร็ว และพร้อมที่จะเรียนรู้ สนใจสามารถส่ง Resume เข้ามาได้ที่ E-mail : [email protected] หรือ Line ID : bensboat
⚡🎉🎉 คุณมนุษย์ไฟฟ้าชวนมาโหลด สติกเกอร์ไลน์ ไว้เป็นผู้ช่วยคนใหม่ สร้างสีสันในแชทไลน์กับเพื่อนๆ แชทสนุก สุดปัง กับสติกเกอร์ไลน์มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก 📣📣📣@lineเพิ่มเพื่อน รับไปเลยสติกเกอร์มนุษย์ไฟฟ้า 👉👉line @ercofficial https://line.me/ti/p/6pOtnywbqr รีบมาโหลดกันเยอะๆๆนะครับ
หยาดน้ำตา"ละครน้ำค้าง" เมื่อความเศร้าเข้ามาเยือน หยาดน้ำตายังเปียกปริ่ม ดวงใจโหยหาอาดูร มองไปที่หยาดน้ำตา มันใส มองไปที่ดวงใจ มันไม่ได้มีอะไรปรากฏอยู่เลย หัวอกมันคงสะท้อนขึ้นลง อย่างว่างเปล่า มันใส เสียงคร่ำครวญพิไรร่ำรำพัน สะท้อนออกมาจากจิตที่ว่างเปล่า กระจัดกระจายสู่ความว่างเปล่าแล้วสูญหายไป มันเป็นเพียง"ละครน้ำค้าง"ที่พร่างริน ทุกๆปรากฏการณ์ชีวิต เป็นเพียงมายาจิต อันว่างเปล่าบริสุทธิ์ใส มันใส มันคืออุปาทานอันใสบริสุทธิ์โดยแท้จริง มันใส มันหลงเกิดขึ้นมาจากความว่างเปล่า มันใส จิตเดิมแท้ว่างเปล่าไม่ได้มีไม่ได้ไม่มี มันใสบริสุทธิ์
ไม่ใช่ความดี ที่สุด แต่ต้องประสพความสำเร็จ ที่สุด แล้วเกื้อกูลผู้ยาก อย่าทิ้งความหมายของความดี ที่สุด แต่อย่าทำสิ่งที่ดี ที่สุด โดยลักษณะนาม
https://www.facebook.com/watch/live/?v=413373643394420&external_log_id=8e83b364125b6ca4cb141fa910dd6e41 Season 4/1 แก้วสารพัดนึกของจริงเกิดจากอะไร และทำอย่างไร บารมีพระพุทธเจ้าปาง pearl Buddha ทำให้เกิดบุญฤทธิ์ แก้วสารพัดนึก เกิดขึ้นได้เอง ไม่ต้องแลก เปลี่ยนให้เกิดภพชาติ แต่แค่ให้อยู่ในค่าจริง สัจธรรม คุณธรรม ธรรมชาติ