สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม, หน่วยงานราชการ, 99/18 หมู่ที่ 6 ถนนศูนย์ราชการ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม, Nakhon Pathom.

26/08/2023
วันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ศาลาปฏิบัติธรรม ๑๐๑ ปี หลวงพ่อสงัด อุคฺคเสโน วัดบางช้างเหนือ อำเภอสามพราน จังห...
26/08/2023

วันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ศาลาปฏิบัติธรรม ๑๐๑ ปี หลวงพ่อสงัด อุคฺคเสโน วัดบางช้างเหนือ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
นางฐิติรัตน์ เรืองสังข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางสาวอรพร คัมภีรศาสตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบลและเลขานุการ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมีพระพิพัฒน์ศึกษากร เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดบางช้างเหนือ เป็นประธานในที่ประชุม
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
📞เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๔ ๓๔๐ ๓๔๙
📧Email [email protected]
💟เว็ปไซด์ https://nakhonpathom.m-culture.go.th/th
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011059566064
FB เพจ #สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

วันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม      พระบาทสมเด็...
25/08/2023

วันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทาน ปรุงอาหารสุกใหม่ ถูกสุขอนามัย พระราชทานแก่บัณฑิต ผู้ปกครอง ญาติบัณฑิต และประชาชนในพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคกลาง เป็นวันที่ ๑๐
นางฐิติรัตน์ เรืองสังข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมให้รับผิดชอบจัดอาหารพระราชทาน มอบหมายให้นางสาวนุสรา ลี้เปลี่ยน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยข้าราชการ บุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ตำรวจและข้าราชการจิตอาสา ร่วมจัดเตรียมอาหาร และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่เข้ามารับอาหารพระราชทาน ในพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
📞เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๔ ๓๔๐ ๓๔๙
📧Email [email protected]
💟เว็ปไซด์ https://nakhonpathom.m-culture.go.th/th
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011059566064
FB เพจ #สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม      พระบาทสม...
24/08/2023

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทาน ปรุงอาหารสุกใหม่ ถูกสุขอนามัย พระราชทานแก่บัณฑิต ผู้ปกครอง ญาติบัณฑิต และประชาชนในพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคกลาง เป็นวันที่ ๙
นางฐิติรัตน์ เรืองสังข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมให้รับผิดชอบจัดอาหารพระราชทาน พร้อมด้วยนางสาวนุสรา ลี้เปลี่ยน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ข้าราชการ บุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ตำรวจ และข้าราชการจิตอาสา ร่วมจัดเตรียมอาหาร และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่เข้ามารับอาหารพระราชทาน ในพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
📞เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๔ ๓๔๐ ๓๔๙
📧Email [email protected]
💟เว็ปไซด์ https://nakhonpathom.m-culture.go.th/th
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011059566064
FB เพจ #สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม      พลอากาศ...
24/08/2023

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
พลอากาศตรี ธีระ เชียงทอง รองเลขาธิการพระราชวัง พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดเตรียมอาหารพระราชทาน และน้ำดื่ม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่เข้ามารับอาหารพระราชทาน โดยมีนายกองเอก พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นางฐิติรัตน์ เรืองสังข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม นายศราวุฒิ สุวรรณทัพ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม และนางสาวนุสรา ลี้เปลี่ยน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ให้การต้อนรับ พร้อมนำชมจุดเตรียมอาหารพระราชทาน
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
📞เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๔ ๓๔๐ ๓๔๙
📧Email [email protected]
💟เว็ปไซด์ https://nakhonpathom.m-culture.go.th/th
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011059566064
FB เพจ #สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม      พระบาทสมเด็จพ...
23/08/2023

วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทาน ปรุงอาหารสุกใหม่ ถูกสุขอนามัย พระราชทานแก่บัณฑิต ผู้ปกครอง ญาติบัณฑิต และประชาชนในพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคกลาง เป็นวันที่ ๘
นางฐิติรัตน์ เรืองสังข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมให้รับผิดชอบจัดอาหารพระราชทาน มอบหมายให้นางสาวนุสรา ลี้เปลี่ยน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยข้าราชการ บุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม และข้าราชการจิตอาสา ร่วมจัดเตรียมอาหาร และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่เข้ามารับอาหารพระราชทาน ในพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
📞เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๔ ๓๔๐ ๓๔๙
📧Email [email protected]
💟เว็ปไซด์ https://nakhonpathom.m-culture.go.th/th
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011059566064
FB เพจ #สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ...
23/08/2023

วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
นางฐิติรัตน์ เรืองสังข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับประกวดราคาจ้างกิจกรรมเยือนวังเก่า เล่าวันวาน ผ่านสำรับอาหาร ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานเชิงสถาปัตยกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โดยมีนายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีนายประสิทธิ์ ปิ่มบุญ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
📞เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๔ ๓๔๐ ๓๔๙
📧Email [email protected]
💟เว็ปไซด์ https://nakhonpathom.m-culture.go.th/th
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011059566064
FB เพจ #สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

Thailand Cyber Top Talent 2023🏆 มาแล้ว! เริ่มรับสมัครการแข่งขันความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 🏆🎁 ร...
23/08/2023

Thailand Cyber Top Talent 2023
🏆 มาแล้ว! เริ่มรับสมัครการแข่งขันความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 🏆
🎁 รางวัลรวมมูลค่ากว่า 521,000 บาท 🎁
📅 ระยะเวลาสมัครตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม ปี 66 ถึง วันที่ 8 กันยายน ปี 66
👉 การแข่งขันจะแบ่งเป็น 3 ระดับ
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
ระดับประชาชนทั่วไป
🔗 รายละเอียดเพิ่มเติมและการสมัคร คลิกที่ลิงก์นี้ 👉 https://thcybertoptalent.in.th
🟢 สมัครแข่งขันได้ที่ลิงก์นี้ 👉 https://thcybertoptalent.in.th
📌 หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณ ร.อ.นพรัตน์ สุจินดา ที่เบอร์โทรศัพท์ 089-600-6626
เตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีมูลค่ารวมมากกว่า 521,000 บาทและชิงโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนการอบรมจาก TB-CERT พร้อมทั้งมีโอกาสเรียนรู้จาก SOSECURE, Secure-D Center, McAiden, IT Select Lab และ KTB Redteam ด้วย! อย่าพลาดโอกาสนี้ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันที่ลิงก์ด้านบนเลย ⚡️🏆

📣จังหวัดนครปฐมขอประชาสัมพันธ์งานสมัชชาคุณธรรม ครั้งที่ 13ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนเข้าร่วมเป็นอีกหนึ่งแรงขับ...
23/08/2023

📣จังหวัดนครปฐมขอประชาสัมพันธ์งานสมัชชาคุณธรรม ครั้งที่ 13

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนเข้าร่วมเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อน เพื่อต่อยอดผลผลิตแห่งความดี ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13

ภายใต้แนวคิด ‘Moral Touchable’ คุณธรรมสัมผัสได้ สังคมไทยเป็นสุขอย่างยั่งยืน

📣📣ทุกท่านจะได้พบกับ
🔷รับฟังการปาฐกถาพิเศษ คุณธรรม..กับการพัฒนาสังคมไทยที่ยั่งยืน
🔷ผลสำรวจสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทยและทุนชีวิต โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
🔷เวทีนำเสนอผลสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมชุมชน องค์กร เครือข่าย และจังหวัดคุณธรรม
🔷 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภาคีเครือข่าย 6 เครือข่าย
🔷 Moral Talk จากศิลปินดาราผู้สร้างแรงบันดาลใจ
🔷 ชมนิทรรศการองค์ความรู้และนวัตกรรมคุณธรรมที่จับต้องได้กว่า 50 บูธ
🔷 การมอบรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2565 ประเภทสื่อ บุคคล ชุมชน และองค์กร
🔷 การแสดงพลังของภาคีเครือข่ายและส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบายด้านคุณธรรม
🔷 กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมอื่นๆ อีกมากมาย

🕗 ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. – 1 ก.ย. 66

🏫 ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) www.moralcenter.or.th

📧 ลงทะเบียนร่วมงานล่วงหน้า ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ วัดเชิงเลน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม     นางฐิติรัตน์ เรืองสังข์ วัฒนธ...
22/08/2023

วันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ วัดเชิงเลน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
นางฐิติรัตน์ เรืองสังข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางสาวอรพร คัมภีรศาสตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานบูรณปฏิสังขรณ์พระพุทธรูป โบราณสถาน และภูมิทัศน์ วัดเชิงเลน ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีพระมหาสุธี อาสโภ เจ้าอาวาสวัดเชิงเลน พร้อมด้วย นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีว่าที่ร้อยโทอรรถชล ทรัพย์ทวี นายอำเภอสามพราน นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงานฯ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
📞เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๔ ๓๔๐ ๓๔๙
📧Email [email protected]
💟เว็ปไซด์ https://nakhonpathom.m-culture.go.th/th
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011059566064
FB เพจ #สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

วันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม      พระบาทสมเด...
22/08/2023

วันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทาน ปรุงอาหารสุกใหม่ ถูกสุขอนามัย พระราชทานแก่บัณฑิต ผู้ปกครอง ญาติบัณฑิต และประชาชนในพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคกลาง เป็นวันที่ ๗
นางฐิติรัตน์ เรืองสังข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมให้รับผิดชอบจัดอาหารพระราชทาน มอบหมายให้นางสาวนุสรา ลี้เปลี่ยน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยข้าราชการ บุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม และข้าราชการจิตอาสา ร่วมจัดเตรียมอาหาร และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่เข้ามารับอาหารพระราชทาน ในพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
ซึ่งในวันนี้นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดเตรียมอาหารพระราชทาน และน้ำดื่ม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่เข้ามารับอาหารพระราชทาน โดยมีนางสาวนุสรา ลี้เปลี่ยน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ให้การต้อนรับ
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
📞เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๔ ๓๔๐ ๓๔๙
📧Email [email protected]
💟เว็ปไซด์ https://nakhonpathom.m-culture.go.th/th
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011059566064
FB เพจ #สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม      พระบาทสมเด...
21/08/2023

วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทาน ปรุงอาหารสุกใหม่ ถูกสุขอนามัย พระราชทานแก่บัณฑิต ผู้ปกครอง ญาติบัณฑิต และประชาชนในพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคกลาง เป็นวันที่ ๖
นางฐิติรัตน์ เรืองสังข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมให้รับผิดชอบจัดอาหารพระราชทาน พร้อมด้วยนางพัชรี เรือนอินทร์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม นางสาวนุสรา ลี้เปลี่ยน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ข้าราชการจิตอาสา ข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมจัดเตรียมอาหาร และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่เข้ามารับอาหารพระราชทาน ในพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
ซึ่งในวันนี้นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดเตรียมอาหารพระราชทาน และน้ำดื่ม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่เข้ามารับอาหารพระราชทาน โดยมีนางฐิติรัตน์ เรืองสังข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางพัชรี เรือนอินทร์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
📞เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๔ ๓๔๐ ๓๔๙
📧Email [email protected]
💟เว็ปไซด์ https://nakhonpathom.m-culture.go.th/th
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011059566064
FB เพจ #สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องทวารวดี โรงแรมไมด้า แกรนด์นครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม    ...
21/08/2023

วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องทวารวดี โรงแรมไมด้า แกรนด์นครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
นางฐิติรัตน์ เรืองสังข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดโครงการ ๑ เมืองท่องเที่ยว ๑ ประสบการณ์ท้องถิ่น (One Destination , One Local Experience) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว โดยมีนายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งมีนายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล ปลัดจังหวัดนครปฐม นายประสิทธิ์ ปิ่มบุญ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้
ทั้งนี้นางฐิติรัตน์ เรืองสังข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางนภาพรรณ จิตต์กระจ่าง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และนางภาณี ภัทรพิทักษ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
📞เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๔ ๓๔๐ ๓๔๙
📧Email [email protected]
💟เว็ปไซด์ https://nakhonpathom.m-culture.go.th/th
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011059566064
FB เพจ #สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติธรรม ๑๐๑ ปี หลวงพ่อสงัด อุคฺคเสโน วัดบางช้างเหนือ อำ...
20/08/2023

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติธรรม ๑๐๑ ปี หลวงพ่อสงัด อุคฺคเสโน วัดบางช้างเหนือ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วย Soft Power ในมิติทางศาสนา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Facebook LIVE กรมการศาสนา เพื่อถวายความรู้และสร้างการรับรู้แก่ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และผู้บริหารหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา
นางฐิติรัตน์ เรืองสังข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวอรพร คัมภีรศาสตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายศรัญ ลิ้มสกุล นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นางสาวรัฐพร พวงบุปผา นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ และนางสาวอัคริมา ภูถุ พนักงานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เป็นผู้ดำเนินการจัดประชุมในระดับจังหวัด โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ผู้บริหารหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๘ รูป/คน และนักเรียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ร่วมสังเกตการณ์ จำนวน ๒๒ คน รวมทั้งสิ้น ๕๐ รูป/คน กิจกรรมประกอบด้วย
>> ภาคเช้า รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมผ่าน FACEBOOK LIVE กรมการศาสนา
>> ภาคบ่าย ระดมความคิดเห็นจากผู้ร่วมประชุมฯ ตามประเด็นที่กรมการศาสนากำหนด
>> ชมนิทรรศการ ศพอ.ต้นแบบ ตลอดงาน
ในการนี้ พระพิพัฒน์ศึกษากร เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดบางช้างเหนือ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบางช้างเหนือ เมตตามาพบปะให้ข้อคิดในการดำเนินงานขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
📞เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๔ ๓๔๐ ๓๔๙
📧Email [email protected]
💟เว็ปไซด์ https://nakhonpathom.m-culture.go.th/th
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011059566064
FB เพจ #สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม      พระบาทสมเ...
20/08/2023

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทาน ปรุงอาหารสุกใหม่ ถูกสุขอนามัย พระราชทานแก่บัณฑิต ผู้ปกครอง ญาติบัณฑิต และประชาชนในพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคกลาง เป็นวันที่ ๕
นางฐิติรัตน์ เรืองสังข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมให้รับผิดชอบจัดอาหารพระราชทาน ได้มอบหมายให้นางสาวนุสรา ลี้เปลี่ยน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วย ข้าราชการบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม และข้าราชการจิตอาสา ร่วมจัดเตรียมอาหาร และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่เข้ามารับอาหารพระราชทาน ในงานพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
📞เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๔ ๓๔๐ ๓๔๙
📧Email [email protected]
💟เว็ปไซด์ https://nakhonpathom.m-culture.go.th/th
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011059566064
FB เพจ #สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

วันเสาร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม      พระบาทสมเด็...
19/08/2023

วันเสาร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทาน ปรุงอาหารสุกใหม่ ถูกสุขอนามัย พระราชทานแก่บัณฑิต ผู้ปกครอง ญาติบัณฑิต และประชาชนในพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคกลาง เป็นวันที่ ๔
นางฐิติรัตน์ เรืองสังข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมให้รับผิดชอบจัดอาหารพระราชทาน พร้อมด้วยนางสาวนุสรา ลี้เปลี่ยน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ข้าราชการ บุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม และข้าราชการจิตอาสา ร่วมจัดเตรียมอาหาร และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่เข้ามารับอาหารพระราชทาน ในงานพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
📞เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๔ ๓๔๐ ๓๔๙
📧Email [email protected]
💟เว็ปไซด์ https://nakhonpathom.m-culture.go.th/th
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011059566064
FB เพจ #สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

วันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ...
18/08/2023

วันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
นางฐิติรัตน์ เรืองสังข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดงานสังคีตศาลายา ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๕ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ อัตถาผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป กระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีนายพัฒนพงษ์ อรัณยะนาค รองผู้อำนวยการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม นายศรัญ ลิ้มสกุล นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ คณะผู้บริหารวิทยาลัยนาฏศิลป ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
📞เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๔ ๓๔๐ ๓๔๙
📧Email [email protected]
💟เว็ปไซด์ https://nakhonpathom.m-culture.go.th/th
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011059566064
FB เพจ #สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม      พระบาทสมเด็...
18/08/2023

วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทาน ปรุงอาหารสุกใหม่ ถูกสุขอนามัย พระราชทานแก่บัณฑิต ผู้ปกครอง ญาติบัณฑิต และประชาชนในพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคกลาง เป็นวันที่ ๓
นางฐิติรัตน์ เรืองสังข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมให้รับผิดชอบจัดอาหารพระราชทาน ได้มอบหมายให้นางสาวนุสรา ลี้เปลี่ยน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วย ข้าราชการบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม และข้าราชการจิตอาสา ร่วมจัดเตรียมอาหาร และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่เข้ามารับอาหารพระราชทาน ในงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
📞เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๔ ๓๔๐ ๓๔๙
📧Email [email protected]
💟เว็ปไซด์ https://nakhonpathom.m-culture.go.th/th
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011059566064
FB เพจ #สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องนิทรรศการ ๕ ชั้น ๑ อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม     นางฐิติ...
18/08/2023

วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องนิทรรศการ ๕ ชั้น ๑ อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
นางฐิติรัตน์ เรืองสังข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางลินดา ภูถุ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นางสาวพินทุอร จำเล นักวิชาการวัฒนธรรมชำนายการ นางสาวรัฐพร พวงบุปผา นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ร่วมอำนวยความสะดวกคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ในการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์ส่วนกลางและจังหวัด โดยมีนายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
📞เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๔ ๓๔๐ ๓๔๙
📧Email [email protected]
💟เว็ปไซด์ https://nakhonpathom.m-culture.go.th/th
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011059566064
FB เพจ #สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม   ...
18/08/2023

วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม
นางฐิติรัตน์ เรืองสังข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางสาวชนิดา พรหมผลิน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) บนแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยมีนางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดโครง พร้อมด้วยนางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสุภัทร กิจเวช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พันโทหญิง ดร. ธมกร ศุภธนรังสี รองประธานฝ่ายรัฐสัมพันธ์ บริษัท ลาซาด้า จำกัด ประเทศไทย ผู้บริหาร วิทยากร ผู้ประกอบการ เครือข่ายทางวัฒนธรรม และนักวิชาการวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
📞เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๔ ๓๔๐ ๓๔๙
📧Email [email protected]
💟เว็ปไซด์ https://nakhonpathom.m-culture.go.th/th
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011059566064
FB เพจ #สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ ลานวัฒนธรรมสร้างสุข กระทรวงวัฒนธรรม     นางฐิติรัตน์ เรืองสังข์ วัฒนธ...
18/08/2023

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ ลานวัฒนธรรมสร้างสุข กระทรวงวัฒนธรรม
นางฐิติรัตน์ เรืองสังข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม ภายใต้แนวคิด “มหัศจรรย์ประทีปแห่งศรัทธามหาบารมี” โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้นำศาสนาทั้ง ๕ ศาสนา องค์กรเครือข่าย สื่อมวลชน และประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้
มหกรรมศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม ภายใต้แนวคิด “มหัศจรรย์ประทีปแห่งศรัทธามหาบารมี” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศาสนิก โดยใช้มิติทางศาสนา วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม เป็นสิ่งเชื่อมโยงจิตใจของประชาชนให้เป็นหนึ่งเดียว สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข ซึ่งภายในงานประกอบด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของแต่ละศาสนา เช่น การเต้นรำสไตล์อินเดีย ลำตัด รำอวยพร การขับร้องเพลงสรรเสริญเทพเจ้า เพลงอนาซีด ดิเกร์ฮูลู และการขับร้องประสานเสียง เป็นต้น ทั้งยังได้ลิ้มรสอาหารอร่อย เช่น ซาโมซา ปานีปูรี ปาปรี จาดร์ เจเลบี พัฟสติ๊ก โรตี มะตะบะ ชาชัก เนื้อสะเต๊ะโบราณ ขนมอาซูรอ ขนมจีนโบราณ และติ่มซำ เป็นต้น เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของชุมชนศาสนิกสัมพันธ์ เครือข่ายศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา เครือข่ายพระธรรมวิทยากร และชุมชนคุณธรรม กว่า ๑๐๐ ร้าน ซึ่งจะเป็นการเปิดพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าและบริการ อันเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนการนำ Soft Power ในมิติศาสนา สร้างโอกาส สร้างงาน และสร้างรายได้ให้เศรษฐกิจของชุมชนอีกด้วย
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
📞เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๔ ๓๔๐ ๓๔๙
📧Email [email protected]
💟เว็ปไซด์ https://nakhonpathom.m-culture.go.th/th
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011059566064
FB เพจ #สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ    นางฐิติรัตน์ เรืองสังข์ วัฒนธร...
18/08/2023

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
นางฐิติรัตน์ เรืองสังข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้นำศาสนาทั้ง ๕ ศาสนา องค์กรเครือข่าย สื่อมวลชน และประชาชน เข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
📞เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๔ ๓๔๐ ๓๔๙
📧Email [email protected]
💟เว็ปไซด์ https://nakhonpathom.m-culture.go.th/th
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011059566064
FB เพจ #สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม      พระบาทสม...
17/08/2023

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทาน ปรุงอาหารสุกใหม่ ถูกสุขอนามัย พระราชทานแก่บัณฑิต ผู้ปกครอง ญาติบัณฑิต และประชาชนในพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคกลาง เป็นวันที่ ๒
นางฐิติรัตน์ เรืองสังข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมให้รับผิดชอบจัดอาหารพระราชทาน พร้อมด้วยนางพัชรี เรือนอินทร์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม นางสาวนุสรา ลี้เปลี่ยน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ข้าราชการจิตอาสา ข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมจัดเตรียมอาหาร และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่เข้ามารับอาหารพระราชทาน ในงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
📞เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๔ ๓๔๐ ๓๔๙
📧Email [email protected]
💟เว็ปไซด์ https://nakhonpathom.m-culture.go.th/th
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011059566064
FB เพจ #สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

📗E-BOOK รายงานผลการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมพลังบวรในมิติศาสนาที่โดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของวัดบางช้างเหนือ อำเภอส...
17/08/2023

📗E-BOOK รายงานผลการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมพลังบวรในมิติศาสนาที่โดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของวัดบางช้างเหนือ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

สามารถเข้าอ่านได้ที่ https://anyflip.com/sgjbt/fcba/

📘 E-BOOK รายงานผลการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมพลังบวรในมิติศาสนาที่โดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของวัดสำโรง อำเภอนครชัยศ...
17/08/2023

📘 E-BOOK รายงานผลการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมพลังบวรในมิติศาสนาที่โดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

สามารถเข้าอ่านได้ที่ https://anyflip.com/sgjbt/qqnp/

📙 E-BOOK ผลงานการประกวดวาดภาพ หัวข้อ "ความรักของแม่"กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบ...
17/08/2023

📙 E-BOOK ผลงานการประกวดวาดภาพ หัวข้อ "ความรักของแม่"
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

สามารถเข้าชมได้ที่ https://anyflip.com/phhng/hhcf/

จังหวัดนครปฐมขอถวายมุทิตาแด่ พระครูอมรบุญญารักษ์ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
17/08/2023

จังหวัดนครปฐมขอถวายมุทิตาแด่ พระครูอมรบุญญารักษ์ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

17/08/2023

ชวนทุกท่าน!!! ท่องเที่ยวสายมู อิ่มบุญ อิ่มท้อง
++++++++++++++++++++++++
เที่ยวชุมชน ยลวิถี ชุมชนคุณธรรมฯ วัดลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
และสามารถรับชมผ่าน youtube สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ได้ที่>>>>>>> https://youtu.be/ifrO-AlvTHk

วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม      พระบาทสมเด็จพ...
16/08/2023

วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทาน ปรุงอาหารสุกใหม่ ถูกสุขอนามัย พระราชทานแก่บัณฑิต ผู้ปกครอง ญาติบัณฑิต และประชาชนในงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคกลาง
นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางฐิติรัตน์ เรืองสังข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม นางสาวนุสรา ลี้เปลี่ยน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมจัดเตรียมอาหาร และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่เข้ามารับอาหารพระราชทาน ในงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
📞เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๔ ๓๔๐ ๓๔๙
📧Email [email protected]
💟เว็ปไซด์ https://nakhonpathom.m-culture.go.th/th
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011059566064
FB เพจ #สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม     สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครป...
15/08/2023

วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมีนายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนางฐิติรัตน์ เรืองสังข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ในฐานะเลขานุการ นางพัชรี เรืองอินทร์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
📞เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๔ ๓๔๐ ๓๔๙
📧Email [email protected]
💟เว็ปไซด์ https://nakhonpathom.m-culture.go.th/th
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011059566064
FB เพจ #สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

ที่อยู่

99/18 หมู่ที่ 6 ถนนศูนย์ราชการ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม
Nakhon Pathom
73000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6634340349

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Pathom

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ครับ
ด่วนที่สุด สมัคร ป.เอก (สาขาวิชาไทยศึกษา) ไม่ต้องยื่นผลภาษาอังกฤษ
หมดเขต 8 มิ.ย. 64 http://grd.buu.ac.th/wordpress/?page_id=38
ได้รับปิ่นโตแล้วค่า
สวย​งาม น่ารัก​มาก​ ขอขอบคุณมากๆ
รู้สึกดีต่อใจ​ และมีคุณค่ามากๆค่า
ขอขอบคุณ​ สนับสนุน​ และชื่นชม​ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมที่จัดกิจกรรมดีๆ​ และมอบของรางวัล(ที่ต่อไปเด็กรุ่นใหม่ก็คงจะไม่รู้จักแล้วว่านี่คือ​ปิ่นโต)​ ที่ช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ​ ทั้งประหยัด​และปลอดภัย
ขอบคุณมากๆนะคะ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอพระราชทานเพลิงศพ/น้ำหลวงอาบศพ/ดินฝังศพ/เครื่องประกอบเกียรติยศ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่>>>
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เตือน การรู้เท่าทันธุรกิจอีสปอร์ต (E-Sports) และ พลเมืองในยุคดิจิทัล

#}