เรือนจำกลางนครพนม

เรือนจำกลางนครพนม ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเรือนจำ
(12)

เรือนจำกลางนครพนม
30/06/2020

เรือนจำกลางนครพนม

ประกาศเรือนจำกลางนครพนม
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ในระบบบริการสุขภาพ สังกัดเรือนจำกลางนครพนม

เรือนจำกลางนครพนม
30/06/2020

เรือนจำกลางนครพนม

ประกาศเรือนจำกลางนครพนม
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ในระบบบริการสุขภาพ สังกัดเรือนจำกลางนครพนม

เรือนจำกลางนครพนม
30/06/2020

เรือนจำกลางนครพนม

ประกาศเรือนจำกลางนครพนม
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ในระบบบริการสุขภาพ สังกัดเรือนจำกลางนครพนม

ประกาศเรือนจำกลางนครพนมเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ในร...
30/06/2020

ประกาศเรือนจำกลางนครพนม
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ในระบบบริการสุขภาพ สังกัดเรือนจำกลางนครพนม

เรือนจำกลางนครพนม
26/06/2020

เรือนจำกลางนครพนม

ประกาศเรือนจำกลางนครพนม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบบริการสุขภาพสังกัดเรือนจำกลางนครพนม

ประกาศเรือนจำกลางนครพนมเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบบริการสุ...
26/06/2020

ประกาศเรือนจำกลางนครพนม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบบริการสุขภาพสังกัดเรือนจำกลางนครพนม

ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์
29/04/2020

ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์

ขอความร่วมมือญาติที่เยี่ยมออนไลน์ งดแคปภาพผู้ต้องขังลงสื่อโซเชียลด้วยครับ

Photos from เรือนจำกลางนครพนม's post
02/04/2020

Photos from เรือนจำกลางนครพนม's post

ห้องสมุดพร้อมปัญญา เรือนจำกลางนครพนม ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื
02/04/2020
ห้องสมุดพร้อมปัญญา เรือนจำกลางนครพนม ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื

ห้องสมุดพร้อมปัญญา เรือนจำกลางนครพนม ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื

ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บัญชาการเรือนจำฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง เรื.....

ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์
31/03/2020

ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์

ประกาศงดเยี่ยมญาติต่อไป
จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ครับ แต่ตอนนี้ทางเรือนจำอาจมีมาตรการรองรับเช่นให้เยี่ยมทางไลน์ ให้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแต่ละที่ไม่เหมือนกันขอให้ญาติติดตามข่าวสารจากเพจเรือนจำที่ผู้ต้องขังอยู่ หรือโทรสอบถามไปยังเรือนจำโดยตรงครับ
กราบขออภัยความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม
25/11/2019

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม

จิตอาสาพระราชทานนครพนม ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด ออกหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่และอบรมขยายผลสู่ผู้ต้องขัง
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ที่เรือนจำกลางจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำคณะจิตอาสาพระราชทาน ซึ่งประกอบไปด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยการร่วมกันทำความสะอาดสถานที่เยี่ยมญาติภายในเรือนจำกลางจังหวัดนครพนม ตัดตกแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณรอบนอกเรือนจำกลางนครพนม
จากนั้นได้นำหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่เข้าให้บริการแก่ผู้ต้องขังภายในเรือนจำทั้งการตรวจสุขภาพเบื้องต้น การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ การทำทันตกรรม และเปิดอบรมขยายผลแก่ผู้ต้องขัง จำนวน 500 ราย ในหัวข้อสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย เพื่อปลูกฝังให้ผู้ต้องขังในเรือนจำได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงสวัสดิภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำและญาติ ที่ควรได้รับการดูแลในเรื่องสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเรือนจำ การพยาบาลรักษาสุขภาพของผู้ต้องขังแม้จะได้รับโทษทางอาญาที่ได้กระทำแล้ว สมควรได้รับการช่วยเหลือและปฏิบัติด้วยความเห็นอกเห็นใจ พร้อมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกในการรักสถาบันหลักของชาติ ได้แก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
โดยหลังจากนี้ทางเรือนจำกลางจังหวัดนครพนมจะมีการจัดกิจกรรม big cleaning ในทุกวันที่ 3 ของเดือน และทางกรมราชทัณฑ์ ก็ได้มีโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการ มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นองค์ประธานกรรมการ และมีทุกภาคส่วนราชการเข้ามาร่วมกันดูแลสุขภาพให้แก่ผู้ต้องขัง ซึ่งส่วนหนึ่งจะไม่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติกรมราชทัณฑ์ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม เมื่อพ้นโทษไปแล้วจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและจิตใจ สามารถประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีคุณภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม
25/11/2019

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม

จิตอาสาพระราชทานนครพนม ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด ออกหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่และอบรมขยายผลสู่ผู้ต้องขัง
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ที่เรือนจำกลางจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำคณะจิตอาสาพระราชทาน ซึ่งประกอบไปด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยการร่วมกันทำความสะอาดสถานที่เยี่ยมญาติภายในเรือนจำกลางจังหวัดนครพนม ตัดตกแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณรอบนอกเรือนจำกลางนครพนม
จากนั้นได้นำหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่เข้าให้บริการแก่ผู้ต้องขังภายในเรือนจำทั้งการตรวจสุขภาพเบื้องต้น การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ การทำทันตกรรม และเปิดอบรมขยายผลแก่ผู้ต้องขัง จำนวน 500 ราย ในหัวข้อสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย เพื่อปลูกฝังให้ผู้ต้องขังในเรือนจำได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงสวัสดิภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำและญาติ ที่ควรได้รับการดูแลในเรื่องสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเรือนจำ การพยาบาลรักษาสุขภาพของผู้ต้องขังแม้จะได้รับโทษทางอาญาที่ได้กระทำแล้ว สมควรได้รับการช่วยเหลือและปฏิบัติด้วยความเห็นอกเห็นใจ พร้อมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกในการรักสถาบันหลักของชาติ ได้แก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
โดยหลังจากนี้ทางเรือนจำกลางจังหวัดนครพนมจะมีการจัดกิจกรรม big cleaning ในทุกวันที่ 3 ของเดือน และทางกรมราชทัณฑ์ ก็ได้มีโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการ มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นองค์ประธานกรรมการ และมีทุกภาคส่วนราชการเข้ามาร่วมกันดูแลสุขภาพให้แก่ผู้ต้องขัง ซึ่งส่วนหนึ่งจะไม่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติกรมราชทัณฑ์ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม เมื่อพ้นโทษไปแล้วจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและจิตใจ สามารถประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีคุณภาพ

24/09/2019
ณ เรือนจำกลางจังหวัดนครพนม

ณ เรือนจำกลางจังหวัดนครพนม

#มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ เรือนจำกลางนครพนม Nakhonphanom Central prison Occupation on Build Festival ร่วมกับ เครือข่ายภาครัฐ เอกชน และภาคประชา...

เรือนกจำกลางนครพนมจัดมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพให้ผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ
24/09/2019
เรือนกจำกลางนครพนมจัดมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพให้ผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ

เรือนกจำกลางนครพนมจัดมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพให้ผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ

เรือนกจำกลางนครพนมจัดมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพให้ผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ

สวท.นครพนม FM 90.25 MHz
24/09/2019

สวท.นครพนม FM 90.25 MHz

สุดยอด งานฝีมือจากผู้ต้องขัง​ เรือนจำกลาง​นครพนม​ ในงานมหกรรม​สร้าง​งาน​ สร้างอาชีพ ณ เรือนจำกลาง​นครพนม​ 23​ -​ 24 กันยายน​ 2562

**งานนี้มีกิจกรรม​บริการ​ฟรี เพียบ! **

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม
16/08/2019

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม

จังหวัดนครพนม รวมพลังธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติ ฯ
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ที่จังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ภาคเอกชนและประชาชน ร่วมกันจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีพ ยาสามัญประจำบ้าน แก่ผู้ต้องขังเรือนจำกลางจังหวัดนครพนม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี สร้างความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประชาชนจังหวัดนครพนมที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่ง ก่อให้เกิดความเอื้ออาทรต่อกัน ทั้งเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียม การเข้าถึงโอกาสที่จะได้รับการสงเคราะห์ด้านคุณภาพชีวิต สร้างให้ผู้ต้องขังทุกคนมีความสุข มีกำลังใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม และเมื่อออกจากเรือนจำหรือทัณฑสถานไปแล้ว จะกลายเป็นพลังในการช่วยเหลือสังคมต่อไป
โดยในโอกาสนี้ผู้ต้องขังที่อยู่ภายในเรือนจำกลางจังหวัดนครพนม ได้ส่งตัวแทนมาทำการแสดง เพื่อเป็นการขอบคุณผู้ที่มีจิตเป็นกุศล ที่ได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์มาจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และซื้อสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีพ รวมถึงยาสามัญประจำบ้านมามอบให้ในครั้งนี้ โดยผู้ต้องขังหญิง ได้ส่งตัวแทนมารำขอบคุณ ขณะที่ผู้ต้องขังชายได้จัดการสวนสนามและการแสดงกายบริหาร 10 ท่าพญายม โชว์เป็นการขอบคุณเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เรือนจำกลางจังหวัดนครพนม มีผู้ต้องขัง ทั้งสิ้น 4,237 ราย แบ่งเป็นผู้ต้องขังชาย 3,348 คน ผู้ต้องขังหญิง 838 คน ผู้ต้องขังเข้ารับการตรวจพิสูจน์ชาย 48 คน และผู้ต้องขังเข้ารับการตรวจพิสูจน์หญิง 3 คน
นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ยังได้นำทุกคนเยี่ยมชมห้องสมุดพร้อมปัญญา ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้ต้องขังใช้ในการค้นคว้าหาความรู้ รวมถึงสถานที่ฝึกอบรมวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ที่ผู้ต้องขังใช้เพิ่มพูนทักษะความสามารถ ก่อนออกไปสู่สังคมหลังพ้นโทษด้วย

ฮือฮา !! ผบ.คุกนครพนม โชว์ลีลาลำซิ่ง ฝีมือพัฒนาก็เยี่ยม - 77 ข่าวเด็ด
13/08/2019
ฮือฮา !! ผบ.คุกนครพนม โชว์ลีลาลำซิ่ง ฝีมือพัฒนาก็เยี่ยม - 77 ข่าวเด็ด

ฮือฮา !! ผบ.คุกนครพนม โชว์ลีลาลำซิ่ง ฝีมือพัฒนาก็เยี่ยม - 77 ข่าวเด็ด

นครพนม – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ควันหลงวันรำลึก 44 ปี พระธาตุพนมล้ม ชาวจังหวัดนครพนมจึงจัดกิจกรรมปั่น-เดิน-วิ....

ฮือฮา!! ผบ.คุกนครพนม โชว์ลีลาลำซิ่งม่วนหลาย ฝีมือพัฒนาก็เยี่ยม
13/08/2019
ฮือฮา!! ผบ.คุกนครพนม โชว์ลีลาลำซิ่งม่วนหลาย ฝีมือพัฒนาก็เยี่ยม

ฮือฮา!! ผบ.คุกนครพนม โชว์ลีลาลำซิ่งม่วนหลาย ฝีมือพัฒนาก็เยี่ยม

12 สิงหาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ควันหลงวันรำลึก 44 ปี พระธาตุพนมล้ม ชาวจังหวัดนครพนมจึงจัดกิจกรรมปั่น-เดิน-...

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม
05/08/2019

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม

เรือนจำกลางนครพนมคว้ารางวัลชนะเลิศสวนสนาม 10 ท่าพญายม เรือนจำกลางอุดรครองแชมป์ ที่นครพนม วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ที่บริเวณสนามกีฬากลางภายในเรือนจำกลางนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม พันตำรวจโทประวุธ วงศ์สีนิล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันสวนสนามผู้ต้องขัง และกายบริหาร 10 ท่าพญายม โดยมีนายสมมาตร สุราช ผู้บัญชาการเรือนจำกลางขอนแก่น ประธานเขต 4 นายจรูญ เหง่าลา ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครพนม ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในการตัดสินการแข่งขัน
สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้นโยบาย 5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์ ก้าวที่ 3 การฝึกวินัยผู้ต้องขัง โดยมีจุดเริ่มต้นจากนโยบายของพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ต้องการให้ผู้ต้องขังมีระเบียบ มีวินัย มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง สามารถปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม จึงได้ให้มีการริเริ่มฝึกซ้อมสวนสนามขึ้นในเรือนจำ จากนั้นจึงได้จัดให้มีการแข่งขันระหว่างเรือนจำ เพื่อหาทีมที่มีความพร้อมในการแสดงท่าทางในการสวนสนามและกายบริหาร 10 ท่าพญายม ที่แสดงออกถึงความแข็งแรงและความสามัคคีมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยในปีนี้มีเรือนจำ ทัณฑสถานและสถานกักขัง เขต 4 เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 15 แห่ง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทางคณะกรรมการจัดงาน ได้เชิญ พันตำรวจโทประวุธ วงศ์สีนิล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ผู้แทนจากมณฑลทหารบกที่ 210 ผู้แทนจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ผู้แทนจากอำเภอธาตุพนม ผู้บัญชาการเรือนกลางอุบลราชธานี ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสิน ซึ่งมีการแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนประกอบไปด้วย ความสวยงาม/การแต่งกาย การมีวินัยของผู้ต้องขัง การแสดงลักษณะท่าทางที่ต้องมีความพร้อมเพียง สวยงาม เข้มแข็ง และถูกต้องตามหลักของการสวนสนามและกายบริหาร 10 ท่าพญายม รวมถึงการแสดงความเคารพขณะผ่านประธาน โดยผลปรากฏว่าเรือนจำกลางนครพนม สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์การตัดสินได้มากที่สุด เรือนจำกลางนครพนมคว้ารางวัลชนะเลิศสวนสนาม 10 ท่าพญายมเรือนจำกลางอุดรครองแชมป์

🚴‍♀️🚴‍♂️🚴‍♀️🚴‍♂️🚴‍♀️
19/07/2019

🚴‍♀️🚴‍♂️🚴‍♀️🚴‍♂️🚴‍♀️

เรือนจำกลางนครพนม จัดประกวดสวนสนามส่งเสริมสุขภาพและสร้างวินัยให้แก่ผู้ต้องขัง | khaochad.com
11/06/2019
เรือนจำกลางนครพนม จัดประกวดสวนสนามส่งเสริมสุขภาพและสร้างวินัยให้แก่ผู้ต้องขัง | khaochad.com

เรือนจำกลางนครพนม จัดประกวดสวนสนามส่งเสริมสุขภาพและสร้างวินัยให้แก่ผู้ต้องขัง | khaochad.com

เรือนจำกลางนครพนม จัดกิจกรรมประกวดสวนสนามผู้ต้องขังและกายบริหาร ๑๐ ท่าพญายม ระหว่างแดน ๑ แดน ๒ แดน ๓ และแด.....

กลุ่มบริการญาติ กลุ่มที่ ๒ ครับ
14/03/2019

กลุ่มบริการญาติ กลุ่มที่ ๒ ครับ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjLf7ilg9elsUzwbDlQZnvflI85MjyzeeeHMFo4iqPXQ8Ogg/viewform
07/03/2019
กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพดี ปั่นข้ามโขง 2 น่อง ท่อง 2 แผ่นดิน สานสัมพันธ์ไทย ลาว นครพน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjLf7ilg9elsUzwbDlQZnvflI85MjyzeeeHMFo4iqPXQ8Ogg/viewform

จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมร่วมกับเรือนจำกลางนครพนม กำหนดจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื....

แจ้งประชาสัมพันธ์ เรือนจำกลางนครพนม จะเปิดเยี่ยมญาติใกล้ชิด ในระหว่างวันที่ 17 - 21 เมษายน 2562 เริ่มรับจองตั้งแต่ ว...
28/02/2019

แจ้งประชาสัมพันธ์ เรือนจำกลางนครพนม จะเปิดเยี่ยมญาติใกล้ชิด ในระหว่างวันที่ 17 - 21 เมษายน 2562 เริ่มรับจองตั้งแต่ วันที่ 4 - 25 มีนาคม 2562 ญาติเข้าเยี่ยมได้ไม่เกิน 5 คน / ผตข. 1 คน ญาติ คือ บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา สามี ภรรยา บุตร หลาน (บุตรของบุตร) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกับเท่านั้น ผู้ต้องขังชั้นเลว ชั้นเลวมาก และเข้าหรือย้ายมาอยู่ในเรือนจำ หลังวันที่ 3 มีนาคม 2562 ไม่มีสิทธิ์เข้าเยี่ยมโดยเด็ดขาดครับ

แจ้งประชาสัมพันธ์ เรือนจำกลางนครพนม จะเปิดเยี่ยมญาติใกล้ชิด ในระหว่างวันที่ 17 - 21 เมษายน 2562 เริ่มรับจองตั้งแต่ ว...
28/02/2019

แจ้งประชาสัมพันธ์ เรือนจำกลางนครพนม จะเปิดเยี่ยมญาติใกล้ชิด ในระหว่างวันที่ 17 - 21 เมษายน 2562 เริ่มรับจองตั้งแต่ วันที่ 4 - 25 มีนาคม 2562 ญาติเข้าเยี่ยมได้ไม่เกิน 5 คน / ผตข. 1 คน ญาติ คือ บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา สามี ภรรยา บุตร หลาน (บุตรของบุตร) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกับเท่านั้น ผู้ต้องขังชั้นเลว ชั้นเลวมาก และเข้าหรือย้ายมาอยู่ในเรือนจำ หลังวันที่ 3 มีนาคม 2562 ไม่มีสิทธิ์เข้าเยี่ยมโดยเด็ดขาดครับ

06/02/2019
เรือนจำกลางนครพนม's cover photo
15/01/2019

เรือนจำกลางนครพนม's cover photo

ช่องทางสำหรับญาติผู้ต้องขัง ติดต่อ โดยตรง กับนายจรูญ เหง่าลา ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครพนม
13/11/2018

ช่องทางสำหรับญาติผู้ต้องขัง ติดต่อ โดยตรง กับนายจรูญ เหง่าลา ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครพนม

เรือนจำกลางนครพนม's cover photo
25/09/2018

เรือนจำกลางนครพนม's cover photo

23/05/2018
ประกาศเรือนจำกลางนครพนม เรื่อง โครงการเยี่ยมญาติใกล้ชิด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
20/12/2017

ประกาศเรือนจำกลางนครพนม เรื่อง โครงการเยี่ยมญาติใกล้ชิด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

โครงการเยี่ยมญาติปกติ(กรณีพิเศษ) มอบเป็นของขวัญปีใหม่ ให้กับญาติและผู้ต้องขังตามนโยบายกรมราชทัณฑ์วันที่ 30 ธันวาคม 2560 ...
14/12/2017

โครงการเยี่ยมญาติปกติ(กรณีพิเศษ) มอบเป็นของขวัญปีใหม่
ให้กับญาติและผู้ต้องขังตามนโยบายกรมราชทัณฑ์
วันที่ 30 ธันวาคม 2560 - วันที่ 2 มกราคม 2561

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรือนจำกลางนครพนมโดยนายเดชา แจ่มจันทร์ นำเจ้าหน้าที่เรือนจำเค้ารพธงชาติ และกำชับให้เจ้าหน้...
24/11/2017

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรือนจำกลางนครพนมโดยนายเดชา แจ่มจันทร์ นำเจ้าหน้าที่เรือนจำเค้ารพธงชาติ และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามหลักมนุษยธรรม อีกทั้งกำชับเรื่องระเบียบวินัยของเจ้าหน้าที่ และรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน

ยุทธวิธี "ไม้ง่าม"
17/11/2017

ยุทธวิธี "ไม้ง่าม"

ที่อยู่

300 หมู่ที่ 3
Nakhon Phanom
48000

เบอร์โทรศัพท์

042532556

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เรือนจำกลางนครพนมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Phanom

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รบกวนขอเบอร์ที่สามารถติดต่อกับทางเรือนจำ ด้วยนะค่ะ เพราะโทรทีไรไม่ติดเลยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
รบกวนสอบถามหน่อยค่ะถ้าไม่ได้เยี่ยมฝากตังค์ได้ไหมค่ะ
ยากเยียมลูกชายแดน2นครพนมเยียมใด้ตอนไหนค่ะเปิดเยียมวันไหน
ยากเยียมลูกชายแดน2นครพนม
เมื่อไรเรือนจำจะเปิดให้เยี่ยมค่ะ
อยากทราบว่าถ้าจะเยี่ยมผู้ต้องขังที่โดนย้ายออกจากเรือนจำบุรีรัมย์​จะเข้าเยี่ยมได้ตอนไหนค่ะ
ผมอยากเยี่ยมแบบออนลาย จะทำยังนัยคับ
OK ทศฤทธิ์ สายเคริอง
จองเยี่ยมญาติใกล้ชิด นช ชัยมงคล สุวงค์วรรณ แดน 3 จองวันที่ 17 เมษายน 62 เช้า ผู้เข้าเยี่ยม 1. นส.รัชนี เหล่ายนขาม มารดา 2.นายสุทัศน์ เหล่ายนขาม ตา 3.นางสมจิตร ทิลารักษ์ น้า 4.นายนันทวัฒน์ สุวงค์วรรณ น้องชาย 5.นส อ้อม ฤทธิ์เจริญ ภรรยา
สวัสดีค่ะอิฉันนางบัวผันอาโดดดอนขอเยี้ยมผู้ตอ้งขังชายนายวสันต์อาโดดดอนจร้าอยู่แดน-3.คดียาเษพติดจึงขอเยี้ยมทางแชรเฟสพอได้เหนหน้าลูกดว้ยจร้า
ต้องการขอจองแจ้งเยี่ยมทางไลค์ค่ะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ
อยากเห็นการแข่งขันการเดินสวนสนามจังเลยค่ะ คิดถึงน้องชายจากเรือนจำ จ.เลย ปัยเข้าร่วมแข่งขัน ขอส่งกำลังจัยจากตรงนี้ขอให้ได้ชัยชนะกลับมานะค่ะ สู้ๆทุกคนค่ะ #กฤษฏาคิดถึงนายมาก