งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสา

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสา ข่าวสารสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
(4)

เปิดเหมือนปกติ

ปธ.ชมรมแม่บ้านสา'สุข พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.สนามฯ-สถานที่กักกันฯ    วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางพัชริ...
22/07/2021

ปธ.ชมรมแม่บ้านสา'สุข พร้อมคณะฯ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.สนามฯ-สถานที่กักกันฯ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางพัชรินทร์ ฉลาดธัญญกิจ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยทีมงานกลุ่มภารกิจการดูแลรักษาผู้ป่วย (Case Management: CM) นำโดย นางกุสุมา สุวรรณโมรา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ปฎิบัติราชการลงพื้นที่ติดตามและเตรียมความพร้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอำเภอปลาปาก รองรับผู้ป่วยได้ ๔๐ เตียง ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการสร้างและวางระบบการจัดการต่าง ๆ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ คาดว่าจะเปิดใช้เร็ว ๆ นี้

นอกจากนี้ยังได้ติดตามเยี่ยมโรงพยาบาลสนามอำเภอเรณูนคร และสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ Local Quarantine (LQ) ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดนคีพนม ตำบลหนองญาติ พร้อมนำเครื่องบริโภคที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา ได้แก่ น้ำดื่ม กาแฟ โอวัลติน ขนมขบเคี้ยว มอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน ได้แก่ พยาบาล อสม. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อส. พร้อมให้กำลังใจ และสอบถามปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ธิดารัตน์ เลี่ยวปรีชา/ภารกิจ CM : ถ่ายภาพ/รายงาน

นายกเหล่ากาชาดนครพนม พร้อมคณะฯตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของ ให้ รพ.สนาม 2 แห่ง     วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 นางกรรณิกา...
22/07/2021

นายกเหล่ากาชาดนครพนม พร้อมคณะฯ
ตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของ ให้ รพ.สนาม 2 แห่ง

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครพนม มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ และโรงพยาบาลสนามจังหวัดนครพนม โดยมีนางสาวรัชนี เต็มอุดม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ร่วมรับมอบ ณ โรงยิมอเนกประสงค์ สนามกลางจังหวัดนครพนม ในกำกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ศิริญญา จันทร์โทวาท : ถ่ายภาพ – รายงาน

หลายๆพื้นที่มีขยะติดเชื้อที่ต้องจัดการ ต้องทำให้ถูกเพื่อความปลอดภัยครับ
22/07/2021

หลายๆพื้นที่มีขยะติดเชื้อที่ต้องจัดการ ต้องทำให้ถูกเพื่อความปลอดภัยครับ

หลายๆพื้นที่มีขยะติดเชื้อที่ต้องจัดการ ต้องทำให้ถูกเพื่อความปลอดภัยครับ

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ สสจ.นครพนมลุยเคลียร์ปัญหาขยะติดเชื้อ-น้ำทิ้ง รพ.สนามฯ    วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส...
22/07/2021

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ สสจ.นครพนม
ลุยเคลียร์ปัญหาขยะติดเชื้อ-น้ำทิ้ง รพ.สนามฯ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โดยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ออกปฏิบัติภารกิจหลังได้รับทราบปัญหาถังขยะติดเชื้อและปัญหาน้ำทิ้ง ณ โรงพยาบาลสนาม สนามกีฬากลางในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม โดยได้ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และจากการติดตามตรวจวัดค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ มากกว่า ๑ ppm ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ศิริวรรณ กำภูศิริ : ถ่ายภาพ – รายงาน

กินข้าวร่วมกันก็เสี่ยงโควิด 19ครับ
22/07/2021

กินข้าวร่วมกันก็เสี่ยงโควิด 19ครับ

กินข้าวร่วมกันก็เสี่ยงโควิด 19ครับ

รายงานสถานการณ์โควิด 19 ประจำวันที่ 22 ก.ค.64 จ.นครพนมวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 76 ราย ยอดรวมที่ 1,159 ราย ไม่มีเ...
22/07/2021

รายงานสถานการณ์โควิด 19 ประจำวันที่ 22 ก.ค.64 จ.นครพนมวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 76 ราย ยอดรวมที่ 1,159 ราย ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม ชีวิตสะสม 6 ราย ซึ่งเป็นผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง #คนนครพนมไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดครับ เฝ้าระวังเรื่องผู้เดินทางเข้าพื้นที่โดยเฉพาะมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง ต้องมีการกักตัวอย่างเคร่งครัดครับ #ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564รวม 13,655 ราย จำแนกเป็นติดเชื้อใหม่ 13,110 รายติดเชื้อภายในเรื...
22/07/2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564
รวม 13,655 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 13,110 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 545 ราย
ผู้ป่วยสะสม 424,269 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 7,921 ราย
หายป่วยสะสม 284,951 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 87 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564
รวม 13,655 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 13,110 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 545 ราย
ผู้ป่วยสะสม 424,269 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 7,921 ราย
หายป่วยสะสม 284,951 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 87 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

คณะผู้บริหาร สสจ.นครพนมตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของให้ รพ.สนาม 2 แห่ง     วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 นางสาวรัชนี เต็มอุดม รอง...
21/07/2021

คณะผู้บริหาร สสจ.นครพนม
ตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของให้ รพ.สนาม 2 แห่ง

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 นางสาวรัชนี เต็มอุดม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม (ด้านส่งเสริมพัฒนา) นายแพทย์กิตติเชษฐ์ ธีรกุลพงศ์เวช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ดร.ศิริลักษณ์ ใจช่วง ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ปฏิบัติงานที่ รพ.สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขนาด 160 เตียง มีคนไข้นอน 126 เตียง และ รพ.สนามจิตเวชฯนครพนม ขนาด 40 เตียง มีคนไข้นอน 35 เตียง มอบสิ่งของอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมรับฟังการปฏิบัติหน้าที่และปัญหาอุปสรรคพร้อมให้คำปรึกษาและให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน

ศิริญญา จันทร์โทวาท : ถ่ายภาพ – รายงาน

‘สสจ.นครพนม’ คุมเข้มโควิดฯจัดสอบ พนง.ราชการฯ ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด    วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.49 น. นายแ...
21/07/2021

‘สสจ.นครพนม’ คุมเข้มโควิดฯ
จัดสอบ พนง.ราชการฯ ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.49 น. นายแพยท์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม มอบหมายนายประหยัด รูปคม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ปฏิบัติราชการตรวจเยี่ยมการจัดสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) กรณีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 6 อัตรา ซึ่งรับสมัครระหว่างวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564 โดยมีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 140 คน ณ อาคาร 5 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดนครพนมโดยเคร่งครัด และแสดงหนังสือรับรองการได้รับวัคซีน หรือแสดงหนังสือรับรองบุคคลว่าไม่ได้เดินทางไปหรือมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด 24 จังหวัด และพื้นที่ควบคุม 25 จังหวัด ตามคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 1802/2564 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 หรือแบบประเมินความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

อนึ่ง คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อ 8 มิถุนายน 2564 มีมติเห็นชอบข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข อัตราว่าง 6 อัตรา และวันนี้ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. เป็นการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) ณ อาคาร 5 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

มณีรัตน์ รักษาพล : ถ่ายภาพ

รายงานสถานการณ์โควิด 19 ประจำวันที่ 21 ก.ค.64 จ.นครพนมวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 102 ราย ยอดรวมที่ 1,083 ราย ไม่มี...
21/07/2021

รายงานสถานการณ์โควิด 19 ประจำวันที่ 21 ก.ค.64 จ.นครพนมวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 102 ราย ยอดรวมที่ 1,083 ราย ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม ชีวิตสะสม 6 ราย ซึ่งเป็นผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง #คนนครพนมไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดครับ เฝ้าระวังเรื่องผู้เดินทางเข้าพื้นที่โดยเฉพาะมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง ต้องมีการกักตัวอย่างเคร่งครัดครับ #ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564รวม 13,002 ราย จำแนกเป็นติดเชื้อใหม่ 11,953 รายติดเชื้อภายในเรือนจำ/...
21/07/2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564
รวม 13,002 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 11,953 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 1,049 ราย
ผู้ป่วยสะสม 410,614 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 8,248 ราย
หายป่วยสะสม 277,030 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 108 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564
รวม 13,002 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 11,953 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 1,049 ราย
ผู้ป่วยสะสม 410,614 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 8,248 ราย
หายป่วยสะสม 277,030 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 108 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19

‘ประเสริฐผลรุ่งเรืองนครพนม’ ร่วมด้วยช่วยกันมอบเครื่องอุปโภคบริโภค หนุน สสจ.ปฏิบัติการสู้ภัยโควิดฯ    วันอังคารที่ 20...
20/07/2021

‘ประเสริฐผลรุ่งเรืองนครพนม’ ร่วมด้วยช่วยกัน
มอบเครื่องอุปโภคบริโภค หนุน สสจ.ปฏิบัติการสู้ภัยโควิดฯ

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 บริษัท ประเสริฐผลรุ่งเรือง นครพนม จำกัด มอบเครื่องอุปโภคบริโภค สนับสนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ในการปฏิบัติภารกิจเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยนายประหยัด รูปคม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และนายขันชัย ขันทะชา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม พร้อมคณะฯ รับมอบ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

ศศิโสภา พิมพา : ถ่ายภาพ

นวภัทร สเตชั่นเนอรี่/ หจก.บุญล้อมฯมอบเครื่องอุปโภคบริโภค หนุน สสจ.ปฏิบัติการต้านโควิดฯ    วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 25...
20/07/2021

นวภัทร สเตชั่นเนอรี่/ หจก.บุญล้อมฯ
มอบเครื่องอุปโภคบริโภค หนุน สสจ.ปฏิบัติการต้านโควิดฯ

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 บริษัท นวภัทร สเตชั่นเนอรี่ จำกัด ร่วมกับพี่ ๆ กลุ่ม Little-Ali และ หจก.บุญล้อมเทคนิค มิลค์แลนด์นครพนม มอบเครื่องอุปโภคบริโภค สนับสนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ในการปฏิบัติภารกิจเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยนางสาวรัชนี เต็มอุดม นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และคณะฯ รับมอบ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

ศิริญญา จันทร์โทวาท : ถ่ายภาพ

รู้จักชื่อไว้จะได้ไม่งงครับ
20/07/2021

รู้จักชื่อไว้จะได้ไม่งงครับ

รู้จักชื่อไว้จะได้ไม่งงครับ

รายงานสถานการณ์โควิด 19 ประจำวันที่ 20 ก.ค.64 จ.นครพนมวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 80 ราย ยอดรวมที่ 981 ราย ไม่มีเสี...
20/07/2021

รายงานสถานการณ์โควิด 19 ประจำวันที่ 20 ก.ค.64 จ.นครพนมวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 80 ราย ยอดรวมที่ 981 ราย ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม ชีวิตสะสม 6 ราย ซึ่งเป็นผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง #คนนครพนมไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดครับ เฝ้าระวังเรื่องผู้เดินทางเข้าพื้นที่โดยเฉพาะมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง ต้องมีการกักตัวอย่างเคร่งครัดครับ #ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

ธ.ก.ส. ‘เคียงคู่รู้ค่าประชาชน’มอบน้ำดื่ม หนุน สสจ.นครพนม ปฏิบัติการต้านโควิดฯ    วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 0...
20/07/2021

ธ.ก.ส. ‘เคียงคู่รู้ค่าประชาชน’
มอบน้ำดื่ม หนุน สสจ.นครพนม ปฏิบัติการต้านโควิดฯ

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.07 น. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) “เคียงคู้รู้ค่าประชาชน” มอบน้ำดื่ม ธ.ก.ส. ร่วมใจ ต้านภัย COVID-19 สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยนางสาวรัชนี เต็มอุดม นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และคณะฯ รับมอบ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

บุญเลิศ คลีล้วน : ถ่ายภาพ

ปธ.ชมรมแม่บ้านสา'สุขนครพนมร่วมซ้อมพิธีรับเสด็จฯ และตรวจเยี่ยม รพ.สนาม อ.ท่าอุเทน    เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายมา...
19/07/2021

ปธ.ชมรมแม่บ้านสา'สุขนครพนม
ร่วมซ้อมพิธีรับเสด็จฯ และตรวจเยี่ยม รพ.สนาม อ.ท่าอุเทน

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายมานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม มอบหมายนางพัชรินทร์ ฉลาดธัญญกิจ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดนครพนม และนางกุสุมา สุวรรณโมรา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ เข้าร่วมซักซ้อมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดารผ่านสื่อิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 อ.นาทม และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนากระเสริม อ.ท่าอุเทน

เวลา 15.30 น. นางพัชรินทร์ ฉลาดธัญญกิจ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดนครพนม และนางกุสุมา สุวรรณโมรา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ พร้อมคณะฯ เยี่ยมเสริมพลังให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสนาม อำเภอท่าอุเทน ณ หอประชุมยงใจยุทธ ที่ว่าการอำเภอท่าอุเทน ปัจจุบันมีผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวในความดูแล 7 ราย พร้อมทั้งได้รับฟังปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน และได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน รพ.สนาม รวมทั้งขอบคุณและชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เสียสละเวลาและอุทิศตนดูแลผู้ป่วยโควิด 19 จังหวัดนครพนม และร่วมฝ่าฟันวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน

สุพัตรา หนูอินทร์ : ถ่ายภาพ/ รายงาน

รายงานสถานการณ์โควิด 19 ประจำวันที่ 19 ก.ค.64 จ.นครพนมวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 40 ราย ยอดรวมที่ 901 ราย ไม่มีเสี...
19/07/2021

รายงานสถานการณ์โควิด 19 ประจำวันที่ 19 ก.ค.64 จ.นครพนมวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 40 ราย ยอดรวมที่ 901 ราย ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม ชีวิตสะสม 6 ราย ซึ่งเป็นผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง #คนนครพนมไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดครับ เฝ้าระวังเรื่องผู้เดินทางเข้าพื้นที่โดยเฉพาะมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง ต้องมีการกักตัวอย่างเคร่งครัดครับ #ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

หมู่บ้านเพอร์เฟค-ผู้มีจิตศรัทธามอบสิ่งของ หนุน รพ.สนามฯ ปฏิบัติการต้านโควิดฯ     วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 คุณชิ...
19/07/2021

หมู่บ้านเพอร์เฟค-ผู้มีจิตศรัทธา
มอบสิ่งของ หนุน รพ.สนามฯ ปฏิบัติการต้านโควิดฯ

วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 คุณชิตชัย ศิระสกุลชัย และกลุ่มเพื่อน บริจาคข้าวกล่อง 100 กล่อง พร้อมเครื่องอุปโภคและบริโภค รวมทั้งคุณนิภา คงเหลา-คุณชนิตา จู่มา มอบข้าวกล่อง 50 กล่อง สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในโรงพยาบาลสนามจังหวัดนครพนม โดยนางกุสุมา สุวรรณโมรา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ และคณะฯ รับมอบ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม พร้อมนี้ได้ส่งมอบให้ รพ.สนาม สนามกีฬา อบจ.นครพนม และ รพ.สนามรพ.จิตเวขฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สุพัตรา หนูอินทร์ : ถ่ายภาพ

รายงานสถานการณ์โควิด 19 ประจำวันที่ 18 ก.ค.64 จ.นครพนมวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 75 ราย ยอดรวมที่ 861 ราย ไม่มีเสี...
18/07/2021

รายงานสถานการณ์โควิด 19 ประจำวันที่ 18 ก.ค.64 จ.นครพนมวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 75 ราย ยอดรวมที่ 861 ราย ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม ชีวิตสะสม 6 ราย ซึ่งเป็นผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง #คนนครพนมไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดครับ เฝ้าระวังเรื่องผู้เดินทางเข้าพื้นที่โดยเฉพาะมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง ต้องมีการกักตัวอย่างเคร่งครัดครับ #ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

เดินห้าง เข้าร้านต้องระมัดระวังป้องกันโควิด 19
18/07/2021

เดินห้าง เข้าร้านต้องระมัดระวังป้องกันโควิด 19

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564รวม 11,397, ราย จำแนกเป็นติดเชื้อใหม่ 11,079 รายติดเชื้อภายในเรื...
18/07/2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564
รวม 11,397, ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 11,079 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 318 ราย
ผู้ป่วยสะสม 374,523 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 5,726 ราย
หายป่วยสะสม 256,484 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 101 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่ #ไทยรู้สู้โควิด

ร่วมกันเข้าชมกดไล์ กดแชร์ กับยุวอสม.ต.นางัว อ.บ้านแพง จ.นครพนม ในการคัดเลือกระดับเขตครับ ทุกไลค์มีผลต่อคะแนนครับ
17/07/2021
ทีมที่ 23 | คุณนราพร สกุลนอก

ร่วมกันเข้าชมกดไล์ กดแชร์ กับยุวอสม.ต.นางัว อ.บ้านแพง จ.นครพนม ในการคัดเลือกระดับเขตครับ ทุกไลค์มีผลต่อคะแนนครับ

รายงานสถานการณ์โควิด 19 ประจำวันที่ 17 ก.ค.64 จ.นครพนมวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 60 ราย ยอดรวมที่ 786 ราย ไม่มีเสี...
17/07/2021

รายงานสถานการณ์โควิด 19 ประจำวันที่ 17 ก.ค.64 จ.นครพนมวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 60 ราย ยอดรวมที่ 786 ราย ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม ชีวิตสะสม 6 ราย ซึ่งเป็นผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง #คนนครพนมไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดครับ เฝ้าระวังเรื่องผู้เดินทางเข้าพื้นที่โดยเฉพาะมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง ต้องมีการกักตัวอย่างเคร่งครัดครับ #ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

เสียชีวิตสูงมากครับ 141รายครับ🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564รวม 10,082 ราย จำแนกเป็นติดเชื้อใหม่...
17/07/2021

เสียชีวิตสูงมากครับ 141รายครับ
🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564
รวม 10,082 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 9,955 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 127 ราย
ผู้ป่วยสะสม 363,126 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 6,327 ราย
หายป่วยสะสม 250,758 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 141 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

"กรมอนามัย" เชิญชวนร่วมงานการขับเคลื่อนฉีดวัคซีนโควิดฯ ในหญิงตั้งครรภ์ฯ    กรมอนามัย เตรียมจัดงานการขับเคลื่อนการฉีดว...
16/07/2021

"กรมอนามัย" เชิญชวนร่วมงาน
การขับเคลื่อนฉีดวัคซีนโควิดฯ ในหญิงตั้งครรภ์ฯ

กรมอนามัย เตรียมจัดงานการขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร ในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แพทย์ พยาบาล นักวิซาการ บุคลากรสาธารณสุขของกาครัฐและเอกชน จากศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๑๒ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ/เอกชน และประซาชน โดยนอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในหญิงตั้งครรภ์แล้ว ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านความรู้ ทักษะการสื่อสารกับประชาชนเกี่ยวกับการฉีดวัดซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ จึงขอเชิญชวนแพทย์ สูติแพทย์ กุมารแพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุขและผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาสทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง เข้าร่วมงานดังกล่าว ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ทั้งนี้ กรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงานไปที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] หรือโทรสารหมายเลข ๐๒๙๖๕ ๙๔๕๕ ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

อนึ่ง หลังพิธีเปิดงานฯ จะเป็นการบรรยาย หัวข้อ "วัคซีนป้องกันโควิด 19 : ประสิทธิผลและผลข้างเคียงในหญิงตั้งครรภ์" โดยศาสตราจารย์แพทย์หญิงกุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล "ระบบบริหารจัดการวัคชีนแก่หญิงตั้งครรภ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปิดท้ายด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับวัคซีนฯ และถาม-ตอบในประเด็นน่ารู้ฯ

รายงานสถานการณ์โควิด 19 ประจำวันที่ 16 ก.ค.64 จ.นครพนมวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 70 ราย ยอดรวมที่ 726 ราย มีเสียชี...
16/07/2021

รายงานสถานการณ์โควิด 19 ประจำวันที่ 16 ก.ค.64 จ.นครพนมวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 70 ราย ยอดรวมที่ 726 ราย มีเสียชีวิตเพิ่ม 1ราย ชีวิตสะสม 6 ราย ซึ่งเป็นผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง #คนนครพนมไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดครับ เฝ้าระวังเรื่องผู้เดินทางเข้าพื้นที่โดยเฉพาะมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง ต้องมีการกักตัวอย่างเคร่งครัดครับ #ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

ที่อยู่

Nakhon Phanom
48000

เบอร์โทรศัพท์

+66610192999

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Phanom

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สอบถามคะการฉีดวัคซีนโควิดที่ศาลายงใจยุทธ ในเมื่อเราลงนครพนมพร้อม และอยู่ในกลุ่มมีโรคประจำตัว 7 โรค และผู้สูงอายุ พอไปรับการฉีด บอกต้องมีเอกสารการรักษา มียาถือมา ขอโทษนะคะผู้รับผิดชอบวัคซีน ทีคุณเอาญาติพี่น้องคุณมาฉีด ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไร คุณเปลี่ยนข้อมูลให้ตรงนั้น มันคืออะไรคะ
การฉีดวัคซีนโควิดมันยากขนาดนี้ใช่ไหมคะ ลงนครพนมพร้อมแล้ว มีโรคประจำตัว หอบหืด พอถึงคิว บอกต้องเอาประวัติการรักษามาแสดง ทีคุณเป็นเจ้าหน้าที่ตรงนั้น คุณเอาญาติพี่น้องคุณมาฉีด มาแก้ข้อมูลหน้าตู้ประวัติ มันยุติธรรมต่อประชาชนไหมคะ ยิ่งวายนักการเมือง ทำให้แบบไม่ต้องผ่านจุดคัดกรอง ไม่กรอกแบบฟอร์มอะไร ต้องไปศูนย์ดำรงธรรมก่อนใช่ไหมถึงได้ฉีด
รบกวนสอบถามค่ะ ไม่ทราบว่ารู้จักร คุณปัฐพล ทวีกลาง 0823225220 หรือป่าวคะ รบกวนแจ้งเขามาชำระหนี้หน่อยจร้า
สอบถามค่ะ กรณีได้คิวฉีดวัคซีนจากหมอพร้อม พอไปที่โรงพยาบาลนครพนมโดนแจ้งว่าเลื่อนฉีด จะได้ฉีดวัคซีนวันไหนคะ
รบกวนสอบถามค่ะ ไม่ทราบว่ารู้จักร คุณนุชจรี สุนะเทพ เป็นคุณสอน โรงเรียนอนุบาลจุฬาวดี 0933747376 หรือป่าวคะ รบกวนแจ้งเขามาชำระหนี้หน่อยจร้า
สวัสดีค่ะ เดินทางมาจากต่างประเทศ แล้วเข้ารับการกักตัว ในที่รัฐบาลจัดให้ 14 วัน แล้วมีใบรับรองว่าไม่ติดโคโรน่า แล้วเดินทางเข้านครพนม โดยรถตู้ที่รัฐจัดส่งให้ เข้าจังหวัดนครพนม ยังต้องกักตัวไหมคะ ขอบคุณ สำหรับคำตอบค่ะ
ส่งกำลังให้ทีมงานนะคะ เพื่อนชื่นชมมา เลยเอามาฝากค่ะ
จ.นครพนม พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ อีก 6 ราย วันที่ 14 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมแถลงข่าว กรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอีก 6 ราย หลังจากที่มีการแถลงข่าวไปแล้ว เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยในช่วงเย็นวันที่ 13 เมษายน 2564 มีรายงานผลตรวจยืนยันติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 3 ราย และในเช้าวันที่ 14 เมษายน 2564 มีรายงานผลตรวจยืนยันติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 3 ราย เป็นกลุ่มที่ได้รับการตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดนครพนม ด้วยวิธี Antigen Rapid Test ตามนโยบายของจังหวัดนครพนม ให้ผลบวก จำนวน 5 ราย และกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค จำนวน 1 ราย โดยในขณะนี้จังหวัดนครพนมมีผู้ป่วยยืนยัน รวมทั้งสิ้น 12 ราย ทั้งนี้ ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยง 9 จังหวัด เข้าพื้นที่จังหวัดนครพนม ประกอบด้วย 1) กรุงเทพมหานคร 2) นนทบุรี 3) สมุทรปราการ 4) ปทุมธานี 5) นครปฐม 6) สมุทรสาคร 7) เชียงใหม่ 8) จังหวัดชลบุรี และ 9) จังหวัดสระแก้ว ต้องกักตัว 14 วัน หรือนำผลการตรวจจากต้นทางมาได้โดยไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือสามารถตรวจ Antigen Rapid Test ได้ที่โรงพยาบาลอำเภอทุกอำเภอ ก่อนเข้าบ้านและชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยมีค่าใช้จ่าย 500 บาท หากหมู่บ้านชุมชนใดพบเห็นผู้เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยงไม่กักตัว 14 วัน แจ้งได้ที่นายอำเภอทุกอำเภอ
ขอเบอร์โทร ที่สามารถติดต่อกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมได้จริงๆด้วยครับ
ถ้าเพจนี้สร้างขึ้นมาเพื่อโพสประจบนาย ไม่ตอบอะไรเลย ปิดเพจไปเถอะครับ
เพจนี้แอดมินลงข่าวเป็นอย่างเดียวใช่ไหมคะตอบคำถามอะไรประชาชนไม่ได้เลยเห็นมีแต่คนถามว่าคนที่มาจากสมุทรสาครที่มีใบตรวจโรคจากสมุทรสาครแล้วยังกักตัวไหมถามมาเยอะมากแต่ไม่เจ้าหน้าคนไหนตอบคำถามนี้เลยจังหวัดอื่นเขาไม่กักกันแล้วนครพนมขอความกระจ่างด้วยคะ
สั่งกิ่งพันธุ์ลิ้นจี่ โอนเงินแล้วไม่ส่งของ