การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี

เปิดเหมือนปกติ

"การประปาส่วนภูมิภาค ลดค่าติดตั้งประปา 15 % สัปดาห์สุดท้าย⏰รับสิทธิได้ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้เท่านั้น🏃‍♀️
27/10/2019

"การประปาส่วนภูมิภาค ลดค่าติดตั้งประปา 15 % สัปดาห์สุดท้าย⏰

รับสิทธิได้ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้เท่านั้น🏃‍♀️

⏰ชำระค่าน้ำประปา มีหลายช่องทางนะคะ💧💧
17/10/2019

⏰ชำระค่าน้ำประปา มีหลายช่องทางนะคะ💧💧

วันที่ 16 ตุลาคม 62กปภ.สาขาอุทัยธานี ร่วมกับ กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ หาแนวทางปรับปรุงระบบผลิตน้ำ น.สว่างอารมณ์ และ...
16/10/2019

วันที่ 16 ตุลาคม 62
กปภ.สาขาอุทัยธานี ร่วมกับ กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ หาแนวทางปรับปรุงระบบผลิตน้ำ น.สว่างอารมณ์ และ ส.น้ำพุ-เนินพยอม
เตรียมการหาแนวทางแก้ปัญหาภัยแล้ง

💦 ขยายเวลาใช้น้ำประปา ฟรี 😍แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่บัดนี้ จนถึง กันยายน 2563โดยสามารถลงทะเบียนรับสิทธิได้ที่...
10/10/2019

💦 ขยายเวลาใช้น้ำประปา ฟรี 😍
แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง กันยายน 2563

โดยสามารถลงทะเบียนรับสิทธิได้ที่
✍️✍️
https://payment.pwa.co.th/welfare-register/

หรือสามารถ Scan QR Code จากรูปนี้ เพื่อเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนรับสิทธิ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
☎️ PWA Contact Center 1662

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี 056-531344

เรียน ผู้ใช้น้ำ ต.หนองสรวง และ ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง     จ.อุทัยธานีน้ำไม่ไหลเนื่องจากมีท่อแตกฉุกเฉิน หน้าวัดบ่อทับใต้การปร...
09/09/2019

เรียน ผู้ใช้น้ำ ต.หนองสรวง และ ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

น้ำไม่ไหลเนื่องจากมีท่อแตกฉุกเฉิน หน้าวัดบ่อทับใต้

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

เรียน ผู้ใช้น้ำ ซอยเทศบาล 7 ม.1 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
05/09/2019

เรียน ผู้ใช้น้ำ ซอยเทศบาล 7 ม.1 ต.ลานสัก อ.ลานสัก
จ.อุทัยธานี

เรียนผู้ใช้น้ำ ต.ทุ่งโพ ต.เขางบางแรกอ.หนองฉางหยุดจ่ายน้ำซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม.
22/08/2019

เรียนผู้ใช้น้ำ ต.ทุ่งโพ ต.เขางบางแรก
อ.หนองฉาง
หยุดจ่ายน้ำซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม.

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี's cover photo
06/08/2019

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี's cover photo

ประกาศเรื่อง แจ้งสาเหตุน้ำไม่ไหลเรียน ผู้ใช้น้ำเขตพื้นที่อำเภอทัพทันพบท่อแตกฉุกเฉิน ท่อส่ง ขนาด 200 มม. แตกฉุกเฉิน บริเว...
01/08/2019

ประกาศ

เรื่อง แจ้งสาเหตุน้ำไม่ไหล

เรียน ผู้ใช้น้ำเขตพื้นที่อำเภอทัพทัน

พบท่อแตกฉุกเฉิน ท่อส่ง ขนาด 200 มม. แตกฉุกเฉิน บริเวณถนนเส้นหนองฉาง - ทัพทัน ขณะนี้ช่างกำลังดำเนินการซ่อมแซมเร่งด่วน คาดว่าจะซ่อมแล้วเสร็จและจ่ายน้ำได้ไม่เกิน เวลา 20.00 น. กปภ.สาขาอุทัยธานี ขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วยค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
กปภ.สาขาอุทัยธานี

ประกาศเรื่อง  ขอความอนุเคราะห์สำรองน้ำไว้ใช้เรียน  ผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ ต.เขาบางแกรก , ต.หนองสรวง , บ้านน้ำพุ , บ้านเนิ...
31/07/2019

ประกาศ

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรองน้ำไว้ใช้

เรียน ผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ ต.เขาบางแกรก , ต.หนองสรวง , บ้านน้ำพุ , บ้านเนินพยอม , บ้านกระชอน

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองฉาง จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณบ้านน้ำพุ ในวันที่ 27 ก.ค. 2562 ส่งผลให้กระแสไฟฟ้าดับ ทำให้ กปภ.สาขาอุทัยธานี ไม่สามารถสูบจ่ายน้ำได้ตามปกติ ใคร่ขอความความอนุเคราะห์ผู้ใช้น้ำ สำรองน้ำไว้ใช้ในวันดังกล่าว กปภ.สาขาอุทัยธานี ขออภัยในความไม่สะดวก ในครั้งนี้ด้วยครับ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
กปภ.สาขาอุทัยธานี

30/07/2019
ประกาศเรื่อง  ขอความอนุเคราะห์สำรองน้ำไว้ใช้เรียน  ผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ ต.เขาบางแกรก , ต.หนองสรวง , บ้านน้ำพุ , บ้านเนิ...
26/07/2019

ประกาศ

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรองน้ำไว้ใช้

เรียน ผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ ต.เขาบางแกรก , ต.หนองสรวง , บ้านน้ำพุ , บ้านเนินพยอม , บ้านกระชอน

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองฉาง จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณบ้านน้ำพุ ในวันที่ 27 ก.ค. 2562 ส่งผลให้กระแสไฟฟ้าดับ ทำให้ กปภ.สาขาอุทัยธานี ไม่สามารถสูบจ่ายน้ำได้ตามปกติ ใคร่ขอความความอนุเคราะห์ผู้ใช้น้ำ สำรองน้ำไว้ใช้ในวันดังกล่าว กปภ.สาขาอุทัยธานี ขออภัยในความไม่สะดวก ในครั้งนี้ด้วยครับ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
กปภ.สาขาอุทัยธานี

25/07/2019
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี
25/06/2019

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี

เรียน ผู้ใช้น้ำบริเวณ ตำบลเขาบางแกรกและตำบลทุ่งโพน้ำไม่ไหลเนื่องจากท่อแตกฉุกเฉิน หน้าโรงเรียนเนินพยอมขออภัยในความไม่สะดว...
21/05/2019

เรียน ผู้ใช้น้ำบริเวณ ตำบลเขาบางแกรกและตำบลทุ่งโพ
น้ำไม่ไหลเนื่องจากท่อแตกฉุกเฉิน หน้าโรงเรียนเนินพยอม

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี's cover photo
10/05/2019

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี's cover photo

ประชาสัมพันธ์ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เวลาทำการ 056-531344
10/05/2019

ประชาสัมพันธ์ค่ะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เวลาทำการ 056-531344

08/05/2019

💧ประชาสัมพันธ์ค่ะ💧

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี

🎗ปิดทำการ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 (วันพืชมงคล)🎗

✍️เปิดทำการ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 056-531344

08/05/2019
โปรดสำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอค่ะขออภัยในความไม่สะดวกการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี
07/05/2019

โปรดสำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอค่ะ

ขออภัยในความไม่สะดวก
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี

💦ประชาสัมพันธ์💦    เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ขอแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึ...
03/05/2019

💦ประชาสัมพันธ์💦

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ขอแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพ ยวรางกูร ที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ โดยจัดทำ “ โครงการลดค่าติดตั้งประปาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่บริการของ กปภ. ได้ใช้น้ำประปาที่สะอาดถูกสุขอนามัยอย่างทั่วถึง

💧ทั้งนี้กปภ.จะลดค่าติดตั้งประปา 15% ให้แก่ผู้ใช้น้ำประปารายใหม่ประเภทที่อยู่อาศัยที่ขอติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ½ นิ้ว เฉพาะส่วนเหมาจ่ายที่มีระยะห่างจากท่อเมนจ่ายน้ำประปาไม่เกิน 10 เมตร(ไม่รวมส่วนวางท่อภายในบ้าน) กำหนดดำเนินโครงการในพื้นที่ให้บริการ ของกปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ

⏰ระยะเวลา เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2562

☎️ติดต่อสอบถาม 056-531344 ,088-2852112
PWA CONTACT CENTER 1662

30/04/2019
ขออภัยในความไม่สะดวก
30/04/2019

ขออภัยในความไม่สะดวก

30/04/2019
Photos from การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี's post
24/04/2019

Photos from การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี's post

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ
21/04/2019

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ
17/04/2019

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

11/04/2019
ย้ายเครื่องสูบน้ำ หน่วยบริการสว่างอารมณ์
04/04/2019

ย้ายเครื่องสูบน้ำ หน่วยบริการสว่างอารมณ์

ย้ายเครื่องสูบน้ำ หน่วยบริการสว่างอารมณ์
04/04/2019

ย้ายเครื่องสูบน้ำ หน่วยบริการสว่างอารมณ์

03/04/2019
เรียน ผู้ใช้น้ำ ต.ทุ่งโพ และ ต.หนองสรวงหยุดจ่ายน้ำ เนื่องจากท่อแตกฉุกเฉินค่ะ
31/03/2019

เรียน ผู้ใช้น้ำ ต.ทุ่งโพ และ ต.หนองสรวง
หยุดจ่ายน้ำ เนื่องจากท่อแตกฉุกเฉินค่ะ

เรียน ผู้ใช้น้ำ ต.เขาบางแกรก ต.ทุ่งโพหยุดจ่ายน้ำ เนื่องจากท่อแตกฉุกเฉิน
29/03/2019

เรียน ผู้ใช้น้ำ ต.เขาบางแกรก ต.ทุ่งโพ
หยุดจ่ายน้ำ เนื่องจากท่อแตกฉุกเฉิน

เรียน ผู้ใช้น้ำ ต.เขาบางแกรก ต.ทุ่งโพ
21/03/2019

เรียน ผู้ใช้น้ำ ต.เขาบางแกรก ต.ทุ่งโพ

ที่อยู่


เบอร์โทรศัพท์

056531344

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

0882852112
น้ำจะเข้าสู่ระบบเมื่อไร หลายวันมั้ย ตอนนี้ชาวบ้านเดือนร้อนแล้ว. “ชาวบ้านเดือนร้อน ประปาดีใจ. ชาวบ้านลืมจ่ายค่าน้ำ ประปาตัด หม้อจ่ายน้ำ. ชาวบ้านก็ไปเสียเงิน ให้ประปามาติดหม้อจ่ายน้ำ. เจ้าพระคูณณณณ
รบกวนตรวจสอบน้ำปะปา ตำบลหูช้างหมู่ 5 อำเภอบ้านไร่ ด่วนค่ะ น้ำกลิ่นเหม็นหญ้าเน่ามาก ปล่อยมาให้ชาวบ้านเอาไว้ทำอะไรค่ะ กลิ่นมันเหม็นค่ะ
เรียบร้อย น้ำไม่นองแล้ว ขอบคุณครับผม
มาซ่อมท่อน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับ ขอบคุณครับผม
ท่อน้ำประปาแตกครับ พิกัด ตรงข้าม ธนาคารกสิกรลานสัก แจ้งหลายวันแล้วครับ
ขอถามสักนิด..ท่อประปาแตกแจ้งหน่วยงานไหนคะ อยุ่ในตลาดลานสักและได้แจ้งประปาลานสักไปเดือนละครั้งแต่ไม่เคยมาสักครั้ง..จะถามว่าต้องแจ้งที่ไหนต่อคะ..หนองฉาง,อุทัยธานี,หรือสำนักงานใหญ่คะ