สถานีดับเพลิง เทศบาลเมืองนค

สถานีดับเพลิง เทศบาลเมืองนค การทำงานของ หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ดับเพลิงเทศบาลเมืองนครพนม)

เปิดเหมือนปกติ

คืนนี้เวลา 03.49 น. ศูนย์วิทยุโคตรบูรณ์ได้รับแจ้งจากนครชัย เหตุไฟไหม้อาคารพานิชย์3 ชั้น บริเวณ ตรงข้ามค่ายลูกเสือภูเขาทอ...
28/11/2020

คืนนี้เวลา 03.49 น. ศูนย์วิทยุโคตรบูรณ์ได้รับแจ้งจากนครชัย เหตุไฟไหม้อาคารพานิชย์3 ชั้น บริเวณ ตรงข้ามค่ายลูกเสือภูเขาทอง รับคำสั่งจากท่านนายกนิวัต ท่านรองวัฒนศักดิ์ ให้จัดทีมผจญเพลิงพร้อมด้วยรถดับเพลิง 1 คัน รถบรรทุกน้ำ 1 คัน ออกตรวจสอบ เหตุเพลิงไหม้ชั้นแรก ทีมผจญเพลิงสามารถระงับเหตุไว้ได้ สาเหตุเกิดจากตู้แช่อาหารโดยใช้ไฟฟ้ารัดวงจร ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต เวลา 04.30 น. เลิกภารกิจกลับที่ตั้ง

20/10/2020

20 ต.ค. 63
08.10น.

20 ต.ค. 6308.30น.ท่านนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม รองปลัด หัวหน้าสำนัก หัวหน้าฝ่ายงาน หัวหน้าง...
20/10/2020

20 ต.ค. 63
08.30น.
ท่านนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม รองปลัด หัวหน้าสำนัก หัวหน้าฝ่ายงาน หัวหน้างานป้องกันฯ ได้ทำการพบปะตรวจแถวและให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ

28/08/2020

วันที่ 28 สิงหาคม เวลา 09.00 น นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลฟ้าหยาด จังหวัดยโสธร และได้ให้กำลังใจร่วมดูการฝึกซ้อมแผนผจญเพลิงและส่งผูประสบภัยลงจากที่สูง

วันที่ 28 สิงหาคม เวลา 09.00 น นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลฟ้าหยาด จัง...
28/08/2020

วันที่ 28 สิงหาคม เวลา 09.00 น นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลฟ้าหยาด จังหวัดยโสธร และได้ให้กำลังใจร่วมดูการฝึกซ้อมแผนผจญเพลิงและส่งผูประสบภัยลงจากที่สูง

วันที่ 28 สิงหาคม เวลา 09.00 น นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลฟ้าหยาด จัง...
28/08/2020

วันที่ 28 สิงหาคม เวลา 09.00 น นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลฟ้าหยาด จังหวัดยโสธร และได้ให้กำลังใจร่วมดูการฝึกซ้อมแผนผจญเพลิงและส่งผูประสบภัยลงจากที่สูง

09 ส.ค. 63เวลาประมาณ 04.40น.งานป้องกันฯ ทม.นครพนมออกทำการตรวจสอบไฟไหม้สายไฟและควบคุม ที่บริเวณถนนราชวงศ์
08/08/2020

09 ส.ค. 63
เวลาประมาณ 04.40น.
งานป้องกันฯ ทม.นครพนม
ออกทำการตรวจสอบไฟไหม้สายไฟและควบคุม ที่บริเวณถนนราชวงศ์

16 เม.ย. 63เวลา 18.30น.งานป้องกันฯเทศบาลเมืองนครพนม ออกดับไฟไหม้กองกิ่งไม้ ณะที่นวดแผนไทย ข้างวิทยาลัยพยาบาลฯ
16/04/2020

16 เม.ย. 63
เวลา 18.30น.
งานป้องกันฯเทศบาลเมืองนครพนม ออกดับไฟไหม้กองกิ่งไม้ ณะที่นวดแผนไทย ข้างวิทยาลัยพยาบาลฯ

13/04/64ท่านรองวัฒนศักดิ์รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนมได้มอบเสื้อและหน้ากากอนามัย ในการใช้ปฎิบัติงานและเยี่ยมให้กำลังใจงานป...
13/04/2020

13/04/64
ท่านรองวัฒนศักดิ์รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม
ได้มอบเสื้อและหน้ากากอนามัย ในการใช้ปฎิบัติงานและเยี่ยมให้กำลังใจงานป้องกันฯและงานเทศกิจ
ในช่วงเช้าวันนี้

23 มี.ค. 63สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม นำโดยท่านนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ท่านปลัด รองปลัด ผอ./ฝ่าย/งาน/เจ้าหน้าที่ และพนักง...
23/03/2020

23 มี.ค. 63
สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม นำโดยท่านนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ท่านปลัด รองปลัด ผอ./ฝ่าย/งาน/เจ้าหน้าที่ และพนักงานเทศบาลเมืองนครพนม ร่วมกันทำความสะอาดตลาดสดอภิบาลบัญชาและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ

เมื่อเวลาประมาณ 04.40น.ของวันที่ 4 ก.พ. 63ดับรับแจงเหตุ ว.9 ไฟไหม้บ้านประชาชน ที่ชุมชนบ้านน้อยใต้งานป้องกันและบรรเทาสาธา...
04/02/2020

เมื่อเวลาประมาณ 04.40น.
ของวันที่ 4 ก.พ. 63
ดับรับแจงเหตุ ว.9 ไฟไหม้บ้านประชาชน ที่ชุมชนบ้านน้อยใต้
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทม.นครพนม
ได้ออก ว.4 ดับไฟไหม้บ้านและควบคุมเพลิงไว้ได้ พบเป็นบ้านไม้กึ่งปูนได้รับความเสียหายทั้งหลัง
และได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

เช้านี้เทศบาลเมืองนครพนมและงานป้องกันฯต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หนองบก จ.อุบลราชธานี
19/12/2019

เช้านี้เทศบาลเมืองนครพนมและงานป้องกันฯต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หนองบก จ.อุบลราชธานี

14 ธ.ค. 62ในช่วงเช้า งานป้องกันฯ ได้ฝึกซ้อมแผนผจญเพลิง การฉีดน้ำดับไฟ การสร้างม่านน้ำ และการเข้าปิดวาวแก๊สเพื่อระงับเหตุ
14/12/2019

14 ธ.ค. 62
ในช่วงเช้า งานป้องกันฯ ได้ฝึกซ้อมแผนผจญเพลิง การฉีดน้ำดับไฟ การสร้างม่านน้ำ และการเข้าปิดวาวแก๊สเพื่อระงับเหตุ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองนครพนมฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิ...
22/11/2019

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองนครพนม
ฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านแพง

งานป้องกันฯฉีดล้างบันไดขึ้นลงจุดลอยกระทงหน้าตลาดอินโดจีนเเละหน้าวัดโพธิ์ศรี
11/11/2019

งานป้องกันฯฉีดล้างบันไดขึ้นลงจุดลอยกระทงหน้าตลาดอินโดจีนเเละหน้าวัดโพธิ์ศรี

ช่วงบ่ายวันนี้ งานป้องกันตัดทอนต้นไม้หักโค่น เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อประชาชน ที่บ้านชมโขง
21/10/2019

ช่วงบ่ายวันนี้ งานป้องกันตัดทอนต้นไม้หักโค่น เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อประชาชน ที่บ้านชมโขง

07.30น.งานป้องกันฯ รับแจ้งงูเข้าบ้านประชาชนได้ทำการออกจับงู ที่บ้านหนองแสง
04/10/2019

07.30น.
งานป้องกันฯ รับแจ้งงูเข้าบ้านประชาชน
ได้ทำการออกจับงู ที่บ้านหนองแสง

24 พ.ค. 62งานป้องกันฯ/ออกตัดต้นไม้ล้มทับร้านอาหารหน้า ต.ช.ด.236เนื่องจากผลกระทบจากพายุเมื่อคืนวาน
24/05/2019

24 พ.ค. 62
งานป้องกันฯ/ออกตัดต้นไม้ล้มทับร้านอาหารหน้า ต.ช.ด.236
เนื่องจากผลกระทบจากพายุเมื่อคืนวาน

19/01/2019
19/01/2019
19/01/2019
19/01/2019 ซ้อมแผนดับเพลิงภายนอกอาคาร โดยใช้ท่อธารประปาดับเพลิงข้างสนามกีฬากลางจังหวัดร่วมกับการประปา
19/01/2019

19/01/2019 ซ้อมแผนดับเพลิงภายนอกอาคาร โดยใช้ท่อธารประปาดับเพลิงข้างสนามกีฬากลางจังหวัดร่วมกับการประปา

12/12/2018
09/11/61งานป้องกันฯในช่วงเช้าทบทวนการวิ่งซ้อมแผนดับเพลิง เพื่อเข้าควบคุมเหตุ
09/11/2018

09/11/61
งานป้องกันฯ
ในช่วงเช้าทบทวนการวิ่งซ้อมแผนดับเพลิง เพื่อเข้าควบคุมเหตุ

03/11/61งานป้องกันฯออกติดตั้งป้ายรับแจ้งเหตุอัคคีภัยตามจุดเสียง 5 จุดในเขตเทศบาล ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภ้ย...
03/11/2018

03/11/61
งานป้องกันฯ
ออกติดตั้งป้ายรับแจ้งเหตุอัคคีภัยตามจุดเสียง 5 จุดในเขตเทศบาล ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภ้ย ประจำปี 62

31/10/61 งานป้องกันฯฉีดล้างพื้นถนนรอบร.ร.อนุบาลเมือง
31/10/2018

31/10/61
งานป้องกันฯ
ฉีดล้างพื้นถนนรอบ
ร.ร.อนุบาลเมือง

สถานีดับเพลิง เทศบาลเมืองนครพนม
11/01/2018

สถานีดับเพลิง เทศบาลเมืองนครพนม

24/12/60ออกระงับเหตุไฟลามทุ่ง
24/12/2017

24/12/60
ออกระงับเหตุไฟลามทุ่ง

17/09/60ดับเพลิง นพ.และกำลังพลทหารกองทัพบก ออกปฏิบัติหน้าที่ตัดต้นไม้ใหญ่ที่โค่นล้มตลอดแนวริมเขื่อน และศาลากลางจังหวัดนค...
17/09/2017

17/09/60
ดับเพลิง นพ.
และกำลังพลทหารกองทัพบก ออกปฏิบัติหน้าที่ตัดต้นไม้ใหญ่ที่โค่นล้มตลอดแนวริมเขื่อน และศาลากลางจังหวัดนครพนม

16/09/60งานป้องกันฯ ออกตัดต้นไม้โค่นล้มขวางถนน และหักโค่นใส่หลังคาบ้านเรือนประชาชน (ซอยโรงเรียนอนุบาลนิลวรรณ)
16/09/2017

16/09/60
งานป้องกันฯ ออกตัดต้นไม้โค่นล้มขวางถนน และหักโค่นใส่หลังคาบ้านเรือนประชาชน (ซอยโรงเรียนอนุบาลนิลวรรณ)

16/09/60งานป้องกันฯออกตัดทอนกอไผ่ ล้มขวางถนนที่ชุมชนโพนบก
16/09/2017

16/09/60
งานป้องกันฯออกตัดทอนกอไผ่ ล้มขวางถนน
ที่ชุมชนโพนบก

14/09/60งานป้องกันฯ ออก ว.4 ตัดแต่งกิ่งไม้ตลอดแนวริมเขื่อน
14/09/2017

14/09/60
งานป้องกันฯ ออก ว.4 ตัดแต่งกิ่งไม้ตลอดแนวริมเขื่อน

12/ก.ย./60เวลาประมาณ 10.30-16.30น.งานป้องกันฯ ออก ว.4 ตัดทอนต้นไม้หักโค่นที่จวนผู้ว่า(หลังเก่า)
12/09/2017

12/ก.ย./60
เวลาประมาณ 10.30-16.30น.
งานป้องกันฯ ออก ว.4 ตัดทอนต้นไม้หักโค่นที่จวนผู้ว่า(หลังเก่า)

07/09/6019.15น.งานป้องกันฯ ออก ว.4 ตรวจสอบไฟไหม้สายไฟ ข้างโรงงานยาสูบ เส้นหน้าตลาด
07/09/2017

07/09/60
19.15น.
งานป้องกันฯ ออก ว.4 ตรวจสอบไฟไหม้สายไฟ ข้างโรงงานยาสูบ เส้นหน้าตลาด

ที่อยู่

ถนน อภิบาลบัญชา
Nakhon Phanom
48000

เบอร์โทรศัพท์

042511444

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถานีดับเพลิง เทศบาลเมืองนคผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Phanom

แสดงผลทั้งหมด