สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
(3)

เปิดเหมือนปกติ

ข่าว
08/12/2020

ข่าว

ข่าว
07/12/2020

ข่าว

news
04/12/2020

news

NEWS
01/12/2020

NEWS

ข่าว
30/11/2020

ข่าว

ข่าว
24/11/2020

ข่าว

NEWS
18/11/2020

NEWS

ข่าว
17/11/2020

ข่าว

กีฬานักเรียน
06/11/2020

กีฬานักเรียน

NEWS
06/11/2020

NEWS

NEWS
02/11/2020

NEWS

ข่าว
21/10/2020

ข่าว

NEWS
19/10/2020

NEWS

NEWS
14/10/2020

NEWS

NEWS
12/10/2020

NEWS

NEWS
08/09/2020

NEWS

ข่าว
25/06/2020

ข่าว

24 มิถุนายน 2563 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประธานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการนำเข้าข้อมูลแผนงาน/โคร...
24/06/2020

24 มิถุนายน 2563 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประธานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการนำเข้าข้อมูลแผนงาน/โครงการ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ปีงบประมาณ 2563 โดยมีรอง ผอ.สพป.ฯเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอุทัยเก่า สพป.อุทัยธานี เขต 2

NEWS
24/06/2020

NEWS

22 มิถุนายน 2563 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประธานการประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงหมู่...
22/06/2020

22 มิถุนายน 2563 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประธานการประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงหมู่บ้านพักครูหนองฉาง โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอหนองฉางและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ สพป.อุทัยธานี เขต 2

NEWS
19/06/2020

NEWS

NEWS
19/06/2020

NEWS

12 มิถุนายน 2563  นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ...
12/06/2020

12 มิถุนายน 2563 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและนำเสนอความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 72 คน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สพป.อุทัยธานี เขต 2

การอบรมการให้ความรู้การจัดทำแบบสอบถามและแบบทดสอบ Online google from สำหรับเจ้าหน้าที่ธุรการ
11/06/2020

การอบรมการให้ความรู้การจัดทำแบบสอบถามและแบบทดสอบ Online google from สำหรับเจ้าหน้าที่ธุรการ

NEWS
11/06/2020

NEWS

NEWS
09/03/2020

NEWS

NEWS
09/03/2020

NEWS

6 มีนาคม 2563 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประธานการประชุมชี้แจงการจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) พร้...
06/03/2020

6 มีนาคม 2563 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประธานการประชุมชี้แจงการจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) พร้อมบรรยายพิเศษในการเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยมีโรงเรียนในสังกัดที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี จำนวน 108 โรงเรียนเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สพป.อุทัยธานี เขต 2

ประชุมคณะกรรมการ NT
03/03/2020

ประชุมคณะกรรมการ NT

ประชุม ก.ต.ป.น.
14/02/2020

ประชุม ก.ต.ป.น.

13 กุมภาพันธ์ 2563 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่...
13/02/2020

13 กุมภาพันธ์ 2563 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ

ต่อกันตอนบ่าย
12/02/2020

ต่อกันตอนบ่าย

ข่าววันนี้
12/02/2020

ข่าววันนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
03/02/2020

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

จันทร์ที่ 3 ก.พ.63

จันทร์ที่ 3 ก.พ.63
03/02/2020

จันทร์ที่ 3 ก.พ.63

ที่อยู่

505 หมู่ 5 ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง
Nong Chang
61110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ความคิดเห็น

ประชาสัมพันธ์..... ขอเชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนสังกัดโรงเรียนในจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการท้องถิ่นด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง 935 คณะครุศาสตร์ มรภ.นครสวรรค์... สนใจสมัครเข้าอบรมได้ที่ 090-9787771 หรือ อีเมล์ [email protected] ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2563รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมเพียง 50 คน เท่านั้น....โครงการนี้สอดคล้องกับมาตรฐานความรู้ของคุรุสภา มาตรฐานที่ 6 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ปล....หลังการอบรมมีเกียรติบัตรมอบให้ และอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ
พัฒนาบ้านพัดครูในเขตสพป.อน.เขต2
#ประกาศผู้เข้ารับการอบรม....ขอเลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นบูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 7 - 8 มีนาคม 2563 ณ รร.อุทัยวิทยาคม อออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 นะคะ #ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะ
รบกวนขอเบอร์แผนกบุคคลสนง.เขตพื้นที่การศึกษาหน่อยค่ะ
สพฐ. ประชุม Video conference การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 (I.T.A) #2 พ.ค.2562
ขออนุญาติเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชื่องานวิจัย การพัฒนาแบบฝึ กทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยเทคนิคหมวกหกใบ เรื่อง กฎหมายอาญา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททองจังหวัดสุพรรณบุรี ผ้วิจัย ู นางชมลักษณ์ อุ่นศิริ ผ้เชี่ยวชาญ ู (1) รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย (2) รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ธนวิบูลย์ชัย (3) ดร.พรรณมาส พรมพิลา (4) นางวิลาวัลย์ ดุริยะประพันธ์ (5) นางสาวละเอียด สดคมขํา ปี การศึกษา 2557 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาแบบฝึ กทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยเทคนิคหมวกหกใบ เรื่องกฎหมายอาญา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึ กทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยเทคนิคหมวกหกใบ เรื่องกฎหมายอาญา (3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึ กทักษะการคิด อย่างมีวิจารณญาณด้วยเทคนิคหมวกหกใบ เรื่องกฎหมายอาญา และ (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึ กทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยเทคนิคหมวกหกใบ เรื่องกฎหมายอาญา กลุ่ม ตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/2 ปี การศึกษา 2557โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 36คน ที่ได้มาโดยการเลือกแบบแบ่งกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) แบบฝึกทักษะการคิด อย่างมีวิจารณญาณด้วยเทคนิคหมวกหกใบ (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (3) แบบทดสอบวัดการคิด อย่างมีวิจารณญาณ และ (4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึ กทักษะการคิด อย่างมีวิจารณญาณด้วยเทคนิคหมวกหกใบ เรื่องกฎหมายอาญา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การทดสอบค่าที t-test แบบ dependent ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยปรากฏว่า (1) แบบฝึ กทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยเทคนิคหมวกหกใบ เรื่องกฎหมาย อาญา มีประสิทธิภาพ 80.91/81.10 สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้(2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการ จัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึ กทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยเทคนิคหมวกหกใบ เรื่องกฎหมายอาญา หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01(3) การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนที่ได้รับการจัดการ เรียนรู้โดยใช้แบบฝึ กทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยเทคนิคหมวกหกใบ เรื่องกฎหมายอาญา หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01และ (4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึ ก ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยเทคนิคหมวกหกใบ เรื่องกฎหมายอาญาอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
ขอเชิญ...คุณครู และผู้สนใจทุกท่านนะครับ!!!!!! "โลกใบใหม่ไม่เหมือนเดิม เรามาเติมทักษะการเรียนรู้" ไปด้วยกัน อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนากระบวนการคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียน (1 Day Course) วันที่ 12 และ 13 ก.ค. 2561 ณ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับภูมิภาค จ.ขอนแก่น❗️ โดย นายธนากร พละชัย อดีตรองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ผู้ได้รับรางวัล Royal Award for lifelong Commitment to Excellence in the Communication of Science, Scotland 📌หลักสูตรครอบคลุม: - กระบวนการตั้งคำถาม การแก้ปัญหาและการหาคำตอบ - การวางแผนและการออกแบบเพื่อแก้ปัญหา การออกแบบเชิงวิศวกรรม : EDP⚙️ - กิจกรรมการประดิษฐ์ วิศวกรรมย้อนรอย(Reverse Engineering) ตัวอย่างกิจกรรม Maker Space - การแก้ปัญหาภายใต้ข้อจำกัด STEM Education และ บทบาทของครูอาจารย์ 📝เนื้อหาการอบรมเหมาะกับ ครู, อาจารย์, ผู้สอนแบบโฮมสคูล (Home School), นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ รวมถึงผู้ที่ต้องการเรียนรู้แนวการสอนในแบบใหม่ ค่าลงทะเบียน เพียง 300 บาท เท่านั้น!!! รายละเอียดเพิ่มเติม☎️ โทร 02 577 9999 ต่อ 2109 E-mail : [email protected] #nsm #อบรมครู #อบรมเชิงปฏิบัติการ #มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #ขอนแก่น
ช่วยดูหน่ยครับมีการบิดเบือนลำดับผลการเรียน. ใช่ไหมครับ
#ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยครับ #โครงการพัฒนาชุมชน ด้วย หน่วยจัดการร่วม สสส. อุทัยธานี โดย ดร.สมนึก หงษ์ยิ้ม เป็นหัวหน้าหน่วยจัดการร่วม เปิดรับชุมชน หมู่บ้าน เพื่อเสนอโครงการพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชนตนเอง งบประมาณ หมู่บ้านละ 50,000 บาท พัฒนาใน 7 ประเด็น เลือกประเด็นที่สนใจ ได้แก่ (1) การลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญงานประเพณี (2) การจัดการขยะ (3) ส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียน (4) การผลิตและบริโภคผักผลไม้ปลอดภัยในครัวเรือน (5) สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนและ (6) การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน (7) การควบคุมยาสูบโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยจะมีการช่วยจัดทำข้อเสนอในการจัดทำโครงการให้ และเป็นพี่เลี้ยงให้จนสามารถดำเนินการได้ หากสนใจ ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ ดร.สมนึก โดยตรง โทรศัพท์ 081-3797671 ฝากช่วยประชาสัมพันธ์ไปยังหมู่บ้าน และโรงเรียนด้วยครับ รับ 18 โครงการ เป็นโครงการพัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาพของจังหวัดเรา .....รบกวนด้วยครับผม ขอบพระคุณครับ ของโรงเรียนประเด็นที่ 3 ครับ
Free เปิดให้ดาวน์โหลดโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผล และ ปพ.1:ป และ ปพ.3:ป เขียนและพัฒนาโดย นิตย์ บุญนิธี