ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณ

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณ โรงพยาบาลในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทาง ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เป็นโรงพยาบาลในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 50 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานชื่อ "กาญจนาภิเษก"มาเป็นชื่ออาคารและได้รับพระราชทานชื่ออาคารนี้ว่า "ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก"และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า "Golden Jubilee Medical Center"

เปิดเหมือนปกติ

ช่วงนี้น้องๆหนูๆเรียนออนไลน์ที่บ้าน วันนี้ขอแนะนำการดูแลเด็กในช่วงเรียนออนไลน์ที่บ้านค่ะ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ >> https://...
27/12/2021

ช่วงนี้น้องๆหนูๆเรียนออนไลน์ที่บ้าน
วันนี้ขอแนะนำการดูแลเด็กในช่วงเรียนออนไลน์ที่บ้านค่ะ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.gj.mahidol.ac.th/main/paediatric-knowledge/online-learning/

คลินิกกุมารเวชกรรม (Pediatrics) ของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มีความพร้อมในการให้บริการผู้ป่วยเด็ก ตั้งแต่ช่วงแรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปี 👶👧 ทั้งการรักษาโรคทั่วไป บริการฉีดวัคซีน รวมถึงบริการให้คำปรึกษาและตรวจคัดกรองพัฒนาการของเด็ก เพื่อให้ผู้ปกครองมีข้อมูลที่พร้อม ถูกต้อง สามารถดูแลระบบสุขภาพและพัฒนาการของเด็กได้อย่างเหมาะสม ภายใต้การดูแลของกุมารแพทย์ชำนาญการ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
-ในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา09.00-16.00 น. โทร 02-849-6600 ต่อ 1120, 1121
-นอกเวลาราชการ (คลินิกพิเศษ) จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-20.00น. , เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-12.00น. โทร 02-849-6600 ต่อ 2160 , 2164

https://www.gj.mahidol.ac.th/main/clinic/pediatric-clinic/

ช่วงนี้น้องๆหนูๆเรียนออนไลน์ที่บ้าน
วันนี้ขอแนะนำการดูแลเด็กในช่วงเรียนออนไลน์ที่บ้านค่ะ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.gj.mahidol.ac.th/main/paediatric-knowledge/online-learning/

คลินิกกุมารเวชกรรม (Pediatrics) ของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มีความพร้อมในการให้บริการผู้ป่วยเด็ก ตั้งแต่ช่วงแรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปี 👶👧 ทั้งการรักษาโรคทั่วไป บริการฉีดวัคซีน รวมถึงบริการให้คำปรึกษาและตรวจคัดกรองพัฒนาการของเด็ก เพื่อให้ผู้ปกครองมีข้อมูลที่พร้อม ถูกต้อง สามารถดูแลระบบสุขภาพและพัฒนาการของเด็กได้อย่างเหมาะสม ภายใต้การดูแลของกุมารแพทย์ชำนาญการ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
-ในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา09.00-16.00 น. โทร 02-849-6600 ต่อ 1120, 1121
-นอกเวลาราชการ (คลินิกพิเศษ) จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-20.00น. , เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-12.00น. โทร 02-849-6600 ต่อ 2160 , 2164

https://www.gj.mahidol.ac.th/main/clinic/pediatric-clinic/

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดลพร้อมผู้บ...
24/12/2021

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดลพร้อมผู้บริหารและบุคลากร เข้ามอบพวงมาลัยแด่ผู้รับบริการห้องผู้ป่วยในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2565 ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564

#ศิริราชกาญจนา
#sigj
#ห้องผู้ป่วยใน

23/12/2021

สวัสดีปีใหม่2565 จากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

ชมผ่านYouTube ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=LPFIJdHqq88

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู (PM&R) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยวิธีการทำกายภาพบำบัด กิจ...
23/12/2021

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู (PM&R) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยวิธีการทำกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด
อาการ
-ปวดคอ บ่า ไหล่ ออฟฟิศซินโดรม
-ไหล่ติด
-ปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้อ
-นิ้วล็อค ยังไม่อยากผ่าตัด!
-มือชา ปวดศอก (Tennis elbow, Golfer’s elbow)
-ปวดเข่า ยังไม่อยากผ่าตัด!
-รองช้ำ ปวดส้นเท้า เท้าแบน
หัตถการบริการ
-ฝังเข็มแผนปัจจุบัน สลายจุดปวด (Dry needling)
-คลื่นกระแทกช็อคเวฟ ลดปวดเกร็งกล้ามเนื้อ(Shockwave therapy)
-High power laser ลดปวด บวม ระยะเฉียบพลัน
-ทำกายภาพบำบัดลดปวด
-ธาราบำบัด
-ฟิตเนส คลินิกลดน้ำหนัก
นอกจากนี้ยังมีการให้บริการเกี่ยวกับภาวะต่างๆดังต่อไปนี้
- ภาวะถดถอยในผู้สูงอายุจากการนอนนาน (Deconditioning)
- ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง (stroke) ทั้งการฝึกเดิน ฝึกกลืน ฝึกการใช้มือ
คลินิกในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
คลินิกนอกเวลาราชการ (คลินิกพิเศษ) จันทร์-ศุกร์ เวลา 16.00 - 19.30 น. , เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น.
สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-849-6600 ต่อ 1538 ภายในเวลาราชการ หรือคลินิกนอกเวลา โทร 02-849-6600 ต่อ 2160, 2164

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู (PM&R) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยวิธีการทำกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด
อาการ
-ปวดคอ บ่า ไหล่ ออฟฟิศซินโดรม
-ไหล่ติด
-ปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้อ
-นิ้วล็อค ยังไม่อยากผ่าตัด!
-มือชา ปวดศอก (Tennis elbow, Golfer’s elbow)
-ปวดเข่า ยังไม่อยากผ่าตัด!
-รองช้ำ ปวดส้นเท้า เท้าแบน
หัตถการบริการ
-ฝังเข็มแผนปัจจุบัน สลายจุดปวด (Dry needling)
-คลื่นกระแทกช็อคเวฟ ลดปวดเกร็งกล้ามเนื้อ(Shockwave therapy)
-High power laser ลดปวด บวม ระยะเฉียบพลัน
-ทำกายภาพบำบัดลดปวด
-ธาราบำบัด
-ฟิตเนส คลินิกลดน้ำหนัก
นอกจากนี้ยังมีการให้บริการเกี่ยวกับภาวะต่างๆดังต่อไปนี้
- ภาวะถดถอยในผู้สูงอายุจากการนอนนาน (Deconditioning)
- ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง (stroke) ทั้งการฝึกเดิน ฝึกกลืน ฝึกการใช้มือ
คลินิกในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
คลินิกนอกเวลาราชการ (คลินิกพิเศษ) จันทร์-ศุกร์ เวลา 16.00 - 19.30 น. , เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น.
สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-849-6600 ต่อ 1538 ภายในเวลาราชการ หรือคลินิกนอกเวลา โทร 02-849-6600 ต่อ 2160, 2164

ห้องvip หอผู้ป่วยใน ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกพร้อมให้บริการด้วยความทันสมัย อบอุ่นใจ ตกแต่งภายในเพื่อให้ความสะดวกสบายและปล...
22/12/2021

ห้องvip หอผู้ป่วยใน ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกพร้อมให้บริการด้วยความทันสมัย อบอุ่นใจ ตกแต่งภายในเพื่อให้ความสะดวกสบายและปลอดภัย แด่ผู้ที่เข้ารับการรักษา ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศาลายา นครปฐม

รับชมผ่านyoutube ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=rFDOLTX860Y
โดยท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิงค์นี้นะคะ 👉https://www.gj.mahidol.ac.th/main/facilities/rooms/

ด้วยความห่วงใยจากเรา ศิริราช-กาญจนา❤️

ท่านสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกผ่านช่องทางต่างๆ ได้ที่
FB:ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Website : www.gj.mahidol.ac.th
Line : @sigj_mahidol
ig : sigj_mahidol
Twitter : sigj_mahidol

#ห้องพักผู้ป่วย
#ศิริราชกาญจนา
#แอดมิด

อิ่มใจผู้ให้ สุขใจผู้รับ ❤️ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ขอเชิญเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา ร่วมสมทบทุนพัฒ...
21/12/2021

อิ่มใจผู้ให้ สุขใจผู้รับ ❤️ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ขอเชิญเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา ร่วมสมทบทุนพัฒนาอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระยะที่ 2 สมทบทุนวันนี้ได้สิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุด 2 เท่า
✨บริจาคผ่านงานการคลัง ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
📌ชื่อบัญชี เงินบริจาค ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 316-3-04130-9
🌱สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าตามที่สรรพากรกำหนด
เว็บไซต์ https://www.gj.mahidol.ac.th/main/donation
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2849-6799 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
#หนึ่งศรัทธาสู่ล้านการเกื้อกูล
#ศิริราชกาญจนา
#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

อิ่มใจผู้ให้ สุขใจผู้รับ ❤️ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ขอเชิญเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา ร่วมสมทบทุนพัฒนาอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระยะที่ 2 สมทบทุนวันนี้ได้สิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุด 2 เท่า
✨บริจาคผ่านงานการคลัง ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
📌ชื่อบัญชี เงินบริจาค ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 316-3-04130-9
🌱สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าตามที่สรรพากรกำหนด
เว็บไซต์ https://www.gj.mahidol.ac.th/main/donation
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2849-6799 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
#หนึ่งศรัทธาสู่ล้านการเกื้อกูล
#ศิริราชกาญจนา
#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกขอแนะนำวิธีนอนหลับอย่างมีคุณภาพ เพื่อช่วยให้ทุกท่านได้นอนหลับและพักผ่อนได้เต็มที่อ่านเพิ่มเติม :...
17/12/2021

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกขอแนะนำวิธีนอนหลับอย่างมีคุณภาพ เพื่อช่วยให้ทุกท่านได้นอนหลับและพักผ่อนได้เต็มที่

อ่านเพิ่มเติม : https://www.gj.mahidol.ac.th/main/knowledge-2/sleep-hygiene/

คลินิกโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์ (ENT) ให้บริการวินิจฉัยและรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับหู คอ จมูก ได้แก่ โรคในช่องปาก ลำคอ ทอมซิลอักเสบ เสียงแหบ กลืนอาหารลำบาก ไทรอยด์ โรคภูมิแพ้ทางจมูก หวัดเรื้อรัง จมูกอักเสบ ไซนัสอักเสบ โรคทางหู หูอื้อ หูน้ำหนวก หูอักเสบ รูหน้าใบหู โรคเวียนศีรษะจากน้ำในหูไม่เท่ากัน รวมถึงการรักษาด้วยการผ่าตัด เช่น การผ่าตัดทอมซิล ไทรอยด์ ก้อนบริเวณหูและคอ และการตรวจรักษาในรายที่มีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินด้วยเครื่องมือพิเศษ OAE, Audiogram, Tympanometry, ABR
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
-ในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. โทร 02-849-6600 ต่อ 2571-2574

ศูนย์ตรวจการนอนหลับกาญจนาภิเษก ให้บริการตรวจวิเคราะห์ และวินิจฉัยโรคต่าง ๆ แก่ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากการนอนหลับ และบริการให้คำปรึกษา และคำแนะนำการใช้เครื่องอัดอากาศแรงดันบวก (CPAP) เพื่อใช้รักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (OSA)
เปิดให้บริการทุกวัน 8.00 – 20.00 น. โทร 0613849154 หรือไลน์แอด @sleeplabgj

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกขอแนะนำวิธีนอนหลับอย่างมีคุณภาพ เพื่อช่วยให้ทุกท่านได้นอนหลับและพักผ่อนได้เต็มที่

อ่านเพิ่มเติม : https://www.gj.mahidol.ac.th/main/knowledge-2/sleep-hygiene/

คลินิกโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์ (ENT) ให้บริการวินิจฉัยและรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับหู คอ จมูก ได้แก่ โรคในช่องปาก ลำคอ ทอมซิลอักเสบ เสียงแหบ กลืนอาหารลำบาก ไทรอยด์ โรคภูมิแพ้ทางจมูก หวัดเรื้อรัง จมูกอักเสบ ไซนัสอักเสบ โรคทางหู หูอื้อ หูน้ำหนวก หูอักเสบ รูหน้าใบหู โรคเวียนศีรษะจากน้ำในหูไม่เท่ากัน รวมถึงการรักษาด้วยการผ่าตัด เช่น การผ่าตัดทอมซิล ไทรอยด์ ก้อนบริเวณหูและคอ และการตรวจรักษาในรายที่มีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินด้วยเครื่องมือพิเศษ OAE, Audiogram, Tympanometry, ABR
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
-ในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. โทร 02-849-6600 ต่อ 2571-2574

ศูนย์ตรวจการนอนหลับกาญจนาภิเษก ให้บริการตรวจวิเคราะห์ และวินิจฉัยโรคต่าง ๆ แก่ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากการนอนหลับ และบริการให้คำปรึกษา และคำแนะนำการใช้เครื่องอัดอากาศแรงดันบวก (CPAP) เพื่อใช้รักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (OSA)
เปิดให้บริการทุกวัน 8.00 – 20.00 น. โทร 0613849154 หรือไลน์แอด @sleeplabgj

❤️สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ2 เข็ม ที่ประสงค์รับวัคซีนไฟเซอร์(หรือแอสตร้า)เป็นเข็มที่สาม ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะท่าน...
16/12/2021

❤️สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ2 เข็ม
ที่ประสงค์รับวัคซีนไฟเซอร์(หรือแอสตร้า)เป็นเข็มที่สาม
ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะท่านที่ฉีดเข็ม1-2ซิโนแวค ,ฉีดเข็ม1-2 ซิโนฟาร์ม,ฉีดเข็ม1-2แอสตร้าเซนเนก้า,ฉีดซิโนแวคเข็ม1 แอสต้าเซนเนก้าเข็ม2
สามารถลงทะเบียนนัดหมายได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX95wY1BqiU3X5iI3Od5oXE2cbYZsPjUEpbH679yuaITWDuw/viewform

โดยท่านสามารถตรวจสอบวันเวลานัดหมายมาฉีดเข็มกระตุ้นได้ที่เว็บไซต์ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (หลังลงทะเบียน 5วันทำการ ไม่รวมวันหยุดเสาร์อาทิตย์และนักขัตฤกษ์) โดยวัคซีนที่ได้รับขึ้นอยู่กับวัคซีนที่ทางศูนย์การแพทย์ฯจะได้รับการจัดสรร

www.gj.mahidol.ac.th
สถานที่ฉีด ณ ศูนย์วัคซีน ชั้น1 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศาลายา นครปฐม

#ศิริราชกาญจนา
#วัคซีนเข็มสาม
#วัคซีนโควิด

❤️สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ2 เข็ม
ที่ประสงค์รับวัคซีนไฟเซอร์(หรือแอสตร้า)เป็นเข็มที่สาม
ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะท่านที่ฉีดเข็ม1-2ซิโนแวค ,ฉีดเข็ม1-2 ซิโนฟาร์ม,ฉีดเข็ม1-2แอสตร้าเซนเนก้า,ฉีดซิโนแวคเข็ม1 แอสต้าเซนเนก้าเข็ม2
สามารถลงทะเบียนนัดหมายได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX95wY1BqiU3X5iI3Od5oXE2cbYZsPjUEpbH679yuaITWDuw/viewform

โดยท่านสามารถตรวจสอบวันเวลานัดหมายมาฉีดเข็มกระตุ้นได้ที่เว็บไซต์ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (หลังลงทะเบียน 5วันทำการ ไม่รวมวันหยุดเสาร์อาทิตย์และนักขัตฤกษ์) โดยวัคซีนที่ได้รับขึ้นอยู่กับวัคซีนที่ทางศูนย์การแพทย์ฯจะได้รับการจัดสรร

www.gj.mahidol.ac.th
สถานที่ฉีด ณ ศูนย์วัคซีน ชั้น1 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศาลายา นครปฐม

#ศิริราชกาญจนา
#วัคซีนเข็มสาม
#วัคซีนโควิด

ข่าวประชาสัมพันธ์  ศูนย์เทคนิคการแพทย์ (ห้องเจาะเลือด) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก งดให้บริการเจาะเลือดล่วงหน้า ในวันที่ 31...
15/12/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์เทคนิคการแพทย์ (ห้องเจาะเลือด) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก งดให้บริการเจาะเลือดล่วงหน้า ในวันที่ 31 ธันวาคม 2564- 3 มกราคม 2565 ขออภัยในความไม่สะดวกมาค่ะ

#ศิริราชกาญจนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์เทคนิคการแพทย์ (ห้องเจาะเลือด) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก งดให้บริการเจาะเลือดล่วงหน้า ในวันที่ 31 ธันวาคม 2564- 3 มกราคม 2565 ขออภัยในความไม่สะดวกมาค่ะ

#ศิริราชกาญจนา

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก สามารถตรวจสอบเวลานัดหมายได้หลังลงทะเบียน5วันทำก...
14/12/2021

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก สามารถตรวจสอบเวลานัดหมายได้หลังลงทะเบียน5วันทำการ(ไม่รวมวันหยุดราชการ) ได้ที่ https://www.gj.mahidol.ac.th/main/pr_covid/

สงวนสิทธิ์

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนCOVID-19 ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเท่านั้น

*กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางมาประกอบการรับวัคซีนโควิด-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศาลายา

อย่าลืมสวมแมส เว้นระยะห่างด้วยความห่วงใยจากเราศิริราช-กาญจนา

ผู้ที่ประสงค์รับวัคซีนโควิด-19 ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก สามารถลงทะเบียนนัดหมายได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX95wY1BqiU3X5iI3Od5oXE2cbYZsPjUEpbH679yuaITWDuw/viewform

ท่านสามารถค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับวัคซีน เพิ่มเติมได้ที่ https://www.gj.mahidol.ac.th/main/pr_covid/

#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

#ศิริราชกาญจนา

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก สามารถตรวจสอบเวลานัดหมายได้หลังลงทะเบียน5วันทำการ(ไม่รวมวันหยุดราชการ) ได้ที่ https://www.gj.mahidol.ac.th/main/pr_covid/

สงวนสิทธิ์

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนCOVID-19 ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเท่านั้น

*กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางมาประกอบการรับวัคซีนโควิด-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศาลายา

อย่าลืมสวมแมส เว้นระยะห่างด้วยความห่วงใยจากเราศิริราช-กาญจนา

ผู้ที่ประสงค์รับวัคซีนโควิด-19 ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก สามารถลงทะเบียนนัดหมายได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX95wY1BqiU3X5iI3Od5oXE2cbYZsPjUEpbH679yuaITWDuw/viewform

ท่านสามารถค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับวัคซีน เพิ่มเติมได้ที่ https://www.gj.mahidol.ac.th/main/pr_covid/

#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

#ศิริราชกาญจนา

เติบโตจากต้นกล้า ก่อเกิดเป็นศรัทธา สู่ล้านการเกื้อกูล ขอเชิญร่วมเป็นหนึ่งศรัทธาสมทบทุนพัฒนาอาคารส่วนขยาย ระยะที่ 2 โดยผ่...
14/12/2021

เติบโตจากต้นกล้า ก่อเกิดเป็นศรัทธา สู่ล้านการเกื้อกูล ขอเชิญร่วมเป็นหนึ่งศรัทธาสมทบทุนพัฒนาอาคารส่วนขยาย ระยะที่ 2 โดยผ่านช่องทางดังนี้
บริจาคผ่านศิริราชมูลนิธิ
กองทุนสร้างอาคารส่วนขยาย ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 901-7-05611-1
สามารถลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่าตามที่สรรพากรกำหนด
(กรณีผู้บริจาคที่ต้องการลดหย่อนภาษี 2 เท่ากรุณาแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชน
และหมายเหตุข้อความว่า “กรุณาส่งข้อมูลไปยังกรมสรรพากรเพื่อลดหย่อนภาษี 2 เท่า”)

บริจาคผ่านงานการคลัง ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 316-304130-9
สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าตามที่สรรพากรกำหนด
เว็บไซต์ https://www.gj.mahidol.ac.th/main/donation

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2849-6799 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
#หนึ่งศรัทธาสู่ล้านการเกื้อกูล
#ศิริราชกาญจนา
#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
#บริจาค
#ลดหย่อนภาษี

เติบโตจากต้นกล้า ก่อเกิดเป็นศรัทธา สู่ล้านการเกื้อกูล ขอเชิญร่วมเป็นหนึ่งศรัทธาสมทบทุนพัฒนาอาคารส่วนขยาย ระยะที่ 2 โดยผ่านช่องทางดังนี้
บริจาคผ่านศิริราชมูลนิธิ
กองทุนสร้างอาคารส่วนขยาย ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 901-7-05611-1
สามารถลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่าตามที่สรรพากรกำหนด
(กรณีผู้บริจาคที่ต้องการลดหย่อนภาษี 2 เท่ากรุณาแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชน
และหมายเหตุข้อความว่า “กรุณาส่งข้อมูลไปยังกรมสรรพากรเพื่อลดหย่อนภาษี 2 เท่า”)

บริจาคผ่านงานการคลัง ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 316-304130-9
สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าตามที่สรรพากรกำหนด
เว็บไซต์ https://www.gj.mahidol.ac.th/main/donation

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2849-6799 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
#หนึ่งศรัทธาสู่ล้านการเกื้อกูล
#ศิริราชกาญจนา
#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
#บริจาค
#ลดหย่อนภาษี

แม่ที่ติดเชื้อโควิด-19 สามารถให้นมลูกได้หรือไม่ วันนี้เราขอแนะนำการปฏิบัติในการปั๊มนมสำหรับมารดาที่เป็น PUI หรือยืนยันกา...
13/12/2021

แม่ที่ติดเชื้อโควิด-19 สามารถให้นมลูกได้หรือไม่ วันนี้เราขอแนะนำการปฏิบัติในการปั๊มนมสำหรับมารดาที่เป็น PUI หรือยืนยันการติดเชื้อ COVID-19ค่ะ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่>> https://www.gj.mahidol.ac.th/main/paediatric-knowledge/mother-with-covid/

คลินิกกุมารเวชกรรม (Pediatrics) ของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มีความพร้อมในการให้บริการผู้ป่วยเด็ก ตั้งแต่ช่วงแรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปี 👶👧 ทั้งการรักษาโรคทั่วไป บริการฉีดวัคซีน รวมถึงบริการให้คำปรึกษาและตรวจคัดกรองพัฒนาการของเด็ก เพื่อให้ผู้ปกครองมีข้อมูลที่พร้อม ถูกต้อง สามารถดูแลระบบสุขภาพและพัฒนาการของเด็กได้อย่างเหมาะสม ภายใต้การดูแลของกุมารแพทย์ชำนาญการ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
-ในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา09.00-16.00 น. โทร 02-849-6600 ต่อ 1120, 1121
-นอกเวลาราชการ (คลินิกพิเศษ) จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-20.00น. , เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-12.00น. โทร 02-849-6600 ต่อ 2160 , 2164

https://www.gj.mahidol.ac.th/main/clinic/pediatric-clinic/

แม่ที่ติดเชื้อโควิด-19 สามารถให้นมลูกได้หรือไม่ วันนี้เราขอแนะนำการปฏิบัติในการปั๊มนมสำหรับมารดาที่เป็น PUI หรือยืนยันการติดเชื้อ COVID-19ค่ะ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่>> https://www.gj.mahidol.ac.th/main/paediatric-knowledge/mother-with-covid/

คลินิกกุมารเวชกรรม (Pediatrics) ของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มีความพร้อมในการให้บริการผู้ป่วยเด็ก ตั้งแต่ช่วงแรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปี 👶👧 ทั้งการรักษาโรคทั่วไป บริการฉีดวัคซีน รวมถึงบริการให้คำปรึกษาและตรวจคัดกรองพัฒนาการของเด็ก เพื่อให้ผู้ปกครองมีข้อมูลที่พร้อม ถูกต้อง สามารถดูแลระบบสุขภาพและพัฒนาการของเด็กได้อย่างเหมาะสม ภายใต้การดูแลของกุมารแพทย์ชำนาญการ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
-ในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา09.00-16.00 น. โทร 02-849-6600 ต่อ 1120, 1121
-นอกเวลาราชการ (คลินิกพิเศษ) จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-20.00น. , เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-12.00น. โทร 02-849-6600 ต่อ 2160 , 2164

https://www.gj.mahidol.ac.th/main/clinic/pediatric-clinic/

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู (PM&R) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยวิธีการทำกายภาพบำบัด กิจ...
09/12/2021

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู (PM&R) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยวิธีการทำกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด

อาการ
-ปวดคอ บ่า ไหล่ ออฟฟิศซินโดรม
-ไหล่ติด
-ปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้อ
-นิ้วล็อค ยังไม่อยากผ่าตัด!
-มือชา ปวดศอก (Tennis elbow, Golfer’s elbow)
-ปวดเข่า ยังไม่อยากผ่าตัด!
-รองช้ำ ปวดส้นเท้า เท้าแบน

หัตถการบริการ
-ฝังเข็มแผนปัจจุบัน สลายจุดปวด (Dry needling)
-คลื่นกระแทกช็อคเวฟ ลดปวดเกร็งกล้ามเนื้อ(Shockwave therapy)
-High power laser ลดปวด บวม ระยะเฉียบพลัน
-ทำกายภาพบำบัดลดปวด
-ธาราบำบัด
-ฟิตเนส คลินิกลดน้ำหนัก

นอกจากนี้ยังมีการให้บริการเกี่ยวกับภาวะต่างๆดังต่อไปนี้
- ภาวะถดถอยในผู้สูงอายุจากการนอนนาน (Deconditioning)
- ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง (stroke) ทั้งการฝึกเดิน ฝึกกลืน ฝึกการใช้มือ

คลินิกในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
คลินิกนอกเวลาราชการ (คลินิกพิเศษ) จันทร์-ศุกร์ เวลา 16.00 - 19.30 น. , เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น.
สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-849-6600 ต่อ 1538 ภายในเวลาราชการ หรือคลินิกนอกเวลา โทร 02-849-6600 ต่อ 2160, 2164

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู (PM&R) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยวิธีการทำกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด

อาการ
-ปวดคอ บ่า ไหล่ ออฟฟิศซินโดรม
-ไหล่ติด
-ปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้อ
-นิ้วล็อค ยังไม่อยากผ่าตัด!
-มือชา ปวดศอก (Tennis elbow, Golfer’s elbow)
-ปวดเข่า ยังไม่อยากผ่าตัด!
-รองช้ำ ปวดส้นเท้า เท้าแบน

หัตถการบริการ
-ฝังเข็มแผนปัจจุบัน สลายจุดปวด (Dry needling)
-คลื่นกระแทกช็อคเวฟ ลดปวดเกร็งกล้ามเนื้อ(Shockwave therapy)
-High power laser ลดปวด บวม ระยะเฉียบพลัน
-ทำกายภาพบำบัดลดปวด
-ธาราบำบัด
-ฟิตเนส คลินิกลดน้ำหนัก

นอกจากนี้ยังมีการให้บริการเกี่ยวกับภาวะต่างๆดังต่อไปนี้
- ภาวะถดถอยในผู้สูงอายุจากการนอนนาน (Deconditioning)
- ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง (stroke) ทั้งการฝึกเดิน ฝึกกลืน ฝึกการใช้มือ

คลินิกในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
คลินิกนอกเวลาราชการ (คลินิกพิเศษ) จันทร์-ศุกร์ เวลา 16.00 - 19.30 น. , เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น.
สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-849-6600 ต่อ 1538 ภายในเวลาราชการ หรือคลินิกนอกเวลา โทร 02-849-6600 ต่อ 2160, 2164

ที่อยู่

888 หมู่ 6 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
Nakhon Pathom
73170

เบอร์โทรศัพท์

02-8496600

เว็บไซต์

https://www.gj.mahidol.ac.th/main/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณ:

วิดีโอทั้งหมด

History

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 50 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานชื่อ "กาญจนาภิเษก"มาเป็นชื่ออาคารและได้รับพระราชทานชื่ออาคารนี้ว่า "ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก"และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า "Golden Jubilee Medical Center"

โดยเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ได้เข้าสู่ภายใต้การดูแลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งเน้นให้บริการสู่ความเป็นเลิศ ด้านการบริการประชาชน สนับสนุนการเรียนการสอนทางการแพทย์ งานวิจัย และบริการวิชาการ มุ่งเน้นการบริหารจัดการที่ดี เพิ่มศักยภาพรองรับผู้ป่วยทั้งในและนอกศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัย และเข้ารับการรักษา มีการพัฒนาคุณภาพในทุกด้านอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

In commemoration of the 50th anniversary of the ascension to the throne of His Majesty King Bhumibol Adulyadej, Professor Doctor Athasit Vejjajiva, the later president, requested the royal permission to name “Golden Jubilee Medical Center”

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Pathom

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ช่วงนี้น้องๆหนูๆเรียนออนไลน์ที่บ้าน วันนี้ขอแนะนำการดูแลเด็กในช่วงเรียนออนไลน์ที่บ้านค่ะ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.gj.mahidol.ac.th/main/paediatric-knowledge/online-learning/ คลินิกกุมารเวชกรรม (Pediatrics) ของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มีความพร้อมในการให้บริการผู้ป่วยเด็ก ตั้งแต่ช่วงแรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปี 👶👧 ทั้งการรักษาโรคทั่วไป บริการฉีดวัคซีน รวมถึงบริการให้คำปรึกษาและตรวจคัดกรองพัฒนาการของเด็ก เพื่อให้ผู้ปกครองมีข้อมูลที่พร้อม ถูกต้อง สามารถดูแลระบบสุขภาพและพัฒนาการของเด็กได้อย่างเหมาะสม ภายใต้การดูแลของกุมารแพทย์ชำนาญการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ -ในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา09.00-16.00 น. โทร 02-849-6600 ต่อ 1120, 1121 -นอกเวลาราชการ (คลินิกพิเศษ) จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-20.00น. , เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-12.00น. โทร 02-849-6600 ต่อ 2160 , 2164 https://www.gj.mahidol.ac.th/main/clinic/pediatric-clinic/
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดลพร้อมผู้บริหารและบุคลากร เข้ามอบพวงมาลัยแด่ผู้รับบริการห้องผู้ป่วยในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2565 ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 #ศิริราชกาญจนา #sigj #ห้องผู้ป่วยใน
สวัสดีปีใหม่2565 จากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ชมผ่านYouTube ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=LPFIJdHqq88
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู (PM&R) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยวิธีการทำกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด อาการ -ปวดคอ บ่า ไหล่ ออฟฟิศซินโดรม -ไหล่ติด -ปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้อ -นิ้วล็อค ยังไม่อยากผ่าตัด! -มือชา ปวดศอก (Tennis elbow, Golfer’s elbow) -ปวดเข่า ยังไม่อยากผ่าตัด! -รองช้ำ ปวดส้นเท้า เท้าแบน หัตถการบริการ -ฝังเข็มแผนปัจจุบัน สลายจุดปวด (Dry needling) -คลื่นกระแทกช็อคเวฟ ลดปวดเกร็งกล้ามเนื้อ(Shockwave therapy) -High power laser ลดปวด บวม ระยะเฉียบพลัน -ทำกายภาพบำบัดลดปวด -ธาราบำบัด -ฟิตเนส คลินิกลดน้ำหนัก นอกจากนี้ยังมีการให้บริการเกี่ยวกับภาวะต่างๆดังต่อไปนี้ - ภาวะถดถอยในผู้สูงอายุจากการนอนนาน (Deconditioning) - ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง (stroke) ทั้งการฝึกเดิน ฝึกกลืน ฝึกการใช้มือ คลินิกในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. คลินิกนอกเวลาราชการ (คลินิกพิเศษ) จันทร์-ศุกร์ เวลา 16.00 - 19.30 น. , เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น. สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-849-6600 ต่อ 1538 ภายในเวลาราชการ หรือคลินิกนอกเวลา โทร 02-849-6600 ต่อ 2160, 2164
ห้องvip หอผู้ป่วยใน ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกพร้อมให้บริการด้วยความทันสมัย อบอุ่นใจ ตกแต่งภายในเพื่อให้ความสะดวกสบายและปลอดภัย แด่ผู้ที่เข้ารับการรักษา ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศาลายา นครปฐม รับชมผ่านyoutube ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=rFDOLTX860Y โดยท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิงค์นี้นะคะ 👉https://www.gj.mahidol.ac.th/main/facilities/rooms/ ด้วยความห่วงใยจากเรา ศิริราช-กาญจนา❤️ ท่านสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกผ่านช่องทางต่างๆ ได้ที่ FB:ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล Website : www.gj.mahidol.ac.th Line : @sigj_mahidol ig : sigj_mahidol Twitter : sigj_mahidol #ห้องพักผู้ป่วย #ศิริราชกาญจนา #แอดมิด
อิ่มใจผู้ให้ สุขใจผู้รับ ❤️ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ขอเชิญเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา ร่วมสมทบทุนพัฒนาอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระยะที่ 2 สมทบทุนวันนี้ได้สิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุด 2 เท่า ✨บริจาคผ่านงานการคลัง ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 📌ชื่อบัญชี เงินบริจาค ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 316-3-04130-9 🌱สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าตามที่สรรพากรกำหนด เว็บไซต์ https://www.gj.mahidol.ac.th/main/donation สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2849-6799 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. #หนึ่งศรัทธาสู่ล้านการเกื้อกูล #ศิริราชกาญจนา #ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกขอแนะนำวิธีนอนหลับอย่างมีคุณภาพ เพื่อช่วยให้ทุกท่านได้นอนหลับและพักผ่อนได้เต็มที่ อ่านเพิ่มเติม : https://www.gj.mahidol.ac.th/main/knowledge-2/sleep-hygiene/ คลินิกโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์ (ENT) ให้บริการวินิจฉัยและรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับหู คอ จมูก ได้แก่ โรคในช่องปาก ลำคอ ทอมซิลอักเสบ เสียงแหบ กลืนอาหารลำบาก ไทรอยด์ โรคภูมิแพ้ทางจมูก หวัดเรื้อรัง จมูกอักเสบ ไซนัสอักเสบ โรคทางหู หูอื้อ หูน้ำหนวก หูอักเสบ รูหน้าใบหู โรคเวียนศีรษะจากน้ำในหูไม่เท่ากัน รวมถึงการรักษาด้วยการผ่าตัด เช่น การผ่าตัดทอมซิล ไทรอยด์ ก้อนบริเวณหูและคอ และการตรวจรักษาในรายที่มีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินด้วยเครื่องมือพิเศษ OAE, Audiogram, Tympanometry, ABR สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ -ในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. โทร 02-849-6600 ต่อ 2571-2574 ศูนย์ตรวจการนอนหลับกาญจนาภิเษก ให้บริการตรวจวิเคราะห์ และวินิจฉัยโรคต่าง ๆ แก่ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากการนอนหลับ และบริการให้คำปรึกษา และคำแนะนำการใช้เครื่องอัดอากาศแรงดันบวก (CPAP) เพื่อใช้รักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (OSA) เปิดให้บริการทุกวัน 8.00 – 20.00 น. โทร 0613849154 หรือไลน์แอด @sleeplabgj
❤️สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ2 เข็ม ที่ประสงค์รับวัคซีนไฟเซอร์(หรือแอสตร้า)เป็นเข็มที่สาม ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะท่านที่ฉีดเข็ม1-2ซิโนแวค ,ฉีดเข็ม1-2 ซิโนฟาร์ม,ฉีดเข็ม1-2แอสตร้าเซนเนก้า,ฉีดซิโนแวคเข็ม1 แอสต้าเซนเนก้าเข็ม2 สามารถลงทะเบียนนัดหมายได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX95wY1BqiU3X5iI3Od5oXE2cbYZsPjUEpbH679yuaITWDuw/viewform โดยท่านสามารถตรวจสอบวันเวลานัดหมายมาฉีดเข็มกระตุ้นได้ที่เว็บไซต์ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (หลังลงทะเบียน 5วันทำการ ไม่รวมวันหยุดเสาร์อาทิตย์และนักขัตฤกษ์) โดยวัคซีนที่ได้รับขึ้นอยู่กับวัคซีนที่ทางศูนย์การแพทย์ฯจะได้รับการจัดสรร www.gj.mahidol.ac.th สถานที่ฉีด ณ ศูนย์วัคซีน ชั้น1 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศาลายา นครปฐม #ศิริราชกาญจนา #วัคซีนเข็มสาม #วัคซีนโควิด
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์เทคนิคการแพทย์ (ห้องเจาะเลือด) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก งดให้บริการเจาะเลือดล่วงหน้า ในวันที่ 31 ธันวาคม 2564- 3 มกราคม 2565 ขออภัยในความไม่สะดวกมาค่ะ #ศิริราชกาญจนา
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก สามารถตรวจสอบเวลานัดหมายได้หลังลงทะเบียน5วันทำการ(ไม่รวมวันหยุดราชการ) ได้ที่ https://www.gj.mahidol.ac.th/main/pr_covid/ สงวนสิทธิ์ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนCOVID-19 ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเท่านั้น *กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางมาประกอบการรับวัคซีนโควิด-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศาลายา อย่าลืมสวมแมส เว้นระยะห่างด้วยความห่วงใยจากเราศิริราช-กาญจนา ผู้ที่ประสงค์รับวัคซีนโควิด-19 ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก สามารถลงทะเบียนนัดหมายได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX95wY1BqiU3X5iI3Od5oXE2cbYZsPjUEpbH679yuaITWDuw/viewform ท่านสามารถค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับวัคซีน เพิ่มเติมได้ที่ https://www.gj.mahidol.ac.th/main/pr_covid/ #ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก #ศิริราชกาญจนา
เติบโตจากต้นกล้า ก่อเกิดเป็นศรัทธา สู่ล้านการเกื้อกูล ขอเชิญร่วมเป็นหนึ่งศรัทธาสมทบทุนพัฒนาอาคารส่วนขยาย ระยะที่ 2 โดยผ่านช่องทางดังนี้ บริจาคผ่านศิริราชมูลนิธิ กองทุนสร้างอาคารส่วนขยาย ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 901-7-05611-1 สามารถลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่าตามที่สรรพากรกำหนด (กรณีผู้บริจาคที่ต้องการลดหย่อนภาษี 2 เท่ากรุณาแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชน และหมายเหตุข้อความว่า “กรุณาส่งข้อมูลไปยังกรมสรรพากรเพื่อลดหย่อนภาษี 2 เท่า”) บริจาคผ่านงานการคลัง ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 316-304130-9 สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าตามที่สรรพากรกำหนด เว็บไซต์ https://www.gj.mahidol.ac.th/main/donation สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2849-6799 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. #หนึ่งศรัทธาสู่ล้านการเกื้อกูล #ศิริราชกาญจนา #ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก #บริจาค #ลดหย่อนภาษี
แม่ที่ติดเชื้อโควิด-19 สามารถให้นมลูกได้หรือไม่ วันนี้เราขอแนะนำการปฏิบัติในการปั๊มนมสำหรับมารดาที่เป็น PUI หรือยืนยันการติดเชื้อ COVID-19ค่ะ อ่านเพิ่มเติมได้ที่>> https://www.gj.mahidol.ac.th/main/paediatric-knowledge/mother-with-covid/ คลินิกกุมารเวชกรรม (Pediatrics) ของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มีความพร้อมในการให้บริการผู้ป่วยเด็ก ตั้งแต่ช่วงแรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปี 👶👧 ทั้งการรักษาโรคทั่วไป บริการฉีดวัคซีน รวมถึงบริการให้คำปรึกษาและตรวจคัดกรองพัฒนาการของเด็ก เพื่อให้ผู้ปกครองมีข้อมูลที่พร้อม ถูกต้อง สามารถดูแลระบบสุขภาพและพัฒนาการของเด็กได้อย่างเหมาะสม ภายใต้การดูแลของกุมารแพทย์ชำนาญการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ -ในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา09.00-16.00 น. โทร 02-849-6600 ต่อ 1120, 1121 -นอกเวลาราชการ (คลินิกพิเศษ) จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-20.00น. , เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-12.00น. โทร 02-849-6600 ต่อ 2160 , 2164 https://www.gj.mahidol.ac.th/main/clinic/pediatric-clinic/