ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เป็นโรงพยาบาลในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 50 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานชื่อ "กาญจนาภิเษก"มาเป็นชื่ออาคารและได้รับพระราชทานชื่ออาคารนี้ว่า "ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก"และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า "Golden Jubilee Medical Center"

ประกาศเปิดรับ Walk In วัคซีนโควิด 19สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน - 4 ปี (Pfizer ฝาแดง) สามารถมารับได้ในวันพุธที่ 20 กันยายน 25...
25/08/2023

ประกาศเปิดรับ Walk In วัคซีนโควิด 19

สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน - 4 ปี
(Pfizer ฝาแดง)
สามารถมารับได้ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 12.00 - 15.00 น.

สำหรับเด็กอายุ 5 - 11 ปี
(Pfizer ฝาส้ม)
สามารถมารับได้ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 12.00 - 15.00 น.

ติดต่อฉีดวัคซีน ณ จุดฉีดหน่วยกุมารเวชกรรมชั้น 3
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (ศาลายา)

#ศิริราชกาญจนา
#วัคซีนโควิด19สำหรับเด็ก
#คลินิกกุมารเวชกรรม
#ได้โอกาสให้โอกาส

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกให้บริการ สลายก้อนเนื้องอกขนาดใหญ่ในไทรอยด์ด้วยความร้อน โดยไม่ต้องผ่าตัดการรักษาด้วยการจี้ก้อนเน...
24/08/2023

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกให้บริการ สลายก้อนเนื้องอกขนาดใหญ่ในไทรอยด์
ด้วยความร้อน โดยไม่ต้องผ่าตัด

การรักษาด้วยการจี้ก้อนเนื้อที่ไม่ใช่มะเร็งด้วยความร้อน ซึ่งให้ผลการรักษาที่ดี ก้อนยุบมากกว่าร้อยละ 80 ใน 6 เดือน ความเสี่ยงต่ำ สามารถทำซ้ำได้ และ ฟื้นตัวไว เป็นทางเลือกใหม่ที่ได้รับการยอมรับในต่างประเทศ สำหรับผู้ป่วยที่มีก้อนเนื้องอกที่ต่อมไทรอยด์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรังสีเทคนิค
โทร. 02-8496600 ต่อ 3155 และ 3156
(วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.)

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตั้งอยู่ ถนนบรมราชชนนี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

#ได้โอกาสให้โอกาส
#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
#ศิริราชกาญจนา

#รังสีร่วมรักษา

กินผัก ผลไม้ วันละ 400 กรัมช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)​ด้วยความปรารถนาดี จากงานโภชนาการ ศูนย์การแพทย์...
23/08/2023

กินผัก ผลไม้ วันละ 400 กรัม
ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)​

ด้วยความปรารถนาดี จากงานโภชนาการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

#ได้โอกาสให้โอกาส
#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
#ศิริราชกาญจนา

24 กันยายน วันมหิดล ❤️ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุน “ธงวันมหิดล” ประจำปี 2566 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส โรงพยาบาลศิริร...
22/08/2023

24 กันยายน วันมหิดล
❤️ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุน “ธงวันมหิดล” ประจำปี 2566 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส โรงพยาบาลศิริราช

ร่วมบริจาคผ่านช่องทาง....
1. 📲ผ่าน Application ธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝาก
โดยสแกนผ่าน QR Code ระบบ Prompay
2.ขอเชิญชวนร่วมบริจาคได้ที่...ศิริราชมูลนิธิ 🏩
- ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.30 – 17.30 น.
วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
- รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 2 โซน B ทุกวัน เวลา 09.00 – 15.30 น.
- ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ชั้น G วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. หยุดวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทร. 0 2849 6726
สอบถาม โทร. 02 419 7658 – 60, 02 414 1414 และ 02 419 7688 โทรสาร 02 419 7687
E-mail : [email protected] Line :
3. 🏦บริจาค...ผ่านธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศ
ชื่อบัญชี “ศิริราชมูลนิธิ” (ธงวันมหิดล) ประเภทออมทรัพย์
✨หมายเหตุ : ใบเสร็จรับเงินบริจาค สามารถลดหย่อนภาษีเงินได้
โดยนำส่งสำเนาใบนำฝากธนาคาร พร้อมระบุ ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และเลขบัตรประชาชน (เพื่อให้ทางศิริราชมูลนิธินำส่งข้อมูลไปยังกรมสรรพากรในการลดหย่อนภาษี 2 เท่า ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 66 นี้เท่านั้น)
💌ส่งผ่านทางโทรสาร 0 2419 7687, ทางไปรษณีย์, ส่งที่ “ศิริราชมูลนิธิ” หรือ E-mail : [email protected] , Line :
เพื่อจัดส่งใบเสร็จรับเงินแก่ท่าน นอกจากนี้ยังสามารถสะสมใบเสร็จฯ เพื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้
👀ติดตามตารางการออกรับบริจาคและข้อมูลอื่นๆ ได้ทาง
เว็บไซต์ https://www.si.mahidol.ac.th/th/mahidolday/
Facebook : Mahidolday : https://www.facebook.com/sirirajmahidolday/
#วันมหิดล #24กันยายน #ช่วยเหลือผู้ป่วย #ศิริราช

“ศิริราช-กาญจนา” ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน“ปรับปรุงห้องผ่าตัด และ สร้างอาคารหอผู้ป่วยใน” ให้กับศูนย์การแพ...
22/08/2023

“ศิริราช-กาญจนา” ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน“ปรับปรุงห้องผ่าตัด และ สร้างอาคารหอผู้ป่วยใน” ให้กับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการรักษาให้มากขึ้น และรับสิทธิประโยชน์การจารึกชื่อ ณ อาคารของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก โดยสามารถบริจาคและรับสิทธิประโยชน์ผ่านช่องทางดังนี้
บริจาคผ่านศิริราชมูลนิธิ
กองทุน สร้างอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระยะที่ 2 (รหัสกองทุน D003884)
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 901-7-05611-1

หากต้องการใบเสร็จรับเงินโปรดส่งหลักฐานการโอนเงินและชื่อ-ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษี สำหรับออกใบเสร็จมาที่
E-mail : [email protected]
Line :

เว็บไซต์ https://www.gj.mahidol.ac.th/main/donation
สอบถามเพิ่มเติมด้านบริจาคโทร. 0-2849-6799 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
#ปรับปรุงห้องผ่าตัดและสร้างอาคารหอผู้ป่วยใน
#ได้โอกาสให้โอกาส #ให้โอกาสต่อชีวิต ้างชีวิต #ชีวิตไปต่อเมื่อมีโอกาส

“ทุกดาวน์โหลด = ให้โอกาส”อิ่มบุญ… อิ่มใจ… ❤️ เสริมมงคลชีวิตในวันพระใหญ่ พบกับ Line Sticker สุดน่ารัก “CP x หมาจ๋า…มูซีรี...
21/08/2023

“ทุกดาวน์โหลด = ให้โอกาส”

อิ่มบุญ… อิ่มใจ… ❤️ เสริมมงคลชีวิตในวันพระใหญ่

พบกับ Line Sticker สุดน่ารัก “CP x หมาจ๋า…มูซีรีส์" จากชมรมศาสตร์เสริมพลังชีวิต ซีพีเอฟ 🐶❤️

ทุกการดาวน์โหลด ร่วมสมทบทุน ให้กับศิริราชมูลนิธิ “เพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดและสร้างอาคารหอผู้ป่วยใน ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ” 🏥👨🏻‍⚕️👩🏻‍⚕️

🗓️ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 31 ธ.ค. 2566

📲 ร่วมโหลดไว้ใช้เอง หรือ ส่งต่อเป็นของขวัญให้คนที่คุณรักที่ลิงก์นี้ 👉🏻🎁 >> https://line.me/S/sticker/23853577/?lang=en&utm_source=gnsh_stickerDetail

👉🏻 ติดตามรายละเอียดได้ที่>> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=669599688533987&id=100064518859252&mibextid=qC1gEa

๋ามูซีรีส์
#ชมรมศาสตร์เสริมพลังชีวิต

#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
#ได้โอกาสให้โอกาส
#ศิริราชกาญจนา

 #เปิดตัวผู้แข่งขัน   📸"ส่งกำลังใจง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว รัก SiHM คนไหน โหวตได้เลยครับ .... 🥰 "ขออนุญาตเกาะกระแสเวทีสาวงามของ...
21/08/2023

#เปิดตัวผู้แข่งขัน 📸
"ส่งกำลังใจง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว รัก SiHM คนไหน โหวตได้เลยครับ .... 🥰 "
ขออนุญาตเกาะกระแสเวทีสาวงามของประเทศ เพราะความงามมีอยู่ทุกที่ ไม่เว้นแม้แต่ในโรงพยาบาลย่านวังหลัง วันนี้เราจึงขอนำเสนอ 19 ผู้เข้าแข่งขันกิจกรรมพรีเซนเตอร์ด้านสร้างเสริมสุขภาพ Miss Si Healthy Model 2023 จากหน่วยงานต่างๆ ในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เนื่องในงานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปีพ.ศ.2566 หรือ Siriraj Health Fair 2023
📌 ท่านสามารถร่วมเชียร์ผู้แข่งขันในดวงใจ ด้วยการโหวตคะแนนขวัญใจมวลชน ด้วยการกดไลค์และแชร์ใต้ภาพ SiHM ที่ชื่นชอบ (ไลค์ = 1 คะแนน / แชร์ = 2 คะแนน) ตั้งแต่ตอนนี้ - เที่ยงคืนวันที่ 30 สิงหาคม 2566 โดยนับรวมคะแนนจากโพสต้นฉบับเท่านั้น อย่าลืมแชร์แล้วตั้งค่าเป็นสาธารณะ พร้อมกดไลค์เพจงานสร้างเสริมสุขภาพศิริราชด้วยนะครับ
และขอเชิญร่วมส่งกำลังใจรอบตัดสินหน้าเวที ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริริราช
สถานที่ถ่ายภาพ : นิทรรศการสุขภาวัฒนะ ศูนย์เรียนรู้สร้างเสริมสุขภาวะ ร.พ.ศิริราช
#องค์กรสุขภาวัฒนะ #มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ2566

ทุกท่านสามารถฟังเรื่องราวดีๆด้านสุขภาพ กับหมอศิริราช-กาญจนา ในรายการ Healthy together ในช่วง Happy Healthy คลื่น FM.93.5...
21/08/2023

ทุกท่านสามารถฟังเรื่องราวดีๆด้านสุขภาพ กับหมอศิริราช-กาญจนา ในรายการ Healthy together ในช่วง Happy Healthy คลื่น FM.93.5
ทุกวันจันทร์ เวลา 13.20-13.40น.

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566
พญ.ธนรรทร เปี่ยมทิพย์มนัส
แพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เรื่อง เอ็นหัวไหล่ฉีกขาด

ฟังออนไลน์ได้ที่
http://nbt1.prd.go.th/liveradio/live-fm935.html

#ศิริราชกาญจนา
#ฟังเรื่องราวดีดี
#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
#ได้โอกาสให้โอกาส
#เอ็นหัวไหล่ฉีกขาด

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ขอเชิญผู้สนใจร่วมบริจาคเลือดเพื่อผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช กับภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแ...
19/08/2023

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ขอเชิญผู้สนใจร่วมบริจาคเลือดเพื่อผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช กับภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00-14.00 น.ณ บริเวณลานจอดรถด้านข้างศูนย์อาหาร ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (ศาลายา)

📣ข้อควรรู้และการคัดกรองตนเองก่อนบริจาคเลือด
https://drive.google.com/drive/folders/1_sRigu0vfuOTXYfGrHLpLHo4691jXXBi?usp=sharing
ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคเลือด
https://drive.google.com/drive/folders/121g7yMKn0Vc2O-QIH3TtYWTexSultiQC?usp=sharing


#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
#ศิริราชกาญจนา
#ได้โอกาสให้โอกาส
#บริจาคโลหิต

ภาวะอะเฟเซียคืออะไร?ภาวะบกพร่องทางการสื่อสาร หรือ อะเฟเซีย (Aphasia) คือภาวะที่มีปัญหาของการฟัง พูด อ่าน หรือ เขียน ซึ่ง...
18/08/2023

ภาวะอะเฟเซียคืออะไร?
ภาวะบกพร่องทางการสื่อสาร หรือ อะเฟเซีย (Aphasia) คือภาวะที่มีปัญหาของการฟัง พูด อ่าน หรือ เขียน ซึ่งมีสาเหตุเกิดจากพยาธิสภาพ หรือความผิดปกติในสมองส่วนที่ควบคุมเรื่องภาษา โดยในส่วนใหญ่มักจะอยู่ที่บริเวณสมองซีกซ้าย

รับชมเพิ่มเติม :
https://youtu.be/wVRJJXo1T94

คลินิกประสาทวิทยา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ให้บริการดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคสมองและเส้นประสาท เช่น
- โรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต
- โรคหลงลืม ความจำเสื่อม
โรคอัลไซเมอร์
- โรคปวดศีรษะ
ภาวะไมเกรน
- ภาวะเคลื่อนไหวผิดปกติ เช่น สั่นผิดปกติ ก้าวขาไม่ออก การทรงตัวไม่ดี
- โรคลมชัก
- อาการเหน็บชา
- โรคพาร์กินสัน
- โรคอายุรกรรมทั่วไป อาทิ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกอายุรกรรมโทร 0 2849 6600 ต่อ 2632,2633
นอกเวลาราชการโทร 0 2849 6600 ต่อ 2160,2164

#ได้โอกาสให้โอกาส
#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
#ศิริราชกาญจนา

#อะเฟเซีย
#ประสาทวิทยา

เติบโตสมวัย แข็งแรง สดใสให้เราช่วยดูแลบุตรหลานของท่านคลินิกกุมารเวชกรรม ยินดีให้บริการค่ะพญ. พิมพ์ชนก วงศ์อาษากุมารแพทย์...
18/08/2023

เติบโตสมวัย แข็งแรง สดใส
ให้เราช่วยดูแลบุตรหลานของท่าน
คลินิกกุมารเวชกรรม ยินดีให้บริการค่ะ

พญ. พิมพ์ชนก วงศ์อาษา
กุมารแพทย์

คลินิกกุมารเวชกรรม ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ให้บริการกลุ่มผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปี
-ตรวจประเมินสุขภาพและการเจริญเติบโตทั่วไปเด็กตามวัย
-ตรวจรักษาโรคทั่วไปเด็ก ตามอาการและความผิดปกติของระบบต่างๆ
-ดูแลให้คำปรึกษาในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามวัย / การให้วัคซีน
-ให้คำแนะนำปรึกษาการเลี้ยงดูและการดูแลสุขภาพเด็กตามวัย
-ให้คำปรึกษา ตรวจคัดกรอง รักษาและติดตามพัฒนาการเด็กตามวัย

https://www.gj.mahidol.ac.th/main/clinic/pediatric-clinic/

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-8496600 ต่อ 1120-1121


#ศิริราชกาญจนา
#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
#ได้โอกาสให้โอกาส
#คลินิกเด็ก
#คลินิกกุมารเวชกรรม

ประกาศ ศูนย์วัคซีน ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ของดบริการฉีดวัคซีน COVID-19 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนื่องจากขณะนี้มีผู้ที่ต้...
17/08/2023

ประกาศ

ศูนย์วัคซีน ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ของดบริการฉีดวัคซีน COVID-19 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เนื่องจากขณะนี้มีผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนลดจำนวนลงมาก

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
#ได้โอกาสให้โอกาส
#ศิริราชกาญจนา

#ศูนย์วัคซีน
#วัคซีนโควิด19

17/08/2023

“ถูก เร็ว ดี” คือ สมญานามของ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
(ศิริราช-กาญจนา ) เป็นโรงพยาบาลเล็กๆ ตั้งอยู่บนถนนบรมราชชนนี
ที่ยึดหลักการ การให้บริการแบบโรงพยาบาลเอกชน แต่ค่าใช้จ่ายเหมือนโรงพยาบาลรัฐฯ ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรทางการแพทย์ที่พร้อมดูแลคนไข้ดุจญาติ เปรียบดั่งปราการความหวังของคนไข้เสมอมา และจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อให้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเติบโต พร้อมเป็นที่พึ่งพิงของประชาชนสืบไป

#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
#ศิริราช_กาญจนา
#ปรับปรุงห้องผ่าตัดและสร้างอาคารหอผู้ป่วยใน
#ได้โอกาสให้โอกาส

#ถูกเร็วดี

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่...
17/08/2023

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
หัวข้อ " ก้าวด้วยกัน ไปได้ไกล “ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมภักดีบดินทร์ ชั้น 5 อาคารกาญจนาบริพัฒน์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

เปิดรับลงทะเบียน ทั้งรูปแบบ On-site และ Online ดังนี้
1. รอบ Early bird ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 15 กันยายน 2566 ในราคา 199 บาท
2. รอบปกติ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน - 31 ตุลาคม 2566 ในราคา 300 บาท

ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่
https://www.gj.mahidol.ac.th/gjconference/

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตั้งอยู่ ถนนบรมราชชนนี ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณวนิดา 02-8496600 ต่อ 4241

#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
#ได้โอกาสให้โอกาส
#ศิริราชกาญจนา

#งานประชุมวิชาการ
#ออร์โธปิดิกส์

ป้องกันลูกหลานที่คุณรักจากโรคมือ เท้า ปาก ด้วยการพามาฉีดวัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ชนิดรุนแรงจากการติดเชื้อไวรัส  EV 7...
15/08/2023

ป้องกันลูกหลานที่คุณรักจากโรคมือ เท้า ปาก ด้วยการพามาฉีดวัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ชนิดรุนแรงจากการติดเชื้อไวรัส EV 71

คลินิกกุมารเวชกรรม ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ให้บริการกลุ่มผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปี
-ตรวจประเมินสุขภาพและการเจริญเติบโตทั่วไปเด็กตามวัย
-ตรวจรักษาโรคทั่วไปเด็ก ตามอาการและความผิดปกติของระบบต่างๆ
-ดูแลให้คำปรึกษาในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามวัย / การให้วัคซีน
-ให้คำแนะนำปรึกษาการเลี้ยงดูและการดูแลสุขภาพเด็กตามวัย
-ให้คำปรึกษา ตรวจคัดกรอง รักษาและติดตามพัฒนาการเด็กตามวัย

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.gj.mahidol.ac.th/main/clinic/pediatric-clinic/

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-8496600 ต่อ 1120-1121

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตั้งอยู่ ถนนบรมราชชนนี ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


#ศิริราชกาญจนา
#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
#ได้โอกาสให้โอกาส
#คลินิกเด็ก
#คลินิกกุมารเวชกรรม
#โรคมือเท้าปาก

ทุกท่านสามารถฟังเรื่องราวดีๆด้านสุขภาพ กับหมอศิริราช-กาญจนา ในรายการ Healthy together ในช่วง Happy Healthy คลื่น FM.93.5...
14/08/2023

ทุกท่านสามารถฟังเรื่องราวดีๆด้านสุขภาพ กับหมอศิริราช-กาญจนา ในรายการ Healthy together ในช่วง Happy Healthy คลื่น FM.93.5
ทุกวันจันทร์ เวลา 13.20-13.40น.

วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566
พญ.สิริกุล ฐานพงษ์
สูตินรีแพทย์
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
เรื่อง เนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูก

ฟังออนไลน์ได้ที่
http://nbt1.prd.go.th/liveradio/live-fm935.html

#ศิริราชกาญจนา
#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
#ได้โอกาสให้โอกาส
.5
#เนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูก

“ทุกดาวน์โหลด = ให้โอกาส”
12/08/2023

“ทุกดาวน์โหลด = ให้โอกาส”

“ทุกดาวน์โหลด = ให้โอกาส”

อิ่มบุญ… อิ่มใจ… ❤️ เสริมมงคลชีวิตในวันพระใหญ่

พบกับ Line Sticker สุดน่ารัก “CP x หมาจ๋า…มูซีรีส์" จากชมรมศาสตร์เสริมพลังชีวิต ซีพีเอฟ 🐶❤️

ทุกการดาวน์โหลด ร่วมสมทบทุน ให้กับศิริราชมูลนิธิ “เพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดและสร้างอาคารหอผู้ป่วยใน ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ” 🏥👨🏻‍⚕️👩🏻‍⚕️

🗓️ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 31 ธ.ค. 2566

📲 ร่วมโหลดไว้ใช้เอง หรือ ส่งต่อเป็นของขวัญให้คนที่คุณรักที่ลิงก์นี้ 👉🏻🎁 >> https://line.me/S/sticker/23853577/?lang=en&utm_source=gnsh_stickerDetail

👉🏻 ติดตามรายละเอียดได้ที่>> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=669599688533987&id=100064518859252&mibextid=qC1gEa

๋ามูซีรีส์
#ชมรมศาสตร์เสริมพลังชีวิต

#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
#ได้โอกาสให้โอกาส
#ศิริราชกาญจนา

ทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่ ๑๒ สิงห...
12/08/2023

ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากร
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

11/08/2023

นพ.ภาณุภัท นราศุภรัฐ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ให้ความรู้เรื่องวิธีเลิกบุหรี่ที่คลินิกฟ้าใสเลิกแบบเด็ดขาดอย่างไร ไม่ให้กลับไปสูบอีก🚭
ผ่านรายการพบหมอมหิดลReview

รับชมได้ทาง
https://fb.watch/mkkk6ybvdo/?mibextid=v7YzmG

#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
#ศิริราชกาญจนา
#ปรับปรุงห้องผ่าตัดและสร้างอาคารหอผู้ป่วยใน
#ได้โอกาสให้โอกาส
#เลิกบุหรี่

โรคผิวหนังในฤดูฝน : โรคเท้าเหม็นคลินิกผิวหนังและเลเซอร์ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาพยาบาลผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคผิวหนัง...
11/08/2023

โรคผิวหนังในฤดูฝน : โรคเท้าเหม็น

คลินิกผิวหนังและเลเซอร์
ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาพยาบาลผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคผิวหนังทั่วไป เส้นผม และเล็บ รวมถึงตรวจด้านความงาม เช่น สิว ฝ้า กระ รวมทั้งการใช้เลเซอร์เพื่อการรักษาและความงามต่าง ๆ
ให้บริการผู้รับบริการ อายุ 5 ปีขึ้นไป

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2849 6600 ต่อ 1591-1593

#ได้โอกาสให้โอกาส
#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
#ศิริราชกาญจนา

#โรคเชื้อราแคนดิดาที่ผิวหนัง
#โรคผิวหนัง
#คลินิกผิวหนัง

นายแพทย์พิพิธ ปิตุวงศ์ พร้อมบุคลากรศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพ...
11/08/2023

นายแพทย์พิพิธ ปิตุวงศ์ พร้อมบุคลากรศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก รพ.ศิริราช พร้อมกันนี้ นางธิราลักษณ์ พิทักษ์ หัวหน้างานสื่อสารองค์กร และบุคลากรศูนย์การแพทย์ฯ ร่วมทำบุญตักบาตรเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น.
ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

พญ.ศิริกัญญา รุ่งเรือง อายุรแพทย์สาขาประสาทวิทยาศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลให้ความรู้เรื่อง โรคห...
10/08/2023

พญ.ศิริกัญญา รุ่งเรือง อายุรแพทย์สาขาประสาทวิทยาศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ให้ความรู้เรื่อง โรคหลอดเลือดสมอง
ผ่านรายการ หมออาสากับจส.100

รับชมผ่านyoutube ได้ที่

https://youtu.be/2GFpoSnaOcg

#ศิริราชกาญจนา
#ฟังเรื่องราวดีดี
#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
#ได้โอกาสให้โอกาส
#โรคหลอดเลือดสมอง

ตอน "โรคหลอดเลือดสมอง"สัมภาษณ์ พญ.ศิริกัญญา รุ่งเรือง อายุรแพทย์สาขาประสาทวิทยา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ค...

📢ร่วมงานกับเรา‼️ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เปิดรับสมัคร •แพทย์ใช้ทุนประจำปีการศึกษา 2566 15 อัตรา•แพทย์ผู้สนใจทุนหลักสูตรแ...
10/08/2023

📢ร่วมงานกับเรา‼️
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เปิดรับสมัคร
•แพทย์ใช้ทุนประจำปีการศึกษา 2566 15 อัตรา
•แพทย์ผู้สนใจทุนหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน จิตเวชศาสตร์ 1 อัตรา
•นักรังสีการแพทย์ 2 อัตรา
•นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา

สมัครผ่านระบบ e-Recruitment Onlineที่
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

ฝากติดตามเพจ
"ร่วมงานกับเรา HRGJ"
https://shorturl.at/kACE3

สอบถามเพิ่มเติม งานทรัพยากรบุคคล โทร 0-2849-6600 ต่อ 4332-4333

#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
#ศิริราชกาญจนา
#สมัครงาน

เราพร้อมวินิจฉัยเเละรักษา รวมถึงดูเเลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์เเผนจีนโดยทีมแพทย์แผนจีนประจำศูนย์แพทย์กาญจนาภิเษกพจ.ธีรวุฒ...
10/08/2023

เราพร้อมวินิจฉัยเเละรักษา รวมถึงดูเเลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์เเผนจีนโดยทีมแพทย์แผนจีนประจำศูนย์แพทย์กาญจนาภิเษก

พจ.ธีรวุฒิ ชาญศิริเจริญกุล
แพทย์แผนจีน ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

คลินิกแพทย์แผนจีน ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ให้บริการรักษาแบบองค์รวม โดยเน้นการปรับสมดุลภายในร่างกายเป็นหลัก ผลที่ได้รับขึ้นอยู่กับสภาพร่างกาย และสภาวะของโรคที่ผู้ป่วยเป็นอยู่ โดยใช้การตรวจวิเคราะห์โรคจากลักษณะเฉพาะ ประกอบกัน 4 อย่าง ได้แก่ การดู (สีหน้า รูปร่าง) การฟัง (เสียงพูด เสียงหายใจและกลิ่น) การถาม การสัมผัส (แมะหรือการจับชีพจร)
https://www.gj.mahidol.ac.th/main/clinic/chinese-clinic/

#ได้โอกาสให้โอกาส
#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
#ศิริราชกาญจนา

#แพทย์แผนจีน
#คลินิกแพทย์แผนจีน

ทุกท่านสามารถติดตามวารสารศิริราชประชาสัมพันธ์ฉบับเดือนสิงหาคมนี้  ภาพปก นพ.พิพิธ ปิตุวงศ์ แพทย์รังสีร่วมรักษาของลำตัว พร...
09/08/2023

ทุกท่านสามารถติดตามวารสารศิริราชประชาสัมพันธ์ฉบับเดือนสิงหาคมนี้
ภาพปก นพ.พิพิธ ปิตุวงศ์ แพทย์รังสีร่วมรักษาของลำตัว พร้อมด้วยพญ.นวรัตน์ โกสุมภ์ แพทย์ศัลยกรรมทั่วไป ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

💡 📚 ฉบับปก "ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก...โรงพยาบาลที่พร้อมจะมอบความสุขให้แก่คนไข้"
พบกับ ทางเลือกใหม่ในการรักษาก้อนเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งในไทรอยด์ และ นวัตกรรมเท้าเทียมไดนามิก (sPACE) ช่วยเหลือผู้พิการขาขาด

พร้อมเรื่องราวสาระความรู้สุขภาพดีๆ ที่คุณไม่ควรพลาด🎈
ท่านสามารถติดตามเรื่องราวข่าวสารสุขภาพได้แล้ววันนี้

🔎 ติดตาม “วารสารศิริราชประชาสัมพันธ์” ผ่านช่องทางต่างๆ และสามารถอ่านในรูปแบบ e-Book ได้ที่

Website : https://www.si.mahidol.ac.th/sirirajhospital/periodical.asp
Appliction : Siriraj Book , MEb , Ookbee
Facebook : https://www.facebook.com/siriraj/
#วารสารศิริราชประชาสัมพันธ์

วันนี้เราจะมาแนะนำ10 วิธีสร้างความสุขกันค่ะคลินิกจิตเวช ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก(ศาลายา)ให้บริการผู้ที่มีอาการ Mood Diso...
09/08/2023

วันนี้เราจะมาแนะนำ10 วิธีสร้างความสุขกันค่ะ

คลินิกจิตเวช ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก(ศาลายา)
ให้บริการผู้ที่มีอาการ Mood Disorder (อารมณ์เศร้า/หงุดหงิด/อารมณ์ดีผิดปกติ) Anxiety disorder (วิตกกังวล) Psychotic disorder (หลงผิด/หูแว่ว/ภาพหลอน) โรคย้ำคิดย้ำทำ นอนไม่หลับ

ติดต่อสอบถาม / นัดหมาย โทร. 02-849-6600 ต่อ 1004 , 2611 - 2612 (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น.)

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.gj.mahidol.ac.th/main/clinic/psychiatry/

#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
#ศิริราชกาญจนา

#ได้โอกาสให้โอกาส
#คลินิกจิตเวช

ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังวิทยุศึกษา ทางคลื่น FM 92MHz ในรายการตามตะวัน  ช่วง มหิดลนัมเบอร์ 1ออกอากาศในวันพุธที่ 9 สิงหาค...
08/08/2023

ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟัง
วิทยุศึกษา ทางคลื่น FM 92MHz
ในรายการตามตะวัน ช่วง มหิดลนัมเบอร์ 1
ออกอากาศในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น.

เรื่อง "ดูแลคุณแม่ และคนที่คุณรักให้ห่างไกลโรคหลอดเลือดสมอง"

โดย พญ.ศิริกัญญา รุ่งเรือง อายุรแพทย์สาขาประสาทวิทยา
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

ติดตามฟัง เเละสามารถฟังย้อนหลังได้ที่ : http://www.moeradiothai.net/

#ได้โอกาสให้โอกาส
#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
#ศิริราชกาญจนา
#วิทยุศึกษา
#รายการตามตะวัน
#โรคหลอดเลือดสมอง

ศิริราช-กาญจนา ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในการให้โอกาส โดยร่วมบริจาคสมทบทุน “ปรับปรุงห้องผ่าตัด และ สร้างอาคารหอ...
08/08/2023

ศิริราช-กาญจนา ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในการให้โอกาส โดยร่วมบริจาคสมทบทุน “ปรับปรุงห้องผ่าตัด และ สร้างอาคารหอผู้ป่วยใน” ให้กับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการรักษาให้มากขึ้น ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมส่งต่อโอกาสให้คนที่รอโอกาสได้ที่
ศิริราชมูลนิธิ

กองทุน สร้างอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระยะที่ 2 (รหัสกองทุน D003884)
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 901-7-05611-1
ทั้งนี้ใบเสร็จรับเงินสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าตามที่สรรพากรกําหนด

หากต้องการใบเสร็จรับเงินโปรดส่งหลักฐานการโอนเงินและชื่อ-ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขประจําตัวประชาชนหรือเลขประจําตัว ผู้เสียภาษี สําหรับออกใบเสร็จมาที่
E-mail: [email protected]
Line ID:
สอบถามข้อมูลบริจาคโทร. 0-2849-6799
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. (ในเวลาราชการ)

#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
#ปรับปรุงห้องผ่าตัดและสร้างอาคารหอผู้ป่วยใน
#ได้โอกาสให้โอกาส #ให้โอกาสต่อชีวิต ้างชีวิต #ชีวิตไปต่อเมื่อมีโอกาส

Vacc.Thru (จอด-ฉีด-กลับ)  ศูนย์วัคซีน ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก(ศาลายา)เปิดให้บริการวัคซีนป้องกันโรคในกลุ่มผู้สูงอายุ เพิ...
07/08/2023

Vacc.Thru (จอด-ฉีด-กลับ)
ศูนย์วัคซีน ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก(ศาลายา)เปิดให้บริการวัคซีนป้องกันโรคในกลุ่มผู้สูงอายุ เพิ่มแล้ววันนี้

❤️มาสร้างภูมิคุ้มกัน ลดการติดเชื้อรุนแรงให้คนที่คุณรักกันเถอะค่ะ กับรูปแบบบริการที่สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องหาที่จอดรถให้ยุ่งยากอีกต่อไป

สนใจนัดหมาย คลิก https://lin.ee/xZOzIJP

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02-849-6600 ต่อ 2307

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ตั้งอยู่ ถนนบรมราชชนนี ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

#ได้โอกาสให้โอกาส
#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
#ศิริราชกาญจนา

#วัคซีนผู้สูงอายุ

เรียนผู้รับบริการงานเวชสารสนเทศ ขอขยายระยะเวลาปิดปรับปรุงเว็บไซต์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก www.gj.mahidol.ac.th เพื่อเพิ...
07/08/2023

เรียนผู้รับบริการ
งานเวชสารสนเทศ ขอขยายระยะเวลาปิดปรับปรุงเว็บไซต์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก www.gj.mahidol.ac.th เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัย

ตั้งแต่วันที่ 10-24 สิงหาคม 2566

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

#ศิริราชกาญจนา

#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
#ได้โอกาสให้โอกาส

**ขอเลื่อนฟังสัมภาษณ์เป็นวันจันทร์ที่ 4กันยายน 2566เวลา 13.20-13.40น.เนื่องจากระบบขัดข้องค่ะ**ทุกท่านสามารถฟังเรื่องราวด...
07/08/2023

**ขอเลื่อนฟังสัมภาษณ์
เป็นวันจันทร์ที่ 4กันยายน 2566เวลา 13.20-13.40น.
เนื่องจากระบบขัดข้องค่ะ**

ทุกท่านสามารถฟังเรื่องราวดีๆด้านสุขภาพ กับหมอศิริราช-กาญจนา ในรายการ Healthy together ในช่วง Happy Healthy คลื่น FM.93.5
ทุกวันจันทร์ เวลา 13.20-13.40น.

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566
นพ. โฆษิต วรธีระ
ศัลยแพทย์ แผนกศัลยกรรม
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
เรื่อง ริดสีดวงทวาร

ฟังออนไลน์ได้ที่
http://nbt1.prd.go.th/liveradio/live-fm935.html

#ศิริราชกาญจนา
#ริดสีดวงทวาร
#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

.5
#ได้โอกาสให้โอกาส

05/08/2023

“โรคหลอดเลือดสมอง” หรือ Stroke คือ ภาวะสมองขาดเลือดที่เกิดจากการตีบอุดตันหรือแตกของหลอดเลือดสมอง การรักษาอย่างเร่งด่วนจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก เพื่อที่จะลดความรุนแรงจากภาวะสมองตาย รวมถึงลดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ อีกด้วย วันนี้ พญ.ศิริกัญญา รุ่งเรือง อายุรแพทย์สาขาประสาทวิทยา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จะมาให้คำแนะนำดีๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ กับ รายการ #หมออาสากับจส100 วันอาทิตย์ที่ 6 ส.ค. นี้ เวลา 14.15 น.
ชมสดพร้อมกันและติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/
#หมออาสากับจส100 #โรคหลอดเลือดสมอง

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ขอความร่วมมือผู้เข้ารับบริการทุกท่าน โปรดตอบแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริกา...
05/08/2023

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ขอความร่วมมือผู้เข้ารับบริการทุกท่าน โปรดตอบแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาปรับปรุงและพัฒนาการบริการของโรงพยาบาลต่อไป
ขอบคุณค่ะ
https://docs.google.com/forms/d/1g1Z3ffnj-eJk5cY8cYJtGE6FvtwJol2Y98upAe1iSF8/edit

#ได้โอกาสให้โอกาส
#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
#ศิริราชกาญจนา

#แบบสอบถามความพึงพอใจ

โรคผิวหนังในฤดูฝน : โรคน้ำกัดเท้าคลินิกผิวหนังและเลเซอร์ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาพยาบาลผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคผิวหนั...
04/08/2023

โรคผิวหนังในฤดูฝน : โรคน้ำกัดเท้า

คลินิกผิวหนังและเลเซอร์
ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาพยาบาลผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคผิวหนังทั่วไป เส้นผม และเล็บ รวมถึงตรวจด้านความงาม เช่น สิว ฝ้า กระ รวมทั้งการใช้เลเซอร์เพื่อการรักษาและความงามต่าง ๆ
ให้บริการผู้รับบริการ อายุ 5 ปีขึ้นไป

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2849 6600 ต่อ 1591-1593

#ได้โอกาสให้โอกาส
#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
#ศิริราชกาญจนา

#โรคเชื้อราแคนดิดาที่ผิวหนัง
#โรคผิวหนัง
#คลินิกผิวหนัง

ประกาศเปิดรับ Walk In วัคซีนโควิด 19สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน - 4 ปี (Pfizer ฝาแดง) สามารถมารับได้ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 25...
03/08/2023

ประกาศเปิดรับ Walk In วัคซีนโควิด 19

สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน - 4 ปี
(Pfizer ฝาแดง)
สามารถมารับได้ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 12.00 - 15.00 น.

สำหรับเด็กอายุ 5 - 11 ปี
(Pfizer ฝาส้ม)
สามารถมารับได้ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 12.00 - 15.00 น.

ติดต่อฉีดวัคซีน ณ จุดฉีดหน่วยกุมารเวชกรรมชั้น 3
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (ศาลายา)

#ศิริราชกาญจนา
#วัคซีนโควิด19สำหรับเด็ก
#คลินิกกุมารเวชกรรม
#ได้โอกาสให้โอกาส

นพ.ชัยวัฒน์ อาชวกุลเทพศัลยแพทย์กระดูกและข้อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลให้ความรู้เรื่อง ฉีดยา..รั...
03/08/2023

นพ.ชัยวัฒน์ อาชวกุลเทพ
ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ให้ความรู้เรื่อง ฉีดยา..รักษาเข่าเสื่อม ดีจริงหรือ ผ่านรายการ หมออาสากับจส.100

รับชมผ่านyoutube ได้ที่
https://youtu.be/zV8WnDvJ8Ns

#ศิริราชกาญจนา
#ฟังเรื่องราวดีดี
#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
#ได้โอกาสให้โอกาส
#กระดูกและข้อ
#ฉีดยารักษาเข่าเสื่อม

ตอน "ฉีดยา..รักษาเข่าเสื่อม ดีจริงหรือ?"สัมภาษณ์ นพ.ชัยวัฒน์ อสชวกุลเทพ ศัลแพย์ออร์โธปิดิกส์ ศูนย์การแพทย์กา...

“ทุกดาวน์โหลด = ให้โอกาส”อิ่มบุญ… อิ่มใจ… ❤️ เสริมมงคลชีวิตในวันพระใหญ่ พบกับ Line Sticker สุดน่ารัก “CP x หมาจ๋า…มูซีรี...
01/08/2023

“ทุกดาวน์โหลด = ให้โอกาส”

อิ่มบุญ… อิ่มใจ… ❤️ เสริมมงคลชีวิตในวันพระใหญ่

พบกับ Line Sticker สุดน่ารัก “CP x หมาจ๋า…มูซีรีส์" จากชมรมศาสตร์เสริมพลังชีวิต ซีพีเอฟ 🐶❤️

ทุกการดาวน์โหลด ร่วมสมทบทุน ให้กับศิริราชมูลนิธิ “เพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดและสร้างอาคารหอผู้ป่วยใน ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ” 🏥👨🏻‍⚕️👩🏻‍⚕️

🗓️ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 31 ธ.ค. 2566

📲 ร่วมโหลดไว้ใช้เอง หรือ ส่งต่อเป็นของขวัญให้คนที่คุณรักที่ลิงก์นี้ 👉🏻🎁 >> https://line.me/S/sticker/23853577/?lang=en&utm_source=gnsh_stickerDetail

👉🏻 ติดตามรายละเอียดได้ที่>> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=669599688533987&id=100064518859252&mibextid=qC1gEa

๋ามูซีรีส์
#ชมรมศาสตร์เสริมพลังชีวิต

#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
#ได้โอกาสให้โอกาส
#ศิริราชกาญจนา

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘วันเข้าพรรษา ตรงกับ เเรม ๑ ค่ำ เดือน ๘   #ศิริราชกาญจนา #ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษ...
31/07/2023

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
วันเข้าพรรษา ตรงกับ เเรม ๑ ค่ำ เดือน ๘


#ศิริราชกาญจนา
#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
#ได้โอกาสให้โอกาส
#วันอาสาฬหบูชา #วันเข้าพรรษา

ที่อยู่

888 หมู่ 6 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
Nakhon Pathom
73170

เบอร์โทรศัพท์

02-8496600

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

History

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 50 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานชื่อ "กาญจนาภิเษก"มาเป็นชื่ออาคารและได้รับพระราชทานชื่ออาคารนี้ว่า "ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก"และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า "Golden Jubilee Medical Center"

โดยเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ได้เข้าสู่ภายใต้การดูแลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งเน้นให้บริการสู่ความเป็นเลิศ ด้านการบริการประชาชน สนับสนุนการเรียนการสอนทางการแพทย์ งานวิจัย และบริการวิชาการ มุ่งเน้นการบริหารจัดการที่ดี เพิ่มศักยภาพรองรับผู้ป่วยทั้งในและนอกศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัย และเข้ารับการรักษา มีการพัฒนาคุณภาพในทุกด้านอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

In commemoration of the 50th anniversary of the ascension to the throne of His Majesty King Bhumibol Adulyadej, Professor Doctor Athasit Vejjajiva, the later president, requested the royal permission to name “Golden Jubilee Medical Center”

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Pathom

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

คลินิกอายุรกรรมโรคติดเชื้อ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ให้บริการตรวจและวินิจฉัยผู้ป่วยโรคติดเชื้อทั่วไป โรคติดเชื้อที่มีความซับซ้อน โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

การบริการ :
- แนะนำและวางแผนการฉีดวัคซีนในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
- วางแผนการฉีดวัคซีนก่อนเดินทางไปต่างประเทศ
- โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ และการให้ยาป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
ผู้มีเชื้อ HIV
- โรคติดเชื้อทั่วไปจนถึงโรคติดเชื้อที่มีความซับซ้อนสูง เช่น โรคติดเชื้อจากการใส่อวัยวะเทียม โรคติดเชื้อที่กระดูกและข้อ
- โรคติดเชื้อเรื้อรัง เช่น วัณโรค วัณโรคเทียม และโรคติดเชื้อในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ
- ไข้ไม่ทราบสาเหตุ

สอบถามเพิ่มเติม / นัดหมาย โทร. 02-849-6600 ต่อ 2631 , 2632

https://www.gj.mahidol.ac.th/main/clinic/infectious-disease/


#ศิริราชกาญจนา
#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
#ได้โอกาสให้โอกาส
#คลินิกโรคติดเชื้อ
#โรคติดเชื้อ
เมนูนี้กี่แคลกันนะ??

ด้วยความปรารถนาดีจากงานโภชนาการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก


#ศิริราชกาญจนา
#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
#ได้โอกาสให้โอกาส
#แคลอรี่

#เผาผลาญพลังงาน
“ดูแลสุขภาพผู้หญิงทุกช่วงวัย เปิดใจให้ แพทย์แผนไทยประยุกต์ ดูแลคุณนะคะ”

พท.ป.อุษาวิตรี วงศ์เจริญวิวัฒน์
แพทย์แผนไทยประยุกต์

หน่วยแพทย์ทางเลือก คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
การดูแลฟื้นฟู รักษาสุขภาพของผู้หญิงทุกช่วงวัย แบบองค์รวม
ด้วยมาตรฐานและความปลอดภัย โดยศาสตร์ภูมิปัญญาไทยและวิทยาศาสตร์การแพทย์
ให้บริการตรวจรักษา ฟื้นฟูสุขภาพหญิง โดยการทำหัตถการและยาสมุนไพร ได้แก่
- การดูแลฟื้นฟูสุขภาพ หญิงหลังคลอดบุตร
- การรักษาปัญหาอาการวัยทอง (ก่อน - หลังหมดประจำเดือน)
- การรักษาปัญหาอาการประจำเดือนผิดปกติ

https://www.gj.mahidol.ac.th/main/clinic/traditional-thai-clinic/

ติดต่อสอบถาม โทร.
028496600 ต่อ 4018 ในเวลา 08.00-16.00 น


#ศิริราชกาญจนา
#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
#ได้โอกาสให้โอกาส
นายแพทย์สมชาย ดุษฎีเวทกุล รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เข้ารับมอบรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ด้านบริหารดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 จากที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 ณ สวนแสนปาล์มสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน


#ศิริราชกาญจนา
#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
#ได้โอกาสให้โอกาส
ประกาศเปิดรับ Walk In วัคซีนโควิด 19

สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน - 4 ปี
(Pfizer ฝาแดง)
สามารถมารับได้ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.00 - 15.00 น.

สำหรับเด็กอายุ 5 - 11 ปี
(Pfizer ฝาส้ม)
สามารถมารับได้ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.00 - 15.00 น.

ติดต่อฉีดวัคซีน ณ จุดฉีดหน่วยกุมารเวชกรรมชั้น 3
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (ศาลายา)

#ศิริราชกาญจนา
#วัคซีนโควิด19สำหรับเด็ก
#คลินิกกุมารเวช
#ได้โอกาสให้โอกาส
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ทำไมต้องฉีดทุกปี?
เนื่องจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ทุกปี ถึงแม้จะเป็นไข้หวัดใหญ่มาแล้ว ก็ยังจำเป็นต้องฉีดวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในทุกปี

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
สนใจจองฉีดวัคซีนได้ง่ายๆ เพียงแค่คลิก https://lin.ee/SNaoB5a

ศูนย์วัคซีน ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ให้บริการฉีดวัคซีนต่างๆ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.gj.mahidol.ac.th/main/pr_covid/

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 849 6600 ต่อ 2307,1059,1061

#วัคซีน
#วัคซีนไข้หวัดใหญ่
#ได้โอกาสให้โอกาส
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดฉีดวัคซีน COVID-19 (Moderna Bivalent) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ณ จุดฉีดศูนย์วัคซีน ชั้น 1
👉 วันจันทร์ - พุธ เวลา 8.00 - 15.00 น. (นัดหมายและ Walkin 30 คิว/วัน)

👉VACC.Thru
วันจันทร์ - อังคาร (เฉพาะนัดหมาย)

เริ่มให้บริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สามารถลงทะเบียนนัดหมายได้ที่
https://www.gj.mahidol.ac.th/main/pr_covid

#ศิริราชกาญจนา
#วัคซีนโควิด19

#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
#ได้โอกาสให้โอกาส
ภาพบรรยากาศกิจกรรม Mini Concert SiGJ
Pay it Forward ได้โอกาส ให้โอกาส💗
ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 11:00-13.00น ณ ลานเปียโน ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

เพลงเพราะๆ จากอดีต The voice Thailand
❣️คุณกัลป์ธีรา ทรงประโคน
(ข้าวฟ่าง) พบกับ
❣️น้องเต๋า ทัศนัย กิตติรุ่งสุวรรณ The voice All Star
💐ย้อนรำลึกเพลงเพราะๆจาก คุณวินัย พันธุรักษ์ ศิลปินแห่งชาติ หนึ่งในสมาชิกวง The Impossible
💐บทเพลงจากนักร้องร่วม 3 ยุคต่างวัย


#ศิริราชกาญจนา
#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
#ได้โอกาสให้โอกาส
ทุกท่านสามารถฟังเรื่องราวดีๆด้านสุขภาพ กับหมอศิริราช-กาญจนา ในรายการ Healthy together ในช่วง Happy Healthy คลื่น FM.93.5
ทุกวันจันทร์ เวลา 13.20-13.40น.

แพทย์หญิงพันธิตรา พิพัฒน์สวัสดิ์วุฒิ
แพทย์อายุรศาสตร์โรคหัวใจ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สัมภาษณ์สด วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม2566 เวลา13.20-13.40น

ประเด็นเรื่อง ยาลดไขมัน
ฟังออนไลน์ได้ที่
http://nbt1.prd.go.th/liveradio/live-fm935.html

#ได้โอกาสให้โอกาส
#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
#ศิริราชกาญจนา

#ยาลดไขมัน
Pay it Forward
🙏”ร่วมบริจาคที่ศิริราช-กาญจนา กับแพนนะคะ

ตอนนี้ศูนย์แพทย์กาญจนาภิเษก กำลังจะปรับปรุงห้องผ่าตัดและสร้างอาคารหอผู้ป่วยใน เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มากขึ้น
แพนอยากขอเชิญทุกท่านสมทบทุน
🐼 บริจาคตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป
รับตุ๊กตาหมี SiGJ Limited Edition by Pancake
ของที่ระลึกสุดน่ารักที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษ
วันนี้เป็นต้นไปหรือจนกว่าของจะหมดนะคะ”

📌บริจาคด้วยตนเองได้ที่ศิริราชมูลนิธิ 3 แห่ง
>ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
>โรงพยาบาลศิริราช
>โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์

#ได้โอกาสให้โอกาส
สอบถามข้อมูลบริจาคโทร 02-849-6799
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00 น. (ในเวลาราชการ)
https://www.gj.mahidol.ac.th/main/donation/

#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
#ศิริราชกาญจนา
#ปรับปรุงห้องผ่าตัดและสร้างอาคารหอผู้ป่วยใน
#ได้โอกาสให้โอกาส
วันพยาบาลสากล (International Nurses Day)ตรงกับวันที่ 12 พฤษภาคมของทุกปี เพื่อยกย่องวิชาชีพพยาบาล และรำลึกถึง "มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล" ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล ที่หลายประเทศนำมาวางระบบสาธารณสุขจนถึงปัจจุบัน

คําขวัญวันพยาบาลสากล ประจำปี 2566 :
Our Nurses. Our Future.
พยาบาลของเรา อนาคตของพวกเรา

#วันพยาบาลสากล

#ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก #ศิริราชกาญจนา
#ได้โอกาสให้โอกาส
#}