กอ.รมน.จังหวัดนครปฐม

กอ.รมน.จังหวัดนครปฐม กอ.รมน.จังหวัด น.ฐ.
ชั้น 4 ศาลากลางจังห
(5)

บูรณาการร่วม ลงพื้นที่ตรวจติดตาม และ แก้ไขปัญหาจากการร้องเรียนของชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจาก โรงงานแปรรูปสุกร------...
05/09/2023

บูรณาการร่วม ลงพื้นที่ตรวจติดตาม และ แก้ไขปัญหาจากการร้องเรียนของชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจาก โรงงานแปรรูปสุกร
-------------------------------------------
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.
พ.อ.พงษ์สวัสดิ์ ภาชนะทิพย์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ฐ.(ท.) ได้มอบหมายให้ พ.อ.จักรกฤษ กาญจนฤทธิ์ รอง หน.กลุ่มงานประสานความมั่นคง ร่วมกับหน่วยงาน ทสจ.จังหวัดนครปฐม/รองนายก อบต.บ่อพลับ/สาธารณะสุข อบต.บ่อพลับ
ลงพื้นที่ตรวจติดตาม และ แก้ไขปัญหาจากการร้องเรียนของชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจาก โรงงานแปรรูปสุกร ซ.สุทินพัฒนา3 ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม
- ซึ่งได้มีการปล่อยน้ำเสียจากการชำระสิ่งปฎิกูลจากสุกร ลงสู่ลำคลองสาธารณะใกล้บริเวณที่พักอาศัย ส่งผลทำให้เกิด "น้ำเสียและส่งกลิ่นเหม็น" สร้างความเดือนร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก
- โดยจากการพูดคุยกับผู้ประกอบการ และหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา ผู้ประกอบการจะดำเนินการจัดทำแผนแก้ไขปัญหา ดังกล่าว ในระยะสั้นและในระยะยาว พร้อมทั้งเสนอแผนดำเนินการให้ ทางสาธารณสุข อบต.บ่อพลับ และ หน่วยงานที่ลงพื้นที่ร่วมตรวจในวันนี้ ทราบ

บูรณาการร่วม เข้าตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม จำนวน 1 แห่ง-----------------------------------------...
05/09/2023

บูรณาการร่วม เข้าตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม จำนวน 1 แห่ง
----------------------------------------------
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.30น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.นฐ./ผอ.รมน.จังหวัด น.ฐ. , พ.อ.พงษ์สวัสดิ์ ภาชนะทิพย์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ฐ.(ท.) มอบหมายให้ ชุด ชรต.107 ร่วมบูรณาการกับชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าวผิดกฏหมาย พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยว ข้องสนธิกำลังเข้าตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม จำนวน 1 แห่ง ดังนี้

1.) โรงงานชำแหละสุกรนครปฐม บ.ไทยฟู๊ดส์ สไวน อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด เลขที่ 224 หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
- ขณะตรวจสอบพบแรงงานทั้งสิ้น 826 คน แบ่งเป็น
- แรงงานไทย จำนวน 235 คน (ช.103 คน, ญ.132 คน)
-แรงงานสัญชาติเมียนมา จำนวน 591 คน (ช.353 คน, ญ.238 คน)

- ขณะตรวจไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายแต่อย่างใด

04/09/2023
ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดนครปฐม (กพยจ.) ครั้งที่ 3/2566——————————————————————————————เมื...
01/09/2023

ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดนครปฐม (กพยจ.) ครั้งที่ 3/2566
——————————————————————————————
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายกองเอก พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดนครปฐม (กพยจ.) ครั้งที่ 3/2566 โดย พ.อ.พงษ์สวัสดิ์ ภาชนะทิพย์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ฐ.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.จักรกฤษ กาญจนฤทธิ์ รอง หน.กลุ่มงานประสานความมั่นคง เข้าร่วมฯพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ลงพื้นที่ตรวจติดตามปัญหาจากการร้องเรียนของชาวบ้าน ผ่าน:Call Center 1374 กอ.รมน.(ส่วนกลาง)———————————————————————————————...
01/09/2023

ลงพื้นที่ตรวจติดตามปัญหาจากการร้องเรียนของชาวบ้าน ผ่าน:Call Center 1374 กอ.รมน.(ส่วนกลาง)
————————————————————————————————————
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.
พ.อ.พงษ์สวัสดิ์ ภาชนะทิพย์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ฐ.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.จักรกฤษ กาญจนฤทธิ์ รอง หน.กลุ่มงานประสานความมั่นคง
ลงพื้นที่ตรวจติดตามปัญหาจากการร้องเรียนของชาวบ้าน ผ่าน:Call Center 1374 กอ.รมน.(ส่วนกลาง) เพื่อตรวจสอบข้อเท็จ/จริง จากชาวบ้านบริเวณดังกล่าวที่ได้รับความเดือดร้อนจาก โรงงานแปรรูปสุกร หมู่ที่ 5 ซ.สุทินพัฒนา3 ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม ซึ่งได้มีการปล่อยน้ำเสียจากการชำระสิ่งปฎิกูลจากสุกร ลงสู่ลำคลองสาธารณะใกล้บริเวณที่พักอาศัย ส่งผลทำให้เกิด ”น้ำเสียและส่งกลิ่นเหม็น” สร้างความเดือนร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก
จากการลงพื้นที่สอบถามชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง ชาวบ้านใด้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก
ในขั้นตอนต่อไป ทำหนังสือเรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือ/แก้ไขปัญหา

บูรณาการร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณี มีประชาชนแจ้งเบาะแสว่ามีแรงงานต่างด้าวลักลอบขายของ—————————————————————...
01/09/2023

บูรณาการร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณี มีประชาชนแจ้งเบาะแสว่ามีแรงงานต่างด้าวลักลอบขายของ
——————————————————————————————
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 15.30 น.
ภายใต้การอำนวยการสั่งการของนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.นฐ./ผอ.รมน.จังหวัด น.ฐ. , พ.อ.พงษ์สวัสดิ์ ภาชนะทิพย์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ฐ.(ท.) มอบหมายให้ ชุด ชรต.107 ร่วมบูรณาการกับ สนง.จัดหางานจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย จนท.ตำรวจ กก.สส.ภ.จว.นครปฐม ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณี มีประชาชนแจ้งเบาะแสว่ามีแรงงานต่างด้าวลักลอบขายของหน้าร้าน(งานห้าม) หอพักโรงงานชำแหละสุกร หมู่ที่ 19 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
❌❌พบการกระทำความผิดจำนวน 6 ร้าน ดังนี้

👉ร้านที่ 1
1.)นางสาวเอ (นามสมมุติ) อายุ 32 ปี อยู่ ม.3 ต.บ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี (นายจ้าง)

2.)นางสาว NU NU AYE อายุ 37 ปี สัญชาติเมียนมา ถือหนังสือเดินทาง(Passsport) ประเทศสหภาพเมียนมา เลขที่ CC7976350 (ลูกจ้าง)

👉ร้านที่ 2
1.นางสาวบี (นามสมมุติ) อายุ 24 ปี อยู่ม.3 ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี (นายจ้าง)

2.)นางสาว MAY MYAT TU - อายุ 47 ปี สัญชาติเมียนมา ถือใบอนุญาตทำงานเลขที่ 7000652007132 (ลูกจ้าง)

👉ร้านที่ 3
1.)นายซี (นามสมมุติ) อายุ 46 ปี อยู่ม.10 ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม (นายจ้าง)

2.)นายจิรวัฒน์ สุปวีณ์พิทักษ์ อายุ 17 ปี บุคคลไร้ซึ่งสัญชาติ ถือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเลขที่ 0730500008161 (ลูกจ้าง)

👉ร้านที่ 4
1.)นางสาวเอ (นามสมมุติ) อายุ 47 ปี อยู่ม.12 ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น (นายจ้าง)

2.)นางสาว THAE WAR อายุ 24 ปี สัญชาติเมียนมา ถือหนังสือเดินทาง(Passsport) ประเทศสหภาพเมียนมา เลขที่ CC7676854 ถือใบอนุญาตทำงานเลขที่ 1051655065285 (ลูกจ้าง)

3.)นางสาว THAE PHYU อายุ 24 ปี สัญชาติเมียนมา ถือหนังสือเดินทาง(Passsport) ประเทศสหภาพเมียนมา เลขที่ CC7705848 ถือใบอนุญาตทำงานเลขที่ 1051655065288 (ลูกจ้าง)

👉ร้านที่5
1.)นายNYEIN CHAN อายุ 24 ปี สัญชาติเมียนมา ถือหนังสือเดินทาง(Passsport) ประเทศสหภาพเมียนมา เลขที่ MF288519 ถือใบอนุญาตทำงานเลขที่ 7300654018864

2.)น.ส.TASI MO อายุ 22 ปี สัญชาติเมียนมา ถือหนังสือเดินทาง(Passsport) ประเทศสหภาพเมียนมา เลขที่ CC8022461 ถือใบอนุญาตทำงานเลขที่ 7300652007313

👉ร้านที่ 6
1.)นาย นายน้อย ชาญชนก อายุ 32 ปี อยู่หมู่ที่ 2 ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี (นายจ้าง)

2.)นาย นาย อายุ 35 ปี ถือบัตรประจำตัวซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 6 7107 50062 18 8 (ลูกจ้าง)

🖍️โดยแจ้งข้อกล่าวหานายจ้างว่า “ให้คนต่างด้าวทํางานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทําได้”อันเป็นการฝ่าฝืน ตามมาตรา9 แห่งพ.ร.ก. การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

🖍️แจ้งข้อกล่าวหาบุคคลต่างด้าว(ลูกจ้าง)ว่า “เป็นคนต่างด้าวทํางานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทําได้(ขายของหน้าร้าน) ”อันเป็นการฝ่าฝืน ตามมาตรา 8 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

-นำตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.กำแพงแสน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากการประกอบกิจการเจียวน้ำมันหมู————————————————————————————————————เมื่อวันที่ 29 สิงหาค...
01/09/2023

ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากการประกอบกิจการเจียวน้ำมันหมู
————————————————————————————————————
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. พ.อ.พงษ์สวัสดิ์ ภาชนะทิพย์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ฐ.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.จักรกฤษ กาญจนฤทธิ์ รอง หน.กลุ่มงานประสานความมั่นคง
ลงตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากการประกอบกิจการเจียวน้ำมันหมู ซึ่งผู้ประกอบการจะดำเนินการในช่วงเวลากลางคืนเป็นประจำ ทำให้เกิด “กลิ่นเหม็น” ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงในพื้นที่ หมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 11 เป็นจำนวนหลายครัวเรือน จากการประชุมหารือ ร่วมกับ นายก อบต.บ้านยาง,รองนายก อบต.บ้านยาง, ปลัด อบต.บ้านยาง, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ,อบต.บ้านยาง ,กำนัน ตำบลบ้านยาง, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่11 ต.บ้านยาง หารือขั้นต้น จะเชิญผู้ประกอบการมาร่วมพูดคุยเพื่อหาแนวทางในแก้ไขปัญหาให้มีผลกระทบกับชาวบ้านให้น้อยที่สุด และได้ลงสอบถามกับชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง ทราบว่าชาวบ้านก็ได้รับความเดือนร้อนจริง และมีความพึงพอใจส่วนราชการที่มีความห่วงใยลงมาดูแลและจะช่วยกันแก้ปัญหาในครั้งนี้
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

25/08/2023

⏳ 25 สิงหาคม 2526 ร.9 เสด็จฯ ทอดพระเนตรโครงการฝาย พงบือเราะและโครงการปาลอบาต๊ะ ⏳

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จฯ ทอดพระเนตร “โครงการฝาย พงบือเราะ” และ “โครงการปาลอบาต๊ะ” ในพื้นที่ จ.นราธิวาส เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับส่งน้ำมาเสริมให้ฝายทดน้ำบ้านพงบือเราะ ให้มีน้ำเพื่อการชลประทานอย่างบริบูรณ์ได้ตลอดปี

#รักษ์ราชย์ #วันนี้ในอดีต #ก้าวสืบต่อ

22/08/2023

“รักแท้ของในหลวงและพระราชินี”

ขึ้นชื่อว่า “ #ความรัก” ล้วนเป็นสิ่งสวยงามที่แม้จับต้องไม่ได้ หากแต่สัมผัสได้ด้วยความรู้สึก และความรักนั้น ยังมีอานุภาพอันยิ่งใหญ่นักในการเปลี่ยนแปรไปในทางที่ดีขึ้น เฉกเช่น ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี แห่ง “รักแท้ของในหลวงและพระราชินี” ที่เป็นความรักของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อันเป็นต้นแบบแห่งรักแท้ เพื่อทุ่มเทรักนั้นคืนให้แก่ประชาชน.

ตั้งแต่ความรักเริ่มต้นขึ้นดังหนุ่มสาวทั่วไป และเป็นไปตามครรลองคลองธรรมอันน่ายกย่อง เมื่อ ๗๐ ปีก่อน จนกระทั่งกลายเป็นความรักที่ผูกพันมั่นคงอย่างยาวนานถึง ๗๐ ปี ท่ามกลางพระราชภาระอันหนักอึ้งในตลอดรัชกาลของทั้งสองพระองค์ ที่ต้องดูแลบ้านเมืองในแต่ละยุคสมัย จนสามารถนำพาประเทศไทยพ้นผ่านวิกฤติต่าง ๆ มาได้ด้วยดีอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ทั้งสองพระองค์จึงทรงเป็น “ต้นแบบรักแท้” ที่น่าศึกษาเป็นแบบอย่างอย่างที่สุด ทั้งในด้านความรักที่มีต่อคู่ชีวิต ต่อครอบครัว ต่อคนรอบตัว และต่อส่วนรวม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม.

🇹🇭💛💙 #ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 💙💛🇹🇭
#วันแม่แห่งชาติ #ในหลวงรัชกาลที่9

๖. เสริมสร้างให้ตระหนักถึงความมั่นคงแห่งรัฐ : เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค. ๖๖, ๐๘๐๐ รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อ...
21/08/2023

๖. เสริมสร้างให้ตระหนักถึงความมั่นคงแห่งรัฐ : เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค. ๖๖, ๐๘๐๐ รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมรับฟังบรรยายสรุปจากหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ณ กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ค่ายจุฬาภรณ์ อ.เมืองนราธิวาส จว.น.ธ. กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ค่ายอิงคยุทธบริหาร อ.หนองจิก จว.ป.น. กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจสงขลา อ.เทพา จว.ส.ข. และกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจยะลา
อ.ยะรัง จว.ป.น. ตามลำดับ เพื่อร่วมหารือแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน นำไปสู่การดูแลประชาชนในพื้นที่ให้มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน. ได้เน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายให้ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ให้ครบถ้วน.....ประกอบด้วยมาตรการการรักษาความปลอดภัยของหน่วย มาตรการควบคุมพื้นที่ มาตรการในการลาดตระเวน มาตรการแจ้งเตือนและรายงาน มาตรการตอบโต้ และมาตรการทำเส้นทางให้ปลอดภัย โดยเน้นย้ำหน่วยปฏิบัติให้ครบ และปฎิบัติอย่างเคร่งครัด

๕. เสริมสร้างให้ตระหนักถึงความร่วมมืออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโ...
21/08/2023

๕. เสริมสร้างให้ตระหนักถึงความร่วมมืออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข วิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์ม “ทันระบาด” และต่อยอดสู่แอปพลิเคชัน “รู้ทัน” เพื่อเป็นเครื่องมือให้ประชาชนใช้ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกที่พบตลอดทั้งปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงฤดูฝน ซึ่งตั้งแต่เดือน ม.ค. - มิ.ย. ๖๖ พบผู้ป่วยแล้วกว่า ๔๕,๐๐๐ ราย เสียชีวิต ๔๑ ราย ภายในแอปพลิเคชันจะดึงข้อมูลสถานการณ์การระบาดของโรคมาแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบ ตามพิกัดที่ผู้ใช้งานอยู่ ณ ขณะนั้น นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังดูข้อมูลในรูปแบบแผนที่ ตั้งแต่ระดับตำบลถึงระดับภาพรวมของประเทศ เพื่อแจ้งเตือนคนรู้จัก หรือวางแผนเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน อาทิ เสื้อแขนยาว ยากันยุง ก่อนเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง นอกจากนี้ ยังออกแบบให้แจ้งเตือนความเสี่ยงด้านสุขภาพอื่น ๆ เช่น การระบาดของโรคโควิด 19 ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ดัชนีความร้อนที่อาจนำไปสู่โรคลมแดด รวมถึงสภาพอากาศ ให้ประชาชนได้ทราบในแอปฯ เดียว ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด แอปฯ “รู้ทัน” เพื่อใช้งานได้ที่ Play Store และ App Store

๔. เสริมสร้างให้ตระหนักถึงภัยคุกคามรูปแบบใหม่ : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แจ้งเตือนให้ระวัง ๑๔ แพลตฟอร์ม “ขายลอตเตอรี่ทิ...
21/08/2023

๔. เสริมสร้างให้ตระหนักถึงภัยคุกคามรูปแบบใหม่ : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แจ้งเตือนให้ระวัง ๑๔ แพลตฟอร์ม “ขายลอตเตอรี่ทิพย์” ขายเสมือนกองสลาก แต่ไม่มีสลากจริง อีกหนึ่งภัยออนไลน์ ที่เอารัดเอาเปรียบประชาชน มีพฤติกรรมขายสลาก โดยทำรูปภาพขึ้นมาให้มีลักษณะคล้ายกับสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงได้ประสานไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเร่งดำเนินการสืบสวน นอกจากนี้ ยังตรวจสอบพบแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์ที่ร่วมกระทำความผิด พบว่ามีจำนวน ๑๔ เว็บไซต์ ทั้งนี้ได้ประสานไปยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อขอให้ดำเนินการระงับ และลบออกจากระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์ที่กระทำผิด ๑๔ เว็บไซต์ ประกอบด้วย กองสลากไทพลัส สลากไทพลัส heng80 กองสลากไท สลากไท กองสลากใหม่ บ้านสลากไท สลากไททรัพย์ สลากไทบ้าน พร้อมรวย สลากดี สลากรวย สลาก สลากนะ ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกับตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต มีสถานที่ตั้งจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่าย รวมทั้งการซื้อผ่านทางแอปฯ เป๋าตังเท่านั้น

๓. เสริมสร้างให้ตระหนักถึงความมั่นคงทางสังคม      ๓.๑ กรมการศาสนา เชิญชวนประชาชนร่วมงานมหกรรมศาสนิกสัมพันธ์ “มหัศจรรย์ปร...
21/08/2023

๓. เสริมสร้างให้ตระหนักถึงความมั่นคงทางสังคม
๓.๑ กรมการศาสนา เชิญชวนประชาชนร่วมงานมหกรรมศาสนิกสัมพันธ์ “มหัศจรรย์ประทีปแห่งศรัทธามหาบารมี” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายในงานประกอบด้วยพิธีทางศาสนา มหามงคล ๕ ศาสนา นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ สวนแสงตระการตา ขอพรบูชาองค์เทพ อาหารพื้นถิ่น ผลิตภัณฑ์ของดีจาก ๕ ศาสนา กว่า ๑๐๐ ร้านค้า สามารถร่วมงานได้วันที่ ๑๗ - ๒๐ ส.ค. ๖๖ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย อาคารหอศิลป์แห่งชาติ และลานวัฒนธรรมสร้างสุข กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กทม. สอบถาม โทร. ๑๗๖๔
๓.๒ กรมพัฒนาชุมชน จัดงาน “ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจ ด้วยพระบารมี ปี ๒๕๖๖” ภายใต้แนวคิด “ผ้าทอไทย สายใยแห่งพระเมตตา สร้างอาชีพปวงประชา อย่างยั่งยืน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายในงานมีการจัดแสดงที่น่าสนใจมากมาย เช่น ศิลปิน OTOP มีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ความเป็นไทยและทักษะเชิงช่าง สินค้ากลุ่มสมุนไพร ของใช้ ของที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม จากทั่วประเทศ รวมกว่า ๑,๕๐๐ บูธ โซนสินค้าและผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ โซนผ้าไทยใส่ให้สนุก โซน First Lady จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ตัดเย็บอย่างประณีตผ่านเวทีแฟชั่นโชว์ระดับโลกมาแล้ว รวมทั้งผ้าอัตลักษณ์ประจำถิ่น ที่ได้รับการออกแบบดีไซน์ให้มีความร่วมสมัย ผู้สนใจร่วมงานได้ตั้งแต่ วันที่ ๑๒ - ๒๐ ส.ค. ๖๖, ๑๐๐๐ - ๒๑๐๐ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๑ - ๓ อิมแพคเมืองทองธานี

๒. เสริมสร้างให้ตระหนักถึงการสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ : เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค. ๖๖, ๑๔๐๐ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตาน...
21/08/2023

๒. เสริมสร้างให้ตระหนักถึงการสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ : เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค. ๖๖, ๑๔๐๐ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ ส.ค. ๖๖ พร้อมทั้งเก็บกวาดทำความสะอาดร่วมกันบริเวณสนามหญ้า รอบมัสยิดกลางปัตตานี ต.อาเนาะรู อ.เมืองปัตตานี จว.ป.น. และปลูกต้นมะลิ โดยมี ปลัดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี นายก อบต. พัฒนาการอำเภอ ปลัดอำเภอ ผู้แทน ผกก.สภ.เมืองปัตตานี ผู้แทน ผบ.ฉก.ตร.ปัตตานี ๙๒ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอาสารักษาดินแดน นักเรียน บัญฑิตแรงงาน ประชาชนจิตอาสา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพิ่มื้นที่ป่าชุมชน ตลอดจนให้ทุกภาคส่วนมีความสามัคคี มีจิตสาธารณะ ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้แสดงความจงรักภักดี เป็นการแสดงออกซึ่งความรักชาติ รักแผ่นดิน ปลูกฝังสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

๑. เสริมสร้างให้ตระหนักถึงความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ : สร้างการรับรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณในพระ...
21/08/2023

๑. เสริมสร้างให้ตระหนักถึงความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ : สร้างการรับรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

19/08/2023

"...คนแน่จริง เขาเชื่อความจริงเขาทำตามความจริง
เขาไม่ได้เชื่อข่าวลือ ข่าวลวง
ใครพูดว่าอย่างไร แน่จริง ความจริง ชนะเสมอ
เราจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ต่อสังคมของเรา
ก็อยู่ที่ความหนักแน่นของเรา..."
ความตอนหนึ่งจากพระราชปฎิสันถารของ #ในหลวงรัชกาลที่10
ขอบคุณภาพจาก รักราชวงศ์จักรี_พิทักษ์บัลลังก์

#ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

บูรณาการร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบโรงบรรจุก๊าซและตรวจสอบเรื่องร้องเรียนร้านจำหน่าย----------------------------------------เมื่...
19/08/2023

บูรณาการร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบโรงบรรจุก๊าซและตรวจสอบเรื่องร้องเรียนร้านจำหน่าย
----------------------------------------
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. พ.อ.พงษ์สวัสดิ์ ภาชนะทิพย์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ฐ.(ท) มอบหมายให้ พ.อ.จักรกฤษ กาญจนฤทธิ์ รอง หน.กลุ่มงานประสานความมั่นคง ร่วมกับ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม ,ชั่งตวงวัดเขต 0-3 ได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบโรงบรรจุก๊าซและตรวจสอบเรื่องร้องเรียนร้านจำหน่ายก๊าซ มีดังนี้
1. บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน) ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม
2. บริษัท โชคเตือนใจ จำกัด ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
- ผลการตรวจสอบโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม 2 แห่ง (สยามแก๊ส และ WP energy)พบว่า ทั้ง 2 แห่ง มีการบรรจุน้ำแก๊สได้น้ำหนักตามเกณฑ์มาตรฐานของการชั่งตวงวัด มีการติดป้ายแสดงราคา และไม่พบว่ามีการใช้ถังก๊าซหมดอายุมาบรรจุก๊าซขายส่งให้ลูกค้า
3. ตรวจสอบร้านจำหน่ายแก๊ส ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐฐ
- ตรวจสอบร้านจำหน่ายก๊าซที่ถูกร้องเรียน ตั้งอยู่ ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม ขายแก๊สหุงต้มเกินราคา ไม่แสดงป้ายราคา ผลการตรวจสอบพบว่าร้านขายก๊าซมีการติดป้ายแสดงราคา ไม่ได้ขายเกินราคา มีใบจดทะเบียนพาณิชย์ แต่ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2(ใบอนุญาตเก็บก๊าซหุงต้ม) ได้แจ้งผู้ดูแลร้านค้าก๊าซทราบความผิด เจ้าหน้าที่จึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าพนักงานสอบสวน สภ.สามควายเผือก เพื่อดำเนินคดีต่อไป
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ————————————————————————————————————เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา...
19/08/2023

จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ
————————————————————————————————————
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. พ.อ.พงษ์​สวัสดิ์​ ภาชนะ​ทิพย์​ รอง ผอ.รมน.จังหวัด​ น.ฐ.(ท.) มอบหมายให้ นางพรทิพย์ ราชดาร หัวหน้าชุดชุมชนสัมพันธ์ (ขุนด่าน)​ พร้อม น.อ.หญิง ผการัตน์ ดวงดาว หน.ฝ่ายงานบริหารส่วนบุคคลฯ และเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด น.ฐ. ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง โดยนายนฤนารถ น้อยพิทักษ์ ฝ่ายปกครองตำบลบางช้าง กำนันตำบลบางช้าง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำและประชาชนในพื้นที่ตำบลบางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม​ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม​ โดยมี พ.อ.ยุทธนา สมนึก หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย แผน และการข่าว กอ.รมน.จังหวัด น.ฐ.​ เป็นประธาน
ผลการปฎิบัติ​เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความั่นคงสถาบันหลักของชาติ————————————————————————————————————เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา ...
18/08/2023

จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความั่นคงสถาบันหลักของชาติ
————————————————————————————————————
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 16.00​ น. พ.อ.พงษ์​สวัสดิ์​ ภาชนะ​ทิพย์​ รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ฐ.(ท.) มอบหมายให้ นาง พรทิพย์ ราชดารา หัวหน้าชุดขุมชนสัมพันธ์​(ขุน​ด่าน)​ พร้อมเจ้าหน้าที่ กอ.รม.จังหวัด น.ฐ. ร่วมกับ นายระหงษ์ แพรอัตถ์ นายกองค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำบล​สวนป่าน , นางสาวจิราภรณ์​ แพรอัตถ์ กำนันตำบลสวนป่านและผู้นำชุมชนในตำบลสวนป่านร่วมจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความั่นคงสถาบันหลักของชาติ ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร​ส่วน​ตำบล​สวนป่าน อ.เมือง จ.นครปฐม​ โดยมี พ.อ.ยุทธนา สมนึก หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผน และการข่าว กอ.รมน.จังหวัด น.ฐ. เป็นประธาน
ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

บูรณาการร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีมีประชาชนแจ้งเบาะแสว่ามีแรงงานต่างด้าวลักลอบขายของหน้าร้าน--------------...
17/08/2023

บูรณาการร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีมีประชาชนแจ้งเบาะแสว่ามีแรงงานต่างด้าวลักลอบขายของหน้าร้าน
--------------------------------------------
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 15.30น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.นฐ./ผอ.รมน.จังหวัด น.ฐ. , พ.อ.พงษ์สวัสดิ์ ภาชนะทิพย์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ฐ.(ท.) มอบหมายให้ ชุด ชรต.107 ร่วมบูรณาการกับ สนง.จัดหางานจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย จนท.ตำรวจ กก.สส.ภ.จว.นครปฐม ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีมีประชาชนแจ้งเบาะแสว่ามีแรงงานต่างด้าวลักลอบขายของหน้าร้าน(งานห้าม) บริเวณร้านโทรศัพท์ ดีโมบาย ห้างโลตัสสาขาบางเลน ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
- พบการกระทำความผิดจำนวน 2 ราย ดังนี้

1.) นางสาว บี (นามสมมุติ) อยู่ที่ ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จว.นครปฐม ผู้ถูกจับที่ 1
🖍️โดยกลา่วหาว่า “ให้คนต่างด้าวทํางานนอกเหนือจากที่มรสิทธิจะทําได้” อันเป็นการฝ่าฝืน ตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

2.)นางสาว EL EL PHYU อายุ 21ปี สัญชาติเมียนมา ถือหนังสือเดินทาง(PASSPORT) ฉบับที่ CC7213559 ผู้ถูกจับที่ 2
🖍️โดยกล่าวหาว่า “เป็นคนต่างด้าวทํางานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทําได้(ขายของหน้าร้าน) ”อันเป็นการฝ่าฝืน ตามมาตรา 8 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

-นำตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.บางเลน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ลงพื้นที่ ตามที่ร้องเรียน เรื่องโรงบรรจุก๊าซหุงต้มมีการบรรจุก๊าซไม่เต็มถังและใช้ถังก๊าซหุงต้มที่ไม่ได้มาตรฐาน-----------...
17/08/2023

ลงพื้นที่ ตามที่ร้องเรียน เรื่องโรงบรรจุก๊าซหุงต้มมีการบรรจุก๊าซไม่เต็มถังและใช้ถังก๊าซหุงต้มที่ไม่ได้มาตรฐาน
-----------------------------------------------
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. พ.อ.พงษ์สวัสดิ์ ภาชนะทิพย์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ฐ. (ท.) มอบหมายให้ ร.ท.ศิริพงษ์ เมืองเฟือง เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายประสานการปฏิบัติ ร่วมกับ พลังงานจังหวัด/พาณิชย์จังหวัด/ชั่งตวงวัดเขต 0-3/ตร.ปนม.ภาค 7 ลงพื้นที่ ตามที่พลังงานจังหวัดนครปฐมได้รับร้องเรียนเรื่องโรงบรรจุก๊าซหุงต้มมีการบรรจุก๊าซไม่เต็มถังและใช้ถังก๊าซหุงต้มที่ไม่ได้มาตรฐานมาเติมก๊าซ รวมทั้งมีข่าวปรากฏในโซเชียลว่า สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในจังหวัดนครปฐมเติมน้ำมันไม่เต็มลิตร นั้น มีดังนี้
1. บริษัท เอ็น ยู อาร์ธุรกิจ จำกัด เลขที่ 68 หมู่ 13 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม
2. บริษัท สวิตตา อุตสาหกรรมแก๊ส จำกัด เลขที่ 105/1 หมู่ 10 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม
- ผลการตรวจสอบโรงบรรจุก๊าซและสุ่มตรวจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง พบว่าตรวจสอบโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม 2 แห่ง(เวิลด์แก๊ส และ สยามแก๊ส) พบว่า ทั้งหมดมีการบรรจุน้ำแก๊สได้น้ำหนักตามเกณฑ์มาตรฐานของการชั่งตวงวัด
3. สถานีบริการน้ำมัน PT ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม
4. สถานีบริการน้ำมัน PT ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม
- ผลการสุ่มตรวจสอบสถานีบริการน้ำมัน 2 แห่ง( PT ) ผลการตรวจสอบพบว่าทุกสถานีบริการมีปริมาณน้ำมันเต็มลิตรได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของการชั่งตวงวัด
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

16/08/2023

💛 " #ในหลวง" ทรงมีพระเมตตา
ด.ช. ธีธัช ทองเพชร อายุประมาณ 10 ขวบ ซึ่งได้ถวายฎีกาขอพระเมตตาซ่อมแซมบ้าน สร้างความปลาบปลื้มปิติดีใจเป็นอย่างยิ่ง
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 นายโสภณ พรหมแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ช่าง เดินทางไปตรวจความคืบหน้าการซ่อมแซมเปลี่ยนซ่อมหลังคาบ้านให้ใหม่ ที่บ้านเลขที่ 180 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ภายหลัง ด.ช. ธีธัช ทองเพชร อายุ 10 ปี นักเรียน ชั้น ป.4 โรงเรียนบ้านคดศอก ต.ขุนทะเล ซึ่งอาศัยอยู่บ้านเลขที่ดังกล่าวได้เขียนจดหมายถวายฎีกาถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยมีข้อความลงวันที่ 4 เมษายน 2566 ว่า "กระผมชื่อ ด.ช. ธีธัช ทองเพชร อายุ 9 ปี 7 เดือน อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 180 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช มีความจำเป็น เกี่ยวกับบ้านของกระผม บ้านของกระผมปลวกกินไม้ กระผมนอนตอนกลางคืนกลัวไม้จะหล่นใส่หัวของกระผมวันไหน กระผมหารู้ไม่ กระผมเขียนหนังสือขอความช่วยเหลือจากพระองค์ท่าน ร.10 กระผมไม่มีแม่ ซึ่งแม่กระผมเสียชีวิตแล้ว เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ด้วยเนื้องอกในสมอง ตอนนี้กระผมอยู่กับป้า กระผมไม่มีเงินซ่อมแซมบ้าน ขอให้พระองค์ท่านทรงเมตตาเด็กตัวเล็กๆอย่างกระผมด้วย...."
ต่อมาสำนักงานองคมนตรี ได้มีหนังสือลงวันที่ 4 พ.ค. 2566 ถึงผวจ.นครศรีธรรมราช กรณี ด.ช. ธีธัช ทองเพชร อยู่บ้านเลขที่ 180 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาถึง กรณีบ้านพักอาศัยหลังคาบ้าน ที่ทำจากไม้และมีสภาพทรุดโทรมเกรงว่า จะเกิดอันตรายกับครอบครัวของ ด.ช. ธีธัช มีความประสงค์ขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยจึงขอพระมหากรุณาเป็นที่พึ่งดังกล่าว
ล่าสุด จังหวัดนครศรีธรรมราช สั่งการเทศบาลตำบลขุนทะเล ดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วโดยทาง นายโสภณ พรหมแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลขุนทะเล ลงพื้นที่สำรวจ ซ่อมทันที โดยให้เจ้าหน้าที่ช่าง ดำเนินการรื้อหลังคาไม้ทั้งหมดออกแล้วเปลี่ยนเป็นหลังคาเหล็กที่มั่นคงถาวร โดยใช้งบประมาณซ่อมแซมกว่า 6 หมื่นบาท คาดว่าจะเสร็จภายใน 1 อาทิตย์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ ด.ช.ธีธัช ซึ่งอาศัยอยู่กับป้า สร้างความปลาบปลื้มปิติดีใจให้กับ ด.ช.ธีธัช และนางพรทิพย์ อัฐพร อายุ 54 ปี ผู้เป็นป้า ในความเมตตาของ #ในหลวงรัชกาลที่10 ที่ทรงมีเมตตาสั่งซ่อมหลังคาบ้านในครั้งนี้ #ทรงพระเจริญ
Post by Admin Page : บอกเล่าเก้าสิบ๙๑๐

13/08/2023

“สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” มักจะรับสั่งกับพระราชโอรสและพระราชธิดาเสมอว่า ความสุขของแม่จะไม่มีสิ่งใดยิ่งใหญ่ไปกว่าการที่ได้เห็น ลูกๆมีความผูกพันรักใคร่กัน ช่วยเหลือกันและเป็นกำลังสำคัญของพระราชวงศ์ ในการที่จะรับใช้บ้านเมือง เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า “พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ทรงเป็นที่รักของทุกคนในครอบครัวตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ทรงโรแมนติก มีความละเอียดอ่อนกับความรักความอบอุ่นในครอบครัวมาก ขณะเดียวกัน ก็ทรงแสดงออกถึงความรักความผูกพันและความกตัญญูที่มีต่อ “สมเด็จแม่” มาตลอด โดยหลายครั้งปรากฏในรูปแบบของบทพระราชนิพนธ์อันลึกซึ้งกินใจ

🔹“สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ทรงเป็นแม่ผู้ประเสริฐยิ่ง อีกทั้งยังทรงเป็นมิ่งขวัญแรงใจของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ

#ทรงพระเจริญ
#วันแม่แห่งชาติ
#แม่ของแผ่นดิน
#เรารักสถาบันพระมหากษัตริย์

๖. เสริมสร้างให้ตระหนักถึงความมั่นคงแห่งรัฐ : วันที่ ๒ ส.ค. ๖๖, ๑๓๓๐ เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เป็นประธานปิดการประชุมเช...
13/08/2023

๖. เสริมสร้างให้ตระหนักถึงความมั่นคงแห่งรัฐ : วันที่ ๒ ส.ค. ๖๖, ๑๓๓๐ เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เป็นประธานปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนงาน/โครงการ รองรับ (ร่าง) แผนเสริมสร้าง สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๗ เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ย้ำว่าการจัดทำแผนงาน/โครงการ มีความสำคัญที่ทุกหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ต้องมีการวางแผนให้สอดรับกับสถานการณ์ปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันที่มีความซับซ้อน ในรูปแบบการปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ถูกต้อง เหมาะสม ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นการทํางานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ใช้ยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุมพื้นที่ ดูแลชุมชน สร้างความเข้าใจ ร่วมคิด ร่วมทํา ขจัดความขัดแย้ง สร้างความสามัคคี เพื่อให้พี่น้องประชาชนอยู่ร่วมกัน อย่างสันติสุข ภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง โดยให้ความสำคัญในการดำเนินการแก้ไขปัญหา และพัฒนา พื้นที่ จชต. ให้เกิดประสิทธิภาพในภารกิจทุก ๆ ด้าน มุ่งขับเคลื่อนแผนงานด้านความมั่นคง ควบคู่กับการพัฒนา โดยประชาชนเป็นศูนย์กลางการแก้ไขปัญหา

๕. เสริมสร้างให้ตระหนักถึงความร่วมมืออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงฤดูฝน และ...
13/08/2023

๕. เสริมสร้างให้ตระหนักถึงความร่วมมืออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงฤดูฝน และมีมรสุมมาตั้งแต่เดือน มิ.ย. ไปจนถึงเดือน ต.ค. ซึ่งถึงแม้จะเป็นช่วงฤดูฝน
ยังคงมีประชาชนเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเล ขอให้ประชาชนระมัดระวังเมื่อลงเล่นน้ำทะเล ควรตรวจสอบแหล่งน้ำก่อนลงเล่น โดยดูระดับน้ำ ความแรงของคลื่น โดยเฉพาะกระแสน้ำย้อนกลับ (คลื่นทะเลดูด) สามารถสังเกตได้จาก สีของน้ำทะเล “จะมีสีที่ขุ่นขาวกว่าบริเวณอื่น” เนื่องจากกระแสน้ำได้พัดเอาตะกอนใต้น้ำฟุ้งขึ้นมาบริเวณชายหาด ลักษณะคลื่นไม่ปะติดปะต่อกัน เป็นร่องแนวคลื่นขาดหาย และบริเวณปลายกระแสน้ำ มักเป็นรูปคล้ายดอกเห็ด นอกจากนี้ ควรสังเกต “ธง” สัญลักษณ์คำเตือนในการลงเล่นน้ำทะเล คือ ธงแดง ๒ ผืน มีความอันตรายมาก ห้ามลงเล่นน้ำเด็ดขาด ธงแดง ๑ ผืน อันตราย ห้ามลงเล่นน้ำ ธงเหลือง ให้เล่นน้ำด้วยความระมัดระวัง และธงเหลือง - แดง บริเวณนี้มีเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ (Lifeguard สามารถเล่นน้ำได้)

๔. เสริมสร้างให้ตระหนักถึงภัยคุกคามรูปแบบใหม่ : ตำรวจไซเบอร์เตือนภัย เพจปลอม “หลอกลงทุน” แอบอ้างหน่วยงานรัฐ เอกชน องค์กร...
13/08/2023

๔. เสริมสร้างให้ตระหนักถึงภัยคุกคามรูปแบบใหม่ : ตำรวจไซเบอร์เตือนภัย เพจปลอม “หลอกลงทุน” แอบอ้างหน่วยงานรัฐ เอกชน องค์กรรัฐวิสาหกิจ ธนาคาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนบุคคลมีชื่อเสียง เชิญชวนให้ร่วมลงทุน เสนอผลตอบแทนคุ้มค่าเกินจริง อย่าหลงเชื่อโดยง่าย เพราะอาจถูกหลอกลวงจนสูญเสียทรัพย์สินได้ รูปแบบการหลอกลวง ได้แก่ ๑) โพสต์เชิญชวนในสื่อโซเชียล ให้ผลกำไรสูง ๒) อ้างบริษัทที่มีชื่อเสียง สร้างความน่าเชื่อถือ ๓) เมื่อหลงเชื่อจะให้แอดไลน์เพื่อคุยกับ “โค้ช” ด้านการลงทุน โดยอ้างเป็นพนักงานของบริษัทนั้น และ ๔) เมื่อหลงเชื่อโอนเงินลงทุน บริษัทปลอมก็จะหนีและตัดการติดต่อ ทุกช่องทาง วิธีการสังเกต ๑) โฆษณาชวนลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติ ๒) หากบัญชีที่ให้โอนเงินลงทุน เป็น “บัญชีบุคคลธรรมดา” ไม่ใช่ “บัญชีบริษัท” ไม่ควรโอนเงิน และ ๓) ตรวจสอบประวัติของเพจที่ลงโฆษณา ถ้าเคยเปลี่ยนชื่อจากเพจอื่นหรือเพิ่งก่อตั้ง อาจเป็น “เพจปลอม” โทรปรึกษาสอบถาม ๑๔๔๑ หรือ ๐๘ ๑๘๖๖ ๓๐๐๐ แจ้งความออนไลน์ ได้ที่ https://www.thaipoliceonline.com/ หรือ แอดไลน์ แชทบอทกับหมวดขวัญดาว ตลอด ๒๔ ชม.

๓. เสริมสร้างให้ตระหนักถึงความมั่นคงทางสังคม : จากเหตุระเบิดที่โกดังเก็บสินค้าดอกไม้เพลิง ณ บ้านมูโนะ หมู่ที่ ๑ ต.มูโนะ ...
13/08/2023

๓. เสริมสร้างให้ตระหนักถึงความมั่นคงทางสังคม : จากเหตุระเบิดที่โกดังเก็บสินค้าดอกไม้เพลิง ณ บ้านมูโนะ หมู่ที่ ๑ ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จว.น.ธ. สาเหตุมาจากการลักลอบนำดอกไม้เพลิงมาเก็บไว้ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุม ป้องกัน การลักลอบนำดอกไม้เพลิงมาเก็บ ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ กระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้อำเภอ ๘๗๘ อำเภอ ในทุกจังหวัดดำเนินการตรวจสอบ ผู้รับใบอนุญาตให้ทำ สั่ง นำเข้า หรือค้าดอกไม้เพลิง อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่า จะไม่มีเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นอีก รวมทั้งเป็นการป้องปรามการกระทำผิดกฎหมายอื่น ๆ หากผู้ใด “พบเบาะแส/สถานที่ต้องสงสัย” ที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเก็บพลุ ดอกไม้เพลิง หรือวัตถุอันตราย ในพื้นที่ของชุมชน ที่อาจก่อให้เกิดระเบิด หรืออาจไม่มีใบอนุญาตประกอบการ ขอให้แจ้งข้อมูลที่ทำการปกครองจังหวัด ที่ทำการปกครองอำเภอ นายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ โทร. สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม ๑๕๖๗ ตลอด ๒๔ ชม.

๒. เสริมสร้างให้ตระหนักถึงการสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ : เมื่อวันที่ ๓ ส.ค. ๖๖, ๐๙๓๐ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่...
13/08/2023

๒. เสริมสร้างให้ตระหนักถึงการสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ : เมื่อวันที่ ๓ ส.ค. ๖๖, ๐๙๓๐ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านดูซงตาวา ต.บือมัง อ.รามัน จว.ย.ล. ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร้อย.ทพ. ๔๑๐๗ กรม ทพ. ๔๑ ร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้นำศาสนา กลุ่มเยาวชน บัณฑิตอาสา กลุ่มสตรี และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม “อาซูรอสัมพันธ์ บ้านดูซงตาวา ประจำปี ๒๕๖๖” ในห้วงเดือนมุฮัรรอม เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น และเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคี โดยการทำขนมกวนอาซูรอ เป็นการเสริมสร้างสังคมแห่งความร่วมมือการแบ่งปันและความใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งใช้มิติของวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ร่วมเรียนรู้อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการทำขนมอาซูรอ ที่มีคุณค่าทางสารอาหาร เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างความรักความสามัคคีของพี่น้องประชาชนภายในชุมชน ให้อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์มีชุมชนที่เข้มแข็ง รวมไปถึงเป็นการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี และมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม.....

๑. เสริมสร้างให้ตระหนักถึงความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ    ๑.๑ สํานักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็...
13/08/2023

๑. เสริมสร้างให้ตระหนักถึงความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
๑.๑ สํานักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ ส.ค. ๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ ส.ค. ๖๖
๑.๒ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ ส.ค. ๖๖ ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. พร้อมประดับผ้าระบายสีฟ้าและผ้าระบายสีขาวตามหน่วยงาน อาคาร บ้านเรือน ตลอดเดือน ส.ค. ๖๖
๑.๓ สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ ส.ค. ๖๖ ผ่านแอปพลิเคชัน “สมาธิเสบียงบุญ” บันทึกเวลาการทำสมาธิเจริญจิตตภาวนา ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๒ ส.ค. ๖๖, ๐๘๐๐ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App store

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชิ...
12/08/2023

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
----------------------------------------
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. พ.อ.พงษ์สวัสดิ์ ภาชนะทิพย์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ฐ.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.(หญิง)กัญญา เกษร หัวหน้า กลุ่มงานกิจการมวลชล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.น.ฐ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม(บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชการที่ 5) ต.ถนนขาด อ.เมือง จ.นครปฐม
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ที่อยู่

Nakhon Pathom
73000

เบอร์โทรศัพท์

+6634340359

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กอ.รมน.จังหวัดนครปฐมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กอ.รมน.จังหวัดนครปฐม:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Pathom

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

(ขออนุญาตแอดมินเพื่อประชาสัมพันธ์
โรงแรมด้วยน่ะครับ) เผื่อมีพี่น้องเราลงมาทำธุระที่กรุงเทพฯหาที่พักราคาไม่แพงครับ
ขอขอบคุณครับผม

❤️เข้ามาเที่ยวกรุงเทพฯ อยากหาที่พักผ่อนแบบเป็นส่วนตัว สำหรับคุณและครอบครัว ราคาโดนใจสบายกระเป๋า เริ่มต้นเพียง 899 บาท เราขอแนะนำโรงแรมที่ดีที่สุดสำหรับผู้เดินทาง
โซนถนนพัฒนาการ ซอย65
☎️ โทรจองด่วน : 02-722-1235-44 ❤️ ( เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ) ❤️
https://youtu.be/dcX9Vsn3UiA

กระทู้วันนี้ ที่นครปฐม ถนน ผิวจราจร บาทวิถี มีไว้ทำอะไร?...

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%C316/%C316-20-2535-001.htm

พระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง...
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
เรีบนเจ้าหน้าที่
อยากให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหน่อยครับ
วันนี้ผมอยู่บ้าน แถวซอยโรงธูป ได้มีพระสงฆ์มาเรียกหน้าบ้าน แล้วยืนซองบอกว่าให้ช่วยทำบุญ ถ้าผมจำไม่ผิดก่อนหน้านี้เคยทำลักษณะอย่างนี้มาแล้วรอบหนึ่ง ผมเลยลอง Search หาใน อินเทอร์เน็ต วัดนี้เคยมีข่าวไม่ดีอยู่ เลยอยากให้ท่านลองตัวสอบหน่อย
ขออนุญาตแชร์ค่ะ
ที่วัดห้วยจระเข้มีเปิดหวยฮานอยและเปิดเวบพนันบอลและเปิดพนันมวยที่กุฏิพระเดี่ยวตรวจสอบหน่อย
(คลิป)https://youtu.be/QSEaX-sTeWg

แบบนี้ใช้แรงงานเด็กไหม๊ ค้ามนุษย์ไหม๊ ซื้อ ขาย สลากกับผู้อายุต่ำกว่า 20ปีไหม๊ หน้าพระร่วง พระปฐมเจดีย์ 24 ธ ค.63...
คณะครูและนักเรียนขอขอบคุณ กอ รมน ที่มามอบอุปกรณ์การเรียน พร้อมทั้งอาหาร และของกินต่างๆ แก่นักเเรียนโรงเรียนบ้านช่องแคบ ขอขอบคุณทุกๆท่านเป็นอย่างยิ่ง
ช่วยมาตรวจฉี่ที่วัดห้วยหน่อยพระเสพยาและขาย
มีต่างด้าวทำงานผิดประเภทในร้านทำผมโลตัสามพรานไม่มีบัตรช่วยตรวจสอบด้วย
ตามที่ จนท.หน่วยงานท่านได้เอาภาพในการปฏิบัติงานตามคำสั่ง จ.นครปฐม(รับคำสั่ง สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี)โดยจากการกั่นแกล้งแจ้งเบาะแสอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้า นาวาอากาศเอก สมชาย ศรีวัฒนตระกูล ซึ่งเป็นผู้อยู่ภาพ อาจเกิดการเข้าใจผิดได้ จึงขอให้ผู้ลงภาพลบภาพโดยด่วน และดำเนินการชี้แจงขอโทษด้วย
ถ้าไม่รีบดำเนินการผมจะดำเนินการทางกฏหมายต่อไป
ค่ายบำบัดเปิดอีกทีเมื่อไหร่คะ
#}