Tree To Town, Tree To You

Tree To Town, Tree To You แค่ปลูก = เพิ่ม (พื้นที่สีเขียว)
แค่เริ่ม = ลด (มลพิษ) โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
รายวิชา 468407 โครงงานสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่มุ่งเน้นการนำความรู้ที่ได้มา นำมาออกแบบและพัฒนาโปรแกรม หรือการนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาประยุกต์ในการพัฒนาโครงงาน และมีการนำไปทดลองใช้และประเมินผลการใช้

ยังมีพื้นสีเขียวที่สำหรับคุณ เพียงร่วมกิจกรรมไปกับเรา#sharetreetoyou #treetotowntreetoyouกิจกรรมร่วมกันปลูก ร่วมกันรักษา...
15/12/2015

ยังมีพื้นสีเขียวที่สำหรับคุณ เพียงร่วมกิจกรรมไปกับเรา
#sharetreetoyou #treetotowntreetoyou
กิจกรรมร่วมกันปลูก ร่วมกันรักษาเมืองของเรา โดยเริ่มต้นได้ง่ายๆจากตัวคุณ เพื่อร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียวรอบตัวและชักชวนเพื่อนของคุณมาร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียวไปด้วยกัน โดยกติกาคือ
1. โพสต์ภาพถ่ายต้นไม้ของคุณเอง ไม่ว่าจะเป็นมุมไหนก็ตาม
2. ภาพที่โพสต์ต้องติดแฮชแท็ก #sharetreetoyou #treetotowntreetoyou โดยตั้งค่าโพสต์เป็น public หรือ สาธารณะ
5. แต่ละภาพที่โพสต์ต้องส่งคำท้าเพื่อนของคุณจำนวน 3 คนให้โพสต์ตามด้วย
6. คนที่โดนท้าให้ปฏิบัติตามกติกาที่ได้รับมา
ภาพทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ ของเจ้าของภาพโดยสมบูรณ์ เราเพียงนำมารวบรวมไว้เพื่อการเผยแพรและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเท่านั้น
ขอบคุณร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวไปกับเรา
Admin Tree To Town, Tree To You

ยังมีพื้นสีเขียวที่สำหรับคุณ เพียงร่วมกิจกรรมไปกับเรา
#sharetreetoyou #treetotowntreetoyou
กิจกรรมร่วมกันปลูก ร่วมกันรักษาเมืองของเรา โดยเริ่มต้นได้ง่ายๆจากตัวคุณ เพื่อร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียวรอบตัวและชักชวนเพื่อนของคุณมาร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียวไปด้วยกัน โดยกติกาคือ
1. โพสต์ภาพถ่ายต้นไม้ของคุณเอง ไม่ว่าจะเป็นมุมไหนก็ตาม
2. ภาพที่โพสต์ต้องติดแฮชแท็ก #sharetreetoyou #treetotowntreetoyou โดยตั้งค่าโพสต์เป็น public หรือ สาธารณะ
5. แต่ละภาพที่โพสต์ต้องส่งคำท้าเพื่อนของคุณจำนวน 3 คนให้โพสต์ตามด้วย
6. คนที่โดนท้าให้ปฏิบัติตามกติกาที่ได้รับมา
ภาพทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ ของเจ้าของภาพโดยสมบูรณ์ เราเพียงนำมารวบรวมไว้เพื่อการเผยแพรและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเท่านั้น
ขอบคุณร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวไปกับเรา
Admin Tree To Town, Tree To You

13/12/2015
เริ่มต้นได้ง่ายๆจากตัวคุณ

"รักที่จะปลูก รักที่จะรักษา"
ร่วมกันปลูก ร่วมกันรักษาเมืองของเรา โดยเริ่มต้นได้ง่ายๆจากตัวคุณ เพื่อร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียวรอบตัวและชักชวนเพื่อนของคุณมาร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียวไปด้วยกัน
เริ่มต้นได้ง่ายๆจากตัวคุณ
แค่ปลูก = เพิ่ม(พื้นที่สีเขียว)
แค่เริ่ม = ลด(มลพิษ)
#sharetreetoyou
#treetotowntreetoyou

รู้หรือไม่ : พื้นที่สีเขียว(ในรูปแบบสวนสาธารณะ)ในกรุงเทพเขตไหน มีขนาดใหญ่ที่สุด??เริ่มต้นได้ง่ายๆจากตัวคุณแค่ปลูก = เพิ่...
12/12/2015

รู้หรือไม่ : พื้นที่สีเขียว(ในรูปแบบสวนสาธารณะ)ในกรุงเทพเขตไหน มีขนาดใหญ่ที่สุด??

เริ่มต้นได้ง่ายๆจากตัวคุณ
แค่ปลูก = เพิ่ม(พื้นที่สีเขียว)
แค่เริ่ม = ลด(มลพิษ)
#sharetreetoyou
#treetotowntreetoyou

รู้หรือไม่ : พื้นที่สีเขียว(ในรูปแบบสวนสาธารณะ)ในกรุงเทพเขตไหน มีขนาดใหญ่ที่สุด??

เริ่มต้นได้ง่ายๆจากตัวคุณ
แค่ปลูก = เพิ่ม(พื้นที่สีเขียว)
แค่เริ่ม = ลด(มลพิษ)
#sharetreetoyou
#treetotowntreetoyou

12/12/2015
Tree To Town, Tree To You

กิจกรรมร่วมกันปลูก ร่วมกันรักษาเมืองของเรา โดยเริ่มต้นได้ง่ายๆจากตัวคุณ เพื่อร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียวรอบตัวและชักชวนเพื่อนของคุณมาร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียวไปด้วยกัน

เริ่มต้นได้ง่ายๆจากตัวคุณ
แค่ปลูก = เพิ่ม(พื้นที่สีเขียว)
แค่เริ่ม = ลด(มลพิษ)
#sharetreetoyou
#treetotowntreetoyou

รู้หรือไม่ : ทำไมในเมืองต้นมีต้นไม้??เริ่มต้นได้ง่ายๆจากตัวคุณแค่ปลูก = เพิ่ม(พื้นที่สีเขียว)แค่เริ่ม = ลด(มลพิษ)#sharet...
11/12/2015

รู้หรือไม่ : ทำไมในเมืองต้นมีต้นไม้??

เริ่มต้นได้ง่ายๆจากตัวคุณ
แค่ปลูก = เพิ่ม(พื้นที่สีเขียว)
แค่เริ่ม = ลด(มลพิษ)
#sharetreetoyou
#treetotowntreetoyou

รู้หรือไม่ : ทำไมในเมืองต้นมีต้นไม้??

เริ่มต้นได้ง่ายๆจากตัวคุณ
แค่ปลูก = เพิ่ม(พื้นที่สีเขียว)
แค่เริ่ม = ลด(มลพิษ)
#sharetreetoyou
#treetotowntreetoyou

10 สวนสาธารณะสวย พื้นที่สีเขียวของคนกรุงเริ่มต้นได้ง่ายๆจากตัวคุณแค่ปลูก = เพิ่ม(พื้นที่สีเขียว)แค่เริ่ม = ลด(มลพิษ)#sha...
10/12/2015
10 สวนสาธารณะสวย พื้นที่สีเขียวของคนกรุง

10 สวนสาธารณะสวย พื้นที่สีเขียวของคนกรุง

เริ่มต้นได้ง่ายๆจากตัวคุณ
แค่ปลูก = เพิ่ม(พื้นที่สีเขียว)
แค่เริ่ม = ลด(มลพิษ)
#sharetreetoyou
#treetotowntreetoyou

แน่นอนว่าคนกรุง ก็ต้องการพื้นที่สีเขียวไว้พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะในกรุง พื้นที่เขียวๆ เลยกลายเป็นที่สำคัญ

#sharetreetoyou #treetotowntreetoyouกิจกรรมร่วมกันปลูก ร่วมกันรักษาเมืองของเรา โดยเริ่มต้นได้ง่ายๆจากตัวคุณ เพื่อร่วมกัน...
10/12/2015

#sharetreetoyou #treetotowntreetoyou
กิจกรรมร่วมกันปลูก ร่วมกันรักษาเมืองของเรา โดยเริ่มต้นได้ง่ายๆจากตัวคุณ เพื่อร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียวรอบตัวและชักชวนเพื่อนของคุณมาร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียไปด้วยกัน โดยกติกาคือ

1. โพสต์ภาพถ่ายต้นไม้ของคุณเอง ไม่ว่าจะเป็นมุมไหนก็ตาม
2. ภาพที่โพสต์ต้องติดแฮชแท็ก #sharetreetoyou #treetotowntreetoyou โดยตั้งค่าโพสต์เป็น public หรือ สาธารณะ
5. แต่ละภาพที่โพสต์ต้องส่งคำท้าเพื่อนของคุณจำนวน 3 คนให้โพสต์ตามด้วย
6. คนที่โดนท้าให้ปฏิบัติตามกติกาที่ได้รับมา

ภาพทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ ของเจ้าของภาพโดยสมบูรณ์ เราเพียงนำมารวบรวมไว้เพื่อการเผยแพรและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเท่านั้น

ขอบคุณร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวไปกับเรา
Admin Tree To Town, Tree To You

#sharetreetoyou #treetotowntreetoyou
กิจกรรมร่วมกันปลูก ร่วมกันรักษาเมืองของเรา โดยเริ่มต้นได้ง่ายๆจากตัวคุณ เพื่อร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียวรอบตัวและชักชวนเพื่อนของคุณมาร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียไปด้วยกัน โดยกติกาคือ

1. โพสต์ภาพถ่ายต้นไม้ของคุณเอง ไม่ว่าจะเป็นมุมไหนก็ตาม
2. ภาพที่โพสต์ต้องติดแฮชแท็ก #sharetreetoyou #treetotowntreetoyou โดยตั้งค่าโพสต์เป็น public หรือ สาธารณะ
5. แต่ละภาพที่โพสต์ต้องส่งคำท้าเพื่อนของคุณจำนวน 3 คนให้โพสต์ตามด้วย
6. คนที่โดนท้าให้ปฏิบัติตามกติกาที่ได้รับมา

ภาพทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ ของเจ้าของภาพโดยสมบูรณ์ เราเพียงนำมารวบรวมไว้เพื่อการเผยแพรและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเท่านั้น

ขอบคุณร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวไปกับเรา
Admin Tree To Town, Tree To You

รู้หรือไม่ : ต้มไม้ 1 ต้น ให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด??เริ่มต้นได้ง่ายๆจากตัวคุณแค่ปลูก = เพิ่ม(พื้นที่สีเขียว)แค่เริ่ม = ลด...
10/12/2015

รู้หรือไม่ : ต้มไม้ 1 ต้น ให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด??

เริ่มต้นได้ง่ายๆจากตัวคุณ
แค่ปลูก = เพิ่ม(พื้นที่สีเขียว)
แค่เริ่ม = ลด(มลพิษ)
#sharetreetoyou
#treetotowntreetoyou

รู้หรือไม่ : ต้มไม้ 1 ต้น ให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด??

เริ่มต้นได้ง่ายๆจากตัวคุณ
แค่ปลูก = เพิ่ม(พื้นที่สีเขียว)
แค่เริ่ม = ลด(มลพิษ)
#sharetreetoyou
#treetotowntreetoyou

กรุงเทพฯ มีพื้นที่สีเขียวต่อคนน้อยที่สุดในอาเซียน!!
07/12/2015
ตะลึง !! กรุงเทพฯ มีพื้นที่สีเขียวต่อคนน้อยที่สุดในอาเซียน

กรุงเทพฯ มีพื้นที่สีเขียวต่อคนน้อยที่สุดในอาเซียน!!

ปัจจุบันกรุงเทพฯเป็นเมืองที่มีพื้นที่สีเขียวน้อยที่สุดในเอเชีย เป็นการสำรวจโดย The Economist Intelligence Unit ที่ประเทศอังกฤษพบว่า กรุงเทพฯมีพื้นที่สีเขียวเพียง 3 ตารางเมตรต่อประชากร 1 คน

เริ่มต้นได้ง่ายๆจากตัวคุณแค่ปลูก = เพิ่ม(พื้นที่สีเขียว)แค่เริ่ม = ลด(มลพิษ)#sharetreetoyou#treetotowntreetoyou
07/12/2015

เริ่มต้นได้ง่ายๆจากตัวคุณ
แค่ปลูก = เพิ่ม(พื้นที่สีเขียว)
แค่เริ่ม = ลด(มลพิษ)
#sharetreetoyou
#treetotowntreetoyou

เริ่มต้นได้ง่ายๆจากตัวคุณ
แค่ปลูก = เพิ่ม(พื้นที่สีเขียว)
แค่เริ่ม = ลด(มลพิษ)
#sharetreetoyou
#treetotowntreetoyou

โครงการป่าในกรุง ถนนสุขาภิบาล 2 ครั้งแรกของป่านิเวศที่จะเป็นทั้งแหล่งเรี­ยนรู้และปอดแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ
02/12/2015
ป่าในกรุง โดยสถาบันปลูกป่า ปตท.

โครงการป่าในกรุง ถนนสุขาภิบาล 2
ครั้งแรกของป่านิเวศที่จะเป็นทั้งแหล่งเรี­ยนรู้และปอดแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ

โครงการป่าในกรุง ถนนสุขาภิบาล 2 ครั้งแรกของป่านิเวศที่จะเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และปอดแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ 20 ปี แห่งประสบการณ์และองค์ความรู้ โดยสถาบันปลูกป่า ปตท.

ป่าในกรุง
02/12/2015
"กระจกหกด้าน" ตอน "ป่าในกรุง"

ป่าในกรุง

"กระจกหกด้าน" ตอน "ป่าในกรุง" ออกอากาศวันที่ 25 ก.พ. 57 พื้นที่จำลองธรรมชาติที่อยู่อาศัยบริเวณจำกัด ทั้งสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์น้ำ หลากขนาด...

เพิ่ม"พื้นที่สีเขียว"ในกรุงทำอย่างไรก็ไม่พอ
02/12/2015
เพิ่ม"พื้นที่สีเขียว"ในกรุงทำอย่างไรก็ไม่พอ

เพิ่ม"พื้นที่สีเขียว"ในกรุงทำอย่างไรก็ไม่พอ

''เมืองก็ต้องพัฒนา แต่สิ่งแวดล้อมก็ยังต้องอนุรักษ์'' เป็น 2 ด้านที่ยังขัดกันเสมอสำหรับกรุงเทพฯ เมืองหลวงของเรา ที่ยังต้องพัฒนาเมืองเพื่อเศรษฐกิจ เพื่อปากท้องของประชาชน

มาทำความรู้จักกับพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯกันค่ะ
01/12/2015
พื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครฯ

มาทำความรู้จักกับพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯกันค่ะ

การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกทม. เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งช่วยกรองมลพิษเสริมสร้างสุขภาพจิตที่แข็งแรงให้คนเมือง แต่ปัญหาคือพื้นที่สีเขียวในเมืองมีไม่เพียงพอกับความต้องการ การเข้าถึงยากในบางพื้นที่ บทบาทของพื้นที่สีเขียวบางแห่ง ไม่เอื้ออำนวยต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ส่งผลให้อัต…

ที่อยู่

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
Nakhon Pathom
73000

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Tree To Town, Tree To Youผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Pathom

แสดงผลทั้งหมด