คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยน Faculty of Science, Nakhon Phanom University
(1)

เปิดเหมือนปกติ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยโครงการห้องเรียนพิเศษ SC ระดับ ม.4 ปีการศึกษา 2563...
21/03/2021

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
โครงการห้องเรียนพิเศษ SC ระดับ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ร่วมกับ
โครงการกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นนักวิจัย
📅วันที่ 20 – 21 มีนาคม 2564
🏢คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม
👩‍🏫#กิจกรรมการการไทรเทรตกรด_เบส
👩‍🏫#กิจกรรมการศึกษารูปร่างและลักษณะของแบคทีเรียด้วยเทคนิคการย้อมสี
👨‍🏫#กิจกรรมความหนาแน่นของวัตถุ

กิจกรรมโครงการค่ายวิชาการ STEM ศึกษา นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม📅วันที่ 17 - 18...
21/03/2021

กิจกรรมโครงการค่ายวิชาการ STEM ศึกษา นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
📅วันที่ 17 - 18 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
👨‍🏫#ยอดพลังโซลาร์เซลล์
👨‍🏫#Robot_Racing
👨‍🏫#โรบอทน้อยลงเนิน
👩‍🔬#สบู่น้อยร้อยล้าน

17/03/2021
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย​ part.1

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
โครงการห้องเรียนพิเศษ SC ระดับ ม.5 ปีการศึกษา 2563 ร่วมกับ
โครงการกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นนักวิจัย
📅วันที่ 13 – 14 มีนาคม 2564
🏢คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม
👩‍🏫#การสกัด DNA (Advance)
👩‍🏫#เซลล์ไฟฟ้าเคมี
👨‍🏫#กฎของโอห์ม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยโครงการห้องเรียนพิเศษ SC ระดับ ม.5 ปีการศึกษา 2563...
14/03/2021

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
โครงการห้องเรียนพิเศษ SC ระดับ ม.5 ปีการศึกษา 2563 ร่วมกับ
โครงการกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นนักวิจัย
📅วันที่ 13 – 14 มีนาคม 2564
🏢คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม
👩‍🏫#การสกัด DNA (Advance)
👩‍🏫#เซลล์ไฟฟ้าเคมี
👨‍🏫#กฎของโอห์ม

👩‍🏫กิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ อบรมความรู้ด้านประกันคุณภาพ และกิจกรรมพัฒนาท...
04/03/2021

👩‍🏫กิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ อบรมความรู้ด้านประกันคุณภาพ
และกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
👨‍🏫#การประกอบธุรกิจในยุค_New_Normal
👨‍🏫#ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
👩‍🏫#ทักษะการเขียน_Resume_ภาษาอังกฤษ
👩‍🎓👨‍🎓#ปัจฉิมนิเทศ_สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
😘#สร้างขวัญและกำลังใจต่อบุคลากร

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์  และ ผู้ช่...
02/03/2021

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร.จริญาณี ประสงค์กิจ
ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์

ดร.บัวกัน สำราญ
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์

ดร.จอน เมฆสว่าง
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

28/02/2021

การตกแบบอิสระ

👨‍🔬👩‍🔬สำหรับน้องๆที่มีความฝันอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์พบกับเราได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมดูรายละเอียดได้ที่📌📌📌h...
25/02/2021

👨‍🔬👩‍🔬สำหรับน้องๆที่มีความฝันอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์
พบกับเราได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ดูรายละเอียดได้ที่📌📌📌http://admission.npu.ac.th/

👩‍🏫โครงการการฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา🏨โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ร่วมกับ 👩‍🔬คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยน...
24/02/2021

👩‍🏫โครงการการฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา
🏨โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ร่วมกับ
👩‍🔬คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
📅ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2564
🏬ณ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และศูนย์ปฏิบัติการการกลาง
👨‍🔬คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
#ห้องปฏิบัติฟิสิกส์
#การตกอิสระ

👩‍🏫โครงการการฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา🏨โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ร่วมกับ 👩‍🔬คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยน...
24/02/2021

👩‍🏫โครงการการฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา
🏨โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ร่วมกับ
👩‍🔬คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
📅ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2564
🏬ณ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และศูนย์ปฏิบัติการการกลาง
👨‍🔬คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

#ห้องปฏิบัติการเคมี
#การไทเทรต_กรด_เบส

👩‍🏫โครงการการฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา🏨โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ร่วมกับ 👩‍🔬คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยน...
24/02/2021

👩‍🏫โครงการการฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา
🏨โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ร่วมกับ
👩‍🔬คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
📅ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2564
🏬ณ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และศูนย์ปฏิบัติการการกลาง
👨‍🔬คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

#กิจกรรมการใช้โปรแกรมพยากรณ์ภาวะฝนมากเกินปกติ

👩‍🏫โครงการการฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา🏨โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ร่วมกับ 👩‍🔬คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยน...
24/02/2021

👩‍🏫โครงการการฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา
🏨โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ร่วมกับ
👩‍🔬คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
📅ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2564
🏬ณ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และศูนย์ปฏิบัติการการกลาง
👨‍🔬คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
#ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
#การศึกษารูปร่างแบคทีเรียด้วยเทคนิคการย้อมสี

18/01/2021

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด covid-19 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมการติว สอบ ก.พ. ในกลุ่มความรู้ความสามารถทั่วไป(ด้านคณิตศาสตร์) จากเดิม 23-24 มกราคม 2564 ไปเป็นช่วงเวลาประมาณปลายเดือนมีนาคม 2564

กำหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกทีภายหลังค่ะ

✌🏻✌🏻
16/01/2021

✌🏻✌🏻

Jones Salad
14/01/2021

Jones Salad

#โควิด19กลายพันธุ์
ตอนนี้หลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญกับโควิด-19 กลายพันธุ์ที่พัฒนาตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของภูมิประเทศต่างๆ จึงทำให้เชื้อที่กลายพันธุ์ส่วนใหญ่มีการแพร่กระจายได้เร็วและดีกว่าเชื้อดั้งเดิมครับ

โดยสายพันธุ์ที่ระบาดระลอกใหม่ในบ้านเราเป็นสายพันธุ์ G614 ที่มีต้นกำเนิดในอินเดียครับ โดยแพร่เข้ามาจากประเทศพม่า และเข้าไทยมันจึงแพร่กระจายได้เร็วกว่าระลอกแรกครับ

อย่างไรก็ตามสำหรับเชื้อที่มีการกลายพันธุ์ก็ยังไม่มีหลักฐานว่าจะมีอาการรุนแรงขึ้นและยังไม่มีผลต่อวัคซีนนะครับ

แต่ถึงยังไงเราก็ต้องป้องกันตัวเองและเรียนรู้อยู่ร่วมกับโควิด-19
รวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสารที่มีอัพเดตใหม่มาเรื่อยๆ ครับ

อ้างอิงข้อมูลจาก
1. http://bit.ly/38jCQyW
2. http://bit.ly/3pWSqqq
3. http://bit.ly/2XjDF4E
4. http://bit.ly/3s290a8

ยิงนกนัดเดียวได้ปืนสองกระบอก ??
05/12/2020

ยิงนกนัดเดียวได้ปืนสองกระบอก ??

วันนี้ลุงมีวิธีเช็คความเหนื่อยตอนวิ่งง่ายๆ มาให้ลองทำกันครับ

ใครวิ่งเหนื่อยถึงขีดสุดอาจจะต้องปรับจังหวะหายใจกับความเร็วในการวิ่งให้พอดีกับตัวเองมากขึ้นนะ
เพราะถ้าเหนื่อยเกินไป หัวใจจะบอกว่า
“หยุดวิ่งตามเขาได้แล้ว”

🤣🤣🤣
04/12/2020

🤣🤣🤣

😍😍ติวฟรีมีอยู่จริงงง😍😍           กิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยนครพนมที่สนใจจะพัฒนาควา...
03/12/2020

😍😍ติวฟรีมีอยู่จริงงง😍😍
กิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยนครพนมที่สนใจจะพัฒนาความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันพุธของสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 – 27 มกราคม 2564 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้อง 1201 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และศูนย์ปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมนั้น
กรุณากรอกแบบฟอร์มและส่งกลับคืนมายัง : สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
E-mail patcha[email protected]
อ่านรายละเอียดได้ที่นี้ 👇👇👇👇
https://drive.google.com/drive/folders/1LNlrlYIk9SGZsX4rOgoqRoJiKtQbGlnl?usp=sharing

🥰🥰ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2563 🥰🥰 👑👑ณ โรงเรียนนครพนมวิท...
03/12/2020

🥰🥰ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2563 🥰🥰
👑👑ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563👑👑
👑อ่านรายละเอียดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1Cs1RMeG8CqtvFrpaDMB2EduzTJGaTDrZ?usp=sharing👑

❗❗❗การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
https://forms.gle/mbb3oF48D53nEV5H6
❗❗❗การประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
https://forms.gle/wZXMsUAYktw2vbbX9
❗❗❗การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
https://forms.gle/Mz9sSwsGJcLgYubK6

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ รายงานตัว ในวันที่ 2 พฤศจิกาย...
30/10/2020

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ รายงานตัว ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ ชั้น 1 อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์และศูนย์ปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม : http://sci.npu.ac.th/news.php?id=94

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการสอบแข...
26/10/2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการสอบแข่งขัน คัดเลือกสรร ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ชั้น 1 อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์และศูนย์ปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

รายละเอียดเพิ่มเติ่ม : http://sci.npu.ac.th/news.php?id=93

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมเสริมความรู้และทักษะทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนระด...
15/10/2020

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมเสริมความรู้และทักษะทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ภายใต้โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับโรงเรียนรามราชพิทยาคม ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 12 - 22 ตุลาคม 256...
12/10/2020

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 12 - 22 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ
สอบถามเพิ่มเติม : 042-503-776
http://sci.npu.ac.th/news.php?id=92

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทลัยนครพนม ได้เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมสำหรับพัฒนาท้องถ...
22/09/2020

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทลัยนครพนม ได้เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมสำหรับพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
1.รางวัลSpecial Award จากสมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกแห่งประเทศไทย
2.รางวัลชมเชยอันดับที่1 ด้านพลังงานระดับอุดมศึกษา
3.รางวัลเหรียญเงิน ด้านการเกษตร ระดับอุดมศึกษา
4.รางวัลเหรียญเงิน ด้านพลังงาน ระดับอุดมศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันวิชาการและสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 17 กันยนยน 2563 ณ โรงเรีย...
22/09/2020

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันวิชาการและสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 17 กันยนยน 2563 ณ โรงเรียนนาถ่อนพัฒน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มารายงานตัวพร้อมปฏิบัต...
22/09/2020
Faculty of Science Nakhon Phanom University คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มารายงานตัวพร้อมปฏิบัติงาน และทำสัญญาจ้างที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์และศูนย์ปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 น.
http://sci.npu.ac.th/news.php?id=91

สอบถามโทร. 042-503-776

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม, Faculty of Science Nakhon Phanom University, Science Faculty of Nakhon Phanom University

17/09/2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา เพื่อเข้ารับการทดสอบปฏิบัติ และสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และศูนย์ปฏิบัติการกลาง มหาวิทยาลัยนครพนม
http://sci.npu.ac.th/news.php?id=90

สอบถามโทร. 042-503-776

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง แม่บ้าน และยามรักษาการณ์ ต...
02/09/2020

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง แม่บ้าน และยามรักษาการณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

สอบถามเพิ่มเติม : 042-503-776 , 089-881-3789
http://sci.npu.ac.th/news.php?id=89

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกกรรมการเคลื่อนที่และกิจกรรมต่อวงจรไฟฟ้า ภายใต้โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบและคร...
23/08/2020

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกกรรมการเคลื่อนที่และกิจกรรมต่อวงจรไฟฟ้า ภายใต้โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบและครูแกนนำ ด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) ในกลุ่มจังหวัดอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ในวันที่ 23 สิงหาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

NPUFamily
18/08/2020

NPUFamily

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 4

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าทีและนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม รวมทั้งคณะส่วนงานราชการต่าง ๆ ภายในจังหวัดนครพนม เข้าร่วมประกอบพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 5 ประจําปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ ชั้น M อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีนายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ภาพ/ข่าว : งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ดำเนินการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้เทิดทูนพระเกียรติคุณของส...
13/08/2020

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ดำเนินการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้เทิดทูนพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ท่าน และปลูกต้นไม้ บริเวณรอบคณะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมพระเกียรติ ในอังคาร วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และศูนย์ปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมการอบรมและประชุมเสวนา ภายโต้โครงการโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบและครูแกนนำ ด...
13/08/2020

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมการอบรมและประชุมเสวนา ภายโต้โครงการโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบและครูแกนนำ ด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) ในกลุ่มจังหวัดอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 8 สิงหาคม 2563 ณ ห้องไอฮอลล์ โรงแรมไอโฮเทล จังหวัดนครพนม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้มอบทุนการศึกษาให้แก้นักศึ...
06/08/2020

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้มอบทุนการศึกษาให้แก้นักศึกษา และมอบรางวัลให้แก่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และศูนย์ปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

📣คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมเสวนาภายใต้โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบและครูแกนนำด้า...
05/08/2020

📣คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมเสวนา
ภายใต้โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบและครูแกนนำด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยสะเต็มศึกษาในกลุ่มจังหวัดอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง ในวันเสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมไอโฮเทลนครพนม

ลิ้งดาวโหลดเอกสาร : https://drive.google.com/drive/folders/1FKG694kOmGtSHZO9rr5RQrNFp7Lvse4O?usp=sharing

ติดต่อสอบถามโทร : 091-065-9192 (คุณเพชร)

ที่อยู่

214 หมู่ 12 ต.หนองญาติ อ.เมือง
Nakhon Phanom
48000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

042-503-776

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Phanom

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เรื่องเงิน...เรื่องง่าย สอบถามเพิ่มเติม โทร 0918659579
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จ.สกลนคร สมัครแข่งขันจรวดขวดน้ำ 1.นายดารัณ ณ หนองคาย 2.บัณฑิต เที่ยงจันทึก 3.ภูธเนศ กิ้วลาดแยง ครูผู้ควบคุม ส.อ.อทัย ม่งกั้นกลาง
วิทยาศาสตร์ ฉันจะเป็นไอตายยย(?)
..สมัครงานสำหรับนักศึกษาที่จบสาขาชีววิทยาค่ะ https://www.facebook.com/mfubotanicalgarden/photos/a.396862947047220.96808.396827680384080/1559652040768299/?type=3
สมัครงานสำหรับนักศึกษาที่จบสาขาเคมีค่ะ https://www.facebook.com/Dekenvii/photos/a.1668843633388848.1073741828.1668835360056342/1891323021140907/?type=3