วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชเกษม 3/22 หมู่ 4 ซอยเพชรเกษม 81 หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษมก่อตั้งโดย นางอรพรรณ สินประสงค์ และเป็นผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้ง วิทยาลัยตามใบอนุญาตเลขที่ กอ.218/2538 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 3/22 หมู่ 4 ซอยเพชรเกษม 81 ถนนเพชรเกษม เอกชัย แขวงหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์ 0-2811-2590-3, 0-2814-9408-9, 0-2814-8880 เป็นวิทยาลัยประเภทอาชีวศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษมตั้งขึ้นเพื่อช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาของรัฐบาลในการให้บริการการศึกษาแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เปิดรับนักศึกษาครั้งแรก ปีพุทธศักราช 2538 โดยได้รับอนุญาติให้เปิดสอนประเภท พาณิชยกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ( ปวช. ) ชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 3 ปัจจุบันเปิดสอน 3 สาขางาน ได้แก่ สาขางานการบัญชี สาขางานการขาย และสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) ชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 2 ปัจจุบันเปิดสอน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทั้งสองระดับใช้หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษาพุทธศักราช 2546 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม ได้วางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังแรกในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2537 เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น และได้ถือวันที่ 14 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย ต่อมาได้มีการสร้างอาคารประกอบขึ้นอีกจำนวน 2 หลัง โรงอาหาร และใน ปีพุทธศักราช 2545 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษมได้ก่อตั้งอาคารเรียนหลังที่ 2 ขึ้นอีกหลังเป็นอาคารเรียนสำเร็จรูปขนาด 5 ชั้น ใช้ชื่อว่าอาคารอรพรรณพัฒนา มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและ ห้องประชุม ห้องฉายภาพยนตร์ รวมทั้งสิ้น 50 ห้องเรียน..
(282)

เปิดเหมือนปกติ

📣  เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19#วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษมสมัครเรียนแบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้ ในระดั...
06/01/2021

📣 เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
#วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
สมัครเรียนแบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้ ในระดับ ปวช. และ ปวส.
👉 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนผ่านทางออนไลน์ได้ที่
https://sites.google.com/petkasem.ac.th/pmtech-admissions/
หรือ
www.petkasem.ac.th
__________________________
ติดต่อสถานศึกษา
โทร. 02-811-2590-3
Line Official : @pm-tech
#เพราะสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม เรื่องแนวทางและมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ฉบับที่ 2 ล...
03/01/2021

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
เรื่องแนวทางและมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ฉบับที่ 2
ลงวันที่ 3 มกราคม 2564

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษมเรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาไวรัส 2019 ( COVID -19 )
20/12/2020

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาไวรัส 2019 ( COVID -19 )

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม PM-TECH รับมอบเครื่องออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา
25/11/2020

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม PM-TECH รับมอบเครื่องออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา

🎉  ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2️⃣5️⃣6️⃣2️⃣ 🎓👨‍🎓👩‍🎓 ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเข้าร่วมพิธีมอบประกาศน...
24/09/2020

🎉 ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2️⃣5️⃣6️⃣2️⃣ 🎓

👨‍🎓👩‍🎓 ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรได้ตั้งแต่ เวลา 07.30 น.

🎓 ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
🎓 มีบริการอาหารกลางวัน
🎓 ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถรับชุดครุยเพื่อเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร

🗓 วันที่ 4 ตุลาคม 2563
📍 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม

#PM_TECH
#วิทยาลัยเทคโนโลยีการตัดการเพชรเกษม

กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562วันอาทิตย์ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2562ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการ...
23/09/2020

กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562
วันอาทิตย์ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2562
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม

23/09/2020
🏤วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการพชรเกษม 📢ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงกำหนดการซ้อมใหญ่ ในพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562...
22/09/2020

🏤วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการพชรเกษม
📢ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงกำหนดการซ้อมใหญ่ ในพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
👉เปลี่ยนจากวันที่ 27 กันยายน 2563
👉เป็นวันที่ 4 ตุลาคม 2563
.....................................................................................
💁🏼‍♂️พร้อมเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่เวลา 07.30 -16.30 น.
🦋ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
🦋มีบริการอาหารกลางวัน
🦋ผู้สำเร็จการศึกษารับชุดครุยเพื่อเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ซ้อมใหญ่ เข้าพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ 4 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม

📢แจ้งกำหนดการ พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม ที่สำเร็จ...
08/09/2020

📢แจ้งกำหนดการ พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีฯ โดยสแกน QR code ที่รูป👇หรือ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwjILo6NqVHNDS1yiGqO5US8oRkNtwoyJ7sCZCQYWqu3EGFA/viewform

ทรงพระเจริญพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ดร.อรพรรณ สินประสงค์ ผู้รับใบอน...
28/07/2020

ทรงพระเจริญ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ดร.อรพรรณ สินประสงค์ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม's cover photo
27/07/2020

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม's cover photo

วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.อรพรรณ สินประสงค์ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรท...
26/07/2020

วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ดร.อรพรรณ สินประสงค์ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ
นำคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
ร่วมกิจกรรมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา
๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๓
ณ โถงอาคารอรพรรณพัฒนา
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
# ขอพระองค์ทรงพระเจริญ #

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม ใส่ใจสุขภาพของทุกคน ใกล้เปิดเทอมใหม่แล้ว ให้ "ลูกเพชร PM-Tech ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้...
28/06/2020

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม ใส่ใจสุขภาพของทุกคน ใกล้เปิดเทอมใหม่แล้ว ให้ "ลูกเพชร PM-Tech ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง ก่อนเข้าวิทยาลัยฯ" เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน

ด้วยรักและห่วงใย
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม

📣ถึงนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวส.1 รอบปกติ (I) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ลูกเพชร PM-TECH ที่หน้าตาดีทุกคน😍 👨👩ข้อมูลนี้...
26/04/2020

📣ถึงนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวส.1 รอบปกติ (I) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ลูกเพชร PM-TECH ที่หน้าตาดีทุกคน😍
👨👩ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเฉพาะนักศึกษา ปวส.1 รอบปกติ ที่ลงทะเบียนศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม (เท่านั้น)
👉ให้นักศึกษาใหม่ ปวส.1 รอบปกติ ทุกคน สแกนคิวอาร์โค้ดที่รูป กรอกข้อมูลจองวัน/เวลา มอบตัวและซื้ออุปกรณ์การเรียนด้วยนะครับ😁

📣ถึงนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 รอบปกติ (I) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ลูกเพชร PM-TECH ที่น่ารักทุกคน😍 👦👧ข้อมูลนี้เป...
26/04/2020

📣ถึงนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 รอบปกติ (I) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ลูกเพชร PM-TECH ที่น่ารักทุกคน😍
👦👧ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเฉพาะนักศึกษา ปวช.1 รอบปกติ ที่ลงทะเบียนศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม (เท่านั้น)
👉ให้นักศึกษาใหม่ ปวช.1 รอบปกติ ทุกคน สแกนคิวอาร์โค้ดที่รูป กรอกข้อมูลจองวัน/เวลา มอบตัวและรับสิทธิ์ด้วยนะครับ😁

24/04/2020
👫🏾📚เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แบบออนไลน์ทุกช่องทางกรอกข้อมูลสมัครเรียนคลิก👉 www.petkasem.ac.th
13/04/2020

👫🏾📚เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แบบออนไลน์ทุกช่องทาง
กรอกข้อมูลสมัครเรียนคลิก
👉 www.petkasem.ac.th

13/04/2020
นายภานุพงศ์  แสงสว่าง  นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีการฝึกซ้อมเข้าเฝ้ารับพระราชทานราง...
09/12/2017

นายภานุพงศ์ แสงสว่าง นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีการฝึกซ้อมเข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัล "ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา" จากสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ โดยเจ้าหน้าที่กองวังประจำสวนจิตรลดา โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้จัดพิธีการฝึกซ้อมเข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัล "ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา" จากสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ โดยเจ้าหน้าที่กองวังประจำสวนจิตรลดา ณ ห้องประชุม ชั้น 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)

อีกช่องทางการสื่อสาร ของวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม Add Line ของวิทยาลัย PM-TECH แล้วคุณจะทราบข้อมูลข่าวสารทุกเรื...
09/12/2017

อีกช่องทางการสื่อสาร ของวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
Add Line ของวิทยาลัย PM-TECH แล้วคุณจะทราบข้อมูลข่าวสารทุกเรื่องเกี่ยวกับวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม PM-Tech ขอแสดงความยินดีกับ นายภานุพงศ์  แสงสว่าง  นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2  สาขาเทคโน...
08/12/2017

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม PM-Tech
ขอแสดงความยินดีกับ นายภานุพงศ์ แสงสว่าง นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ " ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา" ครั้งที่ 1 ใน วันที่ 29 ธันวาคม 2560 นี้

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
08/12/2017

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม's cover photo
08/12/2017

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม's cover photo

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม's cover photo
14/12/2016

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม's cover photo

29/11/2016
เล่าสู่หลานฟัง - เล้ง ศรันยกันย์ 【OFFICIAL MV】

เล่าสู่หลานฟัง - เล้ง ศรันยกันย์
หนึ่งในศิษย์เก่าของวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม ที่ทำชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ มาโดยตลอด

เพลง : เล่าสู่หลานฟัง ขับร้อง : เล้ง ศรันยกันย์ คำร้อง/ทำนอง : สลา คุณวุฒิ เรียบเรียง : ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว นั่งเบิ่งเทียนชัยที่จุดไว้หน้ารูปในหลวง หลานน้อยม...

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม's cover photo
29/11/2016

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม's cover photo

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
29/11/2016

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม

พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2559#วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
29/06/2016

พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2559
#วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม

07/06/2016

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
ขอแจ้งประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดภาคเรียนนักศึกษาภาคพิเศษ และรอบค่ำ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ดังนี้
- รอบค่ำ เปิดเรียนวันที่ 9 มิ.ย. 59 เวลา 18:00 น.
- รอบพิเศษวันอาทิตย์ วันที่ 12 มิ.ย. 59 เวลา 08:00 น.
* ให้นักศึกษามาทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาใหม่หรือเก่า
ติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 028112590

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษมขอแสดงความยินดีกับ ดร.อรพรรณ สินประสงค์ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯเนื่องในโอก...
31/05/2016

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อรพรรณ สินประสงค์
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทาน รางวัลเสาเสมาธรรมจักร แก่ผู้ทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปีพุทธศักราช 2559 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา. วันที่ 14 พ.ค.2559

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 30 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย อย่างไม่เป็นทางการณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
29/01/2016
SongSkill30.pdf

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 30 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย อย่างไม่เป็นทางการ
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม

https://drive.google.com/file/d/0B04aU2WNu1vrZ1FzUUJIUnpsUHc/view

ประมวลภาพพิธีเปิดและภาพการแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2558ดร.อรพรรณ สินประสงค์ ผู้รับใบอนุญาติ/ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโน...
28/12/2015

ประมวลภาพพิธีเปิดและภาพการแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2558
ดร.อรพรรณ สินประสงค์ ผู้รับใบอนุญาติ/ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม ประธานเปิดการแข่งขัน

ประมวลภาพพิธีเปิดและภาพการแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2558
ดร.อรพรรณ สินประสงค์ ผู้รับใบอนุญาติ/ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม ประธานเปิดการแข่งขัน

พิธีทำบุญ วันสถาปนาวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม  ๒๑ ปี
28/12/2015

พิธีทำบุญ วันสถาปนาวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม ๒๑ ปี

Mobile Uploads
11/08/2015

Mobile Uploads

12/04/2015

#วิสัยทัศน์
#วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
พัฒนาบุคคลแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี มีคุณธรรมจริยธรรม

ที่อยู่

3/22 Moo 4 Soi Phet Kasem 81
Nong Khaem
10160

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 811 2590

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการ:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Nong Khaem บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

A New Universe to Explore Alone You are aware that in the research activities of space science and creation mystery there is no need of academic or university higher degree. In this regard in the past history the names of philosophers are recorded who have contributed something new for mankind of the world but they did not attain academic education of their own. See into- History of famous scientists Galileo, Einstein, Hawking, Darwin and Hubble & James Peebles- in PDF URLs version: In order of merit found realism- Who is the right one for World frontier & Higher Degrees of World fore-knowledge of philosophy of faculty of sciences, astronomy, astrophysics & Cosmology with Infinite and Infinitesimal! https://www.linkedin.com/pulse/new-universe-explore-alone-shahidur-rahman-sikder/?published=t Following above in the URLs thesis try to understand my new theories with yours finally power of philosophy of faculty of Sciences & Able to see fulfillment of the Universe Creations and finality see your Creator! Finality found- What happened before the Big Bang & why was the Big Bang the 2nd case birth of the Universe?? Found- From Our Present Position and Location- How does works minor Planets, Planets, Stars, Black holes & Single matter? I am seeking who can give me strictly the right note on the thesis? Can give Support of Higher Education Degrees with Support My Goals!
สุขสันต์วันแม่แห่งชาตินะครับ🙏💗
จะสมัครเรียนรอบวันอาทิตย์ค่ะ
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง คนดี ลูกเพชร PM-TECH ปวช.3 และ ปวส.2 ที่ผ่านการทดสอบด้านการอาชีวศึกษา ระดับชาติ V-NET ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 10 ปีซ้อน อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ และขอขอบใจนักศึกษา ลูกเพชร PM-TECH ปวช.3 และ ปวส.2 สำหรับความมุ่งมั่นและตั้งใจ ทุกคนคือความภาคภูมิใจของเรา PM-TECH
อยากทราบใครดูแลเฟซนี้คะ
4th ASIA International Multidisciplinary Conference (AIMC-2020), abstract submission is open now. Grab the opportunity to publish in Scopus and ISI journals. Visit http://connectingasia.org/ for more details for registration login to http://portal.connectingasia.org/
ขออนุญาติครับ! มีผู้ทำกระเป๋าเงินตกหาย ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมครับ บัตรนักศึกษาระบุว่าเรียนอยู่ที่นี่ครับ เลยอยากให้น้องมารับกระเป๋าเงินคืนครับ #ติดต่อที่เฟสบุ๊คนี้ได้เลยครับ
ลูกเจ้าพ่อพระยาแล
https://www.youtube.com/channel/UC4crMYpR_ikKIbz1WVLwhLA รับสอนมวยไทย กระทุ่มแบน และนอกพื้นที่ครับ นัดเวลาเรียนได้ เป็นวิชาอิสระป้องกันตัวเสริมวิชาอิสระได้ ราคาแล้วแต่จำนวนนักเรียน ค่ายมวย ส.ทรัพย์ศรี 083-964-9372
ขอบคุณ​ครับสำหรับอาหารในวันนี้ อิ่มจนเดินไม่ไหวเลย​ อิๆๆ