คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิท

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิท เลขที่ 103 หมู่ 3 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
(22)

เปิดเหมือนปกติ

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนมเปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564ระดับ ดังนี้- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช...
02/02/2021

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
ระดับ ดังนี้
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
(*สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า)

- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สาขาวิชาช่างกลเกษตร
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
(*สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. ม.6 หรือเทียบเท่า)

- ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
(4ปี และ 2 ปี เทียบโอน)
แขนงวิชาพืชศาสตร์
แขนงวิชาสัตวศาสตร์
แขนงวิชาการประมง
แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหาร
(*สำหรับผู้สำเร็จการศึุกษา ระดับ ม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า)

#สวัสดิการสำหรับนักศึกษา
1.สำหรับ ปวช. เรียนฟรี หอพักฟรี
2.มีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
3.มีสิทธิ์รับที่ดินจาก สปก. (ตามเงื่อนไข)
4.ทุนการศึกษาประเภทรายปี
5.ทุนสนับสนุนทำโครงการหารายได้ระหว่างเรียน

#วิธีการับสมัคร
ปวช. และ ปวส.
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 ธ.ค.2563 - 15 พ.ค. 2564
คลิก http://admission.npu.ac.th/admis/

ปริญญาตรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิ.ย.2564 (ตามระบบ TCAS 2564)
คลิก http://admission.npu.ac.th/admis/

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ที่ฝ่ายวิชาการและวิจัย อาคารกาญจนาภิเษก
คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

เบอร์โทรติดต่อ
คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
โทรศัพท์ 042-532-545,042-532-471
งานแนะแนวการศึกษา โทรศัพท์ 082-111-9654

02/02/2021
คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
ระดับ ดังนี้
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
(*สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า)

- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สาขาวิชาช่างกลเกษตร
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
(*สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. ม.6 หรือเทียบเท่า)

- ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
(4ปี และ 2 ปี เทียบโอน)
แขนงวิชาพืชศาสตร์
แขนงวิชาสัตวศาสตร์
แขนงวิชาการประมง
แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหาร
(*สำหรับผู้สำเร็จการศึุกษา ระดับ ม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า)

#สวัสดิการสำหรับนักศึกษา
1.สำหรับ ปวช. เรียนฟรี หอพักฟรี
2.มีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
3.มีสิทธิ์รับที่ดินจาก สปก. (ตามเงื่อนไข)
4.ทุนการศึกษาประเภทรายปี
5.ทุนสนับสนุนทำโครงการหารายได้ระหว่างเรียน

#วิธีการับสมัคร
ปวช. และ ปวส.
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 ธ.ค.2563 - 15 พ.ค. 2564
คลิก http://admission.npu.ac.th/admis/

ปริญญาตรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิ.ย.2564 (ตามระบบ TCAS 2564)
คลิก http://admission.npu.ac.th/admis/

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ที่ฝ่ายวิชาการและวิจัย อาคารกาญจนาภิเษก
คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

เบอร์โทรติดต่อ
คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
โทรศัพท์ 042-532-545,042-532-471
งานแนะแนวการศึกษา โทรศัพท์ 082-111-9654

พรุ่งนี้ เตรียมโทรศัพท์ให้พร้อม เราจะโทรหาคุณ #สัมภาษณ์รอบแฟ้มสะสมผลงาน TCAS 1/2564
29/01/2021

พรุ่งนี้ เตรียมโทรศัพท์ให้พร้อม เราจะโทรหาคุณ
#สัมภาษณ์รอบแฟ้มสะสมผลงาน TCAS 1/2564

ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อใน คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับปริญญาตรีประเภทการรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2564
.
ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : http://admission.npu.ac.th/?p=1362
.
📢สัมภาษณ์ออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 30 และ วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
☎️ 042-532-471 หรือ 042-532-545
☎️ Hotline : https://line.me/R/ti/p/%40tvi0404d
#มหาวิทยาลัยนครพนม #NPU #NPUfamily
#เรียนต่อมหาวิทยาลัยนครพนม #ปริญญาตรี #แฟ้มสะสมผลงาน

วันนี้ (29 ม.ค. 2564) คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าในสถานศึกษ...
29/01/2021

วันนี้ (29 ม.ค. 2564) คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าในสถานศึกษา ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการดังกล่าว นำไปสู่การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย

อาจารย์สุรศักดิ์ ตั้งตระกูล คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์ ดร.ชาตรี ชำนาญดี อาจารย์ ดร.นวรัตน์ ผอบงา และนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในแมวและสุนัข ณ ห้องลงเวลา ตึก 6 อาคารสำนักงานคณบดี คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

แนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-...
28/01/2021

แนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 26 มกราคม 2564
----------------
ให้นักศึกษากลับเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย (ห้องเรียนปกติ) และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
----------------
รายละเอียดประกาศ >> https://www.npu.ac.th/view_news_pr.php?news_id=1611733588
----------------

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต...
28/01/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 26 มกราคม 2564
----------------
ให้นักศึกษากลับเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย (ห้องเรียนปกติ) และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
----------------
รายละเอียดประกาศ >> https://www.npu.ac.th/view_news_pr.php?news_id=1611733588
----------------

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 26 มกราคม 2564
----------------
ให้นักศึกษากลับเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย (ห้องเรียนปกติ) และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
----------------
รายละเอียดประกาศ >> https://www.npu.ac.th/view_news_pr.php?news_id=1611733588
----------------

ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อใน คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรีประเภท...
28/01/2021

ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อใน คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับปริญญาตรีประเภทการรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2564
.
ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : http://admission.npu.ac.th/?p=1362
.
📢สัมภาษณ์ออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 30 และ วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
☎️ 042-532-471 หรือ 042-532-545
☎️ Hotline : https://line.me/R/ti/p/%40tvi0404d
#มหาวิทยาลัยนครพนม #NPU #NPUfamily
#เรียนต่อมหาวิทยาลัยนครพนม #ปริญญาตรี #แฟ้มสะสมผลงาน

📢ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา สำหรับนักเ...
27/01/2021

📢ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา
สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564
.
ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : http://admission.npu.ac.th/?p=1348
.
📢ผู้ที่มีรายชื่อจะต้องต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ารับรหัสผ่านเพื่อยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ในระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564
ผ่านทางเว็บไซต์ 🌐 https://student.mytcas.com/
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
☎️ 042-532-545
☎️ Hotline : https://line.me/R/ti/p/%40tvi0404d

ประกาศคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนมงดการจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ประจำปี ๒๕๖๔      ตามที่คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาว...
27/01/2021

ประกาศคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
งดการจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ประจำปี ๒๕๖๔

ตามที่คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับหน่วยงานสำนักงานเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดนครพนม ทั้งภาครัฐและเอกชนภายในจังหวัดนครพนม ได้ร่วมกันจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขงขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบไปด้วยเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงานเป็นจำนวนมาก จนถึงปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยได้ดำเนินการจัดงานผ่านมาแล้ว ๒๓ ครั้ง นั้น เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า๒๐๑๙ (COMID-19) เพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่องรวดเร็ว และมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดรุนแรงอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ในประเทศไทย และการจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง มีผู้เข้าเที่ยวชมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จากทั่วทุกสารทิศ หากมีกำหนดจัดงานขึ้น ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม ๒๕๖๔ อาจจะทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒o๑๙ (COVID-19) แก่ผู้เข้าเที่ยวชมงานได้ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและข้อปฏิบัติการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๑๖) ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าเที่ยวชมงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศ เรื่อง งดการจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยหากมีกำหนดจัดงานในครั้งต่อไป จะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔
คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยนครพนม

รับสมัครคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ขอใบสมัครได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 29 ม.ค. 256...
25/01/2021

รับสมัครคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
ขอใบสมัครได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 29 ม.ค. 2564

สโมสรนักศนึกษา คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
ประกาศรับสมัคร เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และสมาชิกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

๑. คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
(๑) เป็นนักศึกษาระดับ ปวส., ปวส.๒ ปริญญาตรีชั้นปีที่
(๒) ได้ชำระค่าบำรุงการศึกษาแล้ว
(๓) ได้ชำระค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาแล้ว
(๔) ไม่เป็นนักศึกษาระหว่างภาคทัณฑ์
(๕) เป็นนักศึกษาซึ่งได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓๒ หน่วยกิต

๒. การสมัครรับเลือกตั้ง
๒.๑ ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องสมัครรวมเป็นกลุ่ม โดยระบุตำแหน่งหน้าที่ให้ครบถ้วน ๕ ตำแหน่ง คือ นายกสโมสรนักศึกษา อุปนายก เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์
๒.๒ กลุ่มที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครให้ครบถ้วนทุกตำแหน่ง ได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ตั้งแต่วันที่ ๒๖-๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
๒.๓ คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง จะตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครของแต่ละกลุ่ม และจะประกาศรายชื่อกลุ่มและหมายเลขประจำกลุ่มที่มีสิทธิ์รับเลือกตั้งให้ทราบ ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๓. การหาเสียง
ให้กลุ่มที่มีสิทธิ์รับเลือกตั้งทำการหาเสียงและแถลงนโยบาย ระหว่างวันที่ ๑๑-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๔. การเลือกตั้ง
๔.๑ การเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา จะกระทำโดยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ทั่วไป
๔.๒ ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง ๑ คน มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งได้ ๑ เสียง นักศึกษาผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จะต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษาไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับบัตรลงคะแนนตามสิทธิ์ (ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ได้แก่ นักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และ ปริญญาตรี ทุกคน)
๔.๓ กำหนดลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ อาคารสโมสรนักศึกษา คณะเกษตรและเทคโนโลยี
๔.๔ การนับคะแนนเสียงจะทำการนับในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ อาคารสโมสรนักศึกษา คณะเกษตรและเทคโนโลยี
๕. ผลการเลือกตั้ง
กลุ่มที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดให้ถือว่าเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง ถ้าคะแนนเสียงสูงได้เท่ากันให้มีการเลือกตั้งใหม่เฉพาะกลุ่มที่ได้คะแนนเสียงเท่ากันในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเพียงกลุ่มเดียว ต้องได้คะแนนเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของผู้มาลงคะแนนเสียงทั้งหมด

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ขอความร่วมมือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 #กรอกแบบสำรวจ----------------------------------------------------------...
25/01/2021

ขอความร่วมมือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 #กรอกแบบสำรวจ
----------------------------------------------------------
#แบบสำรวจผลงานและการการมีส่วนร่วมในผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

วัตถุประสงค์การสำรวจ
1. เพื่อสำรวจผลงานและการการมีส่วนร่วมในผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4
2. เพื่อเป็นแนวทางในจัดทำแนวทาง/นโยบายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมสร้างผลงานนวัตกรรมของนักศึกษา

แบบสอบถามชุดนี้ ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สำรวจผลงานและการการมีส่วนร่วมในผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4
----------------------------------------------------------
สแกน QR Code หรือคลิก 👉 https://forms.gle/BjAQtHJ4UVkeUoHs9
----------------------------------------------------------

วันนี้ (22 ม.ค. 2564) คุณสันติ สุนีย์ และคุณจุฑารัตน์ ชูประเสริฐ กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรบ้านแดง และเกษตรกรรุ่นใหม่ ...
22/01/2021

วันนี้ (22 ม.ค. 2564) คุณสันติ สุนีย์ และคุณจุฑารัตน์ ชูประเสริฐ กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรบ้านแดง และเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดนครพนม (YSF นครพนม) ที่ผลิตลูกอ๊อดจำหน่าย และมันแกว GAP ในเขตพื้นที่ตำบลอุ้มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และพื้นที่อื่น ๆ ได้ขอเข้าพบ ผศ.ดร.กัญลยา มิขะมา อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์ และ ที่ปรึกษากลุ่มเกษตรกรุ่นใหม่จังหวัดนครพนม (Young Smart Farmers; YSF) และ อาจารย์กฤติกา ชุณห์วิจิตรา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เพื่อขอความรู้ ทอลองพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ใหม่จากมันแกว ที่กำลังล้นตลาดในขณะนี้

ด้วยสถานการณ์ โควิดพ่นพิษเลื่อนงานธาตุพนม สะเทือนถึงชาวสวนมันแกว รายได้หดเกินครึ่ง ผลผลิตเหลือ ไม่สามารถจำหน่ายออกนอกพื้นที่ได้

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผลกระทบจากสถานการณ์โควิดระบาด ยังคงส่งผลต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้านต่อเนื่อง ทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่ ลงไปถึงอาชีพของเกษตรกร ซึ่งมีอาชีพทำการเกษตรริมฝั่งแม่น้ำโขง โดยฤดูแล้งย่างเข้าสู่ฤดูหนาวเป็นช่วงเตรียมการเก็บผลผลิตมันแกว ผลผลิตทางการเกษตรขึ้นชื่อ ที่สร้างรายได้มหาศาล มีเงินสะพัดภาพรวมปีละเกือบ 10 ล้านบาท ซึ่งมีพื้นที่ปลูกหลาย 100 ไร่ โดยจะใช้ระยะเวลาปลูกประมาณ 3 -4 เดือน และเริ่มเก็บผลผลิตออกขาย ระหว่างปีใหม่เดือนมกราคม ลากยาวไปถึงสงกรานต์เดือนเมษายน ที่สำคัญถ้าเห็นมันแกววางขาย เป็นการรู้กันว่าใกล้ถึงงานนมัสการองค์พระธาตุพนมแล้ว ซึ่งเป็นงานบุญประเพณียิ่งใหญ่ ที่คนมากราบมนัสการพระธาตุพนมแล้วจะต้องซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือไป

แต่มีปัญหาเรื่องมาตรการควบคุมโควิด จำต้องเลื่อนออกไปปลายเดือนกุมภาพันธ์ ส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อชะลอการสั่งซื้อ บางรายงดสั่งซื้อไปขาย เพราะลูกค้าหลักคือประชาชน นักท่องเที่ยว ที่มางานนมัสการองค์พระธาตุพนม ทำให้ขาดรายได้เกินครึ่ง จึงมีปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาเก็บผลผลิต หากล่าช้าออกไปจะทำให้มันเพาเสียหาย ไม่ได้คุณภาพตามต้องการ และหากขายไม่หมดจะต้องไถกลบทิ้งทำให้ขาดทุนหนัก

ทั้งนี้ ทางคณะเกษตรและเทคโนโลยี ได้ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหมม่ และแนะนำให้ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรแปรรูปมันแกว โดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ "กิมจิมันแกว และมันแกวดอง 3 รส" ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการพัฒนาสูตรจาก อาจารย์กฤติกา ชุณห์วิจิตรา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ในด้านการตลาด ผศ.ดร.กัญลยา มิขะมา ได้แนำให้นำ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปทดสอบตลาดก่อน โดยเบื้องต้นให้วางจำหน่ายที่ตลาดพรีเมี่ยม จังหวัดนครพนม เพื่อทดสอบตลาดและประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภค ต่อไป

ข่าว / ภาพ : https://www.77kaoded.com/news/tawee/2058503 และ ประชาสัมพันธ์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

Nakhon Phanom University Thailand
22/01/2021

Nakhon Phanom University Thailand

มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับการยกย่องเป็นองค์กรคุณธรรม ประเภทระดับส่งเสริม จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)

22/01/2021

#สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร
ระดับอาชีวศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างกลเกษตร
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย และ ปวช.

เนื้อหาเกี่ยวข้อง : ศึกษาเชิงวิชาการในด้านเครื่องจักรกลเกษตร การออกแบบ การสร้างและการทดสอบเครื่องจักรกลเกษตร การวางแผนสำรวจและออกแบบเพื่อการพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน การบำรุงรักษา การซ่อมและปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนการพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร ให้เหมาะสมกับลักษณะและสภาพการใช้งาน

แนวทางการประกอบอาชีพ
1. วิศวกรการเกษตร/นักวิทยาศาสตร์ ในหน่วยงานราชการ เช่น สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน สำนักงานชลประทาน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร เป็นต้น
2. รับราชการครู-อาจารย์
3. นักวิชาการเกษตรให้ความรู้เรื่องเครื่องจักรกลเกษตร
4. นักประดิษฐ์คิดค้นปรับปรุงเครื่องมือใหม่
5. พนักงานขายอุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตร
6. ประกอบอาชีพอิสระ

#สวัสดิการสำหรับนักศึกษา
-ค่าเทอม ราคาถูก
-หอพักราคาถูก เดือน 450 บาท/เดือน
-มีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. โอกาสกู้ได้ 100%
-มีทุนเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น
-มีทุนการศึกษาตลอดปี

#วิธีการรับสมัคร
#ปวส. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 ธ.ค. 2563 - 10 พ.ค. 2564
#คลิกสมัคร http://apply.npu.ac.th/apply/

#ปริญาตรี เปิดรับสมัครตามระบบ TCAS 2564 ดังนี้
รอบที่ 1 Portfolio รับสมัคร 1 ธ.ค.2563 - 21 ม.ค. 2564
รอบที่ 2 โควตา รับสมัคร 9 ก.พ.-18 เม.ย. 2564
รอบที่ 3 Admission 1-2 รับสมัคร 7-15 พ.ค. 2564
รอบที่ 4 รับตรงอิสระ รับสมัคร 3-9 มิ.ย. 2564
#คลิกสมัคร http://apply.npu.ac.th/apply/

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ที่ฝ่ายวิชาการและวิจัย อาคารกาญจนภิเษก
- คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
- เพจ: สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร คณะเกษตรและเทคโนโลยี ม. นครพนม
- เว๊ปไซต์ : http://agri.npu.ac.th/web/
- youtube : https://youtu.be/rd25nEE0j_8

เบอร์โทรติดต่อ
คณะเกษตรและเทคโนโลยี โทรศัพท์ 042-532-545 หรือ 042-532-471
งานแนะแนวการศึกษา โทรศัพท์ 082-111-9654

21/01/2021

@สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรการเรียนการสอน
#ระดับอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา : ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมปลาย หรือ ปวช.

#ระดับอุดมศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหาร
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย ปวช. และ ปวส.

#เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง : ศึกษาด้านหลักการวิเคราะห์อาหารเคมีอาหาร จุลชีววิทยาอาหาร การแปรรูปอาหาร การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีผักและผลไม้ เทคโนโลยีการหมัก ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ บรรจุภัณฑ์อาหาร การประเมินคุณภาพประสาทสัมผัสของอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น

#แนวทางการประกอบอาชีพ
- ข้าราชการในหน่วยงานรัฐ อาทิเช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กรมอนามัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันอาหารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) เป็นต้น

- อาจารย์ หรือนักวิจัยทำงานในมหาวิทยาลัย สถานศึกษาหรือหน่วยงานวิจัยต่างๆ

- นักวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีอาหาร ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ฝ่ายผลิต หรือฝ่ายควบคุม ประกันคุณภาพหรือฝ่ายวิจัยและพัฒนาเจ้าหน้าที่ฝ่ายคิดค้นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพอาหาร เป็นต้น

- เจ้าหน้าที่ในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร เช่น เจ้าหน้าที่การแปรรูปสินค้าเกษตรเบื้องต้น การผลิต/ขายส่วนประกอบหรือส่วนผสมอาหาร การผลิต/ขายบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร การตรวจวิเคราะห์อาหาร การตรวจรับรองระบบคุณภาพหรือความปลอดภัยของอาหาร การผลิต/ขายเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ผลิตอาหาร การจัดเก็บและขนส่งสินค้าเกษตรและอาหาร การนำเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น

- นักโภชนาการหรือเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือการส่งเสริม และดูแลรักษาสุขภาพ

-ประกอบอาชีพอิสระเกี่ยวกับการแปรรูปอาหาร

#สวัสดิการสำหรับนักศึกษา
-ค่าเทอม ราคาถูก
-หอพักราคาถูก เดือน 450 บาท/เดือน
-มีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. โอกาสกู้ได้ 100%
-มีทุนเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น
-มีทุนการศึกษาตลอดปี

#วิธีการรับสมัคร
#ปวส. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 ธ.ค. 2563 - 10 พ.ค. 2564
#คลิกสมัคร http://apply.npu.ac.th/apply/

#ปริญาตรี เปิดรับสมัครตามระบบ TCAS 2564 ดังนี้
รอบที่ 1 Portfolio รับสมัคร 1 ธ.ค.2563 - 21 ม.ค. 2564
รอบที่ 2 โควตา รับสมัคร 9 ก.พ.-18 เม.ย. 2564
รอบที่ 3 Admission 1-2 รับสมัคร 7-15 พ.ค. 2564
รอบที่ 4 รับตรงอิสระ รับสมัคร 3-9 มิ.ย. 2564
#คลิกสมัคร http://apply.npu.ac.th/apply/

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ที่ฝ่ายวิชาการและวิจัย อาคารกาญจนภิเษก
- คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
- เพจ: สาขาวิชาพื้นฐานอาชีวศึกษา คณะเกษตรและเทคโนโลยี ม. นครพนม
- เว๊ปไซต์ : http://agri.npu.ac.th/web/
- youtube : https://youtu.be/pbnybH8lItM

เบอร์โทรติดต่อ
คณะเกษตรและเทคโนโลยี โทรศัพท์ 042-532-545 หรือ 042-532-471
งานแนะแนวการศึกษา โทรศัพท์ 082-111-9654

ที่อยู่

103 ม. 3 บ้านกุดข้าวปุ้น ต.ขามเฒ่า
Nakhon Phanom
48000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6642532545

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิท:

วิดีโอทั้งหมด

ประวัติ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะเกษตรและเทคโนโลยี ตั้งอยู่เลขที่ 103 หมู่ 3 บ้านกุดข้าวปุ้น ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 (ถนนชยางกูร) สายนครพนม – ธาตุพนม – มุกดาหาร ห่างจากตัวจังหวัดนครพนม 14 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร 750 กิโลเมตร ได้รับการจัดตั้งเป็น “โรงเรียนเกษตรกรรมนครพนม” เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2517 ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ดงคำไฮ โคกหนองบัว มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 875 ไร่

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Nakhon Phanom บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เยี่ยม
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับ สำนักวิทยบริการ มีฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการบนเว็บไซต์ http://arc.npu.ac.th/web/ ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือ ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพา สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดเวลาจากเอกสารฉบับเต็มได้ โดยฐานข้อมูลที่ให้บริการกับนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อการสืบค้นและการใช้งานครับ
👉ขอความร่วมมือบุคลากร นักศึกษา และผู้ใช้บริการ กองพัฒนานักศึกษา ร่วมตอบแบบสอบถามของกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562 (ครึ่งแรก) ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน 2562 เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงาน และเพื่อนำผลการดำเนินการไปปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น🙏
แจ้งไปยังผู้ที่พักอาศัยในพื้นที่ครีโคตรบูรณ์ (เกษตรหนองเซา) อันเนื่องวิกฤตน้ำขาดแคลน ทำให้ระบบน้ำประปาไม่ไหล จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์มานะที่นี้ กำลังดำเนินการในการแก้ไขปัญหาครับผม
เสื้อ H&M. ของแท้ งานขึ้นห้าง. งานแบรนด์ เมดอิน สวีเดน ผ้าดีมาก ผ้าใส่สบาย ราคาถูก ✅ ลดเหลือ. 159 บาท. ✅ ❌ จากปกติ 890. บาท. ❌ 📌@ งานองค์พระธาตุพนม📌
📌ด่วน!!ใครที่มองหางานทำอยู่ นักเรียน นักศึกษา ว่างงานหรืออยากมีรายได้เสริม รับอายุ18+ #พิกัดนครพนม #สนใจทักแชทเลยครับ📌จำนวนจำกัด
📌ด่วน!!ใครที่มองหางานทำอยู่ นักเรียน นักศึกษา ว่างงานหรืออยากมีรายได้เสริม รับอายุ18+ #พิกัดนครพนม #สนใจทักแชทเลยครับ📌จำนวนจำกัด
🙆รบกวนน้อง ๆ ตอบแบบประเมินด้วยนะคะ😊ขอบคุณค่ะ🙇
ขอเชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจ แนวคิดธุรกิจนวัตกรรม “New Business Model Innovation 2018”
#ทีมช่างกลเกษตร กู้รถแทรกเตอร์ ท่านคณบดี อาจารย์ สุรศักดิ์ ตั้งตะกูล คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
#ทีมช่างกลเกษตร วีรบุรุษกู้รถแทรกเตอร์ ท่านคณบดี อาจารย์ สุรศักดิ์ ตั้งตะกูล คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม