สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลั

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลั ระดับป.โท/ป.เอก/ประกาศนียบัตรบัณฑิต

เปิดเหมือนปกติ

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ มหาวิทยาลัยมีประกาศปิดทำการชั่วคราว เพื่อควบคุมโรค นักศึกษาระดับสัมฤทธิบัตรบัณฑิต/ป...
12/07/2021

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ มหาวิทยาลัยมีประกาศปิดทำการชั่วคราว เพื่อควบคุมโรค
นักศึกษาระดับสัมฤทธิบัตรบัณฑิต/ป.บัณฑิต/ป.โท/ป.เอก สามารถตรวจสอบข้อมูลและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ผ่านช่องทาง ดังนี้
📚 ข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/
📱 การลงทะเบียนเรียน/ลาพัก ผ่าน Application:https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/RG/filelink/ktbnex&SCB-EASY&KMA.pdf
📲 สอบถามปัญหา และยื่นคำร้องต่างๆ ให้ยื่นผ่าน Line ID: @730mrgyb
(เฉพาะนักศึกษาป.บัณฑิต/ป.โท/ป.เอก เท่านั้น!!!!!!!)
🏦 การชำระเงินคำร้องผ่าน Application Ktb Next: https://bit.ly/335x6pg
🔎 ตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน/ข้อมูลส่วนบุคคล (เข้าผ่าน google chrome เท่านั้น) https://regis.stou.ac.th/STOU/login.jsp
📮 การยื่นคำร้องขอเอกสารสำคัญ/การสำเร็จการศึกษา ให้ส่งผ่านไปรษณีย์และการชำระเงินผ่านไปรษณีย์(ระบบ [email protected] เท่านั้น)

ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ มหาวิทยาลัยมีประกาศปิดทำการชั่วคราว เพื่อควบคุมโรค
นักศึกษาระดับสัมฤทธิบัตรบัณฑิต/ป.บัณฑิต/ป.โท/ป.เอก สามารถตรวจสอบข้อมูลและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ผ่านช่องทาง ดังนี้
📚 ข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/
📱 การลงทะเบียนเรียน/ลาพัก ผ่าน Application:https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/RG/filelink/ktbnex&SCB-EASY&KMA.pdf
📲 สอบถามปัญหา และยื่นคำร้องต่างๆ ให้ยื่นผ่าน Line ID: @730mrgyb
(เฉพาะนักศึกษาป.บัณฑิต/ป.โท/ป.เอก เท่านั้น!!!!!!!)
🏦 การชำระเงินคำร้องผ่าน Application Ktb Next: https://bit.ly/335x6pg
🔎 ตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน/ข้อมูลส่วนบุคคล (เข้าผ่าน google chrome เท่านั้น) https://regis.stou.ac.th/STOU/login.jsp
📮 การยื่นคำร้องขอเอกสารสำคัญ/การสำเร็จการศึกษา ให้ส่งผ่านไปรษณีย์และการชำระเงินผ่านไปรษณีย์(ระบบ [email protected] เท่านั้น)

ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต/ป.โท/ป.เอก ท่านใดที่ลงทะเบียนเรียน/ลงทะเบียนสอบใดๆ สามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนหลังล...
20/05/2021
แจ้งปัญหาไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนเรียน ระดับ ป.โท ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต/ป.โท/ป.เอก ท่านใด
ที่ลงทะเบียนเรียน/ลงทะเบียนสอบใดๆ
สามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนหลังลงทะเบียนเรียน 5 วันทำการ
ในระบบตามลิ้งค์ https://regis.stou.ac.th/STOU/login.jsp
-----------------
แต่หากไม่พบข้อมูลให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน
ตามลิ้งค์นี้ด้วยนะคะ https://forms.gle/MSVTcLF4K7tDzQiU7

กรุณาตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล หากจำระหัสไม่ได้กดลืมรหัสผ่าน https://regis.stou.ac.th/STOU/login.jsp

12/05/2021
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ มหาวิทยาลัยมีประกาศปิดทำการชั่วคราว เพื่อควบคุมโรค นักศึกษาระดับสัมฤทธิบัตรบัณฑิต/ป...
11/05/2021

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ มหาวิทยาลัยมีประกาศปิดทำการชั่วคราว เพื่อควบคุมโรค
นักศึกษาระดับสัมฤทธิบัตรบัณฑิต/ป.บัณฑิต/ป.โท/ป.เอก สามารถตรวจสอบข้อมูลและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ผ่านช่องทาง ดังนี้
📚 ข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/
📱 การลงทะเบียนเรียน/ลาพัก ผ่าน Application: https://bit.ly/3aZFjQe
📲 การยื่นคำร้องต่างๆ ให้ยื่นผ่าน Line ID: @730mrgyb (เฉพาะนักศึกษาป.บัณฑิต/ป.โท/ป.เอก เท่านั้น!!!!!!!)
🏦 การชำระเงินคำร้องผ่าน Application Ktb Next: https://bit.ly/335x6pg
📮 การยื่นคำร้องขอเอกสารสำคัญ/การสำเร็จการศึกษา ให้ส่งผ่านไปรษณีย์และการชำระเงินผ่านไปรษณีย์(ระบบ [email protected] เท่านั้น)
🖨 Fax 025033675
ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ มหาวิทยาลัยมีประกาศปิดทำการชั่วคราว เพื่อควบคุมโรค
นักศึกษาระดับสัมฤทธิบัตรบัณฑิต/ป.บัณฑิต/ป.โท/ป.เอก สามารถตรวจสอบข้อมูลและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ผ่านช่องทาง ดังนี้
📚 ข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/
📱 การลงทะเบียนเรียน/ลาพัก ผ่าน Application: https://bit.ly/3aZFjQe
📲 การยื่นคำร้องต่างๆ ให้ยื่นผ่าน Line ID: @730mrgyb (เฉพาะนักศึกษาป.บัณฑิต/ป.โท/ป.เอก เท่านั้น!!!!!!!)
🏦 การชำระเงินคำร้องผ่าน Application Ktb Next: https://bit.ly/335x6pg
📮 การยื่นคำร้องขอเอกสารสำคัญ/การสำเร็จการศึกษา ให้ส่งผ่านไปรษณีย์และการชำระเงินผ่านไปรษณีย์(ระบบ [email protected] เท่านั้น)
🖨 Fax 025033675
ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ มหาวิทยาลัยมีประกาศปิดทำการชั่วคราวนักศึกษาระดับสัมฤทธิบัตรบัณฑิต/ป.บัณฑิต/ป.โท/ป.เอ...
05/05/2021

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ มหาวิทยาลัยมีประกาศปิดทำการชั่วคราว
นักศึกษาระดับสัมฤทธิบัตรบัณฑิต/ป.บัณฑิต/ป.โท/ป.เอก สามารถตรวจสอบข้อมูลและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ผ่านช่องทาง ดังนี้

📚 ข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/

📱 การลงทะเบียนเรียน/ลาพัก ผ่าน Application: https://bit.ly/3aZFjQe

📲 การยื่นคำร้องต่างๆ ให้ยื่นผ่าน Line ID: @730mrgyb (เฉพาะนักศึกษาป.บัณฑิต/ป.โท/ป.เอก เท่านั้น!!!!!!!)

🏦 การชำระเงินคำร้องผ่าน Application Ktb Next: https://bit.ly/335x6pg

📮 การยื่นคำร้องขอเอกสารสำคัญ/การสำเร็จการศึกษา ให้ส่งผ่านไปรษณีย์และการชำระเงินผ่านไปรษณีย์(ระบบ [email protected] เท่านั้น)

🖨 Fax 025033675

ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ มหาวิทยาลัยมีประกาศปิดทำการชั่วคราว
นักศึกษาระดับสัมฤทธิบัตรบัณฑิต/ป.บัณฑิต/ป.โท/ป.เอก สามารถตรวจสอบข้อมูลและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ผ่านช่องทาง ดังนี้

📚 ข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/

📱 การลงทะเบียนเรียน/ลาพัก ผ่าน Application: https://bit.ly/3aZFjQe

📲 การยื่นคำร้องต่างๆ ให้ยื่นผ่าน Line ID: @730mrgyb (เฉพาะนักศึกษาป.บัณฑิต/ป.โท/ป.เอก เท่านั้น!!!!!!!)

🏦 การชำระเงินคำร้องผ่าน Application Ktb Next: https://bit.ly/335x6pg

📮 การยื่นคำร้องขอเอกสารสำคัญ/การสำเร็จการศึกษา ให้ส่งผ่านไปรษณีย์และการชำระเงินผ่านไปรษณีย์(ระบบ [email protected] เท่านั้น)

🖨 Fax 025033675

ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่...
01/04/2021
ข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/ApplyMaster1.htm

เรียนอย่างมีความสุข จบอย่างมีคุณภาพ

24/03/2021
08/03/2021
มสธ. ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564  ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 http...
25/02/2021
ข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มสธ. ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/ApplyMaster1.htm

เรียนอย่างมีความสุข จบอย่างมีคุณภาพ

ขอความร่วมมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตอบแบบสอบถามออนไลน์ เรื่อง "คุณลักษณะของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธ...
18/02/2021
แบบสอบถามคุณลักษณะของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ขอความร่วมมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตอบแบบสอบถามออนไลน์ เรื่อง "คุณลักษณะของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช"
โดยนักศึกษาสามารถเข้าร่วมตอบแบบสอบถามได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/3pkM7wb

วัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการนำไป...

ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ประจำปี 2564รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ...
11/02/2021

ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ประจำปี 2564
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีค.64
ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษาถึงวันที่สมัคร ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/masters/M4.htm หรือสอบถามได้ที่ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา โทร. 02-5047569

ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ประจำปี 2564
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีค.64
ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษาถึงวันที่สมัคร ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/masters/M4.htm หรือสอบถามได้ที่ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา โทร. 02-5047569

28/01/2021
ข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มสธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2564
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 15 พฤษภาคม 2564
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/ApplyPhD1.htm

เรียนอย่างมีความสุข จบอย่างมีคุณภาพ

26/01/2021
www.stou.ac.th

📢 ประชาสัมพันธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.เอก/ป.โท/ป.บัณฑิต และ สัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา) ข้อมูลการสอบออนไลน์ ภาค1/2563

💻 การเตรียมตัวสอบ และขั้นตอนการสอบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
https://web4.stou.ac.th/online_exam_master/

📲 ขั้นตอนการสอบออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับโทรศัพท์มือถือ หรือ Tablet https://bit.ly/36cISzQ

📄 ใบคำร้องขอทำบัตรเข้าสอบออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา
(สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีบัตรประจำตัวนักศึกษา)
https://www.stou.ac.th/offices/ore/rere/goto/requestform2

🔎 ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา ห้องสอบ, รหัสวิชา, วันที่ซ้อมสอบ, และวันสอบจริง
https://bit.ly/2NxQ9E1

🗓 ซักซ้อมการสอบเสมือนจริง
วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2564
🗓 วันสอบจริง
วันเสาร์ที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564
(ย้ำ!! ประกาศนี้เฉพาะนักศึกษา ป.เอก/ป.โท/ป.บัณฑิต และ สัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา เท่านั้น!!)

14/01/2021
www.stou.ac.th

📢 ประชาสัมพันธ์นักศึกษา ป.เอก/ป.โท/ป.บัณฑิต และ สัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา เพื่อโปรดทราบ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดสอบตามสนามสอบประจำจังหวัดได้ มหาวิทยาลัยมีความห่วงใยทางด้านสุขภาพของนักศึกษา จึงเปลี่ยนเป็นจัดสอบออนไลน์จากที่พักอาศัยผ่านโปรแกรม Microsoft teams ในภาค 1/2563 ของนักศึกษา ป.เอก/ป.โท/ป.บัณฑิต และ สัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา

🗓 ซักซ้อมการสอบเสมือนจริง
วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2564
🗓 วันสอบจริง
วันเสาร์ที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564

(ย้ำ!! ประกาศนี้เฉพาะนักศึกษา ป.เอก/ป.โท/ป.บัณฑิต และ สัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา เท่านั้น!!)
นักศึกษาทุกท่านโปรดอ่านรายละเอียดและศึกษาขั้นตอนตามนี้ https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/onlinexamgrad163.pdf

08/01/2021
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
05/01/2021

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่องปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

รายละเอียด : https://bit.ly/2KYzZ5L

มสธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ...
04/01/2021
ข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มสธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/ApplyMaster1.htm

เรียนอย่างมีความสุข จบอย่างมีคุณภาพ

04/01/2021
ข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มสธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตร 1 ปี) ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 02 504 8506

https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/ApplyDiploma1.htm

เรียนอย่างมีความสุข จบอย่างมีคุณภาพ

29/12/2020
ถามไพฑูรย์

สอบถามข้อมูลระดับปริญญาตรี/นักศึกษาปริญญาตรี
กรุณาติดต่อเพจสำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. (ไพฑูรย์)
https://web.facebook.com/askpaitoon/?_rdc=1&_rdr
หรือโทร 02 504 77 88
(เพจสำนักบัณฑิตศึกษา มีข้อมูลเฉพาะนักศึกษา ป.บัณฑิต/ป.โท/ป.เอก)
ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะ

แบ่งปัน ถาม ตอบ ให้คำปรึกษาทางด้านงานทะเบียน

25/12/2020
ประกาศ!! เปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมสัมมนาเสริม-เข้มแบบเผชิญหน้า เป็นรูปแบบออนไลน์ ทั้งหมด ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารและกำห...
24/12/2020

ประกาศ!! เปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมสัมมนาเสริม-เข้มแบบเผชิญหน้า เป็นรูปแบบออนไลน์ ทั้งหมด ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารและกำหนดการใหม่ได้ที่ https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/News/Seminar/2551/seminar_man_stou.asp

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ข้อมูลแบบฟอร์มต่างๆ ของนักศึกษา ป.บัณฑิต/ป.โท/ป.เอก เท่านั้น https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy...
21/12/2020
การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ข้อมูลแบบฟอร์มต่างๆ ของนักศึกษา ป.บัณฑิต/ป.โท/ป.เอก เท่านั้น https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/form/default.asp

แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมคำร้องระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านระบบ Pay at Post

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ป.บัณฑิต/ป.โท/ป.เอก เท่านั้น) https://www.stou.ac.th/thai/gra...
21/12/2020
ข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothai Thammathirat Open University

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ป.บัณฑิต/ป.โท/ป.เอก เท่านั้น)

https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/

1/2563 กำหนดการสอบไล่ ตรวจสอบได้ที่ https://www.stou.ac.th/exam_final/login_11.aspxระดับ ป.โท/ป.เอก/ป.บัณฑิต/สัมฤทธิบัต...
16/12/2020

1/2563 กำหนดการสอบไล่ ตรวจสอบได้ที่ https://www.stou.ac.th/exam_final/login_11.aspx
ระดับ ป.โท/ป.เอก/ป.บัณฑิต/สัมฤทธิบัตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
16/12/2020

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มาตรการการป้องกัน โควิด-19 ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มสธ.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
16/12/2020

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กำหนดการ การตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

🚫 สิ่งของต้องห้าม 🚫 ไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องพิธีฯ โดยเด็ดขาด
16/12/2020

🚫 สิ่งของต้องห้าม 🚫 ไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องพิธีฯ โดยเด็ดขาด

กำหนดการวันฝึกซ้อมใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาโท และ...
16/12/2020

กำหนดการวันฝึกซ้อมใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาโท และปริญญาเอก)

**โปรดอย่าลืม**
* เอกสารที่ต้องนำมาใน วันฝึกซ้อมใหญ่
1. บัตรประจำตัวมหาบัณฑิต(สีฟ้า)/บัตรประจำตัวดุษฎีบัณฑิต(สีชมพู) ที่ผ่านการฝึกซ้อมย่อย
2. บัตรประจำตัวนักศึกษา และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงาน
3. รูปถ่ายสำหรับทำบัตรเข้าเฝ้าฯ จำนวน 1 รูป (ใช้รูปถ่ายเช่นเดียวกับที่ใช้ติดบัตรประจำตัวฝึกซ้อม) ด้านหลังรูปถ่าย ระบุชื่อ- นามสกุล รหัสนักศึกษา

* เอกสารที่ต้องนำมาในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
- บัตรประจำตัวมหาบัณฑิต (สีฟ้า)/บัตรประจำตัวดุษฎีบัณฑิต (สีชมพู) ที่ผ่านการฝึกซ้อมใหญ่

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
16/12/2020

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ในวันที่ 17-20 ธ.ค.63 มสธ.ได้จัดที่จอดรถไว้บริการบัณฑิตและญาติ ที่คอสโม บาซาร์ ตั้งแต่ 05.00 - 22.00 น. ในอัตรา 80 บาท/วัน

27/11/2020
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท/ป.เอก) ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ตรวจสอบวัน-เวลา ซ้อมย่อย/ซ้อมใหญ่/วันพิธีฯ และอ...
23/11/2020

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท/ป.เอก) ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ตรวจสอบวัน-เวลา ซ้อมย่อย/ซ้อมใหญ่/วันพิธีฯ และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.stou.ac.th/gradstou/index.html

หมายเหตุ: หากมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิตท่านใดยังไม่ได้รับบัตรสีฟ้า/สีชมพู วันซ้อมย่อยให้นำรูปถ่ายสวมชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว มาด้วย 2 รูป (รูปถ่ายต้องเหมือนกันทั้ง 2 รูป ห้ามใช้รูปสแกน)

กำหนดการฝึกซ้อมย่อยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560ตรวจสอบรายชื่อและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ ht...
18/11/2020

กำหนดการฝึกซ้อมย่อยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
ตรวจสอบรายชื่อและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://www.stou.ac.th/gradstou/index.html

วิธีดูผลสอบหน้าเว็บไซต์ด้วยตนเองของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/
11/11/2020

วิธีดูผลสอบหน้าเว็บไซต์ด้วยตนเองของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
Non Buri
11120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลั:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Non Buri บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สอบถามการลงทะเบียน วพ.1 ครับว่า 1.เริ่มลงเมื่อไหร่ 2.เอกสารที่ต้องใช้ในการลง วพ.1 มีอะไรบ้าง 3.อัตราค่าใช้จ่ายของการลงทะเบียน วพ.1 เท่าไหร่ เท่านี้ก่อนครับ
มีนักศึกษาที่อยู่ในต่างประเทศ(สิงคโปร์)หลายคนสนใจเรียนต่อ ป.โท จะมีคณะไหนบ้างครับที่นักศึกษาสามารถเรียนได้โดยที่ตัวยังอยู่ในต่างประเทศ แต่สามารถเรียนและสอบผ่านออนไลน์ได้ รบกวนด้วยนะครับ
ป.บัณฑิต 63 ปฐมนิเทศวันไหนคะ
สวัสดีครับ ผม กัณณวัชรน์ มณีรัชตินาคสกุล 2603001120 มีคำถามว่า ผมต้องการจะลงรักษาสถานภาพนักศึกษา ต้องทำอย่างไรบ้างครับ ลงวันสุดท้ายได้วันไหนครับผม ขอบพระคุณครับ
ตราลูกธนู3ลูกหรือลูกM16ท3
ท3 / 450cc
ลูกธนู3ลูกหรือลูกM16ท3
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
รบกวนเรียนสอบถามคะ ตอนนี้หลักสูตร ป.บัณฑิตของทางมหาวิทยาลัยที่คุรุสภารับรอง เปิดรับสมัครหรือยังคะ
จบการศึกษาปี2560/1ไม่ทราบว่ารัปริญาเมือไร่คะ
ท้อได้แต่ห้ามถอย😎love love
ถ้าต้องการเรียนจบไว โดยสามารถลมสัมฤทธิบัตรได้ควบคู่เยอะๆ เเละสามารถจบมาเป็นครูได้ ควรเลือกลงเรียนเอกด้านไหนดีคะ ถ้าเป็นเอกปฐมวัย มีพี่ๆท่านใดจบไวโดยลงสัมฤทธิบัตรควบคู่เเล้วจบภายใน3ปีบ้างคะ ขอคำแนะนำด้วยค่า