สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนคร

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนคร ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนคร, หน่วยงานราชการ, 99/18 หมู่ที่ 6 ถนนศูนย์ราชการ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม, Nakhon Pathom.

เปิดเหมือนปกติ

📣📣📣วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐น.   👉👉👉ดร.สุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมปรึกษาหารือแนวทาง...
18/01/2021

📣📣📣วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐น.
👉👉👉ดร.สุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์กับนางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ณ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ทั้งนี้ ได้รับความกรุณามอบคู่มือการจัดตั้งและบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ และคู่มือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมาเพื่อนำมาปรับใช้ประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
📞เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๔ ๓๔๐ ๓๔๙
📧Email [email protected]
💟เว็ปไซด์ https://www.m-culture.go.th/nakhonpathom/
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011059566064
FB เพจ #สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม👏👏👏

วันที่ 18 มกราคม 2564 ข้อมูล ณ เวลา 07:00 น.สถานการณ์​ โควิด19 จังหวัดนครปฐม​ ระลอกใหม่ ไม่พบผู้ป่วยยืนยัน​ รายใหม่ รวมย...
18/01/2021

วันที่ 18 มกราคม 2564 ข้อมูล ณ เวลา 07:00 น.
สถานการณ์​ โควิด19 จังหวัดนครปฐม​ ระลอกใหม่

ไม่พบผู้ป่วยยืนยัน​ รายใหม่
รวมยอดผู้ป่วยสะสม​ 77 รายเป็น​
คนไทย 75 ราย ต่างชาติ 2 ราย
พักรักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวน 2 ราย
รักษาหาย 75 ราย

ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ต่อเนื่องกัน 10 วัน

*** จังหวัดนครปฐมยังคงทำการค้นหาผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้จำนวนผู้ที่ได้รับการตรวจหาเชื้อรวม 18,878 ราย
***กลุ่มผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อที่มีความเสี่ยงสูงขณะนี้อยู่ภายใต้การควบคุมโรคของจังหวัดแล้ว***

📣📣📣สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่อำเภอพุทธมณฑลเพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย จากนางสาวจงดี เศรษฐอำน...
17/01/2021

📣📣📣สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่อำเภอพุทธมณฑลเพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย จากนางสาวจงดี เศรษฐอำนวย (ป้าแจ๋ว) เพื่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์จากดอกบัว และเกสรดอกบัว ที่นำดอกบัวจากการปลูกโดยไม่ฉีดน้ำยาเคมีนำมาสร้างสรรค์เป็น "ผลิตภัณฑ์สมุนไพรชาใบบัว และชาเกสรดอกบัว" ซึ่งมีสรรพคุณทางยามากมาย อาทิ ลดไขมันในเลือด บำรุงปอด บำรุงหัวใจ ลดเบาหวาน เป็นต้น เพื่อเข้าสู่กระบวนการด้วยการใช้ศาสตร์ 4 DNA โดยได้ลงเก็บรายละเอียดในชุมชนเพื่อนำมาวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ ในการผนวกศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นต้นน้ำ มาพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม โดยการค้นหาอัตลักษณ์ ซึ่งมีรากฐานจากทุนทางวัฒนธรรม โดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านศิลปะร่วมสมัย มาออกแบบสร้างสรรค์เป็นลวดลาย โลโก้ ตราสัญลักษณ์ สีสัน บรรจุภัณฑ์ สินค้าของฝาก ฯลฯ ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากทุนทางวัฒนธรรมดั้งเดิม

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
📞เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๔ ๓๔๐ ๓๔๙
📧Email [email protected]
💟เว็ปไซด์ https://www.m-culture.go.th/nakhonpathom/
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011059566064
FB เพจ #สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม👏👏👏

ขอบพระคุณทุกภาคส่วน รวมทั้งพวกเราชาวนครปฐมที่ร่วมแรงร่วมใจกัน❤️❤️❤️
17/01/2021

ขอบพระคุณทุกภาคส่วน รวมทั้งพวกเราชาวนครปฐมที่ร่วมแรงร่วมใจกัน❤️❤️❤️

จังหวัดนครปฐม📣📣📣วันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔    👉👉👉ดร.สุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เยี่ยมชมแหล่งท่อง...
17/01/2021

จังหวัดนครปฐม
📣📣📣วันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔
👉👉👉ดร.สุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และสนทนากับพระอธิการเอนก คุณวโร เจ้าอาวาสวัดศรีมหาโพธิ์ พระครูนวกิจโสภณ เจ้าอาวาสวัดใหม่สุคนธาราม และพระครูศรีสุตากร เจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ เพื่อนำความรู้ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนในเขตอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ไปส่งเสริมการสร้างคนดี สังคมดี เศรษฐกิจดี เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ดังนี้
๑. วัดศรีมหาโพธิ์ ตำบลศรีมหาโพธิ์ เป็นสถานที่ที่มีความสงบร่มรื่นจากต้นโพธิ์ใหญ่ที่มีจำนวนมากมายภายในวัด มีวิหารซึ่งขึ้นทะเบียนโบราณสถานจากกรมศิลปากร เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อตะโกสี มีวิหารหลวงพ่อแดง อายุมากกว่า ๔๐๐ ปี มีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ มีแหล่งเรียนรู้มรดกภูมิปัญญางานช่างฝีมือ เช่น หอระฆังเก่าลายฉลุไม้ โบสถ์เก่าสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์
๒. วัดใหม่สุคนธาราม ตำบลวัดละมุด มีพระพุทธรูปปางปรินิพาน แกะสลักจากศิลาทรายเขียว มีความยาว ๖ เมตร ๙ นิ้ว ประดิษฐานบนแท่นประทับรูปกลีบบัว ในแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ ประชาชนในชุมชน ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน จัดประเพณีอัฏฐมีบูชา ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในภาคกลาง เป็นประจำทุกปี โดยสืบสานมากว่า ๑๒๘ ปี
๓. วัดกลางบางพระ ตำบลบางพระ มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ รู้จักกันในนาม "หลวงพ่อสมหวัง" ประดิษฐานเพื่อให้ประชาชนกราบไหว้ขอพร และวัดโดยหน่วยบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง เป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด บริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค ยารักษาโรค ตลอดจนทุนทรัพย์ แก่ประชาชนทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด

นอกจากวัดจะเป็นสถานที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนแล้ว วัดยังเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของคนในชุมชน การสงเคราะห์ประชาชน การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามจากรุ่นสู่รุ่น ทำให้ชุมชนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ทำให้ประชาชนเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และด้วยความร่วมมือกันระหว่างบ้าน วัด ราชการ (บวร) ส่งผลให้คนในชุมชนอยู่ดี มีสุข เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
📞เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๔ ๓๔๐ ๓๔๙
📧Email [email protected]
💟เว็ปไซด์ https://www.m-culture.go.th/nakhonpathom/
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011059566064
FB เพจ #สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม👏👏👏

📣📣📣วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔   👉👉👉ดร.สุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เยี่ยมหน่วยรับบริจาคโลหิต ตามที่นา...
16/01/2021

📣📣📣วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔
👉👉👉ดร.สุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เยี่ยมหน่วยรับบริจาคโลหิต ตามที่นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ร่วมกับโรงพยาบาลนครปฐม และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๔ จังหวัดราชบุรี เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ณ ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีผู้ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน ๑๓๓ ยูนิต ดวงตา ๔๙ ราย และอวัยวะ ๔๕ ราย
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
#สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม
#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
📞เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๔ ๓๔๐ ๓๔๙
📧Email [email protected]
💟เว็ปไซด์ https://www.m-culture.go.th/nakhonpathom/
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011059566064
FB เพจ #สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม👏👏👏

📣📣📣 วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น.       👉👉👉ดร.สุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางส...
16/01/2021

📣📣📣 วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น.
👉👉👉ดร.สุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางสาวอรพร คัมภีรศาสตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และข้าราชการในสังกัด ดำเนินการจัดประชุม โดยมีการระดมความรู้ แนวคิด ของปราชญ์ด้านภูมิปัญญาการทอผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง และนักวิชาการเฉพาะด้านภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมไทยพื้นถิ่น นำโดย ดร.อนวัช นกดารา นักวิชาการด้านกลุ่มชาติพันธุ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนายกมนพรรธน์ บ่อแก้ว ปราชญ์ด้านการทอผ้าชาติพันธุ์ลาวครั่ง และภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมประเพณีลาวครั่ง

ในการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิต อัตลักษณ์ของชุมชน กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง เพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ในจังหวัดนครปฐม นำคุณค่ามาผสมผสานในสินค้า และบริการ ต่าง ๆ ในชุมชน พร้อมกับวิเคราะห์ 4 DNA เพื่อนำอัตลักษณ์ของชุมชนไปออกแบบ และนำไปสร้างสรรค์ชิ้นงานผลิตภัณฑ์และบริการ อย่างร่วมสมัยต่อไป อันเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยการนำคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมมาสร้างสินค้าและบริการ นำไปสู่การท่องเที่ยวชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้ project - based Coaching ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) ประจำปี ๒๕๖๔ ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
สืบเนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" โดยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ผ่านการสร้างและพัฒนาสินค้าและบริการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ และทุนทางวัฒนธรรม ผนึกกำลังในทุกภาคส่วนด้วยการทำงาน 3 ประสาน ระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อพัฒนาประเทศให้มั่นคง ประชาชน มั่งคั่งอย่างยั่งยืน
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
📞เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๔ ๓๔๐ ๓๔๙
📧Email [email protected]
💟เว็ปไซด์ https://www.m-culture.go.th/nakhonpathom/
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011059566064
FB เพจ #สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม👏👏👏

ร่วมสนับสนุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
15/01/2021
ร่วมสนับสนุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ร่วมสนับสนุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

WARRIX ( วอริกซ์ )ประเภทสินค้า : หน้ากากผ้ารหัสสินค้า : WS-203MKACL04 หน้ากากผ้า ลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ กรมสมเด็จพระเทพฯ (WS-203MKACL04...

💟💟💟วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔       🥰🥰สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม จัดประชุมรับมอบงานจากนางสาวพิณทุอร จำเล นักวิ...
15/01/2021

💟💟💟วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔
🥰🥰สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม จัดประชุมรับมอบงานจากนางสาวพิณทุอร จำเล นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี โดยมี ดร.สุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ด้วยบรรยากาศอันอบอุ่น
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
📞เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๔ ๓๔๐ ๓๔๙
📧Email [email protected]
💟เว็ปไซด์ https://www.m-culture.go.th/nakhonpathom/
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011059566064
FB เพจ #สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม👏👏👏

📣📣📣วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔    👉👉👉ดร.สุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรั...
15/01/2021

📣📣📣วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔
👉👉👉ดร.สุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพระตำหนัก พระที่นั่ง เรือน อาคารต่างๆ ในพระราชวังสนามจันทร์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมีนายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
📞เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๔ ๓๔๐ ๓๔๙
📧Email [email protected]
💟เว็ปไซด์ https://www.m-culture.go.th/nakhonpathom/
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011059566064
FB เพจ #สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม👏👏👏

กรมการศาสนา
13/01/2021

กรมการศาสนา

📢📢กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบ ✍️
ภาพโปสเตอร์ ภายใต้หัวข้อ
"วันมาฆบูชา" ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๔ 🏆ชิงเงินรางวัล
มูลค่ากว่า ๒๐,๐๐๐ บาท สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่
วันนี้ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 🌷🌷
รายละเอียดการสมัคร
https://www.dra.go.th/th/cmsdetail-11-12-1-7332.html

📣📣📣วันพุธที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔    👉👉👉ดร.สุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมนางสาวอรพร คัมภีรศาสตร์ นัก...
13/01/2021

📣📣📣วันพุธที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔
👉👉👉ดร.สุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมนางสาวอรพร คัมภีรศาสตร์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมโครงการฝึกอบรมการเรียนรู้ “อัตลักษณ์ชุมชนสู้การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ภายใต้ Project-based Coaching ระยะที่ ๑ ผ่านระบบโปรแกรม ZOOM ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
👏👏👏นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมการเรียนรู้ “อัตลักษณ์ชุมชนสู้การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ภายใต้ Project-based Coaching โดยใช้โปรแกรม ZOOM ระยะที่ ๑ โดยมี นางสาว วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวแนะนำโครงการฯ พร้อมด้วย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมการอบรมฯ ผ่านระบบ โปรแกรม ZOOM จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
📞เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๔ ๓๔๐ ๓๔๙
📧Email [email protected]
💟เว็ปไซด์ https://www.m-culture.go.th/nakhonpathom/
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011059566064
FB เพจ #สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม👏👏👏

📣📣📣วันพุธที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔    👉👉👉ดร.สุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมนางสาวอรพร คัมภีรศาสตร์ นัก...
13/01/2021

📣📣📣วันพุธที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔
👉👉👉ดร.สุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมนางสาวอรพร คัมภีรศาสตร์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมประชุมปรึกษาหารือโครงการหลักสูตรออนไลน์ "มหรสพในงานประเพณีของไทย ลำตัดและเพลงพื้นบ้านภาคกลาง" กับคุณแม่ศรีนวล ขำอาจ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน - ลำตัด) ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่ผู้นำเยาวชน ณ แหล่งเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม "ลำตัดและเพลงพื้นบ้านภาคกลาง" พ่อหวังเต๊ะ - แม่ศรีนวล ตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
👏👏👏 ทั้งนี้ถือโอกาสดีวันขึ้นปีใหม่เข้ากราบสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔ คุณแม่ศรีนวล ขำอาจ ศิลปินแห่งชาติ
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
📞เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๔ ๓๔๐ ๓๔๙
📧Email [email protected]
💟เว็ปไซด์ https://www.m-culture.go.th/nakhonpathom/
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011059566064
FB เพจ #สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม👏👏👏

นครปฐมปลอดภัย ร่วมใจใช้ "หมอชนะ"
13/01/2021

นครปฐมปลอดภัย ร่วมใจใช้ "หมอชนะ"

13/01/2021
🌸จังหวัดนครปฐมไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ต่อเนื่องกัน 5 วันแล้วข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 07:00 น.
13/01/2021

🌸จังหวัดนครปฐมไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ต่อเนื่องกัน 5 วันแล้ว
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 07:00 น.

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม
12/01/2021

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 11/2564 เรื่อง ให้บุคคลที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดมารายงานตัว

โดยที่การระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดของโรคออกเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายพื้นที่ และการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ โดยเฉพาะกรณีที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวัน ประกอบกับมีการเดินทางของบุคคลจากเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ยังไม่ปรากฏอาการของโรค เป็นเหตุให้เชื้อแพร่ออกไปในลักษณะที่เป็นกลุ่มก้อน จนส่งผลให้เกิดเป็นการระบาดระลอกใหม่ในวงกว้าง

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 จึงขอให้บุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดระยอง และจังหวัดสมุทรสาคร ที่เข้ามาพักอาศัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน 24 ชั่วโมงเมื่อถึงพื้นที่ เพื่อลงทะเบียนในเอกสาร หรือสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ โดยติดตั้งใช้ระบบแอปพลิเคชั่น "หมอชนะ" ทั้งนี้ ให้วัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน หรือสังเกตอาการต่อเนื่องเป็นเวลา 14 วัน ณ สถานพักอาศัยภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ หากมีไข้หรืออาการผิดปกติเข้าข่ายต้องเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทันที เพื่อดำเนินการต่อไป
หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

📣📣📣วันอังคารที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔    👉👉👉สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดนครปฐ...
12/01/2021

📣📣📣วันอังคารที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔
👉👉👉สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔ เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมสามัคคีมุขมาตย์ (ชั้น ๔ ส่วนต่อขยาย) ศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยมีนายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุม
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
📞เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๔ ๓๔๐ ๓๔๙
📧Email [email protected]
💟เว็ปไซด์ https://www.m-culture.go.th/nakhonpathom/
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011059566064
FB เพจ #สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

📣📣📣จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม         👉👉👉ขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจ เสนอชื่อสตรีทำงานดีเด่น ...
12/01/2021

📣📣📣จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
👉👉👉ขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจ เสนอชื่อสตรีทำงานดีเด่น เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแนวทางการสรรหาสตรีทำงานดีเด่นฯ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อ และแบบคุณสมบัติหลักเกณฑ์ ต่าง ๆ ได้ที่ www.labour.go.th หรือแสกน OR Code ท้ายหนังสือนี้ ทั้งนี้ ขอให้ส่งข้อมูลในรูปแบบเอกสารและแผ่นซีดี ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
📞เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๔ ๓๔๐ ๓๔๙
📧Email [email protected]
💟เว็ปไซด์ https://www.m-culture.go.th/nakhonpathom/
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011059566064
FB เพจ #สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

รู้หรือไม่!...การล้างมือ....ช่วยลดการเสี่ยงติดเชื้อ COVID 19 ได้นะคะ
11/01/2021

รู้หรือไม่!...การล้างมือ....ช่วยลดการเสี่ยงติดเชื้อ COVID 19 ได้นะคะ

📣📣📣วันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔    👉👉👉ดร.สุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมนางสาวอรพร คัมภีรศาสตร์ ...
11/01/2021

📣📣📣วันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔
👉👉👉ดร.สุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมนางสาวอรพร คัมภีรศาสตร์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ นางนภาพรรณ จิตต์กระจ่าง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีเปิดโรงทานช่วยเหลือเยียวยาประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่คณะสงฆ์วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร ร่วมกับจังหวัดนครปฐม จัดตั้งขึ้น ณ บริเวณซุ้มจริยธรรม องค์พระปฐมเจดีย์ โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมเวที รักษาการเจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมทั้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม และส่วนราชการจังหวดนครปฐม
👉👉👉โดยการจัดตั้งโรงทานของวัดพระปฐมเจดีย์ ทางวัดได้จัดทำข้าวกล่องวันละ 500 กล่อง และน้ำดื่ม อีกทั้งยังมีประชาชนนำสิ่งของมาบริจาคเพิ่มเติมอีกในแต่ละวันจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
📞เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๔ ๓๔๐ ๓๔๙
📧Email [email protected]
💟เว็ปไซด์ https://www.m-culture.go.th/nakhonpathom/
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011059566064
FB เพจ #สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

ที่อยู่

99/18 หมู่ที่ 6 ถนนศูนย์ราชการ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม
Nakhon Pathom
73000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

034340349

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Pathom

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ได้รับปิ่นโตแล้วค่า สวย​งาม น่ารัก​มาก​ ขอขอบคุณมากๆ รู้สึกดีต่อใจ​ และมีคุณค่ามากๆค่า ขอขอบคุณ​ สนับสนุน​ และชื่นชม​ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมที่จัดกิจกรรมดีๆ​ และมอบของรางวัล(ที่ต่อไปเด็กรุ่นใหม่ก็คงจะไม่รู้จักแล้วว่านี่คือ​ปิ่นโต)​ ที่ช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ​ ทั้งประหยัด​และปลอดภัย ขอบคุณมากๆนะคะ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอพระราชทานเพลิงศพ/น้ำหลวงอาบศพ/ดินฝังศพ/เครื่องประกอบเกียรติยศ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่>>>
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เตือน การรู้เท่าทันธุรกิจอีสปอร์ต (E-Sports) และ พลเมืองในยุคดิจิทัล