สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทั

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทั สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี

เปิดเหมือนปกติ

ฉบับที่ 62 : บริษัทยักษ์ใหญ่ทำธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ - สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขั
07/12/2020
ฉบับที่ 62 : บริษัทยักษ์ใหญ่ทำธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ - สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขั

ฉบับที่ 62 : บริษัทยักษ์ใหญ่ทำธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ - สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขั

ดาวน์โหลด FacebookTwitterLine

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี
07/12/2020

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี

📌📌 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมการออกหน่วยบริการโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ จังหวัดเคลื่อนที่ – ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง หมู่ที่ 3 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

07/12/2020
ประชาสัมพันธ์ กรมการค้าภายใน

ประชาสัมพันธ์ กรมการค้าภายใน

#ข้าวอินทรีย์ ข้าวดี ใครๆ ก็กิน

เพราะ #ข้าวอินทรีย์ #สะอาด #ปลอดภัย #ไร้สารเคมี #มีประโยชน์ #คุณค่าสารอาหรครบถ้วน เหมาะกับ #ทุกเพศ #ทุกวัย และ #ทุกคน

เพราะเกษตรกรผู้ปลูก ใส่ใจ ดูแลอย่างดี ในทุกกระบวนการ
ทั้งน้ำ ทั้งดิน ทั้งอากาศ ต้องสะอาดปราศจากสารเคมี

ตั้งแต่เริ่มปลูก -- เก็บเกี่ยว -- การสีแปรสภาพ -- การบรรจุ --จนกลายเป็นข้าวสวยร้อนๆ ในจานของทุกคน

ดังนั้น ทุกครั้งที่เราบริโภค #ข้าวอินทรีย์ นอกจากจะดีต่อตัวเราแล้ว ยังดีต่อสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์ รวมทั้ง ยังเป็นการช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ให้มีชิวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกด้วย

#กรมการค้าภายใน #กระทรวงพาณิชย์ สนับสนุนให้ #คนไทย หันมาบริโภค #ข้าวอินทรีย์ #ดีต่อใจ #ดีกับทุกคน
#ข้าวอินทรีย์ดีต่อใจดีกับทุกคน

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงฯ ข้าว 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 5)
07/12/2020

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงฯ ข้าว 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 5)

📢 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
📌 เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 5)

ฉบับที่ 63 : การฮั้วใดที่ผิดกฎหมายการแข่งขันทางการค้า - สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางกา
07/12/2020
ฉบับที่ 63 : การฮั้วใดที่ผิดกฎหมายการแข่งขันทางการค้า - สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางกา

ฉบับที่ 63 : การฮั้วใดที่ผิดกฎหมายการแข่งขันทางการค้า - สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางกา

ดาวน์โหลด FacebookTwitterLine

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี
04/12/2020

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี

มติ ครม.อนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 63/64 รอบที่ 1 จำนวน 28,711.29 ล้านบาท เพื่อให้จ่ายเงินชดเชยโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวปี 63/64 ครบถ้วนแก่เกษตรกรที่มีสิทธิ์ทุกราย วงเงินอนุมัติเพิ่มเติมจากเดิมที่ ครม. อนุมัติเมื่อวันที่ 3 พ.ย.63 จำนวน 18,096.06 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 63/64 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 46,807.35 ล้านบาท สำหรับวงเงินเพิ่มเติม แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ
1) ค่าดำเนินการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันกับราคาเกณฑ์อ้างอิง โดยใช้แหล่งเงินทุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วงเงินเพิ่มเติมจำนวน 28,078.44 ล้านบาท จากเดิม 17,676.54 ล้านบาท รวมเป็น 45,754.98 ล้านบาท
2) ค่าใช้จ่ายในการชดเชยต้นทุนเงิน ธ.ก.ส. อัตราร้อยละ 2.25 วงเงินเพิ่มเติมจำนวน 631.76 ล้านบาท จากเดิม 397.72 ล้านบาท รวมเป็น 100 29.4 9 ล้านบาท
3) ค่าบริหารจัดการ ธ.ก.ส.วงเงินเพิ่มเติมจำนวน 1.09 ล้านบาท จากเดิม 21.8 ล้านบาท รวมเป็น 22.88 ล้านบาท
ที่ผ่านมา ธ.ก.ส.ได้จ่ายเงินชดเชยจนถึงวันที่ 26 พ.ย.63 โดยจ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกรในงวดที่ 1 ครบถ้วนแล้ว และ งวดที่ 2 บางส่วน สำหรับเกษตรกรที่ระบุวันคาดว่าจะเก็บเกี่ยวถึงวันที่ 14 พ.ย.63 จำนวน 1,429,135 ครัวเรือน เป็นเงิน 15,260.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.3 ของวงเงินงบประมาณชดเชยที่ ครม. เคยอนุมัติไว้เดิม อย่างไรก็ตาม ยังมีเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินชดเชยตามสิทธิ์
สำหรับเกษตรกรที่ระบุวันคาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 15-29 พ.ย.63 จำนวน 2,905,043 ครัวเรือน เป็นเงิน 26,605.61 ล้านบาท และเกษตรกรที่ระบุวันคาดว่าจะเก็บเกี่ยวหลังวันที่ 29 พ.ย.63 อีก 487,370 ครัวเรือน ผลผลิตรวม 2,894,905 ตัน คาดว่าจะใช้วงเงินงบประมาณ 3,888.82 ล้านบาท ซึ่งวงเงินชดเชยดังกล่าวอยู่ในกรอบวงเงินเพิ่มเติมที่ ครม.อนุมัติในวันนี้ (1 ธ.ค.) เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้เกษตรกรมั่นใจว่าจะได้รับเงินส่วนต่างประกันรายได้ตามสิทธิ์อย่างแน่นอน
นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เร่งรัดประชาสัมพันธ์และการดำเนินมาตรการคู่ขนานไปกับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี63/64 รวม 3 โครงการ ได้แก่
1) โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ระยะเวลาดำเนินการ 1 พ.ย. 63 - 29 ก.พ.64
2) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร ระยะเวลาดำเนินการ 1 ต.ค.63 - 30 ก.ย.64
3) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าว ในการเก็บสต๊อก ระยะเวลาดำเนินการ 1 พ.ย.63-31 มี.ค.64 ให้ผู้ประกอบการเก็บข้าวไว้ระยะเวลา 2-6 เดือน และจะได้รับชดเชยดอกเบี้ย 3% ซึ่งทั้ง 3 โครงการนี้ สามารถดูดซับอุปทานในช่วงที่ข้าวเปลือกออกสู่ตลาดมาก เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก

ประชาสัมพันธ์ กรมการค้าภายใน
03/12/2020

ประชาสัมพันธ์ กรมการค้าภายใน

กรมการค้าภายในเชือดขบวนการรับซื้อหมูรถเร่โกงเครื่องชั่ง
----------------------------------------
​นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 กรมการค้าภายในได้จัดชุดสายตรวจเฉพาะกิจ ร่วมกับ ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอจัตุรัส และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรจัตุรัส ร่วมกันจับกุม พ่อค้ารับซื้อหมูรถเร่ จำนวน 5 ราย จากจังหวัดนครราชสีมา ที่มีพฤติกรรมในการโกงเครื่องชั่ง โดยใช้กลวิธีต่าง ๆ กระทำกับเครื่องชั่ง ทำให้ได้น้ำหนักหมูน้อยลงกว่าความเป็นจริง เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ริมสระน้ำ หนองหญ้าม้า หมู่บ้านหนองหญ้าข้าวนก อำเภอจัตุรัส โดยเจ้าหน้าที่ ได้ทำการติดตั้งกล้องถ่ายวีดีโอบันทึกพฤติกรรมในการชั่งน้ำหนักของกลุ่มคนร้าย และให้เจ้าที่ปลอมตัวเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู เฝ้าดูพฤติกรรมของกลุ่มคนร้าย จากการเข้าตรวจสอบระหว่างที่มีการซื้อขาย พบว่ากลุ่มคนร้ายได้ใช้นิ้วเกี่ยวกดไปที่เครื่องชั่ง ทำให้เครื่องชั่งแสดงค่าผิดไปจากความเป็นจริง

จากการจับกุมดังกล่าว กลุ่มคนร้ายได้โกงน้ำหนักหมู เป็นจำนวน 117 กิโลกรัม คิดเป็นความเสียหาย 8,190 บาท นายตรวจชั่งตวงวัด จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาว่าร่วมกันกระทำการใดๆ ที่ทำให้เครื่องชั่งที่ใช้ในการซื้อขายตามมาตรา 25 วรรคหนึ่ง แสดง น้ำหนักผิดเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดการกระทำดังกล่าว เป็นความผิดตามมาตรา 75/1 มาตรา 75 และมาตรา 76 แห่งพรบมาตราชั่งตวงวัดพ. ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 270 ใช้เครื่องชั่งที่ผิดอัตราเพื่อเอาเปรียบทางการค้า มีบทลงโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 280,000 บาท ทั้งนี้ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดจำนวน 5 คน ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรจัตุรัส เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ ขอฝากผู้ประกอบการอย่าได้มีพฤติกรรมดังกล่าว และขอเตือนเกษตรกรโปรดระมัดระวังและสังเกตพฤติกรรมการชั่งน้ำหนักของผู้รับซื้อ ถ้าพบเห็นการเอารัดเอาเปรียบหรือสงสัยว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมให้แจ้งศูนย์ชั่งตวงวัดและสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดทั่วประเทศ หรือแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569

ประชาสัมพันธ์ กรมการค้าภายใน
02/12/2020

ประชาสัมพันธ์ กรมการค้าภายใน

พาณิชย์ปูพรมตรวจเข้มการรับซื้อมันสำปะหลัง หลังชดเชยประกันรายได้ ปี 2 งวดแรก
----------------------------------------
นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามที่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งการให้กรมการค้าภายใน ตรวจสอบการรับซื้อหัวมันสำปะหลังที่กำลังออกสู่ตลาด โดยกรมการค้าภายใน
ได้มอบหมายให้ กองตรวจสอบและปฏิบัติการ ศูนย์และสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรวจสอบการรับซื้อหัวมันสำปะหลังในแหล่งผลิตสำคัญของผู้ประกอบการลานมัน และโรงงานแป้งมัน 150 แห่ง กว่า 56 จังหวัด ตรวจสอบเครื่องชั่งรถยนต์ และเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์แป้งในหัวมันสำปะหลังโดยตรวจสอบเครื่องชั่งรถยนต์ จำนวนทั้งสิ้น 165 เครื่อง โดยเบื้องต้นพบว่ามีเครื่องชั่งที่สิ้นอายุคำรับรองไปแล้ว 1 ราย ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัดจึงได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับเครื่องวัดเปอร์เซ็นต์แป้งในหัวมันสำปะหลัง ได้รับการตรวจสอบทั้งสิ้น 119 เครื่อง พบว่าเครื่องถูกต้องทั้งหมด นอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบพฤติกรรมการรับซื้อของผู้ประกอบการลานมัน พบว่าผู้ประกอบการลานมันในพื้นที่จังหวัดสระแก้วรายหนึ่ง ไม่มีการวัดเปอร์เซ็นต์แป้งก่อนการรับซื้อ
เป็นความผิดตาม พรบ. มาตราชั่งตวงวัด ซึ่งได้มีการเปรียบเทียบปรับ และยังได้ดำเนินคดีกรณีไม่ปฏิบัติตามประกาศ กกร. ซึ่งมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ได้นำตัวผู้กระทำความผิด ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว
รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมสำหรับโครงการประกันรายได้มันสำปะหลังปีที่ 2 ว่า คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง ได้เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 งวดที่ 1 ซึ่งเป็นงวดแรก ราคากิโลกรัมละ 2.24 บาท ซึ่งมีส่วนต่างที่กับราคาหัวมันสำปะหลังสดที่รัฐบาลประกันไว้ที่ 2.50 บาท ทำให้มีส่วนต่างชดเชยอยู่ที่ 0.26 บาท ซึ่ง ธ.ก.ส. จะโอนเงินให้เกษตรกรตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2563 ที่ผ่านมา ดังนั้นหากเกษตรกรรายใด ยังไม่ได้รับเงินส่วนต่าง สามารถแจ้งที่ ธ.ก.ส. ใกล้บ้าน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ หรือสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 ทั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ประกอบการรับซื้อหัวมันจากเกษตรกรให้มีการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์แป้งและติดป้ายแสดงราคารับซื้ออย่างชัดเจน สำหรับเกษตรกรขอให้เก็บเกี่ยวผลผลิตตามอายุโดยตัดเหง้าเอาดินออก เพื่อจะได้ไม่ถูกหักสิ่งเจือปน และควรจะตรวจสอบการจำหน่ายเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองด้วย

02/12/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

“ จากสายพระเนตรของพ่อหลวง สู่สายธารแก่ปวงชน นำมาซึ่งความสงบสุขและความยั่งยืนแก่ประเทศไทย ”

02/12/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ตอนที่ 3 พระมหากรุณาธิคุณด้านการสืบสานและส่งเสริมความเป็นแผ่นดินเกษตรของประเทศไทย ]

----------------
⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/106130694462981/282697372842570/
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
02/12/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

02/12/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

“ จากสายพระเนตรของพ่อหลวง สู่สายธารแก่ปวงชน นำมาซึ่งความสงบสุขและความยั่งยืนแก่ประเทศไทย ”

02/12/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

“ ทรงตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสุขภาพอนามัยเป็นปัจจัยพื้นฐานอันดับแรก ในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ”

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
02/12/2020

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่

📣 ใหม่! กับการเรียนรู้ ที่ท่านจะได้พบกับนักออกแบบไทยที่กวาดรางวัลมาแล้วทั่วโลก

กับหลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก ที่จะพาทุกท่านไปเรียนรู้การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เข้ามามีส่วนช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้แก่สินค้าและแบรนด์ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างโอกาสการเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น

📌เริ่มเรียนออนไลน์ได้แล้ววันนี้ที่ E-Academy by NEA ในรูปแบบ Edutainment ซีรี่ย์ “The GURU ปันความรู้ จากกูรู สู่ภูมิภาค”

🚩ผู้ที่สนใจสามารถเรียนออนไลน์ได้ที่ https://e-academy.ditp.go.th/theguru/course/GURU009

วารสาร สนค. รายเดือน | สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
30/11/2020
วารสาร สนค. รายเดือน | สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

วารสาร สนค. รายเดือน | สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

กระทรวงพาณิชย์ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงฯ ข้าว 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 4)
30/11/2020

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงฯ ข้าว 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 4)

📢 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

📌 เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 4)

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
28/11/2020

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

คลอดไกด์ไลน์คุมเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง กรมทรัพย์สินฯหวังลดปัญหาขัดแย้ง อ่านต่อ -> https://www.thairath.co.th/news/business/market-business/1984488

ประชาสัมพันธ์ กรมการค้าภายใน
27/11/2020

ประชาสัมพันธ์ กรมการค้าภายใน

จ่ายเงินส่วนต่างข้าว-ข้าวโพดปี2 ! จุรินทร์ นำ พาณิชย์ลุยแพร่ Kick off จ่ายส่วนต่างข้าว-ข้าวโพดให้เกษตรกรทั่วประเทศ
.
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ KICK OFF จ่ายเงินส่วนต่างโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 หรือประกันรายได้ข้าวโพดปี2 และมอบแคชเชียร์เช็คจํานวน 4 รายและโฉนดที่ดินให้แก่เกษตรกร จํานวน 10 ราย ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS ตําบลทุ่งโฮ้ง อําเภอเมือง จังหวัดแพร่

นายจุรินทร์ กล่าวว่า ประกันรายได้เป็นความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยข้าว มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดและยางพารา นโยบายประกันรายได้เกษตรกรเป็นนโยบายของรัฐบาลได้ดำเนินการมาแล้ว 1 ปีเต็ม ปีนี้ย่างเข้าสู่ปีที่ 2 โดยเกษตรกรได้รับหลักประกัน คือข้อดีของนโยบายประกันรายได้คือ แม้ในยามที่พืชเกษตรตกต่ำก็ยังมีรายได้ที่รัฐบาลประกันให้ และปีนี้มาถึงจุดที่รัฐบาลได้ประกันรายได้เกษตร 5 ตัว คือ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์ม ข้าวโพดเข้าสู่ปีที่ 2 และกำลังเริ่มต้น KICK OFF เริ่มนับหนึ่งที่จะพิจารณาจ่ายเงินส่วนต่าง
สำหรับปีนี้นั้น ข้าวเริ่มจ่ายส่วนต่างแล้วงวดที่ 1 จ่ายเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 จะจ่ายทุกสัปดาห์ และเริ่มจ่ายหลังจากเก็บเกี่ยวตามเวลาเก็บเกี่ยวที่ไปแจ้ง สำหรับข้าวโพดประกันรายได้กิโลกรัมละ 8.50 บาท ที่ความชื้น 14.5% งวดแรกจ่ายวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 งวดต่อไปจะจ่ายทุกเดือน ส่วนยางพารานั้นยางแผ่นชั้น 3 กิโลกรัมละ 60 บาท น้ำยางข้นกิโลกรัมละ 57 บาท และยางก้อนถ้วยกิโลกรัมละ 23 บาท ด้านมันสำปะหลัง ประกันกิโลกรัมละ 2.50 บาท โดยจ่ายทุกเดือน 12 งวด งวดแรกจะจ่ายวันที่ 1 ธันวาคม2563 ที่จะถึงนี้ ด้านปาล์มน้ำมัน ประกันกิโลกรัมละ 4 บาท แต่ขณะนี้ราคาตลาดสูงกิโลกรัมละ 6-7 บาท จากมาตรการของกระทรวงพาณิชย์ที่ช่วยเหลือทำให้ปาล์มราคาดีขึ้น

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวต่อว่า สำหรับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร วันนี้สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ตั้งมาตั้งแต่ปี 2542 ในรัฐบาลชวน 2 (ชวน หลีกภัย) เพื่อช่วยแก้ปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกร ซึ่งวันนี้ตนได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ให้เป็นประธานคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร งานคือช่วยเหลือเกษตรกร อย่างไรก็ตาม เกษตรกรรายย่อยที่เป็นหนี้โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน แต่ใช้บุคคลค้ำประกันนั้นก่อนหน้านี้กองทุนฟื้นฟูไม่สามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้เนื่องจากติดข้อกฎหมาย

“วันนี้ผมเข้ามาแก้กฎหมายจบแล้วนะครับ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ต่อไปนี้กองทุนฟื้นฟูสามารถแก้ปัญหาหนี้ให้เกษตรกรที่ใช้บุคคลค้ำประกันและเป็นหนี้สินส่วนใหญ่เป็นรายย่อยทั้งประเทศกว่า 400,000 ราย
ตอนนี้เข้าไปช่วยเหลือได้ถึง 165,000 รายแล้ว โดยเกษตรกรที่กำลังจะถูกดำเนินคดีเพราะไปเป็นหนี้สถาบันการเงินหรือหนี้นายทุนโอนหนี้มาเป็นของกองทุนฟื้นแทน ทางกองทุนฟื้นฟูก็จะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีจนกว่าจะผ่อนชำระหมดและไม่ยึดที่ดินมาเป็นหนี้กองทุนฟื้นฟูแล้วผ่อนชำระกองทุนฟื้นฟูด้วยดอกเบี้ยพิเศษ 1% เมื่อผ่อนหมดแล้วกองทุนฟื้นฟูจะคืนโฉนดให้ และวันนี้มามอบโฉนดคืนให้ทั้งหมด 10 ราย นี่เฉพาะจังหวัดแพร่นะครับแต่ที่มาช่วยจัดการเรื่องนี้มีด้วยกันทั้งหมด 242 ราย และจะซื้อหนี้อีก 2,582 ราย รวมแล้วมาช่วยจัดการปัญหาหนี้และให้ผ่อนชำระกับกองทุนฟื้นฟูทั้งหมดเกือบ 3,000 ราย” นายจุรินทร์กล่าว

27/11/2020
Dit-บริหารจัดการสินค้าเกษตร

Dit-บริหารจัดการสินค้าเกษตร

🔴 Live
📢 สัมมนาเสริมสร้างความรู้และประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร 5 สินค้า ปีการผลิต 2563/64
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS
ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
⏰ 9.30 น. วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563
ผ่านทางช่องทาง Online ทั้งทาง Facebook Live เพจ Dit-บริหารจัดการสินค้าเกษตร และ YouTube Live บริหารจัดการสินค้าเกษตร กรมการค้าภายใน

#ประกันรายได้ปี2 #ประกันรายได้ #ปี2 #รัฐบาลประกันรายได้
#กรมการค้าภายใน #พาณิชย์จังหวัด #เกษตรจังหวัด #ธกส
#ข้าว #ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ #มันสำปะหลัง #ยางพารา #ปาล์มน้ำมัน

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงฯ มันสำปะหลัง 2563/64 (งวดที่ 1)
26/11/2020

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงฯ มันสำปะหลัง 2563/64 (งวดที่ 1)

📢 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง

เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 (งวดที่ 1)

ประชาสัมพันธ์ กรมการค้าภายใน
26/11/2020

ประชาสัมพันธ์ กรมการค้าภายใน

พาณิชย์เข้ม ฟันท่าข้าวไม่วัดความชื้นเป็นเหตุ
.
นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งการให้กรมการค้าภายใน ตรวจสอบการรับซื้อข้าวเปลือกตามฤดูกาลที่กำลังออกสู่ตลาด โดยกรมการค้าภายใน ได้มอบหมายให้นายชาตรี อารีวงศ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบและปฏิบัติการ ร่วมกับพาณิชย์จังหวัด ตรวจสอบการรับซื้อข้าวเปลือกของท่าข้าวในพื้นที่ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี พบการกระทำผิดซึ่งถือว่าเป็นการเอาเปรียบชาวนา ใน 3 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1. ไม่มีหนังสืออนุญาตประกอบการค้าข้าว โดยใช้สำเนาหนังสืออนุญาตประกอบการค้าข้าวของที่อื่นมาแสดง มีความผิดตามมาตรา 9 มีโทษตามมาตรา 18 แห่ง พรบ.การค้าข้าว กำหนดระวางโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กรณีที่ 2. ไม่วัดความชื้นในการรับซื้อข้าวเปลือก แต่ระบุเปอร์เซ็นต์ความชื้นในใบชั่งให้เกษตรกรในภายหลัง ซึ่งฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 66 พ.ศ.2563 ข้อ 2 "การกำหนดราคารับซื้อข้าวเปลือกของผู้ประกอบการรับซื้อข้าวเปลือกต้องระบุราคารับซื้อตามมาตรฐานความชื้นที่รับซื้อให้ชัดเจน โดยกำหนดความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 สำหรับข้าวเปลือกทั่วไป และความชื้นที่ร้อยละ 25 สำหรับข้าวเปลือกเกี่ยวสด" ซึ่งมีความผิดไม่ปฏิบัติตามประกาศฯ มีระวางโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ในกรณีที่ 1 และ 2 พนักงานเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้กระทำความผิด ส่งพนักงานสอบสวนสภ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

และกรณีที่ 3. ไม่ใช้เครื่องวัดความชื้นในการรับซื้อข้าวเปลือก เป็นความผิดตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ตามมาตรา 25 วรรคสอง แห่ง พรบ.มาตราชั่งตวงวัด ซึ่งระวางโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ในกรณีนี้ได้เปรียบเทียบปรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ผู้ประกอบการรับซื้อข้าวเปลือกรับซื้อข้าวเปลือกอย่างเป็นธรรมและเกษตรกรต้องระมัดระวัง และดูแลประโยชน์ของตนด้วย หากพบเห็นการกระทำในลักษณะดังกล่าวสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

หมายเหตุ บุคคลที่ปรากฏในภาพทั้งหมดไม่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินคดี ที่ปรากฏในข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี
26/11/2020

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี

🌟 “คนละครึ่ง” เฟส 2 ลงทะเบียนต้นเดือน ม.ค. ปีหน้า ✅🌟

🌟 กระทรวงการคลัง แจ้งจะเปิดให้ลงทะเบียนโครงการ “คนละครึ่ง” เฟส 2 ช่วงต้นเดือนมกราคมปีหน้าแน่นอน ส่วนจะเพิ่มสิทธิ์อีกจำนวนเท่าไร หรือจะให้ใช้จ่ายมากกว่า3,000 บาท หรือไม่นั้น จะได้ข้อสรุปภายในเดือนธันวาคมนี้ ✅🌟

🌟 ส่วนคนที่ได้สิทธิ์ “คนละครึ่ง” เฟส 1 จะต่อเฟส 2 ให้โดยอัตโนมัติ แต่มีเงื่อนไข คือ ต้องใช้เงิน 3,000 บาทให้หมดภายใน 31 ธ.ค.นี้ โดยระบบจะมีปุ่มให้กดยืนยันเพื่อเข้าร่วมโครงการในเฟส 2 ต่อไป✅ 🌟

Cr.โครงการคนละครึ่ง

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DITP
26/11/2020

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DITP

จุรินทร์-คุณหญิงกัลยา จับมือนำนโยบาย CEO GenZ เดินหน้าพากระทรวงพาณิชย์-กระทรวงศึกษา ปั้นเด็กเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ เสริมทัพการค้าออนไลน์และระหว่างประเทศ

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ https://gnews.apps.go.th/news?news=73215

#DITP #กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
อัปเดตและติดตามข่าวสารได้ที่
page : @familyditp
Line: @DITP (มี @ ด้วยนะคะ)
Instagram: instagram.com/ditpfamily
Twitter: twitter.com/ditpthailand
สายด่วนโทร 1169

ที่อยู่

129 หมู่3 ต.น้ำซึม อ.เมือง
Nam Soem
61000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

056970144

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทั:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

พรุ่งนี้ (19มี.ค.)ขายหน้ากากอนามัยร้านไหนคะ