สำนักงานที่ดิน จังหวัดนครพน

สำนักงานที่ดิน จังหวัดนครพน ที่ดินยุคใหม่ โปร่งใส เป็นธรรม

เปิดเหมือนปกติ

แอพพลิเคชั่นนี้ จะให้ประชาชนสามารถนัดหมายทำนิติกรรมล่วงหน้าและส่งเอกสาร เช่น โฉนดที่ดิน เอกสารสิทธิอื่นๆ ใบมอบอำนาจ ผ่าน...
12/01/2021

แอพพลิเคชั่นนี้ จะให้ประชาชนสามารถนัดหมายทำนิติกรรมล่วงหน้าและส่งเอกสาร เช่น โฉนดที่ดิน เอกสารสิทธิอื่นๆ ใบมอบอำนาจ ผ่านทางระบบคิวนัดออนไลน์ ซึ่งสามารถทำนัดได้ทุกสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ ซึ่งระบบนี้จะช่วยทำให้สำนักงานที่ดิน ได้จัดเตรียมเรื่อง เอกสารสำหรับการจดทะเบียน และการทำคำขอนัดรังวัดไว้ล่วงหน้า ทำให้การทำนิติกรรมต่างๆ รวดเร็วขึ้น ประชาชนรู้เวลานัดหมาย ลดระยะเวลาการรอคอย สามารถบริหารจัดการเวลาของตนเองได้ และลดความแออัดในการใช้บริการที่สำนักงาน
สิ่งนี้จะเป็นนวัตกรรมในโลกยุค Digital Transformation ซึ่งจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ทันสมัย ให้กรมที่ดิน สร้างความเชื่อมั่นของประชาชน ลดข้อร้องเรียนร้องทุกข์ และจะสามารถต่อยอดสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ทำให้การบริการประชาชนของกรมที่ดินเป็นเลิศยิ่งขึ้นไป

24 ธันวาคม 2563 นายชัยนันท์ กั้นชัยภูมิ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาธาตุพนม รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหว...
24/12/2020

24 ธันวาคม 2563 นายชัยนันท์ กั้นชัยภูมิ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาธาตุพนม รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม เข้าร่วมกิจกรรม "จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2564" ณ โรงเรียนบ้านกุงโกน ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โดยมี นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

SMARTLANDS Application  ครบเครื่องเรื่องที่ดิน โหลดฟรี....ไม่มีค่าใช้จ่าย
03/12/2020

SMARTLANDS Application ครบเครื่องเรื่องที่ดิน โหลดฟรี....ไม่มีค่าใช้จ่าย

(*)มอบอำนาจผิด ชีวิตเปลี่ยน ท่านรู้หรือไม่ว่าการมอบอำนาจที่ถูกต้องนั้น ต้องทำอย่างไร จึงจะทำให้นิติกรรมของท่านสำเร็จตามท...
01/12/2020
สารานุกรมที่ดินสำหรับประชาชน เรื่อง การมอบอำนาจ

(*)มอบอำนาจผิด ชีวิตเปลี่ยน ท่านรู้หรือไม่ว่าการมอบอำนาจที่ถูกต้องนั้น ต้องทำอย่างไร จึงจะทำให้นิติกรรมของท่านสำเร็จตามที่ต้องการ และไม่มีปัญหาตามมาภายหลัง เรามีคำตอบให้ท่าน เชิญรับชม https://bit.ly/3lrXoIQ

สารานุกรมที่ดินสำหรับประชาชน "ด้านการติดต่อสำนักงานที่ดิน" เรื่อง การมอบอำนาจ # กองฝึกอบรม กรมที่ดิน... เผยแ.....

รู้หรือยัง.........จ่ายค่าธรรมเนียมที่ดิน ไม่ต้องลำบากพกเงินสดมาอีกต่อไปแล้ว เพราะตอนนี้ กรมที่ดินได้มีการชำระค่าธรรมเนี...
04/11/2020

รู้หรือยัง.........จ่ายค่าธรรมเนียมที่ดิน ไม่ต้องลำบากพกเงินสดมาอีกต่อไปแล้ว เพราะตอนนี้ กรมที่ดินได้มีการชำระค่าธรรมเนียม ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วน๊าา ทุกสำนักงานทั่วไทย

นิสิต จันทร์สมวงศ์
04/11/2020

นิสิต จันทร์สมวงศ์

SMARTLANDS แอปพลิเคชั่น : ครบเครื่องเรื่องที่ดิน

ผมขอเรียนว่าในช่วงปีที่ผ่านมา กรมที่ดิน มุ่งมั่นพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีประชาชนเข้ามาติดต่องานเป็นจำนวนมากถึง 13 ล้านครั้ง มีการรังวัดที่ดินประมาณ 600,000 ครั้ง ประกอบกับช่วงที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์โรคระบาด Covid - 19 ที่ต้องการสร้างระยะห่างทางสังคม ครับ กรมที่ดินจึงปรับปรุงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือนำพาความสะดวกสบายสู่ประชาชนในการรับทราบข้อมูลข่าวสารและการให้บริการของกรมที่ดิน ล่าสุดเราได้พัฒนา Moblile Application ภายใต้ชื่อ “SmartLands” ที่รวบรวมช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการของกรมที่ดินไว้ที่จุดเดียว (Department of Lands Portal : DOL Portal) โดยการรวบรวมการให้บริการด้านที่ดินต่าง ๆ ไว้ในแอปพลิเคชันเดียว เพื่ออำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ที่สำคัญสามารถตอบสนองการใช้ชีวิตวิถีใหม่ตามแนวทาง New Normal ครับ

ปัจจุบัน แอปพลิเคชัน “SMARTLANDS” ให้บริการแล้ว 15 ด้าน ดังนี้
1. สารานุกรมที่ดิน ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านที่ดินที่สำคัญและจำเป็นสำหรับประชาชน
2. การนัดจดทะเบียนล่วงหน้า ในการทำธุรกรรมด้านที่ดินกับสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ ซึ่งจะเริ่มบริการในช่วงเดือนธันวาคม 2563
3. LandsMaps การค้นหารูปแปลงที่ดิน ที่มีรายละเอียดโฉนดที่ดิน 33 ล้านแปลง ซึ่งมีผู้ใช้บริการในปี 2563 ถึง 17 ล้านครั้ง
4. การตรวจสอบราคาประเมินที่ดินประจำปีของกรมธนารักษ์
5. การค้นหาที่ตั้งสำนักงานที่ดิน ทั้ง 463 แห่งทั่วประเทศ
6. การคำนวณภาษีอากรและค่าธรรมเนียมที่ดินประเภทต่างๆ เพื่อเตรียมการ
7. ขั้นตอนการทำธุรกรรมที่ดิน
8. การค้นหาข้อมูลนิติบุคคลจัดสรรที่ดินอาคารชุด
9. การค้นหาประกาศที่ดิน (e-LandsAnnouncement) เพื่อรักษาสิทธิ์ในที่ดินของประชาชนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
10. การเข้าถึงเว็บไซต์กรมที่ดิน
11. การร้องทุกข์-ร้องเรียน ผ่านระบบ e-Contact DC
12. การติดต่อกรมที่ดินผ่าน LINE : @teedin ของแต่ละสำนักงานที่ดินเพื่อปรึกษาหารือ ติดตามงานที่ยังไม่แล่วเสร็จในวันเดียว
13. ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของกรมที่ดิน
14. ระบบถาม-ตอบ ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับที่ดิน
15. การตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการรังวัดทั่วประเทศที่มีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันในแต่ละจังหวัดครับ

เพื่อนๆ ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “SMARTLANDS” มาใช้งานได้แล้ววันนี้ ดาวน์โหลดฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในโทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) และระบบปฏิบัติการ iOS

📲 ระบบปฏิบัติการ Android คลิกดาวน์โหลด : https://bit.ly/2HBvjkd

📲 ระบบปฏิบัติการ iOS คลิกดาวน์โหลด : https://apple.co/35W2Uht

นี่คือบริการดี ๆ ของกรมที่ดินเพื่อให้บริการประชาชน และจะยังคงพัฒนายกระดับการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางครับ

SMARTLANDS  Application : ครบเครื่องเรื่องที่ดิน
04/11/2020

SMARTLANDS Application : ครบเครื่องเรื่องที่ดิน

27/10/2020
นิสิต จันทร์สมวงศ์

นิสิต จันทร์สมวงศ์

กรมที่ดิน ยกระดับการให้บริการประชาชนภายใต้แนวทางความปกติรูปแบบใหม่ หรือ “New Normal” เพื่อสร้างความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ที่สำคัญช่วยเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ป้องกันการแพร่แพร่ระบาดของ “โควิด-19” โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาการให้บริการประชาชนใน 3 ด้าน ได้แก่

1. กรมที่ดินได้ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทำการติดตั้งเครื่อง EDC เพื่อรับชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทาง QR Code บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ลดการสัมผัสเงินสด สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน ตอบสนองตามนโยบาย National e-Payment ของรัฐบาล และนำสังคมไทยสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society)

2. กรมที่ดิน พัฒนาแอพพลิเคชั่น LandsMaps โดยนำข้อมูลโฉนดที่ดินทั่วประเทศกว่า 34 ล้านแปลง เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน สำหรับการตรวจสอบตำแหน่ง และภาพแปลงที่ดิน โดยระบุเลขที่โฉนด หรือสถานที่สำคัญในบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน ทัศนียภาพรอบแปลงที่ดิน (Street View) หรือเส้นทางเพื่อเดินทางไปยังแปลงที่ดินดังกล่าว รวมถึงตรวจสอบสถานที่ตั้งสำนักงานเขตที่ดินที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย

3. กรมที่ดิน พัฒนาแอพพลิเคชั่น E-QLands เพื่อให้ประชาชนได้นัดหมายทำธุรกรรมล่วงหน้ากับสำนักงานที่ดิน สร้างความสะดวกสบาย รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน

นี่คืองานดี ๆ ที่กรมที่ดินจัดทำให้กับพี่น้องประชาชน เป็นงานที่เป็นรูปธรรมและจับต้องได้ครับ

นายวิรัตน์ สุวรรณแก้ว เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ จ่าสิบตำรวจพันธ์เกียรติ ริยะวงษ์ หัวหน้าอำนวยการ สำนักงา...
21/10/2020

นายวิรัตน์ สุวรรณแก้ว เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ จ่าสิบตำรวจพันธ์เกียรติ ริยะวงษ์ หัวหน้าอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนมและเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ จังหวัดนครพนม ประจำปี2563 ณ ป่าสาธารณประโยชน์ป่าช้าหนองไผ่ บ้านอูนนา หมู่ 11 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี

13 ตุลาคม 2563   นายวิรัตน์ สุวรรณแก้ว เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม ...
14/10/2020

13 ตุลาคม 2563
นายวิรัตน์ สุวรรณแก้ว เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม ร่วม พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบิพิตร
0.700 พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ อ.เมือง จ.นครพนม
08.00 พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
19.00 พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบิพิตร ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม

วันอังคารที่​ 22 กันยายน​ 2563 เวลา​ 18.00 น.​ นายวิรัตน์​ สุวรรณแก้ว​ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม​ พร้อมด้วยเจ้าหน้า...
23/09/2020

วันอังคารที่​ 22 กันยายน​ 2563 เวลา​ 18.00 น.​ นายวิรัตน์​ สุวรรณแก้ว​ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่​ มอบของที่ระลึกให้กับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมทั้งสองท่านในงานแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการ​ จังหวัดนครพนม ณ​ โรงแรมไอโฮเทล

นายวิรัตน์ สุวรรณแก้ว เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม ออกตรวจราชการและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดส...
16/09/2020

นายวิรัตน์ สุวรรณแก้ว เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม ออกตรวจราชการ
และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานที่ดินจังหวัด
นครพนม โดยวันนี้ได้ออกตรวจราชการ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขานาแก
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาศรีสงคราม และ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาท่าอุเทน

11/09/2020
นิสิต จันทร์สมวงศ์

นวัตกรรมการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์

เรื่อง ก้าวสู่นวัตกรรมการรังวัดของกรมที่ดิน ด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์

การรังวัดและทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2497) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 49 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 สามารถกระทำได้ 2 วิธี ได้แก่ วิธีแผนที่ชั้นหนึ่งและวิธีแผนที่ชั้นสอง

#การรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่ง : เป็นวิธีการรังวัดและคำนวณค่าพิกัดฉากสืบเนื่องจากหมุดหลักฐานแผนที่ ทำให้รูปแปลงที่ดินมีค่าพิกัดที่อ้างอิงกับพื้นผิวโลกและสามารถระบุตำแหน่งในพื้นที่จริงได้อย่างชัดเจน

#การรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นสอง : เป็นวิธีการรังวัดที่ใช้แผนที่ระวางเป็นหลัก หรืออาจใช้ระบบพิกัดแบบศูนย์ลอยที่กำหนดขึ้นเองในการขึ้นรูปแผนที่และคำนวณเนื้อที่ ทำให้ผลลัพธ์ของรูปแปลงที่ดินแม้ว่าจะมีรูปแผนที่และเนื้อที่ถูกต้อง แต่ไม่มีค่าพิกัดที่สามารถอ้างอิงกับพื้นผิวโลก จึงไม่สามารถระบุตำแหน่งในพื้นที่จริงได้อย่างชัดเจน

ดังนั้น การรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่ง จึงเป็นวิธีการรังวัดที่มีความละเอียดถูกต้องสูงและสามารถนำค่าพิกัดฉากของหลักเขตที่ดินไปใช้ในการตรวจสอบเชิงตำแหน่งในพื้นที่จริงได้

อย่างไรก็ตาม การรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งมีข้อจำกัดในทางปฏิบัติ กล่าวคือ ต้องมีการสร้างหมุดหลักฐานแผนที่ในพื้นที่ให้ครอบคลุมเพียงพอ จึงจะสามารถดำเนินการรังวัดในพื้นที่นั้นได้ แต่ด้วยข้อจำกัดทางด้านบุคลากรและเครื่องมืออุปกรณ์ ทำให้การรังวัดที่ดินในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันกว่าร้อยละ 90 ต้องดำเนินการรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นสอง ซึ่งแม้จะมีความละเอียดถูกต้องในเชิงรูปร่างและเนื้อที่ แต่ไม่สามารถตรวจสอบแนวเขตในเชิงพื้นที่ได้อย่างชัดเจนเนื่องจากไม่มีค่าพิกัดที่สามารถอ้างอิงตำแหน่งได้อย่างถูกต้องเป็นเหตุให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับที่ดินตามมาอย่างมากมาย เช่น ข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตที่ดิน การออกเอกสารสิทธิในที่ดินผิดพลาดคลาดเคลื่อน การขาดความเชื่อมั่นในเอกสารสิทธิ และการบุกรุกที่ดินของรัฐ ครับ

กรมที่ดิน จึงได้นำเทคโนโลยี “โครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network)” มาใช้ในการรังวัดรูปแปลงที่ดิน ซึ่งจะช่วยลดข้อจำกัดของการสร้างหมุดหลักฐานแผนที่ในอดีตที่ต้องใช้การวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่หรือการรับสัญญาณดาวเทียมเป็นระยะเวลานาน โดยปัจจุบันช่างรังวัดสามารถสร้างหมุดดาวเทียมหรือรับสัญญาณดาวเทียมโดยตรงที่หลักเขตที่ดิน เพื่อให้บริการรังวัดที่ดินโดยวิธีแผนที่ขั้นหนึ่งด้วยระบบดาวเทียมแก่ประชาชนได้อย่างถูกต้องแม่นยำและสะดวกรวดเร็ว ครับ

ปัจจุบัน กรมที่ดินได้ยกระดับการรังวัดที่ดินด้วยระบบด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) แล้วทั้งสิ้น 49 จังหวัด ได้แก่ #ภาคกลาง ลพบุรี ชัยนาท นครปฐม สิงห์บุรี สระบุรี อ่างทอง ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครนายก ราชบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม สมุทรสาคร #ภาคเหนือ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ อุทัยธานี นครสวรรค์ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก #ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น หนองคาย บึงกาฬ มหาสารคาม สุรินทร์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ สระแก้ว นครราชสีมา ชัยภูมิ เลย หนองบัวลำภู อุบลราชธานี #ภาคใต้ สตูล ภูเก็ต พัทลุง สงขลา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา #ภาคตะวันออก จันทบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ตราด

จากข้อมูลผู้ใช้บริการในปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) มียอดให้บริการรังวัดออกโฉนดที่ดินด้วยระบบ RTK GNSS Network เฉลี่ยรวม 505,000 แปลง แบ่งเป็น
1. การรังวัดออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะราย (มาตรา 59) จำนวน 420,000 แปลง
2. โครงการเดินสำรวจรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบ RTK GNSS Network จำนวน 70,000 แปลง
3. โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 15,000 แปลง

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมที่ดินกำหนดพื้นที่ในการยกระดับการรังวัดด้วยระบบด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) จำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง ลำพูน สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี มุกดาหาร สกลนคร ยโสธร กระบี่ และประจวบคีรีขันธ์ โดยในปีงบประมาณถัดไป จะได้ยกระดับอีก 18 จังหวัด เพื่อให้ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ครับ

นี่คือ นวัตกรรมการรังวัดของกรมที่ดิน เพื่อสร้างความมั่นคงและช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ กรมที่ดิน ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องครับ

วันที่ 11 กันยายน 2563 นายวิรัตน์ สุวรรณแก้ว เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายวัฒนา สายสวรรค์ เจ้าพนักงานที่ดิ...
11/09/2020

วันที่ 11 กันยายน 2563 นายวิรัตน์ สุวรรณแก้ว เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายวัฒนา สายสวรรค์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาเรณูนคร และเจ้าหน้าที่ มอบเงินบริจาครวมน้ำใจให้เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ณ สำนักงานเหล่ากาชาดนครพนม

นายวิรัตน์ สุวรรณแก้ว เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม ร่วมกิจกรรม เนื่อง...
06/08/2020

นายวิรัตน์ สุวรรณแก้ว เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

นายวิรัตน์ สุวรรณแก้ว เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

17. ก.ค. 2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  และ นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้...
24/07/2020

17. ก.ค. 2563
นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน และ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ร่วมกันมอบโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรในท้องที่ หมู่ 2 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม จำนวน 150 แปลง ซึ่งเป็นที่ไม่มีหลักฐาน เนื้อที่ประมาณ 60-320 ไร่ ราคาประเมิน ประมาณไร่ละ 400,000 บาท คิดเป็นมูลคาทางเศรษฐกิจ กว่า 24 ล้านบาท โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ราษฎรได้เข้าครอบครองทำประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน

17. ก.ค. 2563
นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน และ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ร่วมกันมอบโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรในท้องที่ หมู่ 2 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม จำนวน 150 แปลง ซึ่งเป็นที่ไม่มีหลักฐาน เนื้อที่ประมาณ 60-320 ไร่ ราคาประเมิน ประมาณไร่ละ 400,000 บาท คิดเป็นมูลคาทางเศรษฐกิจ กว่า 24 ล้านบาท โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ราษฎรได้เข้าครอบครองทำประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน

17. ก.ค. 2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  และ นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้...
24/07/2020

17. ก.ค. 2563
นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน และ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ร่วมกันมอบโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรในท้องที่ หมู่ 2 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม จำนวน 150 แปลง ซึ่งเป็นที่ไม่มีหลักฐาน เนื้อที่ประมาณ 60-320 ไร่ ราคาประเมิน ประมาณไร่ละ 400,000 บาท คิดเป็นมูลคาทางเศรษฐกิจ กว่า 24 ล้านบาท โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ราษฎรได้เข้าครอบครองทำประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน

17. ก.ค. 2563
นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน และ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ร่วมกันมอบโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรในท้องที่ หมู่ 2 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม จำนวน 150 แปลง ซึ่งเป็นที่ไม่มีหลักฐาน เนื้อที่ประมาณ 60-320 ไร่ ราคาประเมิน ประมาณไร่ละ 400,000 บาท คิดเป็นมูลคาทางเศรษฐกิจ กว่า 24 ล้านบาท โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ราษฎรได้เข้าครอบครองทำประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน

Photos from สำนักงานที่ดิน จังหวัดนครพนม's post
24/07/2020

Photos from สำนักงานที่ดิน จังหวัดนครพนม's post

22/06/2020
ในยุคโควิค-19 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม ยังอำนวยความสะดวกให้กับท่านที่ต้องการทำนิติกรรมด้วย "บริการนัดจดทะเบียนล่วงหน้...
15/04/2020

ในยุคโควิค-19 สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม ยังอำนวยความสะดวกให้กับท่านที่ต้องการทำนิติกรรมด้วย "บริการนัดจดทะเบียนล่วงหน้า" แค่ 3 ขั้นตอนง่าย เพียงแค่ท่าน สแกนคิวอาร์โคด แล้วเพิ่มเพื่อน จากนั้น เข้าที่เมนู นัดจดทะเบียนล่วงหน้า กรอกข้อมูลที่จำเป็น แล้วรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปหาท่าน เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เพียงเท่านี้ ท่านก็สามารถ นัดจดทะเบียนล่วงได้แล้ว

ที่อยู่

Nakhon Phanom
Nakhon Phanom
48000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6642520804

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานที่ดิน จังหวัดนครพนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานที่ดิน จังหวัดนครพน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Phanom

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เว็บไซต์ธุรกิจและเศรษฐกิจ เอกรินทร์ ชัยกิจพัฒนากุล