ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมว

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมว ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

เปิดเหมือนปกติ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการใช้งานระบบ Co-Lab 2 รวมถึงการนำเข้าข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างแบบ...
04/11/2021

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการใช้งานระบบ Co-Lab 2 รวมถึงการนำเข้าข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างแบบ RT-PCR และ Antigen Test Kit (ATK) ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทยื โดยมีท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นประธานการประชุม
ตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทำระบบสารสนเทศรายงานผลตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชื่อ “ระบบ Co-Lab 2” เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลของห้องปฏิบัติการและโรงพยาบาลเครือข่ายเป็นภาพรวมในระดับเขตและระดับประเทศ ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมา นั้น
เพื่อให้การใช้งานระบบดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 จึงได้เชิญนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดที่รับผิดชอบการควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 และหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค ผู้บริหารข้อมูลข่าวสาร (CIO) และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการใช้งานระบบ Co-Lab 2 รวมถึงการนำเข้าข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างแบบ RT-PCR และAntigen Test Kit (ATK)

10/09/2021
DGA 🔴 Live จัดงาน Virtual Seminar 🎉 เปิดตัว 'แอปพลิเคชันทางรัฐ'

เชิญรับชม DGA 🔴 Live จัดงาน Virtual Seminar 🎉 เปิดตัว 'แอปพลิเคชันทางรัฐ' ที่จะมาเป็นทางลัดให้คุณเข้าถึงบริการรัฐได้ทุกช่วงวัย สะดวกทุกที่ ทุกเวลา ในแอปฯ เดียว ในวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น.

วันที่ 5 สิงหาคม 2564ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทคเข้ารับการตรวจ Internal audit ISO 27001:2013
05/08/2021

วันที่ 5 สิงหาคม 2564
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทคเข้ารับการตรวจ Internal audit ISO 27001:2013

"ทำดีต้องแชร์ ทำดีมีที่ยืน ทำดีก๊อปปี้ได้" รวมภาพกิจกรรมของบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำ...
22/06/2021

"ทำดีต้องแชร์ ทำดีมีที่ยืน ทำดีก๊อปปี้ได้"

รวมภาพกิจกรรมของบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564

Timeline Photos
16/06/2021

Timeline Photos

มาแล้วจ้า! เร่เข้ามาๆ! แจกไฟล์ PDF ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ฉบับ update ล่าสุด ถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยได้ระบุวันใช้บังคับของบางข้อที่ยังไม่ถึงกำหนด และได้รวมเอาภาคผนวกที่ 1 ถึง 7 แนบท้ายไว้ด้วย เพื่อความสะดวกในการใช้งานของเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนทั่วไป เชิญผู้สนใจทุกท่านดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยครับผม

https://drive.google.com/file/d/1-Iqny4iMXFmIzHxts6lJM6IyjGcd56IW/view?usp=sharing

หมายเหตุ ถ้าท่านใดเข้าไปโหลดไม่ได้ ส่งข้อความแจ้งขอมา ทีมแอดมินจะส่งไฟล์ให้ทาง Messenger ครับ

การลงชื่อ login ถือเป็นการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา 9 ตามกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ นะคะ
06/05/2021

การลงชื่อ login ถือเป็นการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา 9 ตามกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ นะคะ

วันที่ 1 เมษายน 2564 นายปนิสภ์ วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน ประกาศเจตนารมณ์ไม่ทนต่อการทุจริตใ...
16/04/2021

วันที่ 1 เมษายน 2564 นายปนิสภ์ วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน ประกาศเจตนารมณ์ไม่ทนต่อการทุจริตใน “กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” (DMSc Zero Tolerance)” และ "ประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์หลัก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมกับบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชาสัมพันธ์ :หน่วยงานต่าง ๆ และผู้ที่สนใจในการตรวจโควิด-19 สามารถเข้าไปค้นหาสถานพยาบาลที่มีห้องปฏิบัติการตรวจโควิด-19 ...
08/04/2021
เช็คสถานการณ์ Covid-19

ประชาสัมพันธ์ :
หน่วยงานต่าง ๆ และผู้ที่สนใจในการตรวจโควิด-19 สามารถเข้าไปค้นหาสถานพยาบาลที่มีห้องปฏิบัติการตรวจโควิด-19 ได้ที่เว็บไซต์

https://service.dmsc.moph.go.th/labscovid19

Photos from ETDA Thailand's post
24/02/2021

Photos from ETDA Thailand's post

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม Big Data ตามโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านก...
10/02/2021

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม Big Data ตามโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และ การใช้งานระบบที่พัฒนาขึ้นในโครงการและการจัดการรายงานด้วย Tableau
วันที่ 10 ก.พ. 64 เวลา 09.00-16.30 น. ณ. ห้องประชุม 9810 และห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 805 ชั้น 8 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีท่านผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นายปนิสภ์ วณิชชานนท์ เป็นประธานเปิดการอบรม

เมื่อไหร่ต้องไปตรวจโควิด-191. ไม่มีอาการ ไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19 ไม่ได้กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง2. ไม่มีอาการสั...
06/01/2021

เมื่อไหร่ต้องไปตรวจโควิด-19
1. ไม่มีอาการ ไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19 ไม่ได้กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง
2. ไม่มีอาการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19 และกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง
3. มีอาการเล็กน้อย ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19 และไม่ได้กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง
4. มีอาการเล็กน้อย ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19 และกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง
5. ไข้สูง ไอ หอบเหนื่อย
6. ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย + ผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว เจ็บหน้าอกฉับพลัน

สังเกตตนเองตามข้อ 1-6 ถ้า....
* 1 ไม่ต้องไปตรวจ (Stay home for us)
* 2 + 3 ยังไม่ต้องไปตรวจ “กักตัวเอง 14 วัน” สังเกตอาการตัวเอง ถ้ามีไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย ค่อยไปตรวจ
* 4 + 5 + 6 ให้รีบไปตรวจ

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

เมื่อไหร่ต้องไปตรวจโควิด-19
1. ไม่มีอาการ ไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19 ไม่ได้กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง
2. ไม่มีอาการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19 และกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง
3. มีอาการเล็กน้อย ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19 และไม่ได้กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง
4. มีอาการเล็กน้อย ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19 และกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง
5. ไข้สูง ไอ หอบเหนื่อย
6. ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย + ผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว เจ็บหน้าอกฉับพลัน

สังเกตตนเองตามข้อ 1-6 ถ้า....
* 1 ไม่ต้องไปตรวจ (Stay home for us)
* 2 + 3 ยังไม่ต้องไปตรวจ “กักตัวเอง 14 วัน” สังเกตอาการตัวเอง ถ้ามีไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย ค่อยไปตรวจ
* 4 + 5 + 6 ให้รีบไปตรวจ

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาระบบค้นหาห้องปฏิบัติการ เครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 รายชื่อห้องปฏิบัติการเครือข่ายที่ผ่านการท...
25/12/2020
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกาศห้องปฏิบัติการ เครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาระบบค้นหาห้องปฏิบัติการ เครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2
รายชื่อห้องปฏิบัติการเครือข่ายที่ผ่านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการค้นหาห้องปฏิบัติการตรวจ covid-19 ตาม link ด้านล่าง โดยสามารถค้นหา และสามารถคลิกตามรายชื่อเพื่อนำทางไปยังห้องปฏิบัติการได้

https://service.dmsc.moph.go.th/labscovid19/

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
23/12/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

รู้หรือไม่ ⁉ ภัยโควิด

อยู่ห่างไว้ 🧍🏻. . . 🧍🏻‍♀️
ใส่แมสก์กัน 😷
หมั่นล้างมือ 🧼🤲🏻
ถือหลักสะอาด 🧴🛁
ปราศจากแออัด 🚫👬🏼👫
เคร่งครัดไทยชนะ 🇹🇭💪

ด้วยความห่วงใยจาก : กระทรวงสาธารณสุข

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ (AMS) ปรับปรุงฟังก์ชันใหม่ ให้กับหน่วยงานภายในกรมวิทยาศา...
18/12/2020

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ (AMS) ปรับปรุงฟังก์ชันใหม่ ให้กับหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น ฟังก์ชันการโอน การบันทึกข้อมูลบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย รายงานทางสถิติ ฯลฯ ในวันที่ 18 ธ.ค. 63 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 805 ชั้น 8 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีท่านผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นายปนิสภ์ วณิชชานนท์ เป็นประธานเปิดการอบรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานระบบสารบรรณเวอร์ชันใหม่ (Sarabun) รองรับเทคโนโลยี e-CMS 2.0 ให้กับหน่วยงานภายในกร...
17/12/2020

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานระบบสารบรรณเวอร์ชันใหม่ (Sarabun) รองรับเทคโนโลยี e-CMS 2.0 ให้กับหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีฟังก์ชันการใช้งานระดับกอง ระดับฝ่าย ระดับบุคคล การจัดการแฟ้มหนังสือ รายงานหนังสือทำลาย ฯลฯ ในวันที่ 17 ธ.ค. 63 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 805 ชั้น 8 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีท่านผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นายปนิสภ์ วณิชชานนท์ เป็นประธานเปิดการอบรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และกองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม เข้าร่วมการประชุมเรื่องเทคโนโลยี Unlock the power of b...
17/12/2020

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และกองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม เข้าร่วมการประชุมเรื่องเทคโนโลยี Unlock the power of blockchain for supply chain วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ SCG Multipurpose building อาคารอเนกประสงค์, Gran Hall (10th floor)

ประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 7/2563 เพื่อพิจารณาร่างคำของบประมาณด้านเทคโนโ...
11/11/2020

ประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 7/2563 เพื่อพิจารณาร่างคำของบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30-14.30 น. ณ ห้องประชุม 815 ชั้น 8 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้ได้ข้อมูลนำเสนอคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ ประจำกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

ประชุมปรึกษาหารือการเชื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ระหว่าง iLab Plus กับ โปรแกรม Co-Lab ร่วมกับ นางสาวนภวรรณ เจนใจ  ดร...
04/11/2020

ประชุมปรึกษาหารือการเชื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ระหว่าง iLab Plus กับ โปรแกรม Co-Lab ร่วมกับ นางสาวนภวรรณ เจนใจ ดร.พิไลลักษณ์ โอกาดะ นายชัยวัฒน์ พูลศรีกาญจน์ และคณะเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข ณ ห้องประชุม 9810 ชั้น 8 อาคาร 9 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ท่านนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและมอบนโยบายด้าน I...
03/11/2020

ท่านนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและมอบนโยบายด้าน ICT ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม SE-310 ชั้น 3 อาคาร 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ท่านนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและติดตามการพัฒนาระบบศูนย์...
03/11/2020

ท่านนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและติดตามการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกลาง ให้คำชี้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหา และประชุมร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์และผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ เรื่องแผนเกี่ยวกับไอทีของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม SE-310 ชั้น 3 อาคาร 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Microsoft ออกแพตช์ประจำเดือนกันยายน 2563 แก้ไขช่องโหว่ระดับวิกฤตหลายรายการ ยังไม่พบรายงานการโจ
12/09/2020
Microsoft ออกแพตช์ประจำเดือนกันยายน 2563 แก้ไขช่องโหว่ระดับวิกฤตหลายรายการ ยังไม่พบรายงานการโจ

Microsoft ออกแพตช์ประจำเดือนกันยายน 2563 แก้ไขช่องโหว่ระดับวิกฤตหลายรายการ ยังไม่พบรายงานการโจ

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 บริษัท Microsoft ได้ออกแพตช์แก้ไขช่องโหว่ประจำเดือน โดยมีช่องโหว่ที่ถูกแก้ไขทั้งหมด 129 จุ....

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมการใช้งานระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ (iLab Plus) และระบบใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ (...
11/09/2020

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมการใช้งานระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ (iLab Plus) และระบบใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ (DMSc Payment) วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์พิเชฐ บัญญติ เป็นประธานในการประชุม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
12/08/2020

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบ...
10/08/2020

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็น
รัฐบาลดิจิทัล หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ (iLab Plus)
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ อาคาร 8 ชั้น 8 ห้อง 801 โดยได้รับเกียรติจากนายอาคม สาลี และนายวิเชียร ประดาสุข เป็นวิทยากรในการอบรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 3 หลักสูตรอ...
04/08/2020

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 3 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ (AMS) ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ อาคาร 8 ชั้น 8 ห้อง 801 โดยมีนายปนิสภ์ วณิชชานนท์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากนางสาวชนิสา คุณาวุฒิ เป็นวิทยากรในการอบรมรุ่นที่ 2

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 3 หลักสูตรอ...
03/08/2020

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 3 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ (AMS) ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ อาคาร 8 ชั้น 8 ห้อง 801 โดยมีนายปนิสภ์ วณิชชานนท์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากนางสาวชนิสา คุณาวุฒิ เป็นวิทยากรในการอบรมรุ่นที่ 1 โดยมีจำนวนทั้งหมด 3 รุ่นด้วยกัน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 2 หลักสูตรพ...
24/07/2020

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 2 หลักสูตรพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคอมพิวเตอร์และที่เกี่ยวข้อง “พรบ. คอมพิวเตอร์ฉบับ พ.ศ.2560 พรบ.ความมั่นคงทางไซเบอร์ กรณีศึกษาเรื่องที่ชาวกรมวิทย์ต้องรู้ และ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562” ณ อาคาร 8 ชั้น 8 ห้อง 801 โดยมี นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวตรี สุขศรี และ ดร. ชวิน อุ่นภัทร ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

15/07/2020
KM DMSc

เรื่องเล่าเร้าพลัง IT

เรื่องที่ ๒๓ ภาครัฐยุคดิจิทัล
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ "KM Day กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์" โดยมีนายพรพิทักษ...
15/07/2020

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ "KM Day กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์" โดยมีนายพรพิทักษ์ ศรีจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ บรรยายเรื่องเล่าเร้าพลัง เรื่องภาครัฐยุคดิจิทัล ในวันที่ 15 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการพัฒนารหัสการตรว...
03/07/2020

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการพัฒนารหัสการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แก่บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการพัฒนารหัสมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ ณ ห้องประชุม 815 ชั้น 8 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีนายปนิสภ์ วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทนประธานในการเปิดประชุมครั้งนี้

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 3/2563 ในวันพุธที่ ...
10/06/2020

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 3/2563 ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 815 ชั้น 8 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ โดยมีการรายงานความคืบหน้าการจัดทำ Big Data, รหัสมาตรฐานห้องปฏิบัติการ, Mobile Application และระบบชำระเงินและพิมพ์ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

27/05/2020

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

https://itc.dmsc.moph.go.th/post-view/120

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 - 16.00 น.ศูนย์เทคโนโลยีสารเสนทศ ได้ดำเนินการประชุม Kick Off โครงการพัฒนาระบบข้อม...
15/05/2020

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 - 16.00 น.ศูนย์เทคโนโลยีสารเสนทศ ได้ดำเนินการประชุม Kick Off โครงการพัฒนาระบบข้อมูลกลางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์: ระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ ณ อาคาร 9 ชั้น 8 ห้อง 9810 และผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings กับคณะกรรมการฯ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ และความต่อเนื่องในการให้บริการระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ (iLab Plus) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ที่อยู่

88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Non Buri

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

029511453

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Non Buri

แสดงผลทั้งหมด