ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณ

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณ โรงพยาบาลในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทาง ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เป็นโรงพยาบาลในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 50 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานชื่อ "กาญจนาภิเษก"มาเป็นชื่ออาคารและได้รับพระราชทานชื่ออาคารนี้ว่า "ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก"และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า "Golden Jubilee Medical Center"

เปิดเหมือนปกติ

07/04/2021

วันนี้เราขอแนะนำวิธีการดูแลบ้านแบบวิถีใหม่
เพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิดในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19

ด้วยความห่วงใยจากเรา
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
เราขอแนะนำให้ท่านเคร่งครัดในการดูแลตนเอง เพื่อยับยั้งการระบาดเป็นวงกว้าง
และเพื่อความปลอดภัยของคนที่คุณรัก 😷 😷

✌🏻เราจะชนะโควิด19ไปด้วยกันนะคะ

#ศิริราชกาญจนา
#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
#COVID19
#โควิด19

sirirajpr
07/04/2021

sirirajpr

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ วันที่ 6 เมษายน 2564
สามารถติดตามข่าวสารโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ที่ https://www.si.mahidol.ac.th/th/news_covid19.asp
#ศิริราช #siriraj #อยู่บ้านต้านโควิด
#โรคติดต่อจะไม่ติดต่อถ้าเราไม่ติดต่อกัน

sirirajpr
06/04/2021

sirirajpr

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ วันที่ 5 เมษายน 2564
สามารถติดตามข่าวสารโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ที่ https://www.si.mahidol.ac.th/th/news_covid19.asp
#ศิริราช #siriraj #อยู่บ้านต้านโควิด
#โรคติดต่อจะไม่ติดต่อถ้าเราไม่ติดต่อกัน

05/04/2021
05/04/2021
Mahidol University

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
ขอเชิญรับฟังสถานการณ์ วิกฤตโควิด-19
“4 เดือนภายหลังโลกเริ่มมีการฉีดวัคซีน” ประสิทธิภาพ และอาการไม่พึงประสงค์ของวัคซีน
วันจันทร์ ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.
ไขข้อข้องใจสารพันคำถาม วัคซีนโควิด – 19
ใครควรฉีด? วัคซีนแบบไหนดี? ปลอดภัยหรือไม่?
หลังฉีดต้องปฏิบัติตัวอย่างไร?
โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
ขอเชิญรับฟังสถานการณ์ วิกฤตโควิด-19
“4 เดือนภายหลังโลกเริ่มมีการฉีดวัคซีน” ประสิทธิภาพ และอาการไม่พึงประสงค์ของวัคซีน
วันจันทร์ ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.
ไขข้อข้องใจสารพันคำถาม วัคซีนโควิด – 19
ใครควรฉีด? วัคซีนแบบไหนดี? ปลอดภัยหรือไม่?
หลังฉีดต้องปฏิบัติตัวอย่างไร?
โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

sirirajpr
05/04/2021

sirirajpr

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ วันที่ 4 เมษายน 2564
สามารถติดตามข่าวสารโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ที่ https://www.si.mahidol.ac.th/th/news_covid19.asp
#ศิริราช #siriraj #อยู่บ้านต้านโควิด
#โรคติดต่อจะไม่ติดต่อถ้าเราไม่ติดต่อกัน

"ทรงพระเจริญ"๕ เมษายน วันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุ...
05/04/2021

"ทรงพระเจริญ"
๕ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากร
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญรับฟังสถานการณ์ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพ...
03/04/2021

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญรับฟังสถานการณ์ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.00 – 13.30 น.
ในประเด็น
- สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 : 4 เดือนภายหลังโลกเริ่มมีการฉีดวัคซีน
- ประสิทธิภาพและอาการไม่พึงประสงค์ของวัคซีน
ขอเชิญผู้สนใจรับชมผ่านทาง
http://iptv.mahidol.ac.th,
Facebook live FanPage:
Mahidol University: https://www.facebook.com/mahidol
Mahidol Channel: https://www.facebook.com/mahidolchannel
Siriraj Channel: https://www.facebook.com/siriraj.channel

#siriraj #ศิริราช #covid19

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญรับฟังสถานการณ์ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.00 – 13.30 น.
ในประเด็น
- สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 : 4 เดือนภายหลังโลกเริ่มมีการฉีดวัคซีน
- ประสิทธิภาพและอาการไม่พึงประสงค์ของวัคซีน
ขอเชิญผู้สนใจรับชมผ่านทาง
http://iptv.mahidol.ac.th,
Facebook live FanPage:
Mahidol University: https://www.facebook.com/mahidol
Mahidol Channel: https://www.facebook.com/mahidolchannel
Siriraj Channel: https://www.facebook.com/siriraj.channel

#siriraj #ศิริราช #covid19

วันที่ 2 เมษายน 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยรศ.นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อ...
02/04/2021

วันที่ 2 เมษายน 2564
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยรศ.นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เข้าเยี่ยมการตรวจคัดกรองผู้ป่วยและให้กำลังใจผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาCOVID-19 ณ cohort ward ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ผ่านทางโทรศัพท์
ทั้งนี้ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มีการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ COVID-19 อย่างใกล้ชิด พร้อมกับดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ด้วยความทุ่มเทของบุคลากรทางการแพทย์

ทรงพระเจริญวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม...
02/04/2021

ทรงพระเจริญ
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และบุคลากรศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
#sigj
#ศิริราชกาญจนา

01/04/2021

เนื่องจากช่วงนี้ เริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้น🥵🌡
อาหารที่รับประทาน หากไม่ได้ปรุงสุก ทิ้งไว้ข้ามคืนโดยไม่ได้อุ่นร้อนก่อนรับประทาน อาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ หรือโรคอุจจาระร่วงได้🤮
เราจึงอยากชวนทุกคนยึดหลัก

“สุก ร้อน สะอาด”

👉รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่
👉อุ่นอาหารให้ร้อนก่อนรับประทาน
👉บริโภคอาหารและน้ำดื่มที่สะอาด

ที่สำคัญ อย่าลืมล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งก่อนปรุงหรือรับประทานอาหาร

🙏ด้วยความปรารถนาดีจากเรา
#ศิริราชกาญจนา #ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

วันนี้ เวลา 08.30น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี ศูนย...
31/03/2021

วันนี้ เวลา 08.30น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 9 ประจำปี 2564 โดยมี รศ.นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานและได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร ครั้งที่ 9 เรื่อง “2021 Updates on COVID-19 and Vaccination in Thailand” ทั้งนี้ภายในงานยังมีการบรรยายถ่ายทอดความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมกาญจนาภิรมย์ ชั้น G ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ...
31/03/2021
งานประชุมวิชาการประจำปี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร ครั้งที่ ๙ เรื่อง “2021 Updates on COVID-19 and Vaccination in Thailand”โดย ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกาญจนาภิรมย์ ชั้น G ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศาลายา

https://iptv.mahidol.ac.th/topic/81337

งานประชุมวิชาการประจำปี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ... watching now Post Views: 25 Posted on March 30, 2021 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2849 6600 ต่อ 4333...
29/03/2021

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2849 6600 ต่อ 4333
https://www.gj.mahidol.ac.th/main/recruitment/job-recruitment/

#รับสมัครแพทย์
#ศิริราชกาญจนา
#sigj

สวัสดีเช้าวันจันทร์ ที่สดใสค่ะวันนี้เราขอแนะนำวิธีลดเลี่ยงโควิดจากการไปทำงานด้วยความห่วงใยจากเราศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก...
29/03/2021

สวัสดีเช้าวันจันทร์ ที่สดใสค่ะ

วันนี้เราขอแนะนำวิธีลดเลี่ยงโควิดจากการไปทำงาน

ด้วยความห่วงใยจากเราศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

#ศิริราชกาญจนา
#sigj

sirirajpr
29/03/2021

sirirajpr

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2564
สามารถติดตามข่าวสารโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ที่ https://www.si.mahidol.ac.th/th/news_covid19.asp
#ศิริราช #siriraj #อยู่บ้านต้านโควิด
#โรคติดต่อจะไม่ติดต่อถ้าเราไม่ติดต่อกัน

คลินิกกุมารเวชกรรม (Pediatrics)ให้บริการผู้ป่วยเด็ก ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปี-รักษาโรคทั่วไป-บริการวัคซีนตามวัย -ให้...
25/03/2021

คลินิกกุมารเวชกรรม (Pediatrics)
ให้บริการผู้ป่วยเด็ก ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปี
-รักษาโรคทั่วไป
-บริการวัคซีนตามวัย
-ให้คำปรึกษา และตรวจคัดกรองพัฒนาการ
ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของกุมารแพทย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยกุมารเวชกรรม (9.00-15.30น.)
02-849-6600 ต่อ 1120, 1121

คลินิกนอกเวลาราชการ
02-849-6600 ต่อ 2160,​ 2164

https://www.gj.mahidol.ac.th/main/clinic/pediatric-clinic/

เกื้อกูล อิ่มใจ ❤ ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ขอเชิญเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา ร่วมสมทบทุนพัฒนาอาคารส่...
23/03/2021

เกื้อกูล อิ่มใจ ❤ ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ขอเชิญเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา ร่วมสมทบทุนพัฒนาอาคารส่วนขยายระยะที่ 2 🏥 ขยายโอกาสด้านสาธารณสุขและบริการทางการแพทย์ให้เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้น 👨‍⚕️🩺 ร่วมสมทบทุนวันนี้ได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีสูงสุด 2 เท่า

✨ บริจาคผ่านศิริราชมูลนิธิ
กองทุนสร้างอาคารส่วนขยาย ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 901-7-05611-1
สามารถลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่าตามที่สรรพากรกำหนด
✨ บริจาคผ่านงานการคลัง ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 316-304130-9
สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าตามที่สรรพากรกำหนด
✨ เว็บไซต์ https://www.gj.mahidol.ac.th/main/donation

📞 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2849-6799 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

#หนึ่งศรัทธาสู่ล้านการเกื้อกูล
#ศิริราชกาญจนา
#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ประกาศวันหยุดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกประจำเดือนเมษายน 2564
23/03/2021

ประกาศวันหยุดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ประจำเดือนเมษายน 2564

ต้อหินภัยเงียบที่น่ากลัว โดย แพทย์หญิงวริศร์ภรณ์ วรเกรียงไกร จักษุแพทย์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยา...
22/03/2021
ต้อหิน...ภัยเงียบที่น่ากลัว - ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ต้อหินภัยเงียบที่น่ากลัว โดย แพทย์หญิงวริศร์ภรณ์ วรเกรียงไกร จักษุแพทย์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
https://www.gj.mahidol.ac.th/main/knowledge-2/glaucoma/

ต้อหินเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการสูญเสียการมองเห็นถา […]

sirirajpr
22/03/2021

sirirajpr

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2564
สามารถติดตามข่าวสารโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ที่ https://www.si.mahidol.ac.th/th/news_covid19.asp
#ศิริราช #siriraj #อยู่บ้านต้านโควิด
#โรคติดต่อจะไม่ติดต่อถ้าเราไม่ติดต่อกัน

sirirajpr
21/03/2021

sirirajpr

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2564
สามารถติดตามข่าวสารโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ที่ https://www.si.mahidol.ac.th/th/news_covid19.asp
#ศิริราช #siriraj #อยู่บ้านต้านโควิด
#โรคติดต่อจะไม่ติดต่อถ้าเราไม่ติดต่อกัน

ขอแสดงความยินดีแด่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านกา...
20/03/2021

ขอแสดงความยินดีแด่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus: Operation) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เข้ารับรางวัลจากนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานมอบรางวัล ในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีม.มหิดล รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการม.มหิดล ศาสตราจารย์ เเพทย์หญิงสุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ รองคณบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงมณี เลาหประสิทธิพร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ รองศาสตราจารย์ เเพทย์หญิงอุบลรัตน์ สันตวัตร รองคณบดีฝ่ายการคลัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายเเพทย์อนุวัฒน์ สุตัณฑวิบูลย์ รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน รองศาสตราจารย์ นายเเพทย์นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และกิจกรรมเพื่อสังคม และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
#siriraj #ศิริราช

sirirajpr
19/03/2021

sirirajpr

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564
สามารถติดตามข่าวสารโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ที่ https://www.si.mahidol.ac.th/th/news_covid19.asp
#ศิริราช #siriraj #อยู่บ้านต้านโควิด
#โรคติดต่อจะไม่ติดต่อถ้าเราไม่ติดต่อกัน

การนอนหลับ...คือการพักผ่อนที่ดีที่สุดต่อร่างกาย หากร่างกายได้นอนหลับสนิทในแต่ละวัน ทุกเช้าวันใหม่จะเริ่มด้วยความสดใส มีพ...
18/03/2021

การนอนหลับ...คือการพักผ่อนที่ดีที่สุดต่อร่างกาย หากร่างกายได้นอนหลับสนิทในแต่ละวัน ทุกเช้าวันใหม่จะเริ่มด้วยความสดใส มีพลัง 💪 เพราะร่างกายได้รับการฟื้นฟูอย่างเต็มที่ค่ะ ซึ่งพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมในการนอน คือปัจจัยที่มีผลต่อการนอนหลับเป็นอย่างมากนะคะ 🛌 วันนี้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มีวิธีง่ายๆ ในการปรับพฤติกรรม เพื่อให้การนอนหลับในแต่ละคืนมีคุณภาพ และดีต่อร่างกายมากที่สุดค่ะ

ศูนย์ตรวจการนอนหลับ (Sleep Lab Center) ที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ให้บริการตรวจสอบความผิดปกติของร่างกายในขณะนอนหลับ เพื่อวิเคราะห์ หาสาเหตุ และรักษาได้อย่างถูกวิธี เช่น การนอนกรน ละเมอ นอนกัดฟัน การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ ภาวะนอนหลับยาก ฯลฯ ด้วยเทคโนโลยีและการดูแลของแพทย์ผู้ชำนาญการ 👨‍⚕️ พร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์ในระบบ Wireless เพื่อหาสาเหตุและรักษาภาวะผิดปกติขณะนอนหลับ เช่น ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ ฯลฯ ซึ่งขณะนี้กำลังขยายบริการให้ทั่วถึงมากขึ้น ผ่านโครงการสร้างอาคารส่วนต่อขยายและอุปกรณ์การแพทย์ 🏥 ท่านที่สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งการเกื้อกูลได้ผ่านช่องทางดังนี้ค่ะ

💖 บริจาคผ่านศิริราชมูลนิธิ
กองทุนสร้างอาคารส่วนขยาย ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 901-7-05611-1
สามารถลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่าตามที่สรรพากรกำหนด
💖 บริจาคผ่านงานการคลัง ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 316-304130-9
สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าตามที่สรรพากรกำหนด
💖 เว็บไซต์ https://www.gj.mahidol.ac.th/main/donation

📞 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2849-6799 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

#หนึ่งศรัทธาสู่ล้านการเกื้อกูล #ศิริราชกาญจนา #ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
#การนอนหลับ #ศูนย์ตรวจการนอนหลับ #Sleeplab

sirirajpr
17/03/2021

sirirajpr

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564
สามารถติดตามข่าวสารโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ที่ https://www.si.mahidol.ac.th/th/news_covid19.asp
#ศิริราช #siriraj #อยู่บ้านต้านโควิด
#โรคติดต่อจะไม่ติดต่อถ้าเราไม่ติดต่อกัน

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
17/03/2021

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2564
เรื่อง “Knowledge Management (KM) New Normal”
ในวันที่ 31 มีนาคม – วันที่ 2 เมษายน 2564
รับฟังบรรยาย ฟรี!!!
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
https://www.gj.mahidol.ac.th/tech/main/
สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2849 6600 ต่อ 4241-4242

ผู้สูงอายุเป็นช่วงวัยที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 👵👴 โดยเฉพาะความปลอดภัยในการเคลื่อนไหว การสะดุดหรือลื่นล้มในสถานที่ต่างๆ ...
16/03/2021

ผู้สูงอายุเป็นช่วงวัยที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 👵👴 โดยเฉพาะความปลอดภัยในการเคลื่อนไหว การสะดุดหรือลื่นล้มในสถานที่ต่างๆ อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหนักหรือเกิดปัญหาเรื้อรังอื่นๆ ตามมาได้ การป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากค่ะ ศิริราช-กาญจนาขอชวนคุณมาตรวจเช็คกันสักนิด ✔️กับเช็คลิสต์ง่ายๆ ที่ช่วยให้บ้านที่อยู่อาศัยเป็นที่ปลอดภัยสำหรับชาวสูงวัยได้แบบไร้กังวล

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก พร้อมดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ที่คลินิกผู้สูงอายุ บริเวณชั้น 1 ให้บริการผู้ป่วยโรคอายุรกรรมแบบองค์รวมแก่ผู้สูงอายุ ตั้งแต่การดูแลสุขภาพทั่วไปและการดูแลเชิงป้องกัน รวมถึงให้คำปรึกษาด้านสุขภาพที่มีผลกระทบต่อผู้สูงอายุ จัดการปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อน โดยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 👨‍⚕️ นอกจากนี้ ยังพร้อมขยายการบริการด้วยการสร้างอาคารส่วนต่อขยายระยะที่ 2 ที่กำลังดำเนินการอยู่ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาให้เข้าถึงประชาชนทั่วไปได้มากขึ้น 🩺ผู้มีจิตศรัทธาสามารถสมทบทุนเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งการเกื้อกูลได้ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ค่ะ

✨ บริจาคผ่านศิริราชมูลนิธิ
กองทุนสร้างอาคารส่วนขยาย ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 901-7-05611-1
สามารถลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่าตามที่สรรพากรกำหนด
✨ บริจาคผ่านงานการคลัง ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 316-304130-9
สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าตามที่สรรพากรกำหนด
✨ เว็บไซต์ https://www.gj.mahidol.ac.th/main/donation

สอบถามเพิ่มเติม 📞 โทร. 0-2849-6799 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

#หนึ่งศรัทธาสู่ล้านการเกื้อกูล
#ศิริราชกาญจนา #ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
#สุขภาพผู้สูงวัย #สังคมผู้สูงวัย #ผู้สูงอายุ

sirirajpr
16/03/2021

sirirajpr

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564
สามารถติดตามข่าวสารโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ที่ https://www.si.mahidol.ac.th/th/news_covid19.asp
#ศิริราช #siriraj #อยู่บ้านต้านโควิด
#โรคติดต่อจะไม่ติดต่อถ้าเราไม่ติดต่อกัน

วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีจัดการอาการปวดหลังจากการผ่าตัดค่ะโดย ทีมวิสัญญีแพทย์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราช...
15/03/2021

วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีจัดการอาการปวดหลังจากการผ่าตัดค่ะ

โดย ทีมวิสัญญีแพทย์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

#sigj
#ศิริราชกาญจนา

https://www.gj.mahidol.ac.th/main/knowledge/pain/

Siriraj Channel
15/03/2021

Siriraj Channel

ข้อคิดดีๆจากท่าน ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ประจำเดือน มี.ค. 2564

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2564เรื่อง “Knowledge Management (KM) New Normal”ในวันที่...
13/03/2021

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2564
เรื่อง “Knowledge Management (KM) New Normal”
ในวันที่ 31 มีนาคม – วันที่ 2 เมษายน 2564
รับฟังบรรยาย ฟรี!!!
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
https://www.gj.mahidol.ac.th/tech/main/
สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2849 6600 ต่อ 4241-4242

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2564
เรื่อง “Knowledge Management (KM) New Normal”
ในวันที่ 31 มีนาคม – วันที่ 2 เมษายน 2564
รับฟังบรรยาย ฟรี!!!
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
https://www.gj.mahidol.ac.th/tech/main/
สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2849 6600 ต่อ 4241-4242

ตามที่องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือนมีนาคมเป็น “วันไตโลก” คงไม่ช้าเกินไปที่จะชวนทุกคนมาตรวจเช็คพฤต...
12/03/2021

ตามที่องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือนมีนาคมเป็น “วันไตโลก” คงไม่ช้าเกินไปที่จะชวนทุกคนมาตรวจเช็คพฤติกรรมส่วนตัว ว่าเข้าข่ายเสี่ยงโรคไตหรือไม่ค่ะ 📝 หากอ่านแล้วส่วนมากตอบว่าใช่ ต้องรีบปรับพฤติกรรมโดยด่วนนะคะ และหากมีอาการผิดปกติที่ทำให้สงสัยว่าเป็นสัญญาณของโรคไตหรือไม่ เช่น ปัสสาวะบ่อย แสบขัด มีฟอง หรือมีสีผิดปกติ ปวดหลัง ฯลฯ สามารถเข้ามาตรวจเช็คและขอคำปรึกษาจากแพทย์ผู้ชำนาญการได้ค่ะ 👨‍⚕️

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยโรคไตโดย “ศูนย์ไตเทียมกาญจนาภิเษก” ให้บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมอายุรแพทย์โรคไตและพยาบาลเฉพาะทาง 🩺 และจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบว่า แนวโน้มของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังมีปริมาณมากขึ้นทุกปี การขยายช่องทางรักษาให้มากขึ้น เป็นอีกหนึ่งวิธีเพื่อรับมือกับสถานการณ์ของผู้ป่วยโรคไตในปัจจุบัน 🏥 โครงการพัฒนาอาคารส่วนต่อขยายระยะที่ 2 และอุปกรณ์การแพทย์ของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คือหนึ่งในความตั้งใจที่จะขยายบริการทางการแพทย์ให้เข้าถึงประชาชนทั่วไปได้มากขึ้น ผู้มีจิตศรัทธาสามารถสมทบทุนเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งการเกื้อกูลได้ ผ่านช่องทางดังนี้ค่ะ

✨ บริจาคผ่านศิริราชมูลนิธิ
กองทุนสร้างอาคารส่วนขยาย ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 901-7-05611-1
สามารถลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่าตามที่สรรพากรกำหนด
✨ บริจาคผ่านงานการคลัง ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 316-304130-9
สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าตามที่สรรพากรกำหนด
✨ เว็บไซต์ https://www.gj.mahidol.ac.th/main/donation

📞 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2849-6799 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

#หนึ่งศรัทธาสู่ล้านการเกื้อกูล
#ศิริราชกาญจนา
#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ที่อยู่

888 หมู่ 6 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
Nakhon Pathom
73170

เบอร์โทรศัพท์

02-8496600

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณ:

วิดีโอทั้งหมด

History

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 50 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานชื่อ "กาญจนาภิเษก"มาเป็นชื่ออาคารและได้รับพระราชทานชื่ออาคารนี้ว่า "ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก"และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า "Golden Jubilee Medical Center"

โดยเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ได้เข้าสู่ภายใต้การดูแลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งเน้นให้บริการสู่ความเป็นเลิศ ด้านการบริการประชาชน สนับสนุนการเรียนการสอนทางการแพทย์ งานวิจัย และบริการวิชาการ มุ่งเน้นการบริหารจัดการที่ดี เพิ่มศักยภาพรองรับผู้ป่วยทั้งในและนอกศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัย และเข้ารับการรักษา มีการพัฒนาคุณภาพในทุกด้านอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

In commemoration of the 50th anniversary of the ascension to the throne of His Majesty King Bhumibol Adulyadej, Professor Doctor Athasit Vejjajiva, the later president, requested the royal permission to name “Golden Jubilee Medical Center”

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Pathom

แสดงผลทั้งหมด