กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครปฐม

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครปฐม ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครปฐม, หน่วยงานราชการ, Nakhon Pathom.
(1)

25/08/2023

🎥โครงการรณรงค์ป้องกันและเสริมสร้างความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดและโรคเอดส์
- 17 สิงหาคม 2566
📍หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)

ประมวลภาพ : โครงการรณรงค์ป้องกันและเสริมสร้างความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดและโรคเอดส์ 17 สิงหาคม 2566 📍หอประชุมโ...
25/08/2023

ประมวลภาพ : โครงการรณรงค์ป้องกันและเสริมสร้างความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดและโรคเอดส์
17 สิงหาคม 2566
📍หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)

เมื่อวาน (วัน​พุธที่ 23 สิงหาคม 2566) นายสุพจน์ ลิ้มศิริวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครปฐม, นางกมลลักษณ์ อนุเอกจิตร หัวหน้าฝ...
24/08/2023

เมื่อวาน (วัน​พุธที่ 23 สิงหาคม 2566) นายสุพจน์ ลิ้มศิริวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครปฐม, นางกมลลักษณ์ อนุเอกจิตร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นักพัฒนาชุมชน​และผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนสิงหาคม 2566 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน

📍ชุมชนรางน้ำเค็ม

เมื่อวาน (วัน​พุธที่ 23 สิงหาคม 2566) นายสุพจน์ ลิ้มศิริวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครปฐม พร้อมด้วย นักพัฒนาชุมชน​และผู้ช่ว...
24/08/2023

เมื่อวาน (วัน​พุธที่ 23 สิงหาคม 2566) นายสุพจน์ ลิ้มศิริวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครปฐม พร้อมด้วย นักพัฒนาชุมชน​และผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนสิงหาคม 2566 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน

📍ชุมชนจตุรัสพัฒนา

เมื่อวาน (วัน​อังคารที่ 22 สิงหาคม 2566) นายสุพจน์ ลิ้มศิริวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครปฐม พร้อมด้วย นักพัฒนาชุมชน​และผู้...
23/08/2023

เมื่อวาน (วัน​อังคารที่ 22 สิงหาคม 2566) นายสุพจน์ ลิ้มศิริวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครปฐม พร้อมด้วย นักพัฒนาชุมชน​และผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนสิงหาคม 2566 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน

📍ชุมชนวัดกลาง

เมื่อวาน (วัน​อังคารที่ 22 สิงหาคม 2566) นายสุพจน์ ลิ้มศิริวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครปฐม พร้อมด้วย นักพัฒนาชุมชน​และผู้...
23/08/2023

เมื่อวาน (วัน​อังคารที่ 22 สิงหาคม 2566) นายสุพจน์ ลิ้มศิริวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครปฐม พร้อมด้วย นักพัฒนาชุมชน​และผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนสิงหาคม 2566 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน

📍ชุมชนเทศา-ทิพากร

วันนี้ (วัน​อังคารที่ 22 สิงหาคม 2566) ​นักพัฒนาชุมชน​ ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนสิงหาคม 2566 เพื่...
22/08/2023

วันนี้ (วัน​อังคารที่ 22 สิงหาคม 2566) ​นักพัฒนาชุมชน​ ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนสิงหาคม 2566 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน

📍ชุมชนคตกฤช

วันนี้ (วัน​จันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566) นางสาวปุณิกา​ พ่วงทรัพย์​ ผู้​อำนวยการ​กอง​สวัส​ดิ​การสังคม​ พร้อมด้วย​นักพัฒนาชุ...
21/08/2023

วันนี้ (วัน​จันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566) นางสาวปุณิกา​ พ่วงทรัพย์​ ผู้​อำนวยการ​กอง​สวัส​ดิ​การสังคม​ พร้อมด้วย​นักพัฒนาชุมชน​ ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนสิงหาคม 2566 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน

📍ชุมชนพุทธรักษา

วันนี้ (วัน​จันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566) นายสรา​ยุทธ​ พลอย​นำ​พล​ สมาชิกสภา​เทศบาล​ เขต​4​ พร้อมด้วย​นักพัฒนาชุมชน​ ลงพื้น...
21/08/2023

วันนี้ (วัน​จันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566) นายสรา​ยุทธ​ พลอย​นำ​พล​ สมาชิกสภา​เทศบาล​ เขต​4​ พร้อมด้วย​นักพัฒนาชุมชน​ ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนสิงหาคม 2566 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน

📍ชุมชนห้วยจรเข้​ -​ ถมทอง

วันนี้ (วัน​จันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566) นักพัฒนาชุมชนและผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเด...
21/08/2023

วันนี้ (วัน​จันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566) นักพัฒนาชุมชนและผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนสิงหาคม 2566 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน

📍ชุมชนสนามจันทร์

วันนี้ (วัน​อาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566) นักพัฒนาชุมชนลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนสิงหาคม 2566 เพื่อร...
20/08/2023

วันนี้ (วัน​อาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566) นักพัฒนาชุมชนลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนสิงหาคม 2566 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน

📍ชุมชนสุขสวัสดิ์

วันนี้ (วัน​อาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566) นักพัฒนาชุมชนลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนสิงหาคม 2566 เพื่อร...
20/08/2023

วันนี้ (วัน​อาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566) นักพัฒนาชุมชนลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนสิงหาคม 2566 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน​ และร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสนามเด็กเล่นชุมชน (ลานมะขามหวาน)​ เนื่องในเดือนเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

📍ชุมชนสระแก้ววิว​ -​ แกรนด์​วิลเลจ

วันนี้ (วัน​อาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566) นักพัฒนาชุมชนลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนสิงหาคม 2566 เพื่อร...
20/08/2023

วันนี้ (วัน​อาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566) นักพัฒนาชุมชนลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนสิงหาคม 2566 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน

📍ชุมชนวัดไร่เกาะต้นสำโรง

วันนี้ (วัน​อาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566) นักพัฒนาชุมชนลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนสิงหาคม 2566 เพื่อร...
20/08/2023

วันนี้ (วัน​อาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566) นักพัฒนาชุมชนลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนสิงหาคม 2566 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน​ และร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ในชุมชน เนื่องในเดือนเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

📍ชุมชนหมู่​ 2​ พระ​ประ​โทน

วันนี้ (วัน​ศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566) นายสุพจน์ ลิ้มศิริวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครปฐม, นางกมลลักษณ์ อนุเอกจิตร หัวหน้าฝ...
18/08/2023

วันนี้ (วัน​ศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566) นายสุพจน์ ลิ้มศิริวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครปฐม, นางกมลลักษณ์ อนุเอกจิตร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักพัฒนาชุมชน​และผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนสิงหาคม 2566 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน

📍ชุมชนซอย 7

วันนี้ (วัน​ศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566) นายสุพจน์ ลิ้มศิริวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครปฐม, นางกมลลักษณ์ อนุเอกจิตร หัวหน้าฝ...
18/08/2023

วันนี้ (วัน​ศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566) นายสุพจน์ ลิ้มศิริวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครปฐม, นางกมลลักษณ์ อนุเอกจิตร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักพัฒนาชุมชน​และผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนสิงหาคม 2566 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน

📍ชุมชนสวนลำไย

วันนี้ (วัน​ศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566) นักพัฒนาชุมชนและผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดื...
18/08/2023

วันนี้ (วัน​ศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566) นักพัฒนาชุมชนและผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนสิงหาคม 2566 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน

📍ชุมชนหมู่บ้านโชติระวี

วันนี้ (วัน​ศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566) นักพัฒนาชุมชนและผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดื...
18/08/2023

วันนี้ (วัน​ศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566) นักพัฒนาชุมชนและผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนสิงหาคม 2566 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน

📍ชุมชนลาดปลาเค้า

วันนี้ (วัน​ศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566) นักพัฒนาชุมชนและผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดื...
18/08/2023

วันนี้ (วัน​ศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566) นักพัฒนาชุมชนและผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนสิงหาคม 2566 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน

📍ชุมชนสามตำบล

วันนี้ (วัน​ศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566) นางกมลลักษณ์​ อนุเอกจิตร​ หัวหน้าฝ่าย​พัฒนา​ชุมชน​ พร้อมด้วย​นักพัฒนาชุมชน ลงพื้นท...
18/08/2023

วันนี้ (วัน​ศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566) นางกมลลักษณ์​ อนุเอกจิตร​ หัวหน้าฝ่าย​พัฒนา​ชุมชน​ พร้อมด้วย​นักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนสิงหาคม 2566 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน

📍ชุมชนบ้านมอญ

วันนี้ (วัน​ศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566) นายสรายุทธ​ พลอยนำพล​ สมาชิกสภา​เทศบาล​ ​เขต​ ​4​ และนางสาวปุณิกา​ พ่วงทรัพย์​ ผู้...
18/08/2023

วันนี้ (วัน​ศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566) นายสรายุทธ​ พลอยนำพล​ สมาชิกสภา​เทศบาล​ ​เขต​ ​4​ และนางสาวปุณิกา​ พ่วงทรัพย์​ ผู้​อำนวยการ​กอง​สวัส​ดิ​การสังคม​ พร้อมด้วย​นักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนสิงหาคม 2566 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน

📍ชุมชนบ้านสวนหมาก

วันนี้ (วัน​พฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566) นักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนสิงหาคม 2566 เพื่...
17/08/2023

วันนี้ (วัน​พฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566) นักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนสิงหาคม 2566 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน

📍ชุมชนข้างชุมสายโทรศัพท์

วันนี้ (วัน​พฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566) นักพัฒนาชุมชน​และผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประ...
17/08/2023

วันนี้ (วัน​พฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566) นักพัฒนาชุมชน​และผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนสิงหาคม 2566 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน

📍ชุมชนหมู่บ้านชุมชนนครปฐม

วันนี้ (วัน​พฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566) นายสุพจน์ ลิ้มศิริวัฒน์ และ นายวุฒา แสงเพลิง สมาชิกสภาเทศบาลนครนครปฐม, นางกมลลั...
17/08/2023

วันนี้ (วัน​พฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566) นายสุพจน์ ลิ้มศิริวัฒน์ และ นายวุฒา แสงเพลิง สมาชิกสภาเทศบาลนครนครปฐม, นางกมลลักษณ์ อนุเอกจิตร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักพัฒนาชุมชน​และผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนสิงหาคม 2566 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน

📍ชุมชนบ้านนาขุม

วันนี้ (วัน​พฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566) นายสุพจน์ ลิ้มศิริวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครปฐม, นางกมลลักษณ์ อนุเอกจิตร หัวหน...
17/08/2023

วันนี้ (วัน​พฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566) นายสุพจน์ ลิ้มศิริวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครปฐม, นางกมลลักษณ์ อนุเอกจิตร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักพัฒนาชุมชน​และผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนสิงหาคม 2566 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน

📍ชุมชนหมู่บ้านประปานคร

วันนี้ (วัน​พุธที่ 16 สิงหาคม 2566) นางสาวทศนาถ อุนทริจันทร์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครปฐม, นางสาวปุณิกา พ่วงทรัพย์ ผอ....
16/08/2023

วันนี้ (วัน​พุธที่ 16 สิงหาคม 2566) นางสาวทศนาถ อุนทริจันทร์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครปฐม, นางสาวปุณิกา พ่วงทรัพย์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยนักพัฒนาชุมชน​และผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนสิงหาคม 2566 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน

📍ชุมชนจันทรคามพิทักษ์

วันนี้ (วัน​พุธที่ 16 สิงหาคม 2566) นางกมลลักษณ์ อนุเอกจิตร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยนักพัฒนาชุมชน​และผู้ช่วยนักพัฒ...
16/08/2023

วันนี้ (วัน​พุธที่ 16 สิงหาคม 2566) นางกมลลักษณ์ อนุเอกจิตร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยนักพัฒนาชุมชน​และผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนสิงหาคม 2566 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน

📍ชุมชนศาลเจ้าแม่ต้นแจงซอย 6

วันนี้ (วัน​พุธที่ 16 สิงหาคม 2566) นักพัฒนาชุมชน​ ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนสิงหาคม 2566 เพื่อรับ...
16/08/2023

วันนี้ (วัน​พุธที่ 16 สิงหาคม 2566) นักพัฒนาชุมชน​ ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนสิงหาคม 2566 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน

📍ชุมชนตั้งศรี

วันนี้ (วัน​อังคารที่ 15 สิงหาคม 2566) นักพัฒนาชุมชน​และผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำ...
15/08/2023

วันนี้ (วัน​อังคารที่ 15 สิงหาคม 2566) นักพัฒนาชุมชน​และผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนสิงหาคม 2566 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน

📍ชุมชนทางเข้าโรงเรียนสิรินธร

วันนี้ (วัน​อังคารที่ 15 สิงหาคม 2566) นายสุพจน์ ลิ้มศิริวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครปฐม พร้อมด้วยนักพัฒนาชุมชน​และผู้ช่ว...
15/08/2023

วันนี้ (วัน​อังคารที่ 15 สิงหาคม 2566) นายสุพจน์ ลิ้มศิริวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครปฐม พร้อมด้วยนักพัฒนาชุมชน​และผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนสิงหาคม 2566 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน

📍ชุมชนทางหลวง

วันนี้ (วัน​อังคารที่ 15 สิงหาคม 2566) นักพัฒนาชุมชน​และผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำ...
15/08/2023

วันนี้ (วัน​อังคารที่ 15 สิงหาคม 2566) นักพัฒนาชุมชน​และผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนสิงหาคม 2566 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน

📍ชุมชนบ้านลำพยา

วันนี้ (วัน​อังคารที่ 15 สิงหาคม 2566) นักพัฒนาชุมชน​ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนสิงหาคม 2566 เพื่อร...
15/08/2023

วันนี้ (วัน​อังคารที่ 15 สิงหาคม 2566) นักพัฒนาชุมชน​ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนสิงหาคม 2566 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน

📍ชุมชนซอยอยู่คง

เมื่อวาน (วัน​อาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2566) นักพัฒนาชุมชน​ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนสิงหาคม 2566 เพื...
14/08/2023

เมื่อวาน (วัน​อาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2566) นักพัฒนาชุมชน​ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนสิงหาคม 2566 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน

📍ชุมชนหลังโรงเรียนเทศบาล 3

12/08/2023

🎥วิดีทัศน์ :โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาลนครนครปฐม 👨‍👩‍👧‍👦
- วันศุกร์ที่ 11 ส.ค. 66
📍หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 4

ประมวลภาพโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาลนครนครปฐม 👨‍👩‍👧‍👦วันศุกร์ที่ 11 ส.ค. 66📍หอประชุมโรงเรียนเท...
12/08/2023

ประมวลภาพโครงการเพิ่มศักยภาพ
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาลนครนครปฐม 👨‍👩‍👧‍👦
วันศุกร์ที่ 11 ส.ค. 66
📍หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 4

12/08/2023

🎥วิดีทัศน์ : โครงการสร้างเสริมสุขภาพใจผู้สูงวัยเป็นสุข👴🏻👵🏻❤️
วันพฤหัสบดีที่ 10 ส.ค. 66
📍ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนทวารวดี

เมื่อวาน (วัน​ศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566) นายสุพจน์ ลิ้มศิริวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครปฐม พร้อมด้วยนักพัฒนาชุมชน​และผู้ช่...
12/08/2023

เมื่อวาน (วัน​ศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566) นายสุพจน์ ลิ้มศิริวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครปฐม พร้อมด้วยนักพัฒนาชุมชน​และผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนสิงหาคม 2566 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน

📍ชุมชนศาลเจ้าม้าดำ

ประมวลภาพกิจกรรม :โครงการสร้างเสริมสุขภาพใจ👴🏻👵🏻ผู้สูงวัยเป็นสุข❤️วันพฤหัสบดีที่ 10 ส.ค. 66📍ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนทวา...
11/08/2023

ประมวลภาพกิจกรรม :โครงการสร้างเสริมสุขภาพใจ
👴🏻👵🏻ผู้สูงวัยเป็นสุข❤️
วันพฤหัสบดีที่ 10 ส.ค. 66
📍ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนทวารวดี

วันนี้ (วัน​ศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566) นักพัฒนาชุมชน​และผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเด...
11/08/2023

วันนี้ (วัน​ศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566) นักพัฒนาชุมชน​และผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนสิงหาคม 2566 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน

📍ชุมชนราชมรรคานอก

เมื่อวาน (วัน​พฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566) นักพัฒนาชุมชน​และผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนปร...
11/08/2023

เมื่อวาน (วัน​พฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566) นักพัฒนาชุมชน​และผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนสิงหาคม 2566 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน

📍ชุมชนทหารบก

ที่อยู่

Nakhon Pathom
73000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6634966440

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครปฐมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Pathom

แสดงผลทั้งหมด
#}