สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน หน่วยงานราชการ
(2)

เปิดเหมือนปกติ

กระทรวงอุตสาหกรรม
26/02/2021

กระทรวงอุตสาหกรรม

🎊สวัสดีแฟนเพจ Facebook กระทรวงอุตสาหกรรม ครับ🙏 พบกับผม กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เช่นเคยนะครับกับรายการ "ปลัดกอบฯ ตอบโจทย์" ซึ่งจะมาพบกับทุกท่านเป็นประจำทุกวันศุกร์ เวลา 08.00 น. สำหรับวันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2564) ผมจะมาเล่าถึงการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการการใช้ประโยชน์ใบและยอดอ้อยเป็นเชื้อเพลิงทดแทน เพื่อลดปัญหาอ้อยไฟไหม้และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกับบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC) ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเอสซีจี (SCG) ส่วนรายละเอียดของเนื้อหารายการจะเป็นอย่างไรนั้น เชิญทุกท่านติดตามได้เลยครับ 🤗🤗🤗

📢 สำหรับ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ดังกล่าว กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่กำกับดูแลระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย มีนโยบายส่งเสริมศักยภาพการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศไทย และมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากมลพิษจากการเผาอ้อยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมั่นใจว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งก้าว สำคัญในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง หรือ PM 2.5 และควันที่เกิดจากการเผาอ้อย อีกทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย โดย CPAC ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง SCG จะเข้ามารับซื้อเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากการทำไร่อ้อย เช่น ยอดและใบอ้อย เพื่อนำไปเป็นเชื้อเพลิงทดแทนในการผลิตปูนซีเมนต์และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทย และอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย ให้มีความมั่นคงทางด้านพลังงานควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมครับ

🚨 การลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ จะร่วมกันดำเนินงานเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จะส่งเสริมและสนับสนุนการตัดอ้อยสด เพื่อให้มีใบและยอดอ้อยเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทน รวมถึงประสานเกษตรกรชาวไร่อ้อยหรือผู้ประกอบการที่รวบรวมใบอ้อยในพื้นที่เป้าหมาย 4 แหล่ง ได้แก่ อำเภอท่าหลวงและอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี อำเภอเสนา จังหวัดอยุธยา และอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี รวมกว่า 17,000 ราย ในการจัดเตรียมพื้นที่กองเก็บก้อนม้วนเพื่อให้สามารถส่งโรงงานแปรรูป คาดว่าจะสามารถลดพื้นที่การเผาอ้อยได้กว่า 1,713,208 ไร่ โดย CPAC ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง SCG จะดำเนินการรับซื้อใบอ้อยจากพื้นที่เป้าหมาย ในราคา 200-1,500 บาทต่อตันอ้อย ตามปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม ณ จุดรับซื้อที่กำหนด ซึ่งจะสร้างรายได้ในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายกว่า 150 ล้านบาท พร้อมทั้งจะตั้งโรงงานแปรรูปใบอ้อยเป็นเชื้อเพลิงทดแทน และดำเนินการขนส่งใบอ้อยที่แปรรูปเป็นเชื้อเพลิงทดแทนแล้วเพื่อนำไปใช้งานต่อไป ทั้งนี้ หากมีการรับซื้อใบและยอดทั้งหมดที่เก็บได้จากการปลูกอ้อยเพื่อนำไปเป็นเชื้อเพลิงทดแทน จะเกิดมูลค่าประมาณ 5,000 ล้านบาทต่อปีเลยครับ ซึ่งในปัจจุบันมีบริษัทในกลุ่มมิตรผลและบริษัทอื่น ๆ รับซื้อใบและยอดอ้อยเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนในบางส่วนแล้ว ผมจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสามารถร่วมมาเป็น Big Brothers ในการรับซื้อใบและยอดอ้อยไปใช้ประโยชน์ครับ

🔔 ทั้งนี้ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC) ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเอสซีจี (SCG) และสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม เชื่อมั่นว่า ความร่วมมือครั้งนี้ ภายใต้แบรนด์ Smart Green Solution by CPAC จะช่วยเชื่อมต่อระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ในการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย มาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด สร้างรายได้ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อย อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 และภาวะโลกร้อนจากการเผาอ้อย ซึ่งการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 และมีแผนจะขยายจุดรับซื้อหน้าโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ CPAC ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรรายเล็กและชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงโรงงานด้วยครับ

👏🏻👏🏻👏🏻เป็นอย่างไรกันบ้างครับ สำหรับโครงการดี ๆ ของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ร่วมมือกับบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ้ากัด (CPAC) ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี (SCG) เพื่อนำเศษวัสดุเหลือใช้จากไร่อ้อย ไปพัฒนาเป็นพลังงานทดแทนในโรงงานปูนซีเมนต์และอุตสาหกรรมอื่น ๆ สอดคล้องกับแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อีกทั้งยังมีส่วนสนับสนุนไม่ให้เกษตรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยด้วยวิธีการเผาไร่อ้อยก่อนตัดส่งเข้าโรงงานน้ำตาล เป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยครับ สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณแฟนเพจทุกท่านที่ติดตาม แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการ “ปลัดกอบฯ ตอบโจทย์” ครับ

25/02/2021
25/02/2021
24/02/2021
24/02/2021
23/02/2021
22/02/2021
22/02/2021
22/02/2021
22/02/2021
22/02/2021
22/02/2021
กระทรวงอุตสาหกรรม
19/02/2021

กระทรวงอุตสาหกรรม

🎊สวัสดีแฟนเพจ Facebook กระทรวงอุตสาหกรรม ครับ🙏 พบกับผม กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เช่นเคยนะครับกับรายการ "ปลัดกอบฯ ตอบโจทย์" ซึ่งจะมาพบกับทุกท่านเป็นประจำทุกวันศุกร์ เวลา 08.00 น. สำหรับวันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2564) ผมจะมาเล่าถึงโครงการเดินหน้าหน่วยร่วมเติมทุนโครงการสินเชื่อ “เสริมพลัง สร้างอนาคต SME ไทย” วงเงินรวม 1,000 ล้านบาท โดย SME D Bank ซึ่งเปิดโอกาสให้นิติบุคคลที่มีศักยภาพเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำ 1% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท ผ่อนนาน 7 ปี เพื่อเสริมสภาพคล่อง ยกระดับธุรกิจ และก้าวข้ามวิกฤตโควิด-19 สู่ธุรกิจยุค New Normal ส่วนรายละเอียดของเนื้อหารายการจะเป็นอย่างไรนั้น เชิญทุกท่านติดตามได้เลยครับ 🤗🤗🤗

🚨 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รัฐบาล โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีมติอนุมัติโครงการสินเชื่อ “เสริมพลัง สร้างอนาคต SME ไทย” ภายใต้กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ วงเงินรวม 1,000 ล้านบาท สนับสนุนให้เอสเอ็มอีที่มีศักยภาพเข้าถึงแหล่งเงินทุนต้นทุนต่ำ โดยมี SME D Bank เป็นหน่วยงานร่วมทำหน้าที่ดำเนินการวิเคราะห์และอนุมัติสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ของกองทุน เพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง สำรองเป็นค่าใช้จ่าย หรือลงทุน ขยาย ปรับปรุง กิจการ ต่อยอดธุรกิจด้วยเทคโนโลยี สนับสนุนการเติบโตสู่ยุค New Normal ครับ

🔔 สำหรับสินเชื่อดังกล่าว จะคิดอัตราดอกเบี้ยเพียง 1% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท ระยะเวลาในการกู้นานสูงสุด 7 ปี ปลอดชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 1 ปี โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนิติบุคคลที่เป็นผู้ผลิต ให้บริการ ค้าปลีกค้าส่ง หรือผู้ใช้ในธุรกิจ 6 กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย
1. กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
2. กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
3. กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องมือทางการแพทย์
4. กลุ่มธุรกิจผู้ผลิต/ผู้ใช้หุ่นยนต์ เครื่องจักรอัตโนมัติ หรือระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)
5. กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว หรือกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
6. กลุ่มธุรกิจ Tech Startup รวมถึง ธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ (กอป.) กำหนดนะครับ

📢 ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ แบ่งออกเป็น การผลิตสินค้าหรือการให้บริการ ต้องมีการจ้างงานไม่เกิน 200 คน หรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดิน มูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท ส่วนการค้าปลีกหรือการค้าส่ง ต้องมีการจ้างงานไม่เกิน 50 คน หรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดิน มูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท ต้องมีระบบบัญชีเดียว หรือแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าสู่ระบบบัญชีเดียว มีประวัติการชำระหนี้ปกติอย่างน้อย 12 งวด โดยผู้ขออนุมัติสินเชื่อจะต้องไม่เป็นหนี้ NPLs ไม่ถูกดำเนินคดี และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ณ วันที่ยื่นใบคำขอเข้าร่วมครับ อีกทั้ง ผู้ขอสินเชื่อต้องไม่อยู่ระหว่างได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย, กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ วงเงิน 10,000 ล้านบาท, โครงการฟื้นฟูฯ สำหรับ SMEs คนตัวเล็ก วงเงิน 8,000 ล้านบาท และโครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน วงเงิน 3,000 ล้านบาท สำหรับผู้สนใจสินเชื่อเสริมพลัง สร้างอนาคต SME ไทย สามารถแจ้งความประสงค์ยื่นกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.thaismefund.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โทร.02-202-3879 และ Call Center ของ SME D Bank โทร.1357 ได้เลยครับ

👏🏻👏🏻👏🏻เป็นอย่างไรกันบ้างครับ สำหรับสินเชื่อเสริมพลัง สร้างอนาคต SME ไทย ภายใต้กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมเอสเอ็มอีให้สามารถดำเนินธุรกิจในสถานการณ์โควิด-19 และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ให้สามารถฟื้นตัวและเข้มแข็งได้ในเร็ววันครับ สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณแฟนเพจทุกท่านที่ติดตาม แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการ “ปลัดกอบฯ ตอบโจทย์” ครับ

กระทรวงอุตสาหกรรม
12/02/2021

กระทรวงอุตสาหกรรม

🎊สวัสดีแฟนเพจ Facebook กระทรวงอุตสาหกรรม ครับ🙏 พบกับผม กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เช่นเคยนะครับกับรายการ "ปลัดกอบฯ ตอบโจทย์" ซึ่งจะมาพบกับทุกท่านเป็นประจำทุกวันศุกร์ เวลา 08.00 น. สำหรับวันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2564) ผมจะมาเล่าถึงโครงการแคมเปญพิเศษช่วยเอสเอ็มอีไทย แพคเกจอั่งเปาเพื่อเอสเอ็มอีไทย ส่งความสุขในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซินนี้ฮวดไช้ ส่วนรายละเอียดของเนื้อหารายการจะเป็นอย่างไรนั้น เชิญทุกท่านติดตามได้เลยครับ 🤗🤗🤗

📢 สำหรับในช่วงเทศกาลวันตรุษจีนนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม มอบหมายให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ในฐานะหน่วยงานภายใต้สังกัด จัดแคมเปญพิเศษช่วยเหลือเอสเอ็มอีไทย ตลอดช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นี้ ด้วยการมอบอั่งเปาสินเชื่อดอกเบี้ยถูก ช่วยเสริมสภาพคล่อง ค้าขายลื่นไหล และลดต้นทุนธุรกิจ ได้แก่ สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น นิติบุคคล 2.875% ต่อปี ใน 3 ปีแรก และบุคคลธรรมดา 4.875% ต่อปี ใน 3 ปีแรก, สินเชื่อเสริมสภาพคล่อง SME D Happy วงเงินกู้สูงสุด 15 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.25%ต่อปี, สินเชื่อ Smart SMEs วงเงินกู้สูงสุด 15 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 5% ต่อปี หากยื่นกู้ 3 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อดังกล่าว ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ จะได้รับสิทธิ์ลดค่าธรรมเนียมวิเคราะห์โครงการ (Front End Fee) ลง 0.5% โดยการจัดแคมเปญครั้งนี้ จะช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ดอกเบี้ยต่ำ นำไปเสริมสภาพคล่องธุรกิจ ซึ่งถือเป็นอั่งเปาที่กระทรวงอุตสาหกรรม มอบเป็นของขวัญให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยในเทศกาลตรุษจีน โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นขอใช้บริการ เพื่อรับสิทธิ์ในแคมเปญนี้ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ทุกสาขาของ SME D Bank ทั่วประเทศ หรือเพื่อความสะดวกและลดความเสี่ยงจากการเดินทาง สามารถแจ้งความประสงค์ออนไลน์ได้หลากหลายช่องทาง เช่น LINE Official Account: SME Development Bank เว็บไซต์ www.smebank.co.th และแอปพลิเคชัน “SME D Bank” ซึ่งดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android นะครับ

🚨 นอกจากนี้ ทาง SME D Bank ยังให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม ด้วยกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ชื่อว่า “ฝากร้านฟรี SME D Bank” (Season 2) เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วประเทศ สามารถเพิ่มยอดขายและเติบโตด้วยออนไลน์ โดยลงทะเบียนสมัคร ง่าย ๆ เพียงคลิกลิงค์ : http://bit.ly/2LUGXJt หรือสแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ซึ่งทุกรายที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับสิทธิเบื้องต้นเข้ากลุ่ม Market Place “ฝากร้านฟรี SME D Bank” ที่เปิดโอกาสนำเสนอสินค้าขายบนโลกออนไลน์ ซึ่งมีสมาชิกติดตามมากกว่า 8,800 ราย และหากสินค้าใด มีความโดดเด่น น่าสนใจมากเป็นพิเศษ หรือเป็นลูกค้าเดิมของ SME D Bank จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ในการโปรโมทผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เช่น ผ่านแฟนเพจ powersmethai (ศูนย์นวัตกรรมทางเทคโนโลยี) ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 ราย พร้อมรับโอกาสต่อยอดเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ SME D Bank เช่น การออกร้านขายสินค้า เป็นต้น สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Line OA: @powersmethai หรือ Call Center 1357 ครับ

👏🏻👏🏻👏🏻เป็นอย่างไรกันบ้างครับ สำหรับโครงการดี ๆ ที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบให้ โดยสินเชื่ออั่งเปา เพื่อเอสเอ็มอีไทย เป็นสินเชื่อดอกเบี้ยถูก ที่จะสามารถช่วยเสริมสภาพคล่องในธุรกิจการค้าขายให้ลื่นไหล และลดต้นทุนทางธุรกิจของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยอีกด้วยครับ สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณแฟนเพจทุกท่านที่ติดตาม แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการ “ปลัดกอบฯ ตอบโจทย์” ครับ

11/02/2021
11/02/2021
11/02/2021
11/02/2021
11/02/2021
11/02/2021
10/02/2021
10/02/2021
10/02/2021
กระทรวงอุตสาหกรรม
05/02/2021

กระทรวงอุตสาหกรรม

🎊สวัสดีแฟนเพจ Facebook กระทรวงอุตสาหกรรม ครับ🙏 พบกับผม กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เช่นเคยนะครับกับรายการ "ปลัดกอบฯ ตอบโจทย์" ซึ่งจะมาพบกับทุกท่านเป็นประจำทุกวันศุกร์ เวลา 08.00 น. สำหรับวันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2564) ผมจะมาเล่าถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร ผลักดันการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร (Value Added) เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ ผ่านโครงการ “OPOAI-C 1 จังหวัด 1 ชุมชนสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม” ซึ่งตั้งเป้าเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ร้อยละ 6 ต่อปีและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูงขึ้นไม่น้อยกว่า 300 ผลิตภัณฑ์ ส่วนรายละเอียดของเนื้อหารายการจะเป็นอย่างไรนั้น เชิญทุกท่านติดตามได้เลยครับ 🤗🤗🤗

📢 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เป็นการดำเนินการที่สำคัญต่อการยกระดับประเทศสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงรวมทั้งยังเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขันและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม มีการดำเนินงานในแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community: OPOAI-C) ที่มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย ทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตร ให้มีความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ โดยการนำงานวิจัยและพัฒนา (R&D) มาเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงอุตสาหกรรมและสอดรับกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมครับ

🚨 สำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (สอจ.) ทั้ง 76 จังหวัด จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าว อาทิ การจัดฝึกอบรมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย การให้ความรู้ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตร มาตรฐานผลิตภัณฑ์-บรรจุภัณฑ์ การทำการตลาดทั้งแบบออนไลน์-ออฟไลน์ การฝึกอบรมเชิงลึกเพื่อพัฒนาและยกระดับเกษตรกรใหม่ให้เป็นนักธุรกิจเกษตร กลุ่ม Startup และ กลุ่ม SMEs คนตัวเล็ก เป็นต้น ภายใต้งบประมาณโครงการฯ เบื้องต้น 20.46 ล้านบาท โดยดำเนินการใน 76 จังหวัดทั่วประเทศครับ

🔔 ทั้งนี้ หนึ่งในนโยบายหลักของกระทรวงอุตสาหกรรม คือการผลักดันภาคการเกษตรให้เข้าสู่เกษตรอุตสาหกรรม (Agricultural Industry) ผ่านโครงการต่าง ๆ ที่กระทรวงฯ ได้ดำเนินการ ซึ่งโครงการ OPOAI-C สามารถพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยปีนี้ตั้งเป้าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 ต่อปี คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทต่อปี และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์-บรรจุภัณฑ์ โดยจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาต้องไม่น้อยกว่า 300 ผลิตภัณฑ์ ถือได้ว่าเป็นการมุ่งเน้นพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์-บรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาด รวมถึงการหาช่องทางการตลาด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาคเพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนอีกด้วยครับ

👏🏻👏🏻👏🏻เป็นอย่างไรกันบ้างครับ สำหรับโครงการดี ๆ ที่กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้กับกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศครับ สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณแฟนเพจทุกท่านที่ติดตาม แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการ “ปลัดกอบฯ ตอบโจทย์” ครับ

กระทรวงอุตสาหกรรม
05/02/2021

กระทรวงอุตสาหกรรม

🎊สวัสดีแฟนเพจ Facebook กระทรวงอุตสาหกรรม ครับ🙏 พบกับผม กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เช่นเคยนะครับกับรายการ "ปลัดกอบฯ ตอบโจทย์" ซึ่งจะมาพบกับทุกท่านเป็นประจำทุกวันศุกร์ เวลา 08.00 น. สำหรับวันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2564) ผมจะมาเล่าถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร ผลักดันการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร (Value Added) เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ ผ่านโครงการ “OPOAI-C 1 จังหวัด 1 ชุมชนสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม” ซึ่งตั้งเป้าเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ร้อยละ 6 ต่อปีและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูงขึ้นไม่น้อยกว่า 300 ผลิตภัณฑ์ ส่วนรายละเอียดของเนื้อหารายการจะเป็นอย่างไรนั้น เชิญทุกท่านติดตามได้เลยครับ 🤗🤗🤗

📢 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เป็นการดำเนินการที่สำคัญต่อการยกระดับประเทศสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงรวมทั้งยังเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขันและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม มีการดำเนินงานในแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community: OPOAI-C) ที่มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย ทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตร ให้มีความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ โดยการนำงานวิจัยและพัฒนา (R&D) มาเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงอุตสาหกรรมและสอดรับกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมครับ

🚨 สำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (สอจ.) ทั้ง 76 จังหวัด จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าว อาทิ การจัดฝึกอบรมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย การให้ความรู้ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตร มาตรฐานผลิตภัณฑ์-บรรจุภัณฑ์ การทำการตลาดทั้งแบบออนไลน์-ออฟไลน์ การฝึกอบรมเชิงลึกเพื่อพัฒนาและยกระดับเกษตรกรใหม่ให้เป็นนักธุรกิจเกษตร กลุ่ม Startup และ กลุ่ม SMEs คนตัวเล็ก เป็นต้น ภายใต้งบประมาณโครงการฯ เบื้องต้น 20.46 ล้านบาท โดยดำเนินการใน 76 จังหวัดทั่วประเทศครับ

🔔 ทั้งนี้ หนึ่งในนโยบายหลักของกระทรวงอุตสาหกรรม คือการผลักดันภาคการเกษตรให้เข้าสู่เกษตรอุตสาหกรรม (Agricultural Industry) ผ่านโครงการต่าง ๆ ที่กระทรวงฯ ได้ดำเนินการ ซึ่งโครงการ OPOAI-C สามารถพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยปีนี้ตั้งเป้าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 ต่อปี คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทต่อปี และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์-บรรจุภัณฑ์ โดยจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาต้องไม่น้อยกว่า 300 ผลิตภัณฑ์ ถือได้ว่าเป็นการมุ่งเน้นพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์-บรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาด รวมถึงการหาช่องทางการตลาด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาคเพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนอีกด้วยครับ

👏🏻👏🏻👏🏻เป็นอย่างไรกันบ้างครับ สำหรับโครงการดี ๆ ที่กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้กับกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศครับ สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณแฟนเพจทุกท่านที่ติดตาม แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการ “ปลัดกอบฯ ตอบโจทย์” ครับ

ที่อยู่

82/3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Nakhon Phanom
48000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:00
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

042 511 477

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Phanom

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ คอร์สเรียนฟรีของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กลุ่มเป้าหมาย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คือ 🌟เป็นผู้ที่ทำงานประกอบ ติดตั้ง โปรแกรม บำรุงรักษาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (SI Warrior) 🌟โรงงานที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม วิศวะอุตสาหกรรม 🌟นักเรียน/นักศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ เช่น ยานต์ยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อาจารย์ผู้สอน 🌟 พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน ในการควบคุมระบบหุ่นยนต์ ในการปฏิบัติงาน ท่านใดสนใจสอบถามผ่านลิงค์นี้ได้เลยนะคะhttp://line.me/ti/g/I8sDdhbGmp
เชิญชาวอีสาน สปป ลาว และเพื่อนสมาชิกที่สนใจทุกท่านลงทะเบียนได้ที่นี่ https://forms.gle/mjPEX1ScDJTH9eHn6 ในงานมีความรู้ของแจกและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ Cabling System , Laserway (FTTx)
ขอความอนุเคราะห์ฝากข่าวประชาสัมพันธ์คะ ✔ทำไมยุคนี้SME ต้องเข้าระบบ ✔บุคคลธรรมดากับนิติบุคคลต่างกันอย่างไร 📢SME Development Bank เติมความรู้ คู่ทุน เตรียมพร้อมก่อนกู้แบงก์ 📝วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 📍เวลา 13.00-17.00 น. 📍ณ ห้องไอฮอล์2 โรงแรมไอโฮเทล จ.นครพนม 📝คลิกสมัครที่ https://coreportal.smebank.co.th/register_event.php?apply_id=193 🎯อยากเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยถูก"ภาครัฐ"เตรียมตัวอย่างไรต้องมาฟัง 💕ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
ขอทราบประกาศรายชื่อผู้สอบอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนมหน่อยค่ะ พอดีดูที่เว็บไซต์ไม่เห็นประกาศนะค่ะ รบกวนหน่อย