โรงเรียนบ้านแพงพวย สพป.บุรีร

โรงเรียนบ้านแพงพวย สพป.บุรีร โรงเรียนบ้านแพงพวย(สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) โรงเรียนนี้ชื่อโรงเรียนบ้านแพงพวย(สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2477 เป็นโรงเรียนที่นายอำเภอจัดตั้งขึ้น ดำรงอยู่ด้วยเงินงบประมาณประถมศึกษา ผู้ทำการเปิดคือ ขุนนาถ ธนารักษ์ ปลัดอำเภอนายคิด อดุลยศักดิ์ กรรมการอำเภอเป็นเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยคณะครู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ราษฎรบ้านแพงพวย บ้านตากแดด มาประชุมทำพิธีเปิดที่โรงเรียนโดยอาศัยศาลาวัดแพงพวย เป็นสถานที่ชั่วคราว
เมื่อเปิดครั้งแรก เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนชาย 61 คน หญิง 41 คน รวม 102 คน มีครู 2 คน คือ นายสุวรรณ ภูละ เป็นครูใหญ่คนแรก นายโชติ ยินดีรส เป็นครูน้อย การที่โรงเรียนมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นปีแรกเพราะนักเรียนเหล่านี้เป็นนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนประถมศึกษาบริบูรณ์ประจำอำเภออยู่ก่อนแล้ว เมื่ออำเภอจัดตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นนักเรียนเหล่านี้ได้ขอย้ายมาที่โรงเรียนเพราะอยู่ใกล้บ้าน
ปัจจุบันโรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนายวีระ สายเสน เป็นผู้อำนวยการ
(2)

เปิดเหมือนปกติ

14/05/2021
วันจันทร์ ที่ 5 เมษายน 2564ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนชั้น ป.3 - ม.3 ร่วมกันทำแนวกันไฟรอบบริเวณโรงเรียน เพื่อป้องกันอัคค...
06/04/2021

วันจันทร์ ที่ 5 เมษายน 2564
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนชั้น ป.3 - ม.3 ร่วมกันทำแนวกันไฟรอบบริเวณโรงเรียน เพื่อป้องกันอัคคีภัย

26/03/2021
Photos from โรงเรียนบ้านแพงพวย สพป.บุรีรัมย์ เขต 3's post
20/03/2021

Photos from โรงเรียนบ้านแพงพวย สพป.บุรีรัมย์ เขต 3's post

Photos from โรงเรียนบ้านแพงพวย สพป.บุรีรัมย์ เขต 3's post
20/03/2021

Photos from โรงเรียนบ้านแพงพวย สพป.บุรีรัมย์ เขต 3's post

Photos from โรงเรียนบ้านแพงพวย สพป.บุรีรัมย์ เขต 3's post
20/03/2021

Photos from โรงเรียนบ้านแพงพวย สพป.บุรีรัมย์ เขต 3's post

วันที่ 19 มีนาคม 2564 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้าน...
20/03/2021

วันที่ 19 มีนาคม 2564 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านแพงพวย(สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

สนามเด็กเล่นใหม่..ได้รับการสนับสนุนจาก ... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน ที่มาติดตั้งให้รอการส่งมอบอย่างเป็นทางการอีก...
13/01/2021

สนามเด็กเล่นใหม่..ได้รับการสนับสนุนจาก ... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน ที่มาติดตั้งให้รอการส่งมอบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

28 กันยายน 2563 👉โรงเรียนบ้านแพงพวย(สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)จัดโครงการโรงเรียนบ้านแพงพวยยิ้มใส ตาสวย ได้รับการสนับสนุนงบประม...
28/09/2020

28 กันยายน 2563 👉โรงเรียนบ้านแพงพวย(สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)จัดโครงการโรงเรียนบ้านแพงพวยยิ้มใส ตาสวย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง เพื่อส่งเสริมดูแลสุขภาพในช่องปากและดวงตา โดยได้รับเกียรติจากนางชูศรี พูนสวัสดิ์ รองนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง มาเป็นประธานเปิดพิธี นายวีระ สายเสน ผู้อำนวยการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ และได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลนางรอง ขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้

เตรียมการงานเกษียณสำหรับวันพรุ่งนี้ 🥰🎉 คุณครูรำไพวรรณ  เสาโร
24/09/2020

เตรียมการงานเกษียณสำหรับวันพรุ่งนี้ 🥰🎉
คุณครูรำไพวรรณ เสาโร

วันศุกร์ ที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 นายวีระสายเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพวย(สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) ได้ให้ความรู้แก่น...
20/08/2020

วันศุกร์ ที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 นายวีระสายเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพวย(สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) ได้ให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมอบหน้ากากผ้าให้นักเรียน รวมถึงแอลกอฮอล์เจล และ น้ำยาพ่นฆ่าเชื้อให้ทุกห้องเรียนไว้ใช้สำหรับป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่12 สิงหาคม2563 องค์การบริหารส่วนตำบลนางรองมมอบหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโค...
20/08/2020

เมื่อวันที่12 สิงหาคม2563 องค์การบริหารส่วนตำบลนางรองมมอบหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)

12 สิงหาคม2563 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
17/08/2020

12 สิงหาคม2563 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

12/08/2020
ไหว้ครู2563
18/07/2020

ไหว้ครู2563

พลังแห่งความสามัคคีของผู้บริหาร ร่วมด้วยผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่บริการ ผู้ปกครองนักเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านแพงพวย(สังฆค...
26/06/2020

พลังแห่งความสามัคคีของผู้บริหาร ร่วมด้วยผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่บริการ ผู้ปกครองนักเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านแพงพวย(สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)ร่วมแรงร่วมใจเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ เพื่อรอต้อนรับลูกๆนักเรียนที่จะเปิดเทอม... ขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆ

Photos from โรงเรียนบ้านแพงพวย สพป.บุรีรัมย์ เขต 3's post
09/05/2020

Photos from โรงเรียนบ้านแพงพวย สพป.บุรีรัมย์ เขต 3's post

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=132820198306027&id=108560384065342เรียน...ท่านผู้ปกครองทุกท่านนี้คือลิงค์การ...
24/04/2020
DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=132820198306027&id=108560384065342

เรียน...ท่านผู้ปกครองทุกท่าน
นี้คือลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2 – ป.6
ให้ผู้ปกครองเปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ...
อนุบาลปีที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ 1 : https://bit.ly/2JQP9Wr
หน่วยการเรียนรู้ 2 : https://bit.ly/3aWE4iG
หน่วยการเรียนรู้ 3 : https://bit.ly/3aU1cyk
หน่วยการเรียนรู้ 4 : https://bit.ly/2VcvkOE
หน่วยการเรียนรู้ 5 : https://bit.ly/2UYr4DH

อนุบาลปีที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ 1 : https://bit.ly/34nYQ8b
หน่วยการเรียนรู้ 2 : https://bit.ly/2VhGUb8
หน่วยการเรียนรู้ 3 : https://bit.ly/2wqknRc
หน่วยการเรียนรู้ 4 : https://bit.ly/2JXdBp3
หน่วยการเรียนรู้ 5 : https://bit.ly/2JTVX5P

ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : จำนวน
https://bit.ly/34yLMxb
https://bit.ly/2JTMOdj
https://bit.ly/2yEAzPt
https://bit.ly/2xeftqM
https://bit.ly/2Rpaf2B
https://bit.ly/3e9TUby
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : การดำเนินการของจำนวน
https://bit.ly/39RMxSZ
https://bit.ly/2JQSWmD
https://bit.ly/34pWeXn
https://bit.ly/2y4EuVK
https://bit.ly/3c7TYXJ
https://bit.ly/2Xi1WJA
https://bit.ly/3c3y7jX
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรขาคณิต
https://bit.ly/3b0yzPW
https://bit.ly/3c79v9U
https://bit.ly/2Rpzcuw
https://bit.ly/2RqM83l
https://bit.ly/2xY0Isi
https://bit.ly/2Va0K8o
https://bit.ly/2JPYRZ4
https://bit.ly/39XCoE4

ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
https://bit.ly/3e9VR84
https://bit.ly/2JOiwZH
https://bit.ly/39QADbS
https://bit.ly/34m444B
https://bit.ly/3e2tZTj

ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยที่ 1
https://bit.ly/3c8NSpJ
https://bit.ly/3c7W6Pd
https://bit.ly/2yNhtXE
https://bit.ly/2xfLij6
https://bit.ly/3c3A1kB

ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาษาไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โรงเรียนของเรา
https://bit.ly/2UV6hRh
https://bit.ly/2RpxUQj
https://bit.ly/2XlZcef
https://bit.ly/3e8YtmA
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อ่านเขียนเรียนภาษาไทย
https://bit.ly/2VjeNsc
https://bit.ly/34lSnuu
https://bit.ly/3ei9O3U
https://bit.ly/2XmvjKQ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วาจานั้นสำคัญนัก
https://bit.ly/2Xp6Xjs
https://bit.ly/2y0l44g
https://bit.ly/3aU7zBK
https://bit.ly/2JTQYCe
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก
https://bit.ly/34o7i7r
https://bit.ly/2UVVerd
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 รู้จักอาขยาน
https://bit.ly/3e7IvZM
https://bit.ly/2UTh4LR
https://bit.ly/3aVNkUj

ประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ 1
https://bit.ly/2JQ1wlw
https://bit.ly/3aVa6LL
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11627
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11628
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11629

ประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พืชและสัตว์
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11656
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11657
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11660
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11668
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แสง
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11674
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11675
ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาษาอังกฤษ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Selfv
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/26
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/693
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 School
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/709

ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาษาไทย
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/28
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/547
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/557
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/576

ประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/76
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2356
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2364
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2396
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3315

ประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/70
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1203
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1205
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1206

ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาษาอังกฤษ
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2715
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2727
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2750
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2760

ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาษาไทย
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/37
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/90
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/193
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/787

ประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาคณิตศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/46
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/279
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/104
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/323
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/351
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/203
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวัด
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4997
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4998
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5001
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5005
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5006

ประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/43
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2335
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/761
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/777
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ส่วนต่างๆของพืช
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3485
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4266
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4267
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4668
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4669
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรง
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4811
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4812
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4813
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แสง
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5029
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5043

ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาษาอังกฤษ
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/93
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/684
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3460
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4324
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4853
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4939

ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาษาไทย
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/39
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/688
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2607
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3106
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4262

ประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาคณิตศาสตร์
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/15961
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/15962
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/15963
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/17162
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/17164

ประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11708
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11711
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11720
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11722
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11724
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11726
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11733
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11735
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11739

ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาษาไทย
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/79
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/281
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2038
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2043
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2107

ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาษาอังกฤษ
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/155
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2097
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2100
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4831
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4935

ประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/199
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/204
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1510
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1513
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1519
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1520
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1521

ประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายมนุษย์
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/206
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/530
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1555
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1561
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3387
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3389
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3391
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3392
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1740
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1743
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1747
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การแยกสาร
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1703
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1722

ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาอังกฤษ
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/216
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/190
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1640
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1644
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1668
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1670

ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาไทย
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4314
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1432
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1442
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1452
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1456
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1492

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม,Live Broadcast ,Ondemand,เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต,e-learning,วังไกลกังวล,โรงเรียนวังไกลกังวล,dlf.ac.t...

Photos from โรงเรียนบ้านแพงพวย สพป.บุรีรัมย์ เขต 3's post
19/03/2020

Photos from โรงเรียนบ้านแพงพวย สพป.บุรีรัมย์ เขต 3's post

Photos from โรงเรียนบ้านแพงพวย สพป.บุรีรัมย์ เขต 3's post
19/03/2020

Photos from โรงเรียนบ้านแพงพวย สพป.บุรีรัมย์ เขต 3's post

วันที่ 17 มีนาคม 2563โรงเรียนบ้านแพงพวย(สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)โดยนายวีระ สายเสน ผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรและนักเรียนได้ร่...
19/03/2020

วันที่ 17 มีนาคม 2563

โรงเรียนบ้านแพงพวย(สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)โดยนายวีระ สายเสน ผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรและนักเรียนได้ร่วมกันจัดงานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา 2562 โดยได้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เรียนดี และมีจิตสาธารณะ สนับสนุนทุนการศึกษาโดยนางสำรอง เกิดในหล้าอดีตกำนันตำบลนางรอง จำนวน 2 ทุน และดอกผลเงินกองทุนเพื่อการศึกษา18 ทุน ทุนละ500 บาท

30 มกราคม 2563 คณะครูพานักเรียนชั้นป.2 -ป.6 โรงเรียนบ้านแพงพวย(สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)ทุกคนเดินทางไปรับบริการเคลือบร่องฟันป...
30/01/2020

30 มกราคม 2563 คณะครูพานักเรียนชั้นป.2 -ป.6 โรงเรียนบ้านแพงพวย(สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)ทุกคนเดินทางไปรับบริการเคลือบร่องฟันป้องกันฟันผุ และเคลือบ ฟลูออไรด์ เพื่อป้องกันฟันผุ ณ โรงพยาบาลนางรอง
🥰ขอขอบคุณทันตแพทย์หญิงนันทิยา รัมณีย์รัตนากุล หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลนางรอง พร้อมคณะทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียน ทำให้ยิ้มสวย มีสุขภาพปากและฟันที่ดี😄

Photos from โรงเรียนบ้านแพงพวย สพป.บุรีรัมย์ เขต 3's post
11/01/2020

Photos from โรงเรียนบ้านแพงพวย สพป.บุรีรัมย์ เขต 3's post

Photos from โรงเรียนบ้านแพงพวย สพป.บุรีรัมย์ เขต 3's post
11/01/2020

Photos from โรงเรียนบ้านแพงพวย สพป.บุรีรัมย์ เขต 3's post

10 มกราคม 2562 โรงเรียนบ้านแพงพวย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออก สนุกสนาน ท...
11/01/2020

10 มกราคม 2562 โรงเรียนบ้านแพงพวย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออก สนุกสนาน ทุกฝ่ายได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กภายใต้คำขวัญ "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" ขอขอบคุณ นายกิจจาเสาโร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง และคณะ ได้นำขนมและรางวัลมาให้เด็กๆ และขอขอบ คณะครู คุณผู้ปกครองนักเรียน ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่นำขนมไอศครีม น้ำหวาน และเงินรางวัล มาให้เด็กๆ #ขอขอบคุณมากๆค่ะ

๒๖-๒๗ ธ.ค.๒๕๖๒..ลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่โรงบ้านแพงพวยเข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมของกลุ่มนครนางรอง...ณ ค่...
28/12/2019

๒๖-๒๗ ธ.ค.๒๕๖๒..ลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่โรงบ้านแพงพวยเข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมของกลุ่มนครนางรอง...ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหนองงิ้วหนองไทร

25 ธันวาคม 2562 กิจกรรมวันคริสมาส
25/12/2019

25 ธันวาคม 2562 กิจกรรมวันคริสมาส

25 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ้านแพงพวย  จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาศวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพ...
25/12/2019

25 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ้านแพงพวย จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาศวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบ้านแพงพวยเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงกัน

Photos from โรงเรียนบ้านแพงพวย สพป.บุรีรัมย์ เขต 3's post
04/12/2019

Photos from โรงเรียนบ้านแพงพวย สพป.บุรีรัมย์ เขต 3's post

กีฬาสีภายในปีการศึกษา2562
04/12/2019

กีฬาสีภายในปีการศึกษา2562

Photos from โรงเรียนบ้านแพงพวย สพป.บุรีรัมย์ เขต 3's post
22/11/2019

Photos from โรงเรียนบ้านแพงพวย สพป.บุรีรัมย์ เขต 3's post

นายวีระ สายเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพวย(สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)มอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้สอนนักเรียน และนักเรียนที่ไดั...
22/11/2019

นายวีระ สายเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพวย(สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)มอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้สอนนักเรียน และนักเรียนที่ไดัรับรางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3 โดยทำการแข่งขันเมื่อวันที่ 11 - 13 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 7  ตุลาคม 2562 นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3 เป็นประธานเปิดงานศิ...
07/10/2019

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่69 ระดับกลุ่มนครนางรอง ณ โรงเรียนบ้านแพงพวย(สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

2 ตุลาคม 2562  นายวีระ สายเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพวยได้มอบเงินปัจจัยพื้นฐานยากจน ภาคเรียนที่1/2562 และประชุมผู้ปก...
02/10/2019

2 ตุลาคม 2562 นายวีระ สายเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพวยได้มอบเงินปัจจัยพื้นฐานยากจน ภาคเรียนที่1/2562 และประชุมผู้ปกครองนักเรียน

12 กันยายน 2562 นายทัคค์ สุขแก้ว รองผอ.เทคนิคนางรองและคณะ ได้มามอบวัสดุตามโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพและมอบเกียรติบัต...
17/09/2019

12 กันยายน 2562 นายทัคค์ สุขแก้ว รองผอ.เทคนิคนางรองและคณะ ได้มามอบวัสดุตามโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพและมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนชั้นม.3

ที่อยู่


เบอร์โทรศัพท์

0-4463-0215

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนบ้านแพงพวย สพป.บุรีรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนบ้านแพงพวย สพป.บุรีร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ