Clicky

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเท

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเท ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเท, หน่วยงานราชการ, Nakhon Ratchasima.

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 14 มกราคม 2566ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา เข้าเยี่ยมฟาร์มพร้อมมอบยาฆ่าเชื้อจำนวน 1 ถัง ขนาด...
14/01/2023

วันที่ 14 มกราคม 2566
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา เข้าเยี่ยมฟาร์มพร้อมมอบยาฆ่าเชื้อจำนวน 1 ถัง ขนาด 20 ลิตร และติดตามแม่โคตัวรับ(Recipients)ที่ตั้งท้องจากการย้ายฝากตัวอ่อนโคเนื้อ "ในโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ" ณ อาทิตย์ฟาร์ม บ้านดงใหญ่ ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

# ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

13/01/2023

ตรุษจีนนี้เลือกซื้อของไหว้คุณภาพดี การันตีโดยกรมปศุสัตว์ บรรพบุรุษถูกใจ ลูกหลานก็แฮปปี้

กรมปศุสัตว์ขอเชิญร่วมกิจกรรม "กรมปศุสัตว์มั่นใจ สินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย รับตรุษจีน"

📍ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น

📌ณ ตลาดสดองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร อ.ต.ก. จตุจักร กรุงเทพฯ

โดยจะมีกิจกรรม ดังนี้
1. ตรวจเยี่ยมร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ในตลาด อ.ต.ก. เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยทางอาหาร ช่วงเทศกาลตรุษจีน
2. มอบป้าย ปศุสัตว์ OK แก่ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

#ครอบครัวปศุสัตว์

💥✨ เตรียมการผลิตตัวอ่อนโคนม "โครงการผลิตพ่อพันธุ์โคนมทรอปิคอลโฮลสไตน์ "✨💥วันที่ 13 มกราคม 2566ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเท...
13/01/2023

💥✨ เตรียมการผลิตตัวอ่อนโคนม "โครงการผลิตพ่อพันธุ์โคนมทรอปิคอลโฮลสไตน์ "✨💥

วันที่ 13 มกราคม 2566
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ปฏิบัติงานร่วมกับสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมคุ้มเจริญ(ครบุรีใต้) ทำการตรวจระบบสืบพันธุ์พร้อมเหนี่ยวนำการเป็นสัดแม่ตัวให้ ( Donor ) จำนวน 2 ตัว เพื่อทำการผลิตตัวอ่อน(Embryo) ในโครงการผลิตพ่อพันธุ์โคนมทรอปิคอลโฮลสไตน์ ณ สหกรณ์การเกษตรคุ้มเจริญ ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

# ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

💥✨ เตรียมการผลิตตัวอ่อนโคเนื้อคุณภาพด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ✨วันที่ 12 มกราคม 2566ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนคร...
12/01/2023

💥✨ เตรียมการผลิตตัวอ่อนโคเนื้อคุณภาพด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ✨

วันที่ 12 มกราคม 2566
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ปฏิบัติการตรวจระบบสืบพันธุ์พร้อมเหนี่ยวนำการเป็นสัดแม่โคตัวให้ (Donor) พันธุ์บีฟมาสเตอร์พันธุ์แท้ จำนวน 2 ตัว เพื่อทำการผลิตตัวอ่อน (Embryo) ณ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

# ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริงวันที่ 12 มกราคม 2566ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ปฏิบ...
12/01/2023

# ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

วันที่ 12 มกราคม 2566
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ปฏิบัติการเก็บตัวอย่างเลือดและน้ำล้างลึงค์พ่อพันธุ์โค เพื่อตรวจสุขภาพและตรวจโรค ก่อนนำพ่อพันธุ์โคเข้าทำการผลิตน้ำเชื้อ ตามมาตรฐาน กรมปศุสัตว์ได้กำหนดไว้ ณ ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อ YZ semen center อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

# ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริงวันที่ 11 มกราคม 2566ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ปฏิบ...
12/01/2023

# ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

วันที่ 11 มกราคม 2566
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ปฏิบัติการเก็บตัวอย่างเลือดและน้ำล้างลึงค์พ่อพันธุ์โค เพื่อตรวจสุขภาพและตรวจโรค ก่อนนำพ่อพันธุ์โคเข้าทำการผลิตน้ำเชื้อ ตามมาตรฐาน กรมปศุสัตว์ได้กำหนดไว้ ณ ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อ SG breeding services อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

10/01/2023

💥ตรวจระบบสืบพันธุ์ก่อนทำการเหนี่ยวนำการเป็นสัด...👍

💥✨ ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง ✨ วันที่ 10 มกราคม 2566ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมาร...
10/01/2023

💥✨ ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง ✨

วันที่ 10 มกราคม 2566
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมาร่วมกับสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมคุ้มเจริญ(ครบุรีใต้) ปฏิบัติการตรวจระบบสืบพันธุ์พร้อมเหนี่ยวนำการเป็นสัดแม่โคตัวรับ (Recipients) จำนวน 14 ตัว เพื่อรอรับการย้ายฝากตัวอ่อน ในโครงการผลิตพ่อพันธุ์โคนมทรอปิคอลโฮลสไตน์ ณ สหกรณ์โคนมคุ้มเจริญ ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

09/01/2023

ติดตามทำทะเบียนประวัติ ติดเบอร์หู ลูกโคที่เกิดจากการย้ายฝากตัวอ่อน
# โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ

https://www.facebook.com/1998456773747980/posts/3276788445914800/?mibextid=Nif5oz
06/01/2023

https://www.facebook.com/1998456773747980/posts/3276788445914800/?mibextid=Nif5oz

ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ จะเปิดประมูลกระบือพื้นเมือง จำนวน 50 ตัว ในวันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ.2566 โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30 - 10.00 น. และเริ่มประมูลเวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ท่านใดสนใจสามารถสอบถามได้ โทร. 044-546109 ในวันและเวลาราชการ

วันที่ 6 มกราคม 2566ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา โดยสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมครบุรีและสถานีฯคุ...
06/01/2023

วันที่ 6 มกราคม 2566
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา โดยสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมครบุรีและสถานีฯคุ้มเจริญ (ครบุรีใต้) ร่วมปฎิบัติการตรวจท้องแม่โคตัวรับ หลังทำการย้ายฝากตัวอ่อนแช่แข็ง จำนวน 2 ฟาร์ม แม่โคตัวรับจำนวน 12 ตัว ตั้งท้องแองกัสพันธุ์แท้ จำนวน 2 ตัว และตั้งท้องวากิวพันธุ์แท้ จำนวน 2 ตัว ในพื้นที่ตำบลคร อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

# ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

04/01/2023

@ สถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
# ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

วันที่ 4  มกราคม 2566ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา โดยสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมคอนสวรรค์ ออกปฏิ...
04/01/2023

วันที่ 4 มกราคม 2566
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา โดยสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมคอนสวรรค์ ออกปฏิบัติงานตรวจท้องหลังจากผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อYoungSire รุ่นที่ 25 จำนวน13 ตัว ท้อง11ตัว พร้อมติดตามลูกเกิดในฟาร์มโครงการผลิตพ่อพันธุ์โคนมทรอปิคอลโฮลสไตน์ จำนวน 3 ฟาร์ม พื้นที่อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ และติดตามลูกโคเนื้อที่เกิดจากน้ำเชื้อกรมปศุสัตว์ DLD RAB 102 เพศเมีย จำนวน 1 ตัว ของนางวิภาพร ชนะบัว ตำบลโคกสูง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

# ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
@ กรมปศุสัตว์

28/12/2022
28/12/2022

กรมปศุสัตว์ ❌ งดให้ งดรับ ❌ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด ทุกเทศกาล เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้
#ครอบครัวปศุสัตว์

20/12/2022
วันที่ 19 ธันวาคม 2565ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา โดยสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมคุ้มเจริญ (ครบุ...
19/12/2022

วันที่ 19 ธันวาคม 2565
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา โดยสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมคุ้มเจริญ (ครบุรีใต้) ร่วมปฎิบัติการตรวจระบบสืบพันธุ์โคสาวทดแทน พร้อมทำการย้ายฝากตัวอ่อนแช่แข็ง ในแม่โคตัวรับจำนวน 2 ตัว ในฟาร์มสมาชิกโครงการผลิตพ่อโคพันธุ์โคนมทรอปิคอลคอลโฮลสไตล์ ณ สหกรณ์การเกษตรคุ้มเจริญ ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
# ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

16/12/2022
15/12/2022

“เจ้าโบ้ CP” เป็นควายเกิดที่จังหวัดสุรินทร์แชมป์งานกระบือแห่งชาติครั้งที่ 16 ปี 2553 ที่จังหวัดนครราชสีมา
เป็นทายาทของเจ้าปานสุรินทร์กับแม่ควายศูนย์สุรินทร์ เป็นควายที่มีจุดเด่นที่โครงสร้างดี เปอร์เซ็นต์เนื้อมาก หน้าตาออกไทยแท้ๆ โดยถูกประมูลมาด้วยราคา 3.53 แสนบาท จาก CP เพื่อรีดน้ำเ ชื้ อแจกจ่าย ตอนนี้น่าจะย้ายจากศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาควายไทย อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีไปที่อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
……………………………………………………………………….
เดี๋ยวเราจะพาไปชมพ่อพันธุ์”เจ้าต้นกล้า”หลานเจ้าโบ้ CP
ฝากติดตามกันด้วยนะครับ
ขออนุญาตเจ้าของภาพในการประกอบเนื้อหาด้วยครับ

10/12/2022
08/12/2022
วันที่ 8 ธันวาคม 2565ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ร่วมกับกรมพัฒนา 2  ทำการฉีดฮอรโมและถอด CIDR-B ตาม...
08/12/2022

วันที่ 8 ธันวาคม 2565
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ร่วมกับกรมพัฒนา 2 ทำการฉีดฮอรโมและถอด CIDR-B ตามโปรแกรมเหนี่ยวนำการสัด เพื่อทำการผสมเทียมโคเนื้อ ในโครงการบริหารจัดการพื้นที่ฝึกและแปลงเกษตรกรรมเชิงบูรณาการ ทภ.2 กรมพัฒนา 2

# ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

05/12/2022
Photos from กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์'s post
02/12/2022

Photos from กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์'s post

💥ติดตามลูกเกิดจากการย้ายฝากตัวอ่อน "โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ"💥วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ศูนย์วิจ...
02/12/2022

💥ติดตามลูกเกิดจากการย้ายฝากตัวอ่อน "โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ"💥

วันที่ 2 ธันวาคม 2565
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ติดตามลูกเกิดพร้อมทำการวัดรูปร่างและชั่งน้ำหนัก ลูกโคบรามันห์แดง เพศเมีย จำนวน 1ตัว ใน"โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ" พื้นที่อำเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

# ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

วันที่​ 30 พฤศจิกายน 2565ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมาโดย นายสัตวแพทย์จักรภพ จันทร์สะอาด ผู้อำนวยการ...
30/11/2022

วันที่​ 30 พฤศจิกายน 2565
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมาโดย นายสัตวแพทย์จักรภพ จันทร์สะอาด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯนครราชสีมานายสัตวแพทย์ธวัชชัย โพธิ์คำ หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวการผลิตปศุสัตว์ และสัตวแพทย์หญิงจุฑาฉัตร ชาปัญญา นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ลำพญากลาง คณะกรรมการดำเนินโครงการโคเนื้อไทยแบล็ค ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและหารือแนวทางการปฏิบัติงานโครงการผลิตโคเนื้อพันธุ์ไทยแบล็ค โดยมีคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มโคขุนสุรินทร์วากิวให้การต้อนรับ ณ ที่ทำการกลุ่มสุรินทร์วากิว (อบต.สลักได) อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

# ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

💥ตรวจรับรองศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ ตามมาตรฐานกรมปศุสัตว์💥 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต...
28/11/2022

💥ตรวจรับรองศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ ตามมาตรฐานกรมปศุสัตว์💥

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ โดยศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ลำพญากลาง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ตรวจรับรองศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ ตามมาตรฐานกรมปศุสัตว์ ได้กำหนดไว้ ณ YZ SEMEN CENTER อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

# ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

💥✨ ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ติดตามลูกโคที่เกิดจากกา...
25/11/2022

💥✨ ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ติดตามลูกโคที่เกิดจากการย้ายฝากตัวอ่อน ✨ 💥

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ติดตามลูกเกิดจากการย้ายฝากตัวอ่อน(Embryo transfer) ทำการชั่งน้ำหนักและวัดรูปร่าง ลูกโคพันธุ์บีฟมาสเตอร์ เพศผู้ จำนวน 1 ตัว พร้อมรับลูกโคพันธุ์แองกัส เพศเมีย จำนวน 1 ตัว ที่เกิดจากการย้ายตัวอ่อนกลับคืนศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯนครราชสีมา ใน "โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ" พื้นที่ ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
# BM100%
## AN 100%

💥✨ ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ช่วยคลอดลูกโคที่เกิดจาก...
24/11/2022

💥✨ ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ช่วยคลอดลูกโคที่เกิดจากการย้ายฝากตัวอ่อน "โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพจังหวัดนครราชสีมา "✨ 💥

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนไทย ลงพื้นที่ทำการช่วยคลอดลูกที่เกิดจากการย้ายฝากตัวอ่อน(Embryo transfer) พร้อมชั่งน้ำหนักและวัดรูปร่าง ลูกโคพันธุ์บราห์มันแดง เพศผู้ จำนวน 1 ตัว ใน"โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ" พื้นที่ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

# RAB 100%

💥✨ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง ✨💥วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีม...
23/11/2022

💥✨ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง ✨💥

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมาร่วมกับกรมพัฒนา 2 ปฏิบัติการตรวจท้อง ระบบสืบพันธุ์ ฉีดยาบำรุง ถ่ายพยาธิ พร้อมทำการเหนี่ยวนำการสัดเพื่อผสมเทียมโคเนื้อ ในโครงการบริหารจัดการพื้นที่ฝึกและแปลงเกษตรกรรมเชิงบูรณาการ ทภ.2 กรมพัฒนา 2

22/11/2022

💥 ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ติดตามลูกเกิดจากการย้ายฝากตัวอ่อน "โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพจังหวัดสุรินทร์ " 💥

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ติดตามลูกเกิดจากการย้ายฝากตัวอ่อน(Embryo transfer) พร้อมทำการวัดรูปร่างและชั่งน้ำหนัก ลูกโคพันธุ์บีฟมาสเตอร์ เพศผู้ จำนวน 1 ตัว ใน"โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ" พื้นที่ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
# BM 100%

Photos from กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์'s post
19/11/2022

Photos from กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์'s post

💥 ติดตามลูกเกิดจากการย้ายฝากตัวอ่อน "โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพจังหวัดสุรินทร์ " 💥วันที่ 17 พฤ...
17/11/2022

💥 ติดตามลูกเกิดจากการย้ายฝากตัวอ่อน "โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพจังหวัดสุรินทร์ " 💥
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ติดตามลูกเกิดจากการย้ายฝากตัวอ่อน(Embryo transfer) พร้อมทำการวัดรูปร่างและชั่งน้ำหนัก ทั้งหมดจำนวน 3 ตัว ลูกโคพันธุ์แองกัส เพศเมีย จำนวน 2 ตัว และลูกโคพันธุ์บีฟมาสเตอร์ เพศเมีย จำนวน 1 ตัว ใน"โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ" พื้นที่ตำบลด่านและตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
# BM 100%
## AN 100%

10/11/2022

💥ติดตามลูกเกิดจากการย้ายฝากตัวอ่อน "โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพจังหวัดสุรินทร์ "💥
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ติดตามลูกเกิดจากการย้ายฝากตัวอ่อน(Embryo transfer) พร้อมทำการวัดรูปร่างและชั่งน้ำหนัก ลูกโคพันธุ์บราห์มันแดง เพศเมีย จำนวน 1 ตัว ใน"โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ" พื้นที่ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
# RAB100%

ที่อยู่

Nakhon Ratchasima
30310

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66935075779

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Ratchasima

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อยากอบรมผสมเทียมต้องทำยไงคับ
# ดงใหญ่บ้านฉันต้องมีวัวงาม 🐂 😎 ✌️
อยากทราบว่าจะมีการอบรม
การผสมเทียมมั่ยครับ
# ดงใหญ่บ้านฉันต้องมีวัวงาม 🐂 😎
เปิดอบรมผสมเทียมวัวบ่ครับ
จะมีหลักสูตรอบรมผสมเทียมอีกเมื่อไหร่ครับเกษตรกรสนใจเป็นจำนวนมาก...อยากเรียนรู้ครับ
ถ้าต้องการเข้ารับการอบรม หลักสูตร “ พนักงานผสมเทียม (อาสาปศุสัตว์ผสมเทียม) ” ต้องทำอย่างไรบ้างครับ
เปิดอบรมการผสมเทียมให้กับประชาชนทั่วไปไหมครับ
รบกวนขอเบอร์คุณหมอมิวครับ
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Ratchasima (แสดงผลทั้งหมด)

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจัง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดย สถานีตำรวจภูธรสำโรง จังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติแล กองทะเบียนจัดหางานกลางเเละ RTP Cyber Village สภ.อากาศอำนวย เทศบาลตำบลยะหริ่ง  อ.ยะหริ่ง  สถานีตำรวจภูธรหนองหิน จังหว AZ Film Me Piseth - Cambodia สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยุ Public Relations. Khaokai สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ ประชาสัมพันธ์ ทม.ควนลัง