Clicky

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณ

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เป็นโรงพยาบาลในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 50 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานชื่อ "กาญจนาภิเษก"มาเป็นชื่ออาคารและได้รับพระราชทานชื่ออาคารนี้ว่า "ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก"และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า "Golden Jubilee Medical Center"

เปิดเหมือนปกติ

ห้องปฏิบัติการศูนย์เทคนิคการแพทย์ งดให้บริการเจาะเลือดล่วงหน้า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2565 -​2 มกรา...
25/11/2022

ห้องปฏิบัติการศูนย์เทคนิคการแพทย์
งดให้บริการเจาะเลือดล่วงหน้า
ในช่วงเทศกาลปีใหม่
ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2565 -​2 มกราคม 2566

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

ยามุ่งเป้า ทางเลือกใหม่ของการรักษามะเร็งปัจจุบันการรักษามะเร็งวิวัฒนาการมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง การศึกษาพันธุกรรมของเซลล์ม...
25/11/2022

ยามุ่งเป้า ทางเลือกใหม่ของการรักษามะเร็ง

ปัจจุบันการรักษามะเร็งวิวัฒนาการมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง การศึกษาพันธุกรรมของเซลล์มะเร็งทำให้ค้นพบว่าเซลล์มะเร็งมีคุณสมบัติเฉพาะตัว เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมซึ่งส่งผลต่อการส่งสัญญาณการแบ่งตัวภายในเซลล์ (Signal transduction pathway) ทำให้เซลล์มะเร็งเจริญเติบโตได้เองอย่างไม่จำกัด มีความสามารถในการสร้างหลอดเลือดมาเลี้ยงตัวเอง สามารถหลบหลีกการถูกทำลายจากภูมิคุ้มกันของร่างกาย และสามารถมีความสามารถแพร่กระจายไปอวัยวะต่าง ๆ ได้

อ่านเพิ่มเติม https://www.gj.mahidol.ac.th/main/knowledge-2/targeted-therapy/

คลินิกโรคมะเร็ง
ให้บริการตรวจรักษา และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็ง
https://www.gj.mahidol.ac.th/main/clinic/cancer-clinic/

#ศิริราชกาญจนา
#ยามุ่งเป้า
#โรคมะเร็ง

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล(ศาลายา)ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 (วัคซีนไฟเซอร์) เข็มที่ 1 ถึง 4 สำ...
24/11/2022

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล(ศาลายา)ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 (วัคซีนไฟเซอร์) เข็มที่ 1 ถึง 4 สำหรับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้สนใจสามารถเข้ามารับบริการฉีดวัคซีนได้ใน
วันจันทร์และวันอังคาร เวลา 09.00-15.00 น.
ณ ศูนย์วัคซีน ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศาลายา

สามารถลงทะเบียนนัดหมายได้ที่
https://www.gj.mahidol.ac.th/main/pr_covid/
หรือ walk in 20 คิว / วัน

#ศิริราชกาญจนา
#วัคซีนโควิด
#วัคซีนไฟเซอร์
#โควิด

“สุขสูงวัย”ใส่ใจผู้สูงอายุ เน้นการดูแลผู้ป่วยสูงวัยให้มีสุขภาพกระดูกที่ดีและมีความสุขนพ.ฉันทัส มไหสวริยะหน่วยศัลยกรรมออร...
24/11/2022

“สุขสูงวัย”ใส่ใจผู้สูงอายุ เน้นการดูแลผู้ป่วยสูงวัยให้มีสุขภาพกระดูกที่ดีและมีความสุข

นพ.ฉันทัส มไหสวริยะ
หน่วยศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

หน่วยศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ให้บริการตรวจรักษาผู้ที่มีอาการทางกระดูกและข้อทั่วไป มีแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อทุกสาขา โดยเฉพาะการรักษาผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม มีการผ่าตัดข้อเข่าเทียมด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดซึ่งมีข้อบ่งชี้ในผู้ป่วยที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมทุกรายที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดข้อเข่าเทียม (Robotic Assisted TKA)

ติดต่อสอบถาม โทร. 02-849-6600 ต่อ 2161 หรือ 3094
https://www.gj.mahidol.ac.th/main/clinic/orthopedic/

#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
#ศิริราชกาญจนา

📣ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เปิดรับสมัครแพทย์ (สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป)จำนวน 2 อัตราตรวจสอบตำแหน่งงานhttps://www.gj.mahidol.a...
23/11/2022

📣ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เปิดรับสมัคร

แพทย์ (สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป)
จำนวน 2 อัตรา

ตรวจสอบตำแหน่งงาน
https://www.gj.mahidol.ac.th/main/recruitment/job-recruitment/
สมัครผ่านระบบ e-Recruitment Onlineที่
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/

สอบถามเพิ่มเติม โทร 0-2849-6600 ต่อ 4333
#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
#ศิริราชกาญจนา
#สมัครงาน

คลินิกศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ให้บริการรักษาคนไข้กลุ่มภาวะเลือดออกในสมอง หรือเส้นเลือดในสมองแ...
23/11/2022

คลินิกศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ให้บริการรักษาคนไข้กลุ่มภาวะเลือดออกในสมอง หรือเส้นเลือดในสมองแตก (Stroke) ให้บริการในระยะฉุกเฉิน รวมถึงการติดตามการรักษา และฟื้นฟูในระยะยาว

สอบถามเพิ่มเติม คลินิกศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง หน่วยศัลยกรรม
โทร 02-849-6600 ต่อ 2591 - 2593 (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น.)

https://www.gj.mahidol.ac.th/main/clinic/neurosurgery-clinic/

#ศิริราชกาญจนา
#ระบบประสาท
#ศัลยกรรมระบบประสาท

อยากทำกายภาพ แต่ในเวลาคิวแน่นเอี๊ยดดดดดด>> คลินิกพิเศษกายภาพบำบัดวันเวลาให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30-20.00 น.วั...
22/11/2022

อยากทำกายภาพ แต่ในเวลาคิวแน่นเอี๊ยดดดดดด

>> คลินิกพิเศษกายภาพบำบัด

วันเวลาให้บริการ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30-20.00 น.
วันเสาร์ เวลา 8.30-16.00 น.
วันอาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 2 , 4 ของเดือน) เวลา 8.30-12.00 น

หมายเหตุ : ผู้ป่วยใหม่ต้องพบแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูก่อนเข้ารับการทำกายภาพ
/ ค่าใช้จ่าย​ส่วนเกินเริ่มต้นที่ 200 บาท

นัดหมาย / สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-849-6600 ต่อ 1541 , 1542

https://www.gj.mahidol.ac.th/main/clinic/musculoskeletal-physical-therapy-clinic/
https://www.gj.mahidol.ac.th/main/clinic/neurological-physical-therapy-clinic/

#ศิริราชกาญจนา
#กายภาพบำบัด
#คลินิกพิเศษ
#คลินิกพิเศษกายภาพบำบัด

คำถามน่ารู้เกี่ยวกับวิสัญญีต้องเตรียมตัวอะไรบ้างก่อนมาผ่าตัด??อ่านเพิ่มเติม >> https://www.gj.mahidol.ac.th/main/knowled...
21/11/2022

คำถามน่ารู้เกี่ยวกับวิสัญญี

ต้องเตรียมตัวอะไรบ้างก่อนมาผ่าตัด??

อ่านเพิ่มเติม >> https://www.gj.mahidol.ac.th/main/knowledge-2/anesthesiology/

คลินิกระงับปวด
ให้บริการดูแลรักษาครอบคลุม เรื่องของความปวดทุกด้าน มีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยที่ทุกข์ทรมานด้วยอาการปวดเรื้อรังทั้งปวดศีรษะ ปวดคอ ปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้อ โดยคลินิกระงับปวดเน้นให้การรักษาอาการปวดชนิดต่างๆ ในผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยมะเร็ง
https://www.gj.mahidol.ac.th/main/clinic/pain-clinic/

#ศิริราชกาญจนา
#วิสัญญี

คำถามน่ารู้เกี่ยวกับวิสัญญียาสมุนไพรอะไรบ้างที่ต้องงดก่อนมาผ่าตัด??อ่านเพิ่มเติม >> https://www.gj.mahidol.ac.th/main/kn...
18/11/2022

คำถามน่ารู้เกี่ยวกับวิสัญญี

ยาสมุนไพรอะไรบ้างที่ต้องงดก่อนมาผ่าตัด??

อ่านเพิ่มเติม >> https://www.gj.mahidol.ac.th/main/knowledge-2/anesthesiology/

คลินิกระงับปวด
ให้บริการดูแลรักษาครอบคลุม เรื่องของความปวดทุกด้าน มีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยที่ทุกข์ทรมานด้วยอาการปวดเรื้อรังทั้งปวดศีรษะ ปวดคอ ปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้อ โดยคลินิกระงับปวดเน้นให้การรักษาอาการปวดชนิดต่างๆ ในผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยมะเร็ง
https://www.gj.mahidol.ac.th/main/clinic/pain-clinic/

#ศิริราชกาญจนา
#วิสัญญี

คลินิกพิเศษ (แพทย์แผนจีนนอกเวลาราชการ)​ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพตาม...
16/11/2022

คลินิกพิเศษ (แพทย์แผนจีนนอกเวลาราชการ)​ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน ได้แก่
การฝังเข็มรักษาโรค​,ฝังเข็มความงาม​,ปรับสมดุล​ ครอบกระปุก กระตุ้นไฟฟ้า​ เป็นต้น

วันเวลาให้บริการ
วันเสาร์​ 8.00-15.00น.​

ติดต่อสอบถามหรือนัดหมายได้ที่ 028496727

https://www.gj.mahidol.ac.th/main/clinic/chinese-clinic/

#ฝังเข็ม
#แผนจีน

“ศิริราช-กาญจนา” ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อเติมเต็มอาคารส่วนขยายศูนย์การแพ...
15/11/2022

“ศิริราช-กาญจนา” ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อเติมเต็มอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระยะที่ 2 เพื่อรับสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษี 2 เท่า โดยสามารถบริจาคเข้า “กองทุน สร้างอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกฯ รหัส (D003884)” ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 901-7-05611-1 ด้วยตนเองได้ทั้ง 3 สาขา ดังนี้
1. ศิริราชมูลนิธิศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (ศาลายา) ชั้น 1 โซน A
• เปิดให้บริการ วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 08:30 – 16:30 น.
** ปิดให้บริการ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์**
2. สำนักงานศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช
• วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 07:30 – 17:30 น.
• วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุด เวลา 08:30 – 16:30 น.
3. โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 2 โซน B
• ทุกวัน เวลา 09:00 – 15:30 น.
**สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า กรณีผู้บริจาคบริจาคผ่านเคาน์เตอร์ศิริราชมูลนิธิ กรุณาแจ้งเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีกับทางศิริราชมูลนิธิทุกครั้ง
เพื่อนำส่งข้อมูลการบริจาคไปยังกรมสรรพากร**
หากต้องการใบเสร็จรับเงินโปรดส่งหลักฐานการโอนเงินและชื่อ-ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษี สำหรับออกใบเสร็จมาที่
E-mail : [email protected]
Line :

เว็บไซต์ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก https://www.gj.mahidol.ac.th/main/donation
สอบถามเพิ่มเติมด้านบริจาคโทร. 0-2849-6799 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
#หนึ่งศรัทธาสู่ล้านการเกื้อกูล #จัดซื้อเครื่องมือแพทย์
#ศิริราชกาญจนา
#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

14 พฤศจิกายน วันเบาหวานโลก (World diabetes day)ความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นตามจำนวนบุหรี่ที่สูบต่อวัน โรคเบาหว...
14/11/2022

14 พฤศจิกายน วันเบาหวานโลก (World diabetes day)
ความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นตามจำนวนบุหรี่ที่สูบต่อวัน โรคเบาหวานเป็นโรคที่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือด ในร่างกายสูงเกินไป และทำให้ร่างกายมีความเสี่ยงต่อสภาวะสุขภาพที่รุนแรง
ผู้เป็นเบาหวานจึงควรเลิกบุหรี่อย่างเด็ดขาด เพื่อชะลอความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อน อาทิ โรคไตจากเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคเบาหวานขึ้นจอตา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : คลินิกฟ้าใส ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก โทร 02-849-6600 ต่อ 2318

📣ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เปิดรับสมัคร• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขานุการ) ฝ่ายการพยาบาลวุฒิ ป.ตรี 1 อัตราตรวจสอบตำแ...
14/11/2022

📣ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เปิดรับสมัคร

• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขานุการ) ฝ่ายการพยาบาล
วุฒิ ป.ตรี 1 อัตรา

ตรวจสอบตำแหน่งงาน
https://www.gj.mahidol.ac.th/main/recruitment/job-recruitment/
สมัครผ่านระบบ e-Recruitment Onlineที่
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/

สอบถามเพิ่มเติม โทร 0-2849-6600 ต่อ 4333
#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
#ศิริราชกาญจนา
#สมัครงาน

เรียนผู้รับบริการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565#ศิริราชกาญจนา#ศูนย์การแพทย์กา...
14/11/2022

เรียนผู้รับบริการ
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
เปิดให้บริการตามปกติ
ในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565
#ศิริราชกาญจนา
#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

เรียนผู้รับบริการ
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
เปิดให้บริการตามปกติ
ในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565

#ศิริราชกาญจนา
#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

📣ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เปิดรับสมัคร• พนักงานธุรการ (วุฒิ ปวส. ทุกสาขา) งานสื่อสารองค์กร 1 อัตรา• พนักงานธุรการ (วุฒิ ...
11/11/2022

📣ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เปิดรับสมัคร

• พนักงานธุรการ (วุฒิ ปวส. ทุกสาขา) งานสื่อสารองค์กร 1 อัตรา
• พนักงานธุรการ (วุฒิ ปวส. ทุกสาขา) งานเวชระเบียน 1 อัตรา

ตรวจสอบตำแหน่งงาน
https://www.gj.mahidol.ac.th/main/recruitment/job-recruitment/
สมัครผ่านระบบ e-Recruitment Onlineที่
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/

สอบถามเพิ่มเติม โทร 0-2849-6600 ต่อ 4333
#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
#ศิริราชกาญจนา
#สมัครงาน

กลุ่มอาการเหนื่อยล้าหลังติดเชื้อ (Post-infective fatigue syndrome, PIFS) หมายถึงอาการเหนื่อยล้าที่รุนแรงและต่อเนื่อง หลั...
11/11/2022

กลุ่มอาการเหนื่อยล้าหลังติดเชื้อ (Post-infective fatigue syndrome, PIFS) หมายถึงอาการเหนื่อยล้าที่รุนแรงและต่อเนื่อง หลังจากการติดเชื้อที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเงื่อนไขทางการแพทย์ ซึ่งมีมาอย่างน้อย 6 เดือนและส่งผลต่อการทำงานประจำวันอย่างมีนัยสำคัญ
อ่านเพิ่มเติม https://www.gj.mahidol.ac.th/main/tcm/exhausting-after-long-covid/

คลินิกแพทย์แผนจีน
การรักษาแพทย์แผนจีนเป็นการรักษาแบบองค์รวม โดยเน้นการปรับสมดุลภายในร่างกายเป็นหลัก ผลที่ได้รับขึ้นอยู่กับสภาพร่างกาย และสภาวะของโรคที่ผู้ป่วยเป็นอยู่
https://www.gj.mahidol.ac.th/main/clinic/chinese-clinic/

นัดหมายได้ที่ https://form.jotform.com/220932441762049

สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2849 6727

#แพทย์ทางเลือก
#แพทย์แผนจีน
#ศิริราชกาญจนา

" หน่วยศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกมีความพร้อม เราพร้อมที่จะดูแลประชาชน ที่สำคัญเรามีเทคโนโลยีทางการรั...
10/11/2022

" หน่วยศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกมีความพร้อม เราพร้อมที่จะดูแลประชาชน ที่สำคัญเรามีเทคโนโลยีทางการรักษาที่เพิ่มขึ้น แผนกเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาร่วมเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี ปัจจุบันเราก็จะมีเรื่องของหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณทางภาควิชา SI-ELITE เรามีการใช้เทคโนโลยีในเรื่องของการส่องกล้องผ่าตัดในแผลเล็ก ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดกระดูกสันหลัง การผ่าตัดข้อไหล่-ข้อสะโพก-ข้อเข่า อันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่เรานำเอามาใช้ในการดูแลผู้ป่วย"

นพ.นิมิตร ทองพูลสวัสดิ์
หน่วยศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

👉ติดต่อสอบถาม โทร. 02-849-6600 ต่อ 2161 หรือ 3094
https://www.gj.mahidol.ac.th/main/clinic/orthopedic/

#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
#ศิริราชกาญจนา
#กระดูกและข้อ
#หมอกระดูก
#ออร์โธปิดิกส์

ขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์ สหสาขาวิชาชีพ นักวิจัยและผู้สนใจร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที...
09/11/2022

ขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์ สหสาขาวิชาชีพ นักวิจัยและผู้สนใจ

ร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566

หัวข้อ Disruptive innovation in Medicine : นวัตกรรมที่ก้าวหน้า สู่การรักษาที่ก้าวไกล

วันที่ 29-31 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

🌍 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gj.mahidol.ac.th/main/conference/
☎️ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-8496600 ต่อ 4241

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์ สหสาขาวิชาชีพ นักวิจัยและผู้สนใจ

ร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566

หัวข้อ Disruptive innovation in Medicine : นวัตกรรมที่ก้าวหน้า สู่การรักษาที่ก้าวไกล

วันที่ 29-31 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

🌍 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gj.mahidol.ac.th/main/conference/
☎️ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-8496600 ต่อ 4241

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ให้บริการสิทธิประกันสุขภาพ (Fax Claims)​ บริษัท AIA สำหรับการเจ็บป่วยนอน รพ. / อุบัติเหตุนอน รพ...
09/11/2022

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ให้บริการสิทธิประกันสุขภาพ (Fax Claims)​ บริษัท AIA สำหรับการเจ็บป่วยนอน รพ. / อุบัติเหตุนอน รพ. / ผ่าตัดหรือส่องกล้อง
สามารถเคลมค่ารักษาพยาบาลและพิจารณาความคุ้มครองในวันกลับบ้าน

สอบถามเพิ่มเติม วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)​ โทร. 02-8496600 ต่อ 1036 หรือ 063-0211196

คลินิกพิเศษนอกเวลา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลบริการตรวจโดยแพทย์เฉพาะทาง ครอบคลุมทุกสาขา สะดวกรว...
08/11/2022

คลินิกพิเศษนอกเวลา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

บริการตรวจโดยแพทย์เฉพาะทาง ครอบคลุมทุกสาขา สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐาน

นัดหมายหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-849-6600 ต่อ 2160 และ 2164

หรือดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gj.mahidol.ac.th/main/clinic/

#ศิริราชกาญจนา
#คลินิกพิเศษ
#นอกเวลา

คำถามน่ารู้เกี่ยวกับวิสัญญีทำไมถึงต้องงดทาเล็บเมื่อมาระงับความรู้สึก??อ่านเพิ่มเติม >> https://www.gj.mahidol.ac.th/main...
07/11/2022

คำถามน่ารู้เกี่ยวกับวิสัญญี

ทำไมถึงต้องงดทาเล็บเมื่อมาระงับความรู้สึก??

อ่านเพิ่มเติม >> https://www.gj.mahidol.ac.th/main/knowledge-2/anesthesiology/

คลินิกระงับปวด
ให้บริการดูแลรักษาครอบคลุม เรื่องของความปวดทุกด้าน มีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยที่ทุกข์ทรมานด้วยอาการปวดเรื้อรังทั้งปวดศีรษะ ปวดคอ ปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้อ โดยคลินิกระงับปวดเน้นให้การรักษาอาการปวดชนิดต่างๆ ในผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยมะเร็ง
https://www.gj.mahidol.ac.th/main/clinic/pain-clinic/

ประกาศผลผู้โชคดีกิจกรรม ฉลองผู้ติดตามเพจศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 1.การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดของรางวัลไม่สามาร...
04/11/2022

ประกาศผลผู้โชคดีกิจกรรม ฉลองผู้ติดตามเพจศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
1.การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้และการตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
2.ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
3.ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงกติกา และเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมอีกทั้งของรางวัลต่างๆ ได้ตามเห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.ผู้ที่ได้รับรางวัลตามประกาศ43รางวัล ยืนยันสิทธิ์ทาง INBOX เพจศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น. หากไม่ยืนยันสิทธิ์ตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์

เรียนผู้รับบริการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565#ศิริราชกาญจนา#ศูนย์การแพทย์กา...
03/11/2022

เรียนผู้รับบริการ
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
เปิดให้บริการตามปกติ
ในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565

#ศิริราชกาญจนา
#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

คลินิกศัลยกรรมระบบประสาท ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ให้บริการรักษาคนไข้กลุ่มบาดเจ็บทางสมอง เช่น การล้มในบ้าน อุบัติเหตุทาง...
02/11/2022

คลินิกศัลยกรรมระบบประสาท ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ให้บริการรักษาคนไข้กลุ่มบาดเจ็บทางสมอง เช่น การล้มในบ้าน อุบัติเหตุทางท้องถนน และคนไข้ที่มีอาการหลงเหลือจากการบาดเจ็บทางสมองในระยะยาว

สอบถามเพิ่มเติม คลินิกศัลยกรรมระบบประสาท หน่วยศัลยกรรม
โทร 02-849-6600 ต่อ 2591 - 2593 (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น.)

https://www.gj.mahidol.ac.th/main/clinic/neurosurgery-clinic/

#ศิริราชกาญจนา
#ระบบประสาท
#ศัลยกรรมระบบประสาท

ขอเชิญชวนร่วมโหวตผู้เข้าประกวดนางนพมาศศิริราช ประจำปี 2565ด้วยการกด แสดงความรู้สึก และ แชร์ ที่รูปภาพหมายเลขผู้เข้าประกว...
02/11/2022

ขอเชิญชวนร่วมโหวตผู้เข้าประกวดนางนพมาศศิริราช ประจำปี 2565
ด้วยการกด แสดงความรู้สึก และ แชร์ ที่รูปภาพหมายเลขผู้เข้าประกวด
ตั้งแต่วันที่ 2 – 8 พ.ย. 65 (ปิดโหวต เวลา 11.00 น.)
**การให้คะแนนโหวตจากระบบออนไลน์ผ่าน Facebook : sirirajpr
จำนวนการกดเเสดงความรู้สึกหรือกดแชร์ 10 ครั้ง เท่ากับ 1 คะแนน
**คะเเนนการโหวตผู้เข้าประกวดนางนพมาศศิริราช ประจำปี 2565 จะร่วมเป็นเกณฑ์การตัดสินรางวัลขวัญใจศิริราช
**ขอเชิญชวนร่วมงาน ลอยกระทง ประจำปี 2565 “ศิริราชสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง สุขสดใส ต่างวัย หัวใจเดียวกัน” ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงพยาบาลศิริราช
-กิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทง ตั้งเเต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์
-ร่วมเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าประกวดนางนพมาศศิริราช เเละ การเเต่งกายงาน ประจำปี ๒๕๖๕
ตั้งเเต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี
#ศิริราช #ลอยกระทงศิริราช2565 #นางนพศิริราช256

ผู้เข้าประกวดนางนพมาศศิริราช ประจำปี 2565
หมายเลข ๕ เเพทย์หญิงกชวรรณ เจริญประสพสุข ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ประกาศวัคซีน Pfizer ฝาส้มในเด็กอายุ 5-11 ปีฉีดวันพุธ สัปดาห์สุดท้าย ของทุกเดือนเริ่มวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12....
01/11/2022

ประกาศวัคซีน Pfizer ฝาส้มในเด็กอายุ 5-11 ปี

ฉีดวันพุธ สัปดาห์สุดท้าย ของทุกเดือน

เริ่มวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 - 15.00 น.

ณ จุดฉีดหน่วยกุมารเวชกรรม ชั้น 3 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ไม่ต้องจองล่วงหน้า สามารถ Walk in ได้เลย

สอบถามเพิ่มเติม : หน่วยกุมารเวชกรรม โทร. 02-849-6600 ต่อ 1121 (ภายในเวลาราชการ)

ประกาศวัคซีน Pfizer ฝาแดง ในเด็กอายุ 6 เดือน - 4ปีฉีดวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือนเริ่มวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565...
01/11/2022

ประกาศวัคซีน Pfizer ฝาแดง ในเด็กอายุ 6 เดือน - 4ปี

ฉีดวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน

เริ่มวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 - 15.00 น.

ณ จุดฉีดหน่วยกุมารเวชกรรม ชั้น 3 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ไม่ต้องจองล่วงหน้า สามารถ Walk in ได้เลย

สอบถามเพิ่มเติม : หน่วยกุมารเวชกรรม โทร. 02-849-6600 ต่อ 1121 (ภายในเวลาราชการ)

คำถามน่ารู้เกี่ยวกับวิสัญญีทำไมถึงต้องงดทาเล็บเมื่อมาระงับความรู้สึก??อ่านเพิ่มเติม >> https://www.gj.mahidol.ac.th/main...
31/10/2022

คำถามน่ารู้เกี่ยวกับวิสัญญี

ทำไมถึงต้องงดทาเล็บเมื่อมาระงับความรู้สึก??

อ่านเพิ่มเติม >> https://www.gj.mahidol.ac.th/main/knowledge-2/anesthesiology/

คลินิกระงับปวด
ให้บริการดูแลรักษาครอบคลุม เรื่องของความปวดทุกด้าน มีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยที่ทุกข์ทรมานด้วยอาการปวดเรื้อรังทั้งปวดศีรษะ ปวดคอ ปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้อ โดยคลินิกระงับปวดเน้นให้การรักษาอาการปวดชนิดต่างๆ ในผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยมะเร็ง
https://www.gj.mahidol.ac.th/main/clinic/pain-clinic/

“อย่ามองข้ามสัญญานเตือนแห่งชีวิต หลอดเลือดสมองนำไปสู่อัมพาตได้ ,…….. หากรักษาเร็ว ยิ่งได้ผลดี โอกาสหายสูง 🧠🆘🚑”ติดตามต่อไ...
29/10/2022

“อย่ามองข้ามสัญญานเตือนแห่งชีวิต หลอดเลือดสมองนำไปสู่อัมพาตได้ ,…….. หากรักษาเร็ว ยิ่งได้ผลดี โอกาสหายสูง 🧠🆘🚑”
ติดตามต่อได้ใน infographic สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
.
องค์การอัมพาตโลก (World Stroke Organization หรือ WSO) ได้กำหนดให้วันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันอัมพาตโลก เพื่อเน้นย้ำถึงอันตรายของโรคหลอดเลือดสมอง
หวังให้ประชาชนปฏิบัติตัวในการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยง รวมถึงทราบสัญญาณเตือน เพื่อนำผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลดีต่อการรักษา มีโอกาสหายสูง .....
.
📌สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง :
หากท่านหรือผู้ใกล้ชิดมีอาการดังต่อไปนี้ ควรรีบไปพบแพทย์ทันที หรือโทร 1669 🚨
.
🔸 F – Face หน้าเบี้ยว/ ปากเบี้ยว/ ตามัว/ ตามองไม่เห็น เฉียบพลัน
🔸 A – Arm แขนขาชา/ อ่อนแรงครึ่งซีก เฉียบพลัน
🔸 S – Speech พูดไม่ได้/ พูดสับสน/ พูดไม่เข้าใจ เฉียบพลัน
🔸 T – Time ให้รีบมาพบแพทย์ทันที หรือโทร 1669
.
ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่ฝั่งธนบุรี และจังหวัดนนทบุรีบางส่วน สามารถใช้บริการรถ Mobile Stroke Unit จากโรงพยาบาลศิริราชได้ ผ่านสายด่วนฉุกเฉิน โทร 1669
.
อ้างอิง : ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ออกแบบ : งานผลิตและบริการสื่อ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
.
วันที่ 29 ตุลาคม วันอัมพาตโลก
#ถ้าชอบกดไลค์ #อยากรู้อะไรถามเพิ่ม #โรคหลอดเลือดสมอง

#สื่อความรู้สู่สังคม
#วันอัมพาตโลก
.
“อย่ามองข้ามสัญญานเตือนแห่งชีวิต หลอดเลือดสมองนำไปสู่อัมพาตได้ ,…….. หากรักษาเร็ว ยิ่งได้ผลดี โอกาสหายสูง 🧠🆘🚑”
ติดตามต่อได้ใน infographic สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
.
องค์การอัมพาตโลก (World Stroke Organization หรือ WSO) ได้กำหนดให้วันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันอัมพาตโลก เพื่อเน้นย้ำถึงอันตรายของโรคหลอดเลือดสมอง
หวังให้ประชาชนปฏิบัติตัวในการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยง รวมถึงทราบสัญญาณเตือน เพื่อนำผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลดีต่อการรักษา มีโอกาสหายสูง .....
.
📌สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง :
หากท่านหรือผู้ใกล้ชิดมีอาการดังต่อไปนี้ ควรรีบไปพบแพทย์ทันที หรือโทร 1669 🚨
.
🔸 F – Face หน้าเบี้ยว/ ปากเบี้ยว/ ตามัว/ ตามองไม่เห็น เฉียบพลัน
🔸 A – Arm แขนขาชา/ อ่อนแรงครึ่งซีก เฉียบพลัน
🔸 S – Speech พูดไม่ได้/ พูดสับสน/ พูดไม่เข้าใจ เฉียบพลัน
🔸 T – Time ให้รีบมาพบแพทย์ทันที หรือโทร 1669
.
ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่ฝั่งธนบุรี และจังหวัดนนทบุรีบางส่วน สามารถใช้บริการรถ Mobile Stroke Unit จากโรงพยาบาลศิริราชได้ ผ่านสายด่วนฉุกเฉิน โทร 1669
.
อ้างอิง : ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ออกแบบ : งานผลิตและบริการสื่อ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
.
วันที่ 29 ตุลาคม วันอัมพาตโลก
#ถ้าชอบกดไลค์ #อยากรู้อะไรถามเพิ่ม #โรคหลอดเลือดสมอง

คลินิกพิเศษนอกเวลา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลบริการตรวจโดยแพทย์เฉพาะทาง ครอบคลุมทุกสาขา สะดวกรว...
28/10/2022

คลินิกพิเศษนอกเวลา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

บริการตรวจโดยแพทย์เฉพาะทาง ครอบคลุมทุกสาขา สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐาน

แผนกที่เปิดให้บริการ
- อายุรกรรม
- สูตินรีเวช
- จักษุ
- โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์
- ผิวหนังและเลเซอร์
- กุมารเวชศาสตร์
- ตรวจสุขภาพ
- เวชศาสตร์ฟื้นฟู
- ศัลยกรรม
- ศัลยกรรมออโธปิดิกส์
- ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
-ศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง

นัดหมายหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-849-6600 ต่อ 2160 และ 2164

หรือดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gj.mahidol.ac.th/main/clinic/

คลินิกพิเศษนอกเวลา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

บริการตรวจโดยแพทย์เฉพาะทาง ครอบคลุมทุกสาขา สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐาน

แผนกที่เปิดให้บริการ
- อายุรกรรม
- สูตินรีเวช
- จักษุ
- โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์
- ผิวหนังและเลเซอร์
- กุมารเวชศาสตร์
- ตรวจสุขภาพ
- เวชศาสตร์ฟื้นฟู
- ศัลยกรรม
- ศัลยกรรมออโธปิดิกส์
- ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

นัดหมายหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-849-6600 ต่อ 2160 และ 2164

หรือดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gj.mahidol.ac.th/main/clinic/

#ศิริราชกาญจนา
#คลินิกพิเศษ
#นอกเวลา

ที่อยู่

888 หมู่ 6 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธม
Nakhon Pathom
73170

เบอร์โทรศัพท์

02-8496600

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณ:

วิดีโอทั้งหมด

History

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 50 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานชื่อ "กาญจนาภิเษก"มาเป็นชื่ออาคารและได้รับพระราชทานชื่ออาคารนี้ว่า "ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก"และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า "Golden Jubilee Medical Center"

โดยเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ได้เข้าสู่ภายใต้การดูแลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งเน้นให้บริการสู่ความเป็นเลิศ ด้านการบริการประชาชน สนับสนุนการเรียนการสอนทางการแพทย์ งานวิจัย และบริการวิชาการ มุ่งเน้นการบริหารจัดการที่ดี เพิ่มศักยภาพรองรับผู้ป่วยทั้งในและนอกศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัย และเข้ารับการรักษา มีการพัฒนาคุณภาพในทุกด้านอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

In commemoration of the 50th anniversary of the ascension to the throne of His Majesty King Bhumibol Adulyadej, Professor Doctor Athasit Vejjajiva, the later president, requested the royal permission to name “Golden Jubilee Medical Center”

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ความคิดเห็น

ห้องปฏิบัติการศูนย์เทคนิคการแพทย์
งดให้บริการเจาะเลือดล่วงหน้า
ในช่วงเทศกาลปีใหม่
ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2565 -​2 มกราคม 2566

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ
ยามุ่งเป้า ทางเลือกใหม่ของการรักษามะเร็ง

ปัจจุบันการรักษามะเร็งวิวัฒนาการมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง การศึกษาพันธุกรรมของเซลล์มะเร็งทำให้ค้นพบว่าเซลล์มะเร็งมีคุณสมบัติเฉพาะตัว เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมซึ่งส่งผลต่อการส่งสัญญาณการแบ่งตัวภายในเซลล์ (Signal transduction pathway) ทำให้เซลล์มะเร็งเจริญเติบโตได้เองอย่างไม่จำกัด มีความสามารถในการสร้างหลอดเลือดมาเลี้ยงตัวเอง สามารถหลบหลีกการถูกทำลายจากภูมิคุ้มกันของร่างกาย และสามารถมีความสามารถแพร่กระจายไปอวัยวะต่าง ๆ ได้

อ่านเพิ่มเติม https://www.gj.mahidol.ac.th/main/knowledge-2/targeted-therapy/

คลินิกโรคมะเร็ง
ให้บริการตรวจรักษา และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็ง
https://www.gj.mahidol.ac.th/main/clinic/cancer-clinic/

#ศิริราชกาญจนา
#ยามุ่งเป้า
#โรคมะเร็ง
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล(ศาลายา)ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 (วัคซีนไฟเซอร์) เข็มที่ 1 ถึง 4 สำหรับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้สนใจสามารถเข้ามารับบริการฉีดวัคซีนได้ใน
วันจันทร์และวันอังคาร เวลา 09.00-15.00 น.
ณ ศูนย์วัคซีน ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศาลายา

สามารถลงทะเบียนนัดหมายได้ที่
https://www.gj.mahidol.ac.th/main/pr_covid/
หรือ walk in 20 คิว / วัน

#ศิริราชกาญจนา
#วัคซีนโควิด
#วัคซีนไฟเซอร์
#โควิด
“สุขสูงวัย”ใส่ใจผู้สูงอายุ เน้นการดูแลผู้ป่วยสูงวัยให้มีสุขภาพกระดูกที่ดีและมีความสุข

นพ.ฉันทัส มไหสวริยะ
หน่วยศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

หน่วยศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ให้บริการตรวจรักษาผู้ที่มีอาการทางกระดูกและข้อทั่วไป มีแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อทุกสาขา โดยเฉพาะการรักษาผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม มีการผ่าตัดข้อเข่าเทียมด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดซึ่งมีข้อบ่งชี้ในผู้ป่วยที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมทุกรายที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดข้อเข่าเทียม (Robotic Assisted TKA)

ติดต่อสอบถาม โทร. 02-849-6600 ต่อ 2161 หรือ 3094
https://www.gj.mahidol.ac.th/main/clinic/orthopedic/

#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
#ศิริราชกาญจนา
📣ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เปิดรับสมัคร

แพทย์ (สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป)
จำนวน 2 อัตรา

ตรวจสอบตำแหน่งงาน
https://www.gj.mahidol.ac.th/main/recruitment/job-recruitment/
สมัครผ่านระบบ e-Recruitment Onlineที่
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/

สอบถามเพิ่มเติม โทร 0-2849-6600 ต่อ 4333
#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
#ศิริราชกาญจนา
#สมัครงาน
คลินิกศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ให้บริการรักษาคนไข้กลุ่มภาวะเลือดออกในสมอง หรือเส้นเลือดในสมองแตก (Stroke) ให้บริการในระยะฉุกเฉิน รวมถึงการติดตามการรักษา และฟื้นฟูในระยะยาว

สอบถามเพิ่มเติม คลินิกศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง หน่วยศัลยกรรม
โทร 02-849-6600 ต่อ 2591 - 2593 (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น.)

https://www.gj.mahidol.ac.th/main/clinic/neurosurgery-clinic/

#ศิริราชกาญจนา
#ระบบประสาท
#ศัลยกรรมระบบประสาท
อยากทำกายภาพ แต่ในเวลาคิวแน่นเอี๊ยดดดดดด

>> คลินิกพิเศษกายภาพบำบัด

วันเวลาให้บริการ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30-20.00 น.
วันเสาร์ เวลา 8.30-16.00 น.
วันอาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 2 , 4 ของเดือน) เวลา 8.30-12.00 น

หมายเหตุ : ผู้ป่วยใหม่ต้องพบแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูก่อนเข้ารับการทำกายภาพ
/ ค่าใช้จ่าย​ส่วนเกินเริ่มต้นที่ 200 บาท

นัดหมาย / สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-849-6600 ต่อ 1541 , 1542

https://www.gj.mahidol.ac.th/main/clinic/musculoskeletal-physical-therapy-clinic/
https://www.gj.mahidol.ac.th/main/clinic/neurological-physical-therapy-clinic/

#ศิริราชกาญจนา
#กายภาพบำบัด
#คลินิกพิเศษ
#คลินิกพิเศษกายภาพบำบัด
คำถามน่ารู้เกี่ยวกับวิสัญญี

ต้องเตรียมตัวอะไรบ้างก่อนมาผ่าตัด??

อ่านเพิ่มเติม >> https://www.gj.mahidol.ac.th/main/knowledge-2/anesthesiology/

คลินิกระงับปวด
ให้บริการดูแลรักษาครอบคลุม เรื่องของความปวดทุกด้าน มีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยที่ทุกข์ทรมานด้วยอาการปวดเรื้อรังทั้งปวดศีรษะ ปวดคอ ปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้อ โดยคลินิกระงับปวดเน้นให้การรักษาอาการปวดชนิดต่างๆ ในผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยมะเร็ง
https://www.gj.mahidol.ac.th/main/clinic/pain-clinic/

#ศิริราชกาญจนา
#วิสัญญี
คำถามน่ารู้เกี่ยวกับวิสัญญี

ยาสมุนไพรอะไรบ้างที่ต้องงดก่อนมาผ่าตัด??

อ่านเพิ่มเติม >> https://www.gj.mahidol.ac.th/main/knowledge-2/anesthesiology/

คลินิกระงับปวด
ให้บริการดูแลรักษาครอบคลุม เรื่องของความปวดทุกด้าน มีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยที่ทุกข์ทรมานด้วยอาการปวดเรื้อรังทั้งปวดศีรษะ ปวดคอ ปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้อ โดยคลินิกระงับปวดเน้นให้การรักษาอาการปวดชนิดต่างๆ ในผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยมะเร็ง
https://www.gj.mahidol.ac.th/main/clinic/pain-clinic/

#ศิริราชกาญจนา
#วิสัญญี
คลินิกพิเศษ (แพทย์แผนจีนนอกเวลาราชการ)​ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน ได้แก่
การฝังเข็มรักษาโรค​,ฝังเข็มความงาม​,ปรับสมดุล​ ครอบกระปุก กระตุ้นไฟฟ้า​ เป็นต้น

วันเวลาให้บริการ
วันเสาร์​ 8.00-15.00น.​

ติดต่อสอบถามหรือนัดหมายได้ที่ 028496727

https://www.gj.mahidol.ac.th/main/clinic/chinese-clinic/

#ฝังเข็ม
#แผนจีน
“ศิริราช-กาญจนา” ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อเติมเต็มอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระยะที่ 2 เพื่อรับสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษี 2 เท่า โดยสามารถบริจาคเข้า “กองทุน สร้างอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกฯ รหัส (D003884)” ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 901-7-05611-1 ด้วยตนเองได้ทั้ง 3 สาขา ดังนี้
1. ศิริราชมูลนิธิศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (ศาลายา) ชั้น 1 โซน A
• เปิดให้บริการ วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 08:30 – 16:30 น.
** ปิดให้บริการ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์**
2. สำนักงานศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช
• วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 07:30 – 17:30 น.
• วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุด เวลา 08:30 – 16:30 น.
3. โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 2 โซน B
• ทุกวัน เวลา 09:00 – 15:30 น.
**สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า กรณีผู้บริจาคบริจาคผ่านเคาน์เตอร์ศิริราชมูลนิธิ กรุณาแจ้งเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีกับทางศิริราชมูลนิธิทุกครั้ง
เพื่อนำส่งข้อมูลการบริจาคไปยังกรมสรรพากร**
หากต้องการใบเสร็จรับเงินโปรดส่งหลักฐานการโอนเงินและชื่อ-ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษี สำหรับออกใบเสร็จมาที่
E-mail : [email protected]
Line :

เว็บไซต์ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก https://www.gj.mahidol.ac.th/main/donation
สอบถามเพิ่มเติมด้านบริจาคโทร. 0-2849-6799 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
#หนึ่งศรัทธาสู่ล้านการเกื้อกูล #จัดซื้อเครื่องมือแพทย์
#ศิริราชกาญจนา
#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
14 พฤศจิกายน วันเบาหวานโลก (World diabetes day)
ความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นตามจำนวนบุหรี่ที่สูบต่อวัน โรคเบาหวานเป็นโรคที่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือด ในร่างกายสูงเกินไป และทำให้ร่างกายมีความเสี่ยงต่อสภาวะสุขภาพที่รุนแรง
ผู้เป็นเบาหวานจึงควรเลิกบุหรี่อย่างเด็ดขาด เพื่อชะลอความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อน อาทิ โรคไตจากเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคเบาหวานขึ้นจอตา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : คลินิกฟ้าใส ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก โทร 02-849-6600 ต่อ 2318
📣ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เปิดรับสมัคร

• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขานุการ) ฝ่ายการพยาบาล
วุฒิ ป.ตรี 1 อัตรา

ตรวจสอบตำแหน่งงาน
https://www.gj.mahidol.ac.th/main/recruitment/job-recruitment/
สมัครผ่านระบบ e-Recruitment Onlineที่
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/

สอบถามเพิ่มเติม โทร 0-2849-6600 ต่อ 4333
#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
#ศิริราชกาญจนา
#สมัครงาน
เรียนผู้รับบริการ
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
เปิดให้บริการตามปกติ
ในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565
#ศิริราชกาญจนา
#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
📣ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เปิดรับสมัคร

• พนักงานธุรการ (วุฒิ ปวส. ทุกสาขา) งานสื่อสารองค์กร 1 อัตรา
• พนักงานธุรการ (วุฒิ ปวส. ทุกสาขา) งานเวชระเบียน 1 อัตรา

ตรวจสอบตำแหน่งงาน
https://www.gj.mahidol.ac.th/main/recruitment/job-recruitment/
สมัครผ่านระบบ e-Recruitment Onlineที่
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/

สอบถามเพิ่มเติม โทร 0-2849-6600 ต่อ 4333
#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
#ศิริราชกาญจนา
#สมัครงาน
กลุ่มอาการเหนื่อยล้าหลังติดเชื้อ (Post-infective fatigue syndrome, PIFS) หมายถึงอาการเหนื่อยล้าที่รุนแรงและต่อเนื่อง หลังจากการติดเชื้อที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเงื่อนไขทางการแพทย์ ซึ่งมีมาอย่างน้อย 6 เดือนและส่งผลต่อการทำงานประจำวันอย่างมีนัยสำคัญ
อ่านเพิ่มเติม https://www.gj.mahidol.ac.th/main/tcm/exhausting-after-long-covid/

คลินิกแพทย์แผนจีน
การรักษาแพทย์แผนจีนเป็นการรักษาแบบองค์รวม โดยเน้นการปรับสมดุลภายในร่างกายเป็นหลัก ผลที่ได้รับขึ้นอยู่กับสภาพร่างกาย และสภาวะของโรคที่ผู้ป่วยเป็นอยู่
https://www.gj.mahidol.ac.th/main/clinic/chinese-clinic/

นัดหมายได้ที่ https://form.jotform.com/220932441762049

สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2849 6727

#แพทย์ทางเลือก
#แพทย์แผนจีน
#ศิริราชกาญจนา
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Pathom (แสดงผลทั้งหมด)

มหาวิทยาลัยมหิดล GIREN-RTC สถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑล กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทย Social Work MBU กองพัฒนานักศึกษา -  กพศ. มทร.รัตนโกสินทร์ กองร้อยปีศาจนครบาล Bpi Artculture A S K Accounting and Tax Consultant Co.,Ltd. ll สำนักงานบั การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพุ ศกภ.วิทยาลัยในวัง ศาลายา สน.ธรรมศาลา สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิ