อบต.ห้วยหมอนทอง

อบต.ห้วยหมอนทอง ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก อบต.ห้วยหมอนทอง, อำเภอกำแพงแสน, Nakhon Pathom.

เปิดเหมือนปกติ

ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  "สารคดีวิทยุต้นแบบประชาสัมพันธ์การ...
30/10/2020
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง : Office of The Election Commission of Thailand

ประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น "สารคดีวิทยุต้นแบบประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
สามารถเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ link website : www.ect.go.th หัวข้อ "สื่อประชาสัมพันธ์/สื่อต้นแบบประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น" หรือ link ด้านล่างนี้
https://www.ect.go.th/ect_th/news_all.php?cid=196&filename=

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง | ผู้เข้าชมเว็บไซต์ :

7 ตุลาคม 63คณะทีมงานสาธารณสุข อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ของ อบต.และ ชาวตำบลห้วยหมอนทอง ลงดำเนินการควบคุมการแพ...
07/10/2020

7 ตุลาคม 63
คณะทีมงานสาธารณสุข อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ของ อบต.และ ชาวตำบลห้วยหมอนทอง ลงดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ในบริเวณบ้านที่เกิดเคยผู้ป่วยไข้เลือดออก
ขอขอบคุณทุกท่านค่ะ

เมื่อได้รับแจ้งเคส ว่ามี ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก เกิดขึ้นในพื้นที่💦ทางทีมงาน ควบคุมโรค ป้องกันโรค ได้ลงพื้นที่เพื่อดำเนินก...
20/09/2020

เมื่อได้รับแจ้งเคส ว่ามี ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก เกิดขึ้นในพื้นที่💦
ทางทีมงาน ควบคุมโรค ป้องกันโรค ได้ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตามแนวทางทันที
🙏ขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเพื่อดูแลด้วยนะคะ
หมู่ 7 และหมู่9

📣📣 ครม. อนุมัติวันลา ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ กระตุ้นท่องเที่ยว ใช้สิทธิ ”เราเที่ยวด้วยกัน” โดยไม่ถือเป็นวันลา👍👍 ครม. เห็นช...
17/09/2020

📣📣 ครม. อนุมัติวันลา ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ กระตุ้นท่องเที่ยว ใช้สิทธิ ”เราเที่ยวด้วยกัน” โดยไม่ถือเป็นวันลา

👍👍 ครม. เห็นชอบมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว ของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา โดยเป็นการปรับปรุงรายละเอียดมาตรการ "เราเที่ยวด้วยกัน" ช่วงระยะเวลาเดือน ก.ค.-ต.ค. รวมเวลา 4 เดือน

🔴 โดยเป็นการอนุญาตให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และรัฐวิสาหกิจ ให้สิทธิ์ลาพักร้อนเพิ่มได้อีก 2 วัน 👉โดยไม่ถือเป็นวันลา กลุ่มดังกล่าวลงทะเบียนแล้ว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววันธรรมดาเพื่อความถี่ในการพักค้างในกลุ่มที่มีศักยภาพและที่มีกำลังซื้อ
.
#nnt #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ช่วงนี้ ไข้เลือดออก ระบาด ระมัดระวัง อย่าให้ยุงกัด กันนะคะด้วยความห่วงใยขอบคุณทีมงานที่ออกพ่นหมอกควันและใส่ทรายอะเบท เพื...
14/09/2020

ช่วงนี้ ไข้เลือดออก ระบาด ระมัดระวัง อย่าให้ยุงกัด กันนะคะ
ด้วยความห่วงใย
ขอบคุณทีมงานที่ออกพ่นหมอกควันและใส่ทรายอะเบท เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่องเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือนกันยายน
11/09/2020

ประกาศ
ประชาสัมพันธ์ เรื่องเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือนกันยายน

ประกาศ เรื่อง เบี้ยผู้สูงอายุ และ เบี้ยคนพิการ #ออกช้ากว่ากำหนดด้วยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือนก...
09/09/2020

ประกาศ เรื่อง เบี้ยผู้สูงอายุ และ เบี้ยคนพิการ #ออกช้ากว่ากำหนด

ด้วยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือนกันยายน 2563

#กรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินและโอนเข้าบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ภายในกำหนดเวลาภายในวันที่ 10 กันยายน 2563

#เนื่องจากติดขัดขั้นตอน #เรื่องการจัดสรรงบประมาณ ไป-กลับ ระหว่างกรมบัญชีกลาง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อย่างไรก็ตามทั้งสองหน่วยงานอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขและเร่งรัดเวลาในการจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนผู้มีสิทธิโดยเร็ว

หากผลประการใดจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไปค่ะ

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

ประชาสัมพันธ์ กองคลัง เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทองดำเนินการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแต่ยังไม่แล้วเส...
28/08/2020

ประชาสัมพันธ์ กองคลัง เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทองดำเนินการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแต่ยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากปริมาณงานมีจำนวนมากและการปฏิบัติงานได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) ตลอดทั้งมีพระราชฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท จำเป็นต้องมีการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
จึงขอประกาศแจ้งการขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

20/07/2020

วันนี้ 20 กรกฎาคม 2563 กรมบัญชีกลางได้โอนเงินช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิ์ หรือผู้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ์ จำนวน 3,000 บาท(จ่ายครั้งเดียว) เรียบร้อยแล้วคะ ได้แก่
1. ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2. คนพิการที่บัตรประจำตัวคนพิการ
3. เด็กแรกเกิด(ที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท งวดเดือนพฤษภาคม 2563)
โดยกลุ่มที่ 1 และ 2 จะต้องไม่ได้รับเงินดังต่อไปนี้
1. เงินเยียวยาคนไทยไม่ทิ้งกัน
2. เงินเยียวยาเกษตร
3. เงินเยียวยาประกันสังคม
4. เงินเยียวยาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(ซึ่งโอนผ่านบัตรช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2563)

ทั้งผู้สูงอายุ คนพิการ และเด็กแรกเกิด มีสิทธิได้เพียง 1 สิทธิเท่านั้น

และต้องเป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่ ณ วันที่ 31 พ.ค. 2563

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิได้รับเงิน คือผู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจาก พม. แล้ว

เชิญเที่ยวชม ชิม แชะ ฟรีณ ไร่กำแพงแสน มีอินทผาลัมสด พันธุ์บาฮี เข้าฟรี ชมฟรี ชิมฟรี ถ่ายรูปสวยๆ
18/07/2020

เชิญเที่ยวชม ชิม แชะ ฟรี
ณ ไร่กำแพงแสน มีอินทผาลัมสด พันธุ์บาฮี
เข้าฟรี ชมฟรี ชิมฟรี ถ่ายรูปสวยๆ

ร่วมด้วย ช่วยกัน โควิด19 เราต้องรอด
27/04/2020

ร่วมด้วย ช่วยกัน โควิด19 เราต้องรอด

ประชาสัมพันธ์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทองด้วยความห่วงใย จาก ท่านนายก วัชร ไม้ชัยมงคล  นายกอบต. ได้สั่งทำหน้ากากอ...
02/04/2020

ประชาสัมพันธ์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง
ด้วยความห่วงใย จาก ท่านนายก วัชร ไม้ชัยมงคล นายกอบต. ได้สั่งทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพิ่มขึ้น เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในตำบล ให้ทั่วถึงทุกคน คนละ 2 ชิ้น เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID19) เมื่อได้รับควรซักก่อนใช้ และ ควรซักทุกครั้งหลังใช้
#กินร้อน #ช้อนกลาง #ล้างมือ #สวมหน้ากากอนามัย
ด้วยความปรารถนาดีจาก อบต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่12/2563
01/04/2020

ประกาศจังหวัดนครปฐม
ฉบับที่12/2563

30/03/2020
30/03/2020
30/03/2020
ขอเชิญผู้ได้รับผลกระทบลงข้อมูลด้วยตัวท่านเอง ลิงค์นี้สำหรับในอำเภอกำแพงแสนเท่านั้นนะคะhttps://docs.google.com/forms/d/e/...
28/03/2020
แบบสรุปการสำรวจข้อมูลพนักงานและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศปิดสถานบริการและส

ขอเชิญผู้ได้รับผลกระทบลงข้อมูลด้วยตัวท่านเอง
ลิงค์นี้
สำหรับในอำเภอกำแพงแสนเท่านั้นนะคะ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeViPmYl-jxexWjOYwYEdqmnvukmJT4v82WSaXhjvw7Y9xGTg/viewform

ตอบในส่วนที่ท่านได้รับผลกระทบเท่านั้น (ไม่เกี่ยวข้องกดต่อถัดไปเรื่อยๆ)

แนะนำให้ Add LINE นี้ไว้เวลาออกไปไหนก็ check in ไว้ จะรู้ Time Line ตัวเองว่าแต่ละวันไปไหนบ้างเพราะหากเรามีอาการแล้วไปหา...
28/03/2020

แนะนำให้ Add LINE นี้ไว้
เวลาออกไปไหนก็ check in ไว้ จะรู้ Time Line ตัวเองว่าแต่ละวันไปไหนบ้างเพราะหากเรามีอาการแล้วไปหาหมอ ก็ยื่นโทรศัพท์ให้เลยช่วย ๆ กัน อยากให้มันจบเร็ว ๆ ก็อยู่บ้านกันนะคะ

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม  เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และงดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก 👉(ประกาศให้ขยายเวลาปิ...
27/03/2020

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม

เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และงดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก

👉(ประกาศให้ขยายเวลาปิดเพิ่มเติมจนถึง 30 เมษายน 2563)

แจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ขั้นตอนการขอรับเงินคืน จากการไฟฟ้า
27/03/2020

ขั้นตอนการขอรับเงินคืน จากการไฟฟ้า

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทองเรื่อง มาตรการป้องกันโควิด
26/03/2020

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง
เรื่อง มาตรการป้องกันโควิด

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทองเรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริห...
29/01/2020

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง

วันที่ 11 มกราคม 2563 นำโดย ท่านนายกวัชร ไม้ชัยมงคล คณะผู้บริหาร ผู้นำทุกท่าน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ...
11/01/2020

วันที่ 11 มกราคม 2563 นำโดย ท่านนายกวัชร ไม้ชัยมงคล คณะผู้บริหาร ผู้นำทุกท่าน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ภายในงานมีกิจกรรมการเล่นเกมส์ จับของขวัญ ของรางวัล มีอาหารจัดเลี้ยง โดยได้รับความอนุเคราะห์จากหลายฝ่ายที่ให้การสนับสนุน ทางคณะดำเนินกิจกรรม ขอกราบขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
หากมีข้อผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยมา ณ โอกาสนี้

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.00-15.00น. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “สุขภาพดีเคลื่อนที่สู่ชุมชน” โครงการท่อส่...
06/11/2019

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.00-15.00น.
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “สุขภาพดีเคลื่อนที่สู่ชุมชน” โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก จากสถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติ ราชบุรี-วังน้อย ที่ 6(RA6) ไปยังจังหวัดราชบุรี
โดยมีกิจกรรม ตรวจสุขภาพ บริการตัดผม นวดคอบ่าไหล่ กิจกรรมวาดภาพระบายสี และกิจกรรมสันทนาการบนเวที ณ อาคารลานกีฬาเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง

วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ นายอำเภอกำแพงแสน กำหนดให้มีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทั...
25/10/2019

วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ นายอำเภอกำแพงแสน กำหนดให้มีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนหลังค่ายลูกเสือกำแพงแสน

วันที่ 12 มกราคม 2562 นายวัชร ไม้ชัยมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริ...
12/01/2019

วันที่ 12 มกราคม 2562 นายวัชร ไม้ชัยมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง ขอขอบคุณ ผู้ที่ร่วมสนับสนุนรถจักรยาน ของขวัญ ของรางวัล รวมถึงอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อมอบให้เด็กๆที่มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง

(ข่าวประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ แ...
26/10/2018

(ข่าวประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ และเดือนมกราคม ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครอบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป นับจนถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ (เกิดก่อนวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๐๓) ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
๒. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ และเดือนมกราคม ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน ๒๕๖๒ ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
๑. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
๒. ทะเบียนบบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารธกส. สาขากำแพงแสน ในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ (สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ)
หากไม่เข้าใจ โทรสอบถามได้คะ 034971063 ยินดีให้บริการทุกท่านคะ

วัดกำแพงแสน จ.นครปฐม
21/05/2018

วัดกำแพงแสน จ.นครปฐม

ขอเชิญ
เวียนเทียนเพื่อเป็นพุทธบูชา
เนื่อด้วยวันมาฆบูชา
เป็นวันที่พระสงฆ์มาประชุมพร้อมกันโดยที่มิได้นัดหมาย #เริ่มเวียนเทียนเวลา 20:30น.

วัดกำแพงแสน จ.นครปฐม
21/05/2018

วัดกำแพงแสน จ.นครปฐม

ขอเชิญ
เวียนเทียนเพื่อเป็นพุทธบูชา
เนื่อด้วยวันมาฆบูชา
เป็นวันที่พระสงฆ์มาประชุมพร้อมกันโดยที่มิได้นัดหมาย #เริ่มเวียนเทียนเวลา 20:30น.

วัดกำแพงแสน จ.นครปฐม
21/05/2018

วัดกำแพงแสน จ.นครปฐม

🔱ขอเชิญร่วมงานประจำปีปิดทอง🔱

พระสมัยทวารวดี หลวงพ่อหว่าง หลวงพ่อทองเกลียว หลวงพ่อสุวัฒน์ เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัด

ในวันที่ ๑๖-๑๗-๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

จึงได้จัดทำบุญอุทิศให้เจ้าอาวาสทุกรูป ในวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมกับเปิดงานประจำปีปิดทอง

ฉะนั้นจึงขอเชิญท่านพุธศาสนิกชน ผู้มีศรัทธาร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ตามกำลังศรัทธา

เริ่มงาน ๑๖-๑๗-๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ทอดผ้าป่าได้ทุกวันภายในงาน เริ่มทอดเวลา
๑๒:๐๐ น. เป็นต้นไป

กำหนดการ
วันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๔)
⏱เวลา ๑๐:๐๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณะศักดิ์ ๑๐ รูป สวดชัยมงคลคาถา
⏱เวลา ๑๑:๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ๑๐๙ รูป

ณ วัดกำแพงแสน
ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม

⚜️ประธานฝ่ายสงฆ์
พระครูใบฎีกา กมล จนฺทโก (เจ้าอาวาสวัดกำแพงแสน) และ คณะสงฆ์วัดกำแพงแสน

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงมาอภิบาลรักษาท่านและครอบครัว ให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ พร้อมบริบูรณ์ด้วยลาภ ยศ สุข สรรเสริญ ปฏิภาณธนสาร สมบัติพิพัฒน์มงคล สมบูรณ์พูลผล จงทุกประการเทอญ🙏🏻

กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ เพชรบุรี
19/02/2016

กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ เพชรบุรี

อบต.ห้วยหมอนทอง
11/01/2016

อบต.ห้วยหมอนทอง

กิจกรรมบดน้ำพริกของกลุ่มบดน้ำพริก ม.5 บ้านหนองถากลาน
11/01/2016

กิจกรรมบดน้ำพริกของกลุ่มบดน้ำพริก ม.5 บ้านหนองถากลาน

อบต.ห้วยหมอนทอง's cover photo
09/01/2016

อบต.ห้วยหมอนทอง's cover photo

นายกวัชร ไม้ชัยมงคล จัดส่งความสุขสนุกสนานให้แก่เด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ณ ที่...
09/01/2016

นายกวัชร ไม้ชัยมงคล จัดส่งความสุขสนุกสนานให้แก่เด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง

ที่อยู่

อำเภอกำแพงแสน
Nakhon Pathom
73140

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

034971063

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ อบต.ห้วยหมอนทองผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Nakhon Pathom บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด