วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี วิทยาลัยพยาบาล

เปิดเหมือนปกติ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินจำนวน 1 กอง ณ วัดพุทธปัญญา อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี วั...
26/10/2020

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินจำนวน 1 กอง ณ วัดพุทธปัญญา อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี วันที่ 26 ตุลาคม 2563

ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี อาจารย์ และนักศึกษา ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชส...
21/10/2020

ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี อาจารย์ และนักศึกษา ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี พศ.2563 วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ฯประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.นิชดา สารถวัลย์แพศย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านคุณธรรม จริยธรรมและภารกิจพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน...
21/10/2020

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.นิชดา สารถวัลย์แพศย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านคุณธรรม จริยธรรมและภารกิจพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ที่ได้รับรางวัลอาจารย์พยาบาล และพยาบาลดีเด่นประจำปี 2563 สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรีได้จัดโครงการพัฒนาความร่วมมือ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน ปีการศึก...
09/10/2020

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรีได้จัดโครงการพัฒนาความร่วมมือ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ “กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนและบริการวิชาการ ในการพัฒนาแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและ caregiver เพื่อดูแลผู้ป่วยติดเตียง” ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ วิทยาเขตศรีธัญญา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563

ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี อาจารย์ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม ทำบุญ ใส่บาตร ...
02/10/2020

ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี อาจารย์ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม ทำบุญ ใส่บาตร ถวายปัจจัย เนื่องในวันออกพรรษา และร่วม
กิจกรรมบริการวิชาการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยวิถีไทยในวันออกพรรษา ณ วัดพุทธปัญญา ในวันที่ 2 ตุลาคม 2563

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตร...
29/09/2020

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่4 เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ วันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลไทรน้อย

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี จัดประชุมวิชาการปร...
02/09/2020

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี จัดประชุมวิชาการประจำปี 2563 " พลิกโฉมพยาบาลยุค Digital Disruption" วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 08.00-16.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี (วิทยาเขตศรีธัญญา) สนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2525-3136 ต่อ 39 หรือ 21

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี จัดอบรมหลักสูตร การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพพยาบาลพี่เลี้ยงในแหล่งฝึก...
28/08/2020

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี จัดอบรมหลักสูตร การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพพยาบาลพี่เลี้ยงในแหล่งฝึก
ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี (วิทยาเขตศรีธัญญา) ระหว่างวันที่ 24 – 28 สิงหาคม 2563

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี จัดพิธีไหว้ครู มอบหมวก เครื่องหมายเลื่อนชั้นปี มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563  ...
20/08/2020

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี จัดพิธีไหว้ครู มอบหมวก เครื่องหมายเลื่อนชั้นปี มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 และ พิธีมอบรางวัลคนดีศรีวิทยาลัย อาจารย์ บุคลากร อาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึก รวมทั้ง ศิษย์เก่าดีเด่นที่สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัย ณ หอประชุม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี 20 สิงหาคม 2563

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี จัดพิธีไหว้ครู มอบหมวก เครื่องหมายเลื่อนชั้นปี มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 และ พิธีมอบรางวัลคนดีศรีวิทยาลัย อาจารย์ บุคลากร อาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึก รวมทั้ง ศิษย์เก่าดีเด่นที่สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัย ณ หอประชุม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี 20 สิงหาคม 2563

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรีได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประเ...
18/08/2020

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประเภทผู้บริหารการศึกษาพยาบาล เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2563
ณ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ วันที่ 18 สิงหาคม 2563

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูต...
14/08/2020

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี (วิทยาเขตศรีธัญญา)

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ดร. กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ คณาจาร...
11/08/2020

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ดร. กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี กล่าวเปิดการอบรม และ ร่วมอภิปรายเรื่อง New N...
05/08/2020

ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี กล่าวเปิดการอบรม และ ร่วมอภิปรายเรื่อง New Normal ของรูปแบบการเรียนการสอน และ MOOC when and how ? เมื่อไร และอย่างไรที่เหมาะกับ MOOC ในการการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารายวิชาสื่อการเรียนรู้ และการบริหารจัดการสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ Thai MOOC วันที่ 5 สิงหาคม 2563 หอประชุม วิทยาเขตศรีธัญญา วพบ.จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าห...
24/07/2020

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี (วิทยาเขตศรีธัญญา)

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าห...
24/07/2020

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมโครงการสร้างสุขในองค์กร และพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี โดยใช้หลักธรรมะ โดยจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 10 รูป ฟังการบรรยายธรรมะ ธรรมะปฏิบัติ และ เจริญภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี (วิทยาเขตศรีธัญญา)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวัน...
16/07/2020

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2563

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนีย...
13/07/2020

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2563 ขึ้น ณ ชั้น 4 อาคาร 11 ชั้น โดยมีท่านผู้อำนวยการ ดร. กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์"

ดร. กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญถวายเทียนพรร...
03/07/2020

ดร. กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษานี้ ณ วัดพุทธปัญญา จ. นนทบุรี ่

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ร่วมแสดงความยินดี กับ ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ ผู้อำนวยการ...
22/06/2020

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ร่วมแสดงความยินดี กับ ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ในโอกาสที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประเภทผู้บริหารการศึกษาพยาบาล เนื่องในสัปดาห์วันพยาบาลสากล ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี ๒๕๖๓ และได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลดีเด่น ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๒
ประเภทผู้บริหารดีเด่น จากกองทุนหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (จุมพล) จุฑาธุซ
ในมูลนิธิสถาบันพระบรม ราชชนก

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรีได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประเ...
19/06/2020

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประเภทผู้บริหารการศึกษาพยาบาล เนื่องในสัปดาห์วันพยาบาลสากล ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2563

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรีขอแสดงความยินดี กับ ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ผู้อำนวยการที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรา...
10/06/2020

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรีขอแสดงความยินดี กับ ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์
ผู้อำนวยการที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลดีเด่น ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๒
ประเภทผู้บริหารดีเด่น จากกองทุนหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (จุมพล) จุฑาธุซ ในมูลนิธิสถาบันพระบรมราชชนก

ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆปีการศึกษา 2563 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (รอบรับตรงอิสระ)
08/06/2020

ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆปีการศึกษา 2563 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (รอบรับตรงอิสระ)

02/06/2020
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี จัดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ในรูปแบบออนไลน์ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ...
22/05/2020

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี จัดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ในรูปแบบออนไลน์ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ของเขตสุขภาพที่ 4 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2563 ณ อาคาร11 ชั้น วิทยาเขตศรีธัญญา

ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยทีมบริหารวิทยาลัยฯ บริจาค ชุด PPE ใ...
17/04/2020

ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยทีมบริหารวิทยาลัยฯ บริจาค ชุด PPE ให้กับ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า, โรงพยาบาลบางกรวย 2, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี และ ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)เทศบาลนครนนทบุรี ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ วันที่ 17 เมษายน 2563

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย คณาจารย์...
09/04/2020

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ บริจาค face shield ให้กับ โรงพยาบาลศรีธัญญา สถาบันบำราศนราดูร สถาบันโรคทรวงอก เทศบาลนครนนทบุรี และ วิทยาลัยเทคโนโลยี ทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก เพื่อใช้ในการดำเนินงานติดตามเฝ้าระวังควบคุมโรคระบาด Covid-19

04/04/2020

อาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ร่วมเป็นพยาบาลจิตอาสา ปฎิบัติงานที่โรงพยาบาลบางกรวย 2 จังหวัดนนทบุรี

04/04/2020

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ร่วมกันผลิต face shield เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาล และหน่วยงานด้านสาธารณสุข เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน คัดกรอง ป้องกัน โรคCovid -19

วันนี้ 3 เมษายน 2563 ดร. กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วย คณาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบ...
03/04/2020

วันนี้ 3 เมษายน 2563 ดร. กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วย คณาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ได้บริจาค face shield ให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นนทบุรี ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดแคใน และ หน่วยงานธัญญะไตเทียม เพื่อใช้ในการดำเนินงานติดตามเฝ้าระวังควบคุมโรคระบาด Covid-19

วันนี้ 2 เมษายน 2563 ดร. กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วย คณาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดน...
02/04/2020

วันนี้ 2 เมษายน 2563 ดร. กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วย คณาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ได้บริจาค face shield จำนวน 150 ชุด ให้กับฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆปีการศึกษา 2563 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
13/02/2020

ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆปีการศึกษา 2563 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ดร. กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ เป็นประธานพิธีเปิ...
23/01/2020

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ดร. กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมนักศึกษาแลกเปลี่ยน ITEKES บาหลี และร่วมบรรยายพิเศษ โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง 1 อาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้ด้วย

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรีได้จัดโครงการพัฒนาวิทยาลัยสู่อุดมศึกษาสีเขียว กิจกรรมท...
20/01/2020

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรีได้จัดโครงการพัฒนาวิทยาลัยสู่อุดมศึกษาสีเขียว กิจกรรมที่ 1 ซึ่งเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยาลัยสู่อุดมศึกษาสีเขียวขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี (วิทยาเขตศรีธัญญา) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรีจัดโครงการพัฒนาวิทยาลัยสู่อุดมศึกษาสีเขียว กิจกรรมที่ 1การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒ...
13/01/2020

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรีจัดโครงการพัฒนาวิทยาลัยสู่อุดมศึกษาสีเขียว กิจกรรมที่ 1
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยาลัยสู่อุดมศึกษาสีเขียวขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี (วิทยาเขตศรีธัญญา)
วันที่ 13 มกราคม 2563 โดยมีดร. กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และ ประกาศนโยบายในโครงการดังกล่าว

ที่อยู่

47/99 ม.4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
Non Buri
11000

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 936 1660

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Non Buri บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด