Clicky

สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ จ.

สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ จ. หน่วยงานราชการ

เปิดเหมือนปกติ

ภาษาต้นไม้...ต้นไม้ของเราก็ต้องการอาหารในการเจริญเติบโตเช่นเดียวกับมนุษย์  เพียงแต่ไม่สามารถพูดหรือร้องบอกเราได้ว่าต้องก...
22/03/2023

ภาษาต้นไม้...ต้นไม้ของเราก็ต้องการอาหารในการเจริญเติบโตเช่นเดียวกับมนุษย์ เพียงแต่ไม่สามารถพูดหรือร้องบอกเราได้ว่าต้องการอะไร หรือกำลังป่วยเป็นอะไร โดยต้นไม้จะมีการแสดงอาการที่แตกต่างกันออกมาตาม ใบ ลำต้น หรือส่วนต่างๆ ขึ้นอยู่กับธาตุอาหารชนิดที่ขาดไป รูปแบบอาการขาดธาตุอาหารมีดังนี้
1.อาการที่ใบล่างหรือใบแก่ก่อน แสดงว่าธาตุนั้นมีการเคลื่อนย้ายได้ดีในพืช เช่น โพแทสเซียม (K) แมกนีเซียม (Mg) มักพบอาการที่ปลายใบก่อนตามมาที่ขอบใบจึงลุกลามเข้ากลางใบ สีใบจะเริ่มเหลืองแล้วเปลี่ยนเป็นน้ำตาล
2.อาการที่ใบบนหรือใบยอดก่อน แสดงว่าธาตุนั้นไม่มีความสามารถในการเคลื่อนย้ายภายในพืช คือเคลื่อนย้ายจากในล่างสู่ใบบนไม่ได้ ได้แก่ แคลเซียม (Ca) โบรอน (B)
3.อาการเกิดที่ใบทั่วลำต้น เกิดทั้งใบแก่และใบอ่อน แม้ว่าใบแก่จะแสดงอาการมากกว่า แต่อาการไม่แสดงชัดเจนก็ตาม ได้แก่ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส(P) และกำมะถัน (S) ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเกษตรกร ที่จะต้องคอยคุยกับเขาด้วยสายตาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อดูว่าเขาต้องการอะไร..
แหล่งที่มา https://www.baanlaesuan.com/144574/plant-scoop/plants_netrients_2_tree/2

เตือนการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังและโรคพุ่มแจ้มันสำปะหลัง....หากระบาดจะทำให้ผลการผลิตลดลง....เกษตรกรพบเจอการระบาดโปรด...
17/03/2023

เตือนการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังและโรคพุ่มแจ้มันสำปะหลัง....หากระบาดจะทำให้ผลการผลิตลดลง....เกษตรกรพบเจอการระบาดโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ เบอร์ 056-238051

ประชาสัมพันธ์การดำเนิน จับคู่ซื้อตรง...ถูกเงิน-ถูกใจ ให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงการซื้อปุ๋ยได้ในราคาหน้าโรงงานสามารถติดต่อสอ...
14/03/2023

ประชาสัมพันธ์การดำเนิน จับคู่ซื้อตรง...ถูกเงิน-ถูกใจ ให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงการซื้อปุ๋ยได้ในราคาหน้าโรงงาน
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม *กรมการค้าภาย โทร 02-507-5878-9หรือเกษตรจังหวัด/สหกรณ์จังหวัดภายในพื้นที่

สภาพอากาศแห้งแล้ง หรือฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน........ระวังการระบาด"ไรแดง"ในแปลงมันสำปะหลัง
14/03/2023

สภาพอากาศแห้งแล้ง หรือฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน........ระวังการระบาด"ไรแดง"ในแปลงมันสำปะหลัง

08/03/2023

ประชาสัมพันธ์โรคใบด่างมันสำปะหลัง..โรคสำคัญของมันสำปะหลังในประเทศไทย..เกษตรผู้ปลูกมันสำปะหลังสามารถเรียนรู้และทำเข้าใจในการป้องกันและกำจัดผ่านวิดีทัศน์นี้ครับ

ประชาสัมพันธ์..ผู้ปลูกมันสำปะหลังอำเภอแม่วงก์ ระมัดระวังการระบาด"โรคพุ่มแจ้มันสำปะหลัง"
01/03/2023

ประชาสัมพันธ์..ผู้ปลูกมันสำปะหลังอำเภอแม่วงก์ ระมัดระวังการระบาด"โรคพุ่มแจ้มันสำปะหลัง"

Photos from สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ จ.นครสวรรค์'s post
21/02/2023

Photos from สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ จ.นครสวรรค์'s post

Photos from สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ จ.นครสวรรค์'s post
13/02/2023

Photos from สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ จ.นครสวรรค์'s post

🌳เกษตรแม่วงก์ จัดเวทีเรียนรู้เชื่อมโยงตลาดระหว่างเกษตรกร กับผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิต ระดับตำบล/อำเภอ......................
03/02/2023

🌳เกษตรแม่วงก์ จัดเวทีเรียนรู้เชื่อมโยงตลาดระหว่างเกษตรกร กับผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิต ระดับตำบล/อำเภอ...............................................................................................
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นายอรรถพร บุญประเสริฐเกษตรอำเภอแม่เปิน รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอแม่วงก์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดเวทีเรียนรู้เชื่อมโยงตลาดระหว่างเกษตรกร กับผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิต ระดับตำบล/อำเภอ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้อยน้อยเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกร เพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการของตลาดได้แก่ ชนิดพืช ปริมาณ คุณภาพ และแนวทางในการผลิตพืชใช้น้ำน้อยให้เป็นไปตามที่ตลาดต้องการ บุคคลเป้าหมายในการจัดเวที ได้แก่ เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 20 ราย และผู้ประกอบการ ร้านค้า ผู้รวบรวม ผู้แปรรูปผลผลิต ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

🌱เกษตรแม่วงก์ จัดอบรมกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต...
03/02/2023

🌱เกษตรแม่วงก์ จัดอบรมกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร...........................................................................................................
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นายอรรถพร บุญประเสริฐ เกษตรอำเภอแม่เปิน รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอแม่วงก์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดอบรมกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 30 ราย ณ โรงสีข้าวชุมชนบ้านวัด หมู่ที่ 7 ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

หลักสูตรอบรมฟรี ❤ เดือนกุมภาพันธ์👉🏻 สมัครเข้าร่วมอบรมฝึกอาชีพมีดีที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ สำหรับเดือนกุมภาพันธ์นี้ มีการจัดอบ...
02/02/2023

หลักสูตรอบรมฟรี ❤ เดือนกุมภาพันธ์
👉🏻 สมัครเข้าร่วมอบรมฝึกอาชีพมีดีที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ สำหรับเดือนกุมภาพันธ์นี้ มีการจัดอบรมใน 8 จังหวัด จะมีหลักสูตรใดน่าสนใจบ้าง มาดูกันเลยค่ะ
🟢 จังหวัดระยอง 🟡 หลักสูตรปลูกบัวน้อยลอยรัก ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง
☎️ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 083-5626145
🟢 จังหวัดพิษณุโลก 🟡 หลักสูตรการอารักขาพืชอย่างปลอดภัยในสังคมเมือง ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลก
☎️ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 099-1418909
🟢 จังหวัดกำแพงเพชร 🟡 หลักสูตรการปลูกผักไฮโดรบ็อกซ์ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกำแพงเพชร
☎️ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 089-5678108
🟢 จังหวัดอุตรดิตถ์ 🟡 หลักสูตรระบบบริหารจัดการแปลงด้วยระบบอัจฉริยะ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์
☎️ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 061-4265298
🟢 จังหวัดกระบี่ 🟡 หลักสูตรการเพาะผักงอก และต้นอ่อน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกระบี่
☎️ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 084-0539104
🟢 จังหวัดบุรีรัมย์ 🟡 หลักสูตรเทคนิคการเพาะเมล็ดกัญชาและกระท่อมเพื่อให้ได้ต้นกล้าคุณภาพดี ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์
☎️ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 083-7044994
หลักสูตรผ
🟢 จังหวัดหนองคาย 🟡 หลักสูตรการจัดการสวนอโวคาโด และการแปรรูป ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดหนองคาย
☎️ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 095-7892257
🟢 จังหวัดยโสธร 🟡 หลักสูตรการขยายพันธุ์พืช ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดยโสธร
☎️ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 084-4281065
#อบรมฝึกอาชีพมีดีที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ

🏆🥇ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 ค...
02/02/2023

🏆🥇ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 ค่ะ🏆🥈

01/02/2023
01/02/2023
01/02/2023
🟢 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร เปิดรับเกษตรกรเเละประชาชนทั่วไปที่สนใจเรียนรู้ด้านการเลี้ยงเ...
01/02/2023

🟢 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร เปิดรับเกษตรกรเเละประชาชนทั่วไปที่สนใจเรียนรู้ด้านการเลี้ยงเเมลงเศรษฐกิจ 5 ชนิด ได้เเก่ ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง ครั่ง และจิ้งหรีด เข้าเรียนรู้ผ่านโรงเรียนเกษตรทางไกล หลักสูตร “เเมลงพารวย”
🤩 เรียนง่าย! ด้วยการเรียนรู้ผ่านรายการวิทยุและระบบออนไลน์ ฟรี..ไม่มีค่าใช้จ่าย 📻
🗓️สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ www.am1386.com ในเมนู โรงเรียนเกษตรทางไกล หรือคลิกลิ้งค์ด้านล้างนี้
👉👉 https://forms.gle/6nCaJnyywFoCd8Ju9 👈👈
🔈ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียนในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ทาง Facebook AM1386 สถานีวิทยุเพื่อการเกษตร และเว็บไซต์ www.am1386.com
📻🌱สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร
#คลื่นเกษตรของคนเกษตร ดูน้อยลง

📢โรคพุ่มแจ้มันสำปะหลัง : เป็นโรคพืชที่ก่อความเสียหายให้ชาวไร่มันสำปะหลังได้อย่างมาก 👉 เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง สามารถเฝ...
26/01/2023

📢โรคพุ่มแจ้มันสำปะหลัง : เป็นโรคพืชที่ก่อความเสียหายให้ชาวไร่มันสำปะหลังได้อย่างมาก 👉 เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง สามารถเฝ้าระวัง สังเกตอาการและป้องกัน ก่อนเกิดการระบาดของโรคได้ครับ 😊
📌หากพบการระบาดของโรค ขอคำแนะนำได้ที่
สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือ สำนักงานเกษตรจังหวัด ใกล้บ้านท่านนะครับ
📌ดาวน์โหลดองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรอื่น ๆ ได้ที่
http://www.doae.go.th/คลังความรู้

🎯 กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญชวนที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ และ/หรือ Young Smart Farme...
26/01/2023

🎯 กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญชวนที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ และ/หรือ Young Smart Farmer เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ที่มีอายุระหว่าง 20 – 45 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรไทยกับประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2566 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
✅ การสมัคร
สามารถ download ใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/.../1NuKobvnbVr0Ien5WuG2l8m7Qw6Q... หรือ ขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ และส่งใบสมัครได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดทั่วประเทศ
📱สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนายุวเกษตรกร กองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร โทรศัพท์หมายเลข 0 2561 4793 ในวันและเวลาราชการ

🌱เกษตรแม่วงก์ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน……………………………………………………………… วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา ...
25/01/2023

🌱เกษตรแม่วงก์ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน
………………………………………………………………
วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายอรรถพร บุญประเสริฐ เกษตรอำเภอแม่เปิน รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอแม่วงก์ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมประชุม คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน ชั้น 2 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์
จังหวัดนครสวรรค์

🌱เกษตรแม่วงก์ จัดประชุมคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1………………………วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นาย...
25/01/2023

🌱เกษตรแม่วงก์ จัดประชุมคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1
………………………
วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นายอรรถพร บุญประเสริฐ เกษตรอำเภอแม่เปิน รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอแม่วงก์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดประชุมคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ผู้เข้าประชุม จำนวน 10 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

🌱เกษตรแม่วงก์ ติดตามสถานการณ์การปลูกพืชฤดูแล้ง ตำบลเขาชนกัน……………………………………วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. นายอรรถพร ...
25/01/2023

🌱เกษตรแม่วงก์ ติดตามสถานการณ์การปลูกพืชฤดูแล้ง ตำบลเขาชนกัน
……………………………………
วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. นายอรรถพร บุญประเสริฐ เกษตรอำเภอแม่เปิน รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอแม่วงก์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การปลูกพืชฤดูแล้ง ณ หมู่ที่ 17 ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์จังหวัดนครสวรรค์

🌱เกษตรแม่วงก์ จัดอบรมกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต...
25/01/2023

🌱เกษตรแม่วงก์ จัดอบรมกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
……………………………..
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นายอรรถพร บุญประเสริฐ เกษตรอำเภอแม่เปิน รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอแม่วงก์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดอบรมกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 1 ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 30 ราย ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ โรงสีข้าวชุมชนบ้านวัด หมู่ที่ 7 ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

🌱เกษตรแม่วงก์  สำรวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร ผลิตภัณฑ์จากต้นกก ชุมชนบ้านตะแบกงาม ตำบลวังซ่าน....................
18/01/2023

🌱เกษตรแม่วงก์ สำรวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร ผลิตภัณฑ์จากต้นกก ชุมชนบ้านตะแบกงาม ตำบลวังซ่าน.............................................................
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายอรรถพร บุญประเสริฐ เกษตรอำเภอแม่เปิน รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอแม่วงก์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน นายเกรียงไกร บุญพยุง ติดตามงานโครงการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น โดยการสำรวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร ผลิตภัณฑ์จากต้นกก ชุมชนบ้านตะแบกงาม ให้มีความสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน ณ หมู่ที่ 6 ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์จังหวัดนครสวรรค์

🌱เกษตรแม่วงก์ ร่วมมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) ปีงบประมาณ 2566....
18/01/2023

🌱เกษตรแม่วงก์ ร่วมมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) ปีงบประมาณ 2566.....................................................................
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายอรรถพร บุญประเสริฐ เกษตรอำเภอแม่เปิน รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอแม่วงก์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมมอบปัจจัยการผลิต ประกอบด้วย พันธุ์ปลานิล ปลาตะเพียน และอาหารปลา ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ ให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 61 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

🌱เกษตรแม่วงก์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช............................................................
18/01/2023

🌱เกษตรแม่วงก์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช..........................................................
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอรรถพร บุญประเสริฐ เกษตรอำเภอแม่เปิน รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอแม่วงก์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ทาสีรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่วงก์ และทำความสะอาด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันที่ 17 มกราคม 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่วงก์ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

🌱เกษตรแม่วงก์ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตร..........................................................
18/01/2023

🌱เกษตรแม่วงก์ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตร..........................................................
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นายอรรถพร บุญประเสริฐ เกษตรอำเภอแม่เปิน รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอแม่วงก์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรหมู่บ้าน (กม.) ภายใต้โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

🌾เกษตรแม่วงก์ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน ที่เสนอชื่อให้รับรางวัลผู้ใหญ่บ้า...
16/01/2023

🌾เกษตรแม่วงก์ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน ที่เสนอชื่อให้รับรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2566..................................................................
วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายอรรถพร บุญประเสริฐ เกษตรอำเภอแม่เปิน รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอแม่วงก์ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน ที่เสนอชื่อให้รับรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านวังชุมพร หมู่ที่ 7 ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

📣📝ประกาศสำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ กรมส่งเสริมการเกษตร ...
16/01/2023

📣📝ประกาศสำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2566☎️📱🖥

🌱 เกษตรแม่วงก์ ติดตาม เยี่ยมเยียน และประชาสัมพันธ์การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย ประจำปี 2566 …………………………………เมื่อ...
16/01/2023

🌱 เกษตรแม่วงก์ ติดตาม เยี่ยมเยียน และประชาสัมพันธ์การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย ประจำปี 2566
…………………………………
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอรรถพร บุญประเสริฐ เกษตรอำเภอแม่เปิน รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอแม่วงก์ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมเยียน และประชาสัมพันธ์การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย ประจำปี 2566 ณ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

🌱เกษตรแม่วงก์ ตรวจสอบพื้นที่แปลงจริง ให้กับเกษตรกรผู้แจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกพืช ปีการผลิต 2566 .................
16/01/2023

🌱เกษตรแม่วงก์ ตรวจสอบพื้นที่แปลงจริง ให้กับเกษตรกรผู้แจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกพืช ปีการผลิต 2566 ...........................................................................
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น. นายอรรถพร บุญประเสริฐ เกษตรอำเภอแม่เปิน รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอแม่วงก์ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกับ คณะทำงานตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ระดับหมู่บ้าน ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่แปลงจริงให้กับเกษตรกรผู้แจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกพืช ปีการผลิต 2566 ณ แปลงพืชของเกษตรกรหมู่ที่ 3 ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์จังหวัดนครสวรรค์

🌱 เกษตรแม่วงก์ ร่วมเป็นคณะกรรมการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชนกัน ……………………………….เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 08...
16/01/2023

🌱 เกษตรแม่วงก์ ร่วมเป็นคณะกรรมการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชนกัน
……………………………….

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นายอรรถพร บุญประเสริฐ เกษตรอำเภอแม่เปิน รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอแม่วงก์ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

🌱เกษตรแม่วงก์ ตรวจสอบพื้นที่แปลงจริง ให้กับเกษตรกรผู้แจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกไม้ผล ปีการผลิต 2566 ...............
11/01/2023

🌱เกษตรแม่วงก์ ตรวจสอบพื้นที่แปลงจริง ให้กับเกษตรกรผู้แจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกไม้ผล ปีการผลิต 2566 ...........................................................................
วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายอรรถพร บุญประเสริฐ เกษตรอำเภอแม่เปิน รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอแม่วงก์ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกับ คณะทำงานตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ระดับหมู่บ้าน ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่แปลงจริงให้กับเกษตรกรผู้แจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกลำไย และทุเรียน ปีการผลิต 2566 ณ แปลงไม้ผลของเกษตรกรหมู่ที่ 14 ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมการจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer  ท่านที่สนใจม...
11/01/2023

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมการจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ท่านที่สนใจมารับใบสมัครได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ ภายในวันที่ 13 มกราคม 2566 รายละเอียดคุณสมบัติตามเอกสารที่แนบมานี้

ประชาสัมพันธ์...รณรงค์ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร..เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เกษตรกรได้ตระหนักถึงผลกระ...
03/01/2023

ประชาสัมพันธ์...รณรงค์ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร..เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เกษตรกรได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการเผาในไร่นาทั้งตอซังฟางข้าว ใบข้าวโพด และใบอ้อย

28/12/2022
🌽เกษตรแม่วงก์ ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) อำเภอแม่วงก์ ครั้งที่ 2/2565...............
22/12/2022

🌽เกษตรแม่วงก์ ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) อำเภอแม่วงก์ ครั้งที่ 2/2565........................................................
วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายอรรถพร บุญประเสริฐ เกษตรอำเภอแม่เปิน รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอแม่วงก์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) อำเภอแม่วงก์ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือและรับรองรายชื่อเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ด้านพืช ของอำเภอแม่วงก์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

🌱เกษตรแม่วงก์ สำรวจ ตรวจสอบแปลงจริงของเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ด้านพืช) เนื่องจากอุทกภัย ตำบลเขาชนกัน..........
19/12/2022

🌱เกษตรแม่วงก์ สำรวจ ตรวจสอบแปลงจริงของเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน (ด้านพืช) เนื่องจากอุทกภัย ตำบลเขาชนกัน......................................................
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอรรถพร บุญประเสริฐ เกษตรอำเภอแม่เปิน รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอแม่วงก์ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบความเสียหายระดับตำบล และหมู่บ้านดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบแปลงจริงของเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ด้านพืช) เนื่องจากอุทกภัย “ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ พื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ผลการตรวจสอบ พบพื้นที่และผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรเสียหายและมีการพิจารณาปรับลดพื้นที่ลงตามสภาพความเสียหายจริง

🌱เกษตรแม่วงก์ ตรวจสอบพื้นที่แปลงจริง ให้กับเกษตรกรผู้แจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปีการผลิต 2565 ตำบลแม่เล่ย์ ...............
13/12/2022

🌱เกษตรแม่วงก์ ตรวจสอบพื้นที่แปลงจริง ให้กับเกษตรกรผู้แจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปีการผลิต 2565 ตำบลแม่เล่ย์ ...........................................................................
วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอรรถพร บุญประเสริฐ เกษตรอำเภอแม่เปิน รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอแม่วงก์ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกับ คณะทำงานตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ระดับหมู่บ้าน ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่แปลงจริงให้กับเกษตรกรผู้แจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปีการผลิต 2565 ที่ตั้งแปลงหมู่ที่ 1 ตำบลแม่เล่ย์ ณ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

🌱เกษตรแม่วงก์ จัดประชาคมเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ด้านพืช) เนื่องจากอุทกภัย ตำ...
13/12/2022

🌱เกษตรแม่วงก์ จัดประชาคมเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ด้านพืช) เนื่องจากอุทกภัย ตำบลเขาชนกัน............................................................
วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอรรถพร บุญประเสริฐ เกษตรอำเภอแม่เปิน รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอแม่วงก์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบความเสียหายระดับตำบลและหมู่บ้าน ดำเนินการประชาคมเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ด้านพืช) เนื่องจากอุทกภัย “ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เพื่อให้เกษตรกรในหมู่บ้าน/ชุมชน ตรวจสอบ รับรอง คัดค้านความถูกต้องของข้อมูล ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

ที่อยู่

Nakhon Sawan
60150

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6656238051

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ จ.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วงก์ จ.:


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Sawan

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เข้าไปติดต่อเพื่อถามข้อมูลเงินเยียวยาเกษตรกร วาจาเจ้าหน้าที่สาวช่างไม่น่าเป็นผู้ให้บริการประชาชนเลยค่ะ คุณคงลืมไปว่าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐที่ดีเป็นอย่างไร
เพจไม่มีการเคลื่อนไหวเลยค่ะ
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Sawan (แสดงผลทั้งหมด)

กองทะเบียนจัดหางานกลางเเละ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกี กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมื สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจัง ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเท อบต.ต้นมะพร้าว จ.เพชรบุรี ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ สถานีตำรวจภูธรเหล่าต่างคำ กิตติพงศ์ซัพพลาย-ลำนารายณ์ การยางแห่งประเทศไทยสาขาละง ศูนย์ประชาสัมพันธ์ มณฑลทหาร RTP Cyber Village สภ.อากาศอำนวย แพขนานยนต์ อบจ.สงขลา เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน จันทบ