สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี TO BE NUMBER ONE

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี TO BE NUMBER ONE พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ
(4)

เพจสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจการและการดำเนินการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เพื่อเป็นที่รับทราบต่อประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในบทบาทและภารกิจของสถานพินิจฯจังหวัดนนทบุรี รวมถึงเพื่อการแลกเปลี่ยนและแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆอันจะเป็นสาธารณประโยชน์ ระหว่างประชาชนทั่วไปกับสถานพินิจฯจังหวัดนนทบุรี

ช่วงนี้ไข้เลือดออกกำลังระบาด…ดูแลตัวเองด้วยนะทุกคนด้วยความห่วงใย🥰
17/08/2023

ช่วงนี้ไข้เลือดออกกำลังระบาด…ดูแลตัวเองด้วยนะทุกคน
ด้วยความห่วงใย🥰

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโ...
12/08/2023

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติและวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

12/08/2023
วันที่ 11 สิงหาคม 2566 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดกิจกรรมโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.25...
11/08/2023

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดกิจกรรมโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมี ดร.คงชิต ชินสิญจน์ คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนประจำสถานพินิจฯ จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ วัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในฐานะพระมิ่งแม่แห่งชาติ และเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้สำนึกในพระคุณของแม่และตระหนักในหน้าที่ของลูกที่มีต่อแม่ ตลอดจนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ผู้ให้กำเนิด

ข่าว : กุญญ์นภัส
ภาพ : ณิชชามน

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้นำเด็กและเยาวชนเข้าร่วมประกวดผลงานเพื่อนำเสนอผล...
10/08/2023

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้นำเด็กและเยาวชนเข้าร่วมประกวดผลงานเพื่อนำเสนอผลงานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์เด็กและเยาวชนจากวัสดุธรรมชาติ ณ ห้องประชุมสนฉัตร 1 อาคารกระทรวงยุติธรรม กรุงเทพมหานคร โดยมี นายโกมล พรมเพ็ง รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดโครงการ มอบของรางวัลและกล่าวให้กำลังใจเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ ผลงานของเด็กและเยาวชนที่นำเสนอได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประดิษฐ์จากผักตบชวา Eco Bag และผลิตภัณฑ์ที่ประดิษฐ์จากฟางข้าว Egg in Egg

ข่าว : กุญญ์นภัส

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และ...
28/07/2023

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉ...
28/07/2023

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห...
27/07/2023

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาท ในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป

ข่าว : กุญญ์นภัส
ภาพ : ณิชชามน

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ อบต.ทวีวัฒนา ดำเนินการฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย...
27/07/2023

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ อบต.ทวีวัฒนา ดำเนินการฉีดพ่นยากำจัดยุงลายในสถานควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายโดยคว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง เพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับเด็กและเยาวชน

ข่าว : กุญญ์นภัส
ภาพ : ณิชชามน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดกิจกรรมพี่เยี่ยมน้องโดยมีเยาวชนที่ปล่อยตัวแ...
21/07/2023

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดกิจกรรมพี่เยี่ยมน้องโดยมีเยาวชนที่ปล่อยตัวและสมัครเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ประจำปี 2566 เข้าพบปะพูดคุยเยี่ยมน้องๆ เยาวชน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเข้ารับราชการทหารและสร้างแรงบันดาลใจ เสริมสร้างพลังบวกให้กับน้องๆ เพื่อวางแผนการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยกลับสู่สังคมภายนอก

ข่าว : กุญญ์นภัส
ภาพ : ณิชชามน

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ได้เข้าจัดกิจกรรมโครงการด้วยรักและห่วงใยจากคุณยายถึงหลานๆ เพื่อเป็นการเสริม...
19/07/2023

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ได้เข้าจัดกิจกรรมโครงการด้วยรักและห่วงใยจากคุณยายถึงหลานๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะการดำเนินชีวิต ทักษะด้านการคิดการตัดสินใจ และทักษะการสื่อสาร ให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี

ข่าว : กุญญ์นภัส
ภาพ : ณิชชามน

13/07/2023

📌 สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาให้ข้าราชบริพารในพระองค์น...
10/07/2023

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาให้ข้าราชบริพารในพระองค์นำอาหารกลางวันมาประทานให้แก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในความควบคุมของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 โดยมี นางนันทนา พันธุ์ชื่น ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารอำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี

ข่าว : กุญญ์นภัส
ภาพ : ณิชชามน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 นายยุทธนา นาคเรืองศรี ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ได้จัดเลี้ยงอาหารมื้อกลางวั...
06/07/2023

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 นายยุทธนา นาคเรืองศรี ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ได้จัดเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี และได้กล่าวให้กำลังใจเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีแก่เด็กและเยาวชน

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย วัตถุประสงค์ ...
01/07/2023

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กและเยาวชนออกไปสู่สังคมภายนอก เตรียมการวางแผนการดำเนินชีวิตภายหลังปล่อยตัว อาทิ ด้านชุมชนด้านครอบครัว ด้านการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะแนวทางในการดาเนินชีวิตที่ถูกต้อง

ข่าว : กญญ์นภัส
ภาพ : ณิชชามน

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก วัตถุป...
28/06/2023

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนรับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติด ในการที่จะร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด เกิดความตระหนักถึงภัยจากยาเสพติดและเข้าร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อการเอาชนะยาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน และเพื่อให้วันที่ 26 มิถุนายน เป็นวันที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของการผนึกกำลังของคนในชาติเพื่อร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งนี้ ได้มีกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องและการตอบคำถามเกี่ยวกับพิษภัยและโทษของยาเสพติด

ข่าว : กุญญ์นภัส
ภาพ : ณิชชามน

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการพิธีการไหว้ครู ประจำปี พ.ศ.2566 เพื...
22/06/2023

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการพิธีการไหว้ครู ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตา ต่อครูผู้มีพระคุณที่ได้ถ่ายทอดความรู้วิชาการและวิชาชีพต่างๆ ร่วมอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยและได้มีความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์พานไหว้ครู

ข่าว : กุญญ์นภัส
ภาพ : ณิชชามน

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอก...
03/06/2023

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการกิจกรรมวันวิสาขบูชา  เพื่อให้เด็กและเยา...
03/06/2023

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการกิจกรรมวันวิสาขบูชา เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รำลึกถึงวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน และตระหนักถึงหน้าที่ของตนเองในฐานะพุทธศาสนิกชน โดยมีกิจกรรมการฟังธรรมเทศนา เวียนเทียนและตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันวิสาขบูชา

ข่าว : กุญญ์นภัส
ภาพ : ณิชชามน

📣...ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ
01/06/2023

📣...ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้นำตัวแทนเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการกิจกรรมส่ง...
01/06/2023

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้นำตัวแทนเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ฝีมือเด็กและเยาวชนของหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีนายโกมล พรมเพ็ง รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมกับให้กำลังใจเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการวันงดสูบบุหรี่ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ...
01/06/2023

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการวันงดสูบบุหรี่ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ วิธีการเลิกบุหรี่ และการสร้างสุขภาวะที่ดีแก่เด็กและเยาวชน เป็นการสริมพลังและแรงจูงใจให้แก่เด็กและเยาวชนในการมีส่วนร่วมสนับสนุนให้กำลังใจแก่ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ และเลิกได้สำเร็จ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ได้เข้าตรวจประเมินการ...
01/06/2023

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ได้เข้าตรวจประเมินการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกินอยู่หลับนอน ด้านการศึกษา ด้านจัดสภาพแวดล้อม และด้านการเคลื่อนย้าย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2566 วัต...
12/05/2023

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2566 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ ทักษะป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในชีวิตและลดความเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยได้รับความร่วมมือจากคณะวิทยากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี มาบรรยายให้ความรู้และฝึกภาคปฏิบัติให้กับเด็กและเยาวชน

ข่าว : กุญญ์นภัส
ภาพ : ณิชชามน

วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี เน...
04/05/2023

วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี เนื่องในวันฉัตรมงคล ซึ่งเป็นวันสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันมีคุณอนันต์แก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบ...
29/04/2023

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์

ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

https://wellwishes.royaloffice.th/index.php/home/index/24

วันที่ 26 เมษายน 2566 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อเป็...
26/04/2023

วันที่ 26 เมษายน 2566 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพทางกายและพัฒนาสุขภาพจิตที่ดี ตามนโยบาย 4 ฝึก ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และเพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมนันทนาการ เสริมสร้างความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน

ข่าว : กุญญ์นภัส
ภาพ : ณิชชามน

วันที่ 11 เมษายน 2566 สถานพินิจและคุ้มครองและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการวันสงกรานต์ วันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ เพื่...
11/04/2023

วันที่ 11 เมษายน 2566 สถานพินิจและคุ้มครองและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการวันสงกรานต์ วันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย ให้คงอยู่และสืบสานต่อไปและเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เกิดความรักความเอื้ออาทรต่อกัน เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีทิตาต่อบุพการี ให้เด็กและเยาวชนและเจ้าหน้าที่ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ การสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุ

ข่าว/ภาพ : กุญญ์นภัส

วันที่ 6 เมษายน 2566 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหา...
06/04/2023

วันที่ 6 เมษายน 2566 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรี ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี

2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
02/04/2023

2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 31 มีนาคม 2566 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี นำโดย นางนันทนา พันธุ์ชื่น ผู้อำนวยการสถานพินิจและ...
31/03/2023

วันที่ 31 มีนาคม 2566 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี นำโดย นางนันทนา พันธุ์ชื่น ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้ส่งตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2566 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 3 มีนาคม 2566 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 วัตถุประสงค์เพื่อ...
03/03/2023

วันที่ 3 มีนาคม 2566 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาติ เข้าใจประวัติความเป็นมาและเห็นความสำคัญของศาสนา โดยมีกิจกรรมฟังธรรมเทศนา ประกวดวาดภาพระบายสี ให้ความรู้ประวัติความเป็นมาของวันมาฆบูชาและแข่งขันตอบคำถาม

ข่าว : กุญญ์นภัส
ภาพ : ณิชชามน

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไทรน้อย จังหวัดนน...
16/02/2023

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 30 ชั่วโมง วิชาชีพการถักเชือกเทียน ระหว่างวันที่ 6 - 14 กุมภาพันธ์ 2566 วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้การถักเชือกเทียนแบบต่างๆ เช่น สร้อยข้อมือ สร้อยคอ กรอบพระ แหวน เป็นการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน ผ่อนคลายความตึงเครียดระหว่างควบคุมตัวและสามารถนำไปประกอบอาชีพอิสระได้ภายหลังการปล่อยตัว

ข่าว : กุญญ์นภัส
ภาพ : ณิชชามน

วันที่ 28 มกราคม 2566 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้นำเยาวชนคัดเลือกและขึ้นทะเบียนทหารกองเกินเข้ารั...
28/01/2023

วันที่ 28 มกราคม 2566 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้นำเยาวชนคัดเลือกและขึ้นทะเบียนทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ประจำปี 2566 ณ มณฑลทหารบกที่ 11 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอกณรงค์พันธ์ จิตรแก้วแท้ ผบ.ทบ. ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับผู้สมัครในครั้งนี้

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน📌ขอประกาศนโยบายการส่งเสริม ป้องกันและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล น...
26/01/2023

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
📌ขอประกาศนโยบายการส่งเสริม ป้องกันและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล นำไปสู่องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อให้การดูแลเด็ก เยาวชน รวมถึงการบริการประชาชน ได้รับการปฏิบัติ อย่างมีมนุษยธรรม ด้วยการเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ที่อยู่

148 หมู่6 ต. ทวีวัฒนา อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี โทร 02 525 0376/9
Non Buri
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66818320477

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี TO BE NUMBER ONEผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ความคิดเห็น

ขอขอบคุณแม่แว่น แม่ออย แม่ตุ้ม และพ่อทุกคน ที่ให้ทั้งข้อคิด ความรู้ต่างๆผมจะไม่ลืมทุกคำสอนครับ
คิดถึงเพื่อนๆ.✌️
คิดถึงเพื่อนๆที่อยู่ข้างในจั๋ง.
#คนติดไม่ท้อคนรอไม่ทิ้ง #สู้ๆน่ะ✌️
คิดถึงลูกจัง!!
😘😘😘
1 สิงหาคม 60 ได้มีการประชุมเจ้าหน้าที่สรุปงานรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคม 2560
#}